2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Op een informatieavond voor de Wijk Brucom – De Witte Roos donderdagavond liet schepen Jos speeckaert weten dat de gemeente dit jaar een hydronautstudie laat uitvoeren om alle gevoelige gebieden van sint-Pieters-Leeuw in kaart te brengen.

Dankzij een hydronautstudie heeft de gemeente een inventarisatie van de aanwezige rioleringsnetten. Zo kan men nagaan welke impact nieuwe wegen of verkavelingen hebben op de bestaande waterinfrastructuur en welke ingrepen noodzakelijk zijn om overstromingen te voorkomen. Met het computermodel kan men ook verschillende simulaties uitvoeren.
De resultaten zouden eind 2014 bekend moeten zijn.

Daarna moet met de verschillende actoren: Provincie, Agentschap Natuur en Bos, VMM, vivaqua,.. tot een consensus gekomen worden en dienen er kredieten te worden voorzien en dan kan een ontwerp worden gemaakt.

archieffoto Uylenbroekstraat 2011
archieffoto Uylenbroekstraat 2011

Jos speeckaert, schepen van Waterbeheer: ‘Drie gevoelige gebieden in de gemeente zullen het eerst onderzocht worden. Eén daarvan is de wijk De Witte Roos. Daar wordt het regenwater geloosd in de Lotbeek, maar bij hevige regenval kan deze beek al dit water niet slikken.
De studie voor oa. De Uylenbroekstraat zou reeds tegen augustus 2014 gekend moeten zijn. Maar hou er rekening mee dat er niet meteen iets op het terrein verandert dit jaar. De Lotbeek is een provinciale beek, er moeten verschillende instanties geraadpleegd worden, kredieten vrij gemaakt worden,…
Een vertegenwoordiger van Aquafin vertelde dat men in Halle zo’n 5 jaar geleden een gelijkaardige studie uitvoerde.

%d bloggers liken dit: