SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 maakte het OCMW de keuze om de dienstverlening verzorging en schoonmaakhulp niet langer in eigen beheer te voeren. De dienstverlening leed al verschillende jaren verlies. Ondanks verschillende maatregelen, kon het OCMW dit tekort niet wegwerken.
Het OCMW ging er ook vanuit dat een mogelijke overname van de diensten vlot zou verlopen omdat er heel veel spelers op de markt aanwezig zijn die even kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. Dit maakte volgens het OCMW de keuze dan ook aanvaardbaar.

Anneleen Adang, Wnd. secretaris - Jolien Coppens, beleidsmedewerker thuiszorg - Nancy Uylenbroeck, deskundige personeel - Paul Defranc voorzitter OCMW
Anneleen Adang, Wnd. secretaris – Jolien Coppens, beleidsmedewerker thuiszorg – Nancy Uylenbroeck, deskundige personeel – Paul Defranc voorzitter OCMW

Na de goedkeuring van het meerjarenplan in 2014, ging het OCMW op zoek naar mogelijke kandidaat-overnemers voor de dienstverlening en haar werknemers. Het werd alvast een bewogen zoektocht. De moeilijkste opdracht bleek een goede kandidaat-overnemer te vinden voor de dienst schoonmaakhulp met dienstencheques. Klanten en goede schoonmaakhulpen zijn zeer gegeerd, doch zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden van openbare besturen beduidend gunstiger dan bij de meeste private ondernemingen en vzw’s. Voor de dienst gezinszorg lagen de kaarten anders omwille van de subsidiëring van deze dienstverlening door de overheid.

2015-04-24-Paul-Defranc_OCMW_voorzitter_Sint-Pieters-LeeuwOm alle mogelijke kandidaat-overnemers gelijke kansen te geven om in te tekenen op een mogelijke overname, werd een selectie leidraad uitgewerkt. Hierbij kregen kandidaat-overnemers de gelegenheid om hun kandidaturen kenbaar te maken tegen uiterlijk 3 april. Het OCMW ontving 3 geldige kandidaturen van Solidariteit voor het Gezin, Landelijke thuiszorg en WZC Sint-Vincentius. Op basis van de ingediende kandidaturen, besliste het OCMW gisteren om met de eerst geklasseerde kandidaat-overnemer WZC Sint-Vincentius de onderhandelingen op te starten.

Een eerste gesprek heeft vandaag plaatsgehad en stemt de OCMW voorzitter, Paul Defranc alvast positief. “ De toekomstperspectieven voor zowel onze personeelsleden als onze cliënten zien er goed uit.
We hebben de personeelsleden meteen ingelicht. Het OCMW hecht er veel belang aan om medewerkers nauw te betrekken door ze op de hoogte te houden van de nieuwe vooruitzichten.

De onderhandelingen zijn nog volop gaande. Ook de gesprekken met de vakbonden zullen eerstdaags worden georganiseerd. Het spreekt voor zich dat het OCMW alles in het werk blijft stellen om alles vlot te laten verlopen en dit in het belang van de medewerkers en haar klanten en de toekomstige samenwerking met de mogelijke partner.
WZC Sint-Vincentius wil zijn activiteiten in onze regio uitbreiden en zal in Leeuw streven naar schaalvergroting om het financieel te dragen. Ze hebben ook de intentie om een locatie in onze gemeente te zoeken om zich zo lokaal te verankeren.

We hopen tegen de OCMW raad op 20 mei reeds meer duidelijkheid te hebben. Maar laat ons niet vooruitlopen er zijn nog heel wat punten die we moeten onderhandelen en uitwerken.”
Het OCMW hoopt de diensten effectief over te dragen aan de  privésector op 31 december 2015.

sint-vincentius-eclipsWZC Sint-Vincentius onderdeel van zorggroep Eclips.
De Zorggroep Eclips verzorgt naast de klassieke opvang van ouderen in een rusthuis nog tal van andere initiativen. Denken we hierbij aan thuisverpleging, herstelverblijven – revalidatie, dagcentra, serviceflats, kortverblijven, dienstencentrum, senioren restaurant,…
Als zorggroep engageren ze zich om kwalitatieve zorg te bieden aan de zorgvragers en aan hun verwanten. Dit alles ongeacht cultuur, levensvisie, welstand of maatschappelijk aanzien.
De zorgvrager (oudere, revaliderende, herstellende, …) wordt door de zorggroep centraal geplaatst en wil samen met hem/haar en eventueel zijn/haar omgeving op zoek naar de beste oplossing. Als organisatie proberen ze om een directe relatie uit te bouwen met de zorgvrager, waarbij optimale kwaliteit hun uitgangspunt is. Niet enkel en alleen in de zin van deskundigheid maar ook in de bejegening van de hulpvrager en zijn omgeving.

Meer info: www.sint-vincentius-vzw.be

%d bloggers liken dit: