Strijd tegen wateroverlast – subsidies voor preventieve maatregelen in Sint-Pieters-Leeuw

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams-Brabanders, die in overstromingsgevoelige zones wonen, kunnen provinciale subsidies krijgen om hun woning te beschermen tegen wateroverlast. Inwoners uit Beersel, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw kunnen als eerste beroep doen op deze subsidies.
2018-01-29-Provinciale-subsidie-wateroverlast
De provincie Vlaams-Brabant is de streekmotor achter de inspanningen die gebeuren om overstromingen en wateroverlast aan te pakken en zal ook in de toekomst blijven investeren in grootschalige werken zoals de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden.

Maar wateroverlast kan niet alleen met zulke collectieve maatregelen bestreden worden. Want bij extreme weersfenomenen zal het nooit mogelijk zijn alle wateroverlast te vermijden. Er moet dus ook ingezet worden op het zoveel mogelijk vermijden en beperken van wateroverlast en -schade.

Daarom willen we mensen die op kwetsbare plaatsen wonen, stimuleren om individuele maatregelen te nemen tegen wateroverlast. Dankzij een nieuw subsidiereglement krijgen ze een duwtje in de rug. Zo kunnen we samen schade zo veel mogelijk vermijden in de toekomst’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

Het provinciaal subsidiereglement ‘waterpreventieve maatregelen’, dat de provincieraad op 5 december 2017 goedkeurde, biedt eigenaars die hun gebouw waterproof maken tot 75% subsidie, met een maximum van 7.500 euro voor een woning of een gebouw dat gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden en tot 10.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.

Tot 90 % subsidie = 75 % provincie, 15 % gemeente Sint-Pieters-Leeuw
De gemeente wenst waterpreventieve maatregelen te blijven ondersteunen en past daarom haar reglement aan. De nieuwe voorwaarden zijn zo opgesteld dat ze volledig aansluiten bij de voorwaarden van het provinciaal subsidiereglement. Hierdoor hoeft de burger maar één aanvraag te doen, bij de provincie, en moet de gemeente niet opnieuw alle voorwaarden controleren als de provincie een subsidie toekent, wat een behoorlijke planlastvermindering met zich mee brengt.
Door de combinatie van beide subsidies zal de aanvrager tot maximaal 90 % (75 % provincie, 15 % gemeente) subsidie kunnen krijgen voor een totaal van maximaal 10.000 euro aan werken.”
De subsidie moet worden aangevraagd bij de provincie uiterlijk 1 jaar na de voltooiing van de werken.

2018-01-29-Provinciale-subsidie-wateroverlast_02Voorbeelden van werken zijn de plaatsing van waterdichte schotten aan deuren en ramen, opmetselen van ventilatieopeningen, het afkoppelen van hemelwaterafvoer en riolering en het voorkomen van terugstroom van afvalwater vanuit de riolering dankzij terugslagkleppen.

‘Om goede resultaten te boeken, is een geïntegreerde aanpak inclusief studiewerk op perceelniveau noodzakelijk. Zulk maatwerk is erg arbeidsintensief. Daarom is het in eerste instantie niet haalbaar om meteen in de hele provincie aan de slag te gaan en werken we met prioritaire projectgebieden.
We hebben nu een eerste reeks gebieden afgebakend. Het gaat om de gemeenten Beersel. Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode
’. zegt gedeputeerde Monique Swinnen. ‘Om de mensen zo goed mogelijk te begeleiden, werken we nauw samen met de gemeenten om de maatregelen te realiseren en zien we toe op de correcte uitvoering van de werken. Op die manier willen we snel tot goede resultaten komen zodat de mensen gespaard blijven van waterschade bij toekomstige Wateroverlast.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/waterpreventie
zie ook artikel 24/12/17 – Subsidies waterpreventieve maatregelen

Meer info in onderstaande video door Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen – Luc Deconinck, burgemeester – Bart Keymolen ,schepen.


9 februari 2018: Infomoment/terugkoppeling preventie overstromingsschade Sint-Pieters-Leeuw

In het voorjaar van 2017 ging de gemeente Sint-Pieters-Leeuw samen met de VMM op zoek naar een aantal woningen waarvan de eigenaars of huurders een plan willen laten opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Op vrijdag 9 februari tussen 14 en 21 uur kunnen de deelnemers hun verbetervoorstel bespreken tijdens een terugkoppelmoment in CC Coloma. Om te verzekeren dat er voldoende tijd is voor iedereen om het voorstel te bespreken, moet je een afspraak maken. De contactpersoon is Wendy Schuyten, bereikbaar elke werkdag tussen 8 en 13 uur op het nummer 016 24 05 05.

Iedereen die meer informatie wenst over dit project of over het subsidiereglement waterpreventieve maatregelen is eveneens welkom.
Er worden enkele demonstraties van waterpreventieve maatregelen gegeven.
Ook degene die nog problemen van wateroverlast willen melden kunnen terecht in CC Coloma op 9 februari 2018 van 14 tot 21 uur.

Leeuwse kunstacademie ontvangt subsidies voor renovatie stookplaats

2017-12-29-kunstacademieSINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert 4,2 miljoen euro in 37 energiebesparende projecten in scholen van het deeltijds kunstonderwijs (DKO).
Eén van de projecten in het kader van het klimaatfonds voor het deeltijds kunstonderwijs van steden en gemeenten betreft de Leeuwse Kunstacademie die een subsidie ontvangt van € 15 102,88 voor aanpassing van de verwarming

Eind vorig schooljaar (2016-2017) werd een oproep gelanceerd aan de schoolbesturen van het deeltijds kunstonderwijs uit het officieel gesubsidieerd onderwijs om aanvragen voor energiebesparende ingrepen in hun onderwijsinfrastructuur in te dienen. Daarmee worden voor het eerst middelen geïnvesteerd in schoolinfrastructuur van het deeltijds kunstonderwijs. Er werden 49 projecten ingediend door 46 gemeentebesturen, waarvan 43 energiebesparende projecten ontvankelijk werden verklaard. Die werden gerangschikt op basis van hun CO 2 -reductie per gesubsidieerde euro. 27 projecten krijgen samen een totale subsidie van bijna 3,2 miljoen euro. Daarnaast worden voor het stedelijk onderwijs in Antwerpen en Gent nog eens 10 energiebesparende projecten goedgekeurd.

Samen met de lokale besturen gaat het om een investeringskost van bijna 12 miljoen euro ter verduurzaming van schoolpatrimonium van het Deeltijds Kunst Onderwijs waarvan 4,2 miljoen euro gesubsidieerd wordt vanuit het Vlaams Klimaatfonds.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor het eerst wordt in de verduurzaming van schoolinfrastructuur van het deeltijds kunstonderwijs geïnvesteerd. Ook het DKO heeft een uitgebreid patrimonium waar een groot potentieel ligt om energie te besparen.
Met deze investeringen kunnen we de CO 2 -uitstoot doen dalen met 2.400 ton per jaar. Een win-win situatie, de scholen kunnen hun noodzakelijke investeringen doen en de CO 2 -uitstoot daalt
.”

2017-07-06-achterzijde-kunstacademieSubsidie voor Leeuwe kunstacademie
Begin oktober werd een subsidiedossier in het kader van het Vlaams klimaatplan ingediend voor de renovatie van de stookplaats in de kunstacademie.
We zijn dan ook heel tevreden dat de minister van onderwijs Hilde Crevits onze aanvraag heeft goedgekeurd.
Zodoende kan een gascondensatieketel en de nodige aanpassingen worden gerealiseerd.
Deze stookplaats met een geraamde investering van 30205,76 euro zal voor 15102,88 euro gesubsidieerd worden”,
aldus schepen van gebouwen Lucien Wauters.

Vrije basisschool Sint-Lutgardis Zuun en Den Top krijgen subsidies voor scholenbouwprojecten

VLAANDEREN/SINT-PIETERS-LEEUW: –  Tijdens de laatste twee maanden van 2017 is er 16 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in Vlaams-Brabant. Bijna 15 miljoen euro gaat naar grote schoolbouwprojecten. Ruim 1 miljoen euro gaat naar kleinere verbouwings- en renovatiewerken met het oog op de vernieuwing van het bestaande schoolpatrimonium.


Twee Leeuwse scholen ontvingen schoolbouwsubsidies van AGION in november en december 2017:
€ 2 660 000,00 voor Vrije Basisschool Sint-Lutgardis Zuun
€ 1 320 000,00 Gemeentelijke Basisschool – Den Top

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kende in september en oktober 2017 iets meer dan 82 miljoen euro subsidies toe voor scholenbouwprojecten in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Er zijn verschillende subsidieprocedures afhankelijk van de aard en de kostprijs van de bouw- of verbouwingswerken. Voor nieuwbouw en grote verbouwingswerken aan schoolgebouwen en de buitenomgeving werd er in november en december 2017 voor bijna 49 miljoen euro aan subsidies vastgelegd ten voordele van verschillende schoolbesturen. Daarnaast zijn er nog verschillende uitzonderingsprocedures mogelijk (werken ten gevolge van overmacht, dringende ingrepen,). Voor die kleinere werken werd ruim 33 miljoen euro vastgelegd.
Voor Vlaams-Brabant betekent dit een totaal subsidiebedrag van 16 miljoen euro. 20 Vlaams-Brabantse scholen krijgen een subsidie van meer dan 100.000 euro. Het Instituut Sancta Maria in Aarschot krijgt 3,7 miljoen euro voor de renovatie van een deel van de school. Maar ook bijvoorbeeld de Vrije Basisschool in Sint-Pieters-Leeuw krijgt 2,6 miljoen euro voor de uitbreiding van de school met een nieuwbouw, waardoor er extra capaciteit komt.
26 scholen krijgen een subsidie van minder dan 100.000 euro (en meer dan 10.000 euro), dat gaat dan concreet om kleinere herstellingswerken of bijvoorbeeld het vernieuwen van het sanitair.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Er wordt voor 16 miljoen euro geïnvesteerd in het vernieuwen en moderniseren van schoolgebouwen in Vlaams-Brabant. Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo groot als deze legislatuur. In 2017 kregen scholen in Vlaams-Brabant 37,5 miljoen euro aan subsidies om het schoolpatrimonium te vernieuwen. Met daarnaast nog eens de investeringen via publiek-private samenwerking en de huursubsidies, worden de schoolgebouwen in grote mate vernieuwd.”

Subsidies waterpreventieve maatregelen

2010-11-14-noodweer_01SINT-PIETERS-LEEUW:- Vanaf 1 januari 2018 treedt een nieuw provinciaal subsidiereglement voor waterpreventieve maatregelen in werking.
Burgers zullen, indien zij voldoen aan de voorwaarden tot 75 % worden gesubsidieerd voor het nemen van waterpreventieve maatregelen. Door het provinciaal reglement is het gemeentelijk reglement, goedgekeurd op de gemeenteraad van juni 2017, in de praktijk echter nutteloos geworden.

Jos Speeckaert, schepen van Waterbeheer: “De gemeente wenst waterpreventieve maatregelen wel te blijven ondersteunen en past daarom haar reglement aan. De nieuwe voorwaarden zijn zo opgesteld dat ze volledig aansluiten bij de voorwaarden van het provinciaal subsidiereglement. Hierdoor hoeft de burger maar één aanvraag te doen, bij de provincie, en moet de gemeente niet opnieuw alle voorwaarden controleren als de provincie een subsidie toekent, wat een behoorlijke planlastvermindering met zich mee brengt.
Door de combinatie van beide subsidies zal de aanvrager tot maximaal 90 % (75 % provincie, 15 % gemeente) subsidie kunnen krijgen voor een totaal van maximaal 10.000 euro aan werken.”
De subsidie moet worden aangevraagd bij de provincie uiterlijk 1 jaar na de voltooiing van de werken.

Minister Crevits kent 1.500.000 euro toe voor extra schoolcapaciteit in Sint-Pieters-Leeuw

2015-04-24-CrevitsVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) kent dit jaar bijna 36 miljoen euro specifieke middelen toe voor extra schoolcapaciteit in Vlaanderen en Brussel. Het gaat om 35 miljoen euro aan bouwsubsidies en bijna 1 miljoen euro aan huursubsidies. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de erkende capaciteitsgemeenten Antwerpen, Asse, Gent Grimbergen, Halle, Leuven, Mechelen, Roeselare, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Niklaas en Vilvoorde kunnen met die middelen meer plaatsen voor kinderen in de klas creëren. Minister Crevits verwacht dat de beloofde capaciteitsuitbreiding op korte termijn effectief gerealiseerd wordt.

Sint-Pieters-Leeuw krijgt een bouwsubsidie voor capaciteitsuitbreiding van 1.500.000 euro.

Capaciteitsgemeenten
Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering jaarlijks specifieke middelen vrij om nieuwe schoolcapaciteit te creëren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in die gemeenten in Vlaanderen die kampen met een tekort aan schoolplaatsen. Eind 2014 werd een nieuwe oproep gelanceerd naar alle lokale ‘taskforces capaciteit’ om een actuele lijst met capaciteitsprojecten in te dienen met het oog op de verdeling van de capaciteitsmiddelen 2015. In deze taskforces zetelen alle lokale onderwijsverstrekkers onder coördinatie van de gemeente. Samen bekijken ze de lokale capaciteitsbehoeften, brengen ze de verschillende voorstellen tot capaciteitsuitbreiding in kaart en beslissen ze welke capaciteitsprojecten effectief worden gerealiseerd met de toegekende middelen.

De oproep vertrok naar de 17 erkende capaciteitsgemeenten in Vlaanderen (Antwerpen, Asse, Denderleeuw, Gent, Grimbergen, Halle, Kortrijk, Leuven, Lokeren, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Tienen, Turnhout, Vilvoorde en Wervik) en naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel.

15 capaciteitsgemeenten dienden een aanvraag in voor capaciteitsmiddelen. De ingediende dossiers werden gebundeld en beoordeeld, onder meer op hun volledigheid en correctheid, om vervolgens de vergelijking van de capaciteitsdruk over de verschillende gemeenten mogelijk te maken.

Om de huidige en toekomstige capaciteitsdruk in de verschillende capaciteitsgemeenten te berekenen werd gebruik gemaakt van lokaal aangeleverde en centraal beschikbare capaciteitsgegevens. Het gaat zowel om de vraagzijde (de noden) als het beschikbare aanbod (welke capaciteit bestaat er al).

In dat kader ontwikkelt het departement Onderwijs en Vorming ook een capaciteitsmonitor. Die capaciteitsmonitor zal tegen de zomer 2015 opgeleverd worden en zal minister Crevits in staat stellen om de werkelijke capaciteitsnoden nog preciezer in kaart te brengen.

In afwachting van die capaciteitsmonitor gebeurt de verdeling van de capaciteitsmiddelen 2015 aan de hand van volgende parameters:
– De actuele capaciteitsdruk (2014);
– De toekomstige capaciteitsdruk (2018);
– De bevolkingsprognoses (groei/afname) 2018-2024 in de leeftijdscategorie 3-11-jarigen (aan de hand van demografische data opgesteld door de Studiedienst Vlaamse Regering);
– De door de lokale ‘taskforces capaciteit’ gevraagde capaciteitsmiddelen 2015: 408,5 miljoen euro aan bouwsubsidies en 873.353 euro aan huursubsidies (beschikbaarheidsvergoedingen);
– De toegekende capaciteitsmiddelen 2010-2014 en de uitvoering ervan;
– De beschikbare middelen.

Op basis van deze data is de verdeling van de capaciteitsmiddelen 2015 als volgt:
Wat de bouwsubsidies betreft:
Antwerpen: 12.000.000 euro
Asse: 400.000 euro
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 7.000.000 euro
Gent: 3.300.000 euro
Grimbergen: 1.500.000 euro
Halle: 2.100.000 euro
Leuven: 1.600.000 euro
Mechelen: 1.600.000 euro
Roeselare: 550.000 euro
Sint-Pieters-Leeuw: 1.500.000 euro
Sint-Niklaas: 700.000 euro
Vilvoorde: 2.750.000 euro
Totaal: 35.000.000 euro

Wat de huursubsidies (beschikbaarheidsvergoedingen) betreft:
Daarnaast worden ook middelen voorzien voor de betaling van huursubsidies die ingezet worden om tijdelijk in bijkomende schoolcapaciteit te voorzien, de zogenaamde beschikbaarheidsvergoedingen.Totaal: 827.753 euro

Efficiënte realisatie van extra schoolcapaciteit
Een analyse van de toegekende middelen 2010-2014 leert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits dat de realisatie van bijkomende schoolgebouwen veel te lang op zich laat wachten waardoor de werkelijke capaciteitsuitbreiding vaak pas vele jaren later een feit is. Dat moet in de toekomst anders en beter. Tijdens de vorige legislatuur heeft de Vlaamse Regering 188 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen geïnvesteerd in 12 capaciteitsgebieden. Voor 44% van deze middelen zijn de werken nog niet opgestart. Slechts een vijfde van de middelen (19%) heeft ondertussen effectief tot capaciteitsuitbreiding geleid. Voor 37 % van de middelen is er ondertussen een concreet projectplan uitgewerkt of zijn de bouwwerken volop bezig. Waarom de capaciteitsuitbreiding zo lang op zich laat wachten, is nog onduidelijk. Minister Crevits laat onderzoeken wat mogelijke oorzaken zijn en hoe het in de toekomst sneller kan. De capaciteitsnoden zijn groot. Het komt er dus op aan de toegekende middelen zo snel en efficiënt mogelijk in te zetten.

Masterplan Scholenbouw
Daarnaast maakt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werk van een Masterplan Scholenbouw, vooral in functie van de reguliere financiering. Dat Masterplan zal de grote lijnen uittekenen over hoe in de toekomst de schoolinfrastructuur op een meer planmatige wijze zal worden aangepakt. Het gaat dan zowel om het oplossen van de concrete capaciteitsnoden in specifieke gebieden als de modernisering van het verouderde schoolpatrimonium. Vlaanderen kampt immers met een historische onderhoudsachterstand en erg verouderde schoolinfrastructuur. Ook die moet gemoderniseerd worden.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We investeren dit jaar bijna 36 miljoen euro om extra schoolcapaciteit in Vlaanderen en Brussel te creëren, daar waar er nu en in de toekomst plaatsen te kort dreigen te zijn. Het doel is dat elk kind in een school terecht kan. Niet alleen bijkomende middelen zijn noodzakelijk, ook meer daadkracht. Want de realisatie van bijkomende schoolgebouwen laat vaak te lang op zich wachten. Slechts voor een vijfde van de toegekende capaciteitsmiddelen in de periode 2010-2014 zijn de werken volledig uitgevoerd. Bij bijna de helft van de middelen zijn de werken nog niet opgestart. Gezien de grote noden moet we er voor zorgen dat de beschikbare en toegekende middelen sneller tot effectieve capaciteitsuitbreiding leiden.”


2014-09-18_gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwEerste reacties uit Sint-Pieters-Leeuw:

Voorzitter van CD&V Sint-Pieters-Leeuw Siebe Ruykens laat in een reactie weten verheugd te zijn met de extra middelen (1 500 000 euro) die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) toekent aan Sint-Pieters-Leeuw.
Het gemeentebestuur wil prioritair inzetten op extra plaatsen voor onderwijs en kinderopvang. Dankzij een goed uitgewerkt dossier en een uitgebreid en constructief overleg met Minister Crevits is onze gemeente er voor de eerste maal in geslaagd om aanspraak te maken op deze extra capaciteitsmiddelen. Deze middelen zijn broodnodig, want net als andere gemeenten uit de Vlaamse Rand, kampt Sint-Pieters-Leeuw met een erg grote druk op ons onderwijs. De extra middelen moeten ons toelaten om op korte termijn extra plaatsen voor kinderen bij te creëren in Leeuwse scholen. We zullen samen met de collega’s bekijken hoe we deze middelen optimaal kunnen inzetten”, aldus Siebe Ruykens.

Gunther Coppens, schepen van onderwijs: “Het is goed dat we van de Vlaamse regering middelen krijgen om aan capaciteitsuitbreiding te doen. We hadden een bijzonder goed dossier ingediend met de lokale Taskforce waar alle onderwijsverstrekkers in vertegenwoordigd zijn.
We hoopten wel op 5 miljoen euro om de nieuwe school in Zuun-Ruisbroek te kunnen bouwen. We zullen nu op minder grote schaal moeten nadenken, onderzoeken wat we gaan doen in overleg met het kabinet Crevits.

Provincie investeert in duurzame milieu- en klimaatprojecten

provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde vorige week een nieuw subsidiereglement voor duurzame klimaat- en milieuprojecten goed. Het nieuwe reglement geeft aan gemeenten, scholen, middenveldorganisaties én bedrijven de kans om mee te werken aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de provincie. Jaarlijks wordt er gemiddeld 500.000 euro voorzien als hefboom voor lokale klimaat- en milieuprojecten.

Samenwerken aan duurzame provincie
In het verleden ondersteunde de provincie al diverse milieu – en afvalprojecten.
Maar we gaan nu onze middelen efficiënter en gebundeld inzetten. Het kernwoord is samenwerking’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘We gaan meer partners op een structurele manier samenbrengen om ideeën en projecten effectief te realiseren. Zo denken we bijvoorbeeld aan een bedrijf dat samen met een lokale sportclub en de gemeente de voetbalkantines gaat verduurzamen. Of een gemeente die samen met een lokale coöperatieve vzw en een school een oude watermolen heractiveert.

Subsidiepot als hefboom voor klimaat
Om deze projecten te realiseren, voorziet de provincie op jaarbasis gemiddeld een budget van 500.000 euro. ‘Grote projecten, waar verschillende partners aan samenwerken, kunnen tot 75% van hun projectkost gesubsidieerd krijgen,’ zegt gedeputeerde Luc Robijns. ‘De subsidiepot moet een hefboom zijn voor grotere klimaatprojecten zonder de kleinere initiatieven uit het oog te verliezen’. Elk projectvoorstel is waardevol en wordt objectief geëvalueerd.’

Een projectaanvrager kan tot 75.000 euro ontvangen voor een project dat 2 tot 3 jaar loopt.
De aanvragen voor dit jaar worden voor 1 augustus verwacht.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/subsidie-klimaatprojecten

46.529,22 euro subsidie voor kinderarmoedebestrijding in Sint-Pieters-Leeuw

kinderarmoede_campagnebeeldVLAANDEREN/SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de kinderarmoede in Vlaanderen terug te dringen krijgen 70 gemeenten extra fondsen van minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a). In totaal wordt 4,5 miljoen euro verdeeld.
Sint-Pieters-Leeuw wordt op de kinderarmoedebarometer onderverdeeld in categorie 5 en ontvangt een subsisie van 46.529,22 euro.

Nu krijgen gemeenten geld om de strijd tegen kinderarmoede voortdurend aan te pakken”, aldus Ingrid Lieten. “Voortaan kunnen ze dus rekenen op een stevige ondersteuning vanuit Vlaanderen om kinderarmoede op het terrein aan te pakken, niet meer voor één jaar, maar op permanente basis.”

Er wordt van de gemeenten verwacht dat ze een lokaal netwerk kinderarmoede opstarten waar alle lokale actoren bij betrokken worden. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeentes twee belangrijke vuistregels in acht nemen. Werken aan kinderarmoede is werken aan de situatie van het hele gezin en effectief armoede bestrijden moet je doen samen met de mensen in armoede”, laat Ingrid Lieten weten.

Sint-Pieters-Leeuw ontvangt hiervoor jaarlijks 46.500 euro. sp.a Sint-Pieters-Leeuw roept het OCMW- en gemeentebestuur op om een breed gedragen lokaal actieplan tegen kinderarmoede uit te werken. Kwaliteitsvolle, toegankelijke kinderopvang en de oprichting van een Huis van het Kind zijn voor sp.a de voornaamste prioriteiten.

In 2012 werden in Sint-Pieters-Leeuw 351 kinderen geboren in een kansarm gezin (kansarmoede-index van Kind & Gezin). Dat is bijna 6% van alle geboorten in de gemeente. Dit aantal is de voorbije jaren sterk toegenomen.

David-Van-VoorenWij vinden het belangrijk dat alle betrokken actoren alles in het werk zetten om deze trend te keren en te voorzien in een gepaste begeleiding van deze kinderen en hun ouders. We mogen niet aanvaarden dat kinderen reeds van bij hun geboorte met armoede en sociale uitsluiting te kampen krijgen”, vertelt David Van Vooren, politiek secretaris van sp.a Sint-Pieters-Leeuw. “Wij roepen het OCMW- en gemeentebestuur op een lokaal netwerk kinderarmoede op te starten waar alle lokale actoren bij betrokken worden. Dat netwerk moet een reeks heel concrete acties gaan ontwikkelen in de strijd tegen kinderarmoede.”

Zelf schuift sp.a Sint-Pieters-Leeuw twee prioriteiten naar voren: meer betaalbare kinderopvang en de oprichting van een Huis van het Kind.

Geschikte kinderopvang is een belangrijke stimulans voor de tewerkstelling van moeders met jonge kinderen”, aldus Van Vooren. “Maar ook voor de kinderen zelf heeft het gebruik van kinderopvang tal van positieve gevolgen. Ze leren er omgaan met leeftijdsgenootjes, krijgen er structuur aangeboden en worden er gestimuleerd om nieuwe dingen te ontdekken. Zeker voor kinderen die opgroeien in een kansarm gezin, waar dergelijke prikkels vaak ontbreken, is dit belangrijk. Het voorzien van voldoende betaalbare kinderopvang, en deze ook toegankelijk maken voor kinderen uit een kansarm gezin is dus essentieel”.

Daarnaast pleit sp.a voor de oprichting van een Huis van het Kind. “Dit is niet per sé een nieuwe voorziening, maar een partnerschap tussen verschillende lokale organisaties, met uiteenlopende diensten voor ouders en kinderen. Bedoeling is dat dit dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor ouders wordt. In het Huis van het Kind is er plaats voor bijvoorbeeld een consultatiebureau, een kinderopvanginitiatief, een babysitdienst, de plaatselijke Gezinsbond, pre- of postnatale gym, een opvoedingswinkel, lezingen, workshops, …”, vertelt Van Vooren. “Niet alleen kansarme gezinnen maar alle ouders die met vragen zitten over de opvoeding van hun kinderen zouden hier terecht moeten kunnen. Wel moeten bijzondere inspanningen worden geleverd om ook kansarme gezinnen hierbij te betrekken”.

sp.a vraagt alle partijen en betrokken actoren op de handen in mekaar te slaan, en samen de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan.

Buurthuis bevordert samenleven in Ruisbroek

RUISBROEK: – De provincie Vlaams-Brabant geeft subsidies aan projecten die het samenleven in wijken met een grote diversiteit bevorderen. Het activiteitenaanbod van het buurthuis in Ruisbroek is daar een mooi voorbeeld van.
 
Sociale relaties tussen mensen zijn dynamischer en complexer geworden. De inwijking van nieuwe inwoners uit alle windstreken zorgt voor een grote diversiteit. Die diversiteit is een troef voor de provincie, maar maakt het samenleven in de wijken soms tot een uitdaging. Daarom geven we subsidies aan gemeentebesturen, OCMW’s of huisvestingsmaatschappijen die de sociale samenhang en leefbaarheid samen met de buurtbewoners willen bevorderen“, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor diversiteit en gelijke kansen.

Er zijn momenteel projecten in Kortenaken, Kraainem, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw.
Zo is er in Ruisbroek een project waarbij men op basis van de behoeften van de inwoners activiteiten in het buurthuis organiseert. Zo zijn er specifieke activiteiten voor jongeren, vrouwen, nieuwkomers, kinderen met leerproblemen.

Buurthuis 1601 – Kerkstraat 10 te Ruisbroek
Karin Jiroflée, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant :
De inwijking van nieuwe inwoners uit alle windstreken zorgt voor een grote diversiteit aan culturen. Die diversiteit is een troef voor de provincie, maar maakt het samenleven in de gemeenten soms een uitdaging. Wijkbewoners kennen elkaar niet (meer), sociale netwerken raken verstoord en wijken verstedelijken. Veel mensen ervaren daardoor een gebrek aan sociale samenhang. Jammer want sociale samenhang zorgt voor leefbaardere en aangename wijken waar samenlevingsproblemen aangepakt worden.

Met de subsidie van maximaal 14.000 euro per project wil de provincie gemeentebesturen, OCMW’s en huisvestingsmaatschappijen die op een duurzame manier aan verbondenheid willen werken, helpen bij de opstart van hun werking op het vlak van samenleven. Gedurende maximum 3 jaar kunnen ze een beroep doen op de subsidie. Vanaf dan moet de werking verankerd zijn in de reguliere werking van de aanvragers.

Na 3 jaar zien we mooie resultaten in de vorm van initiatieven (cf. criteria) die tot stand komen met maximale participatie van buurt- en wijkbewoners, waarbij men zoekt naar betrokkenheid van alle groepen in de wijk, in samenwerking met verschillende partners en met een blik op de lange termijn.

Globus Taalinstituut in het buurthuis 1601 - met huistaakbegeleiding van kinderen.

De projecten in Vilvoorde, Houtem, Kraainem, Kortenaken en Ruisbroek zijn in de voormiddag van 26 april als goede praktijkvoorbeelden voorgesteld op een inspiratiedag voor geïnteresseerde besturen en maatschappijen uit Vlaams-Brabant.”

Lieve Vanlinthout, provincieraadslid en burgemeester, tevens bevoegd voor Integratie :
Het project in Ruisbroek werd geselecteerd omdat het vertrekt van de noden die de inwoners in hun wijk hebben. Reeds meer dan twee jaar geleden stapten enkele jongeren naar de gemeentelijke jeugddienst met de vraag een jongerenwerking in Ruisbroek uit te bouwen. Een voormalig atelier, vandaag omgedoopt tot de ‘1601’ werd door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld om deze werking mogelijk te maken. Door het succes van dit project werden de contacten tussen de buurt en het gemeentebestuur beter en konden noden verder geïnventariseerd en geconcretiseerd worden. We konden stilaan dromen van een buurthuis, met een gevarieerd aanbod aan activiteiten. De integratieambtenaar heeft verschillende partners uit de gemeente en de wijk betrokken en samen met de jongeren en de bewoners creëerden ze een aanbod in het buurthuis voor verschillende doelgroepen in de wijk. Zo wordt het buurthuis een bekende plek voor iedereen.

Vandaag is het aanbod gevoelig uitgebreid: er is de permanentie van de toeleiders in diversiteit, de jongerenwerking onder leiding van Groep Intro, de vrouwenwerking in samenwerking met het OCMW, de taallessen Nederlands en de conversatiegroep, de huistaakbegeleiding en de studiebegeleiding in samenwerking met de scholen en het Globus taalinstituut, en allerhande activiteiten met bijvoorbeeld sociaal-culturele verenigingen, e.a.
Een feestcomité is in oprichting. Het comité zal bijvoorbeeld werken aan de opwaardering van de jaarmarkt, een jaarlijkse barbecue en kan suggesties doen voor andere activiteiten.”

Karin Jiroflée: “Het project is ook een mooi voorbeeld van hoe de provincie over zijn verschillende diensten heen samenwerkt om initiatieven te ondersteunen. De inrichting van het buurthuis gebeurt immers met subsidies voor het opwaarderen van de woonomgeving.”

Lieve Vanlinthout : “Zonder de steun van de provincie Vlaams-Brabant zou het project ‘1601-buurthuis Ruisbroek’ nooit tot stand gekomen zijn. Eerst kregen we subsidies van provincie en Vlaamse gemeenschap voor het oprichten van een integratiedienst. Eens deze was opgericht, werden we gesubsidieerd voor het aanwerven van een integratieambtenaar.
En eens deze was aangesteld ging de bal aan het rollen voor het oprichten van een buurthuis in Ruisbroek. Dank zij diverse subsidies vanuit de provincie Vlaams-Brabant is dit project vandaag een succesformule, die in de toekomst zeker en vast verder wordt uitgebreid

gemeente vraagt subsidie voor nieuwe vloer in kleine sporthal Ruisbroek aan Vlaamse overheid

RUISBROEK: – In het kader van de subsidies van de Vlaamse overheid voor de renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zich na de jongste gemeenteraad  kandidaat gesteld om  een nieuwe sportvloer aan te leggen in de kleine sporthal A.J. Braillard.

.

Schepen van sport en gemeentelijke gebouwen, Jos Speeckaert:
De vloer in de kleine sporthal AJ Braillard heeft door de brand van 2 februari 2010 lichte schade opgelopen.
We waren van zin om na de bouw van de grote sporthal deze te vernieuwen zodat tijdens de bouwwerkzaamheden de clubs toch terecht konden in de kleine zaal.

Nu diende zich door de Vlaamse overheid de mogelijkheid aan om  subsidies aan te vragen voor kleinschalige sportinfrastructuur. Daarom hebben we op de jongste gemeenteraad beslist om ons kandidaat te  stellen voor de subsidiëring van renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur. Want de aanvragen moesten binnen zijn voor 31 maart 2012. We hopen zo als gemeente toch wat geld uit te sparen.
Indien we geselecteerd worden kunnen we zo 27.000 euro subsidies ontvangen en zal de aanleg van de nieuwe vloer sneller gebeuren.

Wordt de aanvraag niet weerhouden door de Vlaamse overheid dan blijft de gemeente bij zijn oude plan om na de bouw van de nieuwe grote sporthal de vloer in de kleine sporthal te vernieuwen.”

De kostprijs van de nieuwe sport-vloer is op 65.000 euro geraamd.

zie ook artikel 5 maart 2012: sloop afgebrande grote sporthal AJ Braillard begonnen – KLIK HIER

Provincie stimuleert dagopvang voor ouderen met subsidie voor De Meander in Sint-Pieters-Leeuw

VLAAMS-BRABANT: – Het zorgaanbod groeit trager dan het aantal ouderen dat zorg nodig heeft. Daarom nam de provincie Vlaams-Brabant verschillende initiatieven om de dagopvang van ouderen te stimuleren. De provincie gaf 292.000 euro subsidies uit voor de dagopvang van ouderen of de steun aan kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven of subsidies voor projecten die door toeleiding, bemiddeling of vervoer de deelname van ouderen aan dagbesteding bevorderen.

Maar het zorgaanbod groeit niet aan het zelfde tempo. We stellen vast dat dit nog meevalt voor het aanbod in de rusthuizen. Momenteel is 72% van de nood aan rusthuisbedden ingevuld en met de geplande plaatsen erbij zal dat 95% zijn. De kamers in een centrum voor kortverblijf in Vlaams-Brabant zijn gestegen van 56 plaatsen in 2007 naar 138 nu. Dat is nog ruim onvoldoende maar de de toename is bemoedigend.

Anders gesteld is het met de lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra. De investering en werking kosten veel geld en mogelijk initiatiefnemers moeten al sterk staan om dit uit te bouwen.

Gedeputeerde Monique Swinnen: ” Daarom namen we verschillende initiatieven om de dagopvang van ouderen te stimuleren. Zo is er het provinciaal subsidiereglement voor de dagopvang van ouderen of de steun aan kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven of subsidies voor projecten die door toeleiding, bemiddeling of vervoer de deelname van ouderen aan dagbesteding bevorderen.”

Via het subsidiereglement voor de dagopvang van ouderen kunnen nieuwe lokale dienstencentra en dagopvangcentra een investeringssubsidie krijgen. Bestaande dagverzorgingscentra krijgen ook subsidie als ze nieuwe plaatsen creëren.
De deputatie kende voor dit jaar 220.000 euro subsidies toe aan drie nieuwe lokale dienstencentra, De Pasja in Halle, Ter Putkapelle in Leuven en De Meander in Sint-Pieters-Leeuw, en vijf nieuwe dagopvangcentra, D’Eyckenbrug in Bierbeek, De Wijnstok in Hoeilaart, Het Convent in Holsbeek, het themahuis CADO van Landelijke Thuiszorg in Vilvoorde en St.-Antonius in Zaventem.

Daarnaast moedigt de provincie kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven aan.