VLAAMS-BRABANT: – Naar aanleiding van de wateroverlast in enkele gemeenten van Vlaams-Brabant heeft provinciegouverneur De Witte vanavond om 22 uur een tweede coördinatievergadering gehouden in het Provinciaal Crisiscentrum.

Op deze vergadering waren naast vertegenwoordigers van de betrokken brandweerkorpsen, civiele bescherming, ook de beheerders van de waterlopen aanwezig. Tijdens de vergadering werd een stand van zaken opgemaakt van de situatie in Vlaams-Brabant.

– Het water van de Demer werd en wordt opgevangen in de wachtbekkens van Webbekom en Schulen. Hierdoor werden problemen stroomafwaarts vermeden. Wat de Demer, de Motte en de Winge betreft, worden geen problemen verwacht voor deze nacht of morgen.

– De Velpe moet nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het waterpeil is kritiek en er blijft een dreiging voor Halen.

– De Zenne bereikte in de loop van de dag een kritiek peil, maar zakt nu en nergens dreigt overstromingsgevaar. Overtollig water wordt opgevangen in het kanaal Brussel-Charleroi.

– De toestand in Herne en Galmaarden, gelegen naast de rivier De Mark blijft zorgwekkend. In beide gemeenten trad het gemeentelijk rampenplan in werking. In het centrum van Herne liepen eerder op de dag de kelders van een 15-tal woningen onder water. Ook in Galmaarden is het overstromingsgevaar niet geweken.

– In Liedekerke pompt civiele bescherming in het industriepark Begijnenmeers vanuit de Bellebeek over naar de Dender.

De problemen zijn tot nu toe niet te vergelijken met de wateroverlast van november vorig jaar. De betrokken gemeentebesturen hebben gisteren en vandaag de nodige preventieve maatregelen getroffen om hun bevolking te vrijwaren van de wateroverlast. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op brandweer en civiele bescherming.

De provinciale rampenfase wordt niet afgekondigd.

%d bloggers liken dit: