smogalarm donderdag 14 maart 2014

verkeersbord SMOGVLAANDEREN: – Morgen donderdag 13 en overmorgen vrijdag 14 maart 2014 snelheidsbeperking tot 90 km/u op een aantal snel- en ringwegen door het smogalarm. In Brussel is er een snelheidsbeperking tot 50 km/u in de binnenstad.

De snelheid op bepaalde secties van ringwegen en autosnelwegen wordt morgen 13 maart en overmorgen 14 maart beperkt tot 90 km/u. Dit wordt aangegeven via vaste en, op
sommige plaatsen, dynamische verkeersborden met de boodschap ‘90 km/u SMOG’. De plaatsen waar de snelheidbeperking geldt, zijn op kaart aangegeven op de website www.verkeerscentrum.be  of deze PDF kaart.

SITUATIE VANDAAG
Vandaag worden in de meetnetten van de drie gewesten hoge fijnstofconcentraties gemeten. Er worden daggemiddelde PM10 concentraties verwacht die gemiddeld in de drie gewesten de alarmdrempel van 70 µg/m3 zal benaderen.

VERWACHTE LUCHTKWALITEIT MORGEN, OVERMORGEN en de volgende dagen
Omwille van de ongunstige meteorologische omstandigheden en door de opstapeling van de luchtvervuiling zullen de fijnstofconcentraties verder toenemen. Deze situatie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een temperatuursinversie op ongeveer 300 m hoogte, en een zwakke wind. Hierdoor wordt de luchtvervuiling slecht verdund. Ook de vorming van secundair fijn stof draagt bij tot de hoge fijnstofconcentraties. In tegenstelling tot primair (of rechtstreeks uitgestoten fijn stof, zoals bijvoorbeeld dieselroet) ontstaat secundair fijn stof in de atmosfeer door chemische reacties tussen gassen. In deze periode van het jaar is de uitstoot van ammoniak (die voornamelijk vrijkomt bij bemesting en uit stallen) en stikstofoxides (voornamelijk uitgestoten door verkeer) een belangrijke factor. Op basis van de laatste metingen en voorspellingen is de kans groot dat de fijnstofconcentraties ook morgen en vrijdag hoger zullen zijn dan 70 µg/m3 in de drie gewesten.
Vanaf zaterdag wordt een gevoelige verbetering van de luchtkwaliteit verwacht. De verdunningsomstandigheden verbeteren en de PM10 concentraties zullen opnieuw dalen naar normale niveaus.
Omdat de kans reëel is dat de gemiddelde PM10 concentraties in een gewest twee opeenvolgende dagen hoger zullen zijn dan 70 µg/m³, worden vanaf morgen de regionale smogactieplannen met snelheidsbeperkingen geactiveerd.

SMOGalarm op maandag 31 januari en dinsdag 1 februari 2011

verkeersbord SMOGVLAANDEREN: – Volgens de INTERGEWESTELIJKE CEL voor het LEEFMILIEU (IRCEL) zijn er te hoge concentraties fijn stof in de lucht. De maximumsnelheid op de meeste ring- en snelwegen wordt maandag teruggebracht tot 90 km/u. Het smogalarm zou duren tot en met dinsdag.

Morgen maandag 31/1 en overmorgen dinsdag 1/2 worden PM10 concentraties verwacht die op verschillende plaatsen in het land hoger zullen zijn dan 70 µg/m³.
De regionale SMOGactieplannen worden vanaf morgen maandag geactiveerd:

– VLAANDEREN : snelheidsbeperking tot 90 km/u op een aantal snel- en ringwegen
– BRUSSEL : snelheidsbeperking tot 50 km/u in de binnenstad en extra snelheidscontroles

bron: www.irceline.be

Smogalarm maandag 8 februari 2010

verkeersbord SMOGVLAANDEREN: – Vanaf morgen, maandag 8 februari 2010 is er smogalarm met een snelheidsbeperking van 90 km/u op een aantal snel- en ringwegen in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u.

Sinds deze nacht worden erg hoge fijn stof concentraties gemeten in de meetstations van de drie gewesten. De uurgemiddelde concentraties situeren zich momenteel (situatie om 14u) rond de 100 μg/m3 in Vlaanderen en Brussel.
Meer info: www.irceline.be/~celinair/dutch/homenrl_java.html

U kunt de plaatsen waar snelheidsbeperkingen gelden bekijken via www.verkeerscentrum.be

Winterweer – dag 6

2009-01-10-sint-pieters-leeuw_na-6-dagen-nog-niet-sneeuwrij
Na 6 dagen zijn nog steeds verscheidene secundaire wegen niet sneeuw-vrij in Sint-Pieters-Leeuw. Eén van de oorzaken is de zoutdosering. Op vele plaatsen werd één keer gestrooid maar was de hoeveelheid zout niet groot genoeg om de reeds aangevroren sneeuw en ijzel te breken.

2009-01-10-smog-verkeersbord_met-sneeuwSmogalarm: Het smogalarm is verlengd tot maandagochtend  6 uur.
Op de meeste Belgische snelwegen en grote ringwegen geldt een maximumsnelheid van 90 km/u. In Brussel is dat 50 km/u, ook op plaatsen waar normaal 70 km/u mag.

De luchtkwaliteit blijft erg slecht. Er is nog steeds temperatuursinversie en er staat bijna geen wind.

Winterweer – dag 4

2009-01-08-strooiwagen
Op verscheidene secundaire wegen moet meer dan één keer zout gestrooid worden om ze sneeuw vrij te krijgen.

Wijk Negenmanneke:  De inwoners van de wijk Negenmanneke vragen zich af wanneer er een einde komt aan de ellende en er gestrooid wordt op de secundaire wegen in hun wijk. Het gemeentebestuur vraagt  begrip op te brengen want de gemeentediensten zijn al sinds zondagavond in de weer om de ijzel en sneeuw zoveel mogelijk te beperken. Eerst werden de straten waar bussen rijden en de hoofdwegen aangepakt. Nadien werd er gestrooid in de straten met een sterke helling en daarna volgden de andere straten.

Het kanaal Brussel-Charlerloi vriest stilaan dicht door de stevige vrieskou.
Voorlopig zijn er geen maatregelen nodig of aangekondigd door de Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) om het ijs te breken.
status: Kanaal Brussel – Charleroi tussen Lembeek en Ruisbroek = bevaarbaar, maar met ijsvorming of aanwezigheid van drijfijs.

Weersverwachting donderdag: Eerst hangt er lage bewolking of aanvriezende mist, daarna komen er geleidelijk opklaringen en blijft het droog. De voorspelde maxima is -2 graden Celsius.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond meldt de volgende afgelastingen voor de periode van 07 tot 12 januari 2009 (Laatste update : donderdag 08 januari 2009 (09.30 u.))
Provincie Brabant: Het Provinciaal Comité van Brabant beslist over te gaan tot een algemene afgelasting van vrijdag 9 januari t/m donderdag 15 januari. De wedstrijden van de corporatieve groepering ABSSA zijn eveneens afgelast.

Smogalarm:  Vanaf vrijdag 9 januari 2009, 6 uur worden op de meeste Belgische snelwegen en enkele ringwegen opnieuw het smogalarm van kracht wegens de hoge concentraties fijn stof in de lucht. Op de snelwegen wordt dan een maximumsnelheid van 90 km per uur ingevoerd. Dat meldt IRCEL (de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu).

Waarschuwing: Het lijkt erop dat de vrieskou autodieven goed uitkomt om hun slag te slaan, stelt automobilistenorganisatie Touring. De dieven maken dankbaar gebruik van het feit dat automobilisten hun wagen warm laten draaien en die ondertussen even verlaten om bijvoorbeeld nog iets op te halen in huis.