Tom-Dehane_Vlaams-BrabantVLAANDEREN: – Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), het Vlaamse agentschap dat de waterwegen beheert in het westen en het centrum van Vlaanderen zoals het kanaal Brussel-charlerloi, heeft kennis genomen van het besluit van de Vlaamse Regering over de benoeming van een nieuwe raad van bestuur. De heer Tom Dehaene wordt voorzitter van de raad van bestuur.

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft de Vlaamse Regering de heer Tom Dehaene benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV, ingaande op 25 januari 2015. Tevens werden volgende personen aangesteld tot lid van de raad van bestuur voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar:
2013-12-16-kanaal_Brussel-Charlerloi_in_Ruisbroek_11.De heer Jan Balduck – 2.Mevrouw Sonja De Wolf – 3.De heer Koen Derkinderen – 4.Mevrouw Veerle Baeyens – 5.Mevrouw Annemie Bayaert – 6.De heer Frans D’Haese – 7.Mevrouw Ilse Hoet – 8.De heer Joachim Coens – 9.De heer Chris Danckaerts – 10.De heer Leo Clinckers – 11.De heer Koen Anciaux – 12.Mevrouw Sofie Terreur

Onder de leden van de raad van bestuur wordt de heer Jan Balduck benoemd tot ondervoorzitter. De heer Maarten van Onckelen wordt benoemd als regeringsafgevaardigde van de minister bevoegd voor openbare werken en de heer Patrick Moenaert als regeringsafgevaardigde voor de minister bevoegd voor financiën en begroting.

%d bloggers liken dit: