Prinses Astrid bezocht 100 jarig revalidatieziekenhuis Inkendaal

VLEZENBEEK: – Prinses Astrid woonde samen met Eerste minister Herman Van Rompuy, de Ministers Rudy Demotte, Veerle Heeren, Frank Vandenbroucke , gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte en burgemeester Lieve Vanlinthout van Sint-Pieters-Leeuw, de Academische Zitting bij van ‘Inkendaal – Koninklijke Instelling vzw’ te Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) naar aanleiding van het 100 jarig bestaan ervan.

2009-05-14-Prinses-Astrid_Inkendaal_a
Prinses Astrid bezoekt Inkendaal in Vlezenbeek

2009-05-14-Prinses-Astrid_Inkendaal_c
In Inkendaal kunnen kinderen en volwassenen terecht voor revalidatie na een operatie of een aandoening.
Deze instelling, opgericht in 1909, droeg lang de naam ‘De Bijtjes’.

Directeur Marc Van Steertegem:” De naam de Bijtjes komt van bij de oprichting door twee jonge meisjes. Die meisjes behoorden tot een vereniging van jonge meisjes van 12, 13 jaar en ze waren zo bezig met de uitbouw van die vereniging, met het zoeken van leden en middelen om hulp te kunnen bieden aan kinderen. Dat ze zelf vonden dat ze zo druk bezig waren als bezige bijtjes en vandaar eigenlijk de naam ‘De Bijtjes’ en die is 95 jaar gebleven. Een 5 tal jaar geleden veranderde de naam in ‘Inkendaal’ daar er nu ook veel volwassenen revalideren. En zo vieren we vandaag 100 jaar! “.

De ‘Bijtjes’ stond bekend als respectievelijk sanatorium, heelkundig instituut, genees- en heelkundig instituut en heeft zich steeds georiënteerd in functie van specifieke noden (rachitis, tuberculose, poliomyelitis, myopathie, niet-aangeboren hersenaandoeningen).

2009-05-14-Prinses-Astrid_Inkendaal_d2009-05-14-Prinses-Astrid_Inkendaal_b

Na een drukke werkdag maakte ook Premier Herman Van Rompuy (Sint-Genesius-Rode) even tijd om nog naar Vlezenbeek te komen en deel te nemen aan de feestelijkheden ter gelegenheid van 100 jaar Inkendaal.
2009-05-14-Prinses-Astrid_Inkendaal_e 2009-05-14-Prinses-Astrid_Inkendaal_f
2009-05-14-Prinses-Astrid_Inkendaal_0 2009-05-14-Prinses-Astrid_Inkendaal_1

Inkendaal heeft ook grootse plannen voor het najaar.
De ziekenhuisschool die zich nu nog in  prefabgebouwen en containers bevindt zal vervangen worden door een nieuwbouw. In september wordt gestart met de bouw van een 5000 vierkante meter grote school met sporthal. Als alles volgens plan verloopt moet deze nieuwbouw binnen twee jaar klaar zijn.

Openbedrijvenweek van de sociale economie

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT:   Vandaag was het de Openbedrijvendag van de sociale economie. De sociale economiebedrijven openden hun deur  voor het grote publiek. De provincie Vlaams-Brabant organiseerde speciaal voor dit evenement drie fietstochten die deze bedrijven in het Hageland, de Noordrand en het Pajottenland met elkaar verbonden.
2009-04-25-televil_1

In Sint-Pieters-Leeuw hield de fietstocht van het Pajottenland halt bij Kringwinkel Televil aan de Bergensesteenweg waar iedere deelnemer een verassingsbloempotje meekreeg en aan het project van Pro Natura en Econet. Zij onderhouden de visvijvers in Ruisbroek.
2009-04-25-televil_2
2009-04-25-televil_3
Tijdens de Openbedrijvenweek van 20 tot 26 april nemen 34 sociale economiebedrijven uit Vlaams-Brabant professionals en het grote publiek mee achter hun schermen. Ze willen hiermee het imago van de sociale economie verbeteren.
“We ontvingen signalen dat mensen vaak een verkeerd beeld van de sociale economie hebben. Het gaat er veel professioneler aan toe dan men meestal denkt. Daarom besloot de provincie Vlaams-Brabant de handen uit de mouwen te steken en samen met deze bedrijven een weekprogramma uit te werken. Het is de eerste keer dat in deze sector zo’n evenement plaatsvindt en hoe kan je deze bedrijven beter leren kennen dan vanop de zadel van je fiets” zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor economie.

Provincie deelt gratis bloemenzaad uit

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant deelt gratis bloemenzaad uit. Inwoners van de provincie kunnen hun zakje gaan afhalen en daarmee een eigen bloemenakker aanleggen.
De laatste jaren is er in onze omgeving een gebrek aan bloemrijke percelen voor insecten. Vooral honingbijen lijden hieronder. Door een gebrek aan bijen dreigt immers een slechte bestuiving van land- en tuinbouwgewassen. Om de bijenpopulatie weer op sterkte te laten komen promoot de provincie de aanleg van bloemenakkers.
 
“Bloemenakkers zijn niet alleen mooi. Ze leveren ook een divers en uitgebreid stuifmeelaanbod. Daardoor is er meer kans dat insecten zoals bijen de winter overleven. Bijen hebben een belangrijke functie in de land- en tuinbouw. Ze produceren niet alleen honing, maar zorgen ook voor een goede bestuiving in het voorjaar. De opbrengst van aardbeien, appels, peren, …zelfs koolzaad hangt ervan af. Bovendien hebben bloemenakkers vele voordelen. Ze voorkomen erosie, verbeteren de bodem door doorworteling, zorgen voor een beter bodemleven, dragen bloemen van het vroege voorjaar tot de eerste vorst en ze verminderen de druk door schadelijke insecten op de aanliggende percelen. Deze actie was in 2008 een waar succes. Daarom gaan we hiermee verder” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.
 
De bloemenakker-actie is voorbehouden voor percelen gelegen in Vlaams-Brabant. Aan de deelnemers wordt gevraagd om naam en adres op te geven. Zij krijgen samen met de zaden een brochure met uitleg over de zaaiwijze en onderhoud. De zaden worden verdeeld in een verpakking van ongeveer 70 gram. Dat is voldoende voor het inzaaien van 1 are. Maximaal worden er vier zakjes van 70 gram per deelnemer meegegeven.
 

Data en locaties distributie gratis bloemenzaadzakje in het Pajottenland:

– Provinciedomein Huizingen, Torleylaan 100 te 1654 Beersel-Huizingen: woensdag 8 april van 13 tot 17 uur
– Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’, Molenstraat 26 te 1760 Roosdaal: dinsdag 31 maart en donderdag 2 april van 9 tot 12 uur

BOB-controles in Vlaams-Brabant in februari

2009-01-29-bobIn februari voeren de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant controles uit op rijden onder invloed. De controles zijn onderdeel van de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’.
De provinciale overheid wil met de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’ de bevolking bewustmaken van de gevaren van rijden onder invloed. Rijden onder invloed blijft één van de belangrijkste ongevalsoorzaken.
Rijden onder invloed staat immers nog altijd in de top drie van de meest voorkomende ongevalsoorzaken. Wie alcohol drinkt, zal minder goed waarnemen, trager reageren en minder rijvaardigheid aan de dag leggen. Daardoor vergroot het risico op ongevallen.
Vanaf 0,5 promille bestaat voor chauffeurs een aanzienlijk hoger risico op zware ongevallen. Bij 0,5 promille vergroot het risico op een dodelijk ongeval met 2,5 maal, bij 0,8 promille met 4,5 maal, bij 1,5 promille met 16 maal.
Alcohol speelt een rol in naar schatting één op vier ongevallen met doden of zwaargewonden.

24.395 chauffeurs gecontroleerd in 2008
In 2008 verrichtten de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gerichte controles op rijden onder invloed. De politiediensten lieten 24.395 chauffeurs blazen om na te gaan of er sprake was van strafbare alcoholintoxicatie.
Voor 1.122 chauffeurs was dit het geval. Dit komt overeen met 4,6% van het totaal aantal gecontroleerde personen.
Als gevolg van deze controles hebben in totaal 232 chauffeurs hun rijbewijs op bevel van het parket moeten inleveren.

Provincie Vlaams-Brabant bestrijdt bodemerosie

2009-01-21-bodemerosieIn Vlaams-Brabant is de bodem zeer gevoelig voor erosie. Bij hevige regenval spoelt het water gemakkelijk goede leemgrond weg. Bovendien bevorderen de vele sterke hellingen de erosie.
Landbouwers zijn de grootste slachtoffers. Maar bij wateroverlast stroomt de modder vaak via de hellingen en de straten de woningen binnen. De provincie Vlaams-Brabant gaat haar kennis van erosiebestrijding gebruiken om, samen met de gemeenten en de landbouwers, erosie-remmende oplossingen uit te werken. Tijdens een studiedag op 27 januari in Landen wordt het hoe, wat en waarom van erosiebestrijding uit de doeken gedaan.
 
Bij hevige regenval spoelt vaak goede grond van de velden weg. Erosie veroorzaakt niet alleen problemen op de akkers, maar ook modderstromen op wegen en in woonwijken, het dichtslibben van rioleringen en waterlopen. Tal van studies en praktijkvoorbeelden wijzen uit dat erosiebestrijdingsmaatregelen hun vruchten afwerpen.

“Het landschap in de provincie Vlaams-Brabant, met zijn leemgrond, sterk hellende percelen en grote akkers, is gevoelig voor erosie. Bij felle regen dringt het water nauwelijks in de bodem, maar stroomt van de hellingen, maakt kanalen en geulen en sleurt tonnen vruchtbare grond mee. De landbouwers zien hun goede grond verloren gaan, het regenwater komt te snel in de beken, waar de meegesleurde grond als slib wordt afgezet op de bodem. Water- en modderoverlast zijn er het gevolg van” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.”De provincie wil dan ook haar expertise inzake erosiebestrijding vanuit de dienst landbouw inzetten om samen met de gemeentebesturen en de landbouwers erosieremmende oplossingen uit te werken. Het gaat concreet over de inrichting van grasbuffers tot niet-kerende grondbewerkingen”.
 
In 2009 staan twee projecten op stapel. Met BodemBreed wil de provincie via een geïntegreerde aanpak bodemerosie in het arrondissement Leuven tegengaan. In het Pajotse waterschap Zenne-Zuid wordt onder meer een demonstratieveld voor landbouwers aangelegd.
 
“In de komende decennia zal erosiebestrijding nog belangrijker worden aangezien de modellen van klimaatsveranderingen een toename van de neerslagintensiteit voorspellen” besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

Inschrijven voor 23 januari via: http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/kal-erosie-uitnodiging_tcm5-15187.pdf

nieuwe brochure: Groepsuitstappen in Vlaams-Brabant

Groepsuitstappen in Vlaams-Brabant – Met z’n allen erop uit in Vlaams-Brabant
2008-12-08-groepsuitstappenEen leuke daguitstap met je vrienden? Een gezellige namiddag met de seniorenclub of op avontuur met de jeugdvereniging? Met de familie erop uit? In Vlaams-Brabant vind je talloze formules voor originele groepsuitstappen. Van fietstochten, over stadsbezoeken tot tentoonstellingen, culinaire traktaties en veel meer.

In deze brochure bundelt Toerisme Vlaams-Brabant alle nieuwe initiatieven voor het jaar 2009. Bovendien krijg je enkele leuke themauitstappen voorgeschoteld. In het Hageland zijn dat de thema’s ‘plattelandsbeleving’ en ‘wandelen’. In de Groene Gordel kan je ‘parken en tuinen’, ‘het Brabants trekpaard’ en ‘bier’ ontdekken. Concrete gegevens van elk groepsarrangement vind je op de website www.toerisme.vlaamsbrabant.be (rubriek ‘Uit in groep’). Daar staat ook het volledige aanbod online. Je vindt er nog veel meer uitstapjes, netjes op een rij, slechts een klikje verwijderd van alle informatie en vaak met een link naar de organisator. Keuze genoeg! Oordeel nu zelf en laat je in deze brochure of op de website inspireren voor een dagje Vlaams-Brabant!

Deze brochure richt zich in het bijzonder tot verantwoordelijken uit het verenigingsleven, tot autocarbedrijven en reisorganisatoren.

>>> download de brochure “Groepsuitstappen 2009” [PDF-bestand, 28 blz., 3.95 MB]

2008-12-08-groepsuitstappen-pajottenland-2009

info: Toerisme Vlaams-Brabant, tel. 016-26 76 20, fax 016-26 76 76, toerisme@vlaamsbrabant.be

STEM voor Aurélie Van Daelen

2008-11-06-aurelieHey iedereen,

Het is zover…. Jullie weten allemaal dat ik bij de 20 finalisten van Miss-België ben ;-)!
Natuurlijk heb ik jullie hulp nodig om de volgende Miss België te worden… Het meisje met de meeste stemmen verzamelt gaat sowieso door naar de toptien op 23 décember en zal nog meer kansen maken op het kroontje!

Dus help mij en STEM per sms: MB(spatie)15 naar 3140 ;D

Ik bedank jullie allemaal voor jullie steun en zal al het mogelijke doen om het kroontje op23/12/2008 te winnen!
Goetjes,
Aurélie

Controles op rijden onder invloed en op gordeldracht in oktober 2008

Sint-Pieters-Leeuw: – Vlaams-Brabant onderneemt acties tegen dronkenschap achter het stuur
 Met de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’, onderdeel van het Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur, wil de provinciale overheid van Vlaams-Brabant het aantal verkeersongevallen als gevolg van rijden onder invloed doen dalen.
In dit verband zullen de federale en lokale politiediensten bijzonder intensief controleren op rijden onder invloed in oktober 2008. Daarnaast gaat ook aandacht naar het dragen van de gordel in de wagen en zullen de politiediensten ook hierop controleren.
 
De provinciale overheid wil met de campagne ‘BOB in Vlaams-Brabant’ de bevolking bewustmaken van de gevaren van rijden onder invloed. Rijden onder invloed blijft één van de belangrijkste ongevalsoorzaken. 
 
Om tevens meer Vlaams-Brabanders aan te zetten hun gordel te dragen loopt dit jaar de campagne ‘Bij mij ben je veilig’. Daarom zullen de politiediensten van Vlaams-Brabant in oktober bestuurders en passagiers controleren op het dragen van de gordel, zowel voorin als achterin in de auto. 
 
De veiligheidsgordel in de wagen redt levens. Wie de gordel draagt, heeft 50% meer kans om een ongeval te overleven. Als 20% meer mensen hun gordel dragen vallen er 5.000 doden en gewonden minder in het verkeer.
 
De controles zullen bijzonder intensief gevoerd worden in de week van 5 tot en met 11 oktober 2008.
 

In april 2008 werden in Vlaams-Brabant controles op het dragen van de gordel gehouden in het kader van de campagne ‘Bij mij ben je veilig’. 
In april verrichtten de politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gedurende 130 uren controles op de gordeldracht. Tijdens deze controles werden 699 bestuurders of passagiers betrapt op het niet dragen van de gordel.  Voor 682 personen werd hiervoor een onmiddellijke inning opgesteld en voor 17 personen een proces-verbaal.
Voornoemde controles vonden plaats in de politiezones LAN (Landen, Linter, Zoutleeuw), Sint-Pieters-Leeuw, Zaventem, Druivenstreek (Hoeilaart en Overijse), Hageland  (Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge), Halle, Aarschot, Vilvoorde-Machelen en AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel).

Aurélie Van Daelen is Miss Vlaams-Brabant

Zaterdagavond werd in zaal ‘De Roosenberg’ in Oud-Heverlee de nieuwe Miss Vlaams-Brabant gekozen.  De 20-jarige Aurélie Van Daelen uit Sint-Pieters-Leeuw mag zich vanaf nu één jaar lang Miss Vlaams-Brabant noemen.
De nieuwe Miss werd ook Miss sms voting.

Aurélie Van Daelen: ” Ik had het totaal niet verwacht want we hadden toch redelijk veel concurrenten in onze groep. Het was een heel goede groep. Ik ben verrast maar in de goede zin.”
 Wat zijn je sterke kanten?
“Mijn sterke kanten, ik ben een heel ambitieuze vrouw, ik ben heel sociaal, euh mmm ja ik weet wat ik wil.”
Hoe bekijk je de toekomst met oa de Miss België verkiezing?
” Momenteel loop ik nog hoge school, dus dat wordt wat aanpassen. Maar zoals gezegd ik weet wat ik wil. Ik wil Miss België worden en ik ga er zowiezo al mijn tijd insteken om Miss België 2009 te worden!”

 

Aurélie Van Daelen
is 20 jaar en is 1m77 groot
Studies/Beroep: communicatiemanagement
Hobby’s: dansen, mode, animatie, cinema, reizen en sport

meer info op: http://www.missvlaamsbrabant.eu

Start campagne inbraakpreventie in appartementsgebouwen

Sint-Pieters-Leeuw / Vlaams-Brabant:
Open de deur enkel voor uw bezoeker
Start campagne inbraakpreventie in appartementsgebouwen

De provincie Vlaams-Brabant start een campagne om appartementbewoners te sensibiliseren voor inbraakgevaar. Want een goede preventie kan veel leed voorkomen. Ook in appartementsgebouwen komen immers ongewenste bezoekers langs.

Op initiatief van het provinciaal forum voor inbraakpreventie Vlaams-Brabant werd een affiche ontworpen. De affiche geeft door middel van cartoons, getekend door Quirit, een aantal preventietips mee aan de bewoners van appartementen.

“Ik heb alle burgemeesters van Vlaams-Brabant gevraagd om deze preventiecampagne mee te ondersteunen en de affiche te laten ophangen in de inkomhal van appartementsgebouwen. Naast de affiche is een begeleidende folder uitgewerkt die de bewoner meer preventieve tips en uitleg geeft bij de cartoons” zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Enkele tips die in de folder en op de affiche staan:
Vermijd tekenen van afwezigheid. Zorg dat uw brievenbus tijdig leeggemaakt wordt. Vraag een buur of de conciërge om dat voor u te doen.
De toegangsdeur tot de appartementswoningen moet steeds slotvast zijn. Deze mag enkel geopend worden door een sleutel of via een elektronisch signaal. Maar let goed op dat u geen ongewenste bezoekers zomaar binnenlaat. Laat nooit toe dat een vreemde persoon samen met u het gebouw betreedt. Vraag wie hij is en voor wie hij komt.
Ramen en deuren die aan de brandladder gelegen zijn, moeten altijd goed afgesloten worden.

De folder kan worden gedownload als PDF: KLIK HIER

De bewoners kunnen aan hun gemeentebestuur of bij de lokale politie een gratis technopreventief advies voor hun appartement aanvragen.

Meer info op www.vlaamsbrabant.be/inbraakpreventie.