verkeersbord SMOGVLAANDEREN: – Morgen donderdag 13 en overmorgen vrijdag 14 maart 2014 snelheidsbeperking tot 90 km/u op een aantal snel- en ringwegen door het smogalarm. In Brussel is er een snelheidsbeperking tot 50 km/u in de binnenstad.

De snelheid op bepaalde secties van ringwegen en autosnelwegen wordt morgen 13 maart en overmorgen 14 maart beperkt tot 90 km/u. Dit wordt aangegeven via vaste en, op
sommige plaatsen, dynamische verkeersborden met de boodschap ‘90 km/u SMOG’. De plaatsen waar de snelheidbeperking geldt, zijn op kaart aangegeven op de website www.verkeerscentrum.be  of deze PDF kaart.

SITUATIE VANDAAG
Vandaag worden in de meetnetten van de drie gewesten hoge fijnstofconcentraties gemeten. Er worden daggemiddelde PM10 concentraties verwacht die gemiddeld in de drie gewesten de alarmdrempel van 70 µg/m3 zal benaderen.

VERWACHTE LUCHTKWALITEIT MORGEN, OVERMORGEN en de volgende dagen
Omwille van de ongunstige meteorologische omstandigheden en door de opstapeling van de luchtvervuiling zullen de fijnstofconcentraties verder toenemen. Deze situatie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een temperatuursinversie op ongeveer 300 m hoogte, en een zwakke wind. Hierdoor wordt de luchtvervuiling slecht verdund. Ook de vorming van secundair fijn stof draagt bij tot de hoge fijnstofconcentraties. In tegenstelling tot primair (of rechtstreeks uitgestoten fijn stof, zoals bijvoorbeeld dieselroet) ontstaat secundair fijn stof in de atmosfeer door chemische reacties tussen gassen. In deze periode van het jaar is de uitstoot van ammoniak (die voornamelijk vrijkomt bij bemesting en uit stallen) en stikstofoxides (voornamelijk uitgestoten door verkeer) een belangrijke factor. Op basis van de laatste metingen en voorspellingen is de kans groot dat de fijnstofconcentraties ook morgen en vrijdag hoger zullen zijn dan 70 µg/m3 in de drie gewesten.
Vanaf zaterdag wordt een gevoelige verbetering van de luchtkwaliteit verwacht. De verdunningsomstandigheden verbeteren en de PM10 concentraties zullen opnieuw dalen naar normale niveaus.
Omdat de kans reëel is dat de gemiddelde PM10 concentraties in een gewest twee opeenvolgende dagen hoger zullen zijn dan 70 µg/m³, worden vanaf morgen de regionale smogactieplannen met snelheidsbeperkingen geactiveerd.

%d bloggers liken dit: