Leerlingen 5e en 6e leerjaar moeten mondmasker opzetten na herfstvakantie

VLAANDEREN: – De Vlaamse onderwijspartners (waarin onder meer virologen, de onderwijskoepels, de vakbonden en de CLB’s samenzitten) hebben beslist dat leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar opnieuw het mondmasker zullen moeten opzetten na de herfstvakantie. Dat werd beslist om de vierde coronagolf die vooral in lagere scholen circuleert in te dammen. 

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november – maar het mag ook vroeger – binnen opnieuw een mondmasker op school.
• Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
• Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
• In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.

Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/of extra maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Ze stemmen dit ook af binnen hun lokale overlegcomité.

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen (-12 jaar)
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:
•worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen.
•treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden
Deze richtlijnen gelden zowel in basis- als secundair onderwijs:
•Beperk de aanwezigheid van derden op school. Derden dragen een mondmasker.
•Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. Heb daarbij evenwel aandacht voor de meest kwetsbare groepen, voor wie een fysiek oudercontact soms aangewezen kan zijn.
•Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de bredere samenleving gevolgd. Voor eetfestijnen betekent dit dat een covid safe ticket vereist is.
•Laat vergaderingen en andere contacten tussen personeelsleden onderling indien mogelijk digitaal doorgaan. Als de vergadering toch fysiek doorgaat, is het dragen van mondmaskers sterk aanbevolen.

In het secundair onderwijs komt er geen nieuwe mondmaskerplicht.

De hoge besmettingsgraad heeft te maken met het feit dat kinderen onder 12 jaar niet gevaccineerd worden en dat ze veel contacten hebben. In het middelbaar onderwijs stelt zich momenteel geen groot probleem. Daar doen de vaccinaties hun werk.

In principe blijven de nieuwe regels van kracht tot de kerstvakantie, maar er zal tussentijds geëvalueerd worden.

Coronacrisis: vrijwilligersplatform – Sint-Pieters-Leeuw helpt

2020-03-17-Coronacrisis_Sint-Pieters-Leeuw_helptSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft het vrijwilligersplatform http://www.sint-pieters-leeuw.be/splhelpt in het leven geroepen om vrijwilligers die een handje willen helpen tijdens de coronacrisis in contact te brengen met mensen met hulpvragen.

Het gemeentebestuur lanceerde zonet een online hulpplatform onder de naam Sint-Pieters-Leeuw helpt.

2020-03-17-platformWe merken dat er veel mensen zich aanbieden als vrijwilliger, die iets willen doen voor de meest kwetsbare mensen, die nu geen beroep meer kunnen doen op de reguliere dienstverlening.
Via dit platform kan zowel de persoon met een zorgnood als de vrijwilliger zich melden.
Onze medewerkers van de – inmiddels gesloten – dienstencentra zullen elke vrijwilliger dan koppelen aan een buur in hun straat, wijk of buurt die zich met die zorgvraag heeft gemeld.
Indien ze extra vragen hebben, nemen ze contact op met de persoon met een zorgnood en/of de vrijwilliger.
Eventuele geografische hiaten worden door onze eigen medewerkers opgelost
“.

Alle vrijwilligers, die zich via dit platform melden, zijn ook verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de Vlaamse Overheid.


Het platform is bereikbaar via http://www.sint-pieters-leeuw.be/splhelpt

Leeuwse cultuurprijs 2019 voor Johan Deblieck

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de twee jaar reikt het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw – op voordracht van de Leeuwse cultuurraad – de cultuurprijs uit aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor ons culturele leven. Dit jaar werd orgelbouwer en organist Johan Deblieck als laureaat voorgedragen door de cultuurraad. De cultuurprijs werd vrijdagavond officieel overhandigd in De Merselborre in Vlezenbeek.

2019-03-29-uitreiking-cultuurprijs (1)Johan Deblieck, geboren in Ukkel en afkomstig van het naburige Itterbeek, is als liturgisch organist sinds 1984, al 35 jaar lang, verbonden aan de parochie van O.-L.-V. te Vlezenbeek. Hij begeleidt het koor zowel bij de wekelijkse repetities als bij elke officiële uitvoering of op verplaatsing. Zowel zijn muzikale- als zijn professionele loopbaan oogt indrukwekkend.

Jan Desmeth, schepen van Cultuur: “Johan Deblieck is een voorbeeld van iemand die door studie en ondernemingszin van zijn hobby tegelijk zijn beroep maakte, die ons toonde hoe men door doorgedreven specialisatie uiteindelijk een autoriteit wordt met internationale faam, in zijn genre finaal zelfs de normzetter.

Hubert Avaux, voorzitter cultuurraad: “Het Parochiaal Zangkoor van Vlezenbeek, die de kandidatuur van de tweejaarlijkse cultuurprijs indiende, mag fier zijn deze musicus als begeleider te hebben. Anderzijds zijn wij ervan overtuigd dat Johan Deblieck een groot kunstenaar is, die niet alleen zijn hart en ziel in Vlezenbeek verloren heeft, maar ook door zijn internationale uitstraling het Pajotse handwerk-patrimonium over de grenzen van de gemeente en België uitdraagt. Johan betekent op cultureel gebied een meerwaarde voor de gemeente en mag beschouwd worden als één van de artistieke ambassadeurs van Sint-Pieters-Leeuw.

Johan Deblieck kreeg een kunstwerk cadeau van de hand van Rita Cornelis.

Jan Desmeth, schepen van Cultuur: “Rita Cornelis behaalde in 2015 de eerste prijs van het aquarellen-instituut van België. Toevallig nog binnen het thema muziek. Het gemeentebestuur is blij om een orgelbouwer met internationale uitstraling een werk te kunnen aanbieden als aandenken van een kunstenares die zelf ook op hoog niveau actief is.”

Deze slideshow vereist JavaScript.

De uitreiking van de cultuurprijs ging gepaard met een avondvullend programma voor een overvolle theaterzaal in OC De Merselborre. Een optreden van KOKhER en een breugeliaans buffet sloot een succesvolle avond af.

leerlingen Leeuwse scholen hielden op 5 plaatsen vredesmomenten nav 100 jaar wapenstilstand WOI

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om 11 uur hielden verschillende scholen in Sint-Pieters-Leeuw een herdenkingsplechtigheid. De leerlingen en directie van Wegwijzer, Ave Maria, Sint-Lutgardis, Populiertje, Jan Ruusbroec, Den Top en Don Bosco organiseerden elk in de buurt van de school een plechtigheid.


Leerlingen lazen er teksten voor, klaprozen werden opgehangen of geplant en er werd een minuut stilte houden.
Zo hielden de 5de leerjaren van Don Bosco en Den Top gezamenlijk dit vredesmoment thv. het oud-strijdersperk op het kerkhof aan de Rink.

Deze slideshow vereist JavaScript.


De kinderen van het 3de en 6de leerjaar van de Ave Maria basisschool hielden in Vlezenbeek een herdenkingsmoment aan het WOI monument
De leerlingen en hun leerkrachten zorgden er voor een respectvolle en ingetogen mooie herdenking.
Ze legden er ook klaproosjes uit klei aan het monument. De klaprozen staan symbool voor de eerste wereldoorlog omdat ze veelvuldig bloeiden op de slagvelden in Vlaanderen.

Deze slideshow vereist JavaScript.


In Ruisbroek ging het vredesmoment van Jan Ruusbroec en De Wegwijzer door aan het oorlogsmonument naast de kerk. Ook hier werden zelfgemaakte klaprozen opgehangen.

Deze slideshow vereist JavaScript.


In Zuun werden teksten voorgelezen aan de kerk. Doedelzakspelers zorgden voor een ingetogen moment en ook hier werden klaprozen geplant en opgehangen.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Ook basisschool De Groene Parel nam deel aan de herdenkingsplechtigheid.
Bomon Lien: “Onze school koos ervoor om de voltallige lagere school te laten deelnemen. We kunnen het niet verbergen dat basisschool De Groene Parel een verscheidenheid aan kinderen en culturen heeft. Dit zien wij echter als een extra troef! Onze leerkrachten besteden er dan ook jaarlijks een schoolthema aan!
Werken aan vrede! Omgaan met de grote diversiteit waarin we allemaal leven! En vooral respect voor elkaar!

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

sporthal Wildersportcomplex – wachten op expert

2014-09-30-Wildersportcomplex-barst-spant_03SINT-PIETERS-LEEUW: – Wanneer gaat de grote sporthal van het Wildersportcomplex terug open is een veel gestelde vraag de laatste week.
We legden ze voor aan sport schepen Jos Speeckaert.

Schepen van Sport, Jos Speeckaert:
Voor de sporthal komt volgende week een expert, die de metingen gaat uitvoeren van de andere spanten om na te zien of die nog geen sporen van schade ondervinden en of daar ook geen verstevigingen moeten aangebracht worden.
Naargelang dat onderzoek zal de sporthal al dan niet snel terug in gebruik worden genomen. Stelt men geen schade vast aan de andere spanten, kan de sporthal onmiddellijk gedeeltelijk worden gebruikt. In het andere geval zal hij verder gesloten blijven tot de herstellingen volledig zijn uitgevoerd en dat proces kan wel een paar maanden duren. (berekeningen maken, offertes, toewijzingen…)


– 16/03/18 – Update Wildersportcomplex: sporthal blijft nog gesloten, zwembad gaat maandag terug open
– 14/03/18 – Turn-, Dans- en Lichtshow in sporthal AJ Braillard
– 12/03/18 – Wildersportcomplex blijft gesloten
–  10/03/18 – Sporthal en zwembad Wildersportcomplex gesloten

JNM knot-kamp in natuurgebieden Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugdvereniging voor natuur en milieu (JNM) is dit weekend in Sint-Pieters-Leeuw neergestreken voor hun knot-kamp.
2018-03-04-Knotkamp JNM (13)
Wie de jongeren van JNM (De beestige jeugdbeweging voor iedereen van 7 tot 26 jaar) aan het werk ziet dit weekend merkt dat het hen aan jeugdig enthousiasme voor de natuur niet ontbreekt.

Geert Cromphout, Van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Dit knot-kamp gebeurt om de zoveel jaren naar goede gewoonte en is een belangrijk onderdeel van het natuurbeheer in onze gebieden. Een twintigtal jongeren zorgt in de Zuunvallei op 2 plaatsen (Volsembroek en Kerkhofstraat/Oude Zuun) dat de knotwilgen hun noodzakelijk onderhoud krijgen.

Knotwilgen moet zeker om de 10 jaar gesnoeid worden om te voorkomen dat de oude bomen zouden scheuren onder het gewicht van de takkenkruin. De jnm’ers werken met grote lenigheid, vaardigheid en onuitputtelijk enthousiasme! Dank ook aan het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw voor de logistieke ondersteuning.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Meer info: www.jnm.be &  www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

soldatenwandeling Eerste Wereldoorlog

SINT-PIETERS-LEEUW: – Als herdenking aan WOI organiseerde de gemeente zondagnamiddag een “soldatenwandendeling” met als gids Jan Quinart.
2017-11-26-soldatenwandeling (12)
De wandeling trok van de dorpskern richting Mekingen onderweg werd er gewandeld langs straten die genoemd werden naar soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Meer info herdenkingsmomenten 2017-2018 op www.colomaspl.be/WOI

Infomarkt RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdagavond had in het gemeentehuis een “Infomarkt RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw” plaats. Het was het startmoment om kennis te maken met het voorontwerp van het RUP.

Een aantal ruimtelijke situaties en noden in de dorpskern van Sint-Pieters-Leeuw Rink zijn de laatste jaren gewijzigd. Om een aangepaste ruimtelijke visie op de toekomstige ontwikkeling van de kern te formuleren werd aan het studiebureau BUUR de opdracht gegeven tot de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
Het landelijk karakter van het dorp vrijwaren en het versterken van de kernfunctie, het opwaarderen van de publieke ruimte en het versterken van de relaties met de open ruimte, het inpassen van recreatieve verbindingen en de aandacht voor de waterproblematiek zijn enkele kerngedachten in deze studie.

In onderstaande video geeft burgemeester Luc Deconinck meer uitleg over dit startmoment van het openbaar onderzoek RUP centrum Rink.
Hij geef toelichting bij enkele belangrijke accenten zoals de schrapping van een woninguitbreidingsgebied van ongeveer 2 hectare dat nu zal bevestigd worden als landbouwgebied. Men wil het groen in het centrum behouden en versterken.

Wat is een RUP
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of ‘RUP’s’ vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd – stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

ontwerpend onderzoek (richtinggevend)
strategische projecten

Het inrichtingsvoorstel en de strategische projecten zijn het resultaat van ontwerpend onderzoek en zijn slechts richtinggevend. Dit betekent dat dergelijke plannen niet vastliggen, maar een indicatie geven van de mogelijkheden binnen de contouren van het RUP.

publieke ruimte
Dit project omvat de herinrichting en de herbestemming van de publieke wegenis. Het voorzien van een publieke ruimte op mensenmaat moet de doortocht van gemotoriseerd verkeer temperen. Daarnaast kan een vergroting van de dorpsvloer voorzien in de ruimte nodig voor het organiseren van evenementen, aangzien het dorp momenteel geen echt dorpsplein heeft. Binnen deze ruimte dient ook het commercieel centrum geherstructureerd te worden, aansluitend bij de belangrijkste actoren van het dorp.
Binnen dit strategisch project is het ook van belang de belangrijkste attractoren, waaronder het Colomapark, scholencampus en gemeentehuis te verbinden en de relatie tussen dorp en landschap te versterken.

Coloma & parking
Het herlokaliseren van de parking voor het Colomapark naar een plek dichter bij het dorpscentrum zal meer bezoekers van het park het dorp in trekken. Dit komt de (horeca-) zaken rond de Rink ten goede en is er een grotere kans dat de dorpskern met de kerk vaker bezocht wordt. Deze verplaatsing zorgt er voor dat de parking niet enkel in functie van het Colomapark gebruikt zal worden, maar tevens in functie van het dorp. Om de link tussen dorp en park te verbeteren worden er extra zachte verbindingen voorgesteld vanaf de parking. Eeen gedeelte van de naastgelegen hoeve kan een publieke functie toegekend krijgen, in functie van het landschapspark en dorpscentrum. De parking zal ongeveer 30 plaatsen voorzien.

Rink
Aan de Rink, ten oosten van de parochiekerk Sint-Pieter, situeert zich een culturele pool met de bibliotheek en academie. Een uitbreiding van deze pool verhoogt het voorzieningenniveau binnen het dorp, wat de leefkwaliteit op z’n beurt verbetert. Binnen deze zone zijn er ook mogelijkheden om een extra doorsteek te maken tussen de bibliotheek en de kastanjedreef. Hiervoor is het Colomapark nog beter te bereiken vanuit het centrum. Een herbestemming van enkele aanpalende panden moet hiervoor ruimte geven.

bouwblok zorgcampus
Ten zuiden van de Rink, langs de Jules Sermonstraat, Hendrik Vanhouchestraat en Garebaan is een groot cluster aan gemeenschapsvoorzieningen gesitueerd. Dit maakt het goed mogelijk de diverse voorzieningen, onder andere de scholen, met elkaar te verbinden en te verenigen. Ook de relatie met de Rink en Joseph De Pauwstraat dient versterkt te worden. De uitbreiding van de tussenliggende groene zones en een toename en een toename van het aantal zachte verbindingen dienen deze connectie verder te versterken. Binnen deze zone dient ook ruimte gereserveerd te worden voor bijkomende voorzieningen, onder andere voor sport en spel.

Omzetting woonuitbreidingsgebied naar open ruimte
Het gebied tussen de dorpskern en de Zuunbeek, een aantrekkelijk groengebied dat momenteel als landbouwgebied wordt gebruikt met een grote landshappelijke waarde als overgang naar het natuurgebied van de Zuunbeek, wordt nagenoeg volledig behouden en behalve de mogelijkheid tot realisatie van een klein (sociaal) woongebied, verder gevrijwaard van bebouwing. Een kwalitatieve inpassing van deze (sociale) woonwijk op een del van de landschappelijke grens tussen de vallei en het dorp moet de relatie tussen dorp en vallei gaan versterken. Door enkel toegang tot het woongebied te voorzien vanaf de Pastorijstraat zal er geen harde scheiding tussen woonwijk en natuur aanwezig zijn. Het gebied dat momenteel als landbouwgrond wordt gebruikt, wordt verder gevrijwaard van bebouwing.

Parochie en gemeentelijke loodsen
gemeentelijke basisschool Den Top was tot voor kort gevestigd in deze zone. Dit gebouw wordt echter even niet meer tot de volle potentie benut. Net als bij het strategisch project dat inzet op de ontwikkeling van de zorgcampus biedt het een uikomst dat vele kavels binnen de zone die de parochie en gemeentelijke loodsen omvat in het bezit zijn van de lokale overheid. Hierdoor is een herstructurering van het bouwblok mogelijk, dit in functie van nieuwe gemeenschapsvoorzieningen maar ook wonen. Momenteel worden de parochie, gelegen aan de Rink, en de oude loodsen en het schoolgebouw langs de Topstraat gescheiden door enkele achtertuinen van tussenliggende woningen. Aangezien er geen bebouwde elementen in de achtertuinen aanwezig zijn, is het mogelijk een zachte verbinding te maken tussen de pastorie en het gebied waar momenteel de gemeentelijke loodsen gesitueerd zijn. Een kwalitatieve ruimtelijke inpassing kan daarnaast een transformatie voorzien van (semi-publiekelijke) panden naar wonen.

Timing RUP:
– november 2017: gemeenteraad – voorlopige vaststelling
– december 2017 – januari 2018: openbaar onderzoek
– februari 2018: Gecoro ifv behandeling bezwaarschriften
– maart 2018: gemeenteraad – definitieve vaststelling
– juli 2018: invoegtreding RUP

Deze slideshow vereist JavaScript.

1ste Swimming Cup Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zwemclub De Waterleeuwen organiseerde vandaag voor zo’n 218 zwemmers de “1ste Swimming Cup Zennevallei”.
2017-10-08-Swimming-cup_Sint-Pieters-Leeuw (18)
De hele dag hadden onder een strak tempo tientallen zwemwedstrijden (schoolslag, rugslag, wisselslag,vrije slag en vlinderslag) plaats in het Wildersportcomplex. Vele vrijwilligers zorgden ervoor dat alles perfect verliep.
Verscheidene thuiszwemmers van de Waterleeuwen behaalden een gouden medaille.
Vanaf de 11 jarigen waren er ook prijzen voorzien voor de beste 3 zwemmers en zwemsters.
Bekijk hier de uitslagen: www.swimrankings.net/services/CalendarFile/19290/live/

Deze slideshow vereist JavaScript.


2017-10-08-Swimming-cup_Sint-Pieters-Leeuw_zwemclub-de-Waterleeuwen

 

804.787 euro subsidie uit Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor fietssnelweg Kanaalroute Zuid

REGIO: – Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maken 8,2 miljoen euro aan EFRO (Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling) middelen vrij voor de realisatie van fietssnelwegen. 804.787 euro gaat naar fietssnelweg Kanaalroute Zuid (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos).
2017-07-18-EFRO-subsidie-voor-fietssnelwegen_01
Dankzij hun veiligheid, snelheid en comfort zijn de fietssnelwegen een aantrekkelijk alternatief voor de pendelaar, en kunnen ze de Vlamingen verleiden om ook in het woon-school- en het woon-werkverkeer voor de fiets te kiezen.

Fietssnelweg Kanaalroute Zuid – F20
Kanaalroute Zuid is één van de elf goedgekeurde projecten die EFRO steun krijgen. De nieuwe jaagpaden zullen worden aangelegd rekening houdend met de toekomstige verbreding van het Kanaal naar Charleroi. De jaagpaden zullen voldoen aan de kwaliteitseisen voor fietssnelwegen, in het bijzonder de breedte en de verharding.

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit: “We investeren ook opnieuw een dikke 800.000 in de Kanaalroute Zuid. Dat is nodig, als we nog meer pendelaars willen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets. We gaan de fietssnelweg nog vlotter, veiliger en aantrekkelijker maken, in de eerste plaats voor alle inwoners van Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Zo wordt de fiets steeds meer hét alternatief voor de file.
Met deze investeringen worden ook specifiek een aantal missing-links weggewerkt. Zo is er bijvoorbeeld de moeilijke oversteek aan de sluis van Ruisbroek waar we eraan denken om een verhoogde drempel met knipperlichten te plaatsen.

zie ook onze artikels van:
– 21 april 2017 – fietssnelweg F20 populair voor woon-werkverkeer – knelpunten worden nog weggewerkt
– 22 april 2017 – Er komt een verhoogde oversteekplaats voor fietsers aan sas Ruisbroek

Vlaams minister van Economie en Sport Philippe Muyters is ook een grote voorstander van de fietssnelwegen: “Vlamingen zijn de cultuuromslag aan het maken dat sporten en bewegen niet alleen iets voor in het weekend is, maar ook voor, na en zelfs op het werk. Waarom dan niet met de fiets naar het werk? De tijd die je anders in de file staat, win je dan ineens om te sporten. We willen nog extra investeren in onze fietssnelwegen, om de keuze voor sport naar het werk nog makkelijker te maken”.


Bovenop de EFRO-middelen, neemt de Vlaamse overheid 40% van de totale financiering op zich. De provincies en gemeenten passen bij.
Alle elf goedgekeurde projecten, waaronder fietssnelweg Kanaalroute Zuid, moeten ten laatste binnen 3 jaar volledig voltooid zijn.

inhuldiging Jozef Sluysstraat

VLEZENBEEK: – Op 12 juni krijgen een aantal straten in Sint-Pieters-Leeuw een nieuwe naam. Zo wordt de Domstraat in Vlezenbeek de Jozef Sluysstraat, ter ere van onze in 2015 overleden ereburger Ridder Jozef Sluys.
2017-06-10-inhuldiging-Jozef-Sluysstraat_09
De inhuldiging had zaterdagavond plaats aan het nieuwe straatnaambord, op de hoek met de Klein-Nederstraat. Jozef Sluys woonde jarenlang in dit stuk van de Domstraat.
Aansluitend werd samen met de buurtbewoners een glaasje gedronken in de tuin van Griet Wauters, echtgenote van Jozef Sluys.


Jozef Sluys was 41 jaar organist van de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal. Hij was de bezieler van de Brusselse Kathedraal-concerten, de Internationale Orgelweek van Brussel en de Historische Concerten van O.L. Vrouw-Lombeek. Hij was de eerste ere burger van Sint-Pieters-Leeuw. In 2009 werd hij verheven in de adelstand en werd hij ridder. Hij maakte de Belgische orgelmuziek bekend over de hele wereld.

Deze slideshow vereist JavaScript.


2017-06-12-nieuwe-straatnamenStraatnaamwijziging en hernummering van verschillende straten in Sint-Pieters-Leeuw

2017-05-29-straatnamen-Impeleer
Begin 2016 adviseerden de hulpdiensten om in de wijk “Impeleer” de straatnamen te wijzigen omdat zij er regelmatig kostbare tijd dreigden te verliezen bij interventies. Het gemeentebestuur wil geen risico’s nemen en er alles aan doen opdat de hulpdiensten bij een interventie zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn. Zo werden preventief ook enkele andere straten meegenomen in het gebied tussen de Brusselbaan en de Lenniksebaan. Concreet wijzigen bepaalde straten van naam en veranderen sommige huizen van huisnummer.​

Over welke straten gaat het?
– Impeleer (wijk Volkshuisvesting) – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
– Beersbrugstraat – 1602 Vlezenbeek
– Groenstraat – 1602 Vlezenbeek
– Domstraat – 1602 Vlezenbeek
– Parijsstraat – 1602 Vlezenbeek

Meer info over de nieuwe straatnamen vind je op de website: www.sint-pieters-leeuw.be/straatnaamwijziging.

Vanaf zaterdag 17 juni 2017 kunnen de betrokken inwoners zich aanmelden aan de loketten van het gemeentehuis om hun adres digitaal te laten wijzigen op hun elektronische identiteitskaart.
Enkel en alleen voor deze inwoners en voor deze administratieve handeling zal het gemeentehuis twee zaterdagen extra geopend zijn en dit op zaterdag 17 juni en 24 juni, telkens van 8.30 tot 12 uur.
De betrokken inwoners kunnen zich ofwel aanmelden op één van beide zaterdagen, ofwel tijdens de normale openingsuren.

Jan Desmeth, Schepen voor Mobiliteit: “Wij – het gemeentebestuur – regelden met BPost dat alle post gedurende de eerste vier maanden automatisch wordt doorgestuurd van het oude naar het nieuwe adres en dit voor alle betrokken inwoners. Zo zorgen we voor een vlotte overgang en vermijden we de belangrijkste problemen. Indien men deze periode wenst te verlengen, dient de inwoner zich wel zelf bij BPost te melden. Bij de gepersonaliseerde brief, voegen we opnieuw een exemplaar van onze brochure toe. Deze werd eerder al – in januari 2017 – bedeeld. In deze folder kunnen onze inwoners lezen wat automatisch verloopt en wat ze zelf dienen te regelen.”

Het gemeentebestuur is er zich van bewust dat deze wijzigingen heel wat administratieve overlast opleveren voor de betrokken inwoners.
Echter, omdat veiligheid en gezondheid de hoogste prioriteit is, wenst het gemeentebestuur hier geen risico’s te nemen.
Specifiek voor de wijk Impeleer wordt op de beide invalswegen een stratenplan voorzien met de opbouw van de hele wijk.

Steun voor ouders die vakantieopvang starten

2017-05-18-goed-gezien-start-buurtvakantieopvang-20VLAAMS-BRABANT: – Meer en meer ouders nemen zelf het heft in handen om kinderopvang te organiseren tijdens de vakantiemaanden. De provincie Vlaams-Brabant steunt deze informele kinderopvang met 300 euro per buurtinitiatief en een inspiratieboek voor de uitbouw van zo’n kinderopvang.

Omdat ouders meer en meer problemen ondervinden om opvang te vinden voor hun kinderen in de grote vakantie, zien we dat ze zelf het heft in handen nemen om kinderopvang te organiseren. We vinden dit een positieve evolutie en willen deze informele kinderopvanginitiatieven ook steunen’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 300 euro voor mensen die opvang organiseren voor de kinderen uit hun buurt en geeft het inspiratieboek ‘Goed gezien: Start je eigen buurtvakantieopvang’ uit . Dit boekje bundelt handige tips, inspiratie, goede praktijken en de voorwaarden voor de subsidie.

Deze vorm van kinderopvang is meer dan enkel kinderopvang. Kinderen leren elkaar beter kennen, spelen meer samen, de ouders leren elkaar beter kennen, en banden worden aangehaald, ook met mensen die zelf geen kinderen hebben. Een buurt kan er volledig van opfleuren’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Meer info: Opstartende ouders kunnen deze subsidie aanvragen en het inspiratieboek ‘Goed gezien: Start je eigen buurtvakantieopvang’ bestellen via www.vlaamsbrabant.be/goedgezien

24-uren zwemmarathon tvv Foundation Jana De Koker

SINT-PIETERS-LEEUW: SINT-PIETERS-LEEUW: – Om 17.00 uur begon de jaarlijkse Leeuwse zwemmarathon voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst integraal naar de Foundation Jana De Koker.
2016-11-18_24uren_zwemmarathon_sint-pieters-leeuw-06
Je kan nog gratis meezwemmen tot zaterdag 19 november 2016 om 17.00 uur in zwembad Wildersport , Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw.
We doen dan ook een warme oproep aan iedereen om zijn groot hart te tonen en in het water te duiken voor de Foundation Jana De Koker. Elke gezwommen kilometer wordt gesponsord door handelaars, bedrijven en particulieren.

2016-11-18_24uren_zwemmarathon_sint-pieters-leeuw-15Het goede voorbeeld wordt ondertussen reeds gegeven door de 96 jarige Jean-Baptist Roosemont die toen we hem om 21 uur zagen al 500 meter gezwommen had!

Foundation Jana De Koker
Jana was amper 22 maanden oud toen ze in 2014 overleed aan een zeldzame bloed- en beenmergziekte.
De vzw Jana De Koker wil het verblijf van kinderen in de kinderafdelingen van ziekenhuizen aangenamer maken met “prikgeschenkjes” om de prik van een spuit te belonen met een geschenkje. Tevens zorgen ze met de vzw ook voor spelletjes, dvd’s en knutselmateriaal voor de ziekenhuizen.

De prikcadeautjes zijn een enorm succes”, zegt Stijn De Koker. “Als je rekent dat er alleen in Jette al 18.000 kinderen per jaar op de spoed passeren en er bij 4.000 een bloedafname gebeurt, zijn dat dus 4.000 prikcadeautjes in één ziekenhuis of evenveel keren. Je maakt ook zoveel keer een kind blij. Ondertussen staat ook Sinterklaas voor de deur en die laten we langsgaan bij ongeveer 700 kinderen.”

Deze slideshow vereist JavaScript.


Meer info: Sportdienst – martine.moreels@sint-pieters-leeuw.be,T 02 334 21 62

Brusselse studenten op Bruegel-pad naar het Pajottenland

PAJOTTENLAND: – Het komende half jaar werken 80 studenten Recreatie- en Leisuremanagement van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) aan het uitwerken van een ‘Bruegel-pad’ om het Pajottenland en Brussel te verbinden.
Deze namiddag had bij brouwerij Lindemans in Vlezenbeek de Kick-Off plaats.
De studenten kregen er specifieke informatie mee over streekidentiteit Pajottenland en ‘Bruegeljaar 2019’. Ze bespraken in een aantal groepen hun aanpak en ideeën, waarmee ze de komende maanden aan de slag gaan. 


Voorzitster van Toerisme Pajottenland & Zennevallei, Marleen De Kegel verwelkomde de studenten en stelde tevens de nieuwe regiocoördinator Christophe Debusscher voor.

Projectcase focust op toerisme, landschap en streekproducten.
In deze case focussen de studenten op de recreatieve ontwikkeling van het Pajottenland, inspelend op het landschap, streekidentiteit en -producenten. Ze gebruiken de sterkten en zwakten van de streek om het toeristisch-recreatief aanbod te optimaliseren. De contrete opdracht sluit aan bij de reeds bestaande plannen om een feest- en activiteitenjaar ‘Bruegel 2019’ te organiseren in het Pajottenland.

2016-11-17-concept_breughel-trial
In de voetsporen van ‘boeren Bruegel’ leren Brusselaars en toeristen het landbouwlandschap en de producenten van het Pajottenland en de Zennevallei beter kennen en waarderen. Op die manier blijft Pieter Bruegel de Oude ook na 450 jaar de connectie leggen tussen Brussel en de Vlaamse rand. Een attractief ‘Bruegel-trail’ leidt wandelaars en fietsers langs twee beekvalleien (Zuun en Pede) naar een verrassend landbouwlandschap met haltes in Neerpede, Gaasbeek en Paddenbroek-Kesterheide. Dit biedt directe kansen voor korte-keten landbouw (hoeveverkoop en boerenmarkten) en voor meerdaags en internationaal toerisme. Ook functionele fiets- en wandelmobiliteit wordt opgewaardeerd.

Deze slideshow vereist JavaScript.


*
Deze opdracht werd uitgewerkt en aangereikt door Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in samenwerking met EhB en partners uit de regio (Toerisme Pajottenland & Zennevallei, Pajottenland+). Het project Bruegelpad wordt ook mee ondersteund met subsidies voor omgevingskwaliteit van het platteland (Europa, Vlaanderen, Vlaams-Brabant).

KWB Zuun – 75 jaar

ZUUN: – KWB Zuun vierde haar jaarlijkse startdag, maar dit keer was het wel een zeer speciale gebeurtenis gelet op het 75 ste werkjaar van kwb-Zuun en de voorzitterswissel.


Daarom werd begonnen met een misviering, gevolgd door een receptie.
Proficiat aan Guido Paesmans voor zijn 30 jaar voorzitterschap van KWB Zuun en succes aan opvolger Yves Adriaens.
Daarna was het aanschuiven aan de feesttafel. Er waren 134 deelnemers. Vervolgens werd naar traditie een variétéshow opgevoerd door eigen leden. Tenslotte eindigde de avond in de late uurtjes met dans en muziek.

agenda: Landelijke Rijverenigingen Provinciaal Ruiterkampioenschap Vlaams-Brabants 2016

2016-09-18-affiche-ruiterkampioenschapOUDENAKEN: – De Leeuwse Ridders Sint-Pieters-Leeuw organiseren op zondag 18 september 2016 vanaf 09.00 uur het “Provinciaal Ruiterkampioenschap LRV”.

Evenement waar een 500-tal paarden en hun ruiters het in tal van disciplines tegen elkaar opnemen om uit te maken wie zich Vlaams-Brabants kampioen mag noemen.
Vanaf 09.00 uur: springen, individuele dressuur, groepsdressuur, G-rijden, enz.
Om 14u feestprogramma met demonstraties & kampioenschappen springen.
Terreinen langsheen de Gaasbeekstraat 6 (Oudenaken)

2016-05-31-Kaarskensprocessie_Sint-Laureins-Berchem (01)Landelijke Rijvereniging – De Leeuwse Ridders
De ruitervereniging “De Leeuwse Ridders” werd in 1981 boven de doopvont gehouden en bestaat dit jaar dus 35 jaar. De club telt een 20-tal leden.
Wekelijks worden er in groepsverband lessen in springen, dressuur en achttal georganiseerd. Tijdens de zomer wordt er deelgenomen aan de ruitertornooien terwijl de winterperiode wordt gekenmerkt door indoorspringen- en dressuurwedstrijden en de veelzijdigheidswedstrijden.
Meer info: 02 360 12 76 – johan.pint@pandora.be

Oplevering nieuw kinderdagverblijf De Speelboot

NEGENMANNEKE: – Begin september opent het gloednieuwe gemeentelijk kinderdagverblijf “De Speelboot” in de A. Van Cotthemstraat 112. De nieuwbouw werd vandaag opgeleverd aan de gemeente.
2016-07-07-kinderdagverblijf_De-speelboot_04
Schepen voor kinderopvang, Bart Keymolen: ” De gemeente heeft hier graag de schouders onder gezet want de nood aan bijkomende kinderopvang in Sint-Pieters-Leeuw is bijzonder groot.

Bijkomende erkenning
De gemeente kreeg eerder al een bijkomende subsidiebelofte van Kind & Gezin voor achttien extra opvangplaatsen in een kinderdagverblijf. Deze extra capaciteit zal op deze nieuwe locatie gerealiseerd worden.
Een ander gedeelte van het gebouw zal ter beschikking worden gesteld van 2 samenwerkende onthaalouders die er 14 kindjes zullen opvangen.
Nu het gebouw instapklaar is, wordt het vandaag opgeleverd. Nadat de nodige administratieve stappen werden ondernomen, zullen vanaf 1 september 2016 de eerste kindjes worden opgevangen in het kinderdagverblijf.

Nieuwe namen en logo’s gemeentelijke kinderdagverblijven
2016-07-07-kinderopvang_Sint-Pieters-LeeuwDe bouw van een niew kinderdagverblijf zorgt ervoor dat er een nieuwe naam moest worden gezocht. De gemeentelijke kinderopvang bestaat binnenkort uit drie kinderdagverblijven.
Schepen voor kinderopvang, Bart Keymolen: “Een ideaal moment om er ook voor te zorgen dat de namen van deze kinderdagverblijven op elkaar worden afgestemd. Niet alleen moeten de namen bij elkaar passen, ook is het belangrijk dat ze uitstralen waar wij binnen de kinderopvang voor staan of wat we willen aanbieden: een warme plek voor de allerkleinste leeuwenaren, een plek waar het fijn is om op te groeien.

2016-07-07-kinderdagverblijf_De-speelboot_17Nieuwe kinderdagverblijf A. Van Cottemstraat – De Speelboot
De voorgevel van het nieuwe gebouw doet – met haar 6 ronde, gekleurde ramen – denken aan een boot. Een boot ligt nooit stil en moet al eens woelige waters door, net zoals het leven in een kinderdagverblijf. Kindbegeleiders werken dagelijks hard aan verzorging, opvang en ontwikkeling van de kinderen. Spelenderwijs leren kleine kinderen de wereld kennen en begrijpen.

Tijdens dit plechtige moment werden ook de nieuwe namen van de 2 andere gemeentelijke kinderdagverblijven en de logo’s bekendgemaakt.
2016-07-07-kinderdagverblijf_jipenjanneke_De-BoomhutJip en Janneke in Ruisbroek – De Boomhut
Een boomhut is een plek waar kinderen zich veilig voelen, plezier wordt gemaakt, dromen worden gedeeld en verhalen worden gemaakt en verteld. In onze boomhut worden de fundamenten gelegd voor de toekomst. De allerkleinsten ontwikkelen er al spelend hun vaardigheden en doen er de eerste ontdekkingen.
.

Kortjakje aan de Slesbroekstraat – Het Welpennest
2016-07-07-kinderdagverblijf_kortjakje_HetwelpennestDe Welpen verwijzen naar kleine leeuwen of naar de allerkleinste Leeuwenaren. Nest staat voor de warme en veilige plek waar we dagelijks de kinderen opvangen wanneer ze niet bij mama en papa kunnen zijn. Een plaats waar liefde en geborgenheid centraal staan.

Registratielijst kinderopvang Sint-Pieters-Leeuw
meer info: http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/content/record.php?ID=668&s_navID=159
Als er opvangmogelijkheid binnen het kinderdagverblijf is, zal de dienstverantwoordelijke u telefonisch contacteren om een afspraak te maken op de dienst. Enkel bij ondertekening van een reservatiedocument door de dienstverantwoordelijke is er een plaats voor uw kind voorbehouden. Als er geen opvangmogelijkheid is, krijgt u alleszins een schriftelijke reactie op uw aanvraag.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels:
25/03/2016 – Toekomstig kinderdagverblijf de Speelboot – optimale benutting
26/06/2015 – Eerste steenlegging kinderdagverblijf op site de Groene Parel

Drugsdealers opgepakt

drugsSINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele maanden geleden startte de politiezone Zennevallei een onderzoek naar een mogelijke drugsbende. Drie maanden intensief onderzoek leidden hen uiteindelijk naar meerdere verdachten.

De ochtend van maandag 27 juni was het dan zo ver en besliste de politiezone Zennevallei over te gaan tot actie.

Een heel team stond paraat. Meer dan 15 mensen van de lokale politie Zennevallei (recherche en interventie) en de federale hondenbrigade waren in de weer om de criminele handel aan het licht te brengen. Een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende diensten werd beloond.

Verschillende huiszoekingen hadden plaats. Een grote hoeveelheid cannabis werd in beslag genomen, alsook het voertuig waarmee de verdachten rondtoerden. Ook werd heel wat cashgeld in de woning aangetroffen. Drie verdachten werden gearresteerd. Na verhoor werden de verdachten ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter te Brussel.

Wateroverlast – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Een fel onweer met hevige regenval heeft rond 17 uur voor zware wateroverlast gezorgd in Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.
Burgemeester Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw heeft zonet (19u05) het gemeentelijk rampenplan afgekondigd naar aanleiding van de wateroverlast.

callcenter wateroverlast Sint-Pieters-Leeuw 02 371 63 00 (tot middernacht)

Door de wateroverlast dienden enkele wegen te worden afgesloten. Dat was onder meer het geval met de Bergensesteenweg, Meerweg, Hazeveld… De brandweerkorpsen van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West en technische dienst van de gemeente zijn volgens burgemeester Luc Deconinck druk in de weer met het wegpompen van water en het brengen van zandzakjes.

UPDATE 19u45: – Leeuwse turnkring vzw: “De gemeentelijke zaalverantwoordelijken van het Zonnig Leven hebben last-minute de zaal gesloten wegens gevaar voor wateroverlast, waardoor de lessen vanavond niet kunnen plaatsgrijpen in deze zaal. Onze excuses hiervoor!

UPDATE 19u52: Bekendmaking nummer callcenter
Sint-Pieters-Leeuw heeft een callcenter voor de burgers geopend.
Burgers met vragen betreffende de wateroverlast kunnen terecht op 02 371 63 00.

Voor meldingen van problemen kan je terecht op 101, 112 of 02 363 93 00 (commissariaat Halle).

Video – toestand wateroverlast door burgemeester Luc Deconinck.


UPDATE 21.00 uur – Gemeentelijk noodplan

Alle veiligheidsdiensten en disciplines zijn samengekomen om alles te coördineren. Burgers met vragen kunnen terecht op het nummer 02 371 63 00. Het centrum Zonnig Leven in de Jan Vanderstraetenstraat 198 te Sint-Pieters-Leeuw werd ingericht als opvangcentrum. OCMW- en Rode Kruis-medewerkers vangen daar de burgers op die geëvacueerd moeten worden en geen opvang hebben.

Heel wat wijken en straten in de gemeente zijn getroffen door wateroverlast: Negenmanneke, Zuun, delen van de Bergensesteenweg, Vlezenbeek-centrum, Postweg, Vlezenbeeklaan, Witte Roos, Hazeveld, Pelikaanberg, Rink, Hoge Paal, Meerweg … te veel om ze allemaal op te noemen. Alle waterbekkens zitten overvol, veel straten staan blank en heel wat kelders zijn ondergelopen. De politie kreeg meer dan 200 oproepen binnen en de brandweer meer dan 370 oproepen.
2016-06-07-rampenplan-wateroverlast (3)In de Nederstraat in Vlezenbeek is een auto door het water meegesleurd en in de beek terechtgekomen. De bestuurder is ongedeerd en werd ontzet en opgevangen door omstaanders. Hetzelfde lot onderging een bestelwagen. Ook deze bestuurder werd ontzet door omstaanders.
Sommige delen van de gemeente zijn ook zonder elektriciteit gevallen. Wanneer het waterpeil voldoende gezakt is, zal de elektriciteit terug geactiveerd worden.

Tot nu toe hebben we nog geen meldingen van slachtoffers ontvangen. Reeds een drietal gezinnen moest geëvacueerd worden.

Volgens de vooruitzichten zal het de komende 2 uur nog verder regenen. Het waterpeil is op sommige plaatsen lichtjes aan het dalen.
Het callcenter van de gemeente blijft in elk geval bereikbaar tot minstens middernacht.

Locaties onderstaande foto’s: Bergensesteenweg, Nederstraat, Kasteelstraat, vijver Rattendaal,JB Wauterstraat, C. Leunenstraat, J. Depauwstraat, Colomapark, Schuttersweide, Vlezenbeeklaan, Vanderstraeten ( Zonnig Leven), Zonneweelde,…

Deze slideshow vereist JavaScript.


bron foto’s: eigen verslaggevers, ingestuurd, facebook, twitter, instagram.

Update 23u15: Bekijk de VRTnieuws reportage via volgende link: http://deredactie.be/permalink/1.2676198

Update 23u20: Brandweerzone Vlaams-Brabant West: “De wateroverlast van vanavond overtreft het noodweer van de vorige dagen. Onze interventieteller staat momenteel op 470 tussenkomsten. De zwaartepunten liggen deze keer in Sint-Pieters-Leeuw en Kraainem.
Een veertigtal ploegen is de baan op.
Alhoewel de toestand voorlopig gestabiliseerd lijkt, zullen onze manschappen zonder twijfel nog een groot deel van de nacht in de weer zijn.”

Update 08/06/16 00u45 uur: – De situatie in Sint-Pieters-Leeuw is zich aan het stabiliseren. Momenteel zijn er al een aantal straten opgeruimd en is er opnieuw doorgang mogelijk o.a. Vlezenbeeklaan, Pijnbroekstraat, …
Op de meeste plaatsen is het waterpeil aan het zakken. Enkel in de Pierre Walckiersstraat, Albert Debroyerstraat, Oudstrijdersstraat en Felix Wittouckstraat (omgeving site Pajot) in het Negenmanneke blijft het waterpeil stijgen. De hulpdiensten zijn ter plaatse. De inwoners van de woningen in de ondergelopen zone worden geëvacueerd en opgevangen in het opvangcentrum te Zonnig Leven.
Het callcenter (bereikbaar op 02 371 63 00) blijft open tot nader bericht.

Update 08/06/16 01u20 uur: – Het gemeentelijk informatienummer wordt gesloten om 1.15 uur. Het nummer zal op woensdag 8 en donderdag 9 juni bereikbaar zijn van 9 tot 17 uur.
Problemen kunnen nog steeds gemeld worden via het noodnummer 112.

Update 08/06/16 03.00 uur: – Brandweer heeft nog enkele ingrepen gedaan waardoor het water in wijk Haezeveld begint te dalen. Gelukkig is ook het water in de Beevaartweg nu weggetrokken.

Lees ook onze andere artikels nav de wateroverlast van 7 juni 2016:
07/06/16 – Wateroverlast – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw
08/06/16 – Zuunbeek baart nog zorgen
08/06/16 – kleuterschool Don Bosco Sint-Pieters-leeuw gesloten tgv wateroverlast
08/06/16 – Gemeentelijke noodfase omgezet in opvolging en nazorg wateroverlast
08/06/16 – extra ophaling grof vuil en AEEA na de wateroverlast
08/06/16 – Stand van zaken 24 uur na de wateroverlast
09/06/16 – Ook vandaag wordt nog heel wat modder geruimd na wateroverlast van 7 juni
09/06/16 – Stand van zaken 48 uur na de wateroverlast
10/06/16 – 20 juni infoavond over nazorg van wateroverlast

Ruisbroekenaren maken kennis met eerste editie van BuskerRio

RUISBROEK: – Zaterdagnamiddag had aan het Stationsplein, de Wittehoedstraat en de Gieterijstraat in Ruisbroek de eerste editie van “BuskerRio” plaats.


In deze editie van de graffiti-jam kwamen alle vormen van street-art aan bod en kregen de muzikanten en DJ’s een podium op straat.

Vermaarde graffitikunstenaars waren een hele dag van de partij: De collectieven “ Kapow “ en “ Farm prod ” toverenden het perron om tot een kleurrijk kunstwerk.
Op het Stationsplein zagen de mensen de graffitiwerken groeien van de artiesten Eres en Mr Donka!

Het eerste uur deze namiddag lieten de bezoekers nog even op zich wachten maar rond 16.00 was er op de twee locaties dan toch wat volk. Kinderen konden zich uitleven met krijttekeningen, zelf graffiti spuiten, spelen op het springkasteel.
De volwassen kregen in de Gieterijstraat een optreden van Yanni Iliadis & band en Wally & DTW te zien en horen. Rudi Tastenoe trok rond met zijn accordeon en op het podium aan het stationsplein waren er Dj Vega & friends, DJ Proceed, De Brigade, Omar-G en Berrykrimi.

Het laden van onderstaande diashow kan even duren (meer dan 100 foto’s)

Deze slideshow vereist JavaScript.


Het gemeentebestuur heeft met dit evenement twee doelstellingen.
Met kunst en cultuur in het straatbeeld willen ze de buurt verfraaien en opwaarderen op een blijvende manier. Het evenement zelf moet zorgen voor de sociale cohesie.
Men hoopt ook nog in de toekomst “BuskerRio”  te organiseren al zal het vermoedelijk niet jaarlijks zijn.

MEGA happening 2016

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag en morgen heeft aan Laekelinde de jaarlijkse MEGA-happening plaats.

2016-05-12-MEGA-happening_Sint-Pieters-Leeuw (08)
Vanmorgen namen Don Bosco, Populiertje en Sint-Lutgardis deel aan de MEGA-Happening


MEGA, Mijn Eigen Goed Antwoord, is een preventieproject dat zich richt op de jongeren van het laatste jaar lager onderwijs. Het project wordt georganiseerd door de jeugddienst en de dienst Maatschappelijke Veiligheid en tracht, in samenwerking met de lagere scholen van Sint-Pieters-Leeuw, jongeren weerbaarder te maken tegen de verlokkingen van het dagelijkse leven.

Het project bestaat uit een lessenpakket dat doorheen het jaar wordt gegeven en uit een MEGA-happening waarbij de jongeren o.a. op een ludieke manier kennis maken met de verscheidene veiligheidsdiensten.
Tijdens de MEGA-happening doorlopen de leerlingen, per klas, van 9.30 uur tot 14.45 uur de verschillende standen en workshops. Zowel het Rode Kruis, de gemeenschapswachten, de lijn als het JAC zijn aanwezig met een persoonlijke stand.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Bij de Lijn maakten de leerlingen op de tramelant bus ook kennis met de “dode hoek”, de ruimten rond een voertuig die de chauffeur vanuit het voertuig niet kan waarnemen. Velen verschoten dat ze de volwassen persoon naast de bus niet zagen staan in de spiegel en gaan in de toekomst beter opletten dat ze gezien worden door de chauffeurs van bussen en vrachtwagens.
Tevens leerden ze er hoe een bus te evacueren bij bijvoorbeeld brand.

Voorbereidingsdag speelpleinwerking zomer 2016

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdag 19 maart kwamen 50 jongeren samen ter voorbereiding van de speelpleinwerking zomer 2016. Het was een eerste kennismakingsmoment voor de nieuwe animatoren en een gezellig weerzien voor diegenen die er reeds eerder bij waren.
2016-03-19_voorbereidingsdag-animatoren_Speelplein_Sint-Pieters-Leeuw_10
In Vlaams Trefcentrum Laekelinde vertrok de speelpleinvlucht met zomerbestemming ‘speelplein De Leeuwtjes’.
De animatoren werden verwacht in vakantieoutfit en konden rekenen op een geanimeerde check in. In de voormiddag werden de animatoren in 4 groepen verdeeld. Via een kennismakingsspel trachtte elke groep zijn vliegtuig in de lucht te houden en als eerste de eindbestemming te bereiken. Het werd een actieve start waarbij elkaars krachten en grenzen werden ontdekt. In de namiddag stonden er verschillende workshops en infosessies op het programma, aangepast aan de ervaring van de animatoren.

Iedereen staat nu al te popelen om er samen met hun mede-animatoren kwaliteitsvolle, knotsgekke, superplezante en megacoole speelpleinweken van de maken.

De voorbereiding voor de zomer stopt hier niet, binnenkort staan verschillende programmadagen ingepland. Op die momenten gaan de animatoren samen aan de slag om het volledig weekprogramma uit te schrijven en uit te werken.

Wil jouw kind tijdens de zomervakantie graag naar het speelplein komen?
Deelnemen kan enkel mits online voorinschrijving via www.sint-pieters-leeuw.be/jeugd. Wie niet over een computer beschikt, kan terecht bij de jeugddienst tijdens de openingsuren of na afspraak.

Inschrijven kan uiteraard per dag. De tarieven bedragen 10 euro/dag voor kinderen gedomicilieerd in Sint-Pieters-Leeuw. Het tweede en volgende kind uit éénzelfde gezin dat gelijktijdig aanwezig is, betaalt 7,50 euro/dag. Wie school loopt in Sint-Pieters-Leeuw maar er niet gedomicilieerd is, betaalt 15 euro/dag.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Wie meer info wenst over de speelpleinwerking kan contact opnemen met de jeugddienst: 02 370 28 81 of speelpleinwerking@sint-pieters-leeuw.be

rioleringswerken Vlezenbeeklaan

VLEZENBEEK: – Op dit moment worden in vlezenbeek – tussen het kerkhof en het centrum – rioleringswerken uitgevoerd.
In eerste instantie wordt ongeveer 500 m riool onder handen genomen.
Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het verzakt verkeersplateau te herleggen en dit naar hedendaagse normen.
2016-02-10- rioleringswerken-Vlezenbeeklaan_01
2016-02-10- rioleringswerken-Vlezenbeeklaan_02Schepen voor Openbare Werken, Bart Keymolen: “Het gaat hier om een rioolrenovatie die we uitvoeren in samenwerking met Vivaqua. We gebruiken de koustechniek, een vrij nieuwe en revolutionaire techniek waarbij in de bestaande riolering een kunststof ‘kous’ wordt getrokken. Na uitharding ontstaat er een nieuw riool, die ons de levensduur garandeert van een gloednieuw traditioneel riool. Één van de vele voordelen bij het gebruik van deze techniek is dat er geen ingrijpende breekwerken moeten worden uitgevoerd aan de bovenbouw. Dit betekent dat de werken op relatief korte termijn zullen worden afgerond. In de loop van volgende week zal de omleiding worden opgeheven en kan men weer via de Vlezenbeeklaan van en naar het centrum van Vlezenbeek.”

Schepen voor Waterbeheer en Financiën, Jos Speeckaert: “Deze rioleringswerken zijn niet alleen tijd- en kostenbesparend, het komt ook ons rioleringsprogramma in de strijd tegen wateroverlast ten goede. We kunnen dus op een budgetvriendelijke manier inzetten op twee belangrijke punten! Op verschillende locaties in de gemeente werd er een grondige camera-inspectie uitgevoerd. We voorzien bijgevolg extra renovaties op de locaties waar deze techniek ook kan worden toegepast.”

10 jaar onafhankelijke nieuwssite www.sint-pieters-leeuw.eu

2016-02-01-10jaar_onafhankelijke-website_www_sint-pieters-leeuw_euSINT-PIETERS-LEEUW: – Reeds 10 jaar zetten enkele vrijwilligers zich dagelijks in om u gratis het nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten te brengen op de onafhankelijke nieuwssite www.sint-pieters-leeuw.eu en dit zonder reclame inkomsten, zonder sponsoring, zonder subsidies, zonder onkostennota’s,…

Wat 10 jaar geleden begon nadat iemand zei: “In Leeuw daar gebeurt niets”, bewijzen we nu al vele jaren dat onze gemeente een bruisend verenigingsleven heeft.
Toegegeven Sint-Pieters-Leeuw is geen stad zoals Halle en Vilvoorde, maar heeft toch zijn eigenheid die we bijvoorbeeld in 2015 in 1220 artikels en agenda aankondigingen hebben gepubliceerd op www.sint-pieters-leeuw.eu.

En ook nu kan u nog steeds op ons rekenen. Leeuwse verenigingen kunnen gratis hun activiteiten aankondigen en hun affiche op onze site plaatsen door alle gegevens door te sturen naar info.vereniging@gmail.com
Onze vrijwilligers kunnen natuurlijk onmogelijk op alle activiteiten van de verenigingen aanwezig zijn. U mag echter steeds enkele foto’s met een kort tekstje doorsturen naar info.vereniging@gmail.com dan publiceren we dit maar al te graag zodat iedereen weet wat er leeft en beweegt in Sint-Pieters-Leeuw.

Terug zonnepanelen op dak grote sportzaal Wildersportcomplex

ZUUN: – Er werden deze week zo’n 270 zonnepanelen geplaatst op het dak van de grote sporthal van het Wildersportcomplex.
2016-01-29-Wildersportcomplex-zonnepanelen_04
De grote sporthal van het Wildersportcomplex werd op 25 september 2014 tijdelijk om veiligheidsredenen gesloten. Er werd toen een barst in één spant van het dak vastgesteld. De druk van de zonnepanelen die op het dak lagen was te zwaar en volgens een studie de de oorzaak van de barst. De panelen werden van het dak verwijderd en de spant werd hersteld zodat begin januari 2015 de sportzaal terug open kon.

schepen van sport, Jos Speeckaert: “Deze week werden de zonnepanelen terug op het dak van het Wildersportcomplex geplaatst. Het betreft een lichtere structuur zodat er geen gevaar voor overgewicht meer is.”


Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
04/01/2015 – sportclubs kunnen terug sporten in Wildersportcomplex
10/12/2014 – Herstellingswerken Sporthal Wildersportcomplex gestart
02/10/2014 – Leeuwse Turnkring en VC Zuun hebben tijdelijk onderkomen gevonden
01/10/2014 – stand van zaken Wildersportcomplex
25/09/2014 – sporthal Wilderspor​tcomplex tijdelijk gesloten om veiligheidsredenen.

500 euro startpremie voor beginnende Leeuwse onthaalouder

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 28 januari 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgend agendapunt werd goedgekeurd:
Retributiereglement voor de toekenning van een startpremie aan een beginnende onthaalouder.

Eén van de acties uit het meerjarenplan 2014-2019 van Sint-Pieters-Leeuw is het aanbod aan kinderopvangplaatsen uit te breiden om zo tegemoet te komen aan het tekort aan kinderopvang in de gemeente. 2016-01-29-archieffoto_onthaalouder
Aangezien een onthaalouder wel wat kosten heeft om de opvangomgeving kindvriendelijk te maken, voorziet de gemeente in de toekenning van een startpremie van 500 euro die kan gebruikt worden voor de inrichting en de aankoop van materiaal en speelgoed. Deze premie wordt enkel uitbetaald onder de bindende voorwaarde dat de onthaalouder zich voor minimum 3 jaar aansluit bij de gemeentelijke dienst voor onthaalouders.

Infomoment herinrichting fietspaden Galgstraat-Pepingensesteenweg en kruispunt Pauwke

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zo’n 100 mensen waren vanavond aanwezig in het gemeentehuis om te luisteren naar de 1ste infoavond over de “herinrichting fietspaden Galgstraat-Pepingensesteenweg en de herinrichting van het kruispunt Pauwke”.
2016-01-13-infomoment_fietspaden-galgstraat-Pepingsesteenweg_kruispunt-pauwke_01
Het gemeentebesuur en het studiebureau D+A Consult gaven er uitleg over de startnota.
Het studiewerk wordt eerst voorgesteld (verkeersbewegingen, parkeerstudie, analyse ongevallen, …) en vervolgens de voorgestelde herinrichtings mogelijkheden.
Zo werd ook de herinrichting van het Kruispunt Pauwke bekeken.
De aanwezigen hadden heel wat vragen en suggesties. Deze werden genoteerd en zullen meegenomen worden in de verdere ontwikkeling van het project.
Binnenkort zal er dan ook een tweede infomoment zijn voor de omwonenden.
2016-01-13-infomoment_fietspaden-galgstraat-Pepingsesteenweg_kruispunt-pauwke_02
Volgende stap : projectnota en echte ontwerp voor fase 1 (Pickestraat tot Lotstraat) voor uitvoering in 2017

Politiezone Zennevallei officieel gestart

2015-12-09-politiezone_Zennevallei_korpschef-burgemeestersSINT-PIETERS-LEEUW: – Zonet om middernacht, 1 januari 2016, startte officieel de nieuwe “Politiezone Zennevallei (5905)”.

Dit is de fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot één groot politiekorps met de nieuwe naam “Zennevallei”.

Vanaf nu is het centrale telefoonnummer waarop u PZ Zennevallei 24/24 uur kan bereiken 02 363 93 00
Het mailadres is nu: info@politiezonezennevallei.be
Let op: In geval van nood belt u altijd het nummer 101 of 112 !

2016-01-01_archieffoto_20151209-voorstelling-website
Webmaster Danny Vanderheyden en Sarah De Geest

Nieuwe website
Met de start van de nieuwe politiezone is het ook het moment om de nieuwe website van de zone www.lokalepolitie.be/5905, gemaakt door Danny Vanderheyden, te lanceren.

De website Zennevallei werd gemaakt volgens het nieuwe web platform dat door Vaste Commissie van de Lokale Politie wordt aangeboden aan de lokale politiezones.
Korpschef Mark Crispel: “Waar ze hier moeten toegeven op het vlak van eigen creativiteit en vrijheid, winnen ze absoluut op het vlak van consequentie en gebruiksvriendelijkheid naar de surfende burger toe. Een toegankelijke en aantrekkelijke site is het resultaat geworden.
De site is ingesteld volgens het “Mobile First” principe. Dat wil zeggen dat de website gebouwd werd voor het kleinste toestel (smartphone) en zich aanpast naarmate het scherm groter wordt. Dit maakt de website uiterst gebruiksvriendelijk, op elk toestel.
De straten van de hele politiezone Zennevallei zijn gekoppeld aan hun wijken. Deze zijn op hun beurt gekoppeld aan hun respectieve wijkinspecteurs. Het aanduiden van de straat is met andere woorden voldoende om de wijkinspecteur en zijn of haar contactgegevens terug te vinden. Momenteel gaat het hier om de werkplaats en bijhorende openingsuren en het Gsm-nummer van de wijkinspecteur.
ln een latere fase zal ook het mailadres van de wijkinspecteur verschijnen waardoor een directe communicatie kan ontstaan.”

Verkeersinformatie
De inwoners van de Zennevallei liggen vaak wakker van verkeersgebonden problemen,verkeersacties en de resultaten die door de politie bereikt worden. Het is de bedoeling om de mensen zo accuraat mogelijk te informeren over deze zaken via de nieuwe site. Grote evenementen zullen ook op de website aangekondigd worden.

SITE250Politiepost Brabantpoort
De administratieve hoofdzetel van de politiezone is gehuisvest in de politiepost Brabantpoort, Pepingensesteenweg 250 in Sint-Pieters-Leeuw.
In de politiepost Halle – Victor Baetensstraat 4 kan de burger alle dagen en 24/24 uur terecht.
De operationele diensten wijkwerking, onthaal, klachten, verkeer en recherche worden decentraal ondergebracht in de politieposten van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw die geografisch verspreid liggen over de politiezone.

In Sint-Pieters-Leeuw blijven de volgende wijkinspecteurs uw eerste aanspreekpunt:
Wijk Centrum Leeuw – INP Pascal DEPRETER – 0499 55 67 55
Wijk Vlezenbeek – INP Patrick PATERNOT – 0499 55 67 56
Wijk Hoge Paal / Karenberg – INP Curt SONNEVILLE – 0499 55 67 54
Wijk Zuun – INP Jurgen HAMELRYCK – 0493 09 45 28
Wijk Negenmanneke – INP Hans DE MOL – 0497 79 42 94
Wijk Steenweg / Kanaal – INP Andy VELKENEERS – 0493 09 45 27
Wijk Ruisbroek – INP Rudi WAUTERS – 0499 55 67 53

Zie ook ons artikel van 09/12/2015 – Laatste rechte lijn naar start nieuwe Politiezone Zennevallei op 1 januari 2016

schrijf je in voor themales Reanimeren en defibrilleren Hartveilig

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond vond de eerste themales “Reanimeren en defibrilleren Hartveilig” in het teken van Sint-Pieters-Leeuw, hartveilige gemeente plaats. Schrijf je nu in voor de opleidingsavonden in januari en februari 2016.
2015-12-16-hartveilige-gemeente-opleidingen_eerste-hulp_AED
In deze themales georganiseerd door Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw leren de cursisten reanimeren onder leiding van Leo Vanderstraeten. Wanneer ze dat onder de knie hebben, leren ze defibrilleren: ze gebruiken een automatische externe defibrillator (AED). De totale duur van de opleiding bedraagt drie uur.

Cursus volgen (één avond gedurende 3 uur)
Geïnteresseerd in een opleiding? Schrijf je dan snel in via http://www.act.rodekruis.be .
De opleidingen gaan door op 13 en 27 januari en 10 en 24 februari 2016.
Meer info: Erik Devillé diensthoofd sociale en welzijnsdienst Sint-Pieters-Leeuw 02 371 63 27

2015-11-26-Sint-Pieters-Leeuw_hartveilige_gemeente_01Op 26 november 2015 (Zie artikel) sloot de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis om officieel een hartveilige gemeente te worden. Hiermee engageert het gemeentebestuur zich om zijn inwoners via de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis de nodige opleidingen te geven. Daarnaast zullen de personeelsleden van de gemeente een AED-toestel leren gebruiken. De gemeente installeerde ook 5 extra AED toestellen aan de hoofdbibliotheek, WZC Zilverlinde/DC Meander, het Wildersportcomplex, AJ Braillard en CC De Merselborre.

Siebe Ruykens aangesteld als nieuwe gemeentesecretaris in Kapelle-op-den-Bos

Siebe Ruykens en burgemeester Edward De Wit (CD&V)
Siebe Ruykens en burgemeester van Kapelle-op-den-Bos Edward De Wit (CD&V)

VLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos heeft Siebe Ruykens aangesteld als nieuwe gemeentesecretaris. Hij legde tijdens de zitting van maandag 24 augustus 2015 de eed af voor de gemeenteraad en zal effectief starten op maandag 14 september 2015. Siebe Ruykens is 28 jaar en woont in Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw).

Siebe studeerde politieke wetenschappen en overheidsmanagement aan de universiteiten van Brussel en Gent. Hij werkte als kabinetsmedewerker communicatie bij Minister van Justitie Koen Geens.

Met erg veel inzet en enthousiasme kijk ik deze nieuwe uitdaging tegemoet. Door middel van een constructieve dialoog en een intensieve samenwerking met de voltallige gemeenteraad, het college en uiteraard het gemeentepersoneel, wil ik de werking van de administratie verder optimaliseren. Dit met het oog op een goede dienstverlening voor de inwoners van Kapelle-op-den-Bos.”

Zie ook: www.kapelle-op-den-bos.be/siebe-ruykens-aangesteld-als-nieuwe-gemeentesecretaris

Dynamische sluis versoepelt boomstructuur

SINT-PIETERS-LEEUW:- Op maandag 6 juli 2015 werd een demo gehouden door het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw aan de eerste dynamische sluis op de Herdeweg.
De poort vervangt een carterblok die op deze weg lag. De dynamische sluis is een primeur voor ons land en zal vanaf 13 juli werken.

2015-07-06-dynamische-sluis_01
2015-07-06-dynamische-sluis_04Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth : “Land- en tuinbouwers en hulpdiensten kunnen zo vlotter werken en hoeven niet langer om te rijden, terwijl het sluipverkeer van meer dan 700 wagens per dag, zes dagen per week, en dit van 7u tot 18u gespreid, effectief geweerd blijft.

Deze week wordt de camerabewaking geplaatst en vanaf maandag 13 juli 2015 kunnen licentiehouders de poort gebruiken.

Het binnengebied tussen Postweg en Brusselbaan kent objectief gemeten het grootste probleem van sluipverkeer van onze hele gemeente. Reeds 20 jaar sleept het probleem aan.
In die twee decennia werden telkens maatregelen genomen, die het probleem van de ene zone naar de andere verschoof. Met het invoeren van de boomstructuur kwam een einde aan het verplaatsen van het probleem. Het gebied blijft volledig bereikbaar is, maar kan niet langer doorkruist worden. Om de nadelen van het omrijden voor land- en tuinbouwers en andere zelfstandigen, die er hun boterham verdienen, te verlichten, wordt de karterblok in de Herdeweg vervangen door een dynamische sluis met selectieve doorgang. De dynamische sluis (poort met beperkte doorgang voor licentiehouders) vervangt een statische sluis (karterblok).
2015-07-06-dynamische-sluis_02 2015-07-06-dynamische-sluis_03
Een licentiehouder komt aangereden en kan de poort openen door via zijn GSM een nummer te bellen. De poort opent zich en na het doorrijden sluit deze automatisch.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth : “Deze oplossing kwam er na overleg met zowel de actiegroep “pro” als de actiegroep “contra” de sluipwerende maatregelen. Deze dynamische sluis vervangt en versoepelt de huidige karterblok.“

Schepen voor Openbare Werken en Landbouw, Bart Keymolen: “Zo willen we tegemoet komen en een oplossing bieden aan de land- en tuinbouwers voor de nadelige gevolgen van de huidige statische sluizen, die hen een normale werking moeilijker maakt. Onder de noemer leefbaarheid mogen we zeker het werkbaar en dus ook het economisch aspect niet negeren.“

Schepen voor Mobiliteit, Jan Desmeth, vult aan: “Ook de bewoners, die in het binnengebied wonen, en niet éénduidig tot een bepaalde hoofdweg behoren, kunnen een licentie krijgen. Hiermee behouden we een duurzame oplossing voor het weren van het vele sluipverkeer, vooraleer de gemeente Anderlecht haar groot woonproject aan Erasmus realiseert. Aangezien iedereen bereikbaar blijft (zonder gebruik van deze poort!), kunnen vrienden en familie ten allen tijde bij iedereen in het binnengebied op bezoek gaan.”

Er werden bij de gemeente nu reeds vijftien land- en tuinbouwers licenties aangevraagd. Vijfentwintig bewoners gaan ook reeds hun gsm gebruiken om naar hun woning te kunnen rijden.

11 juli viering

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw hield afgelopen zondag haar 11 juli viering.
_MG_3476
Om 11u startte de dag met een Academische Ziiting in de Raadzaal.
De gelegenheidsspreker was Luc Van den Brande, ere Minister-president van Vlaanderen.
Hij keek terug naar de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, die altijd een sociale strijd is geweest. Hij besprak Vlaanderen in Europa en in de wijdere wereld, zeker met de demografische uitdagingen, die ons de komende jaren te wachten staan. Hij deelde zijn overtuiging dat de zesde staatshervorming volledig moet uitgevoerd worden, maar dat het werk niet af is.
Hij pleitte onomwonden voor een confederaal model, dat de weg van de toekomst zal blijken, zo besloot hij.

Jan Desmeth, Schepen van Cultuur, hield de lokale toespraak. Hij loofde het vele vrijwilligerswerk, zowel georganiseerd in verenigingen als in losse verbanden.
“Voor dit warm Vlaanderen tekenen wij”, zo sprak hij.
Nadien ging hij dieper in op de rol van de eregast in het tot stand komen van de vijf resoluties, quasi unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement in 1999.

De fiscale autonomie, inclusief het zelfstandig innen, blijft een stiefkind. Dit onderdeel is nochtans onontbeerlijk om de regio’s niet alleen te laten beslissen over hetgeen ze uitgeven, maar ook om goed beleid ècht te belonen.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Na de receptie verplaatsten de activiteiten zich naar het Colomapark. Een volkse barbecue bracht de mensen samen en tegen 15u stroomden circa 400 mensen toe voor een wel zeer geslaagd optreden van Jelle Cleymans en Jonas Van Geel. Beide acteur-zangers konden ondanks de warmte het publiek snel in beweging krijgen. Een wervelend optreden met weinig pauzes sloot rond 16u30 af.

Als slotoptreden gaven de artiesten van Frimout nog het beste van zichzelf in de grote tent, want het was net beginnen regenen.
Rond 19u zat het feest erop.
Volgend jaar voorziet Sint-Pieters-Leeuw alvast Yevgueni als hoofdoptreden.

Foto’s: Luc Bohez

Nieuwsbrief 06 Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw

De nieuwsbrief geeft een kort overzicht van het voornaamste reilen en zeilen van onze vereniging. Natuurlijk raden we u aan om regelmatig eens onze website www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be   te raadplegen. Deze bevat de laatste  berichten en meer uitgebreide informatie.

De Zuunvallei in de 4 seizoenen
In juni hebben we een geslaagde begeleide wandeling georganiseerd langs onze natuurgebieden in de Zuunvallei. Wandelen in het voorjaar heeft het voordeel dat er een enorme bloemenpracht. Maar de natuur is mooi in alle seizoenen: naargelang de periode bloeien er andere planten, verkleuren de bladeren … Ook de winter is een interessante periode. Dan kan je overwinterende vogels waarnemen. Of als het gesneeuwd heeft, hebben onze natuurgebieden een idyllische aanblik. Daarom hebben we de wandeling van 7 km op een website ( http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=40224 ,lange  responstijd) gezet en kan je wanneer je het best schikt, de natuur in onze nabije omgeving verkennen. Bovendien geeft de website een mooie luchtfoto van onze gebieden.

Milieuraad
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat onze vereniging in de GECORO (GEmeentelijke COmmisie voor Ruimtelijke Ordening) is vertegenwoordigd. Een andere belangrijke adviesraad is de milieuraad. Ze geeft onder andere advies over milieugerelateerde begrotingsartikelen, het milieujaarprogramma en het milieubeleidsplan. Deze raad is nu ook opnieuw samengesteld naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Onze vereniging is er vertegenwoordigd met 4 leden. Daniel is tevens voorzitter van deze adviesraad.

Activiteit: 26/12 werkende-Kerst-barbecue

De kerstvakantie staat voor de deur. Dit is de gelegenheid om het jaar in schoonheid af te ronden. Wat denk je ervan om een dag in ons uniek natuurgebied in de Zuunvallei door te brengen? Wat staat er op het programma? We gaan de handen uit de mouwen steken: namelijk de kijkwand verder afwerken, wilgen knotten en brandhout zagen. Dus er is werk voor jong en oud. Afspraak op 26 december van 9u30 tot 16 u in het Volsembroek (Hoogstraat ter hoogte van het waterwachtbekken van Volsem). We koppelen deze werkdag aan een originele openlucht nieuwjaarsreceptie met verwarmende dranken en een BBQ ’s middags. Dus meer dan één reden om mee te werken!

Cursus Natuur-in-zicht
De natuurgidsen Zuid-West Brabant richten vanaf 1 maart 2008 een cursus Natuurinzicht in. Deze gaat door in het mooie kader van het kasteel Coloma in St.-Pieters-Leeuw. Deze groene basiscursus richt zich tot iedereen die de eerste stappen zet in de natuur. Van de deelnemers wordt geen voorkennis verwacht. Tijdens 5 lessen en 5 natuurexcursies maak je kennis met planten, dieren, ecologie en landschappen. Natuurkennis en natuurbeleving vullen elkaar aan tijdens de binnenactiviteiten en de excursies in de nabije omgeving. Een echte aanrader. Alle details vind je op onze website. Info bij Pierre Kestemont, tel 02 377 52 10 of pierre.kestemont@belgacom.net

Algemene vergadering: donderdag 21 februari 2008
Eenmaal per jaar houden we een open algemene vergadering. Wat is de  agenda? We overlopen het afgelopen jaar en blikken vooruit naar wat we volgend jaar van plan zijn. Het is daarom de gelegenheid om van gedachten te wisselen over de werking en het beleid van de vereniging. De algemene vergadering gaat door in het ontmoetingscentrum Merselborre te Vlezenbeek op donderdag 21/2/2008 om 20u. Vermits het dit jaar ook bestuursverkiezingen zijn, zijn nieuwe kandidaten bestuurs-lid zeker welkom. Neem kontakt met iemand van het huidige bestuur.

Terugblik zaterdag 17/11 Dag van de natuur

2007-12-02-natuur-knotwilg.jpg 
17 november organiseerden we tijdens de Open Natuurdag een werkdag in de Oude Zuun. Een fotoreportage over het knotten van de knotwilgen kan je natuurlijk op onze website bekijken. Een tiental vrijwilligers was van de partij. We waren ook heel blij met de hulp van 3 bewoners van de Okkernoot in Halle (tehuis voor personen met een mentale handicap en/of stoornissen uit het  autismespectrum).
Hun website www.deokkernoot.be

Geboorte in het Volsembroek
Alhoewel we met een hele equipe zijn om de Galloway koeien op te volgen, is Jef meer dan regelmatig op wandel in het Volsembroek om over het wel en wee van de koeien te waken. Groot was zijn verbazing als hij zijn inspectieronde deed op 8 november. De kudde van 5 koeien was met een boreling uitgebreid. Foto’s van het schattige kalfje kan je vinden op http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be/

Ruiming poel Kerkhofstraat

2007-12-02-natuur-poel.jpg
RLZZZ heeft onze poel in de Kerkhofstraat geruimd. De poel was werkelijk aan het dichtgroeien met wilgen en lisdodde en ook volledig aan het dichtslibben. Men heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de blauwbandgrondel (
http://www.inbo.be/docupload/2096.pdf ) weg te vissen. Dit is  een klein visje dat hier niet thuis hoort (exoot). Hij is in België terecht gekomen als aasvisje. Maar hij is echt een veelvraat en eet al de larven en eitjes van de inheemse amfibieën (salamanders, kikkers, …) op. De bedoeling van de poel is juist de bedreigde amfibieën te beschermen. Schadelijke en niet-natuurlijke oorzaken moeten dan ook verwijderd worden.
Bron: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden (nieuwsbrief)

434 zwemmers verzamelen 5732,73 euro voor vzw Hachiko.

Sint-Pieters-Leeuw: De 434 zwemmers die deelnamen aan de 24-uren zwemmarathon in het zwembad Wildersport legden tesamen 1050 kilometer af.
Zwemclub De Waterleeuwen zorgde voor de meeste zwemmers die baantjes trokken voor het goede doel. Elke gezwommen 25 meter werd gesponsord door bedrijven en middenstand.
De jongste deelnemer was 4 jaar, de oudste 87 jaar.
Zaterdagavond mocht schepen van sport Jos Speeckaert een cheque van 5732,73 euro overhandigen aan de vzw Hachiko.

Zie ook ons artikel van vrijdag.

Move for Climate-award voor Politie ST-P-L.

2007-11-19-moveclimate.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: -De VOKA-Kamers van Koophandel Halle-Vilvoorde en Leuven hebben vorige week in Leuven de tien bedrijven bekendgemaakt die een Move for Climate-award kregen omdat ze inspanningen leverden om de schadelijke gevolgen van het autorijden en vrachtwagentransport op ons klimaat te reduceren. De betrokken bedrijven stelden een actieplan op en namen maatregelen zoals het beperken van woon-en-werk verplaatsingen, een milieuvriendelijker rijstijl, aankopen van hybridewagens en/of wagens op alternatieve transporten, het optimalisering van de beladingsgraad, overschakelen op transport via spoor en de waterweg.
·          De politie van Sint-Pieters-Leeuw bespaarde 3,8 ton CO2 door een milieuvriendelijke rijstijl te promoten, stimulering van het fietsgebruik en aankoop van een hybridevoertuig (in december 2006). Andere winnaars waren oa.: Toyota Parts Center Europe,  Het IT-bedrijf CTG Belgium, KPMG, Het transportbedrijf Ninatrans, André Celis, en Toyota Motor Europe.zie ook www.moveforclimate.be