SINT-PIETERS-LEEUW: – Onlangs werd de samenwerkingsovereenkomst voor de tewerkstelling van art. 60§7 tussen OCMW en gemeente ondertekend. Met deze overeenkomst willen OCMW en gemeente kansen geven aan mensen met leefloon of equivalent leefloon. Kansen, door het aanbieden van werk.
Deze vorm van tewerkstelling bestaat al langer. Het is een vorm van maatschappelijke dienstverlening, waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen. Het doel is om deze personen terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.

Burgemeester Luc Deconinck en OCMW-voorzitter Paul Defranc.
Burgemeester Luc Deconinck en OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Het geeft mensen de kans ervaring op te doen in het werkveld in de hoop dat ze nadien in het normale arbeidscircuit terecht kunnen.” aldus burgemeester Luc Deconinck.

Op dit ogenblik werd al een art. 60§7 tewerkgesteld in een van de gemeentelijke diensten. Naast de tewerkstelling is er ook ruimte voor het volgen van cursussen Nederlands en andere vormingen met het oog op het behalen van een diploma.

De samenwerkingsovereenkomst zal nog verder worden uitgebreid met plaatsen voor tewerkstelling in de groendienst en onderhoud.

Het aantal leefloners stijgt de laatste jaren. Met deze mogelijke tewerkstellingsvorm geven we mensen perspectief.” OCMW-voorzitter Paul Defranc.

%d bloggers liken dit: