2014-06-13-OCMW_Ruisbroek_Hemelrijck_PaviljoentjeSINT-PIETERS-LEEUW: – 2013 was het Europees jaar van de burger. Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw deed mee en blijft dat doen. Doordacht! In 2013 zetten ze namelijk sterk in op het uitbouwen van een toekomstplan: het meerjarenplan 2014-2019. Met focus, wegens de besparingen, maar ook wegens de ambitie om vele goede dingen goed te doen voor alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die steun, hulp of een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

De doelstellingen die ze in de toekomst willen realiseren zijn: cirkels doorbreken, mensen doen groeien, zorgen voor mensen en klaarheid scheppen.

Ze blikken even terug op 2013, op wat ze hebben ondernomen en gerealiseerd.

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwPaul Defranc,voorzitter OCMW: “Ons woonzorgcentrum bijvoorbeeld zette de deuren open tijdens Dag van de zorg. Het was een opendeurdag en jobbeurs en tegelijkertijd een manier van teambuilding voor de organisatie. Onze sociale dienst startte een welzijnsplatform om samen met andere welzijnspartners sterk te staan in de strijd tegen armoede en kinderarmoede in het bijzonder. Eén van de andere prioritaire beleidsdoelstellingen was de tewerkstelling van cliënten. De sociale dienst begeleidde op zorgzame manier 91 cliënten naar werk. Onze thuiszorgdiensten zijn meer wijkgericht gaan werken om beter bereikbaar te zijn voor de groeiende groep ouderen in onze gemeente. Een ander voorbeeld in het kader van ouderenzorg is het project 10 voor taal, waar senioren en lagere schoolkinderen elkaar ontmoetten tijdens activiteiten in en rond het lokaal dienstencentrum. Dit zijn enkele van de vele acties van het afgelopen jaar.

Wat het financiële luik betreft, heeft het OCMW minder uitgegeven dan oorspronkelijk voorzien en meer opbrengsten gerealiseerd. Hierdoor behalen we een positief resultaat.

Met het afsluiten van de jaarrekening kijken we naar gisteren om het morgen nog beter te doen. 2013 was het Europese jaar van de burger. Voor Sint-Pieters-Leeuw was 2013 het Leeuwse jaar van de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw. En dat willen we ook van 2014, 2015 en de volgende jaren maken.”

%d bloggers liken dit: