Centrale keuken van OCMW Sint-Pieters-Leeuw krijgt een Smiley van het FAVV

ZUUN: – Op 16 november 2017 behaalde de centrale keuken van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw een Smiley. Dit label bewijst dat de keuken volledig voldoet aan de strenge normen die vooropgesteld worden door het Federaal Voedselagentschap inzake Voedselveiligheid (FAVV). Deze erkenning is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw, het keukenteam en Sodexo.


Ze ontvingen van het FAVV de smiley voor de autocontrole, de meldingsplicht en de traceerbaarheid in de voedselketen met betrekking tot de productie en distributie van de maaltijden. Het behalen van deze felbegeerde Smiley werd vandaag in het woonzorgcentrum gevierd met een taart feestje.

Partner
Met de verhuis in 2011 naar WZC Zilverlinde werd er beslist om een cateringpartner mee in te schakelen voor alle cateringdiensten dewelke het OCMW tot dan verzekerde. Met Sodexo heeft het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw een sterke partner in huis gehaald om het cateringgebeuren voor al haar diensten aan te sturen.

Keuken voor jong en oud
De centrale keuken werkt 7 dagen op 7. In totaal werken er 19 medewerkers, waarvan 8 voltijds en 11 deeltijds.
Op vandaag staat de centrale keuken dagelijks in voor het eetgebeuren voor WZC Zilverlinde, de middagmalen in de 3 lokale dienstencentra, de dienst Maaltijden aan huis, en sinds kort worden ook de maaltijden van de gemeentelijke kinderdagverblijven geproduceerd in de centrale keuken. Dit alles is goed voor ongeveer 350 middagmalen per dag.
Er wordt gekookt in koude lijn. Dit wil zeggen dat alles na productie via snelkoeling wordt gekoeld om achteraf via een gekoeld transport intern en extern te leveren. Het opwarmen gebeurt dan op de afdelingen van het WZC, in de lokale dienstencentra, in de kinderdagverblijven of door de mensen thuis.


Smiley garandeert voedselveiligheid
Paul Defranc, OCMW-voorzitter: “De centrale keuken kreeg de Smiley niet zomaar cadeau. De keuken moest daarvoor voldoen aan een heel aantal vereisten waaronder de invoering van een autocontrolesysteem. Dergelijk systeem garandeert de voedselveiligheid en traceerbaarheid over de hele keten: vanaf de selectie van de grondstoffen tot en met het bord van de gebruiker. Concreet betekent dit onder andere het respecteren van de temperaturen bij de ontvangst van de grondstoffen, bij het opslaan van de voedingsmiddelen en bij de verdeling van de maaltijden aan de gebruiker. Daarnaast is er een fundamentele rol weggelegd voor het naleven van de hygiënenormen.”

Kwaliteit is prioriteit
Nu bestaat de uitdaging erin om de Smiley te behouden. Kwaliteit garanderen moet een constante blijven. “Wij willen onze gebruikers dan ook de zekerheid geven dat hun maaltijd niet enkel lekker is, maar ook veilig.

gezellig samenzijn om vrijwilligers OCMW te bedanken

VLEZENBEEK: – Vanmiddag trakteerde het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw haar vrijwilligers op een etentje in feestzaal Casy in Vlezenbeek.
2017-10-20-ocmw-vrijwilligers (17)
De 136 vrijwilligers schoven de voeten onder tafel en genoten daarna van een dansnamiddag.
OCMW-voorzitter, Paul Defranc en burgemeester, Luc Deconinck wilden hiermee de vrijwilligers danken voor hun inzet gedurende het hele jaar.

Deze diashow vereist JavaScript.


Geïnteresseerd om zelf vrijwilliger te worden?
Surf naar: www.sint-pieters-leeuw.be/werken-ondernemen/vrijwilligerswerk

SP.A betreurt gebrek aan visie en ambitie bij toekomstige bouw assistentiewoningen en dienstencentrum Wilgenhof

2017-05-19-david-van-voorenSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 18 mei 2017 keurde de Leeuwse OCMW-Raad het programma van eisen voor de bouw van assistentiewoningen en een dienstencentrum op de site Wilgenhof goed. OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) formuleerde diverse voorstellen tot bijsturing van dit project. Zo pleitte hij onder meer voor de bouw van een kinderdagverblijf op de site, een groter aantal woningen voor personen met een handicap en hogere ambities op het vlak van energiezuinig en duurzaam bouwen. Deze voorstellen werden afgewezen door de N-VA/CD&V-meerderheid.

Het OCMW plant 60 à 80 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum op de site van het voormalige rusthuis Wilgenhof. Het programma van eisen geeft in grote lijnen de verwachtingen van het OCMW-bestuur weer”, legt OCMW-raadslid David Van Vooren uit. “Het is dus een belangrijk document, dat de visie van het OCMW op de verdere ontwikkeling van de site weergeeft”.

Kinderdagverblijf geschrapt
In de oorspronkelijke plannen was voorzien dat er op de site Wilgenhof een kinderdagverblijf zou komen. Dat is een prima idee. Onze gemeente kampt immers met een groot tekort aan opvangplaatsen voor baby’s en peuters. Volgens de normen van Kind & Gezin zijn er een 80-tal plaatsen tekort. De huidige inspanningen van het Gemeentebestuur zijn onvoldoende om deze plaatsen te creëren. De bouw van een kinderdagverblijf op het Wilgenhof is dus meer dan welkom. Maar nu is de bouw hiervan plots uit het programma verdwenen. Een gemiste kans.”

Te weinig woningen voor personen voor een handicap
Het SP.A-raadslid pleitte ook voor de bouw van woningen voor personen met een handicap. “Door slimme vormen van samenwerking tussen voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap kunnen de zorgfuncties, met een 24 op 24 uur permanentie en crisiszorg, op een veel efficiëntere manier worden ingezet. Hierdoor kunnen de kosten voor alle bewoners aanzienlijk worden beperkt. Maar dat vergt dan wel een voldoende aantal woningen voor personen met een handicap. Het huidige plan voorziet 4 dergelijke woningen. Maar om een volwaardige zorgpermanentie te financieren zijn er minstens 16 woningen voor personen met een handicap nodig. Ook dit voorstel werd zonder veel uitleg afgewezen door de N-VA en CD&V raadsleden.

Energiezuinig en duurzaam bouwen: tussen woord en daad…
Tot slot stelde Van Vooren voor om het gebouwencomplex te bouwen volgens de Bijna Energieneutraal (BEN)-normen. “Dergelijke gebouwen verbruiken weinig energie, en de energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. Vanaf 2021 wordt dit de standaard voor nieuwbouwprojecten. Het Gemeentebestuur keurde eind 2015 een klimaatactieplan goed waarin het ambitieuze doelstellingen formuleerde inzake energieverbruik en CO2-uitstoot en de voorbeeldrol van de Gemeente. Maar blijkbaar gaapt er een grote kloof tussen woord en daad, want ook mijn voorstel om te voldoen aan de BEN-eisen werd afgewimpeld.”

Van voorloper tot meeloper
De afwijzende reacties zijn volgens het SP.A-raadslid tekenend voor het gebrek aan visie en ambitie van het huidige OCMW-bestuur. “Nog niet zo lang geleden was Sint-Pieters-Leeuw een voorloper op het vlak van ouderenvoorzieningen. Denk maar aan het netwerk van lokale dienstencentra waarmee reeds begin jaren 1980 werd gestart. Het project Wilgenhof is echter een project van dertien in een dozijn. Noch wat betreft de toegankelijkheid voor inwoners met een laag inkomen, noch op het vlak van een slimme combinatie van zorgfuncties, noch qua duurzaamheid onderscheidt dit project zich van projecten die door de private sector worden gerealiseerd. Dat is bijzonder jammer voor een OCMW met een dergelijke staat van dienst op het vlak van ouderenzorg.”, besluit Van Vooren.

integratie OCMW in de gemeente

SINT-PIETERS-LEEUW: – In 2017 zullen secretariaat, aankoopdienst, financiële dienst en personeelsdienst van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw integreren met hun gemeentelijke collega’s en één dienst vormen.
Gelijktijdig wordt Hemelrijck in Ruisbroek uitgebouwd tot een welzijnscampus.

2015-04-24-Paul-Defranc_OCMW_voorzitter_Sint-Pieters-Leeuw_01
De Vlaamse regering wil dat tegen 2019 de OCMW’s in Vlaanderen opgaan in de gemeente. Sint-Pieters-Leeuw wil dit sneller realiseren.

In het najaar van 2015 sloten gemeente en OCMW een beheersovereenkomst af met het oog op de integratie van beide besturen. Door het voornemen van de Vlaamse regering om een wettelijke regeling uit te werken voor een eengemaakt lokaal bestuur, en de nood te voorzien in de invulling van de functie van OCMW-secretaris, kwam alles in een stroomversnelling.

Sinds 1 januari 2016 functioneren beide besturen onder de leiding van één secretaris namelijk Walter Vastiau, werd de eerste fase van de integratie van de sociale diensten gerealiseerd, en is er nog één ICT-dienst, communicatiedienst, archiefdienst en juridische dienst.

Paul Defranc, OCMW-voorzitter/schepen: “Intussen besliste het bestuur de feitelijke integratie van de diensten sneller te realiseren dan beoogd wordt door het ontwerpdecreet lokaal bestuur.
In 2017 zullen secretariaat, aankoopdienst, financiële dienst en personeelsdienst van het OCMW verhuizen naar het gemeentehuis en samen met hun gemeentelijke collega’s één dienst vormen.

Een omgekeerde verhuisbeweging komt er voor de sociale- en welzijnsdiensten, incl. de integratiedienst. Daardoor zal de site in Ruisbroek verder worden uitgebouwd tot een heuse welzijnscampus. Ook de Woonwinkel zal worden gehuisvest in het Hemelrijck.

Dit zijn de krijtlijnen voor de toekomstige werking van het nieuwe lokaal bestuur. De komende weken en maanden zal er hard gewerkt worden om deze omwenteling ook daadwerkelijk vorm te geven en er zo voor te zorgen dat Sint-Pieters- Leeuw klaar is voor de toekomst.

website OCMW wordt geïntegreerd in gemeentelijke website

2016-12-28-website-ocmw-in-gemeentelijke-siteSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 1 januari 2017 verdwijnt de huidige website van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.
Alle info van het OCMW kan u dan terug vinden op de gemeentelijke website via:  www.sint-pieters-leeuw.be/sociaal-huis .

Rubrieken: Financiële hulp of begeleiding – Wonen en energie – Zorg en welzijn – Huis van het Kind – Op zoek naar werk – Nieuw in België

Onder de rubriek “zorg en welzijn” vindt u onder andere info over: hulp aan huis, pensioen, de Lokale Dienstencentra, serviceflats, woonzorgcentrum,…

1ste permanentie van wijkteam Negenmanneke

NEGENMANNEKE: – Deze voormiddag kwamen reeds heel wat mensen kennis maken met het nieuwe “wijkteam Negenmanneke”.
Sommigen kwamen eens horen wat het wijkteam juist gaat doen anderen hadden reeds een vraag. Bij deze eerste zitdag van het wijkteam Negenmanneke kregen de bezoekers een kleine attentie van Sinterklaas.
2016-12-07-start-wijkteam-negenmanneke_01
Het wijkteam bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente, het OCMW, de politie en de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.
Net als in Ruisbroek wil het wijkteam de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk verbeteren.

Burgemeester,Luc Deconinck: “De bedoeling is eigenlijk dat we heel kort op de bal gaan spelen bij overlast problemen. De mensen kunnen nu in het Negenhof aan het wijkteam problemen melden. Daarna zal het wijkteam deze problemen opvolgen en zo snel, als mogelijk, woreden opgelost.
Een tweede taak is ook terug dynamiek brengen in de wijk. We hebben nu de wekelijkse markt woensdagvoormiddag in Negenmanneke, het dienstencentrum en we willen natuurlijk ook de bevolking nog meer bij de wijkwerking en de wijk betrekken en daar is de tweede taak weggelegd voor ons wijkteam.

Dit nieuwe wijkteam zal maandelijks de meldingen overlopen en haalbare initiatieven van inwoners ondersteunen.
Wie suggesties heeft om de leefbaarheid en de sociale samenhang in Negenmanneke te verbeteren of wie klachten heeftin dit verband kan om de twee weken op woensdag tijdes de permanentie terecht in het Negenhof, Sint-Stevensstraat 62 te Negenmanneke en dit van 9 – 11 uur en 18 – 20 uur.

Volgende permanentie van wijkteam Negenmanneke
– Vanavond, woensdag 7 december,  van  18 – 20 uur in Negenhof, Sint-Stevensstraat, 62.
– Woensdag 21 december 2016, van 9 – 11 uur en van 18 tot 20 uur.
– In 2017 elke eerste en derde woensdag van de maand in het Negenhof. De eerste keer dus op 04/01/2017 van 9u tot 11u en van 18u tot 20u

Volgende permanentie van wijkteam Ruisbroek
14 december 2016 van 9 tot 11 uur in het buurthuis 1601, Kerkstraat 10. Avondspreekuur op 14 december van 18 tot 20 uur in ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.

Meer info: dienst Maatschappelijke Veiligheid, T 02 371 63 18 – tom.pardaens@sint-pieters-leeuw.be

OCMW huldigt zijn vrijwilligers

VLEZENBEEK: – Het OCMW bestuur van Sint-Pieters-Leeuw plaatste in de Cazy in Vlezenbeek, de ongeveer 140 leden vrijwilligers in de schijnwerpers.
2016-10-21-leeuwse-vrijwilligers-ocmw
OCMW voorzitter Paul Defranc benadrukte in zijn verwelkoming nog eens hoe belangrijke elke vrijwilliger is in onze samenleving “ in ons OCMW zijn de vrijwilligers overal te vinden, we raken er aan gewoon dat ze in elke dienst vertegenwoordigd zijn, het lijkt bijna vanzelfsprekend. De vrijwilligers zijn er altijd wanneer we ze nodig hebben, en kunnen altijd op hun rekenen. Ze staan altijd klaar, ook al regent het of is het snikheet of ijzig koud, ze komen er steeds door vastberaden en gepassioneerd, daarom wil het OCMW deze vrijwilligers en hun partner vieren “ aldus de voorzitter.

Het ging er na het lekkere eten, en een dansje nog gezellig aan toe in Vlezenbeek.

Deze namiddag 2de herfstfeest OCMW Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na het succes van de eerste editie van het herfstfeest in 2012, organiseert het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw vandaag, vrijdag 14 oktober 2016 tot 18.00 uur, voor de tweede maal een groot herfstfeest in zaal Zonnig Leven.
Alle bezoekers van het OCMW zijn welkom en kregen een persoonlijke uitnodiging!
2016-10-14-ocmw-dag_01
Naar aanleiding van de Dag van de Armoede wilt het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw mensen samenbrengen om hen op een ontspannen manier een leuke namiddag te bezorgen en zo de doelgroep een duwtje in de rug te geven. Indien nodig worden de genodigden opgehaald voor een gratis pannenkoek en een drankje.


Om de mensen te informeren over bestaande en nieuwe initiatieven zullen er infostands aanwezig zijn met promomateriaal en gadgets van de verschillende hulp- en dienstverleningsorganisaties.
De gemeentelijke integratiedienst, buurtwerking 1601, CAW, Ommekaar, Logo Zenneland en Huis van het Kind zijn alvast aanwezig.
2016-10-14-ocmw-dag_04Daarnaast zal er ook animatie zijn en dit zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Een workshop voor ouders en kinderen, een ballonnenclown, een schminkstand, cadeautjes vissen, snoepbrochettes maken, volksspelen, een winkelkaroefening waarbij mensen kans maken om de inhoud van een winkelkar met voedingsproducten te winnen,… Tijdens het herfstfeest kan het allemaal!

akkoord voor voorstudie realisatie assistentiewoningen op site Wilgenhof

SINT-PIETERS-LEEUW: – De OCMW-raad gaf haar akkoord om een voorstudie te laten uitvoeren ivm de realistie van assistentiewoningen op de site van het Wilgenhof.
Eveneens zal er op deze site een dienstencentrum en een kinderdagverblijf worden voorzien.


De site Wilgenhof waar vroeger het rusthuis Wilgenhof stond, heeft sinds een jaar plaats gemaakt voor een grote parking.

Doch hebben gemeente en OCMW nooit onder stoelen of banken gestoken dat zij de ambitie hadden om er nieuwe assistentiewoningen te bouwen. En de ideale plaats om dit te doen is in het hartje van Sint-Pieters-Leeuw, midden in het groen en niet te ver van het centrum.

Afgelopen OCMW-raad werd groen licht gegeven om een voorstudie te laten uitvoeren voor de realisatie van assistentiewoningen. Naast de bouw van assistentiewoningen zal ook een dienstencentrum en een kinderaangelegenheid voorzien worden.

De voorstudie moet een overzicht geven van de verschillende bouw- en financieringsmogelijkheden. Een voorwaarde is alvast dat de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk benut zal worden.

De belangstelling is groot en met de voorstudie is alvast de eerste stap voor de realisatie van assistentiewoningen gezet.” aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Het resultaat van de voorstudie mag men eind januari 2016 verwachten.

OCMW onderhandelt met WZC Sint-Vincentius over dienstverlening verzorging en schoonmaakhulp

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 maakte het OCMW de keuze om de dienstverlening verzorging en schoonmaakhulp niet langer in eigen beheer te voeren. De dienstverlening leed al verschillende jaren verlies. Ondanks verschillende maatregelen, kon het OCMW dit tekort niet wegwerken.
Het OCMW ging er ook vanuit dat een mogelijke overname van de diensten vlot zou verlopen omdat er heel veel spelers op de markt aanwezig zijn die even kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. Dit maakte volgens het OCMW de keuze dan ook aanvaardbaar.

Anneleen Adang, Wnd. secretaris - Jolien Coppens, beleidsmedewerker thuiszorg - Nancy Uylenbroeck, deskundige personeel - Paul Defranc voorzitter OCMW
Anneleen Adang, Wnd. secretaris – Jolien Coppens, beleidsmedewerker thuiszorg – Nancy Uylenbroeck, deskundige personeel – Paul Defranc voorzitter OCMW

Na de goedkeuring van het meerjarenplan in 2014, ging het OCMW op zoek naar mogelijke kandidaat-overnemers voor de dienstverlening en haar werknemers. Het werd alvast een bewogen zoektocht. De moeilijkste opdracht bleek een goede kandidaat-overnemer te vinden voor de dienst schoonmaakhulp met dienstencheques. Klanten en goede schoonmaakhulpen zijn zeer gegeerd, doch zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden van openbare besturen beduidend gunstiger dan bij de meeste private ondernemingen en vzw’s. Voor de dienst gezinszorg lagen de kaarten anders omwille van de subsidiëring van deze dienstverlening door de overheid.

2015-04-24-Paul-Defranc_OCMW_voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwOm alle mogelijke kandidaat-overnemers gelijke kansen te geven om in te tekenen op een mogelijke overname, werd een selectie leidraad uitgewerkt. Hierbij kregen kandidaat-overnemers de gelegenheid om hun kandidaturen kenbaar te maken tegen uiterlijk 3 april. Het OCMW ontving 3 geldige kandidaturen van Solidariteit voor het Gezin, Landelijke thuiszorg en WZC Sint-Vincentius. Op basis van de ingediende kandidaturen, besliste het OCMW gisteren om met de eerst geklasseerde kandidaat-overnemer WZC Sint-Vincentius de onderhandelingen op te starten.

Een eerste gesprek heeft vandaag plaatsgehad en stemt de OCMW voorzitter, Paul Defranc alvast positief. “ De toekomstperspectieven voor zowel onze personeelsleden als onze cliënten zien er goed uit.
We hebben de personeelsleden meteen ingelicht. Het OCMW hecht er veel belang aan om medewerkers nauw te betrekken door ze op de hoogte te houden van de nieuwe vooruitzichten.

De onderhandelingen zijn nog volop gaande. Ook de gesprekken met de vakbonden zullen eerstdaags worden georganiseerd. Het spreekt voor zich dat het OCMW alles in het werk blijft stellen om alles vlot te laten verlopen en dit in het belang van de medewerkers en haar klanten en de toekomstige samenwerking met de mogelijke partner.
WZC Sint-Vincentius wil zijn activiteiten in onze regio uitbreiden en zal in Leeuw streven naar schaalvergroting om het financieel te dragen. Ze hebben ook de intentie om een locatie in onze gemeente te zoeken om zich zo lokaal te verankeren.

We hopen tegen de OCMW raad op 20 mei reeds meer duidelijkheid te hebben. Maar laat ons niet vooruitlopen er zijn nog heel wat punten die we moeten onderhandelen en uitwerken.”
Het OCMW hoopt de diensten effectief over te dragen aan de  privésector op 31 december 2015.

sint-vincentius-eclipsWZC Sint-Vincentius onderdeel van zorggroep Eclips.
De Zorggroep Eclips verzorgt naast de klassieke opvang van ouderen in een rusthuis nog tal van andere initiativen. Denken we hierbij aan thuisverpleging, herstelverblijven – revalidatie, dagcentra, serviceflats, kortverblijven, dienstencentrum, senioren restaurant,…
Als zorggroep engageren ze zich om kwalitatieve zorg te bieden aan de zorgvragers en aan hun verwanten. Dit alles ongeacht cultuur, levensvisie, welstand of maatschappelijk aanzien.
De zorgvrager (oudere, revaliderende, herstellende, …) wordt door de zorggroep centraal geplaatst en wil samen met hem/haar en eventueel zijn/haar omgeving op zoek naar de beste oplossing. Als organisatie proberen ze om een directe relatie uit te bouwen met de zorgvrager, waarbij optimale kwaliteit hun uitgangspunt is. Niet enkel en alleen in de zin van deskundigheid maar ook in de bejegening van de hulpvrager en zijn omgeving.

Meer info: www.sint-vincentius-vzw.be

Groen Sint-Pieters-Leeuw: ook de gemeente treft schuld bij ontslagen OCMW

2015-03-17-Celina-CeulemansSINT-PIETERS-LEEUW: – De ontslagen binnen de afdeling poetshulp met dienstencheques van het OCMW zullen tijdens de OCMW-raad van 18 maart zeker een felbesproken thema zijn.
Volgens Groen Sint-Pieters-Leeuw treft ook de gemeente schuld bij de ontslagen.

Celina Ceulemans, OCMW raadslid (Groen): ‘Het gemeentebestuur nam de asociale beslissing om de steun aan de meest hulpbehoevenden van onze gemeente te verminderen door in de OCMW dotatie te snoeien. Dat is des te schrijnender omdat datzelfde gemeentebestuur wel tienduizenden euro’s kan besteden aan overbodige en nutteloze studies zoals de parkeerstudie in Negenmanneke en Ruisbroek. Je hebt echt geen studiebureau nodig om te zien dat daar een parkeerprobleem is, even rondkijken is voldoende. En als dan blijkt dat één van de vaststellingen van die studie in Negenmanneke is dat als meer mensen hun auto in hun garage zouden parkeren in plaats van op straat, er dan meer plaats op straat is, is het overduidelijk dat die studie weggesmeten geld is.
Dat het OCMW moet besparen, kan het OCMW niet verweten worden, de manier waarop, wel. Het OCMW besliste dat poetshulp met dienstencheques geen kerntaak is en dus afgeschaft kan worden. Inderdaad, een poetsdienst is geen kerntaak, maar zorgen voor de zwakkeren is dat wel! En dat is wat die poetsdienst doet. Enerzijds zijn sommige werknemers van de poetsdienst met dienstencheques mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt en moeilijk elders aan de slag kunnen. Anderzijds zijn een aantal klanten al wat ouder, niet altijd computervaardig of mobiel, waardoor de drempel voor de klanten om zelf zonder hulp via het internet cheques te bestellen en om zelf contact op te nemen met een commercieel dienstencheque bedrijf soms te hoog is. Door deze dienst af te schaffen faalt het OCMW in zijn maatschappelijke taak.

Voor de ontslagen werknemers werd een jobbeurs georganiseerd tijdens de werkuren. Dit is een mooi initiatief maar vervangt natuurlijk de wettelijke verplichtingen niet.Zodra de opzeggingen officieel gebeuren, moet het bestuur een dag betaald sollicitatieverlof per week toestaan en outplacement voorzien voor mensen die al voldoende lang voor het OCMW werken of ouder zijn dan 45. En dat is beduidend meer dan twee uurtjes jobbeurs!

Het OCMW kan beter besparen door hun diensten af te stemmen op die van de gemeente. Door samen te onderhandelen met leveranciers van nutsvoorzieningen, verzekeringen enz. kunnen ze als één grote klant zeker betere prijzen bekomen dan als twee aparte, kleinere klanten. Een besparing die niemand pijn doet en waarvoor al zeker niemand ontslagen moet worden. Een eerste aanzet tot dergelijke samenwerking is al gegeven, maar dit dossier evolueert zeer traag, een versnelling van de samenwerking is zeker aangewezen. Ook kan men investeren in betere isolatie van de gebouwen, vooral de verouderde en kan men zonnepanelen installeren. Dit vraagt natuurlijk in eerste instantie een investering maar die wordt ruim terugverdiend en na enkele jaren hebben we weer een pijnloze besparing.’

gezellig samenzijn om vrijwilligers OCMW te bedanken

NEGENMANNEKE: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw nodigde vrijdagnamiddag al zijn vrijwilligers uit op een gezellig samenzijn in Lokaal Dienstencentrum Negenhof om hen te bedanken voor hun inzet gedurende het jaar.
2015-02-27-vrijwilligers-ocmw_Sint-Pieters-Leeuw
Paul Defranc, OCMW-voorzitter: ” We zijn blij en dankbaar dat de groep vrijwilligers in Sint-Pieters-Leeuw elk jaar groter wordt. Dit wil zeggen dat de vrijwilligers zich ten eerste goed voelen met wat ze doen voor de medemensen en ten tweede dat ze dat enthousiasme doorgeven aan anderen die zich dan ook gaan inzetten in de dienstencentra, de woonzorgcentra, de vervoerdienst… kortom overal waar nood is aan extra mensen.”

Karin Poldervaart: ” Wij hebben heel wat waardering voor onze vrijwilligers die zich gedurende het jaar inzetten. Om hen te bedanken organiseren we dit samenzijn met een tas koffie,gebak en een klein geschenk om hen te bedanken. Dit is eigenlijk eerder symbolisch want wij kunnen nooit niet de waarde die ze voor ons betekenen in geld terug geven en dat vragen zij ook niet. Het moet een win-win situatie zijn zowel voor hen als voor ons en ik denk dat we daar toch in slagen daar hun aantal ieder jaar aangroeit. Op dit moment zijn we met 137 vrijwilligers over het hele OCMW.
De vrijwilligers komen bij ons terecht via mond aan mond reclame bij bezoeken aan de Lokale Dienstencentra en dan zeggen ‘ik wil ook wel een handje helpen’ of als ze zien dat we in de knoei zitten spontaan beginnen te helpen.
De mensen kunnen zich ook aanmelden via het vrijwilligersloket van de gemeente.
Het is een hele toffe groep en het is leuk dat ons bestuur dat waardeert en dat we zo elk jaar een namiddag kunnen organiseren om even iets terug te doen voor de vrijwilligers. ”

Deze diashow vereist JavaScript.


Geïnteresseerd om zelf vrijwilliger te worden?
Je kan meer informatie vinden bij het vrijwilligersloket.
Het vrijwilligersloket geeft je alle nodige informatie om goed van start te gaan. Ze helpen je bij het vinden van een goede plaats die op jouw lijf geschreven staat. Ze geven ook antwoorden op vragen zoals rechten, en plichten van een vrijwilliger, verzekering, kilometervergoeding, wetgeving, …

Surf naar het vrijwilligersloket via volgende link www.sint-pieters-leeuw.be/vrijwilligersloket en www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

Gemeente verduidelijkt zijn standpunt ivm OCMW thuiszorgdiensten

SINT-PIETERS-LEEUW: -OCMW voorzitter Paul Defranc en burgemeester Luc Deconinck geven meer uitleg over de OCMW-thuiszorgdiensten van Sint-Pieters-Leeuw die een nieuwe werkgever krijgen.

OCMW-voorzitter Paul Defranc en burgemeester Luc Deconinck
OCMW-voorzitter Paul Defranc en burgemeester Luc Deconinck

De thuiszorgdiensten van het OCMW – dit zijn de diensten die thuiszorg en poetshulp verstrekken – leggen al jaren een zware financiële druk op de organisatie. Ondanks grote inspanningen om het verlies van de thuiszorgdiensten in te perken, bleef de activiteit verlieslatend.

Burgemeester Luc Deconinck: “ Thuiszorgdiensten (aanvullende thuiszorg en poetshulp) zijn geen kerntaak voor een OCMW. Verschillende andere OCMW’s hebben reeds hun thuiszorgdiensten overgedragen: zo onder meer Beersel, Zelzate, Tienen en Puurs.
Er zijn dan ook zeer veel privé-organisaties actief op dat vlak, die deze dienstverlening even efficiënt vervullen en voor wie deze dienstverlening een kernopdracht is. Een greep uit de velen: Solidariteit voor het Gezin, IN-Z, PUUUR, Familiehulp, Partena,…

Over welke diensten gaat het?
In Sint-Pieters-Leeuw wordt deze dienstverlening geleverd enerzijds via een dienstenchequebedrijvigheid ‘poetsdienst met dienstencheques’ met 22 werknemers en anderzijds via de dienst ‘gezinszorg en aanvullende thuiszorg’ met 25 werknemers.
Beide diensten zullen dus aan de privésector overgedragen worden. Op korte termijn met het dienstenchequebedrijf (doel stopzetting op 1 juli 2015), later de dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg (wellicht eind 2015).

Schoonmaak in kader van dienstencheques
Voor de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van dienstencheques bleek het vinden van een overnemer die alle werknemers tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden wil overnemen niet haalbaar. Ondanks de vele inspanningen en contacten vond het OCMW geen organisatie die alle personeelsleden met behoud van al hun huidige arbeidsvoorwaarden wilde overnemen. De reden is dat de arbeidsvoorwaarden zeer verschillend zijn bij de verschillende organisaties. De ene organisatie biedt meer voordelen op vlak van compensatiedagen, de andere biedt betere vormingsvoorwaarden en nog een andere betere loonvoorwaarden.

Verschillende dienstencheque-ondernemingen hebben toegezegd dat zij alle huidige werknemers van het OCMW-dienstenchequebedrijf die het wensen een job zullen aanbieden tegen hun arbeidsvoorwaarden.

Daarom zal het OCMW een jobdate organiseren voor de betrokken personeelsleden. Het gaat om 22 personeelsleden. Zij zullen toegeleid worden naar andere dienstencheque-ondernemingen. Daarbij zullen de klanten die de betrokken personeelsleden nu bezoeken – indien gewenst door de organisatie en door de betrokken klanten – mee overgedragen worden. In principe zullen dus alle personeelsleden de kans krijgen om hetzelfde werk bij dezelfde klanten verder te zetten voor hun nieuwe werkgever, zij het tegen andere arbeidsvoorwaarden.

Aan de personeelsleden die op die wijze naar een nieuwe werkgever overgaan, zal het OCMW bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de wettelijk verschuldigde opzeggingsvergoeding uiteraard uitbetalen. Dit ter compensatie van de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Achter de schermen zijn de diensten van het OCMW volop bezig met de verdere onderhandelingen en voorbereidingen voor deze overdracht.
We stellen als organisatie alles in het werk om de overdracht zo goed mogelijk en zo vlot mogelijk te laten verlopen en dit aan de beste voorwaarden voor OCMW-personeelsleden en klanten. Het OCMW zal niemand in de kou laten staan en zal niet verzaken om iedereen op weg te helpen naar werk. Ook de klanten zullen wij in contact brengen met de nieuwe dienstverlenende organisatie. Eindmaart zullen we voor de klanten 3 infoavonden organiseren omdat we dan concrete info kunnen geven. Mensen die er omwille van hun toestand niet op de infoavondenkunnen geraken zullen we vanuit het OCMW persoonlijk thuis informeren.
Personeelsleden kunnen hun klanten dus blijven verzorgen en dat is zeker een geruststelling voor beide partijen.” Aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn de onderhandelingen nog volop gaande. Om de onderhandelingen niet in de weg te staan, kan er op dit ogenblik nog niet veel informatie gegeven worden. Wel lijken de vooruitzichten positief voor zowel personeelsleden als klanten. Verschillende organisaties lijken bereid om deze dienstverlening in haar geheel over te nemen met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden voor de 25 werknemers.
Eens de onderhandelingen afgerond zullen zijn, zal het OCMW hierover verder berichten. Verwacht wordt dat deze overdracht zal plaatsvinden tegen eind 2015.

Verdere dienstverlening van het OCMW
Het OCMW zal inzake thuiszorg een ondersteunende rol blijven spelen. De taak van de thuiszorgdiensten zal er in de toekomst in bestaan de dienstverlening op te volgen en te evalueren. Klanten zullen dus nog steeds terecht kunnen bij het OCMW voor vragen over verzorging, schoonmaak, vervoer, maaltijden, en dergelijke. Het OCMW zal hen bij hun vragen en noden ondersteunen en begeleiden. In dat kader werkt het OCMW aan een zorgloket voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw.

Open VLD: Reeds in december 2014 kwamen wij op voor het OCMW personeel dat wordt ontslagen

2014-06-13-OCMW_Ruisbroek_Hemelrijck_PaviljoentjeSINT-PIETERS-LEEUW: – Open VLD Sint-Pieters-Leeuw brengt in herinnering dat ze reeds in december 2014 waarschuwden voor het OCMW personeel dat nu wordt ontslagen.

Open Vld SPL deed tijdens de gemeenteraad van december 2014 een tussenkomst over de afslanking binnen het OCMW.
De tussenkomst luidde als volgt: “Als we dan gaan kijken naar het OCMW, is het daar net hetzelfde. Per 30 juni 2015 gaat men de poetsdienst met dienstencheques stopzetten. Zowel personeel als cliënteel komt in de kou te staan.”
Reactie van de meerderheid was verrassend: Heel wat gemeenteraadsleden uit de meerderheid en zelfs schepenen waren hiervan zelfs niet op de hoogte en verrast over dit nieuws. Men beloofde tijdens de gemeenteraad wel dat zowel het personeel als het cliënteel zouden begeleid worden, maar dat er geen sprake is van een overname!
We hopen dan ook dat er alsnog een positieve oplossing uit de bus valt, voor zowel personeel als cliënteel. Want naast deze dienst zou er ook nog sprake zijn van andere thuiszorgdiensten die zouden worden afgeschaft.
Tot dusver onze tussenkomst van december.

2 maanden later, is het zover, de kat wordt de bel aangebonden. De vakbond schiet eindelijk wakker, samen met de pers. Enkel sint-pieters-leeuw.eu publiceerde toen onze opmerkingen hierover.
Overal staat nu te lezen dat er 49 personeelsleden van het OCMW SPL worden afgedankt, geen naakte ontslagen weliswaar.
Rare uitleg als je een C4 krijgt!” zo besluit Open VLD.

OCMW personeel bezorgd over hun job en dienstverlening aan klanten

2009-09-11-administratieve-zetel-OCMWSINT-PIETERS-LEEUW: – De vakbonden van het OCMW hielden vandaag een personeelsvergadering naar aanleiding van de aangekondigde ontslagen van 49 personeelsleden bij de dienst poetshulp aan huis met dienstencheques op 1 juli 2015 en tegen 2016 bij de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Nele Massaer, ACV Openbare Diensten: “De opkomst bij de personeelsvergadering was massaal bijna alle personeelsleden waren aanwezig. Jammer genoeg hebben we weinig beloftes kunnen doen want de poetsdienst bij het OCMW zijn we duidelijk kwijt.
De poestdienst met dienstencheques wordt 1 juli 2015 zonder verdere discussie stopgezet. Voor deze 26 jobs is bij het OCMW geen plaats meer. De getroffen personeelsleden kregen dit bericht al eind december 2015, maar mochten er niet over communiceren. Ze kregen ook geen verdere uitleg. De getroffen burgers moesten het nieuws van de stopzetting de afgelopen dagen via de media vernemen.
We hopen wel dat de OCMW voorzitter woord houdt en effectief zorgt dat er geen naakte ontslagen vallen. Bij de gezinszorg en aanvullende thuiszorg gaat het zelf om kerntaken die het OCMW zelf moet opnemen en niet moet uitbesteden!
Ook merken we dat de communicatie naar de cliënten toe onvoldoende is. Hier zit ook het personeel erg mee in.
We zijn van plan om acties te gaan voeren maar zonder de cliënten te treffen. Dus zeker geen stakingen.
Zo zullen we een affiche campagne houden en ons laten horen bij de OCMW raad en het gemeentebestuur want zij dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wat de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg betreft hopen we op overleg waar van in het begin de sociale partners betrokken worden. Als de afstoting ook hier onvermijdelijk blijkt, moet het minstens om een collectieve overname gaan met volledig behoud van arbeidsvoorwaarden.
Want de mensen vinden dat ze dit niet kunnen pikken.

Voor de personeelsleden van de poetsdienst van het OCMW die hun job verliezen, organiseert het OCMW op 6 maart een interne jobbeurs waarop ze kunnen solliciteren bij de externe poetsdiensten die hun taak overnemen.

Zie ook onze artikels:
22/02/2015 – SP.A verontwaardigd over ontslagen bij OCMW Sint-Pieters-Leeuw
20/02/2015: – Bij het OCMW in Sint-Pieters-Leeuw verdwijnen 49 banen

Leeuwse Lokale Dienstencentra breien voor het goede doel

2014-10-30-flyer-breisters-en-wolSINT-PIETERS-LEEUW: – De winter staat voor de deur en niet alle kinderen hebben het geluk om een nieuwe muts of sjaal te mogen kiezen. Zeker in deze tijd van besparingen hebben sommige gezinnen het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen.

Wij van de Lokale Dienstencentra kunnen een beetje helpen door heel leuke mutsen en sjaals te breien.
Heb je nog mooie wol die je niet meer nodig hebt, breng dan maar mee.
Samen breien voor een goed gevoel en doel!

– Negenhof donderdag 6 november 2014 om 14.00 uur
– Meander maandag 10 november 2014 om 13.30 uur
– ’t Paviljoentje dinsdag 18 en 25 november 2014 om 14.00 uur

Inschrijven workshopdag rond energie, koken, verzorging en schulden

biz_budgetinzicht_logoRUISBROEK: – Op zaterdag 13 september 2014 organiseert BIZ (BudgetInZicht) Halle-Vilvoorde zijn tweedeworkshopdag rond het thema schuldhulpverlening en preventie van schulden.

BIZ Halle-Vilvoorde is een samenwerkingsverband tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de OCMW’s uit het werkingsgebied Halle-Vilvoorde dat werkt rond schuldhulpverlening en preventie van schulden voor jongeren en volwassenen.

Wat?
Een dag boordevol informatie en praktische tips gegoten in 5 workshops.
– Bespaar energie,
– budgetvriendelijk koken,
– voeding en verzorging,
– schulden,
– taalontwikkeling bij jonge kinderen.
– Animatie voor kinderen, springkasteel en schminkstand ter plaatse onder professionele begeleiding.

Zowel in de voor- als in de namiddag worden vier workshops georganiseerd rondenergie, budgetvriendelijk koken, verzorging en schulden. In de voormiddag is er ook een workshop rond het prikkelen van de taalontwikkeling van kinderen.

Infobeurs. Tijdens de broodjeslunch, tussen 11 en 14 uur, kunnen deelnemers en andere geïnteresseerden extra informatie verkrijgen bij de verschillende infostands. Onder andere het CAW, OCMW, Centrum Basiseducatie en Woonwinkel Zennevallei zullen aanwezig zijn.
Wanneer? Zaterdag 13 september 2014 van 10 tot 16.30 uur, infostands van 11 tot 14 uur
Waar?Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje – Fabriekstraat 1A te Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)
Deelname is GRATIS, maar inschrijven is nodig! (Niet voor de infostands)
Broodjeslunch inbegrepen.
Hoe inschrijven? Via e-mail naar sociale.dienst@ocmwspl.be of kom langs in het Sociaal Huis, Fabriekstraat 1B, 1601 Ruisbroek, tel. 02 371 03 50.

OCMW Sint-Pieters-Leeuw Terugblikken op 2013 Om morgen nog beter te doen

2014-06-13-OCMW_Ruisbroek_Hemelrijck_PaviljoentjeSINT-PIETERS-LEEUW: – 2013 was het Europees jaar van de burger. Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw deed mee en blijft dat doen. Doordacht! In 2013 zetten ze namelijk sterk in op het uitbouwen van een toekomstplan: het meerjarenplan 2014-2019. Met focus, wegens de besparingen, maar ook wegens de ambitie om vele goede dingen goed te doen voor alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die steun, hulp of een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

De doelstellingen die ze in de toekomst willen realiseren zijn: cirkels doorbreken, mensen doen groeien, zorgen voor mensen en klaarheid scheppen.

Ze blikken even terug op 2013, op wat ze hebben ondernomen en gerealiseerd.

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwPaul Defranc,voorzitter OCMW: “Ons woonzorgcentrum bijvoorbeeld zette de deuren open tijdens Dag van de zorg. Het was een opendeurdag en jobbeurs en tegelijkertijd een manier van teambuilding voor de organisatie. Onze sociale dienst startte een welzijnsplatform om samen met andere welzijnspartners sterk te staan in de strijd tegen armoede en kinderarmoede in het bijzonder. Eén van de andere prioritaire beleidsdoelstellingen was de tewerkstelling van cliënten. De sociale dienst begeleidde op zorgzame manier 91 cliënten naar werk. Onze thuiszorgdiensten zijn meer wijkgericht gaan werken om beter bereikbaar te zijn voor de groeiende groep ouderen in onze gemeente. Een ander voorbeeld in het kader van ouderenzorg is het project 10 voor taal, waar senioren en lagere schoolkinderen elkaar ontmoetten tijdens activiteiten in en rond het lokaal dienstencentrum. Dit zijn enkele van de vele acties van het afgelopen jaar.

Wat het financiële luik betreft, heeft het OCMW minder uitgegeven dan oorspronkelijk voorzien en meer opbrengsten gerealiseerd. Hierdoor behalen we een positief resultaat.

Met het afsluiten van de jaarrekening kijken we naar gisteren om het morgen nog beter te doen. 2013 was het Europese jaar van de burger. Voor Sint-Pieters-Leeuw was 2013 het Leeuwse jaar van de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw. En dat willen we ook van 2014, 2015 en de volgende jaren maken.”

OCMW en gemeente Sint-Pieters-Leeuw slaan handen in elkaar voor tewerkstelling

SINT-PIETERS-LEEUW: – Onlangs werd de samenwerkingsovereenkomst voor de tewerkstelling van art. 60§7 tussen OCMW en gemeente ondertekend. Met deze overeenkomst willen OCMW en gemeente kansen geven aan mensen met leefloon of equivalent leefloon. Kansen, door het aanbieden van werk.
Deze vorm van tewerkstelling bestaat al langer. Het is een vorm van maatschappelijke dienstverlening, waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen. Het doel is om deze personen terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.

Burgemeester Luc Deconinck en OCMW-voorzitter Paul Defranc.
Burgemeester Luc Deconinck en OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Het geeft mensen de kans ervaring op te doen in het werkveld in de hoop dat ze nadien in het normale arbeidscircuit terecht kunnen.” aldus burgemeester Luc Deconinck.

Op dit ogenblik werd al een art. 60§7 tewerkgesteld in een van de gemeentelijke diensten. Naast de tewerkstelling is er ook ruimte voor het volgen van cursussen Nederlands en andere vormingen met het oog op het behalen van een diploma.

De samenwerkingsovereenkomst zal nog verder worden uitgebreid met plaatsen voor tewerkstelling in de groendienst en onderhoud.

Het aantal leefloners stijgt de laatste jaren. Met deze mogelijke tewerkstellingsvorm geven we mensen perspectief.” OCMW-voorzitter Paul Defranc.

mindermobielencentrale

2010-05-30-opendeur-03-DIENSTENCENTRA-PAVILJOENTJESINT-PIETERS-LEEUW: -Het ocmw van Sint-Pieters-Leeuw paste de tarieven van zijn Minder Mobielen Centrale aan. Voor wie vaak van de vervoerdienst gebruik maakt, wordt het goedkoper.

De mindermobielencentrale van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw heeft in samenwerking met Taxistop vzw haar werking en tarieven aangepast zodat mensen aan een voordelig tarief met vrijwilligers in een comfortabele auto verplaatst kunnen worden naar de gevraagde bestemming.

• Elke klant betaalt lidgeld. Een alleenstaande betaalt € 10 voor een heel jaar en € 5 voor een half jaar (vanaf 1 juli). Een koppel betaalt € 15 voor een heel jaar en € 7,50 voor een half jaar (vanaf 1 juli).
• Iedere klant ontvangt een lidkaart en betaalt € 0,30 per gereden kilometer te rekenen vanaf de woonplaats van de vrijwilliger.
• Iedere klant betaalt € 0,50 per rit als administratieve kost.

Enkele cijfers
De vrijwilligers van de mindermobielencentrale van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw rijden samen gemiddeld 5.650 kilometer per maand. In 2013 werden er meer dan 67.800 km gereden. Dit is goed voor gemiddeld 197 ritten en 71 geholpen klanten per maand. Tot op heden worden al deze kilometers gereden dankzij 7 enthousiaste vrijwilligers.

Graag meer informatie? Contacteer de thuiszorgdienst van het OCMW!

Jolien Coppens, Beleidsmedewerker Thuiszorg OCMW Sint-Pieters-Leeuw
02 371 03 54 – jolien.coppens@ocmwspl.be


Ben je op zoek naar een vrijwilligersactiviteit?

Zie je het zitten om je enkele uren per week in te zetten voor andere senioren en hulpbehoevenden van Sint-Pieters-Leeuw met mobiliteitsproblemen?
Of werk je liever aan een onthaal?
Of ben je graag creatief en zie je het zitten om mee te helpen bij de activiteiten van het woonzorgcentrum? Je kan ook meehelpen tijdens de maaltijden.
We zoeken ook nog iemand voor de bar in ’t Paviljoentje.
Er zijn zoveel mogelijkheden!
Graag meer weten?
Neem contact op met de diensten van het OCMW, 02 371 03 40 of via ocmw.secretariaat@ocmwspl.be.

vrijwilligersfeest OCMW Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw kan gedurende het jaar beroep doen op zo’n 118 vrijwilligers. Met een warm hart voor hun medemens staan ze iedere dag klaar!
Om de vrijwilligers te bedanken organiseerde het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw ieder jaar een feest. Een dag dat vrijwilligers en partners eens lekker worden verwend met koffie en gebak.
2014-02-13-vrijwilligersfeest
Een dag waar we allen naar uitkijken. Want die dag kunnen wij eens iets terug doen. Een dag dat wij eens alle aandacht schenken aan hun werk. Een dag dat het OCMW hen kan verwennen. En verwennen, daar weten vrijwilligers alles van. Ze zijn namelijk expert in verwennen. Ze doen dit ook alle dagen.” aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Geïnteresseerd om zelf vrijwilliger te worden?
Neem contact op met Karin Poldervaart, centrumcoördinator op het nummer 02 377 03 55, e-mail: karin.poldervaart@ocmwspl.be of kijk op onze website www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be/vrijwilligerswerking.

meerjarenplan OCMW Sint-Pieters-Leeuw 2014-2019 goedgekeurd

2009-09-11-administratieve-zetel-OCMWSINT-PIETERS-LEEUW: – Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werd in zitting van 11 december 2013 vastgesteld door de OCMW-raad en werd donderdag goedgekeurd door de gemeenteraad.

Ook het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zal nog zuiniger moeten omspringen met de financiële middelen die het ter beschikking krijgt.

OCMW voorzitter Paul Defranc legt uit:

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwEen behoorlijke uitdaging was het om aan het begin van de legislatuur het meerjarenplan uit te werken en vorm te geven.
De opdracht: meer doen met minder
We zijn dus genoodzaakt om te focussen. Focussen op wat we echt willen bereiken.
Waar willen we naartoe? Wat willen wij realiseren? Waar willen wij voor staan? Voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw, voor de medewerkers van het OCMW, de vrijwilligers, onze partners, …?

Focussen: 4 doelstellingen
Wij willen:
– Cirkels doorbreken
– Mensen doen groeien
– Zorgen voor mensen
– Klaarheid scheppen

Korte en krachtige doelstellingen, waar wij alles voor in beweging zetten. Acties werden bedacht en uitgeschreven. Acties zowel extern gericht op onze doelgroep als intern, onze eigen personeelsleden, vrijwilligers en partners.

Cirkels doorbreken
Onze eerste focus leggen we op cirkels doorbreken, cirkels van armoede, kansarmoede en eenzaamheid doorbreken. Daarbij zal in het bijzonder worden ingezet op “detectie en preventie” en “ondersteuning en begeleiding”. Dezelfde prioriteit willen we ook ten aanzien van onze organisatie nastreven. Zelf willen we meer samenwerken: de verschillende diensten van het OCMW met elkaar, wij met het gemeentebestuur en ook met andere diensten in de regio. Samengevat netwerken en samenwerken.

Mensen doen groeien
Ons doelpubliek willen we doen groeien in hun zijn en in hun burgerschap, onze medewerkers en vrijwilligers in hun persoon en in hun functie. We zullen in het bijzonder inzetten op “informatie en vorming” en “ondersteuning en begeleiding”.

Zorgen voor mensen
Onze derde focus leggen we op de “Zorg voor mensen”. Zorgen voor ons doelpubliek interpreteren we als ervoor zorgen dat mensen met behoefte aan praktische, financiële of sociale ondersteuning, ofwel met steun op maat toch op comfortabele wijze voor zichzelf kunnen zorgen, ofwel een geborgen thuis geboden wordt. Ook hier zetten we in op “detectie en preventie” en “ondersteuning en begeleiding” enerzijds, en op “netwerking en samenwerking” anderzijds. Zorgen voor onze personeelsleden en vrijwilligers willen we doen door vooral oog te hebben voor talent.

Klaarheid scheppen
Een mens kan maar zijn weg vinden als de wegenkaart juist en duidelijk is en als de bestemming gekend is. Dit geldt ook voor organisaties. Voor ons doelpubliek willen we klaarheid in onze dienstverlening, procedures en trajecten, zowel in aanpak als in taalgebruik. Voor onze organisatie klaarheid in onze administratie, documentatie, organisatie, zowel info-architectuur als in taalgebruik.

Niet zonder verlies
Meer doen met minder. Ook het OCMW zal, zoals gemeentebestuur en politie, inleveren
wat het aantal personeelsleden betreft. Doch heeft het OCMW er voor gekozen om niet in te boeten op de kwaliteit van dienstverlening. We kiezen voor de zwaksten eerst en we blijven efficiëntie als uitgangspunt nemen. Er vallen geen naakte ontslagen.
Wel zullen personeelsleden die met pensioen gaan niet meer automatisch vervangen worden, tijdelijke contracten niet altijd verlengd, … Dit zijn ondertussen de welgekende maatregelen.
De dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg zal worden overgedragen aan de Welzijnskoepel West-Brabant een OCMW-vereniging waarvan het OCMW nu al deelgenoot is. De verzorging bij mensen thuis, zal dus niet altijd meer door eigen OCMW-personeelsleden gebeuren, wel zullen we instaan voor de coördinatie van zorg bij ouderen.
Verder werden nog een hele reeks kleine maatregelen getroffen om uitgaven te beperken en inkomsten – waar mogelijk – te verhogen.

Focussen en actie
Een greep uit de acties die wij willen realiseren:
– Inzetten op integratie en participatie
– wederzijdse communicatie mogelijk maken door taalbeleid
– woonmarkt uitbreiden voor onze doelgroep
– actief en preventief inzetten op schuldbeheersing
– activeren van mensen
– dienstoverschrijdend werken
– focussen op talent
– …

kleine prijsverhoging maaltijden lokale dienstencentra Sint-Pieters-Leeuw

2013-02-28-Negenhof_03SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 01 februari 2014 bedraagt de nieuwe prijs voor een middagmaaltijd in het seniorenrestaurant  van de Lokale Dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw € 7,00.

Voor dit bedrag krijgt u lekkere soep, een gevarieerde hoofdschotel en een drankje t.b.v. € 1,50 naar keuze.
Op dinsdag en vrijdag staat er vis op het menu. Bent u geen visliefhebber? Dan kan u op dinsdag ook voor vlees kiezen!
Het seniorenrestaurant is elke werkdag open, u moet wel ten laatste op donderdag uw bestelling voor de volgende week doorgeven in één van de dienstencentra.

Eten in de lokale dienstencentra heeft alleen meer voordelen: u hoeft zelf niet te koken, u krijgt een lekkere en gezonde maaltijd, u eet in aangenaam gezelschap en de afwas is voor ons!

menu februari:
www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be/images/dbimages/docs/2014-02_copy_1.pdf

LDC ’t Paviljoentje: open: ma – vrij van 9.30 tot 17 uur
Fabriekstraat 1A, 1601 RUISBROEK – Tel. 02 377 03 55
Kristel Dubois, centrumverantwoordelijke, kristel.dubois@ocmwspl.be

LDC Negenhof: open: ma – vrij van 10 tot 17 uur
Sint-Stevensstraat 62, 1600 SINT-PIETERS-LEEUW – Tel. 02 332 59 53
Els Aerts, centrumverantwoordelijke, els.aerts@ocmwspl.be

LDC Meander: open: ma – vrij van 9.30 tot 17 uur en za – zo en feestdagen van 14 tot 17 uur
Welzijnsweg 2 (ter hoogte van de Jan Vanderstraetenstraat 273), 1600 SINT-PIETERS-LEEUW -Tel. 02 370 88 80
Wenke Peetroons, centrumverantwoordelijke, wenke.peetroons@ocmwspl.be

Afscheid van OCMW raadslid Paulette Geeroms-Borremans

2013-12-12-OCMW_Paulette-Geeroms-Borremans-1SINT-PIETERS-LEEUW: Woensdag nam het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw officieel afscheid van OCMW-raadslid Paulette Geeroms.

Tijd om de fakkel over te dragen. Het is mooi geweest.”, aldus Paulette Geeroms.Meer dan 12 jaar mandaat. Dat is niet niks.
Het begon allemaal in 2001, 4 april 2001 om precies te zijn. Ze werd toen verkozen als lid voor de raad voor maatschappelijk welzijn en zetelde ook onmiddellijk in beide comités, het bijzonder comité voor senioren en het bijzonder comité sociale dienst.
Meer dan 1 000 uren heeft ze doorgebracht in de raadzalen van het OCMW. Vele mooie momenten, maar wellicht ook vele moeilijke.

Het is niet helemaal gedaan. Paulette is al enige tijd actief als vrijwilliger in het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje in Ruisbroek. Als echte Ruisbroekenaar zet ze zich in voor o.a. de Praatgroep. Sociaal, geëngageerd, behulpzaam, zoals we haar kennen. Ze is een graag geziene gaste.

Het OCMW dankte haar voor de vele jaren inzet en schonk haar alvast een mooi boeket bloemen!
2013-12-12-OCMW_Paulette-Geeroms-Borremans-2
zie ook artikel van 7 januari 2013:De nieuwe OCMW-raad van Sint-Pieters-Leeuw is geïnstalleerd

Goedkoper winkelen bij de sociale kruidenier OMME-Karreke

SINT-PIETERS-LEEUW: – Kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel wat moeilijker heeft. Bij de sociale kruidenier “OMME-Karreke” zijn de prijzen tot meer dan de helft goedkoper.
Het gevarieerd aanbod van voeding, verzorgings- en huishoudproducten is afhankelijk van de bevoorrading door lokale supermarkten, bedrijven of occasionele giften.
Ook inwoners van Sint-Pieters-Leeuw zijn er welkom. Het initiatief is bedoeld voor minderbegoede personen gekend bij het OCMW.

2013-12-12-OCMW_omme-karreke-3

Hiervoor werd door het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de organisator, buurthuis “Ommekaar” uit Halle.

buurthuis-ommekaar-gebouw-BuizingenWaar? Sociale kruidenier “OMME-Karreke”
Hoogveld 1 in Buizingen (Halle) – Open op vrijdag van 14 tot 17 uur
Ook bereikbaar met het openbaar vervoer De Lijn

Hoe? Personen die gekend zijn door het OCMW en die aan bepaalde criteria voldoen, krijgen via de maatschappelijk assistent een doorverwijskaart. Deze is geldig gedurende één maand. De aankopen worden gelimiteerd tot een vast bedrag en worden door de persoon met eigen middelen betaald. Neem contact op met het OCMW- Sociaal Huis voor verdere informatie 02 371 03 50. Bijvoorbeeld, zo kan een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen voor een maximum bedrag van 45 euro per maand aankopen doen bij de sociale kruidenier.

OCMW – voorzitter, Paul Defranc: “Ik vang heel wat positieve reacties op. Winkelen bij de sociale kruidenier is een meevaller. Mensen zijn tevreden. Ze worden er vriendelijk onthaald en kunnen er voor weinig geld een assortiment aan producten aanschaffen gaande van honing over diepvriesgroenten tot douchegel en waspoeder. Ook de gezellige babbel met een gratis kopje koffie is uitnodigend. Wie wenst kan er ook snuisteren in de aanpalende tweedehandswinkel. Een initiatief dat succes kent. Afgelopen maand konden ruim twintig gezinnen kennismaken met het initiatief.

zie ook ons artikel van 12/09/2013: OCMW Sint-Pieters-Leeuw heeft een samenwerkingsovereenkomst met OMME-Karreke

Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw bezorgt kinderen een leuk Sinterklaasgeschenk

SINT-PIETERS-LEEUW:- Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw zamelde tweedehands speelgoed in en overhandigde dit vandaag aan het OCMW dat het de juiste bestemming geeft.
2013-11-27-speelgoedactie
Honderden kinderharten zullen heel binnenkort weer sneller kloppen … en hun schoentje klaarzetten voor de Sint.
“We staan er echter niet bij stil dat Sinterklaastijd voor vele mensen een verschrikkelijke tijd is omdat zij hun kinderen niet het speelgoed kunnen geven waar ze om vragen.” zegt Hilde van Impe, voorzitster van Vrouw & Maatschappij. “Onze dames haalden vorige week een vracht oud en niet meer gebruikt speelgoed op bij de inwoners van de gemeente. Hiermee kan de Sint heel wat kinderen uit minder bedeelde gezinnen van Sint-Pieters-Leeuw blij maken.

Speelgoed inzameling: Maak jij ook een kind gelukkig?

2013-11-14-inzameling_speelgoedSINT-PIETERS-LEEUW: – Waarschijnlijk ligt er bij vele kinderen overtollig speelgoed dat nog in goede staat is. Hiermee zou de Sint heel wat kinderen uit minder bedeelde gezinnen van Sint-Pieters-Leeuw kunnen blij maken. Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw wil de sint daarbij helpen en organiseert een speelgoed inzameling.
Van 15 tot 24 november kan je oud en niet meer gebruikt speelgoed laten ophalen door één van hun bestuursleden.
Bel of SMS hiervoor naar 0488/28.76.94 of mail vrouwenmaatschappij.spl@telenet.be

Zij bezorgen dit speelgoed aan het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw, dat het de juiste bestemming zal geven.
Zo krijgt je speelgoed een tweede leven, help je mensen die het financieel wat moeilijker hebben en maak je een kind blij!
( Omwille van hygiënische redenen wordt pluchen speelgoed niet aanvaard.)

inschrijven: Workshops gezond en veilig wonen

Gezonde-Gemeente_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – In het najaar worden er twee gratis workshops georganiseerd vol tips en weetjes om van je huis een gezonde en veilige thuis te maken. De dienstencentra van het OCMW, de Woonwinkel Zennevallei, de gemeentelijke integratiedienst, Logo Zenneland en de Provincie zetten hun schouders onder dit project.

Op 25 oktober 2013 staan een goede verluchting en het vermijden van CO-intoxicatie op het programma.
Op 7 november gaat alle aandacht naar brandveiligheid en het vermijden van brandwonden.

Het doel is om verbeteringen en oplossingen te leren kennen die voor iedereen haalbaar zijn. Soms liggen ongezonde of onveilige situaties in een woning aan ook in je eigen woning, de kwaliteit en veiligheid zelf in de hand.
Hieronder alvast enkele tips
– Goede ventilatie en verluchting zijn belangrijk. Zet meerdere keren per dag het raam enkele minuten open. Ventileer waar mogelijk langer met roosters of kiepramen.
– Om CO-vergiftiging te vermijden laat je toestellen op o.a. gas best jaarlijks onderhouden.

Praktische informatie
Wanneer: – Workshop “CO-vergiftiging vermijden” op vrijdag 25 oktober van 9.30 tot 11.30 uur
– Workshop “Brandveiligheid” op donderdag 7 november van 13.30 tot 15.30 uur
Plaats: lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A, 1601 Ruisbroek
Inschrijven verplicht: voor 18 oktober 2013
Prijs: gratis
Info & inschrijven: Karin Poldervaart, T 02 377 03 55 – karin.poldervaart@ocmwspl.be

OCMW Sint-Pieters-Leeuw heeft een samenwerkingsovereenkomst met OMME-Karreke

SINT-PIETERS-LEEUW / BUIZINGEN: – Recent sloot het OCMW Sint-Pieters-Leeuw een samenwerkingsovereenkomst af met Buurthuis OMMEKAAR als organisator van de sociale kruidenierszaak “OMME-Karreke”.
buurthuis-ommekaar-gebouw-Buizingen
OMME-Karreke is de eerste sociale kruidenier in de regio waar mensen die het niet breed hebben goedkoop levensmiddelen en hygiënische producten kunnen kopen.

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwOCMW voorzitter Paul Defranc: ‘ De sociale kruidenierszaak zal een verscheiden assortiment aan producten aanbieden aan maximum de helft van de gangbare prijs. De sociale kruidenier wil een kwalitatief alternatief bieden voor personen met financiële problemen. Deze zullen via het OCMW worden doorverwezen naar de sociale kruidenier. Het OCMW zal ook nagaan of de betrokkene voldoet aan de voorwaarden om deze sociale kruidenier te kunnen bezoeken en zo te kunnen genieten van de voordelen hiervan.
De maatschapppelijk werker van het OCMW zal dan een kaart opmaken op naam van de cliënt. Op deze kaart zal eveneens de geldigheidsperiode en het maximumbedrag worden aangebracht.
De kaart is één maand geldig. Een volwassene kan max 25€ en een kind max 10€ per maand besteden.

De sociale kruidenierszaak, OMME-Karreke is gelegen in de gebouwen van buurthuis Ommekaar aan de Hoogveld,1 te 1501 Buizingen en is open op vrijdag van 14tot 17u. Tevens zal ook steeds het aansluitende praatcafé geopend zijn.

2013-09-14-affiche_opendeur-ommekaarOpendeurdag buurthuis Ommekaar op zaterdag 14 september 2013 van 11.00 tot 18.00 uur.

Bezoek er dan OMME-Karreke, de volledig vernieuwde tweedehandswinkel en het praatcafé.

10.30 uur officiële opening verbouwing + receptie
14.00 uur optreden accordeon duo
15.00 uur: mode defilé met tweedehandskleding
16.00 uur optreden accordeon duo
Doorlopend boterhammen, taart en ijs
adres: Hoogveld 1 te Buizingen – Tel. 02 361 22 93

infobrochure OCMW Sint-Pieters-Leeuw

2013-07-19-infobrochure_OCMWSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente verdeelt vandaag via de post een infobrochure over het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.

OCMW Voorzitter Paul Defranc: ‘ Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw wil dicht bij de mensen staan. Verspreid over de deelgemeenten hebben we drie dienstencentra, een Sociaal Huis met een sociale dienst en een breed aanbod aan thuiszorgdiensten, een nieuw woonzorgcentrum en een residentie met 15 serviceflats. In deze brochure maakt de lezer kennis met onze diensten.
Wilt u meer weten, neem dan contact op of kom naar een activiteit. U bent van harte welkom, als vrijwilliger, bezoeker of hulpzoeker.’

Meer info over OCMW Sint-Pieters-Leeuw: –  www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

OCMW Project in de kijker:
Vorig Schooljaar, 2012-2013, startte het OCMW Sint-Pieters-Leeuw een project om de taal- en generatiekloof in de gemeente te verkleinen. “10 voor taal voor allemaal” heet het project, waarbij lagere schoolkinderen en senioren elkaar ontmoeten tijdens laagdrempelige activiteiten (zie coverfoto van de nieuwe infobrochure). Wegens succes en belangstelling breidt het project uit.

Sp.a Sint-Pieters-Leeuw vraagt om assistentiewoningen voor iedereen betaalbaar maken

2009-09-10-RVT_WilgenhofSINT-PIETERS-LEEUW: – Sp.a vraagt bouw van sociale assistentiewoningen op Wilgenhof voor iedereen betaalbaar te maken.

Het OCMW wil de gebouwen van het leegstaande rusthuis Wilgenhof in deVanhouchestraat slopen en er een zestigtal assistentiewoningen (de nieuwe naam voor serviceflats) bouwen. Over hoe het complex er concreet zal uitzien en welke diensten het zal bevatten is nog niets beslist.

David Van Vooren, politiek secretarisSp.a: ‘Sp.a juicht de beslissing om bijkomende assistentiewoningen te bouwen toe. Mensen leven langer en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
Ouderen met een bescheiden inkomen kunnen echter niet altijd terecht in een serviceflat. Vaak vormt de relatief hoge kostprijs een belangrijke drempel.
Sedert begin dit jaar kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen samen met een zorgpartner sociale assistentiewoningen bouwen. Hierdoor kan de huurprijs aanzienlijk worden beperkt. Sp.a vraagt daarom dat de mogelijkheid tot het bouwen van een aantal sociale assistentiewoningen grondig wordt onderzocht.
De nabijheid van de sociale woonwijk Wilgenhofpark biedt volgens sp.a een kans om in deze buurt sociale assistentiewoningen realiseren. Op die manier krijgen ouderen de kans om te verhuizen naar een aangepaste woning met zorggarantie binnen de eigen vertrouwde buurt. Bijkomend voordeel hiervan is dat hun woning vrijkomt voor jonge gezinnen
.’

Wilgenhof zal worden afgebroken voor de bouw van zestig assistentiewoningen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele weken geleden werd er bij het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw beslist het vroegere rusthuis Wilgenhof af te breken. Het moet plaats ruimen om de realisatie van 60 assistentiewoningen – dit is de nieuwe omschrijving voor serviceflats – mogelijk te maken.
2013-04-15-wilgenhof

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-Leeuw .
Deze beslissing werd genomen omdat ook in onze gemeente de vergrijzing in de komende jaren fors zal toenemen. De belangstelling voor deze assistentiewoningen is vandaag reeds zeer groot. Ook zijn de onderhoudskosten van een leegstaand gebouw aanzienlijk.”  zegt OCMW-voorzitter Paul Defranc. “Concrete plannen zijn er nog niet, maar er wordt tevens gedacht aan de realisatie van een dienstencentrum en een kinderdagverblijf. 
Hiermee zou het OCMW inspelen op een reële behoefte in het centrum van onze gemeente.

Raadsleden maakten kennis met het OCMW

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde een ontspannende ontmoetingsdag tussen raadsleden en de verschillende diensten van het OCMW.
Een route van een halve dag werd uitgestippeld doorheen de verschillende gebouwen van het OCMW. Van deze gelegenheid maakten dienstverantwoordelijken gebruik om hun diensten en dienstverlening voor te stellen.

De eerste ontmoetingsplaats was het lokaal dienstencentrum (LDC) ’t Paviljoentje en de serviceflats Residentie Van Parys. Er was een ontbijtbuffet en tegelijkertijd werd er uitleg gegeven over de werking.
2013-01-31-raadsleden-kennis-ocmw_01Er werd ook een rondgang georganiseerd in het administratief centrum Het Hemelrijck.
2013-01-31-raadsleden-kennis-ocmw_02
Een bezoek aan het Sociaal Huis ontbrak uiteraard niet. Daar konden de raadsleden
kennis maken met de sociale dienst en de dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
(DGAT).

Het OCMW heeft 3 lokale dienstencentra. Het tweede lokaal dienstencentrum situeert zich in het hart van Negenmanneke, het Negenhof. Deze gaf uitleg over de werking en de dagelijkse activiteiten. Ieder raadslid kreeg alvast een programmaboekje mee.
2013-01-31-raadsleden-kennis-ocmw_03
Als laatste kwamen het nieuwe WZC Zilverlinde en LDC Meander aan bod. Daar konden
de raadsleden samen met alle dienstenverantwoordelijken genieten van een warme
maaltijd van eigen keuken!
2013-01-31-raadsleden-kennis-ocmw_04

De nieuwe OCMW-raad van Sint-Pieters-Leeuw is geïnstalleerd

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond had de installatievergadering van de OCMW-raad van Sint-Pieters-Leeuw plaats in het administratief centrum Het Hemelrijck in Ruisbroek.
2013-01-07-raadsleden_OCMW_Sint-Pieters-Leeuw
Op de installatievergadering legden maandagavond de nieuw verkozen OCMW-raadsleden de eed af, onder ruime publieke belangstelling.

Dit zijn de elf verkozenen die in deze nieuwe bestuursperiode als OCMW-raadsleden zullen zetelen:
Fatma Balkis, Ignace Blondeel, Jean Cornand, Eddy De Cock, Paul Defranc, Ann De Ridder, Lydie De Smet, Paulette Geeroms-Borremans, Ines Torluccio, Sarah Van Hassel, Betty Willems.
2013-01-07-eedaflegging_raadsleden_OCMW_Sint-Pieters-Leeuw
N-VA en CD&V droegen Paul Defranc voor als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW).
Bij afwezigheid wordt hij vervangen door Ann De Ridder, 2de opvolger is Eddy De Cock.
Paul Defranc maakt als voorzitter ook deel uit van het schepencollege.

Het Vast Bureau, dat gaat over dagelijks beheer, bestaat uit Paul Defranc plus drie op de zitting verkozen leden, nl. Ann De Ridder, Eddy De Cock en Lydie De Smet.

Bijzonder Comité – Sociale dienst bestaat uit Paul Defranc plus drie op de zitting verkozen leden, nl. Jean Cornand, Eddy De Cock en Betty Willems.

Bijzonder Comité – Senioren bestaat uit Paul Defranc plus drie op de zitting verkozen leden, nl. Fatma Balkis, Eddy De Cock en Ines Torluccio.
2013-01-07--raadsleden_OCMW_Sint-Pieters-Leeuw-2013-2018
OCMW Sint-Pieters-Leeuw: Fabriekstraat 1 A te Ruisbroek. tel. 02 371 03 40
www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be

Beleidsplan Leeuwe 2020: OCMW voorzitter Paul Defranc

2012-12-27-voorstelling_Lewe-plan-2020_bSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagmiddag 27 december 2012 stelde de toekomstige nieuwe coalitie, N-VA en CD&V, zijn bestuursakkoord voor Sint-Pieters-Leeuw voor.

Vandaag lichten we uit dit plan de bevoegdheden van OCMW voorzitter Paul Defranc uit.

•OCMW en Sociale zaken

•Serviceflats en dienstencentrum op site “Wilgenhof” aan de Rink via PPS.
•Het OCMW werkt actief mee aan Vlaams beleid en integratie (cfr Halle)
•activeringsbeleid eventueel via art 60 §7 (eventueel gemeentelijke taken uitvoeren of in sociale economie)
•Preventieve onderzoeken naar ouderen en zorgbehoevenden die nood hebben aan trajectbegeleiding en mantelzorg, met de bedoeling zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven.
•Bevorderen van een verregaande samenwerking tussen gemeente en OCMW (centralisatie administratieve diensten)
•Sociaal huis herlocaliseren om dubbele werking te vermijden.

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwFragment uit het bestuursakkoord:”Het OCMW werkt actief mee aan het Vlaams beleid, zoals uitgewerkt door de gemeente. Doelstelling is dat het OCMW steeds het Nederlands gebruikt als communicatietaal (eventueel met pictogrammen en begeleiding naar aanleren Nederlands – cfr Halle).
Het OCMW werkt actief mee aan inburgering en integratie, en activering o.m. door het uitwerken van individuele trajecten met trajectbegeleiding.
Leefloners worden steeds actief naar aangepast werk begeleid. Indien nodig wordt hiervoor toepassing gemaakt van art 60 (§7) van het OCMW-decreet. Hierbij wordt werkervaring en kennis van het Nederlands actief bevorderd en in de indiviuele trajecten opgenomen. Het OCMW zorgt ervoor dat voldoende lessen Nederlands worden aangeboden, op maat van de betrokkenen. Sociale tewerkstellingsprojecten worden bij het opdoen van werkervaring ingeschakeld.
Het OCMW wil preventief screenen bij ouderen en chronisch zieken die nood hebben aan trajectbegeleiding en zal de huidige dienstverlening hieromtrent verder zetten.
De globale dienstverlening voor ouderen wordt vergezet: maaltijden, thuiszorg en faciliteren van mantelzorg.
De samenwerking tussen OCMW en gemeente wordt uitgediept, o.m. door integratie van (ondersteunende) diensten, zoals aankoopdienst of personeelsdienst, zodat meer algemeen punten van dubbele werking verdwijnen.
Voor het “Sociaal Huis” wordt een nieuwe locatie gezocht.