agenda: Fietsgraveeracties in provinciedomein van Huizingen

sticker-gemerkte-fiets-vlabra

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant organiseert, in samenwerking met de gemeenschapswachten van Diest en Leuven, fietsgraveeracties op zondag 26 mei in de provinciedomeinen. Het graveren van een persoonlijk rijksregisternummer in het frame van de fiets is gratis en nuttig om diefstal te helpen voorkomen.

In het frame van de fiets wordt het persoonlijk rijksregisternummer gegraveerd‘, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘Deze gravure kan niet verwijderd worden en maakt de tweewieler dus minder aantrekkelijk voor eventuele dieven. Als de fiets toch gestolen en teruggevonden wordt, kan hij makkelijk terugbezorgd worden via het rijksregisternummer. Voor fietsen die niet gegraveerd kunnen worden, hebben we ook een labeltoestel‘.

De fietsgraveeracties vinden plaats op zondag 26 mei 2013 in de provinciedomeinen Huizingen van 13 tot 18 uur. 
Mensen kunnen hun fiets gratis laten graveren als ze hun identiteits- of SIS-kaart bij hebben.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/fietsgraveeractie

Bike Experience weer uit de startblokken

2013-05-02-Bike ExperienceBRUSSEL / REGIO: – Vandaag is de Bike Experience in gang getrapt. In totaal werden 404 duo’s van Bikers en Coaches gevormd.

Twee weken lang gaan ze de uitdaging aan om samen met de fiets naar het werk te rijden. Wie eenmaal van het fietsen in Brussel proeft, is vaak gewonnen voor het leven. Veel mensen hebben zin maar durven de stap niet alleen zetten.

Om ze dat extra duwtje in de rug en nuttig advies te geven om zich in het stadsverkeer te wagen, organiseren de Brusselse fietsorganisaties samen met Pro Velo en Mobiel Brussel de Bike Experience.
Deze campagne probeert het fietsgebruik op te waarderen door de nadruk te leggen op dagelijks gebruik in de best mogelijke omstandigheden.

Tijdens Bike Experience krijgen de deelnemers een aangepaste begeleiding. Niet alleen volgen alle kandidaten vooraf een opleiding ‘fietsen in de stad’, ze kunnen ook rekenen op een persoonlijke coaching tijdens de eerste drie dagen van Bike Experience. Zo krijgt elke beginnende fietser (‘Biker’) een ervaren fietser (‘Coach’) toegewezen die hem ’s ochtends en ’s avonds begeleidt op zijn woon-werktraject.

Niet alleen Brusselaars gaan de uitdaging aan, ook bekende pendelaars zoals Geena Lisa springen op de fiets. Samen met een coach ontdekt ook zij hoe ze met de fiets van het Centraal Station tot aan de VRT kan geraken.

Meer info: http://www.bikeexperience.be/nl.

agenda: sneukeltocht fietseditie

2013-05-12-flyer-sneukeltochtVLEZENBEEK: – Op zondag 12 mei 2013 organiseert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een “Fiets – Sneukeltocht”.
(Her)ontdek jouw gemeente en proef van al het lekkers dat zij te bieden heeft.

Vrije start aan de Merselborre in Vlezenbeek tussen 13.30 en 15.00 uur.

Deze familiefietstocht van circa 15 km leidt je via leuke wegen en pittoreske plaatsen van sneukelpost tot sneukelpost. Ga samen met het hele gezin op ontdekking en proef van allerlei lekkers.

Meerdere stopplaatsen en pechverhelping voorzien.
Verrassingspakket bij aankomst.
Inschrijvingen ter plaatse: Volwassenen 5 euro, kinderen (6-12j) 2.50 euro, kinderen (-6) gratis

fiets-GEN : plan voor 400 km fietswegen tussen Vlaanderen en Brussel

logo_vlaanderen_grijsVLAANDEREN: – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels en voorgedragen bestendig afgevaardigde voor Mobiliteit van Vlaams-Brabant Tom Dehaene stelden vandaag het Fiets-GEN voor. Dit is een woon-werk en woon-school fietsnetwerk van ca. 400 km tussen Brussel en de rand. Het strekt zich uit over een straal van ca. 15 km rond Brussel. Er zijn 15 fietsroutes geselecteerd, die prioritair worden aangelegd. Ongeveer 51% van de verplaatsingen is korter dan 5 km. Dit zijn perfect fietsbare afstanden. Door goede fietsinfrastructuur aan te bieden, verhogen we het fietsgebruik. Op die manier kan de mobiliteit in de regio worden verbeterd.

Waarom is er een Fiets-GEN nodig?
Het aandeel fietsverplaatsingen ligt in Brussel en de Vlaamse Rand onder de 4% terwijl het aandeel korte verplaatsingen in dit stedelijke gebied zeer hoog is. In Brussel en de Vlaamse Rand zijn 71% van de verplaatsingen korter dan 15 km. Het aandeel verplaatsingen korter dan 5 km bedraagt 51%. Een zeer groot aandeel van deze korte verplaatsingen gebeurt vandaag met de auto, onder meer omwille van een gebrek aan veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Deze korte autoverplaatsingen zijn mee de oorzaak van de nagenoeg permanente verkeerscongestie in dit gebied. Investeringen in fietsinfrastructuur zijn daarom noodzakelijk voor iedereen die zich in deze regio verplaatst.

Wat is het Fiets-GEN?
Het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant hebben gezamenlijk een Fiets-GEN netwerk uitgewerkt. Dit gebiedsdekkende netwerk omvat ongeveer 400 km fietswegen. Daarvan ligt 205 km in de Vlaamse Rand en 193 km op het Brusselse grondgebied. 15% van dit uitgetekende netwerk voldoet nu reeds aan de gestelde kwaliteitseisen. In de studie voor de opmaak van het netwerk is ook een actieplan en budgetinschatting gemaakt voor de realisatie van het Fiets-GEN. De doelstelling is om dit netwerk tegen 2025 te realiseren.

Er werden 15 prioritaire Fiets-GEN routes geselecteerd waarvoor afzonderlijke uitvoeringsprogramma’s worden opgestart. Deze 15 hoofdassen hebben allen een zeer hoog fietspotentieel. Ze lopen steeds langs vlakke en directe fietsverbindingen langs spoor, kanaal of valleien. Bovendien kunnen ze worden gekoppeld aan lopende uitvoeringsprogramma’s en planprocessen (vb. spoorwegverbredingswerken, tracéstudies tram, aanpak ontwikkelingsgebieden, …).
2012-12-12-FietsGEN-KaartDeze 15 Fiets-GEN hoofdroutes zijn:
1. Noord-Zuid 1 (Wemmel-Groenendaal)
2. Noord-Zuid 2 (Meise-Waterloo)
3. Kanaalroute (= blauwe lijn – via Sint-Pieters-Leeuw)
4. Noordtangent (Zellik-Luchthaven)
5. Noord-Zuid 3 (HST – spoor L124)
6. Luchthavenroute (L26 – A201)
7. E40 route
8. Oost-West radiaal (Tervuren – Zellik)
9. Oosttangent (Zaventem – Woluwedal – Watermaal-Bosvoorde)
10. Opwijk-Merchtem-Asse – Brussel (OMA-B) / Middenring
11. Zuidtangent (Jezus-Eik – Anderlecht)
12. Spoorroute zuid (spoor L26)
13. Kleine ring
14. Westtangent (spoor L28)
15. Westradiaal (parallel N8 vanuit Itterbeek)

Deze 15 prioritaire Fiets-GEN routes zijn 280 km lang, waarvan 113 km (40%) in het Vlaamse Gewest en 167 km (60%) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bedoeling is in eerste instantie deze 15 Fiets-GEN routes te realiseren. Nadien worden de resterende routes aangepakt. Zij zijn op hun beurt goed voor 118 km. In totaal gaat het dus om 398 km fietswegen.

Het Fiets-GEN wordt gerealiseerd binnen reeds bestaande uitvoeringsprogramma’s van de Gewestelijke Fietsroutes (GFR) of het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) of worden op initiatief van gemeenten of andere actoren aangelegd. Van het Fiets-GEN ligt 196 km of 49% op de bestaande fietsnetwerken: het BFF-netwerk (Vlaamse Gewest) en GFR-netwerk (Brussels Gewest).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De mobiliteit in Vlaams-Brabant staat onder grote druk. Congestie, tijdverlies en milieuvervuiling drukken op de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio. Om hieraan het hoofd te bieden zullen we alle zeilen bij moeten zetten. De ontwikkeling van het Fiets-GEN kan ervoor zorgen dat er beduidend meer woon-werkverplaatsingen met de fiets tussen Brussel en de rand en omgekeerd gebeuren. Op die manier wordt de hele regio mobieler en worden bijkomende kansen gecreëerd inzake tewerkstelling in o.a. de luchthavenregio.”

Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels: “Met de fiets pendelen of een stad bezoeken biedt talloze voordelen: het gaat meestal sneller dan de andere vervoersmodi, het is het goedkoopste vervoermiddel én je ontdekt een stad op een andere manier. Zo kan het Fiets-GEN helpen om Brussel ook eens op een positieve manier te ontdekken. En kunnen hoofdstedelingen kennis maken met de pracht van bv. het Pajottenland. Het Fiets-GEN is een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel. De recente plannen voor vier transregionale tramlijnen vormt hiervan een ander sterk bewijs.”

Voorgedragen gedeputeerde Tom Dehaene :“Het Fiets-GEN is voor de provincie een belangrijk deel van de oplossing voor het mobiliteitsprobleem in de Vlaamse Rand en Brussel. We weten dat er een enorm potentieel aan fietsers is. De kostprijs van 120 miljoen euro lijkt veel, maar de meerwaarde die kan worden gerealiseerd op mobiliteitsvlak is veel groter. Het hoge potentieel aan gebruikers en de kosteneffectiviteit zijn dus belangrijke redenen om het Fiets-GEN zo snel mogelijk te realiseren.”

Hoe wordt het Fiets-GEN gerealiseerd?
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaamse Gewest en de provincie Vlaams-Brabant investeren samen in het Fiets-GEN. De drie projectpartners schatten de vereiste investeringsmiddelen in de grootteorde van 15 miljoen euro per jaar. Er zullen projectvoorstellen worden ingediend bij Europa voor extra cofinanciering van het Fiets-GEN vanuit de regionale structuurfondsen.

Fiets-GEN verbindingen en te onderzoeken routes in fase 2:
Radiale verbinding Sint-Pieters-Leeuw – kanaal – Moensberg – ca. 4 km Terreinanalyse voor zoekzone Moensberg (Link kanaal – Moensberg + knoop Moensberg) / beschrijving knelpunten traject Sint-Pieters-Leeuw

Meer info over het Fiets-GEN: www.mobielvlaanderen.be

Leeuw fietst

SINT-PIETERS-LEEUW: –    Sint-Pieters-Leeuw werd genomineerd  als fietsgemeente 2012 (zie artikel 22/12/2011). Om deze nominatie te vieren organiseerde de gemeente vandaag onder een stralende zon ‘Leeuw fietst’ aan Zonnig Leven. Men kon er mountainbiken, fietstochten maken en deelnemen  aan een sneukeltocht.
De tochten telden 477 volwassen deelnemers en heel wat jongeren die met mama en papa mee fietsten.
 
De vroege voormiddag werd vooral gedomineerd door de mountainbikers. Hoebelbike had voor hen twee mountainbikeparcours uitgestippeld van 25 km en 45 km.
Voor de twee fietstochten was er een samenwerking met de Leeuwse Wielertoeristen. Zij hadden twee tochten uitgestippeld doorheen het Pajottenland.

Genoten werd er ook van de sneukeltocht.
Sneukelen is namelijk een samenvoeging van sneuken (nieuwsgierig zijn) en smikkelen (lekker eten). De route is dan ook een echte ontdekkingstocht van 16km door de gemeente geworden. Via de Oude Zuun gingen de fietsers naar de Konijnestraat waar ze bij Keymolen konden genieten van het lekkere ambachtelijke hoeve ijs. Daarna ging de tocht naar Raymond De Greef gepensioneerde fruitteler die uitleg gaf in een boomgaard en waar men een stukje fruit kon eten alvorens de rit verder te zetten. In de Appelboomstraat Kwamen bij Luc Vanhasselt De echte Vlezenbeekse aardbeien aan bod. De kinderen experimenteerden met het dippen van een aardbei in chocolade. Hoeven we te vertellen dat dit hen smaakte? Daarna fietste men door het natuurgebied Volsembroek naar hoeve Van Cutsem waar de echte rijstpap klaar stond. De laatste stop alvorens naar Zonnig Leven terug te keren was in de Lantaarn waar men werken van kunstenaars kon bewonderen bij het buttigen van een Lambic of fruitsap.
Leeuwenaren die de tocht gedaan hadden beschreven hem achteraf met ‘Fantastisch!’.

Deze diashow vereist JavaScript.

In Zonnig leven stond ook een tentoonstelling opgesteld over de rijke fietsgeschiedenis van onze gemeente. Er werd heel wat aandacht geschonken aan de cultuur rond het Leeuws wielrennen zoals de vele Leeuwse wielerclubs en de gedreven supporters langs de kant van de weg.

Ook de Nostalbus de rijdende tentoonstelling van de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei stond opgesteld aan Zonnig Leven. De bus licht een tipje van de sluier op van het mobiliteitsverleden van de regio door de tijd.

Ook de innerlijke mens werd niet vergeten. Doorlopend kon men aan de bar genieten van een streekbiertje. Om de honger te stillen na al die inspanningen, zorgde Hoeveslagerij Berchemveld voor lekkere pensen.

agenda: Leeuw fietst

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondag 13 mei 2012 (moederdag) zal de Leeuwse geschiedenis ingaan als de dag waarop alle Leeuwenaren op de fiets zaten,…
Het Zonnig Leven (Jan Vanderstraetenstraat 198) wordt één dag het kloppend wielerhart van de gemeente.

FIETS programma:
Uiteraard staat het fietsen centraal. We bieden daarom maar liefst drie verschillende fietsformules aan, zodat zowel jong als oud, getrainde als niet-getrainde, soepele als stramme fietser een traject op maat vindt om een tochtje te maken. Belangrijk is dat u fietst, maar vooral dat u zich onderweg wat amuseert!

PAJOTSE WEGRITTEN
In samenwerking met de Leeuwse Wielertoeristen zijn twee fietstochten uitgestippeld doorheen het Pajottenland. Deze trajecten pikken in op het bestaand fietsknooppuntennetwerk en leiden u langs pittoreske plaatsjes in de regio.
-Afstanden: 25 km en 50 km
-Inschrijving tussen 8.00 uur en 11.00 uur – ter plaatse.
-Deelnameprijs: gratis (verzekering inbegrepen).

MOUNTAINBIKETOUR
In samenwerking met de Hoebelbike worden twee mountainbikeparcours uitgestippeld. Deze worden ’s ochtends zeer vroeg voor u bewegwijzerd, zodat u zich volledig kan concentreren op de technische stroken onderweg.
-Afstanden: 25 km en 45 km
-Inschrijving tussen 8.00 uur en 11.00 uur – ter plaatse.
-Deelnameprijs: 5 euro (ter plaatse te betalen) inclusief: verzekering, bevoorrading, bike-wash, 1 drankbonnetje.

SNEUKELTOCHT
Genieten staat centraal bij deze fietstocht. Sneukelen is namelijk een samenvoeging van sneuken (nieuwsgierig zijn) en smikkelen (lekker eten). De route is dan ook een echte ontdekkingstocht door de gemeente: we laten je geregeld halt houden om te proeven van regionaal lekkers of je te wijzen op een speciaal plekje. Deze tocht is bewust kort gehouden: zo kunnen ook de kinderen mee en is er tijd om onderweg rustig van al dat lekkers te genieten.
-Afstand: 16 km
-Inschrijving tussen 10.00 uur en 15.00 uur – ter plaatse.
-Deelnameprijs: 6 euro / gratis tot de leeftijd van 12 jaar (ter plaatse te betalen) inclusief: verzekering, 5 bonnetjes voor evenveel poefhaltes onderweg, fluo hesje of fluo rugzakhesje met unieke opdruk van het evenement, gratis kaart Zuunbeekroute.

GENIETERS programma
Wie niet meer zo gezwind over de Pajotse hellingen raakt, schotelen we een mooi alternatief voor om een leuke dag door te brengen. Naast een bezoekje aan een unieke tentoonstelling “De rijke fietsgeschiedenis van Leeuw” kan je bij mooi weer op ons buitenterras bij een hapje en drankje lekker relaxen.

TENTOONSTELLING
Vanaf 8.00 uur kan je de hele dag door de rijke fietsgeschiedenis van onze gemeente bewonderen op een unieke tentoonstelling. We besteden heel wat aandacht aan de cultuur rond het Leeuws wielrennen zoals de vele Leeuwse wielerclubs en de gedreven supporters langs de kant van de weg.

NOSTALBUS
Dit jaar rijdt de Nostalbus doorheen Pajottenland & Zennevallei.
Deze rijdende tentoonstelling van de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei licht een tipje van de sluier op van het mobiliteitsverleden van de regio. De fiets mag daarbij zeker niet ontbreken.
Je kan de Nostalbus de hele dag door gratis bezoeken.
Je kan hem niet missen: hij zal voor de ingang van het Zonnig Leven geposteerd staan.
.

STANDJES, GADGETS EN PRIJZEN
Neem deel aan onze wedstrijd. Kom naar Leeuw Fietst en win een mountainbike!
Speciaal voor deze gelegenheid en enkel en alleen op deze dag, kan u enkele unieke gadgets kopen aan voordeeltarief en worden toeristische fietsbrochures aan promoprijzen aangeboden.
Fluohesjes en rugzakhoesjes zijn niet alleen veilig, het rugzakhoesje houdt de inhoud van je rugzak bij een onverwachte stortbui droog.
Het populaire fietsknooppuntennetwerk is vernieuwd! Vroeger had je enkel onze regio Pajottenland & Zennevallei op de kaart staan, nu is de hele provincie Vlaams-Brabant gebundeld in een nieuwe versie. Vanaf nu is de kaart te koop in ons toerismekantoor aan de prijs van 9,00 euro, maar speciaal voor deze gelegenheid kan je hem op 13 mei kopen aan de spotprijs van 7,00 euro!
Al onze promo’s vind je terug op onze stand aan het Zonnig Leven.

LICHAAM EN GEEST
Studentes zoeken vermoeide benen om hun cursus massagetechnieken in de praktijk om te zetten. Vermoeid na onze tochten en moet je met de fiets? Deze helpende handen zorgen dat je fris aan de terugtocht kan beginnen.
Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten. Doorlopend kan je aan de bar genieten van een streekbiertje of gewoon iets lekker fris. Om de honger te stillen na al die inspanningen, biedt Hoeveslagerij Berchemveld lekkere pensen aan.
Alle info vindt u eveneens op www.sint-pieters-leeuw.be/leeuwfietst

Rapport: Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen

VLAANDEREN: – Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft het derde rapport “Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen” voorgesteld. Een rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat 6740 km fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen heeft gecontroleerd. Met de staat van de fietspaden langs de gewestwegen gaat het goed : 90 procent verkeert in een goede staat. De inrichting van de fietspaden werd voor het eerst onderzocht : zijn de fietspaden vrijliggend, zijn ze breed genoeg enz. Leidraad is het Vademecum Fietsvoorzieningen. Voor de inrichting ligt de score op 37 procent. Zeker een vooruitgang want de laatste vijf jaar zijn er langs de gewestwegen bijna 1000 km nieuwe en vernieuwde fietspaden aangelegd conform het Vademecum. Maar omdat er heel wat oude fietspaden zijn, is er nog werk aan de winkel. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits streeft ernaar om voor de inrichting tegen 2015 een score van 50 procent te halen.
  

Vlaams minister Crevits : “De voorbije vijf jaar zijn langs de gewestwegen over een afstand van bijna 1000 km nieuwe fietspaden aangelegd of zijn de fietspaden vernieuwd. Dat is een significante afstand. Die vernieuwing houdt méér in dat het schilderen van stippellijnen, vraagt grotere inspanningen dan in het verleden. We hebben een historische achterstand in te halen en deze studie toont aan dat we in het kader van de verkeersveiligheid absoluut in fietspaden moeten blijven investeren, maar ook dat we de ingeslagen weg moeten volgen. De staat van de fietspaden is globaal gezien goed, de inrichting kan en moet beter in de toekomst.”

agenda: Zondag 13 mei 2012 Leeuw FIETST

SINT-PIETERS-LEEUW: – Hou zondag 13 mei 2012, moederdag,  vrij in je agenda. Want dan  wordt het Zonnig Leven één dag het kloppend wielerhart van de gemeente voor het unieke evenement: ‘Leeuw Fietst’.

Onlangs kon u hier al lezen dat Sint-Pieters-Leeuw genomineerd is als fietsgemeente 2012 (zie artikel 22/12/2011). Een hele eer én een signaal van de overheid dat we op de ingeslagen weg moeten verdergaan. Minister Crevits maakt de winnaars pas bekend in juni, maar dat houdt ons niet tegen om er nu al een groot feest van te maken. Misschien helpt het ons wel de nominatie te verzilveren? Daarom: van harte welkom op zondag 13 mei op ons fietsfeest!

VEEL HELPENDE HANDEN
Om dit op korte termijn te organiseren, slaan verschillende gemeentediensten de handen in elkaar. De diensten Mobiliteit, Sport, Jeugd, Toerisme en Milieu hebben beloofd een tandje bij te steken. Maar de grootste wielerkennis zit bij onze fietsverenigingen. De Leeuwe Wielertoeristen zowel als de Hoebelbike hebben een expertise opgebouwd en hebben dan ook enthousiast hun medewerking toegezegd bij het uitstippelen van de fietsroutes.

 FEESTPROGRAMMA

PAJOTSE WEGRITTEN
In samenwerking met de Leeuwse Wielertoeristen worden via het fietsknooppuntennetwerk, twee fietstochten doorheen het Pajottenland uitgestippeld.
Afstanden:25 km en 50 km
Inschrijving tussen 8 uur en 11 uur – ter plaatse
Deelnameprijs – gratis

MOUNTAINBIKETOUR
In samenwerking met de Hoebelbike worden 2 technische bewegwijzerde mountainbikeparcours uitgestippeld.
Afstanden:25 km en 45 km
Inschrijving tussen 8 uur en 11 uur – ter plaatse
Deelnameprijs – 5 euro (ter plaatse te betalen)
inclusief:verzekering – bevoorrading – bike-wash – 1 drankbonnetje

SNEUKELTOCHT
Via een uitgestippelde fietsroute doorheen onze gemeente kan je gaan sneukelen. Sneukelen is een samenvoeging van sneuken (nieuwsgierig zijn) en smikkelen (lekker eten).
Een ontdekkingstocht langs Leeuwse fietswegen laat je als “fietsende genieter” geregeld halt houden om te proeven van regionaal lekkers of te kijken naar een lokale ambachtsman. Voor deze tocht kan je voor de som van 10 euro een tandem uitlenen.
Afstand: 16 km
Inschrijving tussen 10 uur en 15 uur – ter plaatse
Deelnameprijs – 6 euro / gratis tot de leeftijd van 12 jaar (ter plaatse te betalen)
inclusief: verzekering – 5 bonnetjes om bij het sneukelen te gebruiken – fluo hesje of fluo rugzakhesje – kaart Zuunbeekroute

Mogelijkheid om tandem te huren (10 stuks) Huurprijs – 10 euro

TENTOONSTELLING
Vanaf 8.00 uur kan je de hele dag door de rijke fietsgeschiedenis van onze gemeente bewonderen op een unieke tentoonstelling.
We besteden heel wat aandacht aan de cultuur rond het Leeuws wielrennen zoals de vele Leeuwse wielerclubs en de gedreven supporters langs de kant van de weg.
Langsheen het parcours van onze tentoonstelling maakt u kennis met de grootste wielerkampioenen en plaatselijke wielergoden.
Leeuwenaar Bert Roesems, met een mooi palmares als ondermeer Belgisch kampioen individuele tijdrit op de weg (elite en elite zonder contract), verleent zijn medewerking aan deze tentoonstelling.
U herbeleeft de grootste momenten uit onze Leeuwse wielergeschiedenis met een DVD-voorstelling van de Leeuwse Pijl, met namen als Jean-Pierre Monseré, Roger De Vlaeminck, Eddy Merckx, Herman Van Springel, Luis Ocaña, Walter Godefroot, Frans Verbeeck, Johan De Muynck, Claude Criquielion, Rudy Matthijs, Mark Sergeant, …

INNERLIJKE MENS
Doorlopend kan je aan de bar genieten van een streekbiertje of gewoon iets lekker fris. Om de honger te stillen na al die inspanningen, biedt het Hof te Berchemveld lekkere pensen aan. Vlees uit Sint-Laureins-Berchem: een lokaler product bestaat niet.
Bij goed weer zullen de terrasjes buiten staan. Alle elementen zijn aanwezig om er een sfeervol evenement van te maken.

INFO: dienst Mobiliteit Sint-Pieters-Leeuw – 02 371 22 92