VLAANDEREN / PAJOTTENLAND: – Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois en Toerisme Vlaanderen hebben de 39 ontwerpen van de nieuwe toeristische infoborden voorgesteld. Die vervangen de gekende bruine toeristische borden langs de Vlaamse autosnelwegen. 1 tot 2 goed doordachte foto’s, van de hand van topfotograaf Carl De Keyzer, moeten de toeristen warm maken voor een bezoek aan een stad of regio. Toerisme Vlaanderen stond in voor de inhoudelijke invulling van de nieuwe toeristische infoborden, in nauwe samenwerking met de geselecteerde steden en regio’s.
2013-10-17_toerisme-infobord_groene-gordel_PajottenlandEén van de vernieuwde infoborden is het “Pajottenland” waar op de foto het Brabants trekpaard en het kasteel van Gaasbeek prijkt.

De nieuwe borden moeten reizigers wijzen op de rijkdom en verscheidenheid aan toeristische bestemmingen in Vlaanderen. De geselecteerde steden en regio’s gaven zelf aan welke troeven zij in beeld wilden brengen. Toerisme Vlaanderen engageerde Carl De Keyzer, verbonden aan het internationaal vermaarde fotoagentschap Magnum, om de keuzes van steden en regio’s in beeld te brengen, en het stelde een communicatiebureau aan om de borden te ontwerpen. De 39 verschillende toeristische borden vormen elk een uniek puzzelstuk in een groter geheel: de promotie van Vlaanderen.

Het agentschap Wegen en Verkeer kan nu aan de slag met de productie en plaatsing van de borden. De oude toeristische borden worden weggenomen van zodra de nieuwe geplaatst worden.

Minister Geert Bourgeois: ‘ De oude borden waren letterlijk versleten en ook figuurlijk waren ze niet meer representatief voor het product dat onze regio’s te bieden hebben.
De nieuwe borden bestaan uit moderne foto’s van één fotograaf, Carl De Keyzer die mooie concepten gemaakt heeft die zeer representatief en uitnodigend zijn.
Voor de “groene gordel” hebben we op vraag van de mensen uit de regio de borden opgesplitst in 2 subregio’s waarvan één het Pajottenland is en anderzijds de Druivenstreek.
Het Brabants trekpaard komt nu in beeld samen met het kasteel en park van Gaasbeek. Dat zijn nu de attractieve beelden voor het Pajottenland.’

%d bloggers liken dit: