SINT-PIETERS-LEEUW: – Persbericht van burgemeester Lieve Vanlinthout betreffende het niet organiseren van de verkiezingen door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, alsook het niet plaatsen van verkiezingsborden op openbaar terrein.

gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw
Het college van burgemeester en schepenen heeft in haar zitting van 10 mei – op 2 onthoudingen van de VLD-schepenen na – beslist dat het zich in de onmogelijkheid bevindt om de verkiezingen van 13 juni aanstaande zelf te organiseren. Dit heeft alles te maken met het feit dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds niet gesplitst is. Hierdoor druisen deze verkiezingen in tegen de Grondwet en zijn ze bijgevolg ongrondwettig. Dit laatste werd bevestigd in het arrest 73/2003 van het Arbitragehof van 26 mei 2003. De termijn van vier jaar die aan de wetgever werd gelaten om de ongrondwettigheid uit de wereld te helpen, is intussen ook voorbij.

Het college concludeert hieruit dat het geen enkele van de handelingen, nodig voor de organisatie van de verkiezingen, zelf kan stellen en heeft dit ook laten weten aan de provinciegouverneur. De gouverneur zal daarom onder andere het vaststellen van de kiezerslijsten, het toesturen van deze lijsten naar ondere andere de partijen, het opmaken van de lijsten met namen van potentiële kandidaat-voorzitters, -secretarissen en –bijzitters, en het laten drukken en verzenden van de oproepingsbrieven, op zich moeten nemen en rechtstreeks of via een gemandateerde opdrachten moeten geven aan de gemeentesecretaris.

Hiermee schaart Sint-Pieters-Leeuw zich achter de beslissing van de conferentie van de burgemeesters die op 12 mei gehouden werd te Halle.

Het college besliste eveneens om, zoals bij de voorgaande verkiezingen,  geen verkiezingsborden op de openbare weg te plaatsen.

Beide collegebeslissingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 26 mei 2010 voorgelegd.

Lieve Vanlinthout
burgemeester

Share

%d bloggers liken dit: