gemeensSINT-PIETERS-LEEUW: – In het najaar van 2014 zal de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een dienst gemeenschapswachten oprichten.

Gemeenschapswachten zijn niet-politionele, publieke veiligheidsfuncties die door hun ontradende aanwezigheid in de wijken het veiligheidsgevoel van de burger trachten te verhogen. Ze vormen de schakel tussen de gemeente en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie. Concreet spreken we over volgende taken:

• Het publiek bewust maken van veiligheid en criminaliteitspreventie;
• Burgers informeren zodat hun veiligheidsgevoel verzekerd is;
• Problemen met de veiligheid, het milieu en het wegennet doorgeven aan de bevoegde diensten;
• Automobilisten aanspreken over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen bewust maken van het algemeen reglement;
• Kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen helpen oversteken;
• Toezicht houden bij evenementen of activiteiten die georganiseerd zijn door de gemeente of een andere overheid;
• Vaststellen van inbreuken tegen de gemeentelijke reglementen (o.a. GAS)

Gemeenschapswachten zijn herkenbaar aan hun uniforme (paarse) werkkledij met hetzelfde logo.
De dienst valt onder de bevoegdheid van de ambtenaar maatschappelijke veiligheid, namelijk Tom Pardaens.
Er zullen 3 gemeenschapswachten zijn.

%d bloggers liken dit: