VLAANDEREN:- Samen met het nieuwe schooljaar start voor vele sportclubs het nieuwe sportseizoen. Jaarlijks krijgen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten. Voor een sportclub is het dan ook letterlijk van levensbelang om genoeg kennis over reanimatie in huis te hebben. Daarom biedt Rode Kruis-Vlaanderen met steun van de Vlaamse overheid 225 sportclubs een opleiding Reanimeren en defibrilleren aan. Zo wil Rode Kruis-Vlaanderen van sportclubs een veiligere plek maken.
2014-09-05-rodekruis-actie-reanimeren-sportclubs
Snelle hulp van levensbelang
Sporten is gezond. Intensief sporten vergt echter veel van je lichaam, met af en toe letsels tot gevolg. Soms gaat het grondig mis. “Jaarlijks krijgen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten”, vertelt Stephan Lauwers, manager Eerste hulp bij Rode Kruis-Vlaanderen. Sportclubs zijn bovendien een plek waar veel mensen samenkomen. Daardoor hebben ze een vergroot risico om geconfronteerd te worden met een hartstilstand.
“Snel en efficiënt optreden is dan van levensbelang. Met elke minuut die verstrijkt voordat er gestart wordt met de reanimatie, daalt de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Wachten op professionele hulp duurt meestal te lang, dus komt het aan op de kennis van ploegmaten, trainers, scheidsrechters en supporters.”
225 opleidingen Reanimeren en defibrilleren
Het project ‘Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs’ sluit aan op die behoefte. Rode Kruis-Vlaanderen biedt 225 sportclubs in Vlaanderen een 3-uur durende opleiding Reanimeren en defibrilleren aan. Tijdens deze opleiding leren sportclubs hoe ze een bewusteloos slachtoffer moeten benaderen, hoe ze moeten reanimeren en hoe ze een AED (automatische externe defibrillator) moeten gebruiken.
De opleiding is bedoeld voor iedereen die aan een sportclub verbonden is: trainers, sporters, bestuursleden, begeleiders, supporters … Door de steun van de Vlaamse overheid blijft de opleidingsprijs voor de club beperkt tot 75 euro.
Het project kadert binnen het actieplan Gezond Sporten van de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Sporten is gezond als je gezond sport. In de eerste plaats zetten we in op een goede preventie door degelijke infrastructuur en accurate informatie. Maar als het fout loopt, is het belangrijk dat mensen op de juiste manier heel snel kunnen ingrijpen om nog erger te voorkomen. Ik ben dan ook blij dat we als Vlaamse overheid deze opleidingen in samenwerking met Rode Kruis- Vlaanderen kunnen aanbieden en hoop dat heel veel clubs dit meenemen in de uitwerking van hun beleid rond gezond sporten.”
Rode Kruis-Vlaanderen en de Vlaamse overheid werkten eerder al samen rond letselpreventie en eerste hulp bij sporters. De informatie over eerste hulp bij sportletsels en letselpreventie op de website van de Vlaamse overheid http://www.gezondsporten.be http://www.gezondsporten.be is gebaseerd op de evidence-based richtlijnen van Rode Kruis-Vlaanderen. Die richtlijnen geven recreatieve en competitieve sporters tips om veel voorkomende sportblessures te voorkomen.

Voorrang aan gezonde en veilige clubs
Sportclubs met een ‘gezond sporten’-beleid krijgen voorrang om de opleiding te volgen. “We willen sportclubs die zich al inzetten om een veilige en gezonde sportomgeving te creëren voor hun leden aanmoedigen om hierin te blijven investeren. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor andere clubs”, licht Stephan Lauwers toe.
De selectie gebeurt door een online vragenlijst, die peilt welke inspanningen de club doet op vlak van eerstehulpmateriaal, -opleidingen en -beleid. Na het invullen van de vragenlijst weten sportclubs of ze in aanmerking komen voor de opleiding. Sportclubs die niet in aanmerking komen, kunnen bij Rode Kruis-Vlaanderen terecht voor eerstehulpopleidingen buiten het kader van dit project en op http://www.gezondsporten.be http://www.gezondsporten.be voor informatie en tips rond gezond sporten.
Praktisch
De online vragenlijst voor sportclubs is vanaf 5 september beschikbaar op www.rodekruis.be
De opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs worden aangeboden aan 225 clubs.
De eerste 225 clubs die op basis van de vragenlijst in aanmerking komen, kunnen de opleiding volgen tussen 6 september 2014 en 31 augustus 2015.

%d bloggers liken dit: