SINT-PIETERS-LEEUW: – In Sint-Pieters-Leeuw zijn de problemen onder controle gebleven. Dit wellicht ook als gevolg dat de gemeente en de technische diensten sinds woensdag de nodige voorzorgen zijn blijven nemen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” Daarbij is onze aandacht blijvend uitgegaan naar Ruisbroek, de grens met Beersel en de omgeving van de Zuunbeek.

De ganse dag volgde een ploeg van de Technische dienst de waterstanden op en bleef er ook iemand ter plaatse om de duiker van het kanaal met de Zuunbeek in ‘t oog te houden, teneinde hem volledig vrij te kunnen houden. Ook de politie ging de ganse dag polshoogte nemen op de verschillende kritieke punten.

Wel dreigde het water van de Molenbeek in Oudenaken in de loop van de namiddag en avond, zoals dat op 13 november 2010 het geval was, opnieuw buiten haar oevers te treden en binnen te dringen in de woningen van de verkaveling Hazeveld.”

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” Ook bleef het waterpeil van de Zuunbeek de ganse dag erg hoog, waardoor het op een bepaald moment ter hoogte van de onderdoorgang van het kanaal, vanwaar het water in de Zenne terechtkomt, kritiek werd. Vandaar dat we om 16.45 uur aan de NV Waterwegen en Zeekanaal de toelating vroegen voor het rechtstreeks overpompen van water van de Zuunbeek in het kanaal. We gingen er van uit dat dit een positieve invloed kon hebben om dreigende wateroverlast in onze gemeente te vermijden of minstens te beperken. Waterwegen en Zeekanaal verwachtte op dat ogenblik echter nog een grote hoeveelheid water via de hogergelegen panden van het kanaal en via het overstort van de Zenne te Lembeek en kon zodoende geen toelating geven om nog bijkomend water in het kanaal te lozen. Evenwel zou W en Z de situatie op de voet volgen en de zaak aankaarten op het overleg met de waterloopbeheerders en de gouverneur donderdagavond om 22u00 op de crisiscel van Vlaams-Brabant.”

Momenteel heeft Sint-Pieters-Leeuw een voorraad van 700 zandzakjes. Vandaag donderdag werden de zandzakjes geleverd op eenvoudige vraag doch mensen die donderdagavond nog zandzakjes willen afhalen kunnen dit in het magazijn in de Topstraat tussen 20.00 en 22.00uur en opnieuw op vrijdag vanaf 7.30 uur.

Burgemeester Lieve Vanlinthout : “Vermits ik de ganse dag alles kon coördineren door rechtstreeks in contact te blijven met Eric Stiens, hoofd van de Technische dienst en Liesbeth Avaux, ambtenaar integrale veiligheid en onze mensen , mede door de ervaring van vorige overstromingen en dreigende wateroverlast, weten wat er van hen verwacht wordt, was het niet nodig het Crisiscomité voor noodplanning samen te roepen.”

%d bloggers liken dit: