Park & Ride Coovi opent op 20 mei 2019

2019-05-15-park-ride

ANDERLECHT: – De gloednieuwe Park & Ride van het Gewestelijk Parkeeragentschap parking.brussels nabij het metrostation Coovi-Ceria opent op maandag 20 mei 2019.

De officiële openingsceremonie vindt plaats op maandag 20 mei 2019 om 8.30 uur, maar je kan er de wagen al parkeren vanaf 5 uur ‘s ochtends.
De parking blijft vrij toegankelijk tot einde mei 2019. Inschrijven voor een abonnement kan vanaf 20 mei 2019 via de website parkandride.brussels.
Pas vanaf juni worden de toegangsvoorwaarden toegepast.

De eerste 200 gebruikers van de parking ontvangen een kleine attentie tijdens de officiële inhuldiging. Kom langs en overtuig uzelf: vanaf parking Coovi reist u met de metro in amper 16 minuten naar het De Brouckèreplein.

De Park & Ride zal plaats bieden aan 1.200 wagens, 150 deelvoertuigen en 270 fietsen en is verbonden met het metrostation Coovi.

binnen de 3 jaar 240 extra parkeerplaatsen en 310 extra fietsstallingen aan station Ruisbroek

2017-02-15-station_ruisbroek_trein_NMBSRUISBROEK / VLAANDEREN: – Minister van Mobiliteit en Vlaamse Rand Ben Weyts wil het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen aan 45 tram- en treinstations rond Brussel meer dan verdubbelen. Op korte termijn – in de komende 3 jaar – komen er al 1.905 extra plaatsen voor de auto en 2.143 extra plaatsen voor de fiets, verspreid over 14 locaties. Zo ontstaan er grotere ‘combiparkings’, die een vlotte combinatie tussen auto, fiets en het openbaar vervoer mogelijk maken.
Je moet niet meer in de file naar Brussel gaan staan: veel meer mensen zullen de auto of fiets kunnen achterlaten aan het bus, tram- of treinstation”, zegt Weyts. “Zo willen we meer mensen verleiden om te kiezen voor een combinatie van fiets, bus, tram of trein”.

– Extra Parkeerplaatsen (Quick Wins) Ruisbroek station: huidige plaatsen= 132 + 240 extra = 372 toekomstige aantal plaatsen
– Extra Fietsenstallingen (Quick Wins) Ruisbroek station: huidige plaatsen 62 + 310 extra = 372 toekomstige stallingen
– Ook aan het station in Lot komen er 250 parkingplaatsen en 224 fietsstallingen bij.
– Op middellange termijn komen er in Halle  E429-N203a x N203 zo’n 226 plaatsen bij.

De Vlaamse Rand is één van de meest filegevoelige regio’s van het land. In 2019 starten bovendien de Werken aan de Ring: een grootscheepse investering in 20 km Ring rond Brussel, 40 km fietsinfrastructuur en 60 km tramsporen van en naar Brussel. “We willen niet vermanen of verbieden, maar mensen wel verleiden om hun wagen te laten staan voor minstens een déél van de weg naar het werk”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, die als Beerselaar zelf in de Vlaamse Rand woont. “Ik investeer nu in combiparkings waar je de auto of fiets veilig kan achterlaten en vlot kan overstappen op het openbaar vervoer of de fiets”.

Een deel van die extra capaciteit moet al op korte termijn gerealiseerd worden. Weyts gaat in de komende 3 jaar op 14 locaties werk maken van 1.905 extra plaatsen voor de auto en 2.143 extra plaatsen voor de fiets. Goed voor een investering van 9,5 miljoen. Hier en daar zijn de werken al begonnen. De uitbreiding van de carpoolparking in Bertem is volop aan de gang en later dit jaar start de uitbreiding van de capaciteit aan het station van Erps-Kwerps.

Vlaanderen neemt dus het initiatief om te investeren in de forse uitbreiding van parkings die veelal gelegen zijn aan NMBS stopplaatsen. Eerder kwam Weyts ook al met Vlaams geld over de brug om 13 voor Vlaanderen prioritaire spoorprojecten op de rails te zetten. “Het is niet evident dat Vlaanderen gaat betalen voor federale materies, maar we moeten vooruit”, zegt Weyts.

We hebben een akkoord gesloten met de NMBS over parkings aan stations. Dankzij dat akkoord en de Vlaamse investeringen kunnen we sneller gaan en op kortere termijn meer parkeercapaciteit creëren”.


Extra parkingplaatsen komen aan voormalige ACV site


Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit Sint-Pieters-Leeuw :
We zijn blij met de beslissing van Minister Weyts en zijn ervan overtuigd dat dit een extra element is in het vlotter trekken van de mobiliteit in de Vlaamse Rand. We zijn verheugd dat het dossier, dat we vorig jaar voor Ruisbroek indiende, goedgekeurd werd en mee opgenomen is in de plannen. Naar aanleiding van de privé-ontwikkeling op de voormalige ACV site in het centrum van Ruisbroek en vlakbij het station, willen we de private ondergrondse parking uitbreiden met circa 80 tot 100 publieke plaatsen voor pendelaars en een aantal publieke plaatsen voor de buurt. De rest is gelinkt aan het bouwproject en dus eerder privé gebruik. Aangezien beide behoeften zich op een ander tijdstip voordoen, kunnen beiden gemaximaliseerd worden in een model van dubbel gebruik.

Zie ook artikel:  27/06/17 – Infomoment verkavelingsaanvraag project Kerkeveld op voormalige ACV site

16 nieuwe parkeerplaatsen achter kunstacademie

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente heeft op het pleintje achter de kunstacademie 16 nieuwe parkeerplaatsen ingericht.
2018-02-28-extra-parking-achter-kunstacademie_01
Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Deze week hebben onze mensen van openbare werken de onderbenutte ruimte achter de kunstacademie omgevormd tot een bijkomende parking met 16 parkeerplaatsen.
Voor de leerlingen beeldhouwen hebben we een nieuw onderkomen gerealiseerd in de oude pastorij. Hierdoor zijn de oude containers niet meer nodig.
Op deze manier kunnen we een bijkomend antwoord bieden op de vraag naar parkeerplaats in ons centrum. De onbenutte zone krijgt zo een nuttige bestemming waar iedereen baat bij heeft .”

vanaf 15 februari 2018 beperkte blauwe zone aan de Rink

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het handelscentrum van Sint-Pieters-Leeuw wordt vanaf donderdag 15 februari 2018 een beperkte blauwe zone ingevoerd.


Deze invoering is het gevolg van een parkeeronderzoek uitgevoerd door de dienst Mobiliteit in maart 2017 en infovergaderingen met inwoners en handelaars.
Hieruit bleek dat een groot aantal wagens de hele werkdag geparkeerd staan rond de kerk, waardoor klanten van de verschillende handelaars moeilijk een parkeerplaats vinden, met zoekverkeer tot gevolg.


Waar en wanneer gebruik je de parkeerschijf?
De blauwe zone in centrum Sint-Pieters-Leeuw is vergelijkbaar met de blauwe zone die werd ingevoerd aan het Weerstandsplein in Negenmanneke.
Op de 19 parkeerplaatsen aangeduid op het plan zal het volgende parkeerregime gelden:
maximum 2 uur met de parkeerschijf;
van maandag tot en met zaterdag;
van 9 tot 18 uur.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “Deze maatregel moet ervoor zorgen dat bezoekers van het handelscentrum en de Rink makkelijker een parkeerplaats vinden. Een combinatie van extra parkeerplaatsen en vervolgens een gedeelte voorbehouden waar we een hogere rotatie nastreven, moeten de belangen van bezoekers, handelaars en bewoners met elkaar verzoenen.”

Er komen 14 extra parkeerplaatsen in centrum

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Om een bijkomend antwoord te bieden aan de parkeerproblematiek, zullen we – het nu onderbenutte – plein achter de kunstacademie optimaal inrichten met 14 parkeerplaatsen.“

parkeerduurbeperking t.h.v. kinderdagverblijf De Speelboot

ZUUN: – Ter hoogte van het kinderdagverblijf “De Speelboot” zullen nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd.
2017-04-13-kinderdagverblijf-speelboot (1)
Voor de korte tijdsduur die de ouders nodig hebben om hun kindje te brengen of te komen ophalen, is een hogere parkeerrotatie tijdens de openingsuren wenselijk.
Door de parkeerduur ter hoogte van deze parkeerplaatsen te beperken tot maximaal 1 uur, van maandag tot vrijdag, van 7 uur tot 18.30 uur, geeft dit de ouders de mogelijkheid om op een rustige en comfortabele manier hun kindje af te zetten of op te halen.

Gemeente wil een veiligere en mooiere omgeving aan de Rink

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de omgeving van de Rink te verbeteren besliste het gemeentebestuur donderdagavond een aantal maatregelen door te voeren.
De dienst Mobiliteit voerde in februari 2017 een beperkt parkeeronderzoek uit om de bezettingsgraad en parkeerduur rond de Rink en in de omliggende straten in kaart te brengen. Later, in de maand mei, werd een verkeerscirculatie-onderzoek uitgevoerd.
De resultaten van de onderzoeken geven aan dat te veel wagens die geparkeerd staan langs de Rink meer dan 2 uur blijven staan, dikwijls een volledige werkdag. Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat de verkeersstroom in de René Balléstraat overwegend van de Topstraat richting de Jules Sermonstraat gaat, zowel in de ochtend- als avondspits.
2017-06-29-De-Rink_tijdelijk-parkeren
2017-06-28-verkeerssituatie Rink - Jan Desmeth en Bart Keymolen- gedeelte Rink - vanaf november 2017 blauwe zoneAanvullende verkeersmaatregelen
Naar aanleiding van de resultaten zal er een beperkte blauwe zone worden ingevoerd, zodat klanten en bezoekers van het centrum makkelijker een vrije parkeerplaats kunnen vinden. Deze zone telt 19
parkeerplaatsen rond de Rink. Van 9 tot 18 uur zal men er maximaal 2 uur kunnen parkeren mits het plaatsen van de parkeerschijf.
De huidige 4 parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur in de J. Depauwstraat, ter hoogte van de inrit van parking Coloma, worden opgeheven.


Om in te spelen op de verkeersstroom in de René Balléstraat wordt er een beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd richting de Jules Sermonstraat, dit wil zeggen dat fietsers nog steeds in beide richtingen door mogen. Dankzij deze maatregel kunnen en zullen de voetpaden worden verbreed. Tevens wordt er een voetgangersoversteek voorzien in de Jules Sermonstraat.
Aan de kleine Rink, van de René Balléstraat richting Rink, zal er eveneens een beperkt eenrichtingsverkeer worden ingevoerd.
In het verlengde van de Topstraat aan de Rink geldt binnenkort ook eenrichtingsverkeer. Het huidige parkeerverbod zal bijgevolg worden opgeheven.


Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “Dit pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat bezoekers van het handelscentrum en de Rink makkelijker een parkeerplaats vinden. Een combinatie van extra parkeerplaatsen en vervolgens een gedeelte voorbehouden waar we een hogere rotatie nastreven, moeten de belangen van bezoekers, handelaars en bewoners met elkaar verzoenen. De verbeteringswerken aan de Balléstraat en de Sermonstraat moeten dan weer de zwakke weggebruiker ten goede komen met speciale aandacht voor de schoolkinderen.”

 


2017-06-28- verkeerssituatie Rink - Jan Desmeth en Bart Keymolen -smal voetpad- BallestraatPlanning
Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Om de wegenis veiliger in te richten en meer comfort te bieden aan de zwakke weggebruiker, zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We hebben ook naar de constructieve visie van de lokale handelaars geluisterd.
De versleten stoepen zullen worden heraangelegd en verbreed, terwijl voor de rijweg nog een voldoende breed profiel overblijft om een vlotte doorgang te verzekeren.
De nieuwe stoep zal aansluiten op de reeds vernieuwde stoep langs de Jules Sermonstraat, waar vervolgens ook het asfalt zal vernieuwd worden.
Om een bijkomend antwoord te bieden aan de parkeerproblematiek, zullen we – het nu onderbenutte – plein achter de kunstacademie optimaal inrichten met 14 parkeerplaatsen.


Landschapsbeheersplan voor de omgeving van de Sint-Pieter en Pauluskerk aan de Rink
In de marge was er op de gemeenteraad donderdagavond ook agendapunt 18:Beheersplan Sint-Pieterskerk en omgeving oorlogsmonument
Het Agentschap Onroerend Erfgoed kende voor de opmaak ervan een onderzoekspremie van 20.000 euro goed op 9 mei 2017. Het landschapsbeheersplan wordt nu na de goedkeuring door de gemeenteraad
aan het Agentschap ter goedkeuring overgemaakt.

betonnen platen thv voetbalveld in Ruisbroek werden verwijderd

RUISBROEK: – Ter hoogte van “parking Zuid” aan het voetbalveld in Ruisbroek werden naast de vestiaires de betonnen platen weggenomen.
2017-03-07-parking-voetbalveld-Ruisbroek_uitbreiding_01
Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit en Verkeer:”Onze mensen van de dienst Openbare Werken hebben deze klus geklaard met de bedoeling er aan de straatzijde enkele bijkomende parkeerplaatsen aan te leggen.
Het wegnemen van de betonnen platen zorgt tevens ook voor een meer open straatbeeld. Een eenvoudige ingreep met twee maal winst.

Dubbel gebruik stationsparking Ruisbroek

RUISBROEK: – Sinds vandaag – dinsdag 7 maart 2017 – mogen op weekdagen van 7 tot 19 uur uitsluitend personenwagens parkeren op de stationsparking.
Deze maatregel geldt aan beide zijden van het station, alsook aan de parking ter hoogte van het kerkhof.


Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit : “Op werkdagen willen we overdag de parking ter beschikking stellen van de pendelaars. ’s Avonds en in het weekend kan ze een tweede keer nuttig gebruikt worden door buurtbewoners. We zagen dat er overdag bestelwagens en zelfs trekkers van vrachtwagens bleven staan, dit zijn geen pendelaars en dus kan dat niet de bedoeling zijn. Deze maatregel moet tegemoet komen aan de parkeernood van pendelaars zonder te raken aan de parkeerplaatsen voor buurtbewoners buiten de werktijden.

Woensdag 8 maart worden flyers aangebracht onder de ruitenwissers van de voertuigen.
Vanaf donderdag 9 maart 2017 start de handhaving en zullen politie en gemeenschapswachten regelmatig controles uitvoeren.

Jos Speeckaert, schepen voor Personeel: “Onze gemeenschapswachten leveren goed werk in de blauwe zone. Ook deze maatregel kunnen zij – afwisselend met de politie – handhaven ten voordele van het algemeen belang.”

nieuwe informatiecampagne: Blauwe zone Ruisbroek start op 1 februari 2017

2017-01-05-blauwe-zone-ruisbroekRUISBROEK: – Op 1 februari 2017 gaat de blauwe zone Ruisbroek van start. Zo wil de gemeente de beperkte plaatsen in eerste instantie voorbehouden voor de Ruisbroekenaar en deze billijk verdelen. Vandaag krijgen de inwoners uit Ruisbroek een brief in de bus met extra info en een blauwe parkeerschijf.

Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth: “Vandaag bezorgen onze mannen alle inwoners een brief en een parkeerschijf als geheugensteun. Na 3 infoavonden, een brochure en een artikel in Info Leeuw is dit de volgende stap om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Straks starten onze gemeenschapswachters met sensibilisatie op het terrein en affiches bij de handelaars.
We willen immers liever geen boetes (retributies) uitschrijven en verkiezen maximaal effect op straat, zijnde ‘ja, ik vind nu makkelijker een parkeerplaats dan vroeger’.”
2017-01-05-blauwe-zone-ruisbroek-parkeren-kaart-abc
Sector A blauwe zone – Stratenlijst: Alfons Vandenboschstraat, Beemdstraat, Bevrijdingsstraat, Boomkwekerijstraat, Bronstraat, Brugstraat, Dahliastraat, Dorent (deel Sint-Pieters-Leeuw), Fabriekstraat, Gieterijstraat, Gulden-Bodemplein, Hengstraat, Jan Ruusbroecstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein (deel buiten parking Kerkplein), Kerkstraat, Kleine Brugstraat, Kortestraat, Laekebeeklaan, Oeverbeemd, Paul Gilsonlaan, Philippe Destrykerlaan, Pieter Cornelisstraat, Pieter Michielsstraat, Reystraat, Schoolstraat, Stationsstraat, Terwenschoofstraat, Villalaan, Viooltjesstraat, Vorstsesteenweg, Vredelaan, Wandelingstraat, Weverijstraat, Wittehoedstraat.

Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/parkeerplan-ruisbroek

Nieuw – Parking Zuid Ruisbroek

RUISBROEK: – In de Fabriekstraat, ter hoogte van de voetbalvelden, heeft de gemeente de eerste van de twee bijkomende parkings aangelegd.
Parking Zuid zal over 34 parkeerplaatsen beschikken. Achter de nieuwe omheining blijft een aparte parking voor de gebruikers van de voetbalvelden.
2016-09-07-parking-zuid-ruisbroek_01
Tijdens de info- en inspraakvergadering rond het Parkeerplan Ruisbroek in februari 2016 werd de aanleg van twee bijkomende parkings geopperd.
Deze zouden aangelegd worden tegen einde 2017. Suggesties van aanwezigen om deze parkings sneller aan te leggen werden meegenomen in het besluitvormingsproces.
Tijdens de infoavond van 5 juli 2016 deelde het gemeentebestuur mee deze suggesties ter harte te nemen en zowel parking Zuid (aan de voetbalvelden) als parking Centrum (aan het OCMW) vervroegd aan te leggen en tegen eind 2016 klaar te zijn.


Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “De eerste parking is nu klaar. Parking Centrum ter hoogte van het OCMW zal in november 2016 aangelegd worden. Zo zullen beide parkings gebruiksklaar zijn vooraleer we begin 2017 met het parkeerplan Ruisbroek starten. Het invoeren van de blauwe zone en het gebruik van bewonerskaarten en individuele abonnementen zal van start gaan op 1 februari 2017.
Op woensdag 28 september 2016 organiseren we onze tweede infoavond rond het parkeerplan. We zullen er onder andere een demo houden over de manier waarop inwoners vanaf 1 november 2016 via het digitale loket hun bewonerskaart kunnen aanvragen.

Werken Fabriekstraat gestart.


Schepen voor Openbare Werken Bart Keymolen: “Nu de werken aan de Fabriekstraat officieel van start zijn gegaan hopen we met de aanleg van beide parkings het leed voor onze Ruisbroekenaars wat te verzachten.
De aanleg van 34 extra plaatsen aan het voetbalveld en binnenkort de aanleg van 45 extra plaatsen achter het OCMW is een een stap vooruit in onze ‘minder hinder ‘ aanpak.
Intensieve opvolging en doorgedreven overleg met onze aannemer moeten er ook toe leiden dat de werken voor onze burgers en onze handelaars leefbaar blijven en dat de bereikbaarheid in de mate van het mogelijke blijft behouden.
Om het ruimtegebruik in de werkzone te minimaliseren werd deze keer geopteerd om de werfkeet aan de sporthal te plaatsen

Blauwe schijf zorgt voor vrije plaatsen op het weerstandsplein

2015-02-27-Negenmanneke-blauwe-parking-zoneNEGENMANNEKE: – De invoering van de blauwe parkeerzone om te parkeren aan het Weerstandsplein zorgt er voor een gemiddelde van 8 vrije parking plaatsen .

In maart 2015 werd een hele maand aan sensibilisatie gedaan. De sensibiliseringsactie moest zorgen voor een maximaal effect in het straatbeeld. Het doel is dan ook om op termijn geen enkele boete meer uit te schrijven.
Vanaf maandag 30 maart 2015 begon de effectieve handhaving via verdere controles door de gemeenschapswachten. Na vijf weken kan een tussenstand worden opgemaakt.

477 van de 576 gecontroleerde voertuigen of 83 % gebruikten de blauwe schijf.
Slechts 17 % kreeg een briefje onder de ruitenwisser en dienden 25 euro te betalen.
Gemiddeld telde de dienst Gemeenschapswachten 8 vrije plaatsen.

Schepen voor mobiliteit Jan Desmeth: “Onlangs kwam de opgerichte werkgroep met vertegenwoordigers van de handelaars, school, Negenhof en bewoners een eerste keer samen. Ik heb de indruk dat de ingevoerde handhaving van de bestaande blauwe zone goed wordt onthaald. Bezoekers van het handelscentrum moeten niet langer drie of vier keren het blokje om rijden vooraleer ze een plaats vinden. Zo houden we het handelscentrum van Negenmanneke bereikbaar voor de klanten.”

De werkgroep maakte een eerste inventaris van de vastgestelde problemen. De komende weken worden oplossingen voor deze problemen uitgewerkt. De dienst Mobiliteit zal telkens de voor- en nadelen van een eventuele maatregel weergeven.

Jan Desmeth : “Tijdens de tweede vergadering, die gepland staat midden juni 2015, worden de mogelijke oplossingen besproken met de werkgroep. Het is onze bedoeling om in de tweede helft van het jaar over te gaan tot een evaluatie.”

Parkeerstudie en parkeeronderzoek Ruisbroek

RUISBROEK: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 26 maart 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.
Parkeerstudie en parkeeronderzoek centrum en detailhandelskern Ruisbroek

Het bestek nr. 2015-019 voor het uitvoeren van een parkeerstudie en parkeeronderzoek centrum en detailhandelskern Ruisbroek werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
2015-03-25-verzicht_Ruisbroek_Sint-Pieters-Leeuw
Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “In Ruisbroek nog méér dan elders zijn er te weinig parkeermogelijkheden. We willen hiervoor een globale oplossing zoeken. Die oplossing moet kunnen verwerkt worden in de ruimtelijke opwaardering die we de komende jaren in Ruisbroek willen realiseren. Dit globale zicht voorkomt dat nu werken worden uitgevoerd, die nadien de parkeeroplossing bemoeilijken en moeten hersteld worden. Zo betaalt de studie zich ook ruim terug.
De studie zelf zal in juni uitgevoerd worden. Dan zijn de werken met de nutsbedrijven gedaan en zijn de grote wegen- en rioleringswerken nog niet begonnen. Zo krijgen we een goed zicht op de situatie op een moment dat er geen werken aan de gang zijn
.”

sloopwerken Wilgenhof gestart

SINT-PIETERS-LEEUW: –  Half augustus begon men reeds met de ontmanteling van het  Wilgenhof gebouw in centrum van Sint-Pieters-Leeuw. Deze week begon de afbraakfirma dan met de sloop van het gebouw om er nadien een tijdelijke parking aan te leggen.
sloopwerken Wilgenhof Sint-Pieters-Leeuw
Aansluitend op de afbraakwerken zullen de gemeentelijke diensten in eigen beheer het terrein aanleggen als tijdelijke parking met een minimaal budget.
De tijdelijke parking zal 118 plaatsen opleveren en kan gebruikt worden door de ouders van de kinderen van beide scholen in het centrum, de klanten van de handelaars aan de Rink, de bezoekers van de vrijdagmarkt, enzovoort.

Deze diashow vereist JavaScript.


Tot 2011 bleef het Wilgenhof gebouw bewoond met een 80-tal bewoners (zie artikel 09/11/11), die dan allen verhuisden naar het nieuw opgetrokken gebouw WZC Zilverlinde in Zuun.

38 parkeerplaatsen buurtparking Meerweg

2014-05-23-parking-meerwegRUISBROEK: – Een buurtparking van 38 extra parkeerplaatsen moet het parkeerprobleem op de Meerweg duurzaam oplossen. Op 14 juni 2014 om 15.00 uur zal de parking, samen met de inwoners, officieel geopend worden.

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “Tijdens de gesprekken met het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal over de streefbeeldstudie van het kanaal, deed er zich een opportuniteit voor. We zouden een onbenut terrein van ca. 1.100 m2 kunnen huren om het in te richten als buurtparking. Wij grepen deze kans aangezien er sinds geruime tijd een escalatie van parkeerproblemen in deze straat werd vastgesteld. Het meer dan 10 jaar oude BPA voorzag immers op deze locatie de mogelijkheid om het als parkeerterrein in te richten. Hiermee zouden de parkeerproblemen van de baan moeten zijn in deze straat.

De parking zal enkel gebruikt kunnen worden voor inwoners, woonachtig tussen het sas en nr. 117, die een bewonerskaart aanschaffen a rato van 100 euro per jaar. In totaal gaat het over 106 gezinnen, die in aanmerking komen. Er worden 38 bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd, waarvan 33 enkel mits bewonerskaart. Hiermee gaan we van 29 naar 67 openbare parkeerplaatsen. Naast de 109 privé plaatsen, zou dit voldoende moeten zijn!
Per adres kan slechts één bewonerskaart aangeschaft worden. Deze moet gekoppeld zijn aan één voertuig dat op hetzelfde adres is ingeschreven. Voor inwoners met een bedrijfswagen vragen we een verklaring van de werkgever om die bewuste wagen te koppelen aan de bewoner van deze buurt.

Vier gemeentelijke ambtenaren werden aangesteld om regelmatig controle uit te oefenen op het gebruik van de bewonerskaart. Zij kunnen inbreuken vaststellen. Bij het niet rechtmatig gebruik van de parking betaalt men 25 euro per inbreuk. Deze vaststellingen zullen in nauwe samenwerking verlopen met de politie, die het correct parkeren op de Meerweg zal controleren. Het heeft immers geen zin om op te treden op het niet-correct gebruik van de parking als men fout parkeren in de straat zelf ongemoeid zou laten.

Jan Desmeth: “Volgende week krijgen alle inwoners een brief in de bus met de volledige uitleg, alsook hoe men de bewonerskaart kan aanvragen en bekomen. Voor 2014 zal de prijs 50 euro bedragen, aangezien het slechts voor 6,5 maanden zal dienst doen. De uitnodiging voor de opening zal in dezelfde moeite bezorgd worden.”

Transitparking Ceria wordt uitgebreid in 2015

2014-05-20-plannetje-metro-ceriaANDERLECHT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Brussels Minister van vervoer Brigitte Grouwels kondigt een uitbreiding aan van de transitparking aan Ceria (Bergensesteenweg) aan het gelijknamige metrostation. Tegen 2015 moet er een parkeergebouw van vier verdiepingen komen, goed voor 700 parkeerplaatsen.

De overstapsparkings zijn vooral bedoeld voor mensen die wonen aan de grenzen van het Brussels Gewest, zoals Sint-Pieters-Leeuw.
Deze uitbreiding is nodig, want dagelijks staat deze parking van zo’n 200 plaatsen eivol. Overstapsparkings zijn cruciaal in het beleid om pendelaars te overtuigen het Brussels openbaar vervoer te nemen naar het centrum.

op Wilgenhof site komen 118 tijdelijke parkingplaatsen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De OCMW-raad besliste op donderdag 20 juni 2013 om het voormalige rusthuis Het Wilgenhof in de Hendrik Vanhouchestraat dat leeg staat nog dit jaar te  slopen. In overleg met de gemeente werd beslist om het terrein tijdelijk her in te richten tot parkeerplaats. (zie artikel 21 juni – klik hier).
Vandaag raaktte bekend dat het om 118 tijdelijke parkeerplaatsen gaat.
2013-09-02-plan-parking

Op piekmomenten zoals het begin en einde van de schooldag is het aan de Garebaan, Sermonstraat en Vanhouchestraat nogal een drukke bedoening. Uiteindelijk zijn er met de Don Bosco en Den Top school twee scholen in dezelfde buurt.

schepenen van Mobiliteit, Jan Desmeth geeft een stand van zaken in het dossier voor de voorlopige parkeerinrichting op de site “Wilgenhof

Jan Desmeth : “De juiste planning zal in oktober gekend zijn als de aanbesteding achter de rug is. We hebben wel al uitgerekend hoeveel tijdelijke parkeerplaatsen we kunnen inrichten. Met 118 parkeerplaatsen zal de situatie ongetwijfeld sterk verbeteren. De vlotte samenwerking met het OCMW heeft ervoor gezorgd dat de sloopwerken en de tijdelijke herinrichting in één en hetzelfde lastenboek werd verwerkt.”

Een definitieve beslissing over de herbestemming van de locatie volgt later.

51 parkeerplaatsen aan Zonnig Leven

ZUUN: – Voor Zonnig Leven in de Jan Vanderstraetenstraat 198 is een aannemer in opdracht van de gemeente een parking aan het aanleggen.

Schepen van gemeentelijke gebouwen, Jos Speeckaert: ” Om de discussie aangaande (de oude) achterliggende parking stop te zetten, hebben wij besloten om het speeltuintje vooraan het gebouw achter het gebouw in te richten en vooraan parking te voorzien.
Zo moeten er geen voertuigen meer naar achteren zodat de kinderen op een veilige manier kunnen spelen.
Er komen 51 parkeerplaatsen en alleen de bomen blijven staan.”