agentschap-sociaal-cultureel-werk_logoVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – De minister van Jeugd besliste aan de stad Vilvoorde en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw elk een subsidie van 60 000 euro toe te kennen om een project ’taalstimulering via het jeugdwerk’ op zetten. De projecten hebben als doel de samenwerking tussen onderwijs- en vrijetijdsactoren (in het bijzonder het jeugdwerk) en andere welzijnsactoren te versterken en zo de formele en informele leerkansen van anderstalige gezinnen te bevorderen.

Achtergrond
Een van de Vlaamse beleidsprioriteit in het decreet op het lokaal jeugdbeleid is het verhogen van participatiekansen van kwetsbare kinderen en jongeren aan het jeugdwerk. Voor deze prioriteit kunnen slechts een beperkt aantal gemeenten door de Vlaamse overheid gesubsidieerd worden. Op basis van de sociaalgeografische indicatoren die gehanteerd worden voor de selectie voor deze prioriteit, vielen verschillende gemeenten uit het arrondissement Halle-Vilvoorde (net) uit de boot.

Toch kampt de Vlaamse rand rond Brussel ook met maatschappelijke problemen die vaak taalgerelateerd zijn. Om aan deze specifieke problematiek het hoofd te bieden, werden de stad Vilvoorde en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw geselecteerd om een project ’taaistimulering via het jeugdwerk’ op zetten. Deze twee lokale besturen binnen de Vlaamse rand hebben immers te maken met het grootste aantal lagereschoolkinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands.

%d bloggers liken dit: