Elfjuliviering Sint-Pieters-Leeuw 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: De gemeente Sint-Pieters-Leeuw hield vandaag zijn Elfjuliviering in het Colomapark.
2013-07-07-Elfjuliviering_002013-07-07-Elfjuliviering_01 2013-07-07-Elfjuliviering_02

De voormiddag begon met een academische zitting op de Rozenzolder van het Colomakasteel. Het talrijk opgekomen publiek kon er genieten vaneen optreden van het kwintet van de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia. Gastspreker dit jaar was  Vlaams journalist Rik Van Cauwelaert. Hij staat bekend om zijn kritische houding tegenover de politieke machthebbers. Van 1986 tot 2012 werkte hij voor het weekblad Knack.

Rik Van Cauwelaert gaf een boeiende uiteenzetting over de rode draad van de communautaire evolutie sinds 1912 tot nu. Doorspekt met citaten en via een aantal sprekende cijfers schetste hij de steeds aanwezige communautaire spanningen in ons land, die meer en meer economisch van aard zijn.

2013-07-07-Elfjuliviering_03 2013-07-07-Elfjuliviering_04
2013-07-07-Elfjuliviering_05
Uitgekeken werd er ook naar de eerste Elfjuliviering toespraak van burgemeester Luc Deconinck (N-VA)  die een lokale Vlaamse boodschap bracht.

Bekijk de integrale toespraak via onderstaande video:

Vanaf 2014 Lewe-prijs voor verenigingen.

Burgemeester Luc Deconinck: ‘ Ik wil nu reeds iets aankondigen voor de Elfjuliviering van 2014.
Om het vrijwillig engagement in het verenigingsleven te verzekeren en te versterken heeft het gemeentebestuur beslist  om vanaf 2014 jaarlijks de Lewe-Prijs uit te reiken aan een Leeuwse vereniging, die in het voorgaande jaar een bijzondere bijdrage heeft geleverd tot het verenigingsleven in het algemeen en het Vlaams karakter in Sint-Pieters-Leeuw in het bijzonder.

Alle verenigingen; cultuur, sport, enz. en alle lokale initiatieven komen in aanmerking voor deze Lewe-Prijs!’
2013-07-07-Elfjuliviering_06
Na de toespraken werd het officiële gedeelte afgesloten met het zingen van de hymne ‘de Vlaamse leeuw’.

2013-07-07-Elfjuliviering_07 2013-07-07-Elfjuliviering_08
Tijdens de middag is er een volkse breugheliaanse barbecue met varken aan ‘t spit.
En natuurlijk kon men een bezoekje brengen aan de gratis toegankelijke Internationale Rozentuin.
2013-07-07-Elfjuliviering_09 2013-07-07-Elfjuliviering_10

Deze namiddag zijn er nog optredens van:
15 uur Liliane Saint Pierre
16.30 uur Clochard – Vlaamse folkgroep
18 uur slotconcert met Taxus Brown

Flanders Smart Hub Development start

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – Vandaag, 3 mei 2013, gaat het Flanders Smart Hub Development-project van start. De bedoeling van het project is om via concrete producten innovatie en kennis in Vlaams-Brabant competitief te houden.

Flanders Smart Hub Development is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Ze gaan nieuwe producten, processen, diensten, markten en knowhow in de sectoren Logistech, Cleantech, Lifetech en Createch ontwikkelen.

Flanders-Smart-Hub_FSH-logoFlanders Smart Hub (FSH) Development is een strategisch belangrijk project voor onze regio. Er wordt maximaal ingezet op speerpunten in het provinciale beleid’, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor EFRO-projecten en Economie. ‘Belangrijke actoren zoals KULeuven, VUB, Imec, VOKA Halle-Vilvoorde, VOKA Leuven, LeuvenInc, POM, Brussels Airport Company en Innovatiecentrum zijn sterk betrokken. Het project is zeer resultaatgericht en dat is een duidelijke meerwaarde’, besluit Karin Jiroflée.

Het Doelstelling2-programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft voor dit project 386.404 euro veil, 40% van het totaalbedrag van 966.010 euro. De Vlaamse regering co-financiert voor eenzelfde bedrag, en de provincie Vlaams-Brabant, als trekker van het project, voor 74.802 euro of 7,74%.

Meer info: www.flanderssmarthub.be

Groep KVLV maakt deel uit van ONS

2013-04-19-onsVLAANDEREN: – Ons is een netwerk van organisaties en verenigingen. Dit netwerk ontwikkelt een brede waaier aan dienstverlening die vrouwen in hun dagelijkse zorg ondersteunt en die het welzijn van de vrouw bevordert. De organisaties van Ons zijn actief op het Vlaamse platteland. Voor kansengroepen wordt het terrein ook uitgebreid naar de verstedelijkte gebieden. Ons is actief in het verenigingsleven, thuiszorg, kinderopvang, vorming én opleiding, mantelzorg, Groene Zorg en diensten betaald met dienstencheques. Ons biedt werk aan meer dan 7000 werknemers, vooral vrouwen.

maken allen deel uit van Ons:
Landelijk Dienstencoöperatief, Landelijk Jobcoöperatief, LFV, Frauen in bewegung, Landelijke Kinderopvang, Stekelbees, Landelijk Praktijkatelier, Zorg-Saam, Ons Zorgnetwerk, KVLV, Landelijke Thuiszorg, Vrouwen met vaart, Steunpunt Groene Zorg

Meer info: www.ons.be

Mobile Mapping op kanaal Brussel-charlerloi

vaarhappening_archieffoto_02SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV starten in de periode april – september 2013 met het project Mobile Mapping op de Vlaamse waterwegen. Met Mobile Mapping worden 360°-panoramafoto’s gemaakt van alle Vlaamse waterwegen waaronder ook het Kanaal Brussel-charlerloi.

Met deze beelden inventariseren de waterwegbeheerders de objecten (oevers, bolders,…) naast de waterwegen. Dit gebeurt in het kader van een actualisatie van de elektronische vaarkaarten (Inland ECDIS). Er wordt op deze manier een actueel beeld van de huidige situatie van waterwegen opgenomen en heel wat nieuwe informatie (signalisatie, overslagplaatsen, aanlegsteigers, boeien,…) aan de kaarten toegevoegd.
Deze kaarten worden in de loop van 2013 – 2014 gratis aan de schippers aangeboden.
Een meetvaartuig vaart voor het inwinnen van de beelden de waterwegen langs beide oevers af. Tijdens het uitvoeren van deze opdracht wordt de eventuele overlast voor de scheepvaart tot een minimum beperkt.

Privacy
Alle identificatiekenmerken (namen, identificatienummers, nummerplaten, gezichten van personen en andere persoonsgebonden verwijzingen) worden onherkenbaar gemaakt op de beelden.

1 maart: Complimentendag

VLAANDEREN: – Bond zonder Naam is altijd op zoek naar kansen om het beste in mensen te versterken. De Nationale Complimentendag op 1 maart is daar een uitgelezen moment voor. Samen met initiatiefnemer het magazine CHANGE Think Positiveen partners B-Post, Arteel en Edenred, nodigen ze heel het land uit om vandaag massaal vrienden, familie, buren, collega’s, baas, kinderen, maar waarom ook niet jouw postbode of vaste buschauffeur met een uniek, eerlijk en persoonlijk compliment te verrassen.
2013-03-01-complimenendag

Doe mee op: www.complimentendag.be 

De missie van CHANGE think positive is om op Complimentendag zoveel mogelijk mensen te sensibileren en attenderen op het feit hoe blij en gelukkig iemand kan zijn door het geven / ontvangen van een welgemeend compliment vanuit het hart. Als iedereen regelmatig gemeende complimenten geeft en krijgt, draagt dit ongetwijfeld bij tot een positievere wereld.

complimentendag

Of je kan nog een stapje verder gaan, en een persoonlijk bezoekje brengen aan een persoon, organisatie, vereniging, of bedrijf in je buurt waar prachtige en positieve dingen gebeuren. Positieve, leuke en hartverwarmende ‘woorden vanuit het hart’ produceren over hun werk, doet wonderen. Dus verras op die dag massaal je vrienden, familie, buren, collega’s, baas, kinderen, maar zeker ook tegenstanders met een uniek, eerlijk en persoonlijk compliment. Wees eens eerlijk: wat apprecieer je echt aan je partner, collega of concurrent?

De droom van initiatiefneemster Gina De Groote is dat dit jaar op 1 maart in het bedrijfs- en politieke leven alle vergaderingen geopend worden met een complimentje te geven aan alle aanwezigen. En ook in het onderwijs zijn complimentjes van levensbelang. Dus leerkrachten, waarom de lessen op 1 maart niet starten met een complimentje te geven aan de leerlingen en ook aan alle collega-leerkrachten?

In tegenstelling tot de commerciële dagen als Valentijns-, Secretaresse-, Moeder- en Vaderdag is het succes van de Complimentendag niet te koop!
De Complimentendag draait namelijk om het geven van oprechte complimenten vanuit het hart en het tonen van persoonlijke waardering. Het is dan ook niet de bedoeling dat er producten te koop worden aangeboden in combinatie met de Complimentendag. Het moet een niet-commerciële dag blijven zonder winstoogmerk. Dit initiatief is er om samen te bouwen aan een warmere, positieve samenleving. Daar waar dit onverhoopt wél gebeurt heeft men de werkelijke waarde en uitgangspunten van deze unieke dag niet begrepen.

Week tegen pesten 2013: Horen, Zien & Spreken Vrijdag 1 tot vrijdag 8 februari

R2013_A0000_105033VLAANDEREN: – Na het overweldigend succes van de Move tegen Pesten vorig jaar roept Ketnet dit jaar samen met het Vlaams netwerk Kies Kleur tegen Pesten alle Vlaamse kinderen op om hun mond open te trekken als ze pesterijen zien of horen gebeuren. ‘Horen, zien & spreken‘ is dit jaar dan ook het motto van de Vlaamse Week tegen Pesten, van 1 tot 8 februari 2013.

De webcamactie Spreek erover nodigt de Ketnetters uit om hun getuigenis over pesten als videoboodschap te posten op Ketnet.be. De wrappers gaan daar heel de week dieper op in en geven samen met een aantal BV’s het goede voorbeeld in webfilmpjes en tv-spots. Karrewiet Plus, het duidingsmagazine van Ketnet, heeft een special over pesten en Ketnet King Size besteedt eveneens aandacht aan het onderwerp. En uiteraard gaat ook de Move tegen Pesten onverminderd voort.
Vorig jaar leerden wrapper Charlotte (Leysen) en presentator-zanger Brahim de Vlaamse kinderen de Move tegen Pesten, een aanstekelijk liedje met een duidelijke boodschap en een bijhorend dansje. Liefst 272.281 kinderen kwamen toen tijdens de Week tegen Pesten in beweging en dansten de Move tegen Pesten. Op YouTube werd het filmje ondertussen bijna 2 miljoen keer bekeken.
Ook dit jaar zet Ketnet zijn schouders mee onder de actieweek, die als motto meekreeg: Horen, Zien & Spreken.

Ketnet hoort, ziet & spreekt

Netmanager Wouter Quartier: “Vorig jaar heeft de Move tegen Pesten de Vlaamse kinderen letterlijk en figuurlijk in beweging gezet. Ook nu gaan we hen actief betrekken bij onze initiatieven in de Week tegen Pesten. We willen niet alleen dat ze horen en zien, maar dat ze ook van zich laten horen door op Ketnet.be te spreken over hun ervaringen met pesten. Want pesten bespeekbaar maken en er daadwerkelijk over spreken is de eerste stap om er iets aan te doen. Charlotte en Brahim zongen het vorig jaar al: “Blijf niet aan de kant staan“. Spreek erover met de leerkracht, met je ouders, vrienden en klasgenoten. Uiteraard gaan we die boodschap ook kaderen in onze informatieprogramma’s en in de wrap“.

Vrijdag 1 februari Karrewiet over de Pesten-dat-kan-niet-prijs
De eigenlijk lancering van de actieweek bij Ketnet gebeurt op maandag 4 februari, maar ook de dagen daarvoor is er al aandacht voor de Week tegen Pesten. Zo brengt Karrewiet op vrijdag 1 februari een reportage over basisschool Openluchtschool Sint-Lutgardis in Brasschaat: de school die goud heeft behaald in de Pesten-dat-kan-niet-prijs. Met die prijzen worden jaarlijks de scholen beloond met de beste actieplannen tegen pesten. Ook de wrappers en Ketnet.be blikken vooruit naar de Week tegen Pesten.

Karrewiet over de Pesten-dat-kan-niet-prijs: vrijdag 1 februari om 18.00 u.

Spreken in de boodschap
In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. Pesten op school blijft een hardnekkig probleem. We spreken over pesten als één of meerdere kinderen een ander kind meer dan eens en gedurende een langere periode, geestelijk of lichamelijk geweld aandoet, met de bedoeling de andere te kwetsen.
Gie Deboutte, voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten: “Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten bracht bij haar vorige campagne, met de hulp van Ketnet en Yeti (Klasse) meer dan 272.000 kinderen en jongeren in beweging met de Move tegen Pesten. Dit krachtige signaal moet in de campagneweek van 1 tot 8 februari 2013 (en liefst ook daarna!) een even krachtig verlengstuk krijgen. Het wordt hoog tijd dat de ‘stille samenzwering’ die zo vele pestsituaties kenmerkt en in stand houdt, wordt doorbroken. SPREKEN IS DE BOODSCHAP! Om het stilzwijgen te doorbreken, is er nood aan veilige en betrouwbare aanspreekpunten en aan vele, kleine, moedige daden van verzet en ommekeer.”

De Vlaamse week tegen Pesten
De Vlaamse week tegen Pesten is een jaarlijks weerkerend initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, in samenwerking met Ketnet en het scholierentijdschrift Yeti. De Vlaamse Week tegen Pesten wordt telkens georganiseerd in de week voorafgaand aan de krokusvakantie, dit jaar van 1 tot 8 februari. Kinderen, leerkrachten, scholen, jeugdbewegingen, … zetten allemaal hun beste beentje voor om pesten een halt toe te roepen. Die week gaat extra aandacht naar al deze waardevolle initiatieven. Via de organisatie van de Vlaamse week tegen Pesten biedt het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten alle betrokkenen een platform om hun initiatieven aan de buitenwereld te tonen. Het startschot voor de Vlaamse week tegen Pesten wordt gegeven met de uitreiking van de Pesten dat kan niet!-prijs op vrijdag 1 februari.

meer info: www.kieskleurtegenpesten.be

inschrijven bijwonen tv opname: Slimste Gemeente van Vlaanderen

2012-12-07-sint-pieters-leeuw_slimste-gemeenteVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw is bij de 81 gemeenten die geselecteerd zijn om dit voorjaar mee te strijden in de nieuwe tv-kwis ‘De Slimste Gemeente van Vlaanderen’ op VIER.

In de zomer van 2012 werden alle 308 Vlaamse gemeenten door productiehuis Woestijnvis uitgenodigd om op zoek te gaan naar een straffe quizploeg. 253 gemeenten, waaronder Sint-Pieters-Leeuw, namen de uitdaging aan.
Felix Delo (19) en Damienne De Cock (51) werden op 12 november geselecteerd in de Leeuwse preselectie, georganiseerd door het gemeentebestuur, uit 4 deelnemende duo’s. Begin december slaagden Felix en Damienne ook met glans in de grote preselectie in Tour & Taxis in Brussel. In maart strijden ze samen met burgemeester Luc Deconinck voor de eer en de titel van ‘Slimste gemeente van Vlaanderen’ op tv!

De eerste opname gaat door op woensdag 20 maart 2013 (en op zondag 24 maart bij het behalen van de weekfinale).
Voor diegenen die graag willen komen supporteren, legt het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw gratis busvervoer in.
Inschrijven hiervoor is mogelijk via 02 370 28 81 of nathalie.goossens@sint-pieters-leeuw.be.

gratis inspiratieboek Logeren in Vlaanderen Vakantieland

logeren-in-vlaanderen-vakantieland-2013VLAANDEREN: – Vzw Logeren in Vlaanderen stelt vandaag de eerste editie van het enige volledige inspiratieboek “Logeren in Vlaanderen Vakantieland” voor. Het logiesboek bevat álle types logies van B&B en hotels tot vakantiewoningen, -parken, – centra en campings. Je vindt er voor ieder wat wils: van hoevetoerisme tot overnachten in dorp of stad, aan de kust en in de groene regio’s. Meer dan 600 vakantieadresjes van De Panne tot Maaseik en op de nieuwe website www.logereninvlaanderenvakantieland.be vind je nog extra logiesuitbatingen. Het boek telt 272 pagina’s en werd in een oplage van 200.000 exemplaren gedrukt.
Vanaf 16 januari 2013 ligt het gratis inspiratieboek in de Standaard Boekhandel en in de kantoren van de diensten voor toerisme.
Het is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen meer dan 700 logiesuitbaters, de vijf provinciale toeristische organisaties en de vzw Logeren in Vlaanderen.

voorzitter logeren in Vlaanderen vzw Stefaan Gheysen, gedeputeerde toerisme Monique Swinnen, directeur logeren in Vlaanderen Saskia Van Laere en Willy Orlandini
voorzitter logeren in Vlaanderen vzw Stefaan Gheysen, gedeputeerde toerisme Monique Swinnen, directeur logeren in Vlaanderen Saskia Van Laere en Willy Orlandini

Provincies staan in voor binnenlandmarketing

Exact één jaar geleden is er in toeristisch Vlaanderen een beslissing genomen met verreikende gevolgen. Geert Bourgeois, minister van Toerisme, bepaalde in het kader van een nieuwe taakverdeling tussen overheden in Vlaanderen (de “interne staatshervorming”) dat de Vlaamse provincies voortaan verantwoordelijk zijn voor de marketing in het binnenland en dat het agentschap Toerisme Vlaanderen zal instaan voor de marketing in het buitenland. De provincies hebben die omvattende taak vormgegeven via de vzw Logeren in Vlaanderen, de vroegere organisatie voor plattelandstoerisme, en hebben daarbij middelen noch energie geschuwd.

Vandaag stelt Logeren in Vlaanderen daar het eerste concrete resultaat van voor: de eerste editie van het enige volledige inspiratieboek “Logeren in Vlaanderen Vakantieland”! “We hebben woord gehouden. Exact één jaar geleden zijn de provincies een belangrijk engagement aangegaan en vandaag zijn we hier feestelijk samen om te laten zien dat we onze belofte zijn nagekomen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde Toerisme van provincie Vlaams-Brabant.

600 Vakantieadresjes
Dit Vlaanderen Vakantieland boek is een inspiratieboek, dat geen telefoonboek met adressen van uitbatingen wenst te zijn, maar wel de troeven van Vlaanderen als vakantiebestemming uitspeelt. Het groen, het fietsknooppuntennetwerk, de gezellige stadjes, … en dit vaak vertaalt in aansprekende arrangementsformules. Het logiesboek bevat álle types logies van B&B en hotels tot vakantiewoningen, -parken, – centra en campings. Je vindt er voor ieder wat wils: van hoevetoerisme tot overnachten in dorp of stad, aan de kust en in de groene regio’s. Meer dan 600 vakantieadresjes van De Panne tot Maaseik en op de nieuwe website logereninvlaanderenvakantieland.be vind je nog extra logiesuitbatingen.

In Sint-Pieters-Leeuw:

GreenparkGreenpark
Victor Nonnemansstraat 15, 1600 Sint – pieters-Leeuw
Er even tussenuit? Kom genieten van al wat de Groene Gordel te bieden heeft!

 
Hotelhoeve Klein Nederlo

Appelboomstraat 196, 1602 Vlezenbeek
Voel je direct thuis in deze hotelhoeve met familiaal karakter

Senioren krijgen in 2013 als eersten nieuwe MOBIB-chipkaart

2012-12-26-omnipas-langer-geldigVLAANDEREN:  – De Omnipas 65+ van De Lijn waarmee 1,3 miljoen senioren gratis de bus en tram kunnen nemen, blijft ook na 31 december 2012 geldig.
Door een vertraging bij de leverancier krijgen de senioren hun nieuwe kaart in 2013. Omdat de huidige kaarten normaliter geldig zijn tot en met 31 december 2012, verlengt De Lijn hun geldigheid.

De 65+’ers krijgen in 2013 als eerste reizigersgroep van De Lijn de MOBIB-kaart.
Dat is een chipkaart waarmee openbaarvervoergebruikers kunnen reizen op de netten van NMBS, MIVB, TEC en De Lijn.
Met MOBIB hebben reizigers niet langer vervoerbewijzen van de verschillende maatschappijen nodig.

2012-12-26-mobib-kaartDe senioren moeten geen initiatief nemen voor de vervanging.
De Lijn schrijft elke 65+’er aan op basis van de gegevens uit het rijksregister. Meer informatie vinden de senioren op de website van De Lijn (www.delijn.be/nieuws/65plus_kaarten_blijven_langer_geldig.htm).

fiets-GEN : plan voor 400 km fietswegen tussen Vlaanderen en Brussel

logo_vlaanderen_grijsVLAANDEREN: – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels en voorgedragen bestendig afgevaardigde voor Mobiliteit van Vlaams-Brabant Tom Dehaene stelden vandaag het Fiets-GEN voor. Dit is een woon-werk en woon-school fietsnetwerk van ca. 400 km tussen Brussel en de rand. Het strekt zich uit over een straal van ca. 15 km rond Brussel. Er zijn 15 fietsroutes geselecteerd, die prioritair worden aangelegd. Ongeveer 51% van de verplaatsingen is korter dan 5 km. Dit zijn perfect fietsbare afstanden. Door goede fietsinfrastructuur aan te bieden, verhogen we het fietsgebruik. Op die manier kan de mobiliteit in de regio worden verbeterd.

Waarom is er een Fiets-GEN nodig?
Het aandeel fietsverplaatsingen ligt in Brussel en de Vlaamse Rand onder de 4% terwijl het aandeel korte verplaatsingen in dit stedelijke gebied zeer hoog is. In Brussel en de Vlaamse Rand zijn 71% van de verplaatsingen korter dan 15 km. Het aandeel verplaatsingen korter dan 5 km bedraagt 51%. Een zeer groot aandeel van deze korte verplaatsingen gebeurt vandaag met de auto, onder meer omwille van een gebrek aan veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Deze korte autoverplaatsingen zijn mee de oorzaak van de nagenoeg permanente verkeerscongestie in dit gebied. Investeringen in fietsinfrastructuur zijn daarom noodzakelijk voor iedereen die zich in deze regio verplaatst.

Wat is het Fiets-GEN?
Het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant hebben gezamenlijk een Fiets-GEN netwerk uitgewerkt. Dit gebiedsdekkende netwerk omvat ongeveer 400 km fietswegen. Daarvan ligt 205 km in de Vlaamse Rand en 193 km op het Brusselse grondgebied. 15% van dit uitgetekende netwerk voldoet nu reeds aan de gestelde kwaliteitseisen. In de studie voor de opmaak van het netwerk is ook een actieplan en budgetinschatting gemaakt voor de realisatie van het Fiets-GEN. De doelstelling is om dit netwerk tegen 2025 te realiseren.

Er werden 15 prioritaire Fiets-GEN routes geselecteerd waarvoor afzonderlijke uitvoeringsprogramma’s worden opgestart. Deze 15 hoofdassen hebben allen een zeer hoog fietspotentieel. Ze lopen steeds langs vlakke en directe fietsverbindingen langs spoor, kanaal of valleien. Bovendien kunnen ze worden gekoppeld aan lopende uitvoeringsprogramma’s en planprocessen (vb. spoorwegverbredingswerken, tracéstudies tram, aanpak ontwikkelingsgebieden, …).
2012-12-12-FietsGEN-KaartDeze 15 Fiets-GEN hoofdroutes zijn:
1. Noord-Zuid 1 (Wemmel-Groenendaal)
2. Noord-Zuid 2 (Meise-Waterloo)
3. Kanaalroute (= blauwe lijn – via Sint-Pieters-Leeuw)
4. Noordtangent (Zellik-Luchthaven)
5. Noord-Zuid 3 (HST – spoor L124)
6. Luchthavenroute (L26 – A201)
7. E40 route
8. Oost-West radiaal (Tervuren – Zellik)
9. Oosttangent (Zaventem – Woluwedal – Watermaal-Bosvoorde)
10. Opwijk-Merchtem-Asse – Brussel (OMA-B) / Middenring
11. Zuidtangent (Jezus-Eik – Anderlecht)
12. Spoorroute zuid (spoor L26)
13. Kleine ring
14. Westtangent (spoor L28)
15. Westradiaal (parallel N8 vanuit Itterbeek)

Deze 15 prioritaire Fiets-GEN routes zijn 280 km lang, waarvan 113 km (40%) in het Vlaamse Gewest en 167 km (60%) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bedoeling is in eerste instantie deze 15 Fiets-GEN routes te realiseren. Nadien worden de resterende routes aangepakt. Zij zijn op hun beurt goed voor 118 km. In totaal gaat het dus om 398 km fietswegen.

Het Fiets-GEN wordt gerealiseerd binnen reeds bestaande uitvoeringsprogramma’s van de Gewestelijke Fietsroutes (GFR) of het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) of worden op initiatief van gemeenten of andere actoren aangelegd. Van het Fiets-GEN ligt 196 km of 49% op de bestaande fietsnetwerken: het BFF-netwerk (Vlaamse Gewest) en GFR-netwerk (Brussels Gewest).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De mobiliteit in Vlaams-Brabant staat onder grote druk. Congestie, tijdverlies en milieuvervuiling drukken op de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio. Om hieraan het hoofd te bieden zullen we alle zeilen bij moeten zetten. De ontwikkeling van het Fiets-GEN kan ervoor zorgen dat er beduidend meer woon-werkverplaatsingen met de fiets tussen Brussel en de rand en omgekeerd gebeuren. Op die manier wordt de hele regio mobieler en worden bijkomende kansen gecreëerd inzake tewerkstelling in o.a. de luchthavenregio.”

Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels: “Met de fiets pendelen of een stad bezoeken biedt talloze voordelen: het gaat meestal sneller dan de andere vervoersmodi, het is het goedkoopste vervoermiddel én je ontdekt een stad op een andere manier. Zo kan het Fiets-GEN helpen om Brussel ook eens op een positieve manier te ontdekken. En kunnen hoofdstedelingen kennis maken met de pracht van bv. het Pajottenland. Het Fiets-GEN is een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel. De recente plannen voor vier transregionale tramlijnen vormt hiervan een ander sterk bewijs.”

Voorgedragen gedeputeerde Tom Dehaene :“Het Fiets-GEN is voor de provincie een belangrijk deel van de oplossing voor het mobiliteitsprobleem in de Vlaamse Rand en Brussel. We weten dat er een enorm potentieel aan fietsers is. De kostprijs van 120 miljoen euro lijkt veel, maar de meerwaarde die kan worden gerealiseerd op mobiliteitsvlak is veel groter. Het hoge potentieel aan gebruikers en de kosteneffectiviteit zijn dus belangrijke redenen om het Fiets-GEN zo snel mogelijk te realiseren.”

Hoe wordt het Fiets-GEN gerealiseerd?
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en de provincie Vlaams-Brabant investeren samen in het Fiets-GEN. De drie projectpartners schatten de vereiste investeringsmiddelen in de grootteorde van 15 miljoen euro per jaar. Er zullen projectvoorstellen worden ingediend bij Europa voor extra cofinanciering van het Fiets-GEN vanuit de regionale structuurfondsen.

Fiets-GEN verbindingen en te onderzoeken routes in fase 2:
Radiale verbinding Sint-Pieters-Leeuw – kanaal – Moensberg – ca. 4 km Terreinanalyse voor zoekzone Moensberg (Link kanaal – Moensberg + knoop Moensberg) / beschrijving knelpunten traject Sint-Pieters-Leeuw

Meer info over het Fiets-GEN: www.mobielvlaanderen.be

19 grote werven op autosnelwegen in 2013

logo_vlaanderen_grijsVLAANDEREN: – Vandaag stelt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de 19 grootste werven op autosnelwegen in 2013 voor. Het gaat om structureel onderhoud over een afstand van circa 170 km autosnelweg. Goed voor een investering van 87,4 miljoen euro.

Hieronder staat een overzicht van de werven per provincie.

Antwerpen: 4 werven
N49/E34 Structureel onderhoud tussen de Antwerpse ring en Melsele
E19 Geluidsschermen Kontich
E19 Noord Structureel onderhoud en aanleg spitsstrook tussen knooppunt Antwerpen-Noord en Sint-Job
E313 Heraanleg asfalt t.h.v. Massenhoven en t.h.v. Ham

Oost-Vlaanderen: 3 werven
E40 Geluidsschermen Aalst
E40 Structureel onderhoud tussen Aalter en St. Denijs-Westrem
E17 Structureel onderhoud tussen Kruishoutem en Deinze

Vlaams-Brabant: 4 werven
A12 Vervangen brug t.h.v. Londerzeel
E40/E314 Structureel onderhoud tussen Heverlee en Wilsele en aanleg spitsstrook
R0 Structureel onderhoud t.h.v. Strombeek-Bever
R0/E40 Structureel onderhoud viaduct Kraainem

West-Vlaanderen: 5 werven
E403 Heraanleg wisselaar Oostkamp
E403 Structureel onderhoud tussen Lichtervelde en Torhout
E40 Structureel onderhoud tussen Veurne en Oostduinkerke
E40 Structureel onderhoud tussen tussen Gistel en Middelkerke
E403 Structureel onderhoud tussen Ruddervoorde en Brugge

Limburg: 3 werven
E313/E314 Geluidsschermen Klaverblad Lummen
E314 Herstellen brug in N2 t.h.v. Halen
E314 Heraanleg asfalt tussen Halen en Lummen

30 van de 60 verkeerscamera’s van het centrum van het land werken niet naar behoren

2012-12-06-camerabeeldenREGIO: – Met het slechte weer van de laatste dagen zijn de verkeerscamera’s op de Brusselse Ring en in het Brussels gewest een belangrijke informatiebron voor het verkeerscentrum. Ze geven visueel een blik op de actuele wegsituatie. Een technisch probleem verhindert dat nu dat men 30 van de 60 camera’s kan bekijken.

Joke De Rocker van Wegen en Verkeer: ”  Het defect ligt niet bij de camera’s zelf maar bij de apperatuur die camerabeelden bundelt en doorstuurt naar het verkeerscentrum.
We doen onze uiterste best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. We hopen dit voor het kerstverlof te realiseren. Want het vervelende voor het verkeerscentrum is dat ze voor bepaalde delen van de weg geen beelden binnen krijgen en dus bij incidenten op de weg een minder goed beeld hebben van de situatie. ”
Het verkeerscentrum is evenwel niet helemaal blind, er zijn nog andere instrumenten, zoals de meetlussen in het wegdek, die het verkeersbeeld in kaart brengen.
 

selecties slimste gemeente

DE SLIMSTE GEMEENTE VAN VLAANDERENBRUSSEL: – Zaterdagmiddag vond bij Tour & Taxis in Brussel de grote preselectie van De Slimste Gemeente plaats. Maar liefst 253 Vlaamse gemeenten probeerden zich te kwalificeren voor de nieuwe dagelijkse quiz van Michiel Devlieger.

Voor Sint-Pieters-Leeuw namen Damienne De Cock en zoon Felix Delo deel (zie artikel 12/11/2012)

Elke gemeente vaardigde een man en een vrouw af om hun eer in Brussel te verdedigen. Van Kinrooi tot De Panne, van Voeren tot Knokke-Heist, alle Vlaamse dorpen en steden hebben hetzelfde doel: komend voorjaar de Slimste Gemeente worden en de buurgemeenten groen doen uitslaan van jaloezie.

Met die opdracht voor ogen zakte het kruim van de Vlaamse quizwereld gisteren massaal af naar Brussel. Voormalige winnaars van quizzen als Blokken, De Pappenheimers, De Canvascrack, De IQ-quiz, de Superprestige,… werden ingeschakeld om hun gemeente op de kenniskaart te zetten. “Terwijl buiten de eerste vrieskou toesloeg, konden de quizzers zich verwarmen aan een zorgvuldige selectie algemene kennisvragen”, aldus presentator Michiel Devlieger. “Op 12 december weten ze of ze bij de 81 duo’s horen die mogen deelnemen aan De Slimste Gemeente en in onze tv-studio het gezelschap krijgen van hun burgemeester.”

De Slimste Gemeente is dit voorjaar van maandag tot donderdag te zien op VIER.

bron: vier

Vrouw & Maatschappij deelt witte lintjes uit op vrijdagmarkt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag nam CD&V werkgroep Vrouw & Maatschappij het voortouw in de
Witte Lintjes campagne in Vlaanderen en Brussel. De Witte Lintjes of ‘White Ribbon” campagne is een internationale campagne tegen het geweld op vrouwen. In Sint-Pieters-Leeuw waren de CD&V mandatarissen en Vrouw & Maatschappij vrijwilligers aanwezig op de wekelijkse markt aan de Rink om Witte Lintjes uit te delen.De marktbezoekers ontvangen ook een flyer met de boodschap “Ik ben jouw schatje niet”.

Hilde Van Impe, Voorzitster V&M Sint-Pieters-Leeuw: “Wij willen dit jaar seksuele intimidatie op straat aankaarten. Vrouw & Maatschappijwil iets doen aan de cultuur van straffeloosheid en onverschilligheid die vandaag bestaat rond dit onderwerp.
Seksuele intimidatie wordt vaak gebanaliseerd of weggelachen, ook door vrouwen zelf. We pleiten daarom voor sensibilisering van zowel vrouwen als politieagenten. Vrouwen, opdat ze het belang van een aangifte inzien. Politieagenten, opdat ze meldingen en aangiften ernstig nemen en problemen opvolgen.
We roepen de gemeenten op om daadkrachtig op te treden tegen daders, en vrouwen om aangifte te doen. Vooral de mogelijkheid tot het uitschrijven van Gemeentelijke Administratieve Sancties, kan een snelle en kordate aanpak garanderen.
Bij gebrek aan onderzoek zijn er nog geen cijfers beschikbaar rond de frequentie en de reikwijdte van het probleem. In eerste instantie roepen we dan ook op om werk te maken van een grootschalig onderzoek. Enkel zo kan een doelgerichte aanpak gerealiseerd worden.
Ten slotte willen we bepaalde ‘risicogroepen’ sensibiliseren. We proberen vooral jongeren uit moeilijke sociaal-economische groepen en ‘hangjongeren’ die voor overlast zorgen te bereiken. Aan de hand van workshops in scholen en jeugdhuizen, en het invoeren van ‘buurtouderschap’ willen we de overlast verminderen en een sociaal verantwoordelijkheidsgevoel teweeg brengen.
Met het uitdelen van een Wit Lintje en een flyer wil Vrouw & Maatschappij de bevolking sensibiliseren. Wie een Wit Lintje draagt zegt daarmee:
– Geen geweld te plegen
– Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen
– Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken
– Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen

Bourgeois lanceert leidraad voor een goed Vlaams beleid

VLAANDEREN: – Vandaag lanceert Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Vlaamse Rand Geert Bourgeois een “leidraad voor een goed Vlaams beleid” voor alle verkozen raadsleden in de Vlaamse Rand. De verspreiding van deze pocket maakt deel uit van de doelstellingen van de beleidsnota 2009-2014 voor de Vlaamse Rand. Het is de bedoeling de Vlaamse gemeenten – in eerste instantie de 19 van de Vlaamse Rand – te ondersteunen in hun beleid. Deze gemeenten worden geconfronteerd met tal van nieuwe uitdagingen, grote inwijking en ontnederlandsing.

We kozen er bewust voor om de publicatie van deze leidraad te verspreiden na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen”, aldus Geert Bourgeois. “Elke nieuw verkozen mandataris zal persoonlijk een exemplaar ontvangen. Op die manier krijgt eenieder de tijd en ruimte om de vele, nuttige tips en richtlijnen te bestuderen en te integreren naargelang de behoeften van de gemeente.”

De publicatie vertrekt vanuit het standpunt van de gemeente en verduidelijkt hoe die kan werken aan het Nederlandstalig karakter door in te zetten op 4 pijlers:
– Een hoofdstuk over taalwetgeving met de gangbare regels;
– Een duidelijk kader voor woonbeleid;
– Hulp voor het opstarten en uitwerken van een taalbeleid, zoals geïnitieerd door het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant;
– Tot slot biedt de leidraad tips omtrent de opstart en uitbouw van een degelijk integratiebeleid.

Veel partners waaronder coördinatie Vlaamse Rand, vzw ‘de Rand’, de provincie Vlaams-Brabant, het Huis van het Nederlands, de taalwetwijzer bouwden een grondige expertise uit en ontwikkelden talrijke acties die zeer succesvol zijn. Maar net door die veelheid aan informatie, vond niet iedereen de weg naar de juiste partner en precieze acties. Deze leidraad wil daar meer duidelijkheid in brengen.
Door te kiezen voor een gedrukte versie is de leidraad een praktisch instrument dat je overal kan meenemen en gebruiken. Toch is er eveneens een digitale versie, onder meer om nieuwe acties en belangrijke wijzigingen in het beleid aan te kondigen.
De digitale versie van de leidraad kan u raadplegen op :
http://www.vlaamserand.be/documenten/POCKET%20A5%20VLAAMSE%20RAND%20TAALWET%20C.pdf

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013

VLAANDEREN: – Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 …) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers …) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht … Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek. Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …).

Downloaden: Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Bron: vlaanderen.be

agenda: Leeuw zingt voor het klimaat

VLEZENBEEK: – Sint-Pieters-Leeuw gaat de uitdaging aan om te zingen voor het klimaat. Op zondag 23 september 2012 vanaf 14.00 uur.
Sing for the Climate is een nationale actie die de problematiek rond de klimaatverandering in de kijker wil zetten. Nic Balthazar roept alle gemeenten op om samen één grote videoclip te maken die in december op de klimaattop in Doha zal vertoond worden.
Wij hebben jouw hulp nodig! Kom met ons meezingen en genieten van een muzikale namiddag en draag zo je steentje bij.

Programma vanaf 14.00 uur in de Merselborre in Vlezenbeek
– Optredens van Redoris & Tahtanka Countrydansers
– Het lied ‘Do it now’ wordt aangeleerd
– Presentator van dienst: Anja
– Doorlopend FAIR-TRADE-Bar én Koffie & Taart
– Doorlopend breng een bezoekje aan de Nostalbus. kom een kijkje nemen in de Bus én ontdek de geschiedenis van de mobiliteit in onze regio!

Om 17.00 uur opname van de videoclip ‘Do it now’.

Omzendbrief bouwlagen nu online te raadplegen

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Op 25 mei 2012 heeft de Vlaamse Regering een omzendbrief goedgekeurd die het aantal bouwlagen in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) regelt (zie artikel 25/5) . De omzendbrief heeft betrekking op delen van de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Kraainem, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.

Nu is deze ook online raadpleegbaar op de website van de Vlaamse overheid – KLIK HIER .

Het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse beperkte het aantal verdiepingen in 1977 tot 2 (een gelijkvloerse en een eerste verdieping). Bedoeling van die groene-gordelpolitiek was om de verstedelijking van de regio tegen te houden. Maar omdat de woonvraag in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) zo groot is en omdat de Vlaamse Regering er de open ruimte wil sparen, maakt ze nu toch een selectieve verhoging van het aantal bouwlagen mogelijk.
Daartoe werd voor het eindrapport VSGB een inventaris opgemaakt van de wijken die historisch (al van voor het gewestplan) meer dan 2 lagen tellen of waar de bouwvoorschriften vrij werden geïnterpreteerd. Het gewestplan spreekt namelijk van ‘2 woonlagen onder de kroonlijst’. Hierdoor bleef er ruimte voor bijvoorbeeld een laag met winkels of parkeerplaatsen onderaan, want dat werd niet als ‘woon’laag gezien. Of/en voor één of meerdere woonlagen boven de kroonlijst. Daarom wordt nu het concept ‘bouwlagen’ ingevoerd: dat laat minder ruimte voor interpretatie.
In die wijken -de gele zones op kaarten 1 (Beersel/Drogenbos/Sint-Pieters-Leeuw), 2 (Dilbeek/Asse/Wemmel), 3(Wemmel/Grimbergen/Vilvoorde/Machelen/Zaventem) en 4 (Machelen/Zaventem/Kraainem/Wezembeek-Oppem)- kunnen gemeenten het maximum aantal bouwlagen nu via een ruimtelijk uitvoeringplan beperkt optrekken. Dat kon eigenlijk ook vroeger al, maar de huidige omzendbrief schetst een regelgevend kader. In het ontwerp eindrapport VSGB staat beschreven hoeveel bouwlagen er in elke betrokken wijk maximaal kunnen komen. Gemiddeld gaat het om 1 tot 2 bijkomende lagen, al zijn er enkele percelen waar het rapport spreekt van meer.
In principe gelden voor de percelen waar het aantal bouwlagen wordt opgetrokken de principes van Wonen in Eigen Streek. (Kopers moeten voor een provinciale commissie aantonen dat ze in de streek wonen of werken of er een andere maatschappelijke, familiale, sociale of economische band mee hebben.) Maar in de praktijk moeten er zo veel voorwaarden vervuld zijn eer die principes van toepassing zijn, dat  de uiteindelijke toepassing waarschijnlijk beperkt zal zijn.
 

N-VA Sint-Pieters-Leeuw wenst fijne feestdag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap trokken de lokale bestuursleden en kandidaten van N-VA Sint-Pieters-Leeuw net als vorig jaar op pad. Duo’s belden aan bij inwoners, die de Vlaamse Leeuw lieten wapperen en beloonden hen met een plantje.
 
De N-VA  wenste de inwoners een prettige feestdag. Ze moedigden hen aan om elk jaar opnieuw de Vlaamse Leeuw te laten wapperen. Naast het creëren van een feeststemming is het volgens N-VA een  kleurig en fleurig signaal van Vlaamse fierheid en vastberadenheid.

Er werd een flyer en een bloem overhandigd. Voor de gelegenheid waren het ‘zonnebloemen’.

leerlingen houtbewerking tonen hun toertafels in Gaasbeek

GAASBEEK: 42 scholen met een afdeling houtbewerking hebben vandaag hun ontwerp van een nieuwe Tourtafel voor het Sporza programma ‘Vive Le Vélo’ voorgesteld in het kasteel van Gaasbeek.
Karl Vannieuwkerke en Lieven Van Gils keurden de tafels, waaraan zowel de gasten als de renners tijdens de Tour ontvangen zullen worden.

Karl Vannieuwkerke en Lieven Van Gils hebben de 42 tafels gekeurd voor de Tourshow Vive Le Vélo.
De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt. Eén van de deelnemende scholen is Don Bosco Halle.

Terwijl Lieven vooral op het praktische heeft gelet tijdens de keuring van de tafel (niet te zwaar, snel op te bouwen en toch stevig,…) primeerde bij Karl vooral het esthetische. Zijn grote tafel moet immers het pronkstuk worden van zijn dagelijkse Tourshow Vive Le Vélo.

De 42 kleine tafels blijven bij Sporza en worden allemaal verkocht per opbod voor Make a Wish. De grote tafels kregen een brandmerk als aandenken en gingen terug mee naar de scholen. De winnaar wordt volgende week bekend gemaakt.

bron foto’s: https://www.facebook.com/pages/Karl-Vannieuwkerke/34416365449

UPDATE 08/06/2012:
Het Torhoutse VTI is de winnaar geworden van de wedstrijd waarin de VRT op zoek ging naar de mooiste tafel voor haar Sporza programma ‘Vive le vélo’ tijdens de Tour de France.

Omzendbrief bouwlagen houdt Vlaamse Rand groen en betaalbaar

VLAANDEREN: – Vandaag keurde de Vlaamse Regering de omzendbrief goed die het aantal bouwlagen in de Vlaamse Rand regelt. Gemeenten krijgen voortaan een kader waarbinnen ze gecontroleerd kunnen afwijken van het aantal verdiepingen dat huizen mogen hebben in specifieke gebieden. De omzendbrief moet tegemoet komen aan de vraag naar woningen in de Vlaamse Rand, zonder de open ruimte verder onder druk te zetten.

De Vlaamse Rand groen en betaalbaar houden, dat was het opzet van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Volgens dat GRUP mogen er normaliter maximaal twee bouwlagen zijn. “De Vlaamse Rand wordt gekenmerkt door een hoge woonvraag. Toch willen we de open ruimte in de Rand ook maximaal bewaren. Door het gecontroleerd toelaten van afwijkingen op het aantal bouwlagen in bepaalde woonzones, willen we zowel de woonmarkt als de groene ruimtes kansen geven”, zegt Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters.

Gemeenten kunnen in lokale plannen gemotiveerd afwijken van dat aantal lagen. Tot vandaag bestond er voor die afwijkingen geen regelgevend kader. De Vlaamse Regering biedt de gemeenten nu een toetssteen aan waarbij ze de visievorming van het VSGB kunnen laten doorwerken op het terrein. “De mensen hoeven niet te vrezen dat de Vlaamse Rand nu plots overspoeld zal worden met hoogbouw”, vult Vlaams minister Muyters aan. “Gemiddeld zal het in die specifieke gebieden om 1 tot 2 bouwlagen extra gaan. De omzendbrief zal geen aardverschuiving in het landschap veroorzaken.”

Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert Bourgeois wijst op het belang van de omzendbrief voor het Vlaams karakter van de Rand: “De extra bouwlagen zullen in de regel moeten voldoen aan de criteria van het decreet Wonen in Eigen Streek. Dit zorgt ervoor dat de mensen die een band hebben met de streek gemakkelijker in de Vlaamse Rand zullen kunnen blijven wonen, zodat het Vlaamse karakter van de Rand behouden blijft.
Het decreet Wonen in Eigen Streek blijft uiteraard ook van toepassing in de andere decretaal aangeduide gebieden.

seizoens opening rozentuin 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: Naar jaarlijkse traditie ging vandaag, 15 mei 2012, de Rozentuin van Coloma terug open voor het publiek. Door het slechte voorjaar staan er wel nog geen rozen in bloei. De bloeiperiode loopt zo’n 3 weken achter.
Het colomapark herbergt op dit moment reeds de meest volledige rozentuin van Europa. Met meer dan 3500 rozenvariëteiten uit 26 landen die er groeien op meer dan 60.000 struiken.
Van juni tot oktober bloeien er dagelijks 200.000 bloemen die zorgen voor een adembenemend kleurenpalet.
En elk jaar worden er nog variëteiten aan deze al fenomenale collectie toegevoegd. Pronkstuk is de Japanse collectie,150 verschillende rozensoorten, die in 2010 werd aangelegd.

 De voorbereidingen van de nieuwe Chinese rozentuin zijn klaar.
Naast de toren van het rozenmuseum werd sinds maart gestart met de aanleg van een perkje speciaal voor Chinese rozen.  Net voor de  rozendagen van 22 juni – 24 juni 2012 zullen de Chinese rozen uitgeplant worden in Coloma. Zodat de rozentuin er weer een uitzonderlijk en voor rozen liefhebbers exclusieve trekpleister bij heeft.

Marcel Vossen Roos.
Marcel vossen gepensioneerd provinciaal directeur van het Agentschap Natuur en Bos Vlaams-Brabant kreeg bij zijn op pensioen stelling in december 2011 als geschenk een roos die zijn naam draagt.
Nu is deze klimroos van kweker Lens ook aangeplant aan de eerste pergola die men ziet als men de rozentuin binnenkomt.
 De rozentuin in het park Coloma in Sint-Pieters-Leeuw (J. Depauwstraat 25) is gratis te bezoeken
van 15 mei tot 30 september van 10.00 tot 20.00 uur en in oktober van 10.00 tot 19.00 uur.
Gesloten op maandag.

Wil je een rondleiding in de rozentuin met een ervaren gids?
Neem dan contact op met Kim Destrycker 02 454 86 35 of mail naar kim.destrycker@lne.vlaanderen.be .

Rapport: Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen

VLAANDEREN: – Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het derde rapport “Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen” voorgesteld. Een rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat 6740 km fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen heeft gecontroleerd. Met de staat van de fietspaden langs de gewestwegen gaat het goed : 90 procent verkeert in een goede staat. De inrichting van de fietspaden werd voor het eerst onderzocht : zijn de fietspaden vrijliggend, zijn ze breed genoeg enz. Leidraad is het Vademecum Fietsvoorzieningen. Voor de inrichting ligt de score op 37 procent. Zeker een vooruitgang want de laatste vijf jaar zijn er langs de gewestwegen bijna 1000 km nieuwe en vernieuwde fietspaden aangelegd conform het Vademecum. Maar omdat er heel wat oude fietspaden zijn, is er nog werk aan de winkel. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits streeft ernaar om voor de inrichting tegen 2015 een score van 50 procent te halen.
  

Vlaams minister Crevits : “De voorbije vijf jaar zijn langs de gewestwegen over een afstand van bijna 1000 km nieuwe fietspaden aangelegd of zijn de fietspaden vernieuwd. Dat is een significante afstand. Die vernieuwing houdt méér in dat het schilderen van stippellijnen, vraagt grotere inspanningen dan in het verleden. We hebben een historische achterstand in te halen en deze studie toont aan dat we in het kader van de verkeersveiligheid absoluut in fietspaden moeten blijven investeren, maar ook dat we de ingeslagen weg moeten volgen. De staat van de fietspaden is globaal gezien goed, de inrichting kan en moet beter in de toekomst.”

agenda: Rode Kruis Stickeractie 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – Van 26 april tot 10 mei 2012 gaan in heel Vlaanderen de Rode Kruisvrijwilligers de straat op om Rode Kruisstickers te verkopen. De sticker kost 5 euro en met de opbrengst kunnen de vrijwilligers van de 254 lokale afdelingen hun dagelijkse werking financieren. Door een sticker te kopen zorgt u er dus mee voor dat de Rode Kruisafdeling in uw buurt altijd paraat is om mensen in nood te helpen!

Op zaterdag 28 april van 14.00 tot 17.00 uur zal ook het jeugd Rode Kruis van Sint-Pieters-Leeuw de stickers verkopen! 

Jelle Cleymans ondersteunt  enthousiast de stickeractie.
Jelle Cleymans zet als geëngageerde BV zijn schouders onder de stickeractie van het Rode Kruis omdat hij de onmisbare en belangeloze inzet van de Rode Kruisvrijwilligers onder de aandacht wil brengen. Het Rode Kruis vroeg Jelle om een lied te schrijven en te zingen zonder er een ‘reclamelied voor het Rode Kruis’ van te maken.

lokale en Vlaamse integratiemonitor van Sint-Pieters-Leeuw

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Minister Bourgeois lanceert vandaag de lokale en Vlaamse integratiemonitor. Zo bestaat er nu ook een apart document over Sint-Pieters-Leeuw.

“Hoeveel vreemdelingen en personen van vreemde herkomst telt onze gemeente? Wat zijn de voornaamste herkomstlanden? Hoe zit het met tewerkstelling en huisvesting voor deze bevolkingsgroep? Hoeveel inburgeringsattesten zijn al uitgereikt?” Op deze en tal van andere vragen vindt u een antwoord in de lokale Inburgerings- en Integratiemonitor, een op maat gemaakt instrument met heel wat betrouwbare cijfergegevens over het lokale inburgerings – en integratiegebeuren. Ook op Vlaams niveau is een gelijkaardige dataset beschikbaar om alle ministers te ondersteunen in hun beleid.

Minister Bourgeois: “Om het lokale integratiebeleid zo goed mogelijk te ondersteunen heb ik opdracht gegeven deze monitor te ontwikkelen. Met de op maat gemaakte inburgerings- en integratiemonitor wil ik de 308 gemeenten stimuleren om hun beleid sterker te onderbouwen met statistische gegevens. Ik ben er van overtuigd dat integratie zich vooral voltrekt in een lokale context. Mensen leven samen in een gemeente, een straat, een buurt.”

De monitor bevat gegevens over de aanwezigheid van nieuwkomers en personen van vreemde herkomst en over hun relatieve achterstandspositie binnen de domeinen onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, welzijn en armoede. Elke gemeente krijgt zicht op het aantal leefloners en kansarme geboorten van vreemde herkomst en op het aantal kinderen en jongeren waar de thuistaal niet het Nederlands is.

Bekijk alle cijfers voor Sint-Pieters-Leeuw via onderstaande link:
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/integratiemonitor/Sint-Pieters-Leeuw.pdf

gemeente vraagt subsidie voor nieuwe vloer in kleine sporthal Ruisbroek aan Vlaamse overheid

RUISBROEK: – In het kader van de subsidies van de Vlaamse overheid voor de renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zich na de jongste gemeenteraad  kandidaat gesteld om  een nieuwe sportvloer aan te leggen in de kleine sporthal A.J. Braillard.

.

Schepen van sport en gemeentelijke gebouwen, Jos Speeckaert:
De vloer in de kleine sporthal AJ Braillard heeft door de brand van 2 februari 2010 lichte schade opgelopen.
We waren van zin om na de bouw van de grote sporthal deze te vernieuwen zodat tijdens de bouwwerkzaamheden de clubs toch terecht konden in de kleine zaal.

Nu diende zich door de Vlaamse overheid de mogelijkheid aan om  subsidies aan te vragen voor kleinschalige sportinfrastructuur. Daarom hebben we op de jongste gemeenteraad beslist om ons kandidaat te  stellen voor de subsidiëring van renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur. Want de aanvragen moesten binnen zijn voor 31 maart 2012. We hopen zo als gemeente toch wat geld uit te sparen.
Indien we geselecteerd worden kunnen we zo 27.000 euro subsidies ontvangen en zal de aanleg van de nieuwe vloer sneller gebeuren.

Wordt de aanvraag niet weerhouden door de Vlaamse overheid dan blijft de gemeente bij zijn oude plan om na de bouw van de nieuwe grote sporthal de vloer in de kleine sporthal te vernieuwen.”

De kostprijs van de nieuwe sport-vloer is op 65.000 euro geraamd.

zie ook artikel 5 maart 2012: sloop afgebrande grote sporthal AJ Braillard begonnen – KLIK HIER

Sint-Pieters-Leeuw heeft 32.215 inwoners

VLAANDEREN: In het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2012 werden de inwonersaantallen per provincie en per gemeente op 1 januari 2012 bekendgemaakt.

De onderstaande bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2012 worden bekendgemaakt ter uitvoering van artikel 5, § 3, en artikel 273, § 2, van het Gemeentedecreet en ter uitvoering van artikel 5, § 2, van het Provinciedecreet. Ze zijn bestemd voor het opstellen van de lijsten van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, het aantal te verkiezen stadsdistrictsraadsleden per stadsdistrict, en het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie en per provinciedistrict op 14 oktober 2012, overeenkomstig artikel 7, § 1, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Totaal Vlaamse provincies: 6.345.387 inwoners
provincie Vlaams-Brabant: 1.094.054 inwoners
Sint-Pieters-Leeuw: 32.215 inwoners

Landelijke Gilde Dorp in de kijker: Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem

OUDENAKEN/SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem mogen zich een heel jaar lang ‘Dorp in de Kijker’ noemen. Ze kregen deze titel van de Landelijke Gilde.

Voor het twaalfde jaar op rij verkozen de de Landelijke Gilde per provincie één dorp dat zich een jaar lang mag profileren als een actieve plek waar het fijn is om te wonen.
Voor het eerst werd een dorp in het Pajottenland geselecteerd namelijk Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem die ook wel tweelingdorp genoemd worden, omdat ze maar op een boogscheut van elkaar liggen en een heel gelijklopende structuur vertonen.

Beide deelgemeenten van Sint-Pieters-Leeuw, gescheiden door de Molenbeek, worden gekarakteriseerd door een nagenoeg intact gebleven landelijke omgeving met een aantal prachtige vierkant hoeven.
Tijdens de laatste decennia werden in beide dorpen een belangrijk aantal woningen bijgebouwd. Deze toenemende woonfunctie is een rechtstreeks gevolg van de nabijheid van Brussel. In Oudenaken zijn er twee bakkerijen, maar daarbuiten zijn er geen winkels of cafés meer in beide dorpen.

Bezienswaardigheden.
Buiten een aantal oude vierkant hoeven zijn het vooral de twee kerken die de aandacht trekken. De huidige kerk van Oudenaken, toegewijd aan Sint-Pieter in Banden, werd gebouwd in 1910 in neogotische stijl. Binnen is het meubilair van de 18de en 19de eeuw, maar het zijn vooral de indrukwekkende muurschilderingen van G. De Geetere die er te bewonderen zijn. Naast de kerk vertrekt een mooie wandelpad doorheen weiden, velden en bossen naar Sint-Laureins-Berchem, dat amper 1 km verder op een heuvel ligt.
Daar staat het bevallige Sint-Laurentiuskerkje in gotische stijl met enkele romaanse gedeelten. Het oudste deel van deze kerk dateert uit de 15de en het schip uit de 17de eeuw. Nog een eeuw later werd een portaal bijgebouwd dat een deel van het bouwjaar verstopt (vermoedelijk 1602). Binnenin valt het mooie houten gewelf op. De kerk is beschermd als monument. Van hieruit vertrekt sinds 1954 jaarlijks een kaarskensprocessie langs de Mariakapelletjes van het dorp, telkens de laatste dag van de meimaand.

Dorpsfiche
Provincie: Vlaams-Brabant
Streek: Pajottenland
Deelgemeenten van Sint-Pieters-Leeuw
Oppervlakte: Oudenaken 246 ha ; St-Laureins-Berchem 117 ha
Hoogte t.o.v. de zeespiegel: tussen 30 en 67 m.
Aantal inwoners: Oudenaken 396; Sint-Laureins-Berchem 350

Komende activiteiten 2012:
30 maart: diavoorstelling over de reis proost naar de Falklands
5 en 12 maart: Eerst hulp fietspech
31 mei: Kaarskensprocessie met opstelling van Maria kapel
1 juli: Kermis onder de lindeboom- dagvullende activiteiten (ochtendwandeling,ontbijt,optreden zanggroep,volksspelen….)
sept: Fakeltocht
29 sept: Gildeuitstap naar het luikse
14 oktober: Verkiezingskaffee- Wandeltocht en Breugelbuffet
22 December: Ronddeling kramieken en kerstwensen voor alle leden
2de helft dec: Waar de sterre bleef stillestaan-toneel in de kerk van Oudenaken mmv Davidfonds en Kwb Vlezenbeek

Pajottenland wordt subregio op toeristisch borden

VLAANDEREN: – De Vlaamse ministers Hilde Crevits en Geert Bourgeois hebben een beslissing genomen over de criteria voor de plaatsing van toeristische borden langs de autowegen. 23 steden en 14 toeristische regio’s krijgen een nieuw bord. Nu volgt het ontwerp en de aanbesteding van de toeristische borden. De kostprijs wordt op ruim 566.000 euro geraamd en wordt door de twee ministeries gedeeld.

Iedereen kent ze wel: de achthoekige bruine toeristische borden langs de autowegen die toeristische locaties weergeven. De borden dateren van de jaren ’80 en zijn aan vervanging toe. Het Agentschap Wegen en Verkeer van minister Crevits staat in voor het bestek, de plaatsing en de technische omschrijving van de borden. Het Agentschap Toerisme Vlaanderen van minister Bourgeois zorgt mee voor de inhoudelijke invulling.

Beide ministers zijn akkoord over de definitieve criteria. Steden die vandaag over een bord beschikken, behouden hun bord. 7 steden worden aan de lijst van steden toegevoegd en daarnaast worden de 14 toeristische regio’s aangeduid.

Toerisme Vlaanderen heeft een aantal toeristische criteria vooropgesteld : over minimum 2 toeristische attracties beschikken, minimum 55.000 overnachtingen realiseren, minimum 15 beschermde landschappen, archeologische zones, dorps- en stadsgezichten hebben, minimum 90 beschermde monumenten hebben, over minimum 9 verblijfsinstellingen beschikken, tenminste 30 procent buitenlandse overnachtingen realiseren, een overnachtingcapaciteit van ten minste 400 slaapeenheden en een ratio van minder dan 155 inwoners per horecazaak.

23 steden en 14 toeristische regio’s
De 16 steden die over een toeristisch bord beschikten krijgen een nieuw bord. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Diest, Diksmuide, Gent, Hasselt, Herentals, Ieper, Koksijde, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Nieuwpoort en Oostende. Volgens de uitgewerkte criteria worden nog 7 extra steden aangeduid: Brussel, Genk, Roeselare, Sint-Niklaas.

Ook de door de Toerisme Vlaanderen aangeduide toeristische regio’s krijgen alle 14 een nieuw bord. Het gaat om de regio’s Brugse Ommeland, Groene Gordel, Hageland, Haspengouw, Kempen, Kust, Leiestreek, Maasland, Meetjesland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen, Voerstreek, Waasland en Westhoek.

Er worden enkele subregio’s aangeduid zoals Pajottenland en Druivenstreek in de regio Groene Gordel. De twee monumenten Alden Biesen en Breendonk behouden hun bord.

Nu er een akkoord is over de criteria, wordt er werk gemaakt van het ontwerp, de productie en de plaatsing van de nieuwe toeristische borden langs de autosnelwegen. De opdracht moet nog worden toegewezen. Eenmaal alles klaar, worden de oude borden weggehaald. De geraamde kostprijs voor het project ligt op ruim 566.000 euro. Toerisme Vlaanderen en het Agenschap Wegen en Verkeer delen de kosten.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “Nu de criteria voor de plaatsing van nieuwe toeristische borden op de autosnelwegen vast liggen, kunnen we de opdracht geven om een nieuw ontwerp te maken. De borden langs de autosnelwegen zijn belangrijk om de troeven van Vlaanderen op de kaart te zetten.”

Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois: “De huidige bruine borden zijn een verouderd concept uit de jaren 80 en zijn tevens tot op de draad versleten. Iedereen was het er over eens dat ze aan vervanging toe zijn. Onze uiteindelijke beslissing komt maximaal tegemoet aan de lokale en regionale identiteit en het Vlaams toeristisch beleid. Alle toeristische regio’s en alle steden die al een bord hadden of die voldoen aan de uitgewerkte criteria krijgen een nieuw bord. Nu de knoop doorgehakt is, zullen we de lokale besturen betrekken in het ontwerp en ik hoop dat de nieuwe toeristische borden snel kunnen worden geplaatst.”

Voorlopige bescherming artistieke oorlogsgedenktekens in Vlaams-Brabant

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft de voorlopige bescherming van zesentwintig oorlogsgedenktekens in Vlaams-Brabant ondertekend. In principe volgt, na het doorlopen van de procedure met onder meer een openbaar onderzoek, binnen het jaar de definitieve bescherming.


Eén van de geselecteerde oorlogsgedenktekens staat aan de Pastorijstraat, Rink in Sint-Pieters-Leeuw.

In navolging van het project dat relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek inventariseert, is een sensibilisatieproject opgestart dat waardevolle oorlogsgedenktekens in Vlaanderen, die verband houden met de Eerste en/of Tweede Wereldoorlog, wil beschermen.

De betreffende artistieke oorlogsgedenktekens houden verband met de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en zijn uit meer dan 300 oorlogsgedenktekens in Vlaams-Brabant geselecteerd op basis van hun historische en artistieke waarde,” aldus minister Bourgeois.

Lancering ‘Vlaanderen kiest!’

VLAANDEREN: – Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) geven vandaag de aftrap voor de organisatie van de verkiezingen van 14 oktober 2012. De minister stuurt vandaag aan alle gemeente- en provinciale besturen een brief met richtlijnen ter voorbereiding van de verkiezingen en lanceert de verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.be.

Deze regering wil de lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor de praktische organisatie van de verkiezingsdag in hun gemeente tijdig informeren. Met de brief en de lancering van http://www.vlaanderenkiest.be start de implementatiefase om de organisatie van de verkiezingen vlot te laten verlopen en krijgen tal van vragen een antwoord. De website bevat alle relevante informatie en wordt permanent geactualiseerd. Wie altijd op de hoogte wil zijn over de verkiezingsorganisatie kan zich abonneren op de elektronische verkiezingsnieuwsbrief Binnenl@nd Verkiezingen.

Minister Bourgeois: “We staan nu goed acht maanden voor de verkiezingen. De lokale besturen en andere betrokkenen beginnen zich te organiseren en hebben er alle baat bij dat ze goed geïnformeerd te zijn om van dit ‘feest van de democratie’ een succes te maken. Lokale besturen, kandidaten en geïnteresseerde burgers kunnen permanent terecht op de verkiezingswebsite om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen ter voorbereiding van de verkiezingen van 14 oktober.

Richtlijnen en nieuwigheden

Op 8 juli 2011 keurde het Vlaams Parlement al het nieuwe Kiesdecreet goed. Een aantal nieuwigheden hebben ook gevolgen voor de praktische organisatie van de verkiezingen, zoals bijvoorbeeld de indeling in stemafdelingen door de lokale besturen.

De meest opvallende nieuwigheden zijn de vermindering van het aantal te verkiezen provincieraadsleden tot 72 (in Limburg 63). Verder zijn de grenzen van de provinciedistricten hertekend zodat er voortaan per kieskring minstens zes provincieraadsleden worden verkozen. Voor de vaststelling van het aantal gemeenteraadsleden zal het inwoneraantal op 1 januari 2012 in aanmerking worden genomen. De regering zal die lijst zo spoedig mogelijk vastleggen (uiterlijk op 1 juni). In gemeenten waar met potlood en papier wordt gestemd, zijn de stembureaus open van 8 tot 13 uur. Daardoor kan het tellen vroeger beginnen dan in 2006.

Vlaams-Brabant, cijfers inburgering van 2011 bekend

VLAANDEREN / VLAAMS-BRABANT: – Na een sterk gestegen instroom in 2010 lijkt het aantal ingestroomde inburgeraars in 2011 te stabiliseren. Dat maakte Vlaams minister van Inburgering, Geert Bourgeois, vandaag bekend. In Gent, Antwerpen en Vlaams-Brabant stijgt de instroom nog wel, in de rest van het Vlaams Gewest is er voor het eerst sinds 2009 een daling genoteerd. De onthaalbureaus begeleiden almaar meer inburgeraars en ook het aantal behaalde inburgeringsattesten stijgt fors. De administratieve geldboete als spreekwoordelijke stok achter de deur blijkt haar effect niet te missen.

Helft van de nieuwkomers heeft Europese nationaliteit
De instroom wordt almaar meer ‘Europees’: 55 % van de instromers heeft een nationaliteit van een EU+ – lidstaat. In 2010 was dat nog 51 %.
Meer trajecten, meer attesten
Onder druk van de grote stijging in de instroom in 2010 hebben de onthaalbureaus zich prioritair op de groep van verplichte inburgeraars gericht. Die trend zet zich in 2011 verder. 78 % van alle inburgeraars die in het Vlaams Gewest een contract tekenden, waren decretaal verplicht om dat te doen. Samengeteld met de inburgeraars uit Brussel, is een derde van alle inburgeraars in Vlaanderen vrijwillig ingestapt in een inburgeringstraject.

Minister Bourgeois: “Het is duidelijk dat nieuwkomers inzien dat inburgering hen kansen biedt. Niet alleen krijgen mensen gedurende het inburgeringstraject veel waardevolle informatie aangereikt, ze leren Nederlands en ze worden begeleid om op zoek te gaan naar werk en deel te nemen aan de samenleving.”

Een stok achter de deur
Het administratief geldboetesysteem dat sinds mei 2009 in werking is, werpt zijn vruchten af. De onthaalbureaus telden 5.997 inbreuken in 2011. Slechts voor 66% van de gevallen was het nodig een effectieve ingebrekestelling te doen omdat de inburgeraar zich ondertussen in regel had gesteld of was verhuisd. 40 % stelde zich na het ontvangen van de ingebrekestelling in regel. Voor de overige dossiers wordt uiteindelijk in de helft van de gevallen een boete opgelegd. Bij de andere dossiers blijken inburgeraars ondertussen verhuisd naar het buitenland, is geen adres bekend of behoort de inburgeraar niet langer tot de doelgroep.

Wereld-Missiehulp vraagt winterkledij

VLAANDEREN: – Wereld-Missiehulp zoekt dekens en winterkledij voor de kansarmen in België bij deze vrieskou.

Wereld-Missiehulp klinkt u waarschijnlijk niet onbekend in de oren.
We zijn een organisatie die vooral hulp verleent onder de vorm van kledij, medisch materiaal en dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Deze hulpgoederen worden in heel Vlaanderen ingezameld om daarna hun weg te vinden naar hun bestemming in een rampgebied en/of in een derdewereldland.
De inzameling van kleding gebeurt onder andere via de rode kledingbakken die u her en der in Vlaanderen aantreft. Wereld-Missiehulp is dus een hulporganisatie die concrete stappen onderneemt tegen armoede en sociale ongelijkheid in de wereld.

Omdat wij ook onze verantwoordelijkheid opnemen voor de kansarmen in eigen land, mogen wij blij zijn dat we afgelopen dagen dekens en winterkledij hebben mogen aanleveren aan verscheidene opvangcentra van het Rode Kruis en Caritas. De kansarmen in België hebben, zeker nu in deze vrieskou, behoefte aan warmte.

Daarom graag deze OPROEP: iedereen die deze mensen wil helpen en steunen met dekens en/of warme kleding gelieve contact op te nemen met Wereld-Missiehulp.
Een mooi gebaar dat ongetwijfeld door velen in dankbaarheid aanvaard zal worden.
We zijn er ook om de mensen die in ons eigen land wonen te helpen.

kleding inzamelpunten:
– Menisberg 7, 1654 Beersel, Omgeving: parking parochiecentrum ‘Centrum’
– Kerkstraat, 1653 Beersel, Omgeving: achter de kerk
– Dokter Spitaelslaan 218, 1502 Halle
http://www.wmhelp.be/Activiteiten/KDVlaamsBrabantBrussel.html

De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer rijden uit

VLAANDEREN: – In de loop van deze namiddag voorspellen verschillende weersmodellen de komst van een aantal sneeuwbuien. Het Agentschap Wegen en Verkeer doet er alles aan om de gewest- en autosnelwegen zo goed mogelijk berijdbaar te houden. De strooidiensten zijn momenteel preventief aan het strooien. Zo wil het agentschap voorkomen dat de sneeuw op het wegdek blijft kleven. Ook in de loop van de volgende uren zal het agentschap de toestand van de wegen blijven opvolgen en strooien wanneer dat nodig is.

Aangepast rijgedrag
Het Agentschap Wegen en Verkeer raadt de weggebruikers aan om hun snelheid en rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden. Ondanks het strooien blijven gladde plekken op het wegdek mogelijk. Voor hun eigen veiligheid en die van ons personeel vragen wij de weggebruikers ook om hun rijgedrag aan te passen in de nabijheid van strooiwagens.

9717 ton zout gestrooid
De afgelopen week strooide het Agentschap Wegen en Verkeer 2185 ton zout op Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Vanaf het begin van deze winter strooide het agentschap al 9717 ton zout.

Provinciale fietsroutenetwerken gaan digitaal

VLAANDEREN / VLAAMS-BRABANT: – Wil je digitaal je fietstocht plannen? Dat kan. Want het fietstoerisme in Vlaanderen schakelt naar de hoogste versnelling.
Toerisme Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant en de diensten voor toerisme van de vier andere provincies werkten intensief samen om de populaire provinciale fietsnetwerken gratis vrij te geven voor digitale toepassingen.

Open data van populaire fietsroutenetwerken
Fietstoeristen kunnen vanaf dit voorjaar via hun thuispc of zelfs onderweg, via wifi of smartphone, de meest actuele versie van de netwerken raadplegen. Het neusje van de zalm naast de traditionele papieren kaarten. De initiatiefnemende overheden stimuleren privéaanbieders om met de vrijgegeven data zo snel mogelijk kwalitatieve routeplanners te ontwikkelen.

Inspelen op mobiel internet met toeristische troeven
Met de digitale vrijgave van de provinciale fietsknooppunten willen de provincies en toerisme Vlaanderen inspelen op de digitale revolutie die door de smartphone, tablet en wifi-netwerken wordt ontketend. De digitale vrijgave van het provinciale fietsknooppuntennetwerk stimuleert de ontwikkeling van kwaliteitsvolle fietsrouteplanners en biedt een platform aan voor handige en verrassende toepassingen voor de populaire smartphone. Ook de andere provincies waren snel overtuigd. De nieuwe technologie opent immers tal van mogelijkheden om de provinciale toeristische troeven efficiënt te promoten

Vijf provinciale knooppuntennetwerken in een centrale Vlaamse databank
De provinciale toeristische diensten en toerisme Vlaanderen hebben in de loop van 2011 de vijf provinciale knooppuntennetwerken geïntegreerd in een centrale Vlaamse databank. Er werden ook de nodige regelingen getroffen om deze databank zo actueel mogelijk te houden. Vanaf januari 2012 kunnen spelers op de private markt een licentie nemen.

Het is een streefdoel om voor privéspelers zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Zo zal toerisme Vlaanderen de nieuwe centrale databank beheren en in naam van de 5 provincies optreden als licentiegever. Het digitaal gebruik van de data is bovendien gratis. Anderzijds wordt ook de kwaliteit van de gebruikte gegevens bewaakt.

Fietsrouteplanner Routeyou
Dat het nieuwe licentiebeleid in staat is om de creativiteit van digitale markt te stimuleren blijkt alvast uit de nieuwe toepassing die het Vlaamse bedrijf routeyou naar aanleiding van de vrijgave heeft ontwikkeld.

 
•Routeyou lanceert met FietsKnooppunten.RouteYou.Com een nieuwe fietsrouteplanner die het plannen over het fietsknooppuntennetwerk combineert met de mooiste of de kortste route naar een bepaalde bestemming.
•De nieuwe knooppuntenplanner maakt het ook mogelijk om bij het plannen van een route rekening te houden met bezienswaardigheden en moeilijkheidsgraden zoals hellingen.
•Bovendien kan je de route tijdens het fietsen ook bekijken op een smartephone.
Ook fietsnet.be was er snel bij om een licentie te nemen. Deze populaire fietsrouteplanner zet sterk in op de meest actuele en correcte informatie over het knooppuntennetwerk en zal de vrijgegeven data gebruiken als een nieuwe belangrijke informatiebron.