2009-09-11-administratieve-zetel-OCMWSINT-PIETERS-LEEUW: – Het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werd in zitting van 11 december 2013 vastgesteld door de OCMW-raad en werd donderdag goedgekeurd door de gemeenteraad.

Ook het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zal nog zuiniger moeten omspringen met de financiële middelen die het ter beschikking krijgt.

OCMW voorzitter Paul Defranc legt uit:

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwEen behoorlijke uitdaging was het om aan het begin van de legislatuur het meerjarenplan uit te werken en vorm te geven.
De opdracht: meer doen met minder
We zijn dus genoodzaakt om te focussen. Focussen op wat we echt willen bereiken.
Waar willen we naartoe? Wat willen wij realiseren? Waar willen wij voor staan? Voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw, voor de medewerkers van het OCMW, de vrijwilligers, onze partners, …?

Focussen: 4 doelstellingen
Wij willen:
– Cirkels doorbreken
– Mensen doen groeien
– Zorgen voor mensen
– Klaarheid scheppen

Korte en krachtige doelstellingen, waar wij alles voor in beweging zetten. Acties werden bedacht en uitgeschreven. Acties zowel extern gericht op onze doelgroep als intern, onze eigen personeelsleden, vrijwilligers en partners.

Cirkels doorbreken
Onze eerste focus leggen we op cirkels doorbreken, cirkels van armoede, kansarmoede en eenzaamheid doorbreken. Daarbij zal in het bijzonder worden ingezet op “detectie en preventie” en “ondersteuning en begeleiding”. Dezelfde prioriteit willen we ook ten aanzien van onze organisatie nastreven. Zelf willen we meer samenwerken: de verschillende diensten van het OCMW met elkaar, wij met het gemeentebestuur en ook met andere diensten in de regio. Samengevat netwerken en samenwerken.

Mensen doen groeien
Ons doelpubliek willen we doen groeien in hun zijn en in hun burgerschap, onze medewerkers en vrijwilligers in hun persoon en in hun functie. We zullen in het bijzonder inzetten op “informatie en vorming” en “ondersteuning en begeleiding”.

Zorgen voor mensen
Onze derde focus leggen we op de “Zorg voor mensen”. Zorgen voor ons doelpubliek interpreteren we als ervoor zorgen dat mensen met behoefte aan praktische, financiële of sociale ondersteuning, ofwel met steun op maat toch op comfortabele wijze voor zichzelf kunnen zorgen, ofwel een geborgen thuis geboden wordt. Ook hier zetten we in op “detectie en preventie” en “ondersteuning en begeleiding” enerzijds, en op “netwerking en samenwerking” anderzijds. Zorgen voor onze personeelsleden en vrijwilligers willen we doen door vooral oog te hebben voor talent.

Klaarheid scheppen
Een mens kan maar zijn weg vinden als de wegenkaart juist en duidelijk is en als de bestemming gekend is. Dit geldt ook voor organisaties. Voor ons doelpubliek willen we klaarheid in onze dienstverlening, procedures en trajecten, zowel in aanpak als in taalgebruik. Voor onze organisatie klaarheid in onze administratie, documentatie, organisatie, zowel info-architectuur als in taalgebruik.

Niet zonder verlies
Meer doen met minder. Ook het OCMW zal, zoals gemeentebestuur en politie, inleveren
wat het aantal personeelsleden betreft. Doch heeft het OCMW er voor gekozen om niet in te boeten op de kwaliteit van dienstverlening. We kiezen voor de zwaksten eerst en we blijven efficiëntie als uitgangspunt nemen. Er vallen geen naakte ontslagen.
Wel zullen personeelsleden die met pensioen gaan niet meer automatisch vervangen worden, tijdelijke contracten niet altijd verlengd, … Dit zijn ondertussen de welgekende maatregelen.
De dienst Gezinszorg en aanvullende thuiszorg zal worden overgedragen aan de Welzijnskoepel West-Brabant een OCMW-vereniging waarvan het OCMW nu al deelgenoot is. De verzorging bij mensen thuis, zal dus niet altijd meer door eigen OCMW-personeelsleden gebeuren, wel zullen we instaan voor de coördinatie van zorg bij ouderen.
Verder werden nog een hele reeks kleine maatregelen getroffen om uitgaven te beperken en inkomsten – waar mogelijk – te verhogen.

Focussen en actie
Een greep uit de acties die wij willen realiseren:
– Inzetten op integratie en participatie
– wederzijdse communicatie mogelijk maken door taalbeleid
– woonmarkt uitbreiden voor onze doelgroep
– actief en preventief inzetten op schuldbeheersing
– activeren van mensen
– dienstoverschrijdend werken
– focussen op talent
– …

%d bloggers liken dit: