Vlaams minister van mobiliteit investeert € 30.867,60 in Leeuwse fietspaden

2014-11-26-commissie_Ben-Weyts_01VLAANDEREN / VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt 312.601 euro vrij voor de aanleg en opwaardering van Vlaams-Brabantse fietspaden.
Zo gaat er € 30.867,60 naar Sint-Pieters-Leeuw voor de fietspaden op de Lenniksesteenweg en de Pelikaanberg.
Ik wil meer mensen vaker op de fiets: dat is beter voor mens, milieu en economie”, aldus de minister.

De Vlaming kiest nog altijd te veel en te makkelijk voor de auto. De helft van alle verplaatsingen bedraagt vijf kilometer of minder, maar zelfs voor die korte afstanden kiest de Vlaming in meer dan de helft van de gevallen voor de auto. Ook in het woon-werk-verkeer heerst Koning Auto: 70% van de pendelaars gaat met de wagen naar het werk.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de Vlamingen verleiden om hun auto vaker aan de kant te laten staan. Hij maakt daarom geld vrij om de bestaande fietsinfrastructuur vlotter en veiliger te maken, en het fietsaanbod verder uit te breiden. Ben Weyts: “Om van fietsen het positieve alternatief te maken, moet het ook mogelijk zijn om je vlot en veilig te verplaatsen op twee wielen”.

Weyts investeert in Vlaams-Brabant 312.601,22 euro via het Fietsfonds. Het geld gaat naar fietspaden in Holsbeek (€ 95.013,54), Kampenhout(€ 111.223,96), Leuven(€ 75.496,12) en Sint-Pieters-Leeuw (€ 30.867,60).
Minister Weyts hoopt dat meer en betere fietsinfrastructuur ook meer fietsers kan lokken, en niet alleen voor recreatief gebruik. “Fietsen is niet alleen een zondagsactiviteit. Ook bij het woon-werkverkeer wil ik het fietsgebruik naar omhoog. Elke fietsende pendelaar is een auto minder in de file. De fiets is dus beter voor mens, milieu en economie”.

Kinderen en jongeren vragen tijd! Tijd van hun ouders, school, voor zichzelf

2014-11-19-kinderrechtencommisarisVLAANDEREN: – Vanmiddag stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn jaarverslag 2013-2014 voor in het Vlaams Parlement. De kinderrechtencommissaris stelt vast dat ‘kinderen en jongeren tijd vragen’. Tijd voor zichzelf maar ook tijd van volwassenen. De kinderrechtencommissaris illustreerde het belang van tijd in verschillende levensdomeinen van kinderen.

Bruno Vanobbergen: ‘Kinderen vragen van volwassenen houvast in hun dagelijkse omgeving. Tegelijk hechten ze veel belang aan de verbeeldbaarheid van tijd. Het gaat dan om tijd die kinderen zelf vrij mogen invullen. Thuis, op school, in de opvang, in de instelling.’ En de kindererchtencommissaris zegt verder ‘Er is daarnaast ook de noodkreet van de vele professionals die elke dag actief zijn met kinderen en jongeren. Opvoeders, leerkrachten, verplegers, consulenten stellen vast dat de tijd die ze krijgen om hun zorg, onderwijs en engagement ernstig vorm te geven beperkt is. Kinderen en jongeren voelen dat ook duidelijk aan. Ze merken dat er minder tijd is voor overleg en inspraak, dat ze minder gemakkelijk geïnformeerd raken of dat ze soms heel lang moeten wachten voor ze een gepast antwoord krijgen op hun eigenlijke hulpvraag.
Naast professionals kloppen ook ouders aan onze deur. Ouders runnen vandaag een gezin. Opvoeden lukt niet zonder timemanagement. Ouders kijken naar de overheid als belangrijke ondersteunende partner. Heel wat kinderen zijn maar al te vertrouwd met kinderopvang, de school, de buitenschoolse opvang en de vele vrijetijdsvoorzieningen. Tegelijk botsen we nog altijd op een grote ongelijkheid in de participatie aan deze initiatieven. Er is geen kinderopvang in de directe buurt. Er is geen plaats op school. De speelpleinwerking werd 25% duurder. In de vakantiewerking zijn kinderen met ADHD niet
welkom want zij vragen te veel tijd.
‘ En Bruno Vanobbergen geeft ook enkele aanbevelingen waaronder: ‘Geef de stem en het perspectief van kinderen en jongeren een volwaardige plek in discussies over belangrijke maatschappelijke thema’s. Neem de discussie over flexibel werken of over het toekennen van een tijdskrediet. Tot op vandaag klinkt hier enkel het standpunt van de volwassene, werkgever of werknemer.’

Kinder- en Jeugdjury zoekt leesbeesten

logo_kinder-jeugdjurySINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondagvoormiddag 5 oktober 2014 start nieuw seizoen Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen in Sint-Pieters-Leeuw.

Ben je 6 jaar of ouder en dol op lezen? Wil je samen met andere jongeren praten over boeken? Wil je mee beslissen over welke jeugdschrijver er in de prijzen valt? Dan is de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen iets voor jou!

Als jurylid lees je in totaal tien geselecteerde boeken. Tijdens het schooljaar kom je ongeveer zes zondagvoormiddagen samen om deze boeken te bespreken. Op het einde stem je op je favoriete boek en bepaal je zo mee welke schrijver wordt bekroond.

De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw biedt de volgende leesgroepen aan:van 6 tot 8 jaar, van 8 tot 10 jaar, van 10 tot 12 jaar, van 12 tot 14 jaar.

Inschrijven kan in de bibliotheek of via mail bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be (vermeld je naam, geboortedatum en telefoonnummer).
Het startmoment vindt plaats op zondagvoormiddag 5 oktober in CC Coloma.

Bibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw T 02 371 22 64

Ave Maria wint cheque van voetbalfederatie Vlaanderen

VLEZENBEEK: – Het kleuterproject ‘Iedereen Rode Duivel’, dat de Voetbalfederatie Vlaanderen vorig schooljaar in juni organiseerde, was een schot in de roos voor de kleuterschool Ave-Mariabasisschool!
Kurt Van Diest kwam vandaag namens Voetbalfederatie Vlaanderen een cheque overhandigen van 400 euro om voetbalmateriaal aan te schaffen!

2014-09-18-ave-maria-wint-cheque-02
Dubbelklik op de groepsfoto om hem in groot formaat te bekijken!

De opdracht vorig schooljaar was: Toon aan de hand van foto’s of een videofilmpje dat je kleuterschool helemaal ‘Rode Duivel’ is en dit ter gelegenheid van de wereldbeker voetbal.
Kurt Van Diest:’ In Vlaanderen hebben 250 scholen zich ingeschreven voor de wedstrijd waarvan er honderd weerhouden werden. Per provincie werden 3 scholen beloond en kleuterschool Ave-Mariabasisschool is één van de gelukkigen met hun ingediend filmpje.

De kleuters waren vandaag nog eens helemaal in Rode Duivels sfeer om de prijs in ontvangst te nemen.
En natuurlijk werd het WK dansje nog eens opgevoerd.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Je kan de winnende inzending bekijken via onderstaande Youtube-film

Directrice, Valentine Decorte: ‘We zijn zeer blij met de cheque en de juffen hebben beslist om er 2 degelijke voetbalgoaltjes mee te kopen. We hebben hier vandaag bij de overhandiging ook de leerlingen van het eerste leerjaar uitgenodigd want vorig schooljaar zaten ze nog in de kleuterklas en hebben zij ook
meegewerkt aan dit project. Eens de goalen er zijn zullen ze zeker ook nog een keer mogen komen spelen hier in de kleuterschool’
.

Raad van State vernietigt een deel van het VSGB in Sint-Pieters-Leeuw

2014-09-18-gewestelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplanSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 16 december 2011 keurde de Vlaamse regering het VSGB goed. VSGB staat voor Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en is een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat voor een groot deel van de Vlaamse rand rond Brussel een aantal ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vastlegt. Hierbij werd gesteld dat het beleid voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel niet het ‘volbouwen’ van het gebied beoogt. Er zou in de eerste plaats aandacht gaan naar een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van het gebied veeleer dan naar kwantitatieve doelstellingen. Een kwalitatieve insteek betekent ook dat wordt nagedacht over selectieve verdichting, zorgvuldige verweving in de bestaande ruimtelijke structuur met respect voor de eigenheid van het gebied. Daarnaast zou een kwalitatieve ontwikkeling van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel rekening houden met het belang en de waarde van de open ruimte met behoud van de groene gordel.

Bij de verschillende overleg- en inspraakmomenten tijdens de opmaak van het VSGB heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw telkens bezwaar gemaakt tegen volgende ruimtelijke opties van het VSGB :
1. de beperking langs nagenoeg de gehele Bergensesteenweg op ons grondgebied van nieuwe kleinhandelsvestigingen tot slechts 150 m2 en de maximale uitbreiding van bestaande kleinhandelszaken met 15% (cluster A3 van het VSGB)
2. de omzetting van de agrarische binnengebieden gelegen tussen Ruisbroeksesteenweg en Jean Dambrestraat en tussen Jean Dambrestraat en August Detréstraat naar gebied voor “wonen en park” (cluster A4 van het VSGB)

Toen bleek dat bij de uiteindelijke goedkeuring van het VSGB deze opties behouden bleven heeft de gemeente beroep aangetekend bij de Raad van State. Met een arrest van 15 juli 2014 heeft de Raad van State het verzoek van de gemeente ingewilligd en de clusters A3 en A4 van het VSGB vernietigd.

De Raad van State oordeelde dat de beperking inzake kleinhandel onvoldoende rekening hield met de vraag naar differentiëring en afstemming met gekende gemeentelijke initiatieven en plannen. Het gemeentebestuur heeft de bedoeling om haar toekomstvisie voor de kleinhandelskernen en de Bergensesteenweg via gemeentelijk reglementering vast te leggen.

M.b.t. cluster A4 oordeelde de Raad van State dat nergens aangetoond werd dat er werkelijk een vraag naar bijkomend woongebied in deze zone zou zijn en dat de bestaande gemeentelijke initiatieven niet zouden tegemoet komen aan die vraag.

De gemeente zal de agrarische bestemming van deze zones definitief verankeren in het gemeentelijk RUP in opmaak ‘Open Ruimte’, waar beide binnengebieden bestemd blijven als Open Landbouwgebied.

40.000 inwoners extra in de Vlaamse Rand

2014-09-17-ficheDE RAND: – De bevolking van de Vlaamse Rand is op 16 jaar tijd met 39.000 inwoners toegenomen. De uitstroom uit Brussel is in die periode verdubbeld.
Dat staat in de nieuwe matrix-fiche ‘Relatie tussen het Brussels gewest en de Vlaamse Rand: verhuisbewegingen’ van VUB-socioloog Didier Willaert.

Lees de friche via het documentatiecentrum van de Vlaamse Rand:
www.docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1253

Rode Kruis-Vlaanderen leert sportclubs reanimeren en defibrilleren

VLAANDEREN:- Samen met het nieuwe schooljaar start voor vele sportclubs het nieuwe sportseizoen. Jaarlijks krijgen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten. Voor een sportclub is het dan ook letterlijk van levensbelang om genoeg kennis over reanimatie in huis te hebben. Daarom biedt Rode Kruis-Vlaanderen met steun van de Vlaamse overheid 225 sportclubs een opleiding Reanimeren en defibrilleren aan. Zo wil Rode Kruis-Vlaanderen van sportclubs een veiligere plek maken.
2014-09-05-rodekruis-actie-reanimeren-sportclubs
Snelle hulp van levensbelang
Sporten is gezond. Intensief sporten vergt echter veel van je lichaam, met af en toe letsels tot gevolg. Soms gaat het grondig mis. “Jaarlijks krijgen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten”, vertelt Stephan Lauwers, manager Eerste hulp bij Rode Kruis-Vlaanderen. Sportclubs zijn bovendien een plek waar veel mensen samenkomen. Daardoor hebben ze een vergroot risico om geconfronteerd te worden met een hartstilstand.
“Snel en efficiënt optreden is dan van levensbelang. Met elke minuut die verstrijkt voordat er gestart wordt met de reanimatie, daalt de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Wachten op professionele hulp duurt meestal te lang, dus komt het aan op de kennis van ploegmaten, trainers, scheidsrechters en supporters.”
225 opleidingen Reanimeren en defibrilleren
Het project ‘Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs’ sluit aan op die behoefte. Rode Kruis-Vlaanderen biedt 225 sportclubs in Vlaanderen een 3-uur durende opleiding Reanimeren en defibrilleren aan. Tijdens deze opleiding leren sportclubs hoe ze een bewusteloos slachtoffer moeten benaderen, hoe ze moeten reanimeren en hoe ze een AED (automatische externe defibrillator) moeten gebruiken.
De opleiding is bedoeld voor iedereen die aan een sportclub verbonden is: trainers, sporters, bestuursleden, begeleiders, supporters … Door de steun van de Vlaamse overheid blijft de opleidingsprijs voor de club beperkt tot 75 euro.
Het project kadert binnen het actieplan Gezond Sporten van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Sporten is gezond als je gezond sport. In de eerste plaats zetten we in op een goede preventie door degelijke infrastructuur en accurate informatie. Maar als het fout loopt, is het belangrijk dat mensen op de juiste manier heel snel kunnen ingrijpen om nog erger te voorkomen. Ik ben dan ook blij dat we als Vlaamse overheid deze opleidingen in samenwerking met Rode Kruis- Vlaanderen kunnen aanbieden en hoop dat heel veel clubs dit meenemen in de uitwerking van hun beleid rond gezond sporten.”
Rode Kruis-Vlaanderen en de Vlaamse overheid werkten eerder al samen rond letselpreventie en eerste hulp bij sporters. De informatie over eerste hulp bij sportletsels en letselpreventie op de website van de Vlaamse overheid http://www.gezondsporten.be http://www.gezondsporten.be is gebaseerd op de evidence-based richtlijnen van Rode Kruis-Vlaanderen. Die richtlijnen geven recreatieve en competitieve sporters tips om veel voorkomende sportblessures te voorkomen.

Voorrang aan gezonde en veilige clubs
Sportclubs met een ‘gezond sporten’-beleid krijgen voorrang om de opleiding te volgen. “We willen sportclubs die zich al inzetten om een veilige en gezonde sportomgeving te creëren voor hun leden aanmoedigen om hierin te blijven investeren. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor andere clubs”, licht Stephan Lauwers toe.
De selectie gebeurt door een online vragenlijst, die peilt welke inspanningen de club doet op vlak van eerstehulpmateriaal, -opleidingen en -beleid. Na het invullen van de vragenlijst weten sportclubs of ze in aanmerking komen voor de opleiding. Sportclubs die niet in aanmerking komen, kunnen bij Rode Kruis-Vlaanderen terecht voor eerstehulpopleidingen buiten het kader van dit project en op http://www.gezondsporten.be http://www.gezondsporten.be voor informatie en tips rond gezond sporten.
Praktisch
De online vragenlijst voor sportclubs is vanaf 5 september beschikbaar op www.rodekruis.be
De opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs worden aangeboden aan 225 clubs.
De eerste 225 clubs die op basis van de vragenlijst in aanmerking komen, kunnen de opleiding volgen tussen 6 september 2014 en 31 augustus 2015.