2014-05-23-parking-meerwegRUISBROEK: – Een buurtparking van 38 extra parkeerplaatsen moet het parkeerprobleem op de Meerweg duurzaam oplossen. Op 14 juni 2014 om 15.00 uur zal de parking, samen met de inwoners, officieel geopend worden.

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “Tijdens de gesprekken met het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal over de streefbeeldstudie van het kanaal, deed er zich een opportuniteit voor. We zouden een onbenut terrein van ca. 1.100 m2 kunnen huren om het in te richten als buurtparking. Wij grepen deze kans aangezien er sinds geruime tijd een escalatie van parkeerproblemen in deze straat werd vastgesteld. Het meer dan 10 jaar oude BPA voorzag immers op deze locatie de mogelijkheid om het als parkeerterrein in te richten. Hiermee zouden de parkeerproblemen van de baan moeten zijn in deze straat.

De parking zal enkel gebruikt kunnen worden voor inwoners, woonachtig tussen het sas en nr. 117, die een bewonerskaart aanschaffen a rato van 100 euro per jaar. In totaal gaat het over 106 gezinnen, die in aanmerking komen. Er worden 38 bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd, waarvan 33 enkel mits bewonerskaart. Hiermee gaan we van 29 naar 67 openbare parkeerplaatsen. Naast de 109 privé plaatsen, zou dit voldoende moeten zijn!
Per adres kan slechts één bewonerskaart aangeschaft worden. Deze moet gekoppeld zijn aan één voertuig dat op hetzelfde adres is ingeschreven. Voor inwoners met een bedrijfswagen vragen we een verklaring van de werkgever om die bewuste wagen te koppelen aan de bewoner van deze buurt.

Vier gemeentelijke ambtenaren werden aangesteld om regelmatig controle uit te oefenen op het gebruik van de bewonerskaart. Zij kunnen inbreuken vaststellen. Bij het niet rechtmatig gebruik van de parking betaalt men 25 euro per inbreuk. Deze vaststellingen zullen in nauwe samenwerking verlopen met de politie, die het correct parkeren op de Meerweg zal controleren. Het heeft immers geen zin om op te treden op het niet-correct gebruik van de parking als men fout parkeren in de straat zelf ongemoeid zou laten.

Jan Desmeth: “Volgende week krijgen alle inwoners een brief in de bus met de volledige uitleg, alsook hoe men de bewonerskaart kan aanvragen en bekomen. Voor 2014 zal de prijs 50 euro bedragen, aangezien het slechts voor 6,5 maanden zal dienst doen. De uitnodiging voor de opening zal in dezelfde moeite bezorgd worden.”

%d bloggers liken dit: