Aarden dammen moeten modder en wateroverlast tegenhouden aan Postweg

VLEZENBEEK: – De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Postweg in Vlezenbeek. Een bufferende aarden dam met erosiepoel en een geleidende aarden dam bieden bescherming tegen water- en modderoverlast.
2021-10-25-erosiebestrijdingswerken-aarden-dam_01
Via het domein van het nabijgelegen kinderdagverblijf spoelde bij hevige regenval meermaals modder tot op de Postweg.

Water dat afkomstig is van het hoger gelegen afstroomgebied veroorzaakt deze problemen”, zegt Bart Keymolen, schepen van Sint-Pieters-Leeuw. “De modder stroomde al verschillende keren binnen in de gebouwen van het kinderdagverblijf en kwam uiteindelijk op straat en in de riolering terecht.”

Daarom legden we op de akker achter het kinderdagverblijf een bufferende aarden dam van 140 meter aan met daarachter een erosiepoel die 1000 kubieke meter water en modder kan bufferen. Zo willen we toekomstige modder- en wateroverlast in het kinderdagverblijf en de tuinen van de naburige woningen voorkomen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

Een nieuwe constructie voert het water uit de erosiepoel vertraagd af naar een naburige afvoergracht. Daarnaast zorgt een bijkomende lage geleidende aarden dam ervoor dat ook de afstroming van de oostelijke akker naar de erosiepoel stroomt. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal de erosiebestrijdingswerken regelmatig onderhouden. Men gaat er gras zaaien zodat de constructie past in de omgeving.
Aannemer Heylen bvba uit Geel voerde de werken uit. De totale kostprijs van het project bedroeg 74.999,35 euro.
Vlaanderen subsidieert 75% en de provincie Vlaams-Brabant doet daar 15% bij.

Bart Keymolen: “De nieuwe poel heeft intussen al zijn werking bewezen. We volgen het van nabij op, en sturen bij indien nodig. Dit was onze eerste poel van die grootte, maar er volgen er zeker nog. De plannen voor de volgende erosie en bufferpoel langsheen de Bezemstraat liggen ook al klaar .”
2021-10-25-erosiebestrijdingswerken-aarden-dam_02
Onze erosiecoördinatoren begeleiden deze projecten en staan de gemeenten bij om water- en modderoverlast aan te pakken. Hiervoor rekenen we op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Landbouwers die plantaardige dam bouwen krijgen de kosten volledig terugbetaald
Vlaanderen biedt landbouwers nu ook 100% subsidie voor de aanleg van plantaardige dammen tegen erosie. In het kader van het project ‘Samen erosie productief indammen’ staan de provinciale erosiecoördinatoren klaar om de landbouwers hierbij van A tot Z te begeleiden. En zo aan alle voorwaarden te voldoen om de subsidies te ontvangen.

Daarom een warme oproep aan landbouwers of perceeleigenaars om ons team te contacteren. Zo blijven we ons samen inzetten in de strijd tegen erosie“’, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Strijd tegen wateroverlast – subsidies voor preventieve maatregelen in Sint-Pieters-Leeuw

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams-Brabanders, die in overstromingsgevoelige zones wonen, kunnen provinciale subsidies krijgen om hun woning te beschermen tegen wateroverlast. Inwoners uit Beersel, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw kunnen als eerste beroep doen op deze subsidies.
2018-01-29-Provinciale-subsidie-wateroverlast
De provincie Vlaams-Brabant is de streekmotor achter de inspanningen die gebeuren om overstromingen en wateroverlast aan te pakken en zal ook in de toekomst blijven investeren in grootschalige werken zoals de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden.

Maar wateroverlast kan niet alleen met zulke collectieve maatregelen bestreden worden. Want bij extreme weersfenomenen zal het nooit mogelijk zijn alle wateroverlast te vermijden. Er moet dus ook ingezet worden op het zoveel mogelijk vermijden en beperken van wateroverlast en -schade.

Daarom willen we mensen die op kwetsbare plaatsen wonen, stimuleren om individuele maatregelen te nemen tegen wateroverlast. Dankzij een nieuw subsidiereglement krijgen ze een duwtje in de rug. Zo kunnen we samen schade zo veel mogelijk vermijden in de toekomst’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

Het provinciaal subsidiereglement ‘waterpreventieve maatregelen’, dat de provincieraad op 5 december 2017 goedkeurde, biedt eigenaars die hun gebouw waterproof maken tot 75% subsidie, met een maximum van 7.500 euro voor een woning of een gebouw dat gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden en tot 10.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.

Tot 90 % subsidie = 75 % provincie, 15 % gemeente Sint-Pieters-Leeuw
De gemeente wenst waterpreventieve maatregelen te blijven ondersteunen en past daarom haar reglement aan. De nieuwe voorwaarden zijn zo opgesteld dat ze volledig aansluiten bij de voorwaarden van het provinciaal subsidiereglement. Hierdoor hoeft de burger maar één aanvraag te doen, bij de provincie, en moet de gemeente niet opnieuw alle voorwaarden controleren als de provincie een subsidie toekent, wat een behoorlijke planlastvermindering met zich mee brengt.
Door de combinatie van beide subsidies zal de aanvrager tot maximaal 90 % (75 % provincie, 15 % gemeente) subsidie kunnen krijgen voor een totaal van maximaal 10.000 euro aan werken.”
De subsidie moet worden aangevraagd bij de provincie uiterlijk 1 jaar na de voltooiing van de werken.

2018-01-29-Provinciale-subsidie-wateroverlast_02Voorbeelden van werken zijn de plaatsing van waterdichte schotten aan deuren en ramen, opmetselen van ventilatieopeningen, het afkoppelen van hemelwaterafvoer en riolering en het voorkomen van terugstroom van afvalwater vanuit de riolering dankzij terugslagkleppen.

‘Om goede resultaten te boeken, is een geïntegreerde aanpak inclusief studiewerk op perceelniveau noodzakelijk. Zulk maatwerk is erg arbeidsintensief. Daarom is het in eerste instantie niet haalbaar om meteen in de hele provincie aan de slag te gaan en werken we met prioritaire projectgebieden.
We hebben nu een eerste reeks gebieden afgebakend. Het gaat om de gemeenten Beersel. Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode
’. zegt gedeputeerde Monique Swinnen. ‘Om de mensen zo goed mogelijk te begeleiden, werken we nauw samen met de gemeenten om de maatregelen te realiseren en zien we toe op de correcte uitvoering van de werken. Op die manier willen we snel tot goede resultaten komen zodat de mensen gespaard blijven van waterschade bij toekomstige Wateroverlast.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/waterpreventie
zie ook artikel 24/12/17 – Subsidies waterpreventieve maatregelen

Meer info in onderstaande video door Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen – Luc Deconinck, burgemeester – Bart Keymolen ,schepen.


9 februari 2018: Infomoment/terugkoppeling preventie overstromingsschade Sint-Pieters-Leeuw

In het voorjaar van 2017 ging de gemeente Sint-Pieters-Leeuw samen met de VMM op zoek naar een aantal woningen waarvan de eigenaars of huurders een plan willen laten opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Op vrijdag 9 februari tussen 14 en 21 uur kunnen de deelnemers hun verbetervoorstel bespreken tijdens een terugkoppelmoment in CC Coloma. Om te verzekeren dat er voldoende tijd is voor iedereen om het voorstel te bespreken, moet je een afspraak maken. De contactpersoon is Wendy Schuyten, bereikbaar elke werkdag tussen 8 en 13 uur op het nummer 016 24 05 05.

Iedereen die meer informatie wenst over dit project of over het subsidiereglement waterpreventieve maatregelen is eveneens welkom.
Er worden enkele demonstraties van waterpreventieve maatregelen gegeven.
Ook degene die nog problemen van wateroverlast willen melden kunnen terecht in CC Coloma op 9 februari 2018 van 14 tot 21 uur.

2 houthakseldammen in strijd tegen modderoverlast

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente heeft ism de landbouwers en de provincie in de Bellestraat 2 houthakseldammen laten aanleggen. Met deze ingrepen wil ze een einde maken aan de geregeld terugkerende water- en modderoverlast in de straat en de schadelijke gevolgen van erosie beperken.

Houthakseldammen zijn eenvoudige en goedkope constructies die heel doeltreffend zijn. Met houten paaltjes, draadgaas en houthakselsnippers wordt een muur gebouwd die de modderdeeltjes tegenhoudt en het water vertraagd doorlaat.

Deze diashow vereist JavaScript.

inschrijven: pilootproject preventie overstromingsschade

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij start een pilootproject in Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw rond ‘Preventie overstromingsschade’.


Deze gebieden werden in het verleden al meermaals getroffen door overstromingen. Ondertussen zijn er heel wat beschermingsmaatregelen genomen waaronder de aanleg van wachtbekkens door de Vlaamse Milieumaatschappij. Door de klimaatverandering en de ligging, zullen er zich in de toekomst op verschillende plaatsen overstromingen blijven voordoen.

Dit pilootproject wil voor een 100-tal woningen die schade hebben geleden door overstromingen, gratis een plan opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Door gebouwen aan te passen kan de schade bij een volgende overstroming soms sterk verminderd worden. De Vlaamse Milieumaatschappij wil je daarin ondersteunen.

Elk advies:
– gebeurt op basis van een onderzoek van jouw huis door deskundigen;
– is een voorstel voor jouw huis met maatregelen om in de toekomst schade door overstromingen te beperken of te voorkomen;
– bevat een schatting van de kosten om de werken uit te voeren.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een studiebureau van deskundigen aangesteld om je hierin te ondersteunen. Met het project ‘Preventie overstromingsschade’ hopen ze hiermee zoveel mogelijk mensen te helpen.


Wie kan zich inschrijven
Inwoners van de drie betrokken gemeentes, Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw die in het verleden schade ondervonden door overstromingen of gelegen zijn in overstromingsgebied.

Stel je dan kandidaat en kom naar de infoavond op dinsdag 25 april 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw om 19.00 uur.

Inschrijven is verplicht via www.preventieoverstromingsschade.be en is mogelijk tot en met 10 april 2017. Op deze website vind je ook nog meer informatie over het project.

voorstelling waterbeheersingsplan Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw trekt de komende jaren twee en een half miljoen euro uit om wateroverlast in de gemeente aan te pakken.
Er komt ook iemand die zich enkel zal bezighouden met overstromings- en erosiebestrijding. Sint-Pieters-Leeuw is de laatste weken al enkele keren zwaar getroffen door wateroverlast. Met het extra geld zullen enkele waterbekkens sneller worden aangelegd en krijgt de Zuunbeek een hermeandering
.
2016-06-23-waterbeheersingsplan_01 2016-06-23-waterbeheersingsplan_03
De overvloedige regenval van de voorbije weken leidde tot ongekende situaties in Sint-Pieters- Leeuw.
De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Ukkel is 850 mm/m². De voorbije 30 dagen kregen we in Sint-Pieters- Leeuw meer dan 305 mm te verwerken, dit tegenover een normale neerslag voor juni van 67,4 mm. Het record voor de maand juni in Ukkel bedraagt 173,3 mm en dat was in 1839.
Deze enorme hoeveelheid neerslag leidde tot overstroming van riolen en waterlopen. De intensiteit van de wolkbreuken op 27 mei, 30 mei en 7 juni was ongezien. Deze ongeziene regenval had over praktisch het hele grondgebied van de gemeente wateroverlast tot gevolg. Beken en rivieren stegen op minder dan 2 uur met 2 meter. Straten werden kolkende rivieren.
Van de velden vloeiden enorme modderstromen. De schade aan privé- eigendommen en het openbaar domein was aanzienlijk. Gelukkig waren er geen slachtoffers te betreuren.

2016-06-23-waterbeheersingsplan_02De verwachting is dat in de toekomst hevige korte wolkbreuken frequenter zullen voorkomen.
Er bestaat geen eenvoudige oplossing voor dergelijke overstromingsproblemen. Integendeel, het is een complexe problematiek, met vele interacties tussen systemen (riolen, wegen, beken, rivieren, velden en weiden) en zeer veel verschillende neerslagsituaties (plaatselijk of niet, intensiteit, tijdstip van het jaar …). Uitzonderlijke regenval kan niet voorkomen worden, maar dat belet niet dat maatregelen kunnen en moeten genomen worden om de wateroverlast te verminderen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om een integraal waterbeheersingsplan op te stellen en uit te rollen. De bedoeling van het plan is om reeds bestaande plannen versneld uit te voeren, nieuwe acties die op korte, middellange en lange termijn genomen kunnen worden vast te leggen en toe te zien op de uitvoering ervan.
Het plan zal in hoofdzaak inzetten op het vertragen van de afvoer van de neerslag naar de beken en riolen door buffering, aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, onderhoud, erosiebestrijding en wegwerken van knelpunten in rioleringen en beken, onder het motto “Elke kubieke meter telt”.
2016-06-23-zandzak-dijk-wijk-Hoge-Paal_06

Extra middelen worden ingezet:
* Bij hoogdringendheid wordt een extra gekwalificeerd personeelslid aangeworven om het plan op te stellen en toe te zien op de uitvoering van alle acties.
* Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de nodige financiële middelen in de begroting uit te trekken : 500.000 euro nog in 2016 en telkens 1.000. 000 euro in 2017 en 2018.
* Binnen de schoot van het college werd een stuurgroep aangesteld bestaande uit de burgemeester en de bevoegde schepenen om de uitvoering van het plan op te volgen.
* Om de woongelegenheden te beschermen, worden volgende terugkerende knelpunten bij voorrang aangepakt:

• Hazeveld (beveiliging en aanpassing pompstation) en Molenborrestraat;
• Hoge Paal: aanpassing keermuur, bekken en afwatering naar riolering;
• Vlezenbeek/Beevaartweg;
• wachtbekkens Witte Roos/Impeleer;
• Dikke Linde/Camille Leunensstraat (afwatering en wachtbekken);
• erosiebestrijding knelpunten (J.B. Wautersstraat, Bezemstraat, Brusselbaan, Hoogstraat,

Vandaag, donderdag 23 juni, vond een eerste coördinatievergadering plaats tussen de gemeente, rioolbeheerder Vivaqua, studiebureau Arcadis, en alle beheerders van de waterlopen in Sint-Pieters-Leeuw (VMM, Aquafin, Provincie Vlaams-Brabant).

2016-06-07-wateroverlast-erosiebestrijding-nodig10 actiepunten:
– Knelpunten in rioleringsstelsel
– Knelpunten in beken/grachten
– Grote stormbekkens
– Ondergrondse buffering bij wegen
– Hermeandering (vertraagde afvoer)
– Waar nodig betere afvoer door herprofilering beken (hoog- en laagwaterbedding)
– Gecontroleerde overstroming
– Erosiebestrijding algemeen
– Erosiebestrijding knelpunten
– Buffering en maatregelen op privéterrein woningen en bedrijven

Tijdens dit overleg werd besproken welke acties er op korte termijn kunnen ondernomen worden om de voornoemde knelpunten bij voorrang aan te pakken.
VMM wees er op dat de werken aan de Zuunbeek tussen het Volsembekken en de Brabanstebaan (den Blauw) zijn gestart. Hier wordt een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd dat 200.000 m3 water zal kunnen ophouden, bovenop de reeds bestaande bekkens van VMM (Slesbroek : 47.000 m³ en Volsem : 81.000 m³).
Zie ook ons artikel van vandaag: – proef gravingen hermeandering van de Zuunbeek
2016-06-23-heraanleg-Zuunbeek_05 2016-06-23-heraanleg-Zuunbeek_03

70 ton grof vuil werd opgehaald tgv de wateroverlast

2016-06-10-grof-vuil_na_waterschade_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Na de wateroverlast organiseerde het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw voor de getroffen inwoners ophaalrondes voor vernielde huisraad. Sedert donderdag 9 juni rijden Haviland en Televil rond om al dit grof vuil, KGA en AEEA (afgedankte elektronische en elektrische apparaten) op te halen. Reeds 70 ton grof vuil, 2,5 ton AEEA en 1 ton KGA werd opgehaald. Het afval van de wateroverlast is thans in bijna alle straten opgeruimd.

Morgen, woensdag 15 juni, werken de ophaaldiensten nog de overgebleven straten af, zodat alle getroffen straten minstens één keer bediend werden. De straten waar de ophaaldiensten de voorbije dagen reeds zijn langsgeweest, worden niet meer gedaan.

Na morgen is er enkel voor inwoners die dit vooraf aanvragen nog een ophaling aan huis op maandag 20 juni 2016. Deze aanvragen gebeuren bij de dienst Leefmilieu (02 371 63 54leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be).

Dat afval mag niet op straat gezet worden en moet dus op het eigen terrein staan tot aan het moment van ophaling.

Vernielde huisraad kan ook naar het recyclagepark gebracht worden. Mits voorlegging van een bewijsstuk van wateroverlast (foto, attest verzekering, …) is dit tot en met 18 juni 2016 gratis.

Lees ook onze andere artikels nav de wateroverlast van 7 juni 2016:
07/06/16 – Wateroverlast – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw
08/06/16 – Zuunbeek baart nog zorgen
08/06/16 – kleuterschool Don Bosco Sint-Pieters-leeuw gesloten tgv wateroverlast
08/06/16 – Gemeentelijke noodfase omgezet in opvolging en nazorg wateroverlast
08/06/16 – extra ophaling grof vuil en AEEA na de wateroverlast
08/06/16 – Stand van zaken 24 uur na de wateroverlast
09/06/16 – Ook vandaag wordt nog heel wat modder geruimd na wateroverlast van 7 juni
09/06/16 – Stand van zaken 48 uur na de wateroverlast
10/06/16 – 20 juni infoavond over nazorg van wateroverlast
11/06/16 – hevige regen zorgt opnieuw voor wateroverlast
13/06/16 – gemeentearbeiders hebben dammen gebouwd aan de velden waar meest modder afstroomt

Wateroverlast – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Een fel onweer met hevige regenval heeft rond 17 uur voor zware wateroverlast gezorgd in Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.
Burgemeester Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw heeft zonet (19u05) het gemeentelijk rampenplan afgekondigd naar aanleiding van de wateroverlast.

callcenter wateroverlast Sint-Pieters-Leeuw 02 371 63 00 (tot middernacht)

Door de wateroverlast dienden enkele wegen te worden afgesloten. Dat was onder meer het geval met de Bergensesteenweg, Meerweg, Hazeveld… De brandweerkorpsen van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West en technische dienst van de gemeente zijn volgens burgemeester Luc Deconinck druk in de weer met het wegpompen van water en het brengen van zandzakjes.

UPDATE 19u45: – Leeuwse turnkring vzw: “De gemeentelijke zaalverantwoordelijken van het Zonnig Leven hebben last-minute de zaal gesloten wegens gevaar voor wateroverlast, waardoor de lessen vanavond niet kunnen plaatsgrijpen in deze zaal. Onze excuses hiervoor!

UPDATE 19u52: Bekendmaking nummer callcenter
Sint-Pieters-Leeuw heeft een callcenter voor de burgers geopend.
Burgers met vragen betreffende de wateroverlast kunnen terecht op 02 371 63 00.

Voor meldingen van problemen kan je terecht op 101, 112 of 02 363 93 00 (commissariaat Halle).

Video – toestand wateroverlast door burgemeester Luc Deconinck.


UPDATE 21.00 uur – Gemeentelijk noodplan

Alle veiligheidsdiensten en disciplines zijn samengekomen om alles te coördineren. Burgers met vragen kunnen terecht op het nummer 02 371 63 00. Het centrum Zonnig Leven in de Jan Vanderstraetenstraat 198 te Sint-Pieters-Leeuw werd ingericht als opvangcentrum. OCMW- en Rode Kruis-medewerkers vangen daar de burgers op die geëvacueerd moeten worden en geen opvang hebben.

Heel wat wijken en straten in de gemeente zijn getroffen door wateroverlast: Negenmanneke, Zuun, delen van de Bergensesteenweg, Vlezenbeek-centrum, Postweg, Vlezenbeeklaan, Witte Roos, Hazeveld, Pelikaanberg, Rink, Hoge Paal, Meerweg … te veel om ze allemaal op te noemen. Alle waterbekkens zitten overvol, veel straten staan blank en heel wat kelders zijn ondergelopen. De politie kreeg meer dan 200 oproepen binnen en de brandweer meer dan 370 oproepen.
2016-06-07-rampenplan-wateroverlast (3)In de Nederstraat in Vlezenbeek is een auto door het water meegesleurd en in de beek terechtgekomen. De bestuurder is ongedeerd en werd ontzet en opgevangen door omstaanders. Hetzelfde lot onderging een bestelwagen. Ook deze bestuurder werd ontzet door omstaanders.
Sommige delen van de gemeente zijn ook zonder elektriciteit gevallen. Wanneer het waterpeil voldoende gezakt is, zal de elektriciteit terug geactiveerd worden.

Tot nu toe hebben we nog geen meldingen van slachtoffers ontvangen. Reeds een drietal gezinnen moest geëvacueerd worden.

Volgens de vooruitzichten zal het de komende 2 uur nog verder regenen. Het waterpeil is op sommige plaatsen lichtjes aan het dalen.
Het callcenter van de gemeente blijft in elk geval bereikbaar tot minstens middernacht.

Locaties onderstaande foto’s: Bergensesteenweg, Nederstraat, Kasteelstraat, vijver Rattendaal,JB Wauterstraat, C. Leunenstraat, J. Depauwstraat, Colomapark, Schuttersweide, Vlezenbeeklaan, Vanderstraeten ( Zonnig Leven), Zonneweelde,…

Deze diashow vereist JavaScript.


bron foto’s: eigen verslaggevers, ingestuurd, facebook, twitter, instagram.

Update 23u15: Bekijk de VRTnieuws reportage via volgende link: http://deredactie.be/permalink/1.2676198

Update 23u20: Brandweerzone Vlaams-Brabant West: “De wateroverlast van vanavond overtreft het noodweer van de vorige dagen. Onze interventieteller staat momenteel op 470 tussenkomsten. De zwaartepunten liggen deze keer in Sint-Pieters-Leeuw en Kraainem.
Een veertigtal ploegen is de baan op.
Alhoewel de toestand voorlopig gestabiliseerd lijkt, zullen onze manschappen zonder twijfel nog een groot deel van de nacht in de weer zijn.”

Update 08/06/16 00u45 uur: – De situatie in Sint-Pieters-Leeuw is zich aan het stabiliseren. Momenteel zijn er al een aantal straten opgeruimd en is er opnieuw doorgang mogelijk o.a. Vlezenbeeklaan, Pijnbroekstraat, …
Op de meeste plaatsen is het waterpeil aan het zakken. Enkel in de Pierre Walckiersstraat, Albert Debroyerstraat, Oudstrijdersstraat en Felix Wittouckstraat (omgeving site Pajot) in het Negenmanneke blijft het waterpeil stijgen. De hulpdiensten zijn ter plaatse. De inwoners van de woningen in de ondergelopen zone worden geëvacueerd en opgevangen in het opvangcentrum te Zonnig Leven.
Het callcenter (bereikbaar op 02 371 63 00) blijft open tot nader bericht.

Update 08/06/16 01u20 uur: – Het gemeentelijk informatienummer wordt gesloten om 1.15 uur. Het nummer zal op woensdag 8 en donderdag 9 juni bereikbaar zijn van 9 tot 17 uur.
Problemen kunnen nog steeds gemeld worden via het noodnummer 112.

Update 08/06/16 03.00 uur: – Brandweer heeft nog enkele ingrepen gedaan waardoor het water in wijk Haezeveld begint te dalen. Gelukkig is ook het water in de Beevaartweg nu weggetrokken.

Lees ook onze andere artikels nav de wateroverlast van 7 juni 2016:
07/06/16 – Wateroverlast – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw
08/06/16 – Zuunbeek baart nog zorgen
08/06/16 – kleuterschool Don Bosco Sint-Pieters-leeuw gesloten tgv wateroverlast
08/06/16 – Gemeentelijke noodfase omgezet in opvolging en nazorg wateroverlast
08/06/16 – extra ophaling grof vuil en AEEA na de wateroverlast
08/06/16 – Stand van zaken 24 uur na de wateroverlast
09/06/16 – Ook vandaag wordt nog heel wat modder geruimd na wateroverlast van 7 juni
09/06/16 – Stand van zaken 48 uur na de wateroverlast
10/06/16 – 20 juni infoavond over nazorg van wateroverlast

Regen leidt tot wateroverlast

SINT-PIETERS-LEEUW: – De waterlopen hebben de voorbije uren heel wat regenwater te slikken gekregen. Zo konden enkele rioleringen en de Zuunbeek  op enkele plaatsen het vele water niet meer aan.
2015-01-09-wateroverlast-2
De voorbije 24-uren waren er op verscheidene plaatsen in de gemeente problemen door het water:
– Zo waren er overstromingen aan de Karenberg en Kerkhofstraat waar de riolering het vele water niet aankon;
– In Vlezenbeek waren er problemen ter hoogte van het kruispunt Domstraat en Steenstraat.
– Aan de Rooselaerstraat hadden de brandweer en de technische diensten hun handen vol met  de vijver aan de hoge paal die overliep. De gemeentediensten en brandweer plaatsten schutsels en zandzakjes zodat de woningen gevrijwaard bleven;
– Ook Ruisbroek kreeg weer zijn deel van de ellende zo waren er problemen aan de Beemd, Broekweg;
– Verder waren er problemen met de Laekbeek aan de Jan Baptist Bosmansstraat en de grens met Lot in de Hellestraat;

Commissaris Christian Steens: ” Onze diensten kregen  ook verscheidene oproepen van burgers die melden dat de Zuunbeek zeer hoog stond en bijna overliep. Sinds 16.00 uur gisterenavond bedeeld de technische dienst dan ook zandzakjes aan mensen die last hebben van de wateroverlast.”
2015-09-09-wachtbekken-vol
2015-01-09-zuunbeek-bronVMMMilieuschepen Gunther Coppens: ” Samen met De Vlaamse Milieumaatschappij houden we het peil van de Zuunbeek en de wachtbekkens in het oog. Deze worden 24 op 24 gemonitord. De wachtbekkens mogen zeer hoog staan, daarvoor zijn ze gemaakt en zo zorgen we ervoor dat de huizen gevrijwaard blijven. Zo zal men merken dat ook enkele velden in natuurgebieden blank staan maar ook dit is steeds om ervoor te zorgen dat huizen gevrijwaard zijn. Zo snel als mogelijk is voor de lager gelegen gebieden op de stroming zal het water van de wachtbekkens en velden daarna afgevoerd worden zodat ze daar geen nieuwe overstromingen veroorzaken.

De Vlaamse Milieumaatschappij verwacht dat het waterpeil nu overal zal zakken.
U kunt het waterpeil van de waterlopen op de voet volgen op www.waterinfo.be.

Tips van Crisiscentrum België bij overstromingen:
Contacteer de 112 om de overstroming te melden;
Plaats een waterdichte plank in de deuropening en dicht af met silicone;
Beperk uw verplaatsingen en vermijd de gevaarlijke zones;
Maak, met behulp van zandzakken, kleine dammen voor kelderopeningen, buitendeuren…;
Neem tapijten weg en plaats uw meubels op een veilige hoogte;
Verplaats waardevolle voorwerpen en belangrijke papieren (contracten, facturen…) naar de verdieping;
Sluit indien nodig de hoofdkranen voor gas, elektriciteit en water af;
Parkeer uw wagen op een veilige plaats. Laat deze niet in uw garage staan;
Hou rekening met uw huisdieren;
Fotografeer de overstroomde ruimtes.
Meer tips: www.risico-info.be/nl/gevaren/naturals-hazards-nl/overstromingen
2015-09-09-wachtbekken-vol2 2015-09-09-wachtbekken-vol3

Sint-Pieters-Leeuw laat hydronautstudie uitvoeren

2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Op een informatieavond voor de Wijk Brucom – De Witte Roos donderdagavond liet schepen Jos speeckaert weten dat de gemeente dit jaar een hydronautstudie laat uitvoeren om alle gevoelige gebieden van sint-Pieters-Leeuw in kaart te brengen.

Dankzij een hydronautstudie heeft de gemeente een inventarisatie van de aanwezige rioleringsnetten. Zo kan men nagaan welke impact nieuwe wegen of verkavelingen hebben op de bestaande waterinfrastructuur en welke ingrepen noodzakelijk zijn om overstromingen te voorkomen. Met het computermodel kan men ook verschillende simulaties uitvoeren.
De resultaten zouden eind 2014 bekend moeten zijn.

Daarna moet met de verschillende actoren: Provincie, Agentschap Natuur en Bos, VMM, vivaqua,.. tot een consensus gekomen worden en dienen er kredieten te worden voorzien en dan kan een ontwerp worden gemaakt.

archieffoto Uylenbroekstraat 2011
archieffoto Uylenbroekstraat 2011

Jos speeckaert, schepen van Waterbeheer: ‘Drie gevoelige gebieden in de gemeente zullen het eerst onderzocht worden. Eén daarvan is de wijk De Witte Roos. Daar wordt het regenwater geloosd in de Lotbeek, maar bij hevige regenval kan deze beek al dit water niet slikken.
De studie voor oa. De Uylenbroekstraat zou reeds tegen augustus 2014 gekend moeten zijn. Maar hou er rekening mee dat er niet meteen iets op het terrein verandert dit jaar. De Lotbeek is een provinciale beek, er moeten verschillende instanties geraadpleegd worden, kredieten vrij gemaakt worden,…
Een vertegenwoordiger van Aquafin vertelde dat men in Halle zo’n 5 jaar geleden een gelijkaardige studie uitvoerde.

wolkbreuk boven regio

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Rond 18.00 uur kregen Sint-Pieters-Leeuw en de rest van de Zennevallei gedurende een half uur zware stortbuien te verduren.
Al snel stonden heel wat straten blank en begon voor vele gezinnen de ellende van onderstaande delen van hun woning.

Wagens die toch door de watermassa probeerden te rijden reden zich vast in het wassende water.
Nadat de wagen door de brandweer bevrijd was braakten ze bij het herstarten heel wat rook uit.

In Negenmanneke stond de Bergensesteenweg blank, evenals aan Laekelinde en het rond punt met Il Parma. Ook heel wat meldingen van waterlast in Ruisbroek  en aan Coloma.
Enkele huizen in de Villawijk zijn ondergelopen.
 
Verscheidene straten kregen ook een modderstroom van de nabijgelegen velden te verwerken.

 
bovenstaande foto’s – Françoise Vandersteen: ” Dit is de JB Wautersstraat . Nog nooit gezien in de 20 jaar dat ik hier woon.”

bovenstaande foto: Jennifer Jonathan – ” De gemeentediensten zijn voor ons deur gekomen maar hebben niks gedaan! Ze zijn gewoon verder gereden waarom?  Bij ons en de buren stond het water in de kelder.
Al de buren in de straat hielpen elkaar. Zo ook bij iemand van 83 jaar die alleen woont.”

UPDATE 20.30 uur: Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij viel er in de regio tot 70mm neerslag op zeer korte tijd.

UPDATE maandag 21 mei – 08.00 uur:
Brandweer Halle kreeg gisteren 80 oproepen te verwerken  en was tot 04.00 uur vannochtend in de weer.
Ook de korpsen uit de regio en Brussel kwamen versterking bieden om de vele huizen en kelders die blank stonden leeg te pompen.
Ook vannochtend kwamen bij de brandweer nog enkele oproepen binnen voor ondergelopen kelders. 
Brandweer Halle is ook nog de volgende 48 uur paraat want er zijn nog onweders aangekondigt.


Het weer voor de volgende dagen in Sint-Pieters-Leeuw –> KLIK HIER

1 jaar na noodweer in Sint-Pieters-Leeuw


SINT-PIETERS-LEEUW: – Precies een jaar geleden op zondag 14 november 2010 heerste er door het noodweer heel wat wateroverlast in Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten. Vele huizen stonden onder water en de  bewoners  leden materiële en morele schade.
Assuralia noteerde voor Sint-Pieters-Leeuw 350 schadedossiers voor een totale waarde van 3,1 miljoen euro schadevergoedingen.
Herbekijk onze 3 dagen verslageving over ‘ Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw’ via onderstaande link en herlees en herbekijk de foto’s en filmpjes van de gebeurtenissen van uur tot uur:
http://sint-pieters-leeuw.eu/2010/11/14/gemeentelijk-rampenplan-afgekondigd-in-sint-pieters-leeuw/

Tijdens de overstromingen van november 2010 werden door het HIC (hydrologisch informatie centrum) helikoptervluchten uitgevoerd waarbij met een HD-cineflex camera beelden werden gemaakt van de overstromingen. Deze beelden werden door het AGIV omgezet tot overstromingskaarten. De beelden en kaarten worden gebruikt om beheersmaatregelen te plannen en voorspellingsmodellen aan te passen.
Bekijk de luchtbeelden op youtube: http://youtu.be/fpcW98q2g0U

Wat vooraf ging:

11 november 2010: De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) waarschuwt voor kritieke overstromingen langs onbevaarbare waterlopen vanaf zaterdagochtend – KLIK HIER

13 november 2010: hevig regenweer – Zuunbeek bereikt alarmpeil  – KLIK HIER

13 november 2010: noodweer: eerste straten blank  – KLIK HIER

13 november 2010: Noodweer: update zaterdag 13 november 23 uur  – KLIK HIER


na de wateroverlast:

18 november 2010: Leeuwse Natuurvrienden pleiten voor snelle realisatie beekherstel en hermeandering Zuunbeek  – KLIK HIER

18 november 2010: Het Vlaams-Parlement hield een actualiteitsdebat over de watersnood  – KLIK HIER

18 november 2010: De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vragen grondige analyse en snelle uitvoering van oplossingen op het terrein.  – KLIK HIER

19 november 2010: 5000 ton aarde was er nodig om de dijk van het kanaal Brussel-Charlerloi te herstellen.  – KLIK HIER

25 november 2010: Op 25 november 2010 werd de watersnood door de ministerraad erkend als nationale ramp. – KLIK HIER

5 mei 2011: jaagpad hersteld  – KLIK HIER

1 juni 2011: Stuwen op Zuunbeek zullen vernieuwd worden  – KLIK HIER

9 november 2011: 350 geregistreerde schadedossiers door wateroverlast november 2010  – KLIK HIER

Stuwen op Zuunbeek worden vernieuwd

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvlieghe neemt extra maatregelen om Sint-Pieters-Leeuw te beschermen tegen wateroverlast. Op de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw komen er aanpassingen.

Bij haar werkbezoek aan de Maarkebeek gaf Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege vandaag meer uitleg over de nieuwe initiatieven die overstromingen in de toekomst verder moeten beperken.“De Vlaamse Regering besliste bij de begrotingscontrole 2011 om 10 miljoen euro extra te investeren in het voorkomen van overstromingsschade voor de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie. Op het terrein kunnen we daarmee belangrijke nieuwe investeringen doen”, zegt minister Joke Schauvliege.

Zo treft de minister ook enkele maatregelen voor de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw.

Minister Joke Schauvlieghe: ” Bij de wachtbekkens op de Zuunbeek, een zijrivier van de Zenne, zullen de stuwen vernieuwd worden. Tevens zullen we ervoor zorgen dat we ze automatisch kunnen sturen. Dus als het nodig is dat het water weg gelaten kan worden en dat er nieuwe buffercapaciteit kan gecreërd worden.”
Men heeft voor deze vernieuwing een budget van 300.000 euro voorzien.

Verder wil de minister de problemen, letterlijk en figuurlijk, aan de  bron aanpakken.

Daarom heeft ze beslist om ruim 640.000 euro te besteden aan bijkomende erosiebestrijdingsmaatregelen, maatregelen die de grond vasthouden en verhinderen dat hevige  neerslag grond meevoert.

Tenslotte zal in Zolder de VMM in samenwerking met het KMI een nieuwe neerslagradar bouwen. Het KMI heeft al een neerslagradar in Jabbeke gepland. Die neerslagradars, die heel Vlaanderen bestrijken, moeten ervoor zorgen dat we neerslag en eventuele overstromingen nog beter kunnen voorspellen. De overstromingen van november 2010 hebben het belang van goede voorspellingen duidelijk gemaakt.

Stand van zaken wateroverlast Vlaams-Brabant 23 uur

VLAAMS-BRABANT: – Naar aanleiding van de wateroverlast in enkele gemeenten van Vlaams-Brabant heeft provinciegouverneur De Witte vanavond om 22 uur een tweede coördinatievergadering gehouden in het Provinciaal Crisiscentrum.

Op deze vergadering waren naast vertegenwoordigers van de betrokken brandweerkorpsen, civiele bescherming, ook de beheerders van de waterlopen aanwezig. Tijdens de vergadering werd een stand van zaken opgemaakt van de situatie in Vlaams-Brabant.

– Het water van de Demer werd en wordt opgevangen in de wachtbekkens van Webbekom en Schulen. Hierdoor werden problemen stroomafwaarts vermeden. Wat de Demer, de Motte en de Winge betreft, worden geen problemen verwacht voor deze nacht of morgen.

– De Velpe moet nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het waterpeil is kritiek en er blijft een dreiging voor Halen.

– De Zenne bereikte in de loop van de dag een kritiek peil, maar zakt nu en nergens dreigt overstromingsgevaar. Overtollig water wordt opgevangen in het kanaal Brussel-Charleroi.

– De toestand in Herne en Galmaarden, gelegen naast de rivier De Mark blijft zorgwekkend. In beide gemeenten trad het gemeentelijk rampenplan in werking. In het centrum van Herne liepen eerder op de dag de kelders van een 15-tal woningen onder water. Ook in Galmaarden is het overstromingsgevaar niet geweken.

– In Liedekerke pompt civiele bescherming in het industriepark Begijnenmeers vanuit de Bellebeek over naar de Dender.

De problemen zijn tot nu toe niet te vergelijken met de wateroverlast van november vorig jaar. De betrokken gemeentebesturen hebben gisteren en vandaag de nodige preventieve maatregelen getroffen om hun bevolking te vrijwaren van de wateroverlast. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op brandweer en civiele bescherming.

De provinciale rampenfase wordt niet afgekondigd.

Wateroverlast in Sint-Pieters-Leeuw op donderdag 13 januari 2011

SINT-PIETERS-LEEUW: – In Sint-Pieters-Leeuw zijn de problemen onder controle gebleven. Dit wellicht ook als gevolg dat de gemeente en de technische diensten sinds woensdag de nodige voorzorgen zijn blijven nemen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” Daarbij is onze aandacht blijvend uitgegaan naar Ruisbroek, de grens met Beersel en de omgeving van de Zuunbeek.

De ganse dag volgde een ploeg van de Technische dienst de waterstanden op en bleef er ook iemand ter plaatse om de duiker van het kanaal met de Zuunbeek in ‘t oog te houden, teneinde hem volledig vrij te kunnen houden. Ook de politie ging de ganse dag polshoogte nemen op de verschillende kritieke punten.

Wel dreigde het water van de Molenbeek in Oudenaken in de loop van de namiddag en avond, zoals dat op 13 november 2010 het geval was, opnieuw buiten haar oevers te treden en binnen te dringen in de woningen van de verkaveling Hazeveld.”

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” Ook bleef het waterpeil van de Zuunbeek de ganse dag erg hoog, waardoor het op een bepaald moment ter hoogte van de onderdoorgang van het kanaal, vanwaar het water in de Zenne terechtkomt, kritiek werd. Vandaar dat we om 16.45 uur aan de NV Waterwegen en Zeekanaal de toelating vroegen voor het rechtstreeks overpompen van water van de Zuunbeek in het kanaal. We gingen er van uit dat dit een positieve invloed kon hebben om dreigende wateroverlast in onze gemeente te vermijden of minstens te beperken. Waterwegen en Zeekanaal verwachtte op dat ogenblik echter nog een grote hoeveelheid water via de hogergelegen panden van het kanaal en via het overstort van de Zenne te Lembeek en kon zodoende geen toelating geven om nog bijkomend water in het kanaal te lozen. Evenwel zou W en Z de situatie op de voet volgen en de zaak aankaarten op het overleg met de waterloopbeheerders en de gouverneur donderdagavond om 22u00 op de crisiscel van Vlaams-Brabant.”

Momenteel heeft Sint-Pieters-Leeuw een voorraad van 700 zandzakjes. Vandaag donderdag werden de zandzakjes geleverd op eenvoudige vraag doch mensen die donderdagavond nog zandzakjes willen afhalen kunnen dit in het magazijn in de Topstraat tussen 20.00 en 22.00uur en opnieuw op vrijdag vanaf 7.30 uur.

Burgemeester Lieve Vanlinthout : “Vermits ik de ganse dag alles kon coördineren door rechtstreeks in contact te blijven met Eric Stiens, hoofd van de Technische dienst en Liesbeth Avaux, ambtenaar integrale veiligheid en onze mensen , mede door de ervaring van vorige overstromingen en dreigende wateroverlast, weten wat er van hen verwacht wordt, was het niet nodig het Crisiscomité voor noodplanning samen te roepen.”

infoavonden slachtoffers wateroverlast


NEGENMANNEKE / RUISBROEK: – Bij de slachtoffers van de watersnood van 14 november 2010 was er veel belangstelling voor de informatie-avonden ‘wat na de waterellende’ die de gemeente gisteren in Negenmanneke en vanavond in Ruisbroek organiseerde.

De aanwezigen kwamen er meer te weten over de verzekering van hun schade. De gemeente gaf hen ook documenten om een schadedossier op te stellen. Ook mensen van het Sociaal Huis waren aanwezig om de nodige info te verstrekken.

De grootste zorg van de slachtoffers is de schade die pas na enkele weken of maanden zal opduiken en schade aan auto’s die op straat stonden en niet omnium verzekerd zijn, zegt burgemeester Lieve Vanlinthout.

Gemeente organiseert twee infovergaderingen: ‘Wat na de waterellende?’


SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur organiseert twee infovergaderingen voor haar inwoners die te kampen hebben gehad met wateroverlast. De getroffen inwoners krijgen hiervan een flyer in de bus.

Deze twee infovergaderingen gaan door op:
· maandag 22 november 2010 om 19.30 uur (deuren 19.00 uur) in het Lokaal Dienstencentrum Negenhof, Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
· dinsdag 23 november 2010 om 19.30 uur (deuren 19.00 uur) in het Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Tijdens deze infovergaderingen krijgen de mensen informatie aangaande verzekeringen en dit door een afgevaardigde van Ethias. Ook de nodige documenten voor het indienen van een schadedossier zullen ter beschikking worden gesteld en het Sociaal Huis zal aanwezig zijn om mensen die inlichtingen wensen, te woord te staan.

Share

Schadeclaims wateroverlast

SINT-PIETERS-LEEUW: De gemeente heeft op haar website een speciale pagina aangemaakt met betrekking tot de schadeclaims:
http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/press/record.php?ID=1322#Checklist

Inwoners die getroffen zijn door de overstromingen kunnen deze lijsten gebruiken om hun schade aan de verzekeringsmaarschappijen te melden.

bron: www.sint-pieters-leeuw.be

UPDATE 11.00:
Getroffen inwoners van de wateroverlast kunnen aangifteformulieren en checklist ook afhalen in gemeentehuis, ’t Paviljoentje en Negenhof.

Inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, die getroffen zijn door de overstromingen van het voorbije weekend kunnen een checklist, de nodige formulieren voor het aanmelden van schade en een samenvattende lijst van de bij te voegen documenten gebruiken om hun schade aan de verzekeringsmaatschappijen te melden.
Deze zijn af te halen op verschillende plaatsen in de gemeente:
· in het gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw aan het onthaal en bij de sociale dienst, op weekdagen in de voormiddag van 8.00 tot 12.00 uur en van maandag tot en met woensdag in de namiddag van 13.00 tot 15.00 uur;
· in het dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek, op weekdagen van 9.00 tot 17.00 uur;
· in het dienstencentrum ’t Negenhof, Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, op weekdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

De ministerraad zal de wateroverlast van 14, 15 en 16 november 2010 wellicht nog deze week erkennen als ramp.

BELGIË: – Ontslagnemend premier Yves Leterme en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom deelden op een persconferentie mee dat kernkabinet woensdagvoormiddag besproken heeft om de wateroverlast te laten erkennen als ramp.

Verder gaven ze een eerste evaluatie in cijfers weer:
– In Vlaams-Brabant moesten 2.000 mensen hun woning verlaten de voorbije dagen als gevolg van de overstromingen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom: “sommigen zijn geëvacueerd omdat hun huis effectief onbewoonbaar was.Wat we merken ten opzichte van vroeger is dat er nu ook veel meer evacuaties op voorhand gebeuren, preventief gebeuren. Zodanig dat je toch wel minder bootjes ziet omdat men eigenlijk mensen op voorhand verwittigd dat men water verwacht. Wat er ook voor zorgt dat mensen zich veel beter op hun evacuatie kunnen voorbereiden. En dat je acute situaties vermijd.”

De ingezette middelen in België waren :
– Bij de civiele bescherming 600 beroeps en 700 vrijwilligers.
– 450 militairen
– 170 federale politieagenten
– 45.000 gevulde zandzakjes
– 180.000 lege zandzakjes uitgedeeld aan brandweer en gemeenten.
– 30 pompen

Op aanvraag van minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom heeft Assuralia als representatieve beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen ook een checklist uitgewerkt van tips die na de overstromingen van vorig weekend voor de verzekerden nuttig kunnen zijn.

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade.

Sedert maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen en aardbevingen, automatisch gedekt in elke brandverzekering eenvoudige risico’s (gezinswoningen en kleinhandel). De tussenkomst van deze verzekering is niet afhankelijk van de erkenning van de overstroming als ramp.

>> Wat kunnen de getroffen gezinnen en handelszaken doen als zij over een brandverzekering beschikken? Checklist :
 De verzekeraar zo spoedig mogelijk verwittigen (eventueel via makelaar of agent) zodat hij een schadedossier kan openen en het bezoek van een expert kan inplannen.
 Voorkomen dat de schade erger wordt (bv. de elektriciteit niet terug aanschakelen in ruimtes die aangetast zijn door de vochtigheid, elektrische apparaten naar droge ruimtes brengen, voorwerpen laten drogen die nog kunnen gered of hersteld worden).

In afwachting van het bezoek van de expert of van de makelaar/agent, kunnen de verzekerden het volgende doen om dat bezoek voor te bereiden:
 Foto’s maken van de schade (zowel aan gebouw als inboedel); dit is erg nuttig als bewijs en het kan de regeling van de schade bespoedigen.
 Een lijst maken waarin alle schade wordt opgesomd.
 Bewijsstukken (bv. aankoopfacturen) opsnorren van de beschadigde goederen; als die onvindbaar zijn geeft de verzekerde een korte beschrijving van de goederen.
Noot : wanneer na het bezoek van de expert nog schade opduikt die te wijten is aan de overstroming, dan kan die zonder probleem nog worden aangegeven bij de verzekeraar. Het verband met de overstroming moet natuurlijk worden aangetoond.

>> Wat mogen de getroffen gezinnen en handelszaken verwachten van de brandverzekering?

De verzekeringsonderneming zal een dossier openen waarin alle informatie over het schadegeval zal worden opgenomen.
De verzekering zal de verzekerde nuttige tips meegeven en bijstand verlenen waar dat noodzakelijk blijkt, alsook schadebeperkende maatregelen aanraden indien het risico op verdere schade nog niet is geweken.

WONINGEN EN INBOEDEL
Wanneer de woning door de schade tijdelijk onbewoonbaar is geworden, zal de verzekering ook de gebeurlijke verblijfskosten dragen.
De verzekering zal de getroffen klanten voorts aanbevelen alle nuttige informatie te verzamelen die de schaderegeling kunnen bespoedigen: verzamelen van facturen, opvragen van bestekken, een omschrijving van de verschillende opgelopen schades.
Rekening houdend met de omvang van de schade zal een expert, een verzekeringsinspecteur of in sommige gevallen de makelaar/agent ter plaatse komen om de schade op te meten en te begroten.
Bij beperkte schade zijn er verzekeringsondernemingen die toelaten dat de regeling, mits het akkoord van de verzekerde, ter plaatse gebeurt.
De schadevergoeding volgt in ieder geval binnen de 30 dagen nadat de klant heeft ingestemd met de schadebegroting.
Let wel: de wet maakt een aantal uitsluitingen mogelijk die in de polis moeten vermeld staan (bv. tuinhuisjes of aanplantingen).
Belangrijk : alle verzekerde schade wordt vergoed via de verzekering (in tegenstelling tot de forfaitaire vergoedingen via het Rampenfonds) met uitzondering van een eventuele vrijstelling die men kan nakijken in de polis.

SCHADE AAN VOERTUIGEN
De eigenaars van voertuigen die door de overstromingen schade hebben opgelopen kunnen een beroep doen op hun eventuele omniumverzekering.

SCHADE AAN BEDRIJVEN EN BIJ NIET-VERZEKERDEN
Heel wat ondernemingen en enkele gezinnen, die niet over een brandverzekering beschikken omdat zij met een leefloon of OCMW-steun moeten rondkomen, zijn voor de vergoeding van overstromingsschade afhankelijk van de erkenning van de overstroming als ramp door de regering en van de tussenkomst van het Rampenfonds.
De brandverzekering waarover industriële bedrijven beschikken, hebben niet automatisch een waarborg natuurrampen zoals de gezinnen of de kleinhandel. Ondernemingen die wel dergelijke waarborg hebben onderschreven kunnen uiteraard een beroep doen op hun verzekering. Zij die niet kunnen terugvallen op de verzekering, kunnen een dossier indienen bij het Rampenfonds.
Ook landbouwbedrijven zijn vaak afhankelijk van het Rampenfonds voor de geleden schade aan teelten en gewassen.
De niet-verzekerde bedrijven en niet-verzekerde gezinnen, die een OCMW-attest kunnen voorleggen, kunnen de geleden schade aangeven bij de bevoegde overheidsinstanties (in de praktijk meestal het gemeentebestuur) zodat een dossier kan worden geopend bij het Rampenfonds.

Noodweer: update zaterdag 13 november 23 uur

REGIO / SINT-PIETERS-LEEUW: – De hevige regenval zorgt ook vanavond nog voor extra wateroverlast.
De hulp -en gemeentediensten moeten meer en meer straten afsluiten voor het verkeer.

Voor de Zuunbeek wordt tot morgenmiddag geen verbetering verwacht. Ook de afwatering van de Molenbeek in de Zuunbeek is daardoor kritisch. Vooral Lennik ondervindt daar de gevolgen van.

Bij de wegen die afgesloten dienden te worden  zitten ook enkele belangrijke verkeersaders.
Zoals de Stationsstraat die Sint-Pieters-Leeuw verbind met Lot diende afgesloten te worden.
Deze weg dient op dit ogenblik ook als omleidingweg voor de wegenwerken N6 – Alsembergsesteenweg waar men een rotonde aanlegt.
Waardoor de verkeerschaos in de regio nog wat groter werd.

Het KMI verwacht minder regen tot 1 uur vannacht. Daarna (zondag) weer aanhoudende regen. Zo’n 20-25 liter/m2.

Op www.overstromingsvoorspeller.be worden voor onze gemeente de Zuunbeek, Molenbeek en de Zenne in de gaten gehouden.

VLAAMS-BRABANT: – Het provinciale crisiscomitée Vlaams-Brabant is om 20.30 uur opnieuw samengekomen in het provinciale crisiscentrum in de brandweer kazerne van Leuven  om een stand van zaken op te maken en de verdere acties te coördineren. Prioriteit gaat naar de bescherming van mensen en hun woningen en gebouwen.
Gouverneur Lodewijk De Witte coördineert de acties.

De wateroverlast is op dit moment het meest ernstig in het Zennebekken, Denderbekken en Beneden-Scheldebekken. Alle scheepvaartverkeer is al van deze middag onderbroken om een maximale waterafvoer langs het kanaal te realiseren om de Zenne te ontlasten.

Het provinciale crisiscomitée bestaat uit vertegenwoordigers van defensie, de civiele bescherming, vertegenwoordigers van alle Vlaams-Brabantse
brandweerzones, politie en vertegenwoordigers van de waterbeheerders, de Vlaams Milieumaatschappij en de provincie Vlaams-Brabant.
Daarnaast zijn er ook vertegenwoordigers van de getroffen gemeenten en van de gemeenten waar men spoedig problemen verwacht.
De taken van het crisiscomitée zijn het in kaart brengen van de problemen en het inventariseren van de noden, zoals pompen, zandzakjes en bedden
voor de getroffenen zodat ze gepast ingezet kunnen worden.

UPDATE 0.15 uur
REGIO: – In Halle is het kanaal Brussel-Charlerloi in Lembeek buiten haar oevers getreden.
Ook het waterpeil van de Zenne is kritiek. Dat blijkt uit recente gegevens van het Hydrologisch Informatie Centrum (HIC).

* Zie ook onze artikels over het noodweer eerder vandaag: 12

Share

noodweer: eerste straten blank

SINT-PIETERS-LEEUW / ZUUN: – Rond 12 uur stonden de eerste straten blank in Sint-Pieters-Leeuw omwille van de hevige regenval en het wassende water.

Zo  is er wateroverlast in de volgende straten: Slesbroekstraat, Walkiersstraat en JB Bosmansstraat.

* zie ook ons artikel van 11 uur met nuttige tips bij overstromingsgevaar – KLIK HIER

UPDATE 13.30 uur.


VLAAMS-BRABANT/: – De operationele eenheden van de Civiele Bescherming in Liedekerke draait sinds deze ochtend vroeg op volle kracht.
De eenheid heeft ook zoveel mogelijk vrijwilligers teruggeroepen.  Ze vullen en verdelen zandzakjes en pompen in getroffen gemeenten met zwaar materieel overstromende beken of rioolwater weg.
Liedekerke heeft 70 ton extra zand laten aanvoeren om aan de vraag om gevulde zakjes te kunnen voldoen.De gevulde zandzakken worden verdeeld over alle brandweerkorpsen die zelf geen of onvoldoende zakken konden vullen.Absolute prioriteit gaat momenteel naar het beschermen van woonwijken en huizen in de buurt van overstromende beken of riolen.

UPDATE 17 uur.
VLAAMS-BRABANT: – Provinciaal rampenplan voor Vlaams-Brabant afgekondigd omwille van toenemende wateroverlast.
De grootste problemen in Vlaams-Brabant situeren zich nog steeds in Londerzeel, waar deelgemeente Steenhuffel volledig onder water staat.En ook in Merchtem en Ternat zijn er grote problemen.

Op www.overstromingsvoorspeller.be worden voor onze gemeente de Zuunbeek, Molenbeek en de Zenne in de gaten gehouden.

 

situatie zaterdag 13 november 2010 om 17 uur

 

Share

Wateroverlast Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Zware regenval heeft gisteravond vooral in de Zennevallei en het Pajottenland voor problemen gezorgd. Op een tweetal uur tijd viel er in de streek zo’n 47 liter water per vierkante meter.

In Sint-Pieters-Leeuw kreeg de lokale politie tussen 20u55 en 21u15 een 17 tal meldingen binnen ivm wateroverlast. Het betrof voornamelijk water- en modderophoping op de rijbaan.

Verder was er nog melding van:
– De tunnel in Ruisbroek stond een tijdje onder water.
– De Limburg Stirumlaan stond volledig blank.
-In de Meerweg liep de keuken van een woning onder water.
-In de René De Renessestraat stond een kelder onder water.
-In Ter Borcht kwam een tak op de rijbaan terecht.