SINT-PIETERS-LEEUW: -OCMW voorzitter Paul Defranc en burgemeester Luc Deconinck geven meer uitleg over de OCMW-thuiszorgdiensten van Sint-Pieters-Leeuw die een nieuwe werkgever krijgen.

OCMW-voorzitter Paul Defranc en burgemeester Luc Deconinck
OCMW-voorzitter Paul Defranc en burgemeester Luc Deconinck

De thuiszorgdiensten van het OCMW – dit zijn de diensten die thuiszorg en poetshulp verstrekken – leggen al jaren een zware financiële druk op de organisatie. Ondanks grote inspanningen om het verlies van de thuiszorgdiensten in te perken, bleef de activiteit verlieslatend.

Burgemeester Luc Deconinck: “ Thuiszorgdiensten (aanvullende thuiszorg en poetshulp) zijn geen kerntaak voor een OCMW. Verschillende andere OCMW’s hebben reeds hun thuiszorgdiensten overgedragen: zo onder meer Beersel, Zelzate, Tienen en Puurs.
Er zijn dan ook zeer veel privé-organisaties actief op dat vlak, die deze dienstverlening even efficiënt vervullen en voor wie deze dienstverlening een kernopdracht is. Een greep uit de velen: Solidariteit voor het Gezin, IN-Z, PUUUR, Familiehulp, Partena,…

Over welke diensten gaat het?
In Sint-Pieters-Leeuw wordt deze dienstverlening geleverd enerzijds via een dienstenchequebedrijvigheid ‘poetsdienst met dienstencheques’ met 22 werknemers en anderzijds via de dienst ‘gezinszorg en aanvullende thuiszorg’ met 25 werknemers.
Beide diensten zullen dus aan de privésector overgedragen worden. Op korte termijn met het dienstenchequebedrijf (doel stopzetting op 1 juli 2015), later de dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg (wellicht eind 2015).

Schoonmaak in kader van dienstencheques
Voor de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van dienstencheques bleek het vinden van een overnemer die alle werknemers tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden wil overnemen niet haalbaar. Ondanks de vele inspanningen en contacten vond het OCMW geen organisatie die alle personeelsleden met behoud van al hun huidige arbeidsvoorwaarden wilde overnemen. De reden is dat de arbeidsvoorwaarden zeer verschillend zijn bij de verschillende organisaties. De ene organisatie biedt meer voordelen op vlak van compensatiedagen, de andere biedt betere vormingsvoorwaarden en nog een andere betere loonvoorwaarden.

Verschillende dienstencheque-ondernemingen hebben toegezegd dat zij alle huidige werknemers van het OCMW-dienstenchequebedrijf die het wensen een job zullen aanbieden tegen hun arbeidsvoorwaarden.

Daarom zal het OCMW een jobdate organiseren voor de betrokken personeelsleden. Het gaat om 22 personeelsleden. Zij zullen toegeleid worden naar andere dienstencheque-ondernemingen. Daarbij zullen de klanten die de betrokken personeelsleden nu bezoeken – indien gewenst door de organisatie en door de betrokken klanten – mee overgedragen worden. In principe zullen dus alle personeelsleden de kans krijgen om hetzelfde werk bij dezelfde klanten verder te zetten voor hun nieuwe werkgever, zij het tegen andere arbeidsvoorwaarden.

Aan de personeelsleden die op die wijze naar een nieuwe werkgever overgaan, zal het OCMW bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de wettelijk verschuldigde opzeggingsvergoeding uiteraard uitbetalen. Dit ter compensatie van de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Achter de schermen zijn de diensten van het OCMW volop bezig met de verdere onderhandelingen en voorbereidingen voor deze overdracht.
We stellen als organisatie alles in het werk om de overdracht zo goed mogelijk en zo vlot mogelijk te laten verlopen en dit aan de beste voorwaarden voor OCMW-personeelsleden en klanten. Het OCMW zal niemand in de kou laten staan en zal niet verzaken om iedereen op weg te helpen naar werk. Ook de klanten zullen wij in contact brengen met de nieuwe dienstverlenende organisatie. Eindmaart zullen we voor de klanten 3 infoavonden organiseren omdat we dan concrete info kunnen geven. Mensen die er omwille van hun toestand niet op de infoavondenkunnen geraken zullen we vanuit het OCMW persoonlijk thuis informeren.
Personeelsleden kunnen hun klanten dus blijven verzorgen en dat is zeker een geruststelling voor beide partijen.” Aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg zijn de onderhandelingen nog volop gaande. Om de onderhandelingen niet in de weg te staan, kan er op dit ogenblik nog niet veel informatie gegeven worden. Wel lijken de vooruitzichten positief voor zowel personeelsleden als klanten. Verschillende organisaties lijken bereid om deze dienstverlening in haar geheel over te nemen met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden voor de 25 werknemers.
Eens de onderhandelingen afgerond zullen zijn, zal het OCMW hierover verder berichten. Verwacht wordt dat deze overdracht zal plaatsvinden tegen eind 2015.

Verdere dienstverlening van het OCMW
Het OCMW zal inzake thuiszorg een ondersteunende rol blijven spelen. De taak van de thuiszorgdiensten zal er in de toekomst in bestaan de dienstverlening op te volgen en te evalueren. Klanten zullen dus nog steeds terecht kunnen bij het OCMW voor vragen over verzorging, schoonmaak, vervoer, maaltijden, en dergelijke. Het OCMW zal hen bij hun vragen en noden ondersteunen en begeleiden. In dat kader werkt het OCMW aan een zorgloket voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw.

%d bloggers liken dit: