Burgermoeder Lieve Vanlinthout ereburgemeester van Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag bedankte het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw Lieve Vanlinthout voor haar jarenlange inzet voor de gemeente en werd ze officieel gehuldigd als ereburgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.

Lieve Vanlinthout zat 24 jaar in de Leeuwse gemeenteraad en was 12 jaar burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.

Lieve Vanlinthout ereburgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.
Lieve Vanlinthout ereburgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.
2013-06-08-ereburgemeester_Lieven-Vanlinthout_Sint-Pieters-Leeuw_02
Ereburgemeester Lieve Vanlinthout samen met haar moeder en twee kinderen Goedele en Reinout Van Ruysevelt.

In aanwezigheid van heel wat regionale en provinciale hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers uit de Duitse jumelage gemeente altenahr waren er toespraken van burgemeester Luc De coninck, Hubert Avaux –  voorzitter van de Leeuwse cultuurraad, Walter Vastiau – gemeentesecretaris namens het personeel en Mark Crispel – Hoofdcommissaris van Politie Korpschef  namens de hulpdiensten.

De muzikale intermezzo’s werden verzorgd door Kokher.

Een foto impressie:
(Als in één van onderstaande dia-shows de volgende foto’s niet verschijnen dubbel klik dan op de foto)
2013-06-08-ereburgemeester_anim_01

2013-06-08-ereburgemeester_anim_02

2013-06-08-ereburgemeester_anim_03
video: toespraken van burgemeester Luc De coninck en cultuurraad voorzitter Hubert Avaux.

video: toespraken van gemeentesecretaris Walter Vastiau en korpschef Mark Crispel.

Nieuw bestuur voor Toerisme Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week werd de nieuwe Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van vzw Toerisme Vlaams-Brabant aangesteld.

v.l.n.r. Ed Goris, Tie Roefs, Paul De Troyer , Lieve Vanlinthout, Bert De Wit, Johan Vencken, Monique Swinnen, Lieven Elst, Wim Bergé, Vera Meulemans , Jan Van Praet, Annick Dekeyser en Marc Florquin.
v.l.n.r. Ed Goris, Tie Roefs, Paul De Troyer , Lieve Vanlinthout, Bert De Wit, Johan Vencken, Monique Swinnen, Lieven Elst, Wim Bergé, Vera Meulemans , Jan Van Praet, Annick Dekeyser en Marc Florquin.

De vernieuwde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de provincieraad 59 Vlaams-Brabantse gemeenten, de 6 faciliteitengemeenten treden niet toe. Ook 15 toeristische organisaties werken mee in de vzw.

De Algemene Vergadering stelde de nieuwe Raad van Bestuur samen, rekening houdend met een evenwichtige spreiding over de toeristische regio’s Leuven, Hageland en Groene Gordel.

Namens de provincie: Jozef De Borger (Londerzeel ), Marc Florquin (Diest), Vera Meulemans (Tervuren), Tie Roefs (Leuven) en Lieve Vanlinthout ( Sint-Pieters-Leeuw), gedeputeerde Monique Swinnen (Aarschot) , Lieven Elst (directeur recreatie) en Ed Goris (diensthoofd toerisme).
Namens de gemeenten en de toeristische organisaties: Dirk Vansina (schepen Leuven) , Wim Bergé (schepen Tienen en voorzitter Toerisme Hageland), Annick Dekeyser (schepen Boortmeerbeek, Dijleland -Groene Gordel), Marc Snoeck (schepen Halle, Pajottenland – Groene Gordel) en Jan Couck, (schepen Opwijk, Brabantse Kouters – Groene Gordel).
Namens Toerisme Vlaanderen is Jan Van Praet, afdelingshoofd Kennis en Kwaliteit, waarnemend lid.In functie van de geplande projecten werden nog drie personen: Paul De Troyer, schepen Haacht (project Belevingscentrum WO1), Bert De Wit, schepen Tremelo (project Balenberg) en Johan Vencken, secretaris Toerisme Pajottenland en Zennevallei (project Brabants Trekpaard).

Gedeputeerde Monique Swinnen is voorzitter van vzw Toerisme Vlaams-Brabant. Ondervoorzitters zijn Marc Florquin en Lieve Vanlinthout. Vera Meulemans is penningmeester.

Deze nieuwe samenstelling geldt voor de periode 2013-2018.

‘Ons nieuw bestuur kan meteen aan de slag. Ze ontvingen de brochure ‘Het belang van toerisme in het Hageland en Groene Gordel’ met opvallende cijfers over toerisme in onze provincie’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.

Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw reikt voor de eerste maal de Gerbera-prijs uit

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Sint-Pieters-Leeuw reikte Vrouw & Maatschappij voor de eerste maal de “Gerbera-prijs” uit. De eer viel te beurt aan voormalig burgemeester Lieve Vanlinthout.

vlnr: Monique Agneessens, Patricia Demecheleer, Sylvia Cliquet, Sylvia Devos, Fatma Balkis, Ann Deridder, voorzitster Hilde Van Impe en Liliane Fevrier
Gebera-prijs winnares Lieve Vanlinthout samen met vlnr: Monique Agneessens, Patricia Demecheleer, Sylvia Cliquet, Sylvia Devos, Fatma Balkis, Ann Deridder, voorzitster Hilde Van Impe en Liliane Fevrier.

Een gerbera-bloem fleurt al heel wat jaren de brochures, publicaties en campagnes van V&M op. Niet zomaar toevallig. De gerbera staat in bloementaal symbool voor openhartigheid en dat is nu toevallig het handelsmerk van Vrouw & Maatschappij” zegt voorzitster Hilde Van Impe.
Met het uitreiken van deze “Gerbera-prijs” willen wij een positieve boodschap de wereld insturen, door een project, persoon of vereniging in de kijker te stellen die zich verdienstelijk heeft gemaakt in onze gemeente of gelijke kansen voor vrouwen en mannen stimuleert of promoot” aldus Hilde Van Impe.

Met unanimiteit besliste het bestuur van V&M de eerste “Gerbera-prijs” uit te reiken aan voormalig burgemeester Lieve Vanlinthout wiens leven grotendeels beheerst werd door de politiek.
Lieve Vanlinthout stippelde gedurende 24 jaar mee het beleid uit in Sint-Pieter-Leeuw. Gedurende 12 jaar als schepen en 12 jaar als burgemeester gooide zij zich met hart en ziel in de politiek en terecht werd zij wel eens de “burgermoeder” van de Leeuwse inwoners genoemd.

Voordracht Lieve Vanlinthout als ereburgemeester van Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond zat gewezen burgemeester Lieve Vanlinthout voor de laatste keer de gemeenteraad voor als voorzitter. Na haar slottoespraak kreeg zij van de gemeenteraad en het talrijk aanwezige publiek een staande ovatie voor haar twaalf jarig burgemeesterschap.
Burgemeester Luc Deconinck zette haar nadien in de bloemetjes, 24 rozen voor haar 24 jarig mandaat in Sint-Pieters-Leeuw. Verder kon hij aan Lieve Vanlinthout meedelen dat ze door de gemeenteraad bij de Vlaamse regering zal worden voorgedragen als ereburgemeester van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
2012-01-02-Lieve-Vanlinthout_wordt-voorgedragen-ere-burgemeester

Burgemeester Luc Deconinck: ” Ik denk dat de voordracht echt wel verdiend is. Lieve Vanlinthout is eerst 12 jaar  schepen en daarna 12 jaar burgemeester geweest. Ze heeft dat met heel veel zwier gedaan. Ze is ook een heel volkse burgemeester. Ze was altijd voor iedereen bereikbaar. Ze heeft er heel veel voor gegeven, veel voor gelaten. En zoals ik gezegd heb in mijn speech ook wel vreugde aan beleeft hebben. Maar ‘chapeau’ ze heeft dat heel mooi gedaan.”
2012-01-02-voordracht-Lieve-Vanlinthout-ereburgemeester

Terugblik op 12 jaar burgemeesterschap van Lieve Vanlinthout.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nu 2012 bijna ten einde is blikken we even terug met uittredend burgemeester Lieve Vanlinthout over haar twaalfjarig burgemeesterschap van Sint-Pieters-Leeuw.

2012-12-27-Lieve-Vanlinthout
Lieve Vanlinthout:” 24 jaar ben ik mandataris eerst 12 jaar als schepen en nu 12 jaar als burgemeester. Dat betekent vele jaren geen enkel weekend thuis en geen enkele avond vrij.(lacht)
En dan vragen de mensen waarom stop je.”

Hoe is alles geëvolueerd tijdens die 12 jaar?
Burgemeester, Lieve Vanlinthout:” Dat is een heel groot verschil! De mensen zijn mondiger geworden. Wat op zich niet slecht is maar het opkomen van de mails dat is een zeer slechte zaak. In die zin dat bij het minste dat de mensen nu iets voor hebben, een klein probleempje of kritiek ze een mail sturen.
Vroeger moesten ze daarvoor een brief schrijven of telefoneren en dat was een drempel.
En nu mail dat is zo heel onpersoonlijk. De meeste zetten dan nog hun adres daar niet op. En dus komen er honderden mails per dag binnen waarvan sommige echt lelijke mails zijn.
Plus men verwacht dat men op een mail per kerende antwoord en er zijn veel mensen die dat niet begrijpen dat hier op het hele gemeentehuis honderden mails binnen komen en dan nog de gewone briefwisseling. Dus bij een gemeente van 32.000 inwoners gaat dat niet om op alles te antwoorden.
Ik heb dat zoveel mogelijk gedaan maar ben er niet steeds in geslaagd om alle mensen binnen een normale tijdsspanne te beantwoorden.

Verder is het respect er niet meer. Vroeger als je in de gemeenteraad zat of burgemeester was keek men daar naar op. Niet dat dit nu moet in mijn geval, maar dat is er helemaal niet meer. Ge dient dus vaak als ‘pispaal’ voor heel veel mensen. Want als je het goed doet dan zeggen de mensen van ja dat is normaal, het is uw werk. Maar als er dan eens een tegel scheef ligt op een voetpad krijg je van alle zottigheid te lezen of te horen. Iedereen verwacht tegenwoordig dat zijn of haar probleem onmiddellijk opgelost wordt. Dus men zit op dat vlak aan een zeer egoïstische maatschappij.
waar je dat gelukkig niet bij voelt is bij de jeugd tot 18 jaar. Die hebben nog wel verwachtingen.”

Waar ben je het meeste fier op?
Lieve Vanlinthout:” Op de succesvolle eenmaking van de vroegere gemeentepolitie en de rijkswacht die na 10 jaar uiteindelijk geleid heeft tot een 76-koppig politiekorps om “U” tegen te zeggen.
Verder op het lokale en integrale veiligheidsplan, dat draaiboeken bevat voor alle mogelijke evenementen en alle deelgebieden op ons grondgebied.
En tot slot op het rampenplan dat in samenwerking met alle hulpdiensten tot stand is gekomen en allerlei scenario’s bevat waardoor elkeen van de hulpverleningscel onmiddellijk weet wat te doen ingeval van specifieke ramp.”
2012-12-28-Lieve-Vanlinthout_archief_01
Wat was je grootste ontgoocheling?
Lieve Vanlinthout:” Het is niet mijn grootste ontgoocheling maar waar ik spijt van heb is het feit dat ik er niet in geslaagd ben van op die 24 jaar een heemkundig museum voor Sint-Pieters-Leeuw op te richten. En de reden daarvan was dat de respectievelijke colleges me daarin niet volgden, de noodzaak daarvan niet zagen. Terwijl ik blijf beweren dat hier enorm veel zaken zijn bij families dat de moeite waard is om in speciale bewaring te geven.
En mijn grootste ontgoocheling, dat is een recente. Dat is dat het huidige college mij niet is willen volgen toen ik Marcel Vossen, die Sint-Pieters-Leeuw tot in Amerika, Japan ,China op de kaart geplaatst heeft. Die ons de grootste rozentuin van Europa cadeau heeft gedaan.
Dat het college mij niet gevolgd heeft om die man voor te dragen als ereburger van Sint-Pieters-Leeuw. En dat dit juist in de laatste 2 maand van mijn mandaat gebeurt is dat maakt de zaak nog erger vind ik. “

Wat waren de mooiste momenten?
Lieve Vanlinthout:” De schoonste momenten waren wanneer de vijfde- en zesdejaars van de scholen een bezoek aan het gemeentehuis brachten en dus ook hier bij mij aan mijn bureau. Daar heb ik heel mooie herinneringen aan. Die kinderen stellen vragen, zijn geïnteresseerd die kun je iets vertellen en die dragen dat mee. Dat zijn altijd mooie momenten geweest. Daar keek ik naar uit.
Verder waren er vele mooie momenten met huwelijks jubilea, mensen 50, 60,65 jaar getrouwd. Ik heb er zelf vier gehad die 70 jaar getrouwd waren. Ook regelmatig bij de huwelijken. Ik denk dat ik er zo’n drieduizend gedaan heb. Daar waren heel mooie en ontroerende momenten bij. ”

Nog een mooi moment was tamelijk in het begin van mijn burgemeesterschap dat iemand van het personeel me zei ‘jij bent geen burgemeester, gij zijt een burgermoeder’ en dat is heelvlug overgenomen door Luc Detobel van het Rode Kruis die zei dat ook van in het begin en dat heeft zich verspreid in de gemeente en eigenlijk is dat de schoonste titel die men kan hebben. En dat heb ik altijd proberen te zijn.
Ik ben altijd een burgemeester geweest die werkte vanuit haar hart. Wat niet wil zeggen dat ik de wet niet nastreef. Ik heb altijd gezegd de wet is er, gelijk voor iedereen.”

“We hebben heel wat gerealiseerd de voorbije jaren. Dat is uiteindelijk de uitbouw van Laekelinde naar een volwaardig jeugdcentrum en de opening van een stuk sportgedeelte bij. Wij hebben de nieuwe sporthal in Ruisbroek gerealiseerd, de school aan de Garebaan hebben we dan toch eindelijk kunnen realiseren. We hebben Zonnig Leven volledig gerenoveerd. De Sint-Pieterskerk hier in het centrum en die van Vlezenbeek volledig gerestaureerd. We hebben de Brusselbaan, Postweg, Vlezenbeeklaan en hier de Pasttorijstraat de volledige Rink en de Depauwstraat volledig vernieuwd.
We hebben bijna overal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Op heel veel plaatsen nieuwe openbare verlichting geplaatst, vernieuwen van heel wat voetpaden, oprichting van een hogere graad in de kunstacademie en uitbouw van de bibliotheek die nu uit haar voegen barst en dan ben ik vermoedelijk nog heel wat vergeten.”
2012-12-28-Lieve-Vanlinthout_archief_02
Nu zal je meer tijd hebben om andere zaken te doen?
Lieve Vanlinthout:” Dinsdag zal volledig ingenomen worden door de provincie. Als provincieraadslid zal ik een ganse dag in Leuven zijn of waar er commissies door gaan.
De vrijdag vang ik mijn kleindochter op die nu 22 maand is en vanaf eind april komt er dan een tweede baby (kleinkind) bij. En daar hoop ik van nog wat meer tijd te kunnen voor uit trekken.
Mijn moeder wordt 86 in april en daar ga ik toch nu meer tijd voor kunnen maken om dagelijks betrokken te zijn.
Als er dan nog tijd over is zal dat zijn om te beeldhouwen, te letter kappen en te schilderen.
Ik wil me volgend jaar terug inschrijven in de academie.
En daar voor, na en tussenin mijn hof onderhouden, want dat doe ik zelf en doe ik graag.
En een pak lectuur in te halen. Meer naar de bibliotheek stappen, want het is recht tegenover mijn deur. Want sinds ik burgemeester ben heb ik bijna geen tijd gehad om boeken te lezen.
Ik hoop ook binnen enkel jaren tijd te hebben om op reis te gaan. Nog zo’n droom is om naaicursus te volgen dat is een droom die ik al heb van mijn 18 jaar.
Enfin ik moet dus minstens 100 jaar worden om van alles een stukje te doen.”

Is er nog een boodschap die je de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw wil geven?
Burgemeester, Lieve Vanlinthout:” Dat is dat ik er altijd fier op geweest ben dat ik als burgemeester altijd heb mogen zeggen ‘ik zie alle mannen graag, ik zie alle vrouwen graag en alle kinderen zijn mijn kinderen’ en dat zal blijven. En één voordeel van het niet meer burgemeester zijn zal alleszins opnieuw worden dat ik veel meer tijd zal hebben voor de bevolking. Waar ik bijvoorbeeld in het weekend achter mijn dossiers zat zal ik nu meer tijd hebben voor een babbeltje op straat.
Dat is de boodschap die ik wil geven dat ik nog altijd een luisterend oor zal hebben als mensen mij zaken willen vertellen. Want dat heb ik aangevoeld dat laatste jaar sinds men wist dat ik niet meer op kwam. Dat vooral oude mensen mij zeiden bij wie gaan we nu terecht moeten met onze zorgen. “

voorstelling onthaalpakket nieuwe inwoners en integratiegesprekken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw start met een nieuw initiatief om haar nieuwe inwoners wegwijs te maken in de gemeente. Nieuwkomers krijgen bij hun inschrijving in Sint-Pieters-Leeuw binnenkort namelijk een onthaalpakket.

Burgemeester, Lieve Vanlinthout: ” Dit geïndividualiseerd pakket bestaat uit een onthaaltas met een hoop algemene info, doelgebonden info en leuke gadgets. Aangezien anderstalige inwoners al deze gemeentelijke info niet steeds zullen begrijpen, biedt de gemeente hen de mogelijkheid om meer uitleg te bekomen tijdens integratiegesprekken. Tijdens deze gesprekken komen thema’s zoals onderwijs, welzijn, vrije tijd, huisvuil, tewerkstelling, … aan bod.

Meer info over de Integratiedienst Sint-Pieters-Leeuw: 02 371 63 27 – integratie@sint-pieters-leeuw.be

 

coalitievorming provincie Vlaams-Brabant bekend

VLAAMS-BRABANT: – Gisterenavond is een principe-akkoord bereikt over de provinciale coalitievorming in VlaamsBrabant. Na besprekingen tussen alle democratische partijen, bleken de huidige coalitiepartners  CD&V, Open VLD en sp.a, aangevuld met Groen, zich het best te kunnen vinden om een gemeenschappelijk programma voor de provincie Vlaams-Brabant op te stellen. Met deze partijen beschikken ze over een meerderheid binnen de nieuw samengestelde provincieraad.

De deputatie zal samengesteld worden als volgt: 2  CD&V, 2 VLD, 1 SP.a en 1 Groen!

De grootste partij van deze meerderheid, CD&V, zal 2 gedeputeerden leveren in de nieuwe deputatie, alsook de provincieraadsvoorzitter. VLD heeft 2 gedeputeerden, SP.a en Groen! hebben elk 1 gedeputeerde

In de provincieraad zullen 3 raadsleden uit Sint-Pieters-Leeuw zetelen: Lieve Vanlinthout (CD&V) , Katleen Burry (NV-A) en Luc Debraekeleer (Groen).

Gesprek tussen staatssecretaris Maggie De Block en burgemeester Lieve Vanlinthout

SINT-PIETERS-LEEUW: -Woensdag 21 maart 2012  vond er een gesprek plaats tussen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block en burgemeester Lieve Vanlinthout van Sint-Pieters-Leeuw, dit in het kader van een mogelijke inplanting van een open terugkeercentrum voor asielzoekers in gebouw New Atlantis in de wijk Negenmanneke te Sint-Pieters-Leeuw.

Tijdens dit gesprek lichtte enerzijds de staatssecretaris toe waarom het gebouw Atlantis als mogelijk open terugkeercentrum in aanmerking komt. Anderzijds kreeg burgemeester Vanlinthout ruimschoots de gelegenheid haar bezwaren hiertegen in te brengen en de staatssecretaris in dat verband de nodige argumenten en schriftelijke documentatie te bezorgen. Zij wees er onder andere op dat het gebouw veel te klein is om daar 100 asielzoekers veilig in onder te brengen, alsook op de negatieve conclusies van de commandant en de preventiedienst van de Brandweer van Halle, alsook het negatieve advies van de zonechef van de lokale politie. Tevens trok zij de aandacht van de staatssecretaris op het sociale onveiligheidsgevoel dat nu reeds in deze dichtbewoonde wijk heerst, gelegen vlak tegen de Bergensesteenweg met zovele winkels, waar de politie dag en nacht extra patrouilleert ten einde de veiligheid van de bewoners te garanderen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Ik ben staatssecretaris De Block dankbaar voor haar luisterend oor en het feit dat zij mij de gelegenheid gaf mijn argumentatie bij haar op tafel te leggen. Zij noteerde trouwens zorgvuldig alle door mij aangebrachte argumenten om het terugkeercentrum niet in New Atlantis onder te brengen.
De staatssecretaris heeft er mij wel op gewezen dat er momenteel nog andere inplantingsplaatsen onderzocht worden en dat zij pas een definitieve beslissing zal nemen zodra alle pro’s en contra’s van alle opportuniteiten tegen elkaar afgewogen zijn. Eens dit gebeurd, zal zij mij onmiddellijk op de hoogte brengen van de door haar genomen beslissing. Op dit ogenblik blijft het dus nog afwachten.”

burgemeester vraagt gesprek met staatssecretaris over mogelijk terugkeercentrum

SINT-PIETERS-LEEUW: – Burgemeester-provincieraadslid Lieve Vanlinthout heeft maandag een brief gestuurd naar mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor asiel en migratie inzake de al dan niet komst van een asiel- of terugkeercentrum in Negenmanneke.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Ik heb haar verzocht mij een persoonlijk onderhoud toe te staan, ten einde de problematiek inzake de al dan niet inplanting van een asiel- of terugkeercentrum voor asielzoekers in het voormalige Atlantis te Sint-Pieters-Leeuw/Negenmanneke te bespreken.
Tijdens dit onderhoud zou ik mevrouw De Block persoonlijk willen op de hoogte brengen van de negatieve conclusies van de preventiedienst van de Brandweer van Halle, aangaande een eventuele onderbrenging van dergelijk centrum in het vroegere rust- en verzorgingstehuis Atlanis, alsook van meerdere bezwaren dienaangaande van mezelf als burgemeester.”

woonzorgcentrum Zilverlinde nu ook officieel ingehuldigd

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 9 november 2011 verhuisden de bewoners van het Wilgenhof (zie artikel 29/11/2011) naar het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde. Vandaag kwam Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen de nieuwe gebouwen officieel inhuldigen als ook het dienstencentrum Meander.

Toespraak van burgemeester Lieve Vanlinthout bij de officiële inhuldiging van het Woon- en verzorgingscentrum Zilverlinde:

” Zoals velen onder u ben ik als burgemeester ten zeerste verheugd dat wij in Sint-Pieters-Leeuw dit belangrijke project, dat Zilverlinde toch is, hebben kunnen realiseren. Het heeft heel veel moeite en inspanningen – niet in het minst financiële – inspanningen gekost. Samen met het OCMW zijn we er als gemeentebestuur van overtuigd dat dit nieuwe woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum onmisbaar zijn om de noden die gepaard gaan met de toenemende vergrijzing in Sint-Pieters-Leeuw op te vangen. In ons ouderenbeleid streven we er immers naar om de inwoners van onze gemeente die ouder worden, de mogelijkheid te bieden om in hun eigen gemeente, in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en hen daar de best mogelijke hulp of zorgen aan te bieden. Wij hebben als gemeentebestuur dan ook graag dit terrein, deze bouwgrond ter beschikking gesteld. Het terrein biedt ook voldoende plaats om in de toekomst bijkomende voorzieningen te bouwen indien die noodzakelijk zouden blijken.

Zilverlinde biedt onderdak aan 105 permanente bewoners, dit zijn 20 bewoners meer dan in het Wilgenhof. Het woonzorgcentrum heeft zeven kamers voor mensen, die voor korte tijd, opvang en verzorging in een woonzorgcentrum nodig hebben.
De integratie van Meander – het derde lokaal dienstencentrum van Sint-Pieters-Leeuw – zal van dit huis een open huis maken. Het zal buren, familieleden en kennissen van bewoners makkelijker de stap laten zetten om op bezoek te komen, maar allicht ook om ze deel te laten nemen aan één van de vele activiteiten uit het ruime aanbod van het dienstencentrum.

Ik wil het OCMW dan ook feliciteren met de realisatie van dit project. Via de regelmatige rapportering in de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, alsook als lid van de vergaderingen van de OCMW-raad, weet ik dat het niet altijd gemakkelijk was. De normen en de verplichtingen die nageleefd moeten worden, zijn talrijk en worden steeds strenger. Toch is men erin geslaagd de mogelijkheden die nieuwe technieken en technologie bieden op vlak van veiligheid en comfort in het gebouw te integreren en tegelijkertijd de kosten binnen de perken te houden. Het kan de bewoners en gebruikers van dit gebouw alleen maar ten goede komen. Zoals voorzitter Meulemans van het OCMW al zei, zijn we de Vlaamse en Provinciale overheid dankbaar voor de ontvangen investeringssubsidies. Als burgemeester én provincieraadslid wil ik het provinciebestuur van Vlaams-Brabant ook uitdrukkelijk danken voor de tussenkomsten die we dit jaar mogen ontvangen voor enkele van onze projecten voor senioren – de vervoerdienst en de dagopvang in het kader van “De nieuwe Elysée” in Vlezenbeek.

Zilverlinde staat vandaag in schril contrast tot het gebouw van het vroegere rusthuis Wilgenhof, dat niet meer voldeed aan de verwachtingen en normen voor huisvesting van ouderen en – gelet op de kosten – niet meer voor renovatie in aanmerking kwam. Toch zullen het Wilgenhof en zijn bewoners gemist worden in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw. Echter, het gemeentebestuur heeft de zone waarin het Wilgenhof ligt, ingekleurd als een gebied van openbaar nut. Ik hoop dan ook ten stelligste dat de plaats van het huidige Wilgenhof in de toekomst mag ingenomen worden door een mooi en nieuw project, gerealiseerd door het OCMW- en het gemeentebestuur, al dan niet in samenwerking met de privésector. Ik denk dan vooral aan – en ja, u mag dit beschouwen als een deel van mijn erfenis dat ik u nalaat – serviceflats, en aan kamers voor dagopvang, en zeker aan een dienstencentrum. Het gaat niet op dat het centrum van Sint-Pieters-Leeuw de grootste concentratie van inwoners en zeker van mensen ouder dan 65 jaar kent, en dat deze in de toekomst niet over dergelijke accommodatie zouden kunnen beschikken. Men kan ook niet verwachten dat deze oudere mensen naar één van de drie andere dienstencentra, respectievelijk in Ruisbroek, Negenmanneke of Zuun zouden trekken.
Mijnheer de minister (Van Deurzen), we hebben in Leeuw al drie gesubsidieerde dienstencentra. We weten dat dit qua subsidies het maximum is. Toch durf ik hopen dat men in de toekomst alle dienstencentra subsidieerbaar zal maken.

In afwachting daarvan heb ik er vertrouwen in dat de huidigeen toekomstige bewoners in Zilverlinde een warme thuis zullen vinden waar zij alle nodige zorgen en aandacht krijgen om een aangename oude dag te beleven.
Als burgemeester dank ik dan ook alle personeelsleden en alle vrijwilligers die hier mee toe bijdragen. Ik feliciteer ook iedereen die meegewerkt heeft om het project Zilverlinde te realiseren : behoudens de personeelsleden,de huidige en de vroegere ocmw-voorzitters, – secretarissen en ontvangers (en ik zeg dit bewust in het meervoud) want Zilverlinde is een project dat uitgewerkt werd tijdens meerdere legislaturen, de leden van de ocmw-raad, de gemeenteraadsleden die telkens akkoord gingen met de – al dan niet bij te passen – uitgaven. Zovele mensen die vandaag kunnen glunderen om Zilverlinde, een realisatie ten bate van gans onze bevolking, waar we allen samen terecht fier kunnen op zijn.”

Burgemeester Lieve Vanlinthout geen kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond bracht burgemeester Lieve Vanlinthout het partijbureau van de CD&V – afdeling Sint-Pieters-Leeuw op de hoogte dat zij geen kandidaat meer zal zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Burgemeester Lieve Vanlinthout (CD&V): “Op het einde van deze legislatuur zal ik – op 1 maand na – 63 jaar worden, 45 jaar gewerkt hebben, 47 jaar actief zijn in onze partij en 24 jaar mandataris zijn, waarvan 6 jaar als 3de schepen, 6 jaar als 1ste schepen en 12 jaar als burgemeester.

Het is genoeg geweest. Daarom heb ik beslist om vanaf 1 januari 2013 mijn leven een andere wending te geven met meer tijd voor mijn familie en vrienden, voor hobby’s en interesses.
Ik ben de mening toegedaan dat het beter is van een functie die men met hart en ziel vervult, langzaamaan afscheid te nemen en dit terwijl men er nog volop actief in is en ze nog graag doet.

Indien het nationale en provinciale partijbureau van CD&V hiermee akkoord gaan is zij nog wel kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen in 2012.

Vernissage Roses@Coloma

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de 13de editie van de rozendagen nog meer internationale uitstraling te geven werd dit jaar de medewerking verkregen van de wereldvermaarde kunstenaars Kaat Tilley en Daniël Ost die in het kasteel Coloma respectievelijk hun modecreaties en bloemcomposities tentoonstellen onder de noemer ‘Roses@Coloma’.

Kaat Tilley, Joke Schauvliege, Marleen Evenepoel, Marcel Vossen, Daniël Ost en Lieve Vanlinthout.

Daniël Ost: “In maart zijn we samengekomen, Kaat Tilley droeg dit project dus moest ik met haar creaties en de locatie rekening houden.
Mijn inspiratie bij dit gebouw ging naar het barokke, het klassieke en dat weerspiegelt zich in mijn werken.
De rozen die ik gebruikt heb zijn natuurlijk speciale variëteiten voor de bloemsierkunst. Velen zijn ook echt nieuwe variëteiten die nog nooit ergens anders getoond werden. Ik denk dat ik mag stellen dat de mensen die naar ‘Roses@Coloma’ komen nog nooit één rozenvariëteit zullen gezien hebben die ik in mijn bloemencreaties heb gebruikt.”

Kaat Tilley: “We werkten zes composities uit binnen en buiten het kasteel. Het zal voor de bezoekers lijken alsof de ontwerpen uit de muren en uit de grond komen. Ik heb altijd al graag gewerkt op locaties met een historische uitstraling.”

Waar: Rozentuin en kasteel Coloma , Joseph De Pauwstraat 25te Sint-Pieters-Leeuw
Programma:
• Zaterdag 25 en zondag 26 juni – 10 tot 20 uur Tentoonstelling met randanimatie
• Maandag 27 juni – 10 tot 18 uur Tentoonstelling
Prijs:
• Het domein en de rozentuin zijn gratis te bezoeken
• Tentoonstelling Kaat Tilley en Daniël Ost in het kasteel Coloma € 5 per persoon / kinderen jonger dan 12 jaar gratis

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Begin jaren 90 werden het Colama kasteel grondig opgeknapt.
Vanaf 1995 mocht ingenieuren provinciaal directeur Marcel Vossen van het Agentschap voor Natuur en Bos zijn wetenschappelijke botanische kennis in deze ideale omgeving botvieren en was de grootste rozentuin van Europa geboren. Fase na fase breidde dit veelkleurige decor zich uit tot een unicum in zijn soort en nog is er geen eindpunt want nieuwe ideeën blijven zich aankondigen.

Vaak word ik als burgemeester enthousiast aangesproken over dit rozenkleurenpalet van 3ha groot .En even dikwijls overvalt mij een heerlijk gevoel van trots maar ook van warme dankbaarheid omdat de Vlaamse gemeenschap met Coloma Sint-Pieters-Leeuw op de wereldkaart heeft gezet. Want eeuwige schoonheid heeft zich hier in onze achtertuin genesteld.

De tentoonstelling, Roses@Coloma, de 13de editie van de befaamde Rozendagen van Coloma, kondigt zich vandaag aan als een heuse topper. Modeontwerpster, schilderes en creatieve styliste Kaat Tilley alsmede bloemenkunstenaar-topfloralist Daniël Ost, zijn elk in hun domein kunstenaars van formaat en dànk zij hun creaties intussen wereldburgers geworden. Samen tekenden zij het, tot het allerlaatste moment geheimgehouden, tentoonstellingsconcept uit waarvoor nog tot en met maandagavond duizenden bezoekers de
weg naar Coloma in Sint-Pieters-Leeuw, de mooiste Vlaamse gemeente van de Rand en de Groene Gordel rond Brussel, zullen inslaan.

Ik nodig u graag uit om tijdens deze rozendagen met al uw zintuigen ten volle te genieten van al het moois dat Roses@Coloma u zal aanbieden.”

Marleen  Evenepoel, Administrateur-generaal Agenschap voor Natuur en Bos: ” De rozendagen zoals die vroeger werden georganiseerd, hebben dit jaar een nieuwe wending genomen. Ze zullen in de toekomst onder de benaming ‘Roses@Coloma’ verder internationaal worden uitgebouwd en krijgen op die manier een nieuw elan.”

Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur, Joke Schauvliege: “ In Roses@Coloma kunt u genieten van hoe twee artiesten door rozen zijn geïnspireerd: Kaat Tilley en Daniël Ost. Hun boeiende samenwerking heeft een prachtig staaltje eco-cultuur, een hedendaagse Tuin van Eden. Het is de natuur in al haar verrukkelijke, met zachte mensenhand gecultiveerde schoonheid. Het is ook de manier waarop we met de natuur moeten omgaan: creatief, met respect, inzicht en ruimte latend voor haar imponerende groei.
Mij fascineert bij bloemenbinderij en bloemsierkunst het vergankelijke.
Het vergankelijke en het tijdelijke van bloemen, maakt de bloemsierkunst zo’n unieke en esthetische ervaring. Na deze tentoonstelling zal niemand nog dezelfde ervaring kunnen delen ook niet op foto”.

Wateroverlast in Sint-Pieters-Leeuw op donderdag 13 januari 2011

SINT-PIETERS-LEEUW: – In Sint-Pieters-Leeuw zijn de problemen onder controle gebleven. Dit wellicht ook als gevolg dat de gemeente en de technische diensten sinds woensdag de nodige voorzorgen zijn blijven nemen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” Daarbij is onze aandacht blijvend uitgegaan naar Ruisbroek, de grens met Beersel en de omgeving van de Zuunbeek.

De ganse dag volgde een ploeg van de Technische dienst de waterstanden op en bleef er ook iemand ter plaatse om de duiker van het kanaal met de Zuunbeek in ‘t oog te houden, teneinde hem volledig vrij te kunnen houden. Ook de politie ging de ganse dag polshoogte nemen op de verschillende kritieke punten.

Wel dreigde het water van de Molenbeek in Oudenaken in de loop van de namiddag en avond, zoals dat op 13 november 2010 het geval was, opnieuw buiten haar oevers te treden en binnen te dringen in de woningen van de verkaveling Hazeveld.”

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” Ook bleef het waterpeil van de Zuunbeek de ganse dag erg hoog, waardoor het op een bepaald moment ter hoogte van de onderdoorgang van het kanaal, vanwaar het water in de Zenne terechtkomt, kritiek werd. Vandaar dat we om 16.45 uur aan de NV Waterwegen en Zeekanaal de toelating vroegen voor het rechtstreeks overpompen van water van de Zuunbeek in het kanaal. We gingen er van uit dat dit een positieve invloed kon hebben om dreigende wateroverlast in onze gemeente te vermijden of minstens te beperken. Waterwegen en Zeekanaal verwachtte op dat ogenblik echter nog een grote hoeveelheid water via de hogergelegen panden van het kanaal en via het overstort van de Zenne te Lembeek en kon zodoende geen toelating geven om nog bijkomend water in het kanaal te lozen. Evenwel zou W en Z de situatie op de voet volgen en de zaak aankaarten op het overleg met de waterloopbeheerders en de gouverneur donderdagavond om 22u00 op de crisiscel van Vlaams-Brabant.”

Momenteel heeft Sint-Pieters-Leeuw een voorraad van 700 zandzakjes. Vandaag donderdag werden de zandzakjes geleverd op eenvoudige vraag doch mensen die donderdagavond nog zandzakjes willen afhalen kunnen dit in het magazijn in de Topstraat tussen 20.00 en 22.00uur en opnieuw op vrijdag vanaf 7.30 uur.

Burgemeester Lieve Vanlinthout : “Vermits ik de ganse dag alles kon coördineren door rechtstreeks in contact te blijven met Eric Stiens, hoofd van de Technische dienst en Liesbeth Avaux, ambtenaar integrale veiligheid en onze mensen , mede door de ervaring van vorige overstromingen en dreigende wateroverlast, weten wat er van hen verwacht wordt, was het niet nodig het Crisiscomité voor noodplanning samen te roepen.”

Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw.

Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft zondagochtend 14 november 2010 om 3.15 uur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd voor het noodweer in Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.
Hieronder leest u de updates, met eigen berichtgeving en persberichten van gemeente en provincie.

( UPDATE: Op vrijdag 19 november om 14.00 uur werd het gemeentelijk rampenplan opgeheven.)


Share


update dinsdag 16 november 2010, 12.38 uur.
Bereik rechtstreeks de bevoegde instanties en diensten na de voorbije wateroverlast in Sint-Pieters-Leeuw.
Indien u vragen heeft na de wateroverlast van het voorbije weekend kan u die rechtstreeks stellen aan de bevoegde instanties en diensten.
Brandweer: contacteren via 100-centrale (pompen, brand, …).
Politie: contacteren via algemeen nummer 02 371 22 28 (verkeer, veiligheid, …).
OCMW: via hun gewone nummers van  de administratie of via het algemeen nummer 02 371 03 40.
Rode Kruis:  02 377 19 99 of via e-mail  ldt_1600@telenet.be .
Het gemeentelijke informatienummer blijft  02 371 63 18  en is te bereiken tijdens de gewone kantooruren net als alle andere gemeentelijke diensten via hun rechtstreeks nummer of via het algemene nummer 02 371 22 11.
Heeft u vragen over een bepaald onderwerp, stel die dan rechtstreeks aan de vermelde persoon op het weergegeven telefoonnummer of e-mailadres.

1.Zandzakjes ophalen – Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
2.Afval ophalen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
3.Straten kuisen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
4.Schadedossiers indienen en vragen – Johnny Marchal 02 371 22 90
5.Ophalen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
6.Vragen van bewoners van onbewoonbaar verklaarde huizen- Erik Wuyts 02 371 22 97
7. Attest afwezigheid school/werk omwille van evacuatie Ingrid RoobaertVia website www.sint-pieters-leeuw.be of  02 371 63 18
8.De kwaliteit van het waterVivaqua – 02 363 34 11
9.Problemen met elektriciteit en gasEandis – 078 35 35 34
10.Telefoon en internet – Bij uw maatschappij
11.Kanaal Brussel-CharleroiWaterwegen & Zeekanaal NV  03 860 62 62 – kevin.polfliet@wenz.be
12.De LaekebeekProvincie Vlaams-Brabant  – 02 456 07 20


update dinsdag 16 november 2010, 11.00 uur.
Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw is niet bereikbaar op haar algemeen nummer 02 371 03 40.
Men dient zich aan te melden via hun sociale dienst 02 371 03 50.
update 12.38 uur -> OCMW is terug bereikbaar op 02 371 03 40


update dinsdag 16 november 09.10 uur:
In Ruisbroek zijn gisteravond opnieuw 15 woningen geëvacueerd aan de Vaartstraat, Meerweg en Vanden Elschenstraat. De huizen vertonen verzakkingen na de wateroverlast, en zijn voorlopig niet bewoonbaar.
Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Dit heeft wellicht te maken met de zandgrond die zich onder die oude woningen bevindt.En die wellicht is weggespoeld door het water van de overstroming.
gisteren hebben we een expert aangesteld die alles gaan bekijken is en in totaal zijn er toch 15 woningen tijdelijk onbewoonbaar verklaard.”

 


update 27 (15 november 2010: 21.45 uur).Vanaf nu is het gemeentelijke informatienummer ( 02 371 63 18 te bereiken tijdens de gewone kantooruren vanaf 8.00 uur morgenvroeg net als alle andere gemeentelijke diensten via hun rechtstreeks nummer of via het algemene nummer ( 02 371 22 11.

 


In Ruisbroek bleven het Paviljoentje en de service flats  gespaard van water. 


OCMW voorzitter Roland Meulemans: “Gisterennacht en vandaag de strijd om het Paviljoentje en onze service flats in Ruisbroek gewonnen dank zij de inzet van de brandweer van Halle en Brussel, alsook door de medewerking van de para’s van Ruisbroek!”Nieuwe feiten!!!: update 26 (15 november 2010: 20.00 uur). 

Het lokale coördinatiecomité blijft haar activiteiten voortzetten. Het gemeentelijke rampenplan blijft van toepassing.De Wandelingstraat wordt afgesloten voor alle verkeer tussen het kruispunt van de Wandelingstraat/Weverijstraat en de Wandelingstraat/Broekweg.

Het gemeentelijk noodnummer ( 02 371 63 18 zal vandaag niet tot 20.00 uur maar tot nader order bereikbaar zijn.


update 25 (15 november 2010: 17.30 uur).De burgemeester beslist dat vanaf 19.00 uur het gemeentelijke coördinatiecomité wordt ontbonden en dat er wordt overgegaan naar een lokale overlegfase.

 


update 16 uur
Prins Filip bezocht, in opdracht van koning Albert, het rampgebied in Sint-Pieters-Leeuw. Burgemeester Lieve Vanlinthout ontving de prins  aan de rotonde in Ruisbroek. Vervolgens werd hij ontvangen op de Bergensesteenweg ter hoogte van het kruispunt Alexander Schockaertstraat, Albert Van Cotthemstraat en Pastoor Vendelmansstraat door de burgemeester en gouverneur Lodewijk De Witte. De prins zal gedurende een half uur contact hebben met de getroffen bewoners en zal daar ook de hulpverleners begroeten.

Share


update 24 (15 november 2010: 15.05 uur).
De inwoners van de straten die getroffen zijn door de wateroverlast kunnen vanaf morgen hun beschadigde spullen buiten zetten. Dit afval zal dagelijks worden opgehaald door Sita. Kapotte elektrische apparatuur mag eveneens worden buiten gezet en zal dagelijks worden opgehaald door Televil.
Het gemeentelijk noodnummer ( 02 371 63 18 zal vandaag nog operationeel zijn tot en met 20.00 uur deze avond.

 


update 14.30 uur VLAAMS-BRABANT: – Overstroming Vlaams-Brabant – Provinciale fase opgehevenVanaf 15 uur wordt de hulpverlening in Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Londerzeel op gemeentelijk niveau gecoördineerd.

 


update 13.20 uur: REGIO – Deze namiddag bezoekt Prins Filip, in opdracht van koning Albert, het rampgebied in Sint-Pieters-Leeuw.

 


VLAAMS-BRABANT: – Vijf tips voor wie terug naar huis gaat
Laat gas, water en elektriciteit weer aansluitend door professionals.
Leg de schade vast op film of video. Markeer de waterstand op uw muren. Controleer muren en plafonds op scheuren. Neem contact op met uw (brand)verzekeraar voor u kosten maakt.
Pas op voor verontreinigd water. Was uw handen met desinfecterende zeep als u in contact bent gekomen met vervuild water of afval.
Zorg dat uw huis schoon en droog is voor u er weer in gaat wonen, zodat er geen gevaar is voor besmetting.
Loop of rijd geen water in. Snelstromend water is bijzonder krachtig en kan u meesleuren. Bovendien ziet u geen putten en obstakels.
www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/veiligheid/rampeninfo/index.jsp

 


update 22 (15 november 2010: 12.55 uur).
Mensen van de wijk Witte Roos mogen terug naar huis!

De bewoners van de wijk Witte Roos kregen vanaf 9.40 uur de toelating om tot 10.30 uur bij hun thuis spullen op te halen.

Het wegspoelen van de grond achter de dijk van het kanaal Brussel-Charleroi aan het jaagpad aan de sluis ter hoogte van Laaklinde gebeurde door het overstromen van het water van het kanaal Brussel-Charleroi eerder dan door een breuk door de druk van het water. De oeverconstructie is drie jaar oud. Het geteisterde jaagpad is een constructie in gestabiliseerde dolomiet en is nog steeds volledig afgesloten, ook voor de voetgangers.

De directeur-generaal van de Waterwegen en Zeekanaal NV, de heer Clinckers, in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bevestigt dat de dijken van het Kanaal Brussel-Charleroi veilig zijn. Het gemeentelijk coördinatiecomité beslist dus dat de mensen van de wijk Witte Roos mogen terugkeren naar hun woningen.

De onderhoudsaannemer is opgeroepen door de Waterwegen en Zeekanaal NV om de eerste maatregelen te kunnen nemen. Er liggen ook nutsleidingen aan de getroffen oever en de nutsmaatschappijen werden gecontacteerd door de Waterwegen en Zeekanaal NV om de nodige controles en ook eventuele herstellingen te doen.

Geruststellend is dat het waterpeil van het kanaal terug op het normale niveau is gekomen.


update 21 (15 november 2010: 12.10 uur).
Vanaf het kruispunt Humaniteitslaan/Nieuwe Stallestraat, richting Drogenbos , wordt de weg afgesloten voor alle verkeer.
Vanaf de Nieuwe Stallestraat kan men de Humaniteitslaan niet oprijden.
De op- en afritten van de autosnelweg E19 ter hoogte van dit kruispunt blijven gevrijwaard.
Minister-president Peeters en minister van Openbare werken Crevits kwamen samen met administrateur generaal Clinkers en stafmedewerkers van NV Zeekanaal concreet de toestand onderzoeken van de kanaalzone aan het sashuis te Lot.

update maandag 15 november 11.00 uur:
VLAAMS-BRABANT : – Het overstromen van de oever van het kanaal Brussel-Charlerloi is gisteren rond middernacht gestopt.
Het waterpeil is langzaam aan het dalen. Uit inspectie van de oever ter hoogte van de wijken ‘Witte Roos’ en ‘Over de Vaart’ blijkt dat de schanskorven op hun plaats gebleven zijn en er dus geen sprake is van een dijkbreuk, scheur of bres. Wel heeft het overstromende water erosie veroorzaakt aan de oever. de jaagpaden bovenop de dijk zijn nu weer vrij van water.
De wijk ‘Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) is uiteindelijk droog gebleven.
De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw wacht het laatste veiligheidsadvies af van de beheerder van het kanaal vooraleer de bewoners te laten terugkeren.

In de wijk ‘Over de Vaart’ (Beersel/Lot) staan nog enkele straten blank. Het water kan er voorlopig nog niet weggepompt worden. De bewoners blijven tot nader order geëvacueerd.
In beide gemeenten blijft de gemeentelijke rampenfase van kracht.
In Halle is de gemeentelijke rampenfase afgeblazen. Het water is er weggetrokken.


update maandag 15 november 06.30 uur.
– 31 geëvacueerden hebben de nacht doorgebracht in een opvangcentrum in Zuun. Honderden andere konden terecht bij vrienden en familie.
– De meer dan 600 bewoners van de 220 huizen in de Witte Roos hebben de nacht ook ergens elders doorgebracht.
De lokale politie meld dat ze nog niet terug kunnen naar hun huizen. Tot op dit ogenblik is er nog geen overstroming van de wijk!
– Burgemeester Lieve Vanlinthout meld dat alle scholen in Sint-pieters-leeuw open zullen zijn voor de leerlingen.
– Op dit moment stijgt het water in het kanaal Brussel-Charlerloi niet meer en zou het niet meer over de dijk stromen zegt de brandweer. Het water van de Zuunbeek en de Zenne blijft enorm hoog. Er is ook nog heel veel water dat uit het kanaal is weggestroomd en dat nu zijn weg zoekt naar lager gelegen gebieden. Hierdoor werden vannacht nog extra straten ontruimd.
Eén van de bedreigde plaatsen is het OCMW rusthuis.
Adjudant Mordijk van de brandweer:” We hebben de” laatste uren getracht het OCMW rusthuis te vrijwaren dwz. zo veel mogelijk het water weghouden van het gebouw. We doen dit onder meer met een zware pomp uit Brussel. Zodanig dat wij er in slagen van hier geen evacuaties te moeten doen.”
Op dit moment voert de brandweer nog steeds prioriteitsopdrachten uit. Hierdoor zal ze pas in de loop van de dag kunnen beginnen met het leegpompen van kelders.
–  Ook elders wordt met man en macht gewerkt om straten te vrijwaren. Maar de ellende is nog niet afgelopen omdat het water nog moet afvloeien.


update 20 (22.20 uur).
De Petrus Huysegomstraat wordt terug opengesteld voor het verkeer.

 

De gemeente is gestopt met het bedelen van zandzakjes daar er reeds een uur niemand nog in het gemeentelijke magazijn in de Topstraat was langs geweest. Morgenvroeg kunnen de inwoners er terug terecht voor het afhalen van zandzakjes vanaf 8.00 uur.


In het crisiscentrum maakte burgemeester Lieve Vanlinthout even tijd voor een kort interview.Hoe is deze dag voor u verlopen?
Lieve Vanlinthout: “ Deze dag is voor mij vrijdagmorgen begonnen. Tot nu ben ik niet meer gaan slapen en constant bezig geweest met de problemen met de wateroverlast.
en om 3 uur de nacht van zaterdag op zondag heb ik het rampenplan afgekondigd dwz. Dat de crisiscel is opgeroepen. De commandant van de brandweer, politie, hoofd technische dienst,…
En sinds 4 uur vannacht zijn wij uitsluitend hier in dit lokaal gebleven en hebben wij geluisterd naar welke problemen er gesignaleerd werden. Hebben wij soms verduidelijking gevraagd aan politie en brandweermensen ter plaatse. En in functie van de veiligheid hebben we dan beslissingen genomen die noodzakelijk zijn.
Ik ben tussendoor ook nog gisterenavond ook nog naar het Hazenveld in Oudenaken geweest. Waar op 10 minuten tijd meer dan 1 meter water in de straat stond. Dat nadien 14 woningen is binnengedrongen. Ik verzeker u ik was kletsnat met mijn grote. Nadien me snel omgekleed en dan ben ik terug naar het crisiscentrum gekomen en dat is tot nu op dit ogenblik.
We hebben belange nog niet gedaan want elk uur mag ik zeggen komt er een nieuw probleem bij. Het ene al erger dan het andere. En ik mag toch wel zeggen dat we vanavond toch wel een heel grote tegenslag gehoord hebben namelijk de dijkbreuk, of de breuk van de betonplaten of hoe je het ook wilt noemen aan het kanaal Brussel-Charlerloi. Maar in ieder geval een heel gevaarlijke situatie, dat het water vanuit het kanaal met een enorm veel kracht in de velden terecht komt. En we niet weten op een bepaald moment of dit naar links draait of naar de wijk De Witte Roos met 220 woningen. Of in de richting van Lot? Er zijn dus een hele hoop vraagtekens. We hebben op zeker gespeeld. We hebben de bevolking van die 220 woningen geëvacueerd en ook de keuze gelaten om naar familie te gaan of naar het opvangcentrum. Maar in ieder geval op dit moment is de Witte Roos afgezet en daar komt niemand meer in tot wij een signaal gekregen hebben en zelf waargenomen hebben dat er geen gevaar meer dreigt en het waterpeil gezakt is. Maar ik vrees dat we daar de eerste 12 misschien zelf 24 uur niet aan toe zijn.”

 

De hulpdiensten doen hun uiterste best maar tegen natuurkrachten is weinig te beginnen?
Lieve Vanlinthout: “ Het is ongelooflijk de mensen van de brandweer, politie, gemeentediensten wat die mensen al 3 dagen en 2 nachten presteren. Ze worden met veel stress-momenten geconfronteerd. Voor ons hier in het crisiscentrum is het niet altijd eenvoudig maar het is een feit dat het voor de mensen ten velde nog veel erger is!”


update 19 (21.35 uur).
De wijk Witte Roos blijft voorlopig afgesloten en de bewoners mogen niet terug naar hun woning. De wijk wordt door de politie bewaakt.

 

Er dreigt water vanuit de Laekebeek binnen te lopen in het dienstencentrum ’t Paviljoentje en de serviceflats Van Parys in Ruisbroek. Zandzakjes worden aangevoerd.


Mensen uit de wijk Witte Roos zullen zeker de nacht ergens anders moeten doorbrengen.
De kans op overstroming is nog te groot.

 


update 17 (20.00 uur).
Door de wateroverlast en verschillende wegwerkzaamheden in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle zijn volgende wegen afgesloten:
· N231 Alsembergesesteenweg ter hoogte van de N6 Brussel-Bergen;
· Laaklinde (gemeente Beersel);
· N6 Brussel-Bergen ter hoogte van de Sint-Stevensstraat;
· Postweg/Joseph Wybranlaan te Anderlecht.Wij raden de bestuurders aan maximaal de R0 (= Brusselse Ring) te volgen.
In Sint-Pieters-Leeuw wordt een omleidingsweg voorzien langsheen de N6 Brussel-Bergen/ Lotstraat/Edouard Rooselaersstraat/Brusselbaan/N6 Brussel-Bergen.
In Vlezenbeek rijdt u best via de N282 Lenniksebaan van en naar Brussel.

 

VLAAMS-BRABANT: – wijziging opvangcentrum
De bewoners van de geevacueerde wijken van Sint-Pieters-Leeuw, die tot op dit moment werden opgevangen in Basisschool ’t Populierke, worden overgebracht naar de Sint-Lutgardis Parochiezaal in dezelfde gemeente. Zo wordt de basisschool vrijgemaakt voor de schooldag van morgen.

We kregen verschillende vragen of morgen de bussen normaal rijden. consulteer hiervoor morgenvroeg de website van de lijn:
www.delijn.be/nieuws/Dienstverlening_De_Lijn_verstoord_door_wateroverlast.htm

update 16 (19.30 uur).
De mensen van de Meerweg, vanaf het kruispunt met de Vanden Elschenstraat richting Lot, kunnen terug naar huis.
update 15 (19.10 uur).
De mensen uit de Vaartstraat en de Vanden Elschenstraat mogen terugkeren naar hun woning.

Verscheidene mensen plaatsten filmpjes over de ramp op youtube.
update 14 (18.05 uur).De bewoners van de Boomkwekerijstraat en de Pieter Cornelisstraat mogen terug naar hun woningen omdat het gat aan de oever van het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van de Boomkwekerijstraat met de Pieter Cornelisstraat volledig is gedicht door de aannemer.- wijken ‘De Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) en ‘Over de Vaart’ (Lot) blijven nog afgesloten!

 


update 17.20 uur VLAAMS-BRABANT: – Momenteel is er sprake van een waterpeil dat zo hoog is dat de oevers van het Kanaal Brussel-Charlerloi overlopen.
Waardoor de wijken ‘De Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) en ‘Over de Vaart’ (Lot) wateroverlast riskeren. Daar worden de bewoners vlot geëvacueerd op bevel van de betrokken burgemeesters.De enige oplossing is het waterpeil van het kanaal laten dalen. Tot hoog water om 19 uur kan dat op natuurlijke weg via de Schelde en Rupel. Daarna zullen een reeks zware pompen van de civiele bescherming worden ingeschakeld om het water van het kanaal over te pompen naar de Rupel ter hoogte van Klein Willebroek.

 


update 13 (17.20 uur).In de Pierre Walkiersstraat staat het water 30 à 40 cm hoog. De mensen worden er geëvacueerd naar het gemeentelijke opvangcentrum in ’t Populiertje. Wie er niet op eigen kracht geraakt, wordt door het gemeentebusje opgehaald aan de BMW-garage Vandeperre.

 


update 12 (16.30 uur) De mensen van de Vaartstraat, de Meerweg en de Vanden Elschenstraat kunnen nog niet naar huis. In de Vanden Elschenstraat is de situatie nog niet veranderd en staat het water nog steeds tot kniehoogte.
Miljoenen liters water stromen er per minuut vanuit het kanaal Brussel-Charleroi over de rand van het kanaal en de betonnen platen van het jaagpad worden meegesleurd. De wijk Witte Roos blijft dus bedreigd.De bewoners van de Rampelbergstraat en de Grensstraat willen vrijwillig worden geëvacueerd uit voorzorg en begeven zich naar het gemeentelijke opvangcentrum.

 


update 16.25 uur

 

Aan het kanaal ter hoogte van de wijk Witte Roos te Sint-Pieters-Leeuw was de milieuvriendelijke dijk over een afstand van wel 200 meter overstroomd zonder dat men kan zien of er schade aan de dijk is.


De wijk Witte Roos wordt volledig ontruimd en het water loopt weg richting Hellestraat naar de wijk “Over de Vaart” te Beersel.
Momenteel is de overstroming over de totale lengte van de dijk tussen de wijk Witte Roos Sint-Pieters-Leeuw en de Laaklinde te Lot.


massale evacuatie van de wijk Witte Roos: update 11 (14.45 uur)De dijk van het kanaal Brussel-Charleroi is ter hoogte van de firma Interbeton doorgebroken over een lengte van 200 meter met een verzakking van ongeveer 3 meter. 230 huizen worden er ontruimd via een massale evacuatie van de mensen in de wijk Witte Roos. Zij verzamelen aan de Bergensesteenweg ter hoogte van het Hof Sint-Elooi (kruispunt Bergensesteenweg met Europalaan) en worden van daaruit geëvacueerd naar het opvangcentrum in de gemeentelijke basisschool van ’t Populiertje.update 10 (14.10 uur): De situatie in de Meerweg en de Vaartstraat blijft hetzelfde als een paar uur geleden.
Bij het wachtbekken in de Hoogstraat is het waterpeil gezakt.
De René Renessestraat staat nog steeds blank, net als nu ook de Jan-Baptist Bosmansstraat en de Hellestraat in Beersel.

 


De weilanden rondom in de wijk Witte Roos staan volledig onder water.
De politie, de brandweer en de dienstverlenende militairen gaan ter plaatse.

De Klein-Bijgaardenstraat is zonder elektriciteit gevallen wat nefast is voor het bedienen van de pompen. De mensen van Eandis komen ter plaatse om het probleem op te lossen.
De NV Zeekanaal heeft een aannemer laten komen om het gat ter hoogte van de Boomkwekerijstraat met de Pieter Cornelisstraat aan de oever van het kanaal Brussel-Charleroi waar er gevaar is voor een mogelijke dijkbreuk, te dichten. De werken vorderen goed.


Update 14 uur:
– NV Zeekanaal heeft experten ingeschakeld om de bressen en barsten in de dijken van het kanaal zijde Sint-Pieters-Leeuw en Beersel te onderzoeken. Dit onderzoek is inmiddels gestart.– Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom verwacht dat de actuele overstromingen erkend zullen worden als ramp en dus in aanmerking komen voor schadevergoeding door het rampenfonds. Dat heeft ze zondag gezegd tijdens een bezoek aan het rampengebied in Vlaams-Brabant. Turtelboom heeft het KMI verzocht om de nodige meteorologische gegevens ter beschikking te stellen.

 

– UNIZO opent www.unizo.be/wateroverlast en servicelijn voor ondernemers met waterschade. Dit servicecenter is te bereiken op 078 35 39 39 of per e-mail op service@unizo.be
– Eerste Minister Yves Leterme bracht een bezoek aan de getroffen zone teLot en had een ontmoeting met de burgemeester en de leden van het crisiscomité.


Update 13.30 uur: – In de provincie Vlaams-Brabant helpen 45 militairen met het wegpompen van wateren het vullen van zandzakken in de ondergelopen straten van Herne, Affligem en Lennik.
Drie rubberboten staan ook klaar om de omwonenden van het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw te evacueren.

 

reportage VRT-nieuws:
www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.13159/2.13160/1.904941

update 9 (13.15 uur)

Het waterpeil in de Vaartstraat, de Meerweg en de Vanden Elschenstraat is gedaald. De bewoners kunnen eventueel terug naar hun woning om bepaalde zaken op te halen. Maar er wordt hen uitdrukkelijk geadviseerd er niet permanent te blijven daar de toestand voor de eerstvolgende uren nog niet kan worden ingeschat.
De bewoners van de Meerweg en de Vanden Elschenstraat gaan best via het Sasplein. De bewoners die verder richting Lot wonen, rijden het beste via de Rampelbergstraat of de J. Dambrestraat.


update 13 uurVLAAMS-BRABANT: – Om 12.30 uur is het coördinatiecomité Vlaams-Brabant opnieuw bijeen gekomen om de evolutie van de wateroverlast in Vlaams-Brabant te analyseren en de passende verdeling van de hulpmiddelen te doen. De provinciale fase wordt in elk geval aangehouden tot morgenochtend 9 uur.
De problemen zijn nog steeds acuut in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel lang het kanaal. Het water staat bijzonder hoog en raakt de bovenkant van de sluisdeuren. Ook langs het kanaal is er onderspoeling van het jaagpad. Een aannemer komt ter plaatse. In Halle is het stadscentrum afgesloten voor het verkeer. Door de hoge waterstand in het kanaal en de Zenne blijven ook de aansluitende beken onder druk staan.

 

Brug over kanaal Brussel-Charlerloi in Ruisbroek afgesloten.


Op www.overstromingsvoorspeller.be worden voor onze gemeente de Zuunbeek, Molenbeek en de Zenne in de gaten gehouden.


update 8 (12.30 uur) -bijkomende straten afgesloten
In Ruisbroek worden verschillende straten afgesloten voor alle verkeer richting het centrum van Ruisbroek:
· vanaf het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg met de Acacialaan;
· vanaf het kruispunt van de Edward De Baerdemaekerstraat met de Beukenlaan;
· vanaf de Groot-Bijgaardenstraat met de Golden Hopestraat
· in de Stationsstraat ter hoogte van de rotonde richting tunnel.

 


update 12 uur:
– Zopas is in Sint Pieters Leeuw ook het leger ingezet om mensen te evacueren.– Ook in Oudenaken is de toestand kritiek.
– Op de Brusselse Ring is de afrit Anderlecht industrie afgesloten.

 

– Bekijk ons artikel van  zaterdag 11 uur met nuttige tips bij overstromingsgevaar – KLIK HIER


update 7 (11.10 uur): nieuwe evacuaties en omleiding van het verkeer op de Bergensesteenweg
De mensen van de Pieter Cornelisstraat worden nu vanaf 10.34 uur preventief geëvacueerd evenals de inwoners van de Boomkwekerijstraat van nummer 51 tot en met 71. Deze mensen worden ook opgevangen in de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje in de Jan Vanderstraetenstraat. Liefst verplaatsen zij zich met hun eigen wagen. Indien dit niet mogelijk is, haalt het gemeentebusje hen op bij de verzamelplaats op het kruispunt van de Cornelisstraat en de Boomkwekerijstraat om hen naar het opvangcentrum te brengen.Het verkeer dat uit Brussel komt via de Bergensesteenweg wordt omgeleid via de Brusselbaan tot het centrum van Sint-Pieters-Leeuw en kan zo verder. In omgekeerde richting, komende van Halle via de Bergensesteenweg kunnen de mensen doorrijden tot het kruispunt met de Georges Wittouckstraat. Van daaruit volgen ook zij de omleiding.

 


VLAAMS-BRABANT – update 11.00uur: Minister Annemie Turtelboom, gouverneur Lodewijk De Witte en de burgemeesters brengen een plaatsbezoek aan het zwaar getroffen Londerzeel en Sint-Pieters-Leeuw.

 


update 6 (10.35 uur): burgemeester vraagt ramptoeristen thuis te blijven:Burgemeester Lieve Vanlinthout dringt er op aan dat onbevoegden zich niet zouden ophouden in de omgeving van de getroffen gebieden. Dit om ramptoerisme tegen te gaan en de wegen en voetpaden vrij te houden voor de hulpverleners.

 


update 10.07 uur – VLAAMS-BRABANT: – Zonet is het coördinatiecomité Vlaams-Brabant bijeen gekomen.Accent lag vooral op het zuid-westen en het noord-westen van Vlaams-Brabant, waar de toestand kritiek is.
De grootste problemen doen zich voor in de gemeenten langs het Zeekanaal, waarvan het debiet momenteel wel gestabiliseerd is maar boven het alarmpeil blijft. Op dit moment is het hoog water aan de sluis van Windham waardoor het water niet verder kan afgevoerd worden. Bij verdere regenval, ook in Henegouwen, kan daardoor het peil in kanaal weer stijgen.
Dit heeft vooral gevolgen voor Halle, waar de belendende  straten ondergelopen zijn. Via de aflopende straten wordt ook het centrum bedreigd. In Sint-Pieters-Leeuw is de wijk Negenmanneke getroffen. Ook naar Beersel werd versterking gestuurd. Defensie en civiele bescherming hebben extra mankracht en materiaal ter plaatse.

 


Gemeente -en hulpdiensten strijden onafgebroken tegen water.

 


Sinds deze nacht zijn deze mensen in de weer tegen het water.
jammergenoeg is het een ongelijke strijd tegen de kracht van de natuur. Alle diensten doen dan ook hun best om zoveel mogelijk woningen te vrijwaren van water.


Noodnummer voor de bevolking in werking gesteld:

 

De bevolking van Sint-Pieters-Leeuw kan met al haar vragen terecht op het gemeentelijke noodnummer 02 371 63 18 dat vanaf nu permanent wordt bemand.

Indien je een melding van schade wil doen, kan dit op drie manieren:

  • via e-mail info@sint-pieters-leeuw.be
  • via een meldingsformulier op de startpagina van de gemeentelijke  website www.sint-pieters-leeuw.be, bovenaan bij melding
  • per brief gericht aan het gemeentebestuur, dienst Openbare Werken, t.a.v. Johnny Marchal, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.Achteraf word je door de dienst Openbare Werken zo spoedig mogelijk gecontacteerd.

update 4 (9.15 uur).

 

De Sportlaan wordt afgesloten voor het verkeer omdat ook daar de Zuunbeek dreigt buiten haar oevers te treden. Het gemeentelijk Wildersportcomplex en het zwembad die daar gelegen zijn, worden volledig gesloten voor het publiek. Er sijpelt al water in de kelder van het zwembad. Zandzakjes worden aangevoerd om erger te voorkomen.


update 3 – 8.45 uur:

 

Verschillende mensen hebben vannacht naar Eandis gebeld om een gasgeur te melden in het Hazeveld. Eandis stuurde iemand ter plaatse om het probleem op te lossen. Na het uitvoeren van
bijkomende metingen bleek alles in orde te zijn.

In de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje worden rond 8.00 uur al 38 inwoners opgevangen. Deze middag worden daar een vijftigtal veldbedden met dekens opgesteld voor degenen die wat willen slapen.

Rond 8.30 uur wordt nu ook de Zuundallaan in beide richtingen afgesloten. Vannacht gebeurde dit al in de Bellestraat.


update 2 7.42 uur:

 

Op het kruispunt van de Bergensesteenweg en de Sint-Stevensstraat staat het water 40 cm hoog. De Bergensesteenweg wordt voor het verkeer afgesloten tussen de Albert Van Cotthemstraat en de Brusselbaan. De Sint-Stevenstraat wordt van de kerk tot de  Bergensesteenweg afgesloten.
De Lijn is verwittigd. Deze zorgt er voor dat de bussen kunnen blijven rijden via een aangepaste route.

Omstreeks 6.30 uur begint nu ook het water van de vijvers van Coloma in de Edouard Rooselaersstraat onrustwekkend hoog te staan.

Om 7.27 uur kregen we de melding dat het wachtbekken in de Hoogstraat begint over te lopen. Hier valt te vrezen dat ook daar het water meerdere woningen zal binnenlopen.


update 1 – 7.02 uur. :

 

De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kunnen de zandzakjes al afhalen vanaf 7.15 uur in het gemeentelijk magazijn in de Topstraat 11.

De straat  aan het  Sas van Ruisbroek wordt afgesloten voor alle verkeer.


Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

 

Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft om 3.15 uur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd omdat het kanaal Brussel-Charleroi buiten haar oevers is getreden ter hoogte van de Molens van Ruisbroek. Een honderdtal bewoners uit een vijftigtal appartementen aldaar worden geëvacueerd naar de basisschool ’t Populiertje. Zij kunnen daar heen met de eigen wagen. De anderen worden vervoerd met wagens van de politie en het Rode Kruis en het gemeentebusje.
In ’t Populiertje zorgen medewerkers van het Rode Kruis voor de opvang en het OCMW voor koffie en ontbijtkoeken.

Ter hoogte van de brug over de vaart in Ruisbroek loopt het water van het kanaal Brussel-Charleroi op de treinsporen en ook richting Boomkwekerijstraat. De NMBS werd verwittigd.

Om 5.30 uur, nu zondagmorgen, is men ook begonnen met de evacuatie van de mensen van de Vaartstraat en de Vanden Elschenstraat.

Sinds 18.20 uur zaterdagavond is de Molenbeek buiten haar oevers getreden in de wijk Hazeveld in Oudenaken. Het water staat 1,10 meter hoog en loopt de huizen binnen. De brandweer van de stad Halle kwam ter plaatse maar stelde vast dat het wegpompen van het water geen effect had.
Kort daarop diende de brandweer terug te keren om een meting te verrichten van een gesignaleerde gaslek in het Hazeveld ter hoogte van huisnummer 2 dwars over de straat naar nummer 13. De gasmaatschappij Eandis komt ter plaatse om het probleem op te lossen.

Door het overstromen van de Molenbeek en de Zuunbeek is de Brabantsebaan  afgezet voor het verkeer tussen het Hazeveld en het rondpunt aan De Blauw.

Zowel het peil van het  wachtbekken van Volsem als dat in Zuun wordt opgevolgd omdat ze het kritische punt benaderen.

Tussen Meerweg 62 en het kruispunt Vaartstraat/J. Dambrestraat staat er water op de rijweg en kan het verkeer niet door.

Nochtans is de burgemeester er zeker van dat er veel ellende werd voorkomen omdat de mensen van de gemeentelijke technische diensten en de politie sinds vrijdagmorgen bezig zijn met regelmatige controles van de kritische punten rond het Kanaal, de beken, de duikers, …
De burgemeester heeft vrijdagmorgen ook al opdracht gegeven om de nodige zandzakken klaar te maken bij de civiele bescherming van Liedekerke. Sinds zaterdagmorgen konden de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw bij de politie in de Generaal Lemanstraat de zandzakjes ophalen.
Van vrijdag tot zaterdag kon dit ook bij de brandweer van Halle. Dit werd via de politie gecommuniceerd.
Intussen heeft de technische dienst een bijkomende lading van een vijfhonderd zandzakken bij de civiele bescherming in Liedekerke opgehaald. Deze kunnen door de inwoners worden afgehaald in het gemeentelijk magazijn in de Topstraat vanaf 9.00 uur nu zondagmorgen

Share


zie ook onze eerdere artikels:

 

13/11/2010 23.17 uur – Noodweer: update zaterdag 13 november 23 uur
13/11/2010 12.19 uur – noodweer: eerste straten blank
13/11/2010 11.00 uur – hevig regenweer – Zuunbeek bereikt alarmpeil
11/11/2010 – VMM waarschuwt voor kritieke overstromingen

VERKIEZINGEN 2010: burgemeester Lieve Vanlinthout – Sint-Pieters-Leeuw kan verkiezingen niet zelf organiseren

SINT-PIETERS-LEEUW: – Persbericht van burgemeester Lieve Vanlinthout betreffende het niet organiseren van de verkiezingen door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, alsook het niet plaatsen van verkiezingsborden op openbaar terrein.

gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw
Het college van burgemeester en schepenen heeft in haar zitting van 10 mei – op 2 onthoudingen van de VLD-schepenen na – beslist dat het zich in de onmogelijkheid bevindt om de verkiezingen van 13 juni aanstaande zelf te organiseren. Dit heeft alles te maken met het feit dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds niet gesplitst is. Hierdoor druisen deze verkiezingen in tegen de Grondwet en zijn ze bijgevolg ongrondwettig. Dit laatste werd bevestigd in het arrest 73/2003 van het Arbitragehof van 26 mei 2003. De termijn van vier jaar die aan de wetgever werd gelaten om de ongrondwettigheid uit de wereld te helpen, is intussen ook voorbij.

Het college concludeert hieruit dat het geen enkele van de handelingen, nodig voor de organisatie van de verkiezingen, zelf kan stellen en heeft dit ook laten weten aan de provinciegouverneur. De gouverneur zal daarom onder andere het vaststellen van de kiezerslijsten, het toesturen van deze lijsten naar ondere andere de partijen, het opmaken van de lijsten met namen van potentiële kandidaat-voorzitters, -secretarissen en –bijzitters, en het laten drukken en verzenden van de oproepingsbrieven, op zich moeten nemen en rechtstreeks of via een gemandateerde opdrachten moeten geven aan de gemeentesecretaris.

Hiermee schaart Sint-Pieters-Leeuw zich achter de beslissing van de conferentie van de burgemeesters die op 12 mei gehouden werd te Halle.

Het college besliste eveneens om, zoals bij de voorgaande verkiezingen,  geen verkiezingsborden op de openbare weg te plaatsen.

Beide collegebeslissingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 26 mei 2010 voorgelegd.

Lieve Vanlinthout
burgemeester

Share

Motie ter bevestiging van de eerdere stellingnames van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw mbt het dossier van de Splitsing BHV

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de jongste gemeenteraad diende burgemeester Lieve Vanlinthout een motie ter bevestiging van de eerdere stellingnames van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw mbt het dossier van de Splitsing BHV in.

Deze werd door alle Vlaamse partijen tijdens de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw, zijnde de CD&V, Open VLD, Sp-A, Vlaams-Belang en Groen! goedgekeurd.
De Franstalige partij PF (Parti Francophone) stemde tegen.
Met deze motie beklemtonen de Vlaamse partijen dat ze het dossier van BHV niet loslaten en geven ze het signaal aan de leiding van alle Vlaamse
partijen, dat deze hun woord en hun handtekening van destijds getrouw moeten naleven.

Onderstaand de voledige tekst van de motie.

MOTIE TER BEVESTIGING VAN de stellingnames van de gemeenteraad van SINT-PIETERS-Leeuw m.b.t. DE ENGAGEMENTEN VAN DE VLAAMSE PARTIJEN IN DE FEDERALE EN DE VLAAMSE REGERING OVER DE SPLITSING VAN DE KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

Gelet op het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de Conferentie van burgemeesters op 13 maart 2009 te Halle

Gelet op het besluit dat werd genomen op de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde op 29 maart 2007 te Londerzeel

Gelet op de resolutie mbt tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ingevolge de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van 14 februari 2007 te Liedekerke.

Gelet op het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de Staten-Generaal van de gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde op 20 mei 2005 te Zemst.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 oktober 2003 houdende Vlaams imago, splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en gerechtelijk arrondissement Brussel;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2004 houdende actie splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2007 houdende goedkeuring van de resolutie splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde ingevolge de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2009 houdende goedkeuring voorlopig standpunt met betrekking tot het dossier BHV;

BESLUIT

Art. 1.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt op 27 januari 2010 andermaal vast dat de federale wetgever de door het Grondwettelijk hof vastgestelde ongrondwettige discriminatie nog altijd niet heeft opgeheven en blijven de goedkeuring van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde eisen.

De Koning heeft in de persoon van Jean-Luc Dehaene wel een koninklijk onderhandelaar aangesteld teneinde een overlegde oplossing voor het conflict te zoeken.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wenst niet liever dan dat deze oplossing spoedig tot stand zou komen.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal zich echter verzetten tegen iedere oplossing die de integriteit van het Vlaamse grondgebied in gedrang zou brengen of die het Nederlandstalig karakter van de gemeenten van Vlaams-Brabant verder zou aantasten.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw blijft tot zolang er geen oplossing is, onverkort achter de parlementaire behandeling van het Vlaamse wetsvoorstel in de Kamer voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde staan.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan zich alleszins niet neerleggen bij de organisatie van federale verkiezingen in 2011 waarin het kiesarrondissement niet is gesplitst. Deze zouden immers, en thans zonder discussie, manifest ongrondwettig zijn. Zo nodig zal de gemeente alle nodige instrumenten aanwenden om te beletten dat ongrondwettige verkiezingen zouden moeten doorgaan.

Art. 2.

Deze motie te versturen aan de heer Jean-Luc Dehaene, koninklijk onderhandelaar, en aan de Voorzitters van de Senaat en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de heer Yves Leterme, Eerste Minister.

Share

Brand sporthal – stand van zaken woensdag 4 februari 2010

RUISBROEK sporthal AJ Braillard na de brandRUISBROEK: – Vandaag mochten de mensen van de sportdienst gedurende korte tijd in de sporthal om materiaal dat nog bruikbaar was te recupereren.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Vanmiddag zijn de mensen van de sportdienst onder begeleiding op twee plaatsen in de sporthal gedurende korte tijd binnen gemogen om materiaal dat nog bruikbaar was er uit te halen. Het volledige gebouw mogen zelfs zij nog niet in wegens stabiliteitsproblemen.
Ik ben blij te kunnen meedelen dat er toch een pak materiaal in tamelijke staat kon worden verwijderd.”

Caroline Putman Sportfunctionaris: “ We hebben enkele zaken kunnen uit het gebouw halen. Onder andere turntoestellen. We moeten nu bekijken dat buiten brand en rook schade deze toestellen niet te veel geleden hebben aan waterschade want dit is niet meteen duidelijk vast te stellen.
De verantwoordelijken van de sportclubs zullen morgen in de late namiddag uitgenodigd worden om te komen kijken wat we van hen hebben kunnen recupereren.
Ook in het personeelslokaal zijn we binnen gemogen en hebben we geprobeerd zaken te recupereren.”

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Buiten de expert van de brandweer is vandaag ook een expert die optreedt voor de gemeente de nodige vaststellingen gaan doen in sporthal AJ Braillard. We wachten nu zijn verslag af om te bekijken waar we aan toe zijn.
De conciërge van de sporthal verblijft ondertussen bij vrienden in Ruisbroek. De sociale dienst van de gemeente staat hen ook bij
.”

Zoals we in onze eerdere berichtgeving reeds meldde vinden meer en meer clubs onderdak.
Vandaag kwam er nog hulp uit Halle bij.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ De Don-Bosco school uit Halle  doet ons een mooie geste om op momenten dat zij hun sportzaal niet gebruiken deze beschikbaar te maken voor de Leeuws clubs. Zo hoeven onder andere de jongeren die daar met hun club hun trainingen zullen hebben zich niet te ver verplaatsen buiten Sint-Pieters-Leeuw.”

Volgende week maandag plant het gemeentebestuur een vergadering met alle besturen van de vzw sport van Sint-Pïeters-Leeuw.

De regionale kleuterhappening, die gepland stond op zondag 28februari in sporthal AJ Braillard zal plaatsvinden in de sporthal Wauterbos te Sint-Genesius-Rode.

Share

Burgemeester Lieve Vanlinthout reageert op criminaliteits probleem Brussel

SINT-PIETERS-LEEUW / DE RAND: – Burgemeester Lieve Vanlinthout vindt dat haar Brusselse collega’s te licht over het criminaliteits probleem gaan. Ze wijst erop dat de Brusselse criminelen meer en meer actief zijn in de Vlaamse rand rond Brussel.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Wij hier in Sint-Pieters-Leeuw zitten op één kilometer van de wijk Cureghem van Anderlecht. Wij ondervinden hier al twee jaar dat wanneer men in Brussel de teugels aanhaalt dan komen die jongeren of wie het ook zijn die dat tumult allemaal veroorzaken, dan komen die gewoon afgezakt naar de rand.

Dus ook hier in de randgemeenten zijn wij enorm ongerust.
En het gaat niet over een faits divers zoals burgemeester Thielemans zegt.
Hier bij ons zijn er al mensen neergeschoten geweest. Als hoofd van de politie voel ik mij persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van 76 mensen en één van hen is ook mijn zoon. Daardoor weet ik wat al die families doormaken wanneer ze weten dat de politie wordt opgeroepen om op te treden tegen zo’n gevaarlijke gangsters.

De burgemeester vraagt een dringend overleg over de zaak.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: Ik heb me voorgenomen om een initiatief te nemen naar mijn collega burgemeesters uit de rand om samen te komen en van gedachten te wisselen.
Hoe we die aangroeiende criminaliteit bij ons in de rand gaan aanpakken
.”

Ondertussen bevestigde burgemeester Platteau van Dilbeek reeds om op het verzoek van Lieve Vanlinthout in te gaan.

Share

Baliepersoneel gemeente krijgt cursus – klantgerichtheid en het onthaal van anderstaligen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw is in Vlaams-Brabant de tweede gemeente met meeste instroom van vreemdelingen. Waaronder veel anderstaligen. Wat het niet gemakkelijk maakt voor het gemeentepersoneel van Sint-Pieters-Leeuw en in het bijzonder voor het baliepersoneel.
Daarom heeft het college van Burgemeester en schepenen beslist om het balie personeel naar een opleiding te laten gaan georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Deze opleiding of cursus heeft als titel ‘ klantgerichtheid en het onthaal van anderstaligen’.

2009-07-06-elfjuliviering-toespraakBurgemeester Lieve Vanlinthout: “ Dat is inderdaad geen nieuw gegeven in onze gemeente. Maar we merken dat ons personeel meer en meer te verduren krijgt en regelmatig een hele hoop verwijten naar zijn of haar hoofd krijgt. Gewoon omdat zij het Nederlands als voertaal gebruiken wanneer een nieuwe inwoner, anderstalige zich meldt aan de balie. “

De cursus die het baliepersoneel zal krijgen is gebaseerd op 4 punten. Het gaat om de standaard norm die door de gouverneur Lodewijk De Witte is voorgesteld.

1) Alle gemeentebesturen moeten de taalwetgeving naleven.
2) Het eerste contact met de burger verloopt ook in probleem situaties, steeds in het Nederlands. De burger moet duidelijk aanvoelen dat alleen het Nederlands De officiële taal is.
3) Er wordt nooit automatisch overgeschakeld naar een andere taal.
4) Er wordt beklemtoond dat enkel in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij een noodsituatie brand of bij een hoogdringendheid of dringende sociale reden kan overgeschakeld worden naar een andere taal. Maar mits de burger er op te wijzen dat het wegens de uitzonderlijke omstandigheden is dat een andere taal dan het Nederlands zal gebruikt worden.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Ik denk dat we met deze opleiding ook naar ons personeel toe, een grote hulp zullen geven. Want die mensen weten vaak niet waar ze de grens moeten trekken. Trouwens weten wij het altijd wanneer we ons hart moeten laten spreken.
Trouwens ik heb ons personeel altijd meegegeven Als je een anderstalige voor je staan hebt die moeite wil doen om onze taal een beetje te spreken, die begrip heeft en waardering voor onze cultuur. Rijk hem of haar dan de hand en vooral licht hem onmiddellijk in dat wij als gemeente gratis initiatie cursussen Nederlands inrichten. Want dat is uiteindelijk de allereerste manier waarop wij die nieuwe burger kunnen helpen om te integreren en misschien wel werk te vinden.”

Ondertussen werkt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw nog verder aan zijn Integratiebeleid.
Zo werd in het voorbije jaar een integratiedienst opgericht. Deze is ondertussen reeds erkend door minister Marino Keulen die verantwoordelijk was en is  voor Vlaams-beleid. En tegelijkertijd is deze dienst op nog geen jaar tijd ook reeds gesubsidieerd.
Wat nog niet verwezenlijkt is, dat is de inzet van een integratie ambtenaar.
Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Dat heeft te maken met de speciale voorwaarden aan dewelke die persoon moet voldoen. En heeft ook te maken met ons algemeen personeelsbudget. Een budget dat wij toch een beetje ‘de tering naar de nering’ aan het zetten zijn. Vandaar dat die inzet van een integratie ambtenaar wel principieel is goedgekeurd maar na dit jaar nog niet reëel is uitgevoerd.”

Elfjuliviering 2009 – Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het Colomapark van Sint-Pieters-Leeuw had zondag de Elfjuliviering plaats. Burgemeester Lieve Vanlinthout hield haar jaarlijkse elfjuli toespraak. Hierin benadrukte ze dat Sint-Pieters-Leeuw niet te koop is!

Burgemeester Lieve Vanlinthout
Burgemeester Lieve Vanlinthout

Burgemeester Lieve Vanlinthout”… Sint-Pieters-Leeuw blijft haar eigenheid als Vlaamse gemeente verder vestigen. En u weet dat Sint-Pieters-Leeuw samen met Dilbeek de twee enige Vlaamse gemeenten zijn in de rand zonder faciliteiten.
We mogen dat ook nooit vergeten dat een tweetal jaar geleden er sprake is geweest om die twee gemeenten faciliteiten te verlenen in ruil voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Welnu ik kan u zeggen dat ik als burgemeester NOOIT onze gemeente zal verkopen! (applaus publiek)  Zelfs als B-H-V daardoor niet gesplitst raakt. Maar wij blijven de Vlaamse gemeente die we altijd geweest zijn. En die boodschap wil ik ook doorgeven en zal ik ook doorgeven aan alle onderhandelaars, aan alle Vlaamse politiekers in het Vlaamse -en federale parlement. Maar zeker en vast ook aan premier Herman Van Rompuy en aan kandidaat Minister President Kris Peeters. Zodanig dat er niemand toch ook maar één halve minuut het in zijn of haar gedacht zou halen om die mogelijke oplossing tot splitsing voor te dragen in een comité van onderhandelaars. Daar geef ik u mijn erewoord op.,…”
2009-07-05-elfjuliviering_sint-pieters-leeuw_2 2009-07-05-elfjuliviering_sint-pieters-leeuw_3 2009-07-05-elfjuliviering_sint-pieters-leeuw_4 2009-07-05-elfjuliviering_sint-pieters-leeuw_5


Op het einde van de toespraak kreeg Burgemeester Lieve Vanlinthout een uitbundig applaus van de meer dan 500 aanwezigen.
2009-07-05-elfjuliviering_sint-pieters-leeuw_6-eva

Nadien konden de aanwezigen genieten van een concert van Eva De Roovere en Band.
Eva De Roovere Studeerde aan de kleinkunstafdeling van Studio Herman Teirlinck en de Jazz Studio Tritonus in Antwerpen. Won in 1999 het Leids Cabaret Festival samen met Colette Notenboom. Tot 2007 heeft ze in verschillende bands gezongen en klarinet gespeeld: Oblomow, Kadril, Olla Vogala,… Sinds 2006 is Eva solo. Ze bracht reeds 2 cd’s uit – De Jager en Over & Weer.

Eva De Roovere
Eva De Roovere

Tegelijkertijd was er ook een Elfjuliviering in Sint-Laureins-Berchem.
Deze was georganiseerd door de De Landelijke Gilde Oudenaken/Sint-Laureins-Berchem. Met als thema “Elfjuliviering onder de Lindeboom”. Aan de Molenborre waren Vlaamse volksspelen, kinderspelen en barbeque. Dit alles opgeluisterd met muziek van de accordeonvirtuoos Rudy en Guy.

PRIKactie – Vlaamse Griepcampagne


Naar aanleiding van de lancering van de Vlaamse Griepcampagne van het Vlaamse Griepplatform willen de lokale burgemeesters, de huisartsen en de verpleegkundigen samen met vzw LOGO Pajottenland/Zennevallei het goede voorbeeld geven. Het is van groot belang dat mensen blijven gesensibiliseerd worden voor de gevaren van griep. De doelgroep (65-plussers, chronisch zieken,…) moet zich jaarlijks blijven vaccineren. Ook zorgverstrekkers zijn een belangrijke doelgroep en daarom willen zij samen met de eerste lijnsgezondheidswerkers alvast het goede voorbeeld geven. Tijdens de PRIKactie op woensdag 22 oktober 2008 in het medisch huis te Buizingen lieten burgmeester Lieve Vanlinthout van Sint-Pieters-Leeuw, burgemeester Hugo Casaer van Beersel, burgemeester Dirk Pieters van Halle en burgemeester André De Roubaix van Pepingen zich ook intenten tegen griep.
Bron: http://www.sint-pieters-leeuw.be/griep.htm

11 juli: Toespraak burgemeester Lieve Vanlinthout


Sint-Pieters-Leeuw: Vorig jaar was Sint-Pieters-Leeuw één van de gemeenten in de rand die geen 11 juli viering hield als protest omdat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog niet gesplitst was.
Burgemeester Lieve Vanlinthout begon haar toespraak dan ook met te zeggen dat twee jaar geen 11 juli viering omwille van de niet splitsing van het goede wat te veel was en ons te lang de mond zou snoeren.

fragment toespraak Lieve Vanlinthout: ” … er kan geen prijs worden betaald. Daarom verwerpen we met klem de uitbreiding van het Brusselse gewest ten laste van Vlaanderen. Dus ook geen corridor naar Wallonië op het grondgebied van Sint-Genesius-Rode of eender waar,…”.

Bekijk en beluister via onderstaande web-video de integrale toespraak.

Gelegenheidsspreker was Vlezenbekenaar  en voorzitter van vzw De Rand Eddy Frans.