2013-12-16-kanaal_Brussel-Charlerloi_in_Ruisbroek_1RUISBROEK / VLAANDEREN: – Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) kan hoopvolle cijfers voorleggen voor het goederenvervoer via de waterweg in 2013. Na een daling in de eerste jaarhelft was er trafiekherstel. De trafiek bleef alzo nagenoeg op peil met een totaal van 31,65 miljoen ton hetgeen een zeer licht verlies betekent van 0,5 procent.

Op het kanaal Brussel-Charleroi steeg het transport via water van 2,47 naar 2,8 miljoen ton (+13,71%)

W&Z blijft alvast extra gemotiveerd om door te gaan met het investeren in het wegwerken van missing links, het herbouwen van sluizen en stuwen, het baggeren en onderhouden van de waterwegen en het bouwen van kaaimuren.

Vlaanderen wil zich in de toekomst nog meer als slimme logistieke draaischijf in Europa profileren. De waterwegen zullen daarbij een belangrijke plaats innemen. Het is dan ook belangrijk de inspanningen verder te zetten om onze waterwegen te moderniseren en te optimaliseren.

%d bloggers liken dit: