2010-11-14-noodweer_01SINT-PIETERS-LEEUW:- Vanaf 1 januari 2018 treedt een nieuw provinciaal subsidiereglement voor waterpreventieve maatregelen in werking.
Burgers zullen, indien zij voldoen aan de voorwaarden tot 75 % worden gesubsidieerd voor het nemen van waterpreventieve maatregelen. Door het provinciaal reglement is het gemeentelijk reglement, goedgekeurd op de gemeenteraad van juni 2017, in de praktijk echter nutteloos geworden.

Jos Speeckaert, schepen van Waterbeheer: “De gemeente wenst waterpreventieve maatregelen wel te blijven ondersteunen en past daarom haar reglement aan. De nieuwe voorwaarden zijn zo opgesteld dat ze volledig aansluiten bij de voorwaarden van het provinciaal subsidiereglement. Hierdoor hoeft de burger maar één aanvraag te doen, bij de provincie, en moet de gemeente niet opnieuw alle voorwaarden controleren als de provincie een subsidie toekent, wat een behoorlijke planlastvermindering met zich mee brengt.
Door de combinatie van beide subsidies zal de aanvrager tot maximaal 90 % (75 % provincie, 15 % gemeente) subsidie kunnen krijgen voor een totaal van maximaal 10.000 euro aan werken.”
De subsidie moet worden aangevraagd bij de provincie uiterlijk 1 jaar na de voltooiing van de werken.