Vlaanderen-toerisme_logoVLAANDEREN / PAJOTTENLAND: – Start nieuw toeristisch project “Vlaamse Meesters”, 10 projecten weerhouden waaronder Bruegel (450), van de lente tot de winter (Toerisme Pajottenland & Zennevallei).

“Vlaanderen is de bakermat van heel wat Europese kunst en cultuur. Daar mogen we best fier op zijn. Toch zijn er al te weinig mensen in binnen- en buitenland die dat beseffen.” stelt Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts. Met het project “Vlaamse Meesters” wil Weyts daar verandering in brengen. Vandaag werden alvast 10 hefboomprojecten geselecteerd die daar verandering in moeten brengen.

De Vlaamse Primitieven, Bruegel en de barokschilders Rubens, Jordaens en Van Dyck vormen daarbij de kapstokken. Deze beroemde kunsthistorische iconen verleiden nu al toeristen van over de hele wereld tot een bezoek aan Vlaanderen en verzinnebeelden bij uitstek het concept “Vlaamse Meesters”. De restauratie van het Lam Gods, de renovatie van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA) en het 450 jaar overlijden van Bruegel (2019) moeten dat toeristisch effect nog versterken.

Het concept ‘Vlaamse meesters’ beperkt zich niet tot de gekende, middeleeuwse of renaissance schilders. Het gaat ook over de hedendaagse kunst en cultuur, over het meesterschap in onze creatieve industrieën en over het baanbrekend vakmanschap in tal van ambachten of sectoren. Van de Vlaamse Primitieven en polyfonisten tot de Vlaamse meesters achter het fornuis en in de modewereld: Weyts wil meer promotie voor de Vlaamse meesters of Vlaams vakmanschap door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag.

Internationale promotie van een concept zoals de Vlaamse meesters is pas succesvol als het thema ook in Vlaanderen leeft. Het is dan ook een expliciet doel om de Vlamingen te enthousiasmeren voor onze Vlaamse meesters, in de ruime betekenis van het woord. Met de 10 weerhouden projecten zet de minister van Toerisme daarom een breed en mobiliserend toeristisch project op, met aandacht voor kruisbestuivingen, onverwachte verhalen en lokale meesters.

Een professionele jury screende de 78 ingestuurde dossiers en zette er 10 op de shortlist. In de volgende maanden werken de indieners hun projectvoorstel verder uit in de vorm van een business- en financieel plan. Op basis van die plannen wordt dan een subsidie voorzien vanuit Toerisme Vlaanderen.

Bij de weerhouden projecten vinden we o.a.
– Een nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods in de Gentse Sint-Baafskathedraal.
– Vlaamse meesters in situ
– Kunsten en design (Museum voor Schone Kunsten)
– Bruegel (450), van de lente tot de winter (Toerisme Pajottenland & Zennevallei)
In 2019 organiseert Toerisme Pajottenland & Zennevallei een tentoonstelling in het Kasteel van Gaasbeek rond het thema ‘de herontdekking van Bruegel’. Deze tentoonstelling zal niet alleen een belangrijk historisch luik hebben, via topwerken, maar ook een opvallend hedendaags deel (met vooral nieuw werk). Hedendaagse kunstenaars zullen uitgenodigd worden om werk te creëren voor deze gelegenheid.


Zie ook ons artikel van 9 oktober 2015.

De volledige shortlist van de hefboomprojecten rond de Vlaamse Meesters is te bekijken op www.toerismevlaanderen.be/shortlisthefboomprojecten2015. In de periode 2018-2020 zal een groot evenementenprogramma over de Vlaamse Meesters alle hefboomprojecten met elkaar verbinden.

De geselecteerde hefboomprojecten voor de thema’s kernattracties en meetinginfrastructuur worden eerstdaags bekendgemaakt.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: