VLAAMS-BRABANT:: – Onder de noemer Vlot Vlaanderen engageren de provincie Vlaams-Brabant, De Lijn, NMBS en AWV zich om samen te informeren over de mobiliteitsprojecten die zij plannen voor de komende jaren.
Alle info over investeringen in mobiliteit in de rand vind je vanaf nu op www.vlotvlaanderen.be

Ben Weyts, Vlaams minister voor Mobiliteit, Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant, Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant,  Dirk Verdickt, stafdienst GEN/RER en  ir. Tim Lonneux, afdelingshoofd Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Ben Weyts, Vlaams minister voor Mobiliteit, Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant, Johan Van Looy, directeur De Lijn Vlaams-Brabant, Dirk Verdickt, stafdienst GEN/RER en ir. Tim Lonneux, afdelingshoofd Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant


IN DE FILE STAAN IS ACHTERUITGAAN
Soms kan een efficiënte verplaatsing niet anders gemaakt worden dan met de wagen. Chauffeurs hebben recht op veilige wegen met een voldoende capaciteit.
WAT IS NODIG?
De Brusselse ring herinrichten.
Het sluipverkeer op secundaire en lokale wegen ontmoedigen en het verkeer terugbrengen op de hoofdwegen waar het thuishoort.
Slimme maatregelen die zorgen voor een betere spreiding van het verkeer.
WAT IS BEZIG?
Het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant bereidt de herinrichting voor van de zone Zaventem van de Brusselse Ring. Hoofdrijbanen en de parabelrijbanen worden van elkaar gescheiden. De werken worden verwacht in 2015.
Hetzelfde geldt voor de noordelijke zone van de Brusselse Ring. Daar zijn de werken gepland in 2016.
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) werkt aan de infrastructuur voor dynamische verkeerssignalisatie.

KWALITATIEF OPENBAAR VERVOER TREKT AAN
In Straatsburg, Bordeaux en Zürich is het evident: stipt en comfortabel openbaar vervoer. Het draagt in belangrijke mate bij tot een toename van de levenskwaliteit en een afname van het autogebruik in die regio’s. Pendelaars moeten kunnen rekenen op performant openbaar vervoer.
WAT IS NODIG?
Het Gewestelijk ExpresNet, of kortweg GEN, uitvoeren.
Stipt openbaar vervoer, afgestemd op andere vervoersmodi.
Hoogwaardige sneltrams naar Brussel.
WAT IS BEZIG?
De NMBS voert het GEN en garandeert vanaf december 2014 vier treinen per uur naar Brussel tijdens de spits.
De NMBS laat meer treinen rijden naar de Luchthaven Zaventem.
De Lijn is bezig met de voorbereiding van drie sneltramlijnen die in 2020 operationeel worden:
Sneltram
Ringtram
Luchthaventram

FIETSEN IS FILEVRIJ
Ruim 36 % van de Vlamingen woont op minder dan 7,5 km van het werk. Toch pendelt slechts 14,7% met de fiets of te voet naar het werk. In Kopenhagen komt 37% met de fiets naar het werk en tegen 2015 moet dit 50% zijn. Ook bij ons moeten we meer mensen op de fiets krijgen. Dit kan door te zorgen voor kwalitatieve fietspaden en comfortabele en aantrekkelijke voorzieningen zoals fietsstallingen.
WAT IS NODIG?
Het aantal fietsers in de Brusselse regio moet tegen 2020 van 4% naar 20% stijgen.
Meer, veilige en comfortabele fietsinfrastructuur moet verplaatsingen met de fiets aanmoedigen.
Fietssnelwegen tussen woongebieden en tewerkstellingsplekken maken van de fiets een gedegen concurrent voor de auto als woon-werkvervoersmiddel.
WAT IS BEZIG?
Provincie Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest tekenden een netwerk uit van 15 fietssnelwegen in de Brusselse regio (het FietsGEN).
Vier fietssnelwegen krijgen absolute prioriteit: de fietssnelweg Leuven-Brussel (langs de HST-spoorlijn), de fietssnelweg langs het kanaal tussen Vilvoorde en Halle, de fietssnelweg tussen Asse en Brussel en die tussen Vilvoorde en Mechelen. Delen ervan zijn al in gebruik, andere delen worden nog aangelegd of verbeterd.
O.a. in voorbereiding: de verbetering van de rechtlijnigheid van de HST-fietssnelweg ter hoogte van Kortenberg (wegwerken van de ‘knikjes’ waar de fietssnelweg moet afwijken van de spoorlijn), bouw fietsbrug over de Brusselse Ring tussen Diegem en Zaventem en de aanleg van het stuk fietssnelweg tussen Zellik en Brussel (i.s.m. gemeente Asse).
2014-08-29-Vlot-Vlaanderen-02
SLIMME INGREPEN MAKEN VERSCHIL
De congestietaks in Londen, rekeningrijden in Stockholm, telewerken, satellietkantoren, carpoolinitiatieven, experimenteren met mobiliteitsbudget,… Ook wij hebben de plicht om open te staan voor nieuwe, slimme ideeën.
WAT IS NODIG?
Dynamisch verkeersmanagement voor de Brusselse ring.
Mobiliteitsmanagement: het werken aan een mentaliteitswijziging
Mobiliteitsbudget: de vervoerswijzekeuze beïnvloedt de verloning.
Post jouw suggestie op http://www.facebook.com/vlotvlaanderen.

%d bloggers liken dit: