RUISBROEK: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 26 maart 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.
Parkeerstudie en parkeeronderzoek centrum en detailhandelskern Ruisbroek

Het bestek nr. 2015-019 voor het uitvoeren van een parkeerstudie en parkeeronderzoek centrum en detailhandelskern Ruisbroek werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
2015-03-25-verzicht_Ruisbroek_Sint-Pieters-Leeuw
Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “In Ruisbroek nog méér dan elders zijn er te weinig parkeermogelijkheden. We willen hiervoor een globale oplossing zoeken. Die oplossing moet kunnen verwerkt worden in de ruimtelijke opwaardering die we de komende jaren in Ruisbroek willen realiseren. Dit globale zicht voorkomt dat nu werken worden uitgevoerd, die nadien de parkeeroplossing bemoeilijken en moeten hersteld worden. Zo betaalt de studie zich ook ruim terug.
De studie zelf zal in juni uitgevoerd worden. Dan zijn de werken met de nutsbedrijven gedaan en zijn de grote wegen- en rioleringswerken nog niet begonnen. Zo krijgen we een goed zicht op de situatie op een moment dat er geen werken aan de gang zijn
.”

%d bloggers liken dit: