GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 24 maart 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgend agendapunt kwamen aan bod en werd goedgekeurd:
Kinderdagverblijf de Speelboot – optimale benutting – Princiepsbeslissing.


Kind & Gezin kende in uitbreidingsronde 2012 een principiële belofte voor 18 IKG-plaatsen toe aan het gemeentebestuur. Deze werd in 2014 omgezet in een subsidiebelofte voor 18 plaatsen met basissubsidie (T1) en subsidie voor inkomenstarief (T2).
In 2015 kreeg het gemeentebestuur de gelegenheid om een kinderdagverblijf aan te kopen in de schoolsite De Groene Parel. De infrastructuur voorzag in de opvang van 36 baby’s en peuters.
Bij gemeenteraadsbeslissing van 28 februari 2015 werd beslist het kinderdagverblijf casco aan te kopen.
Deze beslissing werd aangepast in de gemeenteraad van 28 mei 2015: casco werd omgezet in “sleutel op de deur”. Het nieuwe kinderdagverblijf kreeg de naam “de Speelboot”.
Intussen werd een bijkomende subsidie voor 18 plaatsen (T2) aangevraagd, maar de gemeente kreeg deze plaatsen niet toegewezen.

Oproep 2 samenwerkende onthaalouders
In afwachting van een nieuwe uitbreidingsronde, wil het bestuur de ruimte van het kinderdagverblijf toch volledig benutten en een maximum aantal opvangplaatsen voor onze kinderen realiseren door een deel van de ruimte ter beschikking te stellen van 2 samenwerkende onthaalouders (met apart huisnummer en ingang) en dit voor de opvang van maximum 14 kindjes (7 per onthaalouder en berekend op basis van de beschikbare ruimte).
De ruimte (incl. nutsvoorzieningen) zou tegen een kleine vergoeding ter beschikking worden gesteld, daar staat wel tegenover dat bepaalde voorwaarden naar o.a. opvangdagen en -uren zullen worden gesteld. Er zal een oproep worden gelanceerd om 2 onthaalouders te vinden die in dit samenwerkingsverband willen werken. Zij moeten aansluiten bij onze dienst voor Onthaalouders en zullen daar ook de nodige ondersteuning krijgen.

Bart-KEYMOLEN_schepen_Sint-Pieters-LeeuwBart Keymolen, schepen van Gezins- en Kinderopvang: “De ambitie blijft indien we 18 extra gesubsidieerde plaatsen bij zouden krijgen om op termijn 36 kinderen te kunnen opvangen.
Nu in afwachting, om het hele gebouw nuttig te gebruiken daar onze gemeente een opvang tekort heeft zouden we de toekomstige personeelsruimte gaan inrichten als een huiselijk gegeven. Dat is één van de criteria om er een onthaalouder in onder te brengen, het moet in huiselijke sfeer zijn. Dus we gaan dat een klein beetje herinrichten. We hebben hiervoor plan advies ingewonnen bij Kind & Gezin en Vipa
.”

Zie ook ons artikel van 26/06/2015 – Eerste steenlegging kinderdagverblijf op site de Groene Parel

%d bloggers liken dit: