agenda: Scrabbeltoernooien 2011 in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor de 18 de keer organiseren GC Coloma en Vlaamse Werkgroep De Vrede Scrabbeltoernooien in Sint-Pieters-Leeuw.

Scrabbeltoernooien 4e-5e en 6e leerjaren van de Leeuwse basisscholen.
Op 19-20-21-26-27-28 januari 2011 in De Merselborre.

Scrabbel-avondtoernooi voor iedereen, gelegenheidsspelers professionelen, families en anderstaligen.
op 28 januari 2011 om 19 uur in De Merselborre 5 euro inschrijvingsgeld per persoon en 7,5 euro per gezin.

Scrabbletoernooi met een speciale verwencategorie voor anderstalige deelnemers!

Elke tafel met anderstalige deelnemers wordt begeleid door een Nederlandstalige scrabbelaar zodat deze mensen niet aan hun lot worden overgelaten.
En iedereen gaat met een nuttige prijs naar huis. De sfeer is sinds 1994, het eerste toernooi, altijd reuze.

Meer info: 02 371 63 08/09 of cultuur@sint-pieters-leeuw.be

Share

Agentschap Wegen en Verkeer strooide al 53.300 ton zout

VLAANDEREN: -Het vroege begin van de winter en de aanhoudende winterse buien in november en december zorgden ervoor dat de strooiwagens van het Agentschap Wegen en Verkeer sinds eind oktober al 14.600 keer uitreden om Vlaamse gewest- en autosnelwegen te ruimen en te strooien. Sinds het begin van deze winterdienst strooide het agentschap al 53.300 ton zout. Ook vannacht reden de strooiwagens uit om gladheid te bestrijden.

Positieve temperaturen
De weersvooruitzichten voor de komende dagen zijn positief. Ook tijdens de nacht zullen de temperaturen, volgens de voorspellingen van Meteo Wing, niet onder het nulpunt zakken. De eerste lange winterprik lijkt nu eindelijk voorbij.

Door het aanhoudende winterweer en de beperkte zoutvoorraad besliste het Agentschap Wegen en Verkeer op 24 december 2010 om over te gaan op het prioritaire strooiplan. Op die manier konden de strooidiensten met die beperkte voorraad alle autosnelwegen en grote gewestwegen blijven strooien. De afkondiging van het prioritair strooiplan en de gunstigere weersomstandigheden van de afgelopen week zorgden ervoor dat het Agentschap Wegen en Verkeer met de kleine leveringen die zij ontving de voorraad weer stilaan heeft opgebouwd. Ook gisteren en vandaag ontving het agentschap nog zoutleveringen.

Op basis van de huidige weersvoorspellingen, de huidige zoutvoorraad en de geplande leveringen besliste het agentschap om het prioritair strooiplan te deactiveren. Momenteel worden bij kans op gladheid opnieuw alle gewest- en autosnelwegen gestrooid.
Het agentschap blijft de weersvoorspellingen en de zoutvoorraden nauwgezet opvolgen.

Agentschap Wegen en Verkeer vindt tegen eind januari zout voor steden en gemeenten

VLAANDEREN: – In het kader van het winteractieprotocol vond er afgelopen donderdag een overleg plaats tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de diensten van de gouverneurs van alle Vlaamse provincies. Tijdens dat overleg beloofde het Agentschap Wegen en Verkeer op zoek te gaan naar een extra zoutvoorraad. Er werd overeengekomen dat er voor elke provincie 3.000 ton ter beschikking zal worden gesteld van deze extra voorraad. Deze voorraad kan door steden en gemeenten worden aangekocht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kreeg een aanbod van een leverancier op voorwaarde dat zij akkoord gingen met een afnameverplichting vooraleer er besteld kon worden. Dit houdt in dat het agentschap 28.000 ton zout bestelt. Elke provincie neemt hiervan 3.000 ton af om zijn steden en gemeenten te bevoorraden. De overige 13.000 zal het agentschap zelf aanwenden om de eigen zoutvoorraden aan te vullen.

Het zout komt met een schip uit de Bahamas en zal in de loop van de vierde week van januari 2011 toekomen.

Share

Zoutvoorraden van het Agentschap Wegen en Verkeer slinken

VLAANDEREN: – Vandaag is er op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een zoutoverleg geweest met het Agentschap Wegen en Verkeer en de 5 afgevaardigden van de provinciegouverneurs.
Het agentschap zal de volgende dagen dus strooien op de autosnel- en gewestwegen, afhankelijk van de weerssituatie en de zoutvoorraad. Heel wat gemeenten slagen er nog altijd in om hun prioritaire wegen sneeuwvrij te houden. Andere gemeenten zitten door hun voorraden heen.
Er dient hoe dan ook zuinig met de beschikbare voorraden te worden omgesprongen en nog meer overgegaan naar het gebruik van alternatieve methodes.
Indien nodig moet voorrang worden gegeven aan de prioritaire wegen zoals die in de winterplannen zijn opgenomen. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (www.wegenenverkeer.be ) is alle informatie daarover beschikbaar.

– Op de kaart merken we dat voor Sint-Pieters-Leeuw alleen de Brusselse Ring tot de prioritaire wegen behoort.

Samen met de gouverneurs bekijkt het Agentschap Wegen en Verkeer ook de volgende uren en dagen of en hoe de voorraden aangevuld en verdeeld zullen worden, ten behoeve van noodlijdende gemeenten.

Sneeuw zorgt voor verkeerselende

Het is opnieuw op veel plaatsen nog erg glad. De sneeuw die de afgelopen nacht is gevallen, zal de ochtendspits bemoeilijken. Zeker in het centrum, het noorden en het oosten van het land is het gevaarlijk op de weg.

Door de verse sneeuw kon nog niet overal gestrooid worden op de snelwegen, maar de strooidiensten proberen dat nog in orde te krijgen voor de ochtendspits echt op gang komt. Voorlopig is op veel plaatsen slechts 1 rijstrook echt berijdbaar.

In Sint-Pieters-Leeuw ligt op zowat op alle secundaire wegen een dikke laag sneeuw met ijsplekken.

De lijn Vlaams-Brabant, Stand van zaken 06.15u: – Door de grote hoeveeleid sneeuw die deze nacht gevallen is, rijden er momenteel maar enkele bussen in Vlaams-Brabant.

update 7.45 uur
De Lijn: – Dienstverlening De Lijn ernstig verstoord.
In Vlaams-Brabant zijn de bussen van de stelplaatsen Het Rad (Anderlecht) en Ukkel niet kunnen uitrijden. Door de gladde wegen is de dienstverlening elders in de provincie ernstig verstoord. De bussen die zijn uitgereden, blijven op de hoofdwegen en rijden met vertraging.

VAB-Wegenwacht: -Opnieuw verdubbeling pechtussenkomsten
Mobiliteitsorganisatie VAB meldt dat de sneeuw en vrieskou het aantal auto’s met pech deze ochtend opnieuw heeft doen toenemen. Momenteel spreken we van een stijging met 97 % in het aantal oproepen.
Belangrijkste pechoorzaken :
– slippartijen vooral op secundaire wegen
– hoofdpech blijven de startproblemen
Adviezen:
Vooral het rijden op de secundaire wegen blijft gevaarlijk. Pas de snelheid aan, hou afstand en vermijd bruusk remmen.

Update 10.30 uur:
VAB-Wegenwacht: – Ochtendspits veel rustiger dan gisteren. In vergelijking tot gisteren is er geen algemene chaos.
– De snelwegen waren tijdens de ochtendspits het moeilijkst berijdbaar in Vlaams Brabant en een deel van Limburg. De rest van het land had veel minder problemen om te rijden.
– Er zijn in tegenstelling tot gisteren haast ook geen ongevallen met grote verkeershinder.
– Ook vandaag hebben veel automobilisten na de ervaringen van gisteren geopteerd om van thuis uit te werken of gewoon een dagje vrij te nemen.
– Ook lopen de examens op hun einde waardoor vooral het verkeer rond en naar schoolomgevingen sterk terugloopt.

Ochtendspits verloopt moeizaam

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – In heel Vlaanderen zijn de secundaire wegen gevaarlijk glad. De snelwegen zijn beter berijdbaar, maar daar vormen zich stilaan lange files.

maandag 20/12/2010 - Bergensesteenweg Brukom

Op de meeste plaatsen in Vlaanderen is er geen sneeuw meer bijgekomen en vermoedelijk blijft dat de eerste uren ook zo. Maar het blijft gevaarlijk om de weg op te gaan, zeker op de secundaire wegen.

Door de hevige sneeuwval gisterenavond waren de strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer de hele nacht in de weer om ruim- en strooiwerken uit te voeren. Momenteel zijn de strooidiensten nog steeds aan de slag om gewest- en autosnelwegen sneeuw- en ijsvrij te maken.


Extra vertraging tijdens de ochtendspits

Omwille van de weersomstandigheden moet de weggebruiker rekening houden met extra vertragingen deze ochtend. Momenteel is de linkerrijstrook op de meeste snelwegen in Vlaanderen nog ondergesneeuwd of zeer glad. De rechter- en middenrijstrook is op de meeste plaatsen vrij maar vaak nog gevaarlijk glad. Gewestwegen liggen er op vele plaatsen nog glad bij.
Het Agentschap Wegen en Verkeer, het Verkeerscentrum en de federale Wegpolitie vragen weggebruikers om hun verplaatsingen te beperken of uit te stellen tot na de ochtendspits. Indien ze toch de weg op moeten, past de weggebruiker best zijn snelheid en rijgedrag aan en moet hij rekening houden met extra vertragingen.
Ook vrachtwagens worden uitdrukkelijk gevraagd om hun snelheid en rijgedrag aan te passen.

UPDATE 07.00 uur:
Informatie van De Lijn Vlaams-Brabant: In Vlaams-Brabant rijden alle lijnen.

Hier en daar is er wel een lokale omleiding.
Voorlopig worden er ook nog geen echte vertragingen gemeld. Tijdens de ochtendspits kan de situatie natuurlijk wel veranderen.

UPDATE: Om 7.45 uur stond er 475 kilometer file en om 8.30 uur was dat al bijna 700 kilometer. Nu neemt dat langzaam af, maar rond 9.30 uur stond er nog zo’n 500 kilometer file.

Winterweer

VLAANDEREN:  – Vanmorgen kunnen sneeuw en ijzel het wegdek plaatselijk glad maken.

De autosnelwegen en gewestwegen liggen er over het algemeen goed bij.
Aan de op- en afritten en viaducten is het uitkijken voor slipgevaar.

Op verschillende plaatsen is het momenteel wel aan het sneeuwen waardoor lokaal nog problemen te verwachten zijn“, aldus Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum.

UPDATE 10.30 uur:  – Winteractieplan autostrades werkt volgens Touring.
Mobiliteitsorganisatie Touring Mobilis evalueert de eerste sneeuwbestrijding op basis van het winteractieplan positief.
We zijn erin geslaagd om de strooidiensten en de communicatie naar de weggebruiker toe beter te coördineren en uit te voeren. Een van de gevolgen is bijvoorbeeld dat de ochtendspits meer gespreid verliep, zodat de files al bij al meevielen. Minister Crevits krijgt dus een eerste positief rapport“, aldus Touring.
Dinsdagochtend is sowieso altijd de drukste ochtendspits met een gemiddelde van 300 km in België. Vandaag bereikten we een piek van 391 km. Dat is ook zo wanneer het regent op een dinsdagochtend, aldus Touring. “Blijkbaar werpt het Vlaamse winteractieplan zijn eerste vruchten af en hebben de strooidiensten hun werk kunnen doen dankzij de rechtstreekse en verbeterde communicatie met de weersvoorspellers“.

hevig regenweer – Zuunbeek bereikt alarmpeil

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Door de hevige regenweer van de afgelopen uren stijgt het waterpeil in de rivieren en raakt op vele plaatsen de grond verzadigd door water.
De  Zuunbeek bereikt bijna zijn alarmpeil (zie grafiek zaterdag 11 uur). Enkele velden in de gemeente staan reeds blank.

Op www.overstromingsvoorspeller.be worden voor onze gemeente de Zuunbeek, Molenbeek en de Zenne in de gaten gehouden.

Vrijdag hebben de gemeentediensten nog een extra controle uitgevoerd op alle overlopen en duikers van de Zuunbeek om er zeker van te zijn dat ze niet meteen dichtslibben.

Gezinnen die in een risico gebied wonen kunnen zandzakjes bekomen bij de brandweer van Halle.
Contacteer wel eerst de brandweer van Halle via het nummer 02 356 68 80.

De gemeente bestelde vrijdag ook preventief 300 zandzakjes bij de De Civiele Bescherming in Liedekerke.
Deze zandzakjes kunnen bij nood worden opgehaald op het commissariaat van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw aan de Generaal Lemanstraat in Zuun.
Ook hier wordt er best eerst naar de politie gebeld op 02 371 22 28 .

De problemen zouden in elk geval nog een tijdje aanhouden. Het einde van de regenbuien is immers nog niet in zicht. Pas maandag zou het opnieuw droog worden, de temperatuur zou dan ook flink dalen.

Enkele tips ( www.belgium.be ):

Zeker als u in een gebied woont dat gevoelig is voor overstromingen, is het aangewezen om enkele maatregelen te treffen:

 • Maak een afdichtingsplank in waterbestendig materiaal om voor de deur te plaatsen.
 • Haal het nodige afdichtingsmateriaal in huis voor het keldergat, de rioolputjes …
 • Voorzie pvc-zakken; u kunt deze gebruiken als zandzakjes.
 • Zorg voor voldoende ophogingsmateriaal voor de woonruimtes op de benedenverdieping en/of voor de kelder (bijvoorbeeld snelbouwstenen).
 • Koop een waterpomp (met voldoende lange afvoerslang) om het binnenkomende water weg te kunnen pompen. Voorzie ook laarzen, emmers en trekkers.
 • Zorg dat u batterijen en noodverlichting (geen kaarsen) in huis heeft.
 • Maak de stookolietanks goed vast en dicht de openingen.

Tijdens de overstroming

 • Plaats een waterdichte afdichtingsplank in de deuraanslag en dicht af met silicone.
 • Maak met zandzakken kleine dammen voor kelderopeningen, buitendeuren …
 • Neem tapijten weg en breng uw meubels op een veilige hoogte.
 • Breng waardevolle voorwerpen en belangrijke papieren (contracten, facturen …) naar de verdieping.
 • Sluit zo nodig de hoofdkranen voor gas, elektriciteit en water af.
 • Parkeer uw auto op een veilige plaats.
 • Zorg dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen wegdrijven.
 • Hou rekening met uw huisdieren.
 • Neem foto’s van de overstroomde ruimtes.
 • In de meeste getroffen zones komen spontaan hulpacties onder buren op gang. Deze vrijwilligers kunnen helpen om uw gezin, woning en huisraad te beschermen. U kunt ook zelf een handje toesteken om anderen te helpen.

In geval van evacuatie:

 • Voorzie reservekleding en laarzen.
 • Sluit de hoofdkranen voor gas, elektriciteit en water af.
 • De politie zal uw huis bewaken, maar zorg er zeker voor dat alle deuren en ramen op slot zijn.
 • Als u niet bij familie of vrienden terecht kunt, zal u op een veilige locatie opgevangen worden (verblijf, maaltijden).

Bij schade na een overstroming

 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Hij kan al uw vragen beantwoorden en zal u helpen om de schaderegeling op gang te brengen.
 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen van pas komen in uw verzekeringsdossier.
 • Reinig uw woning en desinfecteer met bleekwater.
 • Verlucht en verwarm tegelijkertijd uw vertrekken.

Share

Lancering van de gemeentelijke profielschetsen: Sint-Pieters-Leeuw in cijfers

VLAANDEREN: -Vlaams minister-president Kris Peeters en Vlaams viceminister-president, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois, stelden vandaag de gemeentelijke profielschetsen voor. Deze schetsen zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Studiedienst van de Vlaamse Regering en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. De profielschets, een document vol waardevolle statistische informatie over de gemeente en het OCMW, is in eerste instantie bedoeld voor de lokale besturen. Mandatarissen en personeelsleden vinden er cijfergegevens in die zij kunnen gebruiken bij het onderbouwen en uittekenen van het lokale beleid.

Met de op maat gemaakte profielschets wil ik de 308 gemeenten en OCMW’s stimuleren om hun beleid sterker te onderbouwen met statistische gegevens,” aldus minister Bourgeois. “Zo kan de profielschets gebruikt worden bij het voorbereiden, opvolgen en evalueren van de beleidsplannen, of om zich te vergelijken met andere gemeenten.”

Meer betrokkenheid
Naast de lokale besturen zullen onderzoeksinstellingen, studenten, middenveldorganisaties, journalisten, geïnteresseerde burgers… eveneens nuttig gebruik kunnen maken van de profielschets. Meer weten over de eigen gemeente draagt immers bij aan een sterkere betrokkenheid bij het beleid. De profielschetsen zijn vrij te verkrijgen via de website www.lokalestatistieken.be. Bovendien wordt het cijfermateriaal om de drie maanden geactualiseerd.

Bekijk de profielschets van Sint-Pieters-Leeuw via volgende link:
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/gemeente-2010/Sint-Pieters-Leeuw.pdf

De gemeentelijke profielschetsen dragen bij tot een slagkrachtiger overheid: betere onderbouwing en verantwoording van het beleid op basis van betrouwbare statistieken, realisatie van efficiëntiewinsten door samenwerking tussen en binnen beleidsniveaus op het gebied van gegevensuitwisseling en hergebruik van informatie.” verduidelijkt minister-president Peeters. ”De gemeentelijke profielschetsen zijn meer dan eenmalige publicaties, het zijn intelligente rapporten die de meest recente informatie halen uit onderliggende databanken in meerdere diensten van de Vlaamse overheid. Ze vormen een product van het unieke statistiekloket voor de lokale besturen.”

Sint-Pieters-Leeuw neemt deel aan Zuiddag

NEGENMANNEKE / RUISBROEK: – Zuiddag is een organisatie die jongeren iets wil bijbrengen over de Noord-Zuid verhoudingen. Elk jaar organiseren zij een campagnedag waarbij jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wordt geboden één dag te werken bij een bedrijf of bestuur, die hen daarvoor 40 euro betaalt. Die 40 euro gaar integraal naar de werking rond het thema in samenwerking met lokale partnerorganisaties van een Indonesisch jongerenproject in het kader van voedselzekerheid.

Ook het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw draagt zijn steentje bij door zeventien jongeren een job aan te bieden.
Zij versterkten vandaag de ploeg Openbare Werken en Leefmilieu bij het schoonmaken van straten, voetpaden, fietspaden en wegbermen in de wijken Ruisbroek en Negenmanneke.

Aurelie De Meester korpschef Sint-Pieters-Leeuw voor één dag.

 

Aurelie De Meester korpschef voor één dag en Marc Crispel

 

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook de politie van Sint-Pieters-Leeuw deed mee aan de Zuiddag. Bij hen konden twee jongeren werken voor het goede doel.
Aurelie De Meester was de gelukkige die zelf voor één dag korpschef mocht zijn.

Aurelie was de uitverkorene die vandaag één dag het politiekorps van Sint-Pieters-Leeuw mocht leiden. Later wil ze zelf bij de politie gaan werken. Ze is van plan volgend jaar voor de richting criminologie te kiezen.

Voor haar job tijdens de Zuiddag was ze vanmorgenvroeg om zes uur thuis vertrokken. Van Hoofdcommissaris van Politie, Korpschef Mark Crispel kreeg ze een snelcursus ‘korpschef’ want om 12 uur nam Aurelie al deel aan een directievergadering waar ze het woord moest voeren. Dit was een opwarmertje voor de vuurdoop die haar vanmiddag in Asse te wachten staat waar ze in plaats van Marc Crispel een politiecongres moet toespreken met als thema ‘kwaliteit’. Ze zal er dus de  gemeente Sint-Pieters-Leeuw vertegenwoordigen.

Aurelie kreeg  tijdens haar job het bezoek van Kristian en Adhé uit Indonesië.
Zij kwamen in België uitleg geven en kijken hoe de jongeren hun drie projecten steunen.

Kristian en Adhé uit Indonesië: ” We zijn zeer blij dat deze jongeren vandaag een job doen en met het geld dat ze daar voor krijgen onze projecten steunen.We hebben drie programma’s, projecten waarvoor we het geld goed kunnen gebruiken.
Het eerste project focust op creatieve communicatie. In het tweede project wordt een studie- en trainingscentrum opgezet. Het derde project wil een grote beweging van jonge mensen voor gezonde voeding uitbouwen. ”

“We kozen een aantal jongerenprojecten van VECO (Vredeseilanden Indonesië) in Java en Bali,” zegt Hannelore Tange van Zuiddag. “Op een creatieve en innovatieve manier doen zij aan bewustwording rond voedselzekerheid en hoe gezonde, duurzame voeding een oplossing kan zijn.” Sinds 6 oktober gaan twaalf Indonesische jongeren zoals Kristian en Adhé alle scholen af om meer uitleg te geven over het project.

“Het project spreekt de leerlingen aan omdat ze een heel leuke dag beleven, maar het verhoogt ook hun enthousiasme omdat ze weten waarvoor ze werken,” aldus Hannelore Tanghe van Zuiddag.

Wat zijn jullie eerste impressies van België?
Kristian en Adhé: “(lachen) het weer en het eten! Het is hier echt koud. En het eten is totaal anders voor ons. Normaal eten we ‘smorgens, ’s middags en ’s avonds rijst. En hier heb je brood tijdens de ochtend en vanalles overdag.”
Zuiddag Ambassadrice Islani die de jongens begeleidt en onlangs op inleefreis was in Indonesië bevestigd.
Islani: ” Toen we in Indonesië waren was het aanpassen van het eten voor ons het grootste probleem. We zijn gewoon van hier thuis een enorme keuze te hebben en ginder was het inderdaad voornamelijk rijst om te eten.”

Meer info: www.zuiddag.be

Share

Met liedjes Nederlands leren

DE RAND: -Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert Bourgeois stelde de cd ‘Spreek het uit’ met liedjes voor anderstaligen die Nederlands leren voor, een productie van vzw ‘de Rand’, in samenwerking met het Huis van het Nederlands, vzw Fast Forward en Taaluniecentrum NVT.

Binnen mijn Vlaamse Rand-beleid is het onthaal, de participatie en de integratie van anderstaligen een belangrijk aandachtspunt,” legt minister Bourgeois uit. “De nabijheid van een grote stad als Brussel, met haar tweetalig karakter en haar grootstedelijke problematiek heeft immers twee belangrijke gevolgen voor de Rand, met name de instroom van anderstaligen en de verstedelijkingsdruk. Daarom willen wij dat Nederlands de belangrijkste contacttaal blijft in de Rand.”

In het kader van taalpromotie wil de Vlaamse Gemeenschap de hand reiken aan alle inwoners die in de Vlaamse rand rond Brussel Nederlands leren. Want het leren van een taal vergt heel wat inspanning en tijd. Dat Nederlands leren niet altijd in een saai klaslokaal hoeft plaats te vinden, en dus ook best plezant mag zijn, probeert vzw ‘de Rand’ te bewijzen met haar producties op maat van cursisten Nederlands.

De mini-cd ‘Spreek het uit’, samen met het bijhorende didactisch materiaal, is de ondersteuning voor de podiumproductie ‘De Bonski’s zijn terug’, een muziekvoorstelling afgestemd op een niet-Nederlandstalig publiek dat Nederlands leert. De focus ligt op de verstaanbaarheid van de Nederlandstalige liedjes. Ook de participatie van het publiek staat centraal, en de nodige dosis humor is nooit veraf. De muziekvoorstelling gaat rond in de verschillende gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand vanaf november 2011. Nadien kan de voorstelling geboekt worden in de rest van Vlaanderen, bijvoorbeeld door scholen of culturele centra.

Zanger en liedjesschrijver Lennaert Maes (van Lenny en de Wespen), zelf leraar Nederlands, behoort tot de top van de nieuwe lichting Nederlandstalige liedjesmakers. Bij het grote publiek raakte hij vooral bekend door zijn overwinning in de feestaflevering van “Zo is er maar één” met zijn interpretatie van “Malle Babbe”. Met zijn ervaring als leraar voelt hij precies aan hoe hij de moeilijke klanken in het Nederlands kan overbrengen aan een anderstalige.

Voor leerkrachten Nederlands is de cd en het bijhorende didactisch materiaal gratis ter beschikking via vzw ‘de Rand’. Info en gratis lesmateriaal: www.derand.be/bonski.

agenda: Zuiddag – Work for Change

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – WAT IS ZUIDDAG? Het concept is eenvoudig. Scholieren uit de derde graad secundair onderwijs gaan tijdens de lesuren één dag vrijwillig werken bij een bedrijf, organisatie of particulier uit hun buurt. Hun vergoeding staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden.

Lokale bedrijven, organisaties en particulieren bieden op 21 oktober 2010 ‘werkplaatsen’ aan, of de leerlingen gaan zelf op zoek naar een plekje. ZuidDag vzw maakt een inventaris van aangeboden jobs in de online jobbank: jobbank.zuiddag.be
Een educatieve lesweek met onder meer een kleurrijk bezoek en een themafilm van de Zuiderse jongeren uit het gekozen project gaat deze ‘werkdag’ vooraf. Tijdens de internationale week komen de Zuiderse jongeren lesgeven aan de Belgische studenten om de Noord-Zuid verhoudingen tastbaar te maken.
Omdat alle scholieren zouden weten waar hun verdiende centen naar toe gaan, krijgen zij op school bezoek van de Indonesische jongeren. Die zijn op dit moment 3 weken in België en gaan in de scholen vertellen over hun project in Indonesië en motiveren de jongeren. In juli gingen al 8 Vlaamse jongeren met Zuiddag op inleefreis naar Indonesië om met eigen ogen te zien wat het probleem is.

Er zijn voor deze editie van Zuiddag heel wat leuke werkplekken. Korpschef van de politie van Sint-Pieters-Leeuw Marc Crispel deelt op 21 oktober zijn positie met een scholier. In Halle waar het vijf jaar geleden allemaal begon neemt burgemeester Dirk Pieters voor één dag een jongere op sleeptouw. Groep Colruyt maakt meer dan 100 jobs vrij, waaronder ook de taak als CEO van het bedrijf.

Dit jaar wordt er geld ingezameld voor jongerenprojecten (van Vredeseilanden) op Bali en Java. De klemtoon ligt op de bewustmaking van jongeren van het belang van een gezonde voeding.
De vorige edities van ZuidDag steunden de volgende projecten:

2009 – Oeganda;: Ondersteuning voor het opzetten van land-en tuinbouwscholen in Lira, Oeganda.
Belgische ngo-partner: Vredeseilanden
Oegandese partner: VECO – Oeganda/ 3 secundaire scholen in de streek van Lira

In 2009 werd tenminste 90.000 euro bij elkaar gewerkt om 3 bestaande secundaire scholen om te vormen tot land- en tuinbouwscholen, met een modelboerderij, dat zal dienstdoen om nieuwe technieken door te geven aan de families van de schoolgaande leerlingen. De opstart van het project vangt aan in februari van dit jaar.Het is ook hier de bedoeling na de steun van ZuidDag een autonome werking uit te bouwen. Want ‘jonge boeren verdienen beter’!

Meer info: http://www.zuiddag.be

Share

Provincie Vlaams-Brabant door het vuur voor het Brabants trekpaard

SINT-PIETERS-LEEUW – Toerisme Vlaams Brabant gaat het (Belgisch) Brabants trekpaard promoten als toeristische attractie en imagoversterkend streekelement. De provincie werft voor haar ‘Brabants-trekpaard’ een project coördinator aan.
De uitbouw van een belevingscentrum voor het Brabants trekpaard is één van de opdrachten.
Ook zullen nieuwe ruiterroutes uitgewerkt worden. Daarnaast komen er een aantal strategische maatregelen ter ondersteuning van de sector van het Brabants trekpaard en het ruitertoerisme.
Gedeputeerde voor toerisme, Monique Swinnen: “ Het Brabants trekpaard heeft het moeilijk. Zijn oorspronkelijke landbouw- en economische functie ging verloren. Het aantal veulens mindert gestaag. Het is dus de hoogste tijd voor actie! Want deze grote vriendelijke ambassadeur voor onze regio verdient beter”.

Toerisme Vlaams-Brabant lanceert een groot toeristisch-recreatief project en bereidt een aantal structurele maatregelen voor.

Dit najaar treedt bij toerisme Vlaams-Brabant een projectcoördinator in dienst. Hij of zij heeft drie jaar de tijd om het Brabants trekpaard op de toeristische kaart te zetten.

Daarnaast zal veel aandacht gaan naar het inbedden van het brabants trekpaard in een brede toeristische regio.

Het bestaand aanbod van manifestaties, wedstrijden, markten, demonstraties en aanbieders van koetsentochten zal worden gebundeld en versterkt.
Gedeputeerde Monique Swinnen: “ We bereiden ook structurele maatragelen voor om het ‘echt Brabants trekpaardenbeleid’ voor de sector te kunnen voeren.”

Als de provincieraad het goedkeurt zullen de veulens die bij Vlaams-Brabantse kwekers geboren worden een premie krijgen (vermoedelijk een 200 euro). Zo hoopt de provincie mee te helpen om een halt toe te roepen aan het dalend aantal veulens.
En een ‘levend’ erfgoed in ere te houden.

Verder zei de gedeputeerde dat financiële ondersteuning bij officiële manifestaties en wedstrijden nodig wenselijk is.
Hiervoor bedankte ze burgemeester Lieve Vanlinthout.
Want Sint-Pieters-Leeuw heeft hierin een voortrekkersrol genomen door aan de deelnemers van de provinciale prijskamp Vlaams-Brabant een financiële premie te geven.

Zie ook de artikels:
Prijskamp voor de Vlaams-Brabantse Belgische trekpaarden en Brabants kampioenschap 2010.
– Tentoonstelling Belgisch trekpaard

Share

Zoektocht naar paralympisch talent

VLAANDEREN: – Op zondag 3 oktober 2010 organiseert de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw haar allereerste Talentendag.

Deze dag gaat door op de FaBeR te Leuven (Tervuursevest 101, 3001 Heverlee) en staat open voor zowel leden als niet-leden met een motorische of visuele handicap.
De rolstoelsporten basketbal, tennis, rugby en handbike voor de sporters met een motorische handicap en goalbal voor de sporters met een visuele handicap zullen aan bod komen.
Er worden enkele sportieve testjes afgenomen en de deelnemers spelen een aantal wedstrijdjes waarbij plezier centraal staat.
Dit is ook een ideaal moment om in contact te komen met coaches, topsporters en sportexperts.
Kortom, een dag om naar uit te kijken.!

meer info en inschrijven kan via www.vlg.be.

Share

agenda: Open bedrijvendag – Norkring België

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de Open bedrijvendag kan je op zondag 3 oktober 2010 een bezoekje brengen aan de zendmast van Sint-Pieters-Leeuw waar zich sinds 2009 het Network Operations Center van Norkring bevindt.

Iedereen spreekt over ‘de VRT zendmast’ maar sinds begin 2009 heeft Norkring België de zendtoren en het volledige zenderpark van de VRT overgenomen.
Het is nu dus een privaat bedrijf geworden waarbij de VRT diensten huurt.
Dus nog steeds worden alle radionetten van de VRT als de DVBT uitzendingen  vanop de toren doorgestraald.
Norkring België maakt draadloze digitale radio en televisie altijd en overal beschikbaar vanuit het hoogste gebouw van het land, de zendmast in Sint-Pieters-Leeuw.

Tijdens de Open Bedrijvendag kan je een bezoek brengen aan het Network Operations Center en de zenderzaal van Norkring.
Daarnaast beleef je een unieke ervaring in onze echo-zaal. Een bezoek aan deze exclusieve betonnen ruimte maakt je op overdonderende wijze duidelijk waarom dit de ‘echo-zaal’ genoemd wordt.

Norkring organiseert tijdens de Open Monumentendag ook bezoekjes aan het platform op 193 meter maar wegens het overrompelende succes en het -om veiligheidsredenen- beperpte maximum aantal bezoekers hebben ze de inschrijvingen voor een bezoek aan de koepel op 193m hoogte helaas moeten stopzetten.

Iedereen kan dus wel nog een bezoek brengen  aan het  Operations Center, de zenderzaal en de  echo-zaal.

Praktische info:
lokatie: Victor Maloustraat 80, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – Er is voldoende parking voorzien aan de voet van de toren.
tijdstip: 3 oktober 2010 van 10 tot 17u

website: www.openbedrijvendag.be en www.norkring.be

Share

agenda:7de Wereldbollen Pajottenland

PAJOTTENLAND / SINT-PIETERS-LEEUW: – Wandel of fiets mee op zondag 19 september 2010 tijdens ‘WereldBollen’ van 11.11.11 en je krijgt een andere kijk op het Pajottenland en dadelijk ook een andere kijk op de wereld!

Wereldbollen is een samenwerkingsverband tussen de Pajotse 11.11.11-comités: Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Affligem. Het wordt dit jaar voor de zevende maal georganiseerd.

De 11.11.11-campagne vraagt meer investeringen in landbouw en plattelandsontwikkeling. WereldBollen legt een verband tussen landbouw in Centraal-Afrika en de boerenstiel bij ons.

De startplaatsen voor 2010:
Affligem: Abdij Affligem, Abdijstraat 6
Gooik: Paddenbroek, Paddenbroekstraat
Herne: op het gemeenteplein
Pepingen: aan het gemeentehuis
Roosdaal: aan de Chirolokalen Varing
Vertrek tussen 10 uur en 15 uur.
Met animatie, muziek, workshops en een startpakket voor elke deelnemer.

Share

Coloma Sint-Pieters-Leeuw opent cultuurseizoen 2010 met trekpaarden

SINT-PIETERS-LEEUW: – Coloma en trekpaarden. Een gelukkig huwelijk van mastodonten. Voor de vierde keer in de geschiedenis van het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma  pronken deze trotse, imposante viervoeters in het park en kasteel. Dat eerste weekeinde van oktober staat de band tussen kinderen en het paard centraal.

De expositie in het kasteel die vrijdagavond 1 oktober 2010 om 20 uur wordt geopend, beschrijft dan ook met authentieke foto’s de specifieke relatie  tussen dier en mensenkind in onze samenleving zowat honderd jaar geleden. En in de zaal der kampioenen kijkt de bezoeker aan tegen de besten aller  tijden onder de Belgische trekpaarden.

Buiten in het park kunnen meisjes en jongens tot 12 genieten van een resem didactische en spectaculaire activiteiten  met deze trouwe krachtpatsers.
Zo kan je op zondag 3 oktober 2010 van 14 tot 17 uur genieten van een ritje op een van deze rustige mastodonten, een  sledetocht met drie trekpaarden, een vliegend tapijt getrokken door een tweespan en van nog andere niet-alledaagse attracties met deze prachtige dieren.

Het hoogtepunt van dit trekpaardenweekend is de provinciale prijskamp Vlaams-Brabant dezelfde zondag om 13 uur. Tevens een primeur want het  grote publiek maakt er kennis met het kampioenschap voor goedgekeurde hengsten nauwkeurig onder de loep genomen door een officiële jury van het stamboek van het Belgisch trekpaard. In de hoofddreef van Coloma laten deze enorme viervoeters op dat moment hun stap- en drafprestaties  maar ook  hun machtige trekpaardenlijf bewonderen en keuren door gerenommeerde specialisten. Een niet te missen spektakel waar traditiegetrouw heel wat liefhebbers op af komen. En u bent er dit jaar allicht voor de eerste keer bij.

Tentoonstelling zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Vrije toegang.
Hartelijk welkom

Share

agenda: eerste hulp cursus in sint-pieters-leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: Schrijf je nu in voor de nieuwe cursus ‘Eerste Hulp + Helper’  van Rode Kruis Vlaanderen afdeling Sint-Pieters-Leeuw die start op 14 oktober 2010.

Eerste Hulp – IEDEREEN MOET DIT KUNNEN!
Je vriend(in) verbrandt de vingers bij het koken, je buur krijgt een hartaanval tijdens het snoeien in de tuin.
Meestal is er geen gespecialiseerde medische hulp in de buurt en hangt de eerste hulp en eventueel het leven af van voorbijgangers of jou.

cursus Eerste Hulp + Helper:
24 uur les + 4 uur herhaling
De cursus start op 14 oktober 2010 en wordt enkel donderdagavond gegeven, van 19.45u. tot 22.00 h..

De cursus is toegankelijk voor iedereen, met een min. leeftijd van 16 jaar tegen eind 2010

GRAAG VOORAF INSCHRIJVEN
Verantwoordelijke vorming Kriske Bruyninckx
Tel : 0474/010357
e-mail: vorming@sint-pieters-leeuw.rodekruis.be

Al de lessen gaan door in G.C.C. COLOMA
J. Depauwstraat te Sint-Pieters-Leeuw

Na de cursus volgt er een examen. Voor deelname aan het examen Helper moet men wel eerst geslaagd zijn in het examen eerste Hulp
Wie slaagt ontvangt het brevet Helper, dat voor 5 jaar geldig is, om het brevet te verlengen hoef je enkel opnieuw te slagen in een examen.

Share

zware regenval doet waterpeil waterlopen stijgen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De laatste twee dagen viel de regen met bakken uit de lucht. Dat merk je ook aan het waterpeil van de waterlopen.
Op de statistieken van het Hydrologisch InformatieCentrum merk je een duidelijke stijging van de waterstand en het debiet op het Kanaal Brussel-Charlerloi in Ruisbroek en De Zuunbeek.
In onze regio werd wel nog nergens het alarmpeil bereikt.

Tijdens de voorbije 24 uur viel over België en het noorden van Frankrijk 20 tot 50 mm neerslag, met lokale uitschieters tot 65 mm.

Onderstaand de grafiek voor de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw.

Het Hydrologisch InformatieCentrum of HIC maakt deel uit van het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) in Antwerpen. Het WL is een onderdeel van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Het Hic ontwikkeld computermodellen van de waterlopen in Vlaanderen.
Hiermee kunnen ze het afstromingsgedrag van de rivier vrij nauwkeurig simuleren, de impact van overstromingen inschatten en voorspellen welke gevolgen een ingreep zou hebben op de rivier.

Onderstaand de grafiek voor  het kanaal Brussel-Charlerloi in Ruisbroek.

bron grafiek en meer info:

Share

Zomerlinde in Vlezenbeek (Witse boom) beschermd

VLAANDEREN / VLEZENBEEK: – Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft achttien waardevolle bomen en bomenpartijen bedacht met de status van beschermd erfgoed.

Zo ook de zomerlinde van Vlezenbeek aan de Klein-Nederstraat en de Puttenberg die bekend werd dank zij de VRT reeks Witse.

zie ook ons uitvoerig artikel van 27/10/2009

Share

kunstgrasveld

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op voorstel van Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, keurde de Vlaamse Regering vandaag (23 juli 2010) definitief het dossier voor 29 kunstgrasvelden goed.
In Sint-Pieters-Leeuw is  SK Leeuw bij de gelukkigen.
De gemeente diende hiervoor via sport schepen Jos  Speeckaert in 2008 een aanvraag tot subsidie in.
update 09/08/2010:

Persmededeling Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw:
Kunstgrasveld voor KV Zuun
Naar aanleiding van de artikels in de pers in verband met het kunstgrasveld, dat zal worden aangelegd met de steun van het Vlaams Sportinfrastructuurfonds, wensen wij te melden dat het kunstgrasveld toegekend aan Sint-Pieters-Leeuw zal worden ingeplant volgens het BPA Wauterstraat, namelijk op het tweede veld van KV Zuun,

Dit in tegenstelling tot wat in de pers is verschenen, met name dat het kunstgrasveld op de velden van  SK Leeuw zou worden aangelegd. Het is het departement CSJM Vlaanderen, die op basis van objectieve criteria, de inplantingplaats heeft bepaald.

Wij weten niet waarop de onlangs gepubliceerde artikels zijn gebaseerd en wensen elke betrokkenheid te ontkennen. Nooit heeft een ambtenaar of mandataris van het gemeentebestuur dit anders gecommuniceerd.

************

Deze eerste cluster van kunstgrasvelden wordt gerealiseerd in het kader van de eerder gelanceerde inhaalbeweging voor sportinfrastructuur en wordt gefinancierd door publiek private samenwerking. De concrete realisatie wordt toevertrouwd aan Krinkels Holding BV.

29 kunstgrasvelden
De realisatie van deze cluster kunstgrasvelden komt er in uitvoering van de inhaalbeweging in sportinfrastructuur die door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd in mei 2008. De genomen beslissing impliceerde een alternatieve financiering via publiek private samenwerking. Nadat de Vlaamse Regering een dertigtal te realiseren projecten had geselecteerd, werd de gunningsprocedure opgestart. Verschillende nationale en internationale bieders dienden een dossier in. Na onderzoek van de ingediende dossiers besliste de Vlaamse Regering vandaag om de opdracht formeel te gunnen aan Krinkels Holding BV.

De realisatie van de kunstgrasvelden zal nog deze zomer starten. De precieze volgorde van de projecten zal in onderling overleg tussen Krinkels Holding BV en de betrokken gemeenten worden vastgelegd. Volgens afspraak dienen alle projecten volledig gerealiseerd te zijn tegen de zomer van 2012. Na realisatie van de kunstgrasvelden zal de projectvennootschap het kunstgrasveld gedurende 10 jaar onderhouden en ter beschikking stellen van de betrokken gemeenten tegen een periodieke beschikbaarheidsvergoeding. De Vlaamse gemeenschap subsidieert deze beschikbaarheidsvergoeding voor maximaal 30%.

Minister Muyters: “Met deze vorm van publiek private samenwerking waarbij de Vlaamse Overheid een centrale en cruciale rol speelt, creëren we een duidelijke win-winsituatie. Door als opdrachtcentrale op te treden voor de 19 betrokken gemeenten, werd het onderhandelingsproces aanzienlijk vereenvoudigd en werd de individuele gemeenten flink wat werk bespaard. De inbreng van de solide privépartner garandeert dan weer een kwaliteitsvolle en vlotte uitvoering van de werken. Op deze manier lopen we al een aanzienlijk stuk van de achterstand inzake sportinfrastructuur in en zullen honderden clubs en duizenden sporters op kwalitatief hoogstaande en goed onderhouden kunstgrasvelden hun favoriete sport kunnen beoefenen.”

Extra informatie
De lokale overheden die in de eerste cluster kunstgrasvelden zitten, zijn: Aalst (2 velden), Antwerpen (provincie), Antwerpen (stad), Borsbeek, Brugge, Gent (7 velden), Grimbergen, Halle (2 velden), Herselt, Huldenberg, Lommel, Maasmechelen (2 velden), Machelen, Mechelen, Merchtem, Oudenaarde, Sint-Pieters-Leeuw, Tongeren, Turnhout en Wommelgem.

Oproep van Dance o’ Mania

SINT-PIETERS-LEEUW: Dance O’ Mania is geselecteerd voor “My name is…” van VTM.
Door samenloop van omstandigheden zijn zij DRINGEND op zoek naar een zangeres.

Dance O’Mania
Dance O’Mania

Na het succes van ‘My Name is Michael’, komt vtm dit najaar terug met ‘My Name is…’. In het programma wordt er gezocht naar kinderen en volwassenen die even goed kunnen dansen en zingen als hun favoriete artiest.

Laura Jonville: “Wij zijn een dansgroep, Dance o’ Mania, uit Sint-Pieters-Leeuw (dansafdeling van de Leeuwse Turnkring) en zouden graag een oproep lanceren. Wij zijn namelijk geselecteerd voor een nieuw programma op vtm, nl My Name Is… Wij hebben gekozen voor de Pussycat Dolls en zijn al een ronde verder geraakt. Men heeft ons echter aangeraden om ook een zangeres aan te nemen.
Wij hadden een leuke zanger gevonden, maar door omstandigheden op zijn werk kan hij ons niet meer helpen. Nu zijn wij hopeloos op zoek naar een meisje dat met ons dit avontuur wil aangaan en goed kan zingen. Het is een unieke kans voor ons, maar ook voor de zangeres en wij willen deze dan ook met beide handen grijpen!
De 2e ronde valt echter al tussen 20 en 23 juli, dus de tijd dringt en wij hebben nog steeds geen zangeres gevonden!
Wie wil met ons dit avontuur aangaan? Contact via 0494/85.06.50. Alvast bedankt!!”

Net als bij ‘My Name Is Michael’ krijgt de winnaar een hoofdrol in een theatertour door Nederland en België, die in samenwerking met V & V Entertainment wordt georganiseerd.

Share

fietsknooppuntennetwerk regio Pajottenland-Zennevallei ingehuldigd

SINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Het splinternieuwe fietsknooppuntennetwerk regio Pajottenland-Zennevallei werd onder grote belangstelling vandaag ingehuldigd in domein Groenenberg in Vlezenbeek.

inhuldiging fietsroutenetwerk regio Pajottenland-Zennevallei
Het netwerk werd officieel geopend door de gedeputeerden Monique Swinnen, Jean-Pol Olbrechts en Paul Van Himst, peter van het fietsknooppuntennetwerk.

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat hebben de mooiste routes uitgestippeld en samengevat in 410 km fietsplezier.
Vanuit elke gemeente kwamen deze namiddag fietsers naar Groenenberg om de inhuldiging mee te maken.

Het netwerk Pajottenland-Zennevallei is tevens het sluitstuk van het knooppuntenstelsel dat over heel Vlaanderen werdtgebouwd en naadloos over de provinciegrenzen aaneensluit.

Er waren optredens van de folkband “Arjaun”, de exotische percussieband “Dynamo” .


Alle deelnemers ontvingen een fietslichtje, een gratis drankje en namen deel aan een tombola met als prijzen: streekproducten, twee verblijfsarrangementen en een fiets.
Zo won Annemie Meert-Depauw uit Vlezenbeek een doos streekproducten. De hoofdprijs een fiets ging naar Habiba Bonala uit Liedekerke die heel blij was met de fiets die ze van Paul Van Himst kreeg.

* bekijk de foto’s ook op Facebook – KLIK HIER
– Zie ook het artikel: vertrek aan  gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw: KLIK HIER

Share


Alle informatie over het fietsknooppuntennetwerk vind je op de fietskaart ‘Fietsknooppuntennetwerk Pajottenland en Zennevallei’.
Op de kaart zelf vind je de aanduiding van routes en knooppunten. Een bijgeleverd boekje geeft je een overzicht van de fietscafés.
te verkrijgen bij de Provincie Vlaams-Brabant.
meer info: Toerisme Vlaams-Brabant, tel. 016-26 76 20,
fax 016-26 76 76, toerisme@vlaamsbrabant.be
http://mediatheek.vlaamsbrabant.be/mediatheek/showpub.do?command=display&id=7222

Agenda: Opening fietsknooppuntennetwerk Pajottenland-Zennevallei, sluitstuk Vlaamse fietsknooppunten

SINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Op zondag 25 april 2010 wordt het splinternieuwe fietsroutenetwerk in de regio Pajottenland-Zennevallei ingefietst.
De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat hebben de mooiste routes uitgestippeld en samengevat in 410 km fietsplezier.
Het netwerk Pajottenland-Zennevallei is tevens het sluitstuk van het knooppuntenstelsel dat over heel Vlaanderen werdtgebouwd en naadloos over de provinciegrenzen aaneensluit.

Vanuit alle Pajotse gemeenten wordt er een fietstocht georganiseerd naar het centrale feestterrein in het Domein Groenenberg, Konijnestraat 172 b, 1602 Sint-Pieters-Leeuw.

zondag 25 april om 13u30: Verzamelen aan het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.
Twee trialbikers overweldigen u eerst met hun indrukwekkende sprongen.
De kleinsten bewonderen ondertussen een ballonkunstenaar op een fiets.
Kort na 14 uur neemt de lokale Pasarafdeling ons op sleeptouw voor een tocht van 6km. Langs het fietsknooppuntennetwerk tot Groenenberg in Vlezenbeek

Daar vindt van 14 tot 18 u. een groots slotfeest plaats.
Er zijn optredens van de folkband “Arjaun”, de exotische percussieband “Dynamo” en fietsacrobaten.
Verder zijn er verschillende infostands, springkastelen, kindergrime, kinderworkshops, ritjes met een paardenkoets enz.
Rond 15.30 u wordt het netwerk officieel geopend door de gedeputeerden Monique Swinnen, Jean-Pol Olbrechts en Paul Van Himst, peter van het fietsknooppuntennetwerk.
Voor alle deelnemers is er een verrassingsgeschenkje, een gratis drankje, gratis tombola (met een fiets en twee verblijfsarrangementen al hoofdprijzen) en gratis inkom in het kasteel van Gaasbeek.
De nieuwe fietskaart wordt er verkocht voor 3 euro i.p.v. 5 euro
Deze fietshappening wordt georganiseerd door Toerisme Vlaams-Brabant i.s.m. PASAR en de gemeenten Lennik en Sint-Pieters-Leeuw.


Hoe werkt een fietsknooppuntennetwerk?
Een fietsknooppuntennetwerk bestaat uit een aantal centrale locaties die elk een nummer kregen. Via bewegwijzerde routes kan je van de ene locatie naar de andere fietsen.
Via duidelijke borden fietst u van nummer (knooppunt) naar nummer (knooppunt). De routes zijn uitgezet over de beste fietspaden en in twee richtingen bewegwijzerd.
Je stippelt dus zelf op de kaart je route uit, noteert de nummers … en je bent vertrokken. Je hoeft enkel de rechthoekige groene borden met nummer- en richtingaanduiding nog te volgen … en te genieten natuurlijk. Bij dit systeem staan vrijheid en flexibiliteit voorop!

.
Subregio Pajottenland en Zennevallei is het laatste ontbrekende stukje fietsknooppuntennetwerk van Vlaanderen.
In 1995 ontwikkelde de Limburger Hugo Bollen samen met Regionaal landschap Kempen en Maasland het eerste knooppuntensysteem.

Share

fietsinvesteringsprogramma zorgt voor nieuwe fietspaden in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelt het eerste geïntegreerde fietsinvesteringsprogramma 2010 voor. Op het programma staat 100 miljoen euro voor meer dan 200 fietsinfrastructuurprojecten. Het Fietsteam werkt nu een meerjarenprogramma uit voor 2011-2014.

Investeringen langs gewestwegen
– Sint-Pieters-Leeuw: N6 kmpt 8,2 – 8,6 aanleg fietspaden Bergensesteenweg

Subsidies – Fietsfonds (fietspaden langs gemeentewegen)
– Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen:   Pelikaanberg en Lenniksesteenweg

– Sint-Pieters-Leeuw:  Pedestraat

Share

Provinciale voorronde recreatoestelturnen

ZUUN: – De Leeuwse Turnkring vzw organiseert de vierde en laatste Voorronde recre@toestelturnen voor gymnasten uit West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant in het Wilders Sportcomplex van Sint-Pieters-Leeuw.

Leeuwse Turnkring vzw
Vandaag hadden de Provinciale voorrondes artistieke gymnastiek in het D-niveau plaats.


Natasja De Tobel: “ Dit zijn de kindjes die op een mooi niveau turnen, maar nog net niet goed genoeg om bij de top te horen. Dit is een niveau waar ze toch een 4 uur per week voor moeten trainen. Na dit niveau moet je al snel 8 tot 10 uur per week trainen. Dat kan of wil niet iedereen doen dus voor wie toch wat meer wil doen dan recreatief turnen is het D-niveau het ideale.”

In Sint-Pieters-Leeuw had de allerlaatste voorronde plaats. Deelnemers zijn verplicht van aan twee voorrondes deel te nemen. Vandaag namen ook deelnemers van Antwerpen en Limburg deel. De deelnemers moeten een bepaalde punten quotering behalen. En alle gouden meisjes gaan dan naar een finale ronde in mei. En natuurlijk wordt daar de punten quotering nog veel strenger.

Meer info over De Leeuws Turnkring vzw: http://www.leeuwseturnkring.be

Share

De Groene Gordel versterken als toeristische regio

VLAAMS-BRABANT: – De Groene Gordel rond Brussel is te weinig gekend als toeristische regio. Daarom startte de Provincie Vlaams-Brabant vanmiddag in Meise een campagne om de regio meer bekendheid te geven en toeristen aan te trekken.

De campagne zal ondersteund worden door enkel TV-spotjes.

Gedeputeerde Monique Swinnen: “Het is zo dat we willen dat als de mensen denken aan de Groene Gordel dat ze meteen die sterke punten; Brabants trekpaard, logeren, de parken en tuinen, het geweldige erfgoed,… dat ze dat meteen mee op hun netvlies hebben.
En om dat sterker te maken gaan we nu in Vlaanderen die campagne voeren over de bekendere toeristische regio’s zoals het Pajottenland, Zennevallei,…
We gaan heel wat materiaal geven. Zodanig dat de toeristische diensten ook telkens dat Groene Gordel mee kunnen doen opleven
.”

In de campagne worden marketinginstrumenten zoals een nieuwe werfbrochure in magazinestijl op 50.000 exemplaren en TV-spots die zullen vertoond worden op Eén tijdens de weken voorafgaand aan de paasvakantie en O.H.Hemelvaart. Er komt ook de nieuwe campagnewebsite, www.groenegordel.be, die regelmatig nieuwe wedstrijden lanceert. Daarnaast zijn er nog advertenties, banners, posters en displays en gadgets zoals zakjes met bloemenzaad en post-it-notes.

Het is de bedoeling dat ook in de lokale diensten voor toerisme deze campagne met zijn ‘look & feel’ zichtbaar is. Zij krijgen daarvoor van Toerisme Vlaams-Brabant de nodige middelen. Deze campagne richt zich specifiek tot de Vlaamse bevolking. Ze wordt opgebouwd rond de vijf thema’s parken en tuinen, bieren, gastronomie, het Brabants trekpaard en logeren.
Groene Gordel
Meer info
www.groenegordel.be
www.vlaamsbrabant.be/deelsite-toerisme
http://toerisme-vlaamsbrabant.skyblogs.be

Share

10 BHV-dienstweigeraars vrijgesproken door de correctionele rechtbank in Brussel

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: – Vandaag werd uitspraak gedaan in de strafzaken tegen 10 BHV-dienstweigeraars uit Halle-Vilvoorde.

Persbericht Werkgroep BHV:

De tien werden door de 51ste Kamer van de correctionele rechtbank te Brussel vrijgesproken. De door hen ingeroepen reden om niet te zetelen wegens de niet splitsing van de kieskring BHV werd door de rechtbank als geldige reden voor hun dienstweigering erkend. De werkgroep BHV verheugt zich over deze uitspraak, die een hart onder de riem is voor al wie de rechtsstaat hoog in het vaandel voert.

Elke burger heeft immers het recht zijn medewerking aan de uitvoering van een discriminerende wet (zoals deze die verkiezingen organiseert op basis van de discriminerende kieskring BHV) te weigeren. Daarvoor strafrechtelijk veroordeeld worden zou strijdig zijn met alle principes van de rechtsstaat en van gezond verstand.
Gelukkig zijn er ook nog rechtbanken die het hoofd koel houden en deze elementaire rechtsprincipes bevestigen.
De noodzaak om BHV op korte termijn op een grondwetsconforme wijze te splitsen wordt door deze uitspraak alleen maar bekrachtigd.

Werkgroep BHV – www.haviko.org

Share

Brownfield project Transrec in Sint-Pieters-Leeuw krijgt groen licht van de Vlaamse regering

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – De Vlaamse regering keurde vrijdag vijf nieuwe brownfieldprojecten goed.
Brownfields zijn verlaten, vervallen of onderbenutte bedrijfsterreinen die gesaneerd én ontwikkeld worden .
Bij deze projecten is één project gelegen in Sint-Pieters-Leeuw.
Het project Transrec op het voormalige gipsstort van UCB in Sint-Pieters-Leeuw; dat wordt herontwikkeld tot een gebied voor kmo-bedrijven en winkelruimtes, aansluitend bij de Bergensesteenweg die winkel- en wandelboulevard wordt.


Nadat in mei 2009 een eerste pak brownfieldconvenanten werd goedgekeurd, gaf de Vlaamse regering vrijdag, na langdurige onderhandelingen met de promotoren, haar zegen aan vijf nieuwe projecten. Die convenanten deblokkeren telkens grote werken waarop vaak al jaren gewacht werd. Als die werken snel kunnen beginnen – en dat is in Vlaanderen niet zeker – kan deze regeringsbeslissing ook bijdragen tot het hernemen van de economische activiteit na de crisis.

BroCap & ReGenius zorgen voor de brownfield herontwikkeling van Transrec

Ligging: Bergensesteenweeg 306, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Zone voor KMO & retail
Omvang:5.725m²
Bodem: ernstige vervuiling in grond en grondwater met VOCL en minerale olie
Potentieel: Realisatie van KMO-ontwikkeling in combinatie met beperkt aandeel retail (800 m²)

BroCap is gespecialiseerd in het onderzoeken, verwerven en herontwikkelen van verlaten, verwaarloosde en eventueel verontreinigde sites (de zogenaamde Brownfields). BroCap handelt in eigen naam (via het brownfield investeringsfonds ReGenius), of biedt oplossingen in samenwerking met derde partijen (eigenaars, projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen), gebruik makend van financiële en juridische instrumenten, risico management (risico-waardering en -beheersing bij grondoverdracht), procesbeheer en financiering.

Share

384 deelnemers aan Dropping The Challenge

VLEZENBEEK / HOEILAART: – het tweejaarlijks evenement: Dropping “The Challenge”. Van De Speelvogel uit Vlezenbeek en de Landelijke Gilde uit Schepdaal had dit jaar 384 deelnemers!


De voorbije maanden kregen de groepen tips die hen leiden naar de startlocatie. Dit jaar was dit het Nerocafé te Hoeilaart Van hieruit trotseerden ze een nachtelijke dropping in en rond Hoeilaart, Overijse en met uiteraard het mooie Zoniënwoud.

Dropping The Challenge
De volledige uitslag, groepsfoto’s, het startfilmke en sfeerbeelden staat binnen enkele dagen online op: www.despeelvogel.com

Share

Sint-Pieters-Leeuw aangesloten op het fietsknooppuntennetwerk

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week is men begonnen met de plaatsing van de bewegwijzering en randinfrastructuur van het fietsknooppuntennetwerk subregio Pajottenland en Zennevallei in Sint-Pieters-Leeuw. Ook de kartografie is in volle voorbereiding. Zodat op 25 april 2010 het fietsknooppuntennetwerk feestelijk kan worden ingereden.

fietsknooppuntennetwerk in Sint-Pieters-Leeuw
fietsknooppuntennetwerk in Sint-Pieters-Leeuw

Hoe werkt een fietsknooppuntennetwerk?

fietsknooppuntennetwerkEen fietsknooppuntennetwerk bestaat uit een aantal centrale locaties die elk een nummer kregen. Via bewegwijzerde routes kan je van de ene locatie naar de andere fietsen.

Via duidelijke borden fietst u van nummer (knooppunt) naar nummer (knooppunt). De routes zijn uitgezet over de beste fietspaden en in twee richtingen bewegwijzerd.

Je stippelt dus zelf op de kaart je route uit, noteert de nummers … en je bent vertrokken. Je hoeft enkel de rechthoekige groene borden met nummer- en richtingaanduiding nog te volgen … en te genieten natuurlijk. Bij dit systeem staan vrijheid en flexibiliteit voorop!

Subregio Pajottenland en Zennevallei is het laatste stukje fietsknooppuntennetwerk van de Groene Gordel. Toerisme Vlaams-Brabant opent het feestelijk op zondag 25 april 2010 in Halle. Vanaf dan kan iedereen genieten van de mooiste fietsroutes doorheen het hele Pajottenland en de Zennevallei.
Afspraak ’s middags om 13u30 aan het gemeentehuis. Tezamen wordt er dan voor de eerste keer via dit knooppuntennetwerk gefietst richting Groenenberg te Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) waar het grote slotfeest zal plaats vinden!

Zie ook ons artikel van 4/11/2008: Nog heel wat werk om de Vlaams-Brabander op de fiets te krijgen

Share

Zigeuners verdacht van grootscheepse btw-fraude bij de handel in tweedehandsauto’s

SINT-PIETERS-LEEUW/ MECHELEN:- Tientallen politiemensen doorzochten 6 zigeunerkampen op zoek naar de verdachten van een uitgebreide fraude met facturen en naar een wederrechtelijk vermogen van circa 2 miljoen euro.

Omstreeks 05.30 uur viel de politie binnen in twee woonwagenkampen in Zellik en in Sint Pieters-Leeuw. Later op de dag volgden een ander woonwagenkamp in Sint Pieters-Leeuw, een in Breendonk en een woonst en garage in Sint Pieters-Leeuw.

Het onderzoek

In het voorjaar van 2007 werden 2 zigeuners opgepakt bij de verhandeling van een Mercedes CL 500 in Sint Katelijne Waver. Zij maakten hierbij gebruik van een valse factuur op naam van een Belgische firma (een zogenaamde niet-indiener, m.a.w. er is geen btw-aangifte).

Al snel werden in het onderzoek ook andere valse facturen aangetroffen. Twee bijkomende arrestaties werden verricht. Het betroffen de zaakvoerder van een Belgische firma die als stroman fungeerde en een verdachte die een faxnummer ter beschikking stelde.

Diepgaander onderzoek onder leiding van de Onderzoeksrechter te Mechelen maakte vervolgens duidelijk dat een belangrijk aantal personen uit het zigeunermilieu frequent beroep deden op onder meer hoger vermelde personen om zowel Belgische als Duitse wagens te verhandelen, schijnbaar zonder de btw-wetgeving toe te passen.

Hierbij werden firma’s gebruikt uit zowel Frankrijk als Spanje.

Ook in België zelf werd schijnbaar gebruik gemaakt van firma’s die hetzij nooit, hetzij een foutieve btw-aangifte deden.

Het aldus gevoerde onderzoek, met onder meer uitvoering van internationale rechtshulpverzoeken in Spanje en Frankrijk, laat toe vandaag gewag te maken van 14 hoofdverdachten en nog eens 18 andere verdachten. 9 rechtspersonen komen in beeld. De criminele organisatie zou een wederrechtelijk vermogen gegenereerd hebben van 2 miljoen euro.

De politieoperatie van heden

Vandaag traden 95 politiemensen gelijktijdig op in woonwagenkampen te Zellik, Sint-Pieters Leeuw, Asse en Breendonk. Doelstelling van de operatie was een aantal verdachten aan te treffen met het oog op verhoor en eventuele voorleiding. Tevens werden inbeslagnames nagestreefd gelet op het aanzienlijke schijnbare wederrechtelijk vermogen.

Aan de aktie namen deel: nagenoeg de gehele FGP Mechelen, versterkt met 8 leden van de FGP Asse. Verder werd bijstand genoten van de politiezone Klein-Brabant, de interventiekorpsen van Mechelen, Antwerpen, Hasselt, Leuven en Asse. Tenslotte was er ook medewerking van 4 hondengeleiders en van de provinciale politieacademie Antwerpen.

Verloop operatie

Om 0530 uur werd een aanvang gemaakt met de doorzoeking van 4 woonwagenkampen respectievelijk te Zellik (2), Sint Pieters-Leeuw en Asse. Later volgden nog zoekingen op 2 andere woonwagenkampen te Sint Pieters-Leeuw en te Breendonk alsook in een woonst en een garage, eveneens te Sint Pieters-Leeuw.
De operatie verliep zonder incidenten.

Resultaten

12 personen werden gearresteerd met het oog op verhoor.

3 van hen worden in de loop van de dag voorgeleid voor de Onderzoeksrechter te Mechelen.

13 waardevolle voertuigen werden voorlopig in beslag genomen als ‘onderpand’ voor het wederrechtelijk vermogen. Het betreft een trekker, een 4-tal bestelwagens en 9 personenwagens. Tevens kon ongeveer 100000 € in cash worden aangetroffen.

De verdere exploitatie van de vandaag aangetroffen gegevens zal nog een aanzienlijk onderzoekswerk met zich meebrengen. Navolgende onderzoeksdaden zijn waarschijnlijk.

Bron: federale politie
http://www.polfed-fedpol.be/presse/presse_detail_nl.php?recordID=2107

Share

Sneeuwval dit weekend: het Agentschap Wegen en Verkeer neemt extra maatregelen

VLAANDEREN: – Omwille van het aangekondigde aanhoudende winterweer neemt het Agentschap Wegen en Verkeer een aantal maatregelen om het aangekondigde winterweer te bestrijden. De maatregelen zijn erop gericht om zo efficiënt en zuinig mogelijk te strooien. Daarnaast is er op initiatief van minister Hilde Crevits een commissie opgericht die de informatie-uitwisseling tussen de verschillende wegbeheerders coördineert. Weggebruikers moeten er rekening mee houden dat bepaalde wegen dit weekend glad of beperkt toegankelijk kunnen zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt alle weggebruikers dan ook aan om dit weekend hun verplaatsingen te beperken tot de strikt noodzakelijke en extra voorzichtig te zijn op de weg.

De gladheidsbestrijding gaat door
Om te voorkomen dat de sneeuw dit weekend wordt vastgereden tot een ijslaag, wordt er vrijdag preventief gestrooid. Als het begint te sneeuwen, wordt er eerst geruimd en daarna een strooibeurt uitgevoerd eventueel ook met pekel. De autosnelwegen, ringwegen en gevaarlijke punten kunnen indien nodig voorrang krijgen, zoals bepaald is in het strooiactieplan.

Samenwerking met de provinciebesturen
Op initiatief van minister Hilde Crevits werd op 7 januari een Overlegcommissie Winterdienst opgericht. In die commissie wordt informatie uitgewisseld tussen de provinciebesturen en het Vlaamse Gewest. Het Agentschap geeft via de website www.winterdienst.wegenenverkeer.be advies en informatie aan de gemeenten over efficiënt en zuinig strooien, alternatieven voor droog strooizout, communicatie, …

Actuele informatie voor de weggebruiker
Voor informatie over de toestand op de weg, kan de weggebruiker terecht op de website van het verkeerscentrum: www.verkeerscentrum.be.

Share

De weersverwachtingen voor Sint-Pieters-Leeuw –> KLIK HIER

Kabinet van minister Crevits roept boeren op om sneeuw te ruimen

VLAANDEREN: – De aanhoudende winterkoude heeft de voorraad strooizout al sterk gereduceerd en voor zaterdag is er sneeuw aangekondigt. Om het nog beschikbare zout in steden en gemeenten zo goed mogelijk in te zetten, heeft het kabinet van minister van Openbare Werken Crevits de federaties van aannemers en de landbouworganisaties gevraagd om hun leden op te roepen te helpen bij het sneeuwruimen en het strooien van zout.

De Boerenbond neemt de oproep morgen op in zijn ledenblad Boer&Tuinder. Het sproei-, ruim- en strooimaterieel dat de land- en tuinbouwers in hun machinepark hebben en dat anders ingezet wordt om voedsel te produceren, kan dit weekend gebruikt worden om de sneeuwoverlast te beperken.

De Boerenbond gaat graag in op de vraag van minister Crevits om zijn leden op te roepen om, waar kan, te helpen zegt Boerenbond voorzitter Piet Vanthemsche.
Wel moet nagegaan worden of alles op vlak van verzekering en vergoeding goed geregeld is. De jarenlange ervaring die Agro aanneming heeft komt hier zeker van pas, maar de zeer korte tijdsspanne tussen de vraag tot medewerking en de uitvoering van de werken kan voor administratieve problemen zorgen.

Share