SINT-PIETERS-LEEUW – Arbeiders van de firma Ghent Dredging en landmeters zijn deze week gestart met proef gravingen voor de hermeandering van de Zuunbeek.
2016-06-23-proefgraving-Zuunbeek_06
In de jaren 1972-1975 werd de Zuunbeek gekanaliseerd nu wil men de beek zoveel mogelijk in haar oorspronkelijke traject laten lopen om zo meer bergingscapaciteit te hebben bij hevige regenbuien. Men hoopt met de plannen 200.000 kubieke meter extra water te kunnen opvangen. Zo zal het water trager naar Zuun en Negenmanneke gevoerd worden.

De omgeving van de  Zuunbeek werd twee jaar geleden als één van de 19 strategische projecten van de De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) opgetekend (zie artikel).

Burgemeester Luc Deconinck:”Door het teruggeven van de natuurlijke oude stroming aan de Zuunbeek zal het water vertraagd aflopen waardoor de oeveroverschrijding naar de omliggende beemden in natuurgebied bij zeer hoge waterstanden gemakkelijker gebeurt.
Eigenlijk is het probleem in onze gemeente dat het water te snel naar de beek stroomt en dat die eigenlijk die hoeveelheid water nooit kan opvangen.

Zie ook artikel 05/09/2014 – Infoavond herinrichting van de Zuun

Deze diashow vereist JavaScript.


2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_01
Deelproject 1: Volsembroek
• Realisatie gecontroleerd overstromingsgebied
• Structuurherstel/hermeandering Zuunbeek
• Aanpak verdroging gebied
concrete maatregelen:• Dwarsdijk opwaarts huidige wachtbekken • Vernieuwing stuw → extra berging – optimale sturing
Graven nieuwe meanders • Schotbalken → ecologisch herstel waterloop en vallei

%d bloggers liken dit: