2009-01-29-bobVLAAMS-BRABANT: – In september zullen de politiediensten in Vlaams-Brabant extra controleren op rijden onder invloed en op het dragen van de gordel.

Het verkeersveiligheidsbeleid van de provincie Vlaams-Brabant pakt de belangrijkste ongevalsoorzaken aan. Daarom worden er, in samenwerking met de lokale en federale politiediensten, acties uitgevoerd die rijden onder invloed en rijden aan een overdreven of onaangepaste snelheid tegengaan.

Rijden onder invloed blijft immers een belangrijke onveiligheidsfactor. Bij 13,1% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel die zich in 2013 in Vlaams-Brabant voordeden was er sprake van alcoholintoxicatie.

veiligheidsgordelDaarnaast wordt ook de campagne ‘Bij mij ben je veilig‘ gevoerd om meer Vlaams-Brabanders te overtuigen om altijd de gordel te dragen als chauffeur of passagier in de auto.

‘Uit de gordeltellingen van 2012 door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) komt duidelijk naar voren dat er nog te weinig Vlaams-Brabanders de gordel dragen. Deze tellingen geven aan dat 85,8 % van de Vlaams-Brabanders de gordel draagt tegenover 89,2% van de Vlamingen en 86,4 % van de Belgen. Nochtans is het dragen van de gordel in de wagen een wettelijke verplichting. De gordel beschermt de inzittenden bij een ongeval. Zelfs een botsing aan lage snelheid, zoals 20 km/u, kan zonder gordel dodelijke gevolgen hebben’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

In september gaan de politiediensten ook extra controleren op de gordeldracht in zone 30.
Want in 2012 droeg 76,7% van de bestuurders in Vlaams-Brabant de gordel in zone 30. Dit is merkelijk minder dan op wegen met een hogere snelheidslimiet. Dit lage percentage kan verklaard worden doordat bestuurders het risico op een ongeval onderschatten

%d bloggers liken dit: