SINT-PIETERS-LEEUW – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw organiseert op maandag 20 juni 2016 een infoavond nav de recente wateroverlast.
2016-06-10-grof-vuil_na_waterschade_00
Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over de juridische en verzekeringsaspecten en nazorg. Ook wordt er een toelichting gegeven over het rampenfonds.
De infoavond start om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21.

Stand van zaken na wateroverlast 7 juni op 10 juni om 13u30:
De brandweer heeft alle oproepen n.a.v. de wateroverlast afgewerkt. Intussen zijn alle straten weer open en moddervrij gemaakt. De civiele bescherming en de gemeentelijke technische diensten werken vandaag en morgenvoormiddag nog verder om de modder op de voetpaden in de getroffen straten op te ruimen. Op dit moment hebben de technische diensten al 25 containers met modder, slijk en grind afgevoerd.

De waterslikkers en de riolering worden verder nagekeken door Vivaqua. Deze worden opgekuist waar nodig.

Haviland en Televil zijn nog steeds bezig met het ophalen van vernielde huisraad. Door de enorme hoeveelheden afval (donderdag werd 9 ton ingezameld) is het mogelijk dat zij zelfs vandaag niet overal zullen langsgeweest zijn. Maandag 13 en dinsdag 14 juni komen Haviland en Televil sowieso nog langs voor grof vuil en AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten).

Inwoners die daarna nog vernielde huisraad hebben, kunnen terecht in het recyclagepark. Mits voorlegging van een bewijsstuk van wateroverlast (foto, attest verzekering, …) is dit gratis. Anderzijds wordt er nog een extra ophaalronde grof vuil en AEEA gehouden op maandag 20 juni voor inwoners die dit specifiek aanvragen. Deze aanvragen gebeuren bij de dienst Leefmilieu (02 371 63 54 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be).


Vlaams-Parlement-zijzicht-halfrondVLAANDEREN: – De overvloedige regenval van de voorbije weken komt mogelijk in aanmerking om erkend te worden als een natuurramp. In dat geval komt het Rampenfonds tussen, wat belangrijk kan zijn voor landbouwers en mensen die leven van een leefloon.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois zei woensdag in het Vlaams-Parlement dat hij laat onderzoeken of gemeenten die de voorbije dagen te kampen hebben gehad met overvloedige regenval in aanmerking komen voor een erkenning als ramp. Sinds de zesde staatshervorming is dat een Vlaamse bevoegdheid.

Minister-president Geert Bourgeois op 8 juni:” Niemand onder ons kan onverschillig blijven. Er is enorm veel schade, enorm veel menselijk leed. Er is gelukkig ook veel solidariteit. U hebt daar terecht op gewezen. Bij al die overstromingen en zware regenvallen zijn heel veel mensen spontaan te hulp geschoten.
Ik heb onmiddellijk actie ondernomen. Niet ik, maar de collectieve Vlaamse Regering is bevoegd voor de erkenning van de ramp. Op 31 mei hebben alle burgemeesters, alle gemeenten, al een e-mail gekregen met een formulier om een aanvraag in te dienen.
Ik heb ook de periodes samengevoegd. Het is begonnen op 27 mei, maar het heeft geduurd tot gisteren, met een nasleep. Als er een ramperkenning is, moet alles in één geheel worden erkend. Er staat geen termijn op, maar om snel te gaan, hebben we gevraagd dat alle gemeenten formulieren met de ramingen en met de aanvraag zouden indienen tegen eind juni. Na eind juni kunnen wij het advies van het KMI vragen om te weten of het gaat om exceptionele regenval die onder de rampenwetgeving valt. Dat is federale wetgeving, want het decreet is nog niet in werking. Aan dat advies zijn we formeel gebonden.
Er zijn twee criteria: meer dan 30 liter neerslag per vierkante meter per uur, ofwel meer dan 60 liter neerslag per vierkante meter gedurende 24 uur. Daarnaast is er de overstroming, het buiten de oevers treden van beken en rivieren. Daarover wordt advies gegeven door het Waterbouwkundig Laboratorium van Borgerhout. Als die criteria vervuld zijn – ik kan daar niet op vooruitlopen, maar we weten allemaal dat het zeer uitzonderlijke, zware toestanden waren – komt er een besluit van de Vlaamse Regering. Na dat besluit hebben mensen drie maanden tijd om hun aanvraag in te dienen. Ik heb afgesproken met de diensten, die nog bezig waren met het wegwerken van de gevolgen van vroegere rampen, dat ze zo snel mogelijk zouden overgaan tot de afhandeling van de aanvragen. Zoals u terecht zegt, hetgeen verzekerd is door de brandverzekeringspolis komt niet in aanmerking. Landbouwschade komt wel in aanmerking. Mensen die niet verzekerd zijn wegens een sociale toestand, bijvoorbeeld mensen met een leefloon, kunnen ook van de tussenkomst van het Rampenfonds genieten.

Er is natuurlijk een procedure en die kan ik niet versnellen. De nieuwe procedure onder het decreet zal sneller gaan. Dat is in het decreet ingebakken. Nu zijn we gebonden aan een aantal termijnen. Ik heb al gevraagd aan de gemeenten om snel in te dienen. Eigenlijk staat er geen termijn op, maar het is gevraagd tegen eind juni. Ik mag er toch op rekenen dat alle gemeenten daaraan meewerken. Het zijn ook maar principiële vragen, met bruto ramingen. Dan kunnen we snel ons besluit nemen als we het advies hebben. Dat besluit zal er in de maand september zijn. Er is ook de Inspectie van Financiën, en er is een begrotingsakkoord nodig. Als dat is gebeurd, hebben de mensen drie maanden de tijd. Mijn diensten hebben me verzekerd dat ze zeer snel tot uitbetaling zullen overgaan.

U vraagt terecht aandacht voor de overstroming. Daarom wordt advies gevraagd aan het Waterbouwkundig Laboratorium. Men kan ook schade hebben op plaatsen waar er geen overvloedige neerslag is geweest maar als gevolg van atmosferische neerslag, zoals dat in het besluit staat, die zich op een hoger gelegen gebied heeft voorgedaan waardoor in de lager gelegen gemeente of een deel van een gemeente beken en rivieren buiten hun oevers treden. Ook dat is opgenomen in de regelgeving en wordt objectief in kaart gebracht, in dit geval door het Waterbouwkundig Laboratorium. Ik heb hun gevraagd om zeer diligent te werken.

Meer uitleg over de procedure bij het Rampenfonds en de nodige documenten, vindt u op de website van het Rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

%d bloggers liken dit: