ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden laten weten dat sinds begin vorige week het Volsembroek weer begraasd is door de Galloway runderen. Vanuit de Natuurpunt-boerderij werden maar liefst 6 Galloway-runderen afgeleverd.
2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_01
Galloway runderen zijn één van de oudste en primitiefste runderrassen ter wereld. Ze passen zich gemakkelijk aan, ook aan ruige omstandigheden. In het Volsembroek worden ze vooral in gezet voor het begrazen van het gebied om zo te voorkomen dat het gebied bebost. Zij zijn in staat om ook zeer taaie begroeiing te verteren.
Het Galloway rund is vriendelijk, rustig en zachtaardig van karakter. Ondanks het zachtaardig karakter zijn de dieren niet tam. De Galloway koe heeft een zeer sterk moederinstinct en kan bij bedreiging van haar kalf zeer heftig reageren. Als wandelaar dient men hier terdege rekening mee te houden, mochten er kalveren aanwezig zijn (op dit moment niet het geval).
2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_04 2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_02 2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_03
Het zijn zachtaardige dieren, maar natuurlijk houd je je best aan een aantal basisregels:

  • Toon geen eten, voeder de dieren niet.
  • Als de dieren dichter komen dan gewenst, klap dan in je handen of maak op een andere manier lawaai. Zo blijven de dieren op afstand.
  • Loop nooit tussen een moederdier en haar jong. Dan wil zij haar jong misschien verdedigen.
  • Laat nooit je hond los in een kudde. De dieren beschouwen een hond als een roofdier en reageren soms agressief, zeker als er jongen zijn.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be – e-mailadres : leeuwse_natuur@yahoo.com

Natuurpunt_Leeuwse-Natuurvrienden_logoHelpende handen voor maandag 26/5/2014 vanaf 18u30
Komende maandag 26/05/2014 vanaf 18u30 zullen we het resterend hooi met onze draagberries verwijderen uit de driehoeksweide, de gemaaide Japanse duizendknoop verbranden en nog een paar afgebroken takken opruimen. Je mag ons altijd ook later vervoegen uiteraard!
Je hebt hiervoor geen specifiek materiaal nodig maar wie een hooihark en/of riek heeft mag die altijd meebrengen.
Samenkomst aan de Oude Zuun kant Neerhuis aan het brugje over de Zuunbeek.
Indien er nog tijd overblijft of met teveel zijn (wat ons nog niet te dikwijls voorgevallen is) zouden we ook nog een 8 tal palen kunnen gaan vervangen aan de kleine weide van de Kerkhofstraat zodat we we ook in dit gebied een paar plaatselijke koeien kunnen verwelkomen.

%d bloggers liken dit: