paddentrek is gestart

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook in Sint-Pieters-Leeuw is de jaarlijkse paddentrek begonnen.


Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Beste natuurvrienden, de paddentrek is gestart!
In Sint-Pieters-Leeuw hielden we vorig jaar met een groepje vrijwilligers controlerondes om een inventarisatie te maken van de knelpuntzones rond de natuurgebieden voor onze amfibieën. Aandachtspunten zijn de Alfons Fleurusstraat/Oudenakenstraat en de Kerkhofstraat.

Hier trekken in schemer en bij vochtige en relatief warme omstandigheden heel wat padden de straat over richting poelen waar ze zich kunnen voortplanten. De voorbije avonden stelden enkele vrijwilligers reeds voorzichtige trek vast. Jammer genoeg ook al meteen een aantal verkeersslachtoffers. Dankzij de gemeentediensten werden de zone een aantal waarschuwingsborden geplaatst. Laat deze een warme oproep zijn om je snelheid aan te passen en deze zones zeker bij valavond, regen en zachte temperaturen met de nodige voorzichtigheid te passeren. Ben je te voet of met de fiets, help eventuele padden even de straat over zodat ze veilig zijn voor autobestuurders die hier geen aandacht voor hebben.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Baesberg- en Bekersveldwandeling

2017-04-00-archieffoto_BaesbergwandelingSINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseert op zondag 28 april 2019 om 14 uur de “Baesberg- en Bekersveldwandeling”.

Landschapswandeling in de omgeving van natuurgebied Baesberg en langs de akkers van het Bekersveld. We maken kennis met de voorjaarsflora in het gebied, genieten van het glooiende landschap en de vergezichten. Lengte 6 à 7 km.
Vertrek aan Hazeveld/Brabantsebaan – Sint-Pieters-Leeuw
Gids: Geert Wauters 0475/51.20.71 of leeuwse_natuur@yahoo.com
Aangepast schoeisel na regendagen.

agenda: Natuurpunt – Werkdag Oude Zuun

Natuurpunt_Leeuwse-Natuurvrienden_logoSINT-PITERS-LEEUW: – Op zaterdag 16 februari 2019 vanaf 9 uur steekt Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden de handen uit de mouwen om een omgevallen populier op te ruimen.
Zagen, klieven, sleuren… voor elk wat wils. Iedereen welkom om mee te helpen.

De afdeling zorgt voor het zware gereedschap en een drankje. Zelf breng je best je werkhandschoenen mee… en goed humeur! Afspraak vanaf 9 u tot rond de middag.
C.Leunensstraat – volg het grindpad langs de Zuun tegenover het kleine wachtbekken zo’n 500 m en je hoort en ziet ons!

Op 21 februari 2019 organiseert de afdeling haar jaarlijkse algemene vergadering .
We blikken terug op onze activiteiten van het voorbije jaar en lichten onze plannen met “De Weyden” toe. Welkom vanaf 20ur in Laekelinde, Lotstraat 6.

Wil je ook een handje helpen in de Leeuwse natuur? Neem dan contact op met Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

2.015 euro voor Zobbroekbeek-vallei dankzij De Lions of Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Met pijnlijke voeten, fietsbillen en ook wel tranen van geluk: zo kwamen de helden van Expeditie Natuurpunt over de finish zondag.
Deze derde editie van Expeditie Natuurpunt brak records: samen zamelden de 70 teams 239.157 euro in voor natuurgebieden in Vlaanderen.

De Lions of Leeuw zamelden hiervan 2.015 Euro in ten voordele van de Zobbroekbeekvallei in Vlezenbeek.

Deze diashow vereist JavaScript.


Michaël, Thierry, Catherine, Yoachim en Elyn van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden kozen voor de combiroute, waarbij ze dit weekend wandelden en kanoën van Meerhout naar Mechelen.
Elyn, Cathérine, Yoachim, Michael en Thierry: “ De 2.015 euro gaan naar het lokale project in de Zobbroekbeek-vallei, een prachtig pareltje natuur in het Pajottenland, op een steenworp van Brussel. Recent werd in dit gebied, gekenmerkt door glooiend grasland en broekbos, een gemengd lindebos aangeplant. Het geld van deze actie zouden we o.a. graag gebruiken om een gevarieerde randvegetatie te planten dit najaar.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Baesbergwandeling

2011-09-01-BaesbergOUDENAKEN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseert op zondag 30 april 2017 om 14.00 uur de ‘Baesbergwandeling’.

Landschapswandeling in en rond natuurgebied Baesberg (Zuunvallei). We genieten van de vroege bloeiers in het bos en de vergezichten langs akkers en weiden.
Vertrek: hoek Hazeveld – Brabantsebaan – 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Start om 14u
Gids: Geert Wauters
Laarzen zijn aanbevolen na voorafgaande regendagen. Een flesje water brengt verfrissing op warme dagen.

kinderraad Sint-Pieters-Leeuw helpt mee in natuurgebied

VLEZENBEEK: – Woensdagnamiddag bracht de kinderraad van Sint-Pieters-Leeuw een bezoek aan het natuurgebied Cortenbroeck in Vlezenbeek. Ze kregen er een rondleiding en staken er een handje toe.
2017-03-15-kinderraad-in-natuur_08
De leden van de kinderraad bezochten deze namiddag natuurgebied Cortenbroeck (Zobbroekbeekvallei). Samen met 2 vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden is er een takkenril gebouwd met het snoeihout van een omgewaaide wilg. In de takkenril vinden tal van dieren een schuilplaats.

Na het harde werk volgde er een kleine wandeling door het beekbegeleidend bos met oog voor de voorjaarsbloeiers. Speenkruid, slanke sleutelbloem en bosanemoon staan reeds volop in bloei. Een fijne zonovergoten namiddag in de natuur!

Deze diashow vereist JavaScript.

Natuurpunt Leeuw start het jaar met goede voornemens

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op deze tweede dag van het jaar startte Natuurpunt, Leeuwse Natuurvrienden, het werkjaar met goede voornemens. Vrijwilligers voeren vandaag beheerswerken uit in het natuurgebied Volsembroek.
2017-01-02-beheerswerken-volsembroek
Ze gaan verder met de werken die ze op tweede kerstdag begonnen waren, namelijk het het knotten en het verwerken van het knothout in het  Volsembroek.
Opruimen, zagen en klieven. Met het hout bouwen ze dan ter plekke een houtmijt. Helpende handen zijn vandaag altijd welkom.
Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden en 5de-klassers van de Ave-Maria-Basisschool planten lindebos aan te Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Deze namiddag hebben de vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden met hulp van de 5de-klassers van de Ave-Maria-Basisschool in Vlezenbeek het gemengde lindebos aangeplant in het natuurgebied Zobbroekbeekvallei in Vlezenbeek.
Samen vulden ze 425 plantgaten met even veel jonge boompjes Zomerlinde, Winterlinde, Zomereik, Haagbeuk en Wilde kers.


Lindeproject Vlezenbeek
In het natuurgebied Zobbroekbeekvallei in Vlezenbeek verwierf Natuurpunt in 2005 een perceel in het binnengebied tussen de Pedestraat en Lenniksebaan begroeid met populieren en Douglassparren. Gaandeweg groeide het plan om, wanneer de populieren kaprijp zijn, dit perceel om te vormen naar een gemengd lindenbos. En nu is het zover! Einde winter 2016 werden de populieren gekapt en sindsdien is het terrein met man en macht geruimd om het nieuwe bos te kunnen aanplanten.

Waarom linde?
– Bodem
Lindebomen hebben dankzij hun voedselrijk en snel afbreekbaar bladstrooisel een positieve invloed op de bosbodem. Ze zijn in staan kalk uit de ondergrond vrij te geven en kunnen hierdoor de negatieve effecten van stikstofdepositie verzachten en de bodemvruchtbaarheid verbeteren.
– Biodiversiteit
Het snel verterend bladstrooisel van linde heeft bovendien een gunstig effect op de diversiteit van de ondergroei. Typische bosplanten zoals bosanemoon en boshyacint kunnen zich sneller ontwikkelen. Daarnaast is lindebloesem een belangrijke nectarbron voor tal van insecten zoals bijen, hommels en zweefvliegen.
– Natuurbeleving
De gevarieerde en bloemrijke ondergroei die lindebossen kenmerkt, verhoogt de belevingswaarde voor de recreant. Daarnaast is de linde ook een uitgesproken cultuurboom die bij veel mensen tot de verbeelding spreekt. De linde staat symbool voor liefde, schoonheid, verbondenheid en rust.
– Klimaatverandering
Vandaag vormt linde een zeldzaamheid in onze bossen, maar deze oerboom was in onze regio ooit dominant aanwezig. Na de laatste ijstijd vormde deze soort samen met berk, iep en es het “Atlantisch lindewoud”. Verwacht wordt dat de linde, samen met esdoorn opnieuw zal toenemen ten gevolge van de klimaatverandering.

Het toekomstig lindebosje is klein, amper en halve hectare groot maar van onschatbare waarde.” zegt Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden “We willen graag inspiratiebron zijn voor de gemeenschap, mensen samenbrengen en de bevolking met dat kleine stukje natuur verbinden. De kostprijs van het plantgoed wordt volledig gedragen door de Vlezenbekenaren en sympathisanten. Op jaarmarkt Vlezenbeek 2015 gaven we het startschot van onze fondsenwerving door een puzzelactie.

Deze diashow vereist JavaScript.

agenda: Zuunbeekwandeling

2016-09-11-hermeandering-zuunbeek-20SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondag 20 november 2016 is het zover, trek je laarzen aan en ga met Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden op verkenning langs de “nieuwe” bedding van de Zuunbeek!

Themawandeling door de Zuunvallei. Globaal waterbeheer, hermeandering en beekherstel.
Sinds begin juni 2016 zijn aannemers in opdracht van VMM volop bezig aan de hermeandering van de Zuunbeek. Verwacht wordt dat de werken klaar zullen zijn. Een unieke kans voor een pionierswandeling.
We vertrekken om 14u achteraan de parking van het gemeentehuis (Pastorijstraat 21 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw). Regenlaarzen aanbevolen na voorafgaande regendagen!
Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Leerlingen Sint-stevensschool helpen Natuurpunt hooien

ZUUN: – Deze voormiddag hebben de leerlingen van het 5e leerjaar van de Sint-Stevensschool aan Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden geholpen met het ruimen van het maaisel in de driehoeksweide op de linkeroever van de Zuunbeek in het kader van Educatief Natuurbeheer.


De leerlingen staken de handen uit de mouwen met hooivorken, harken en taxi’s (draagberries om het hooi mee te vervoeren) en hielpen zo bij het hooibeheer in de Zuunvallei. Hierdoor dragen ze een steentje bij tot de botanische rijkdom van dit gebied.

Deze diashow vereist JavaScript.


Het natuurgebied “Oude Zuun” langs de Zuunbeek wordt sinds 1989 beheerd en bevat diverse vochtige hooilanden en weiden die getooid zijn met een bonte bloemenpracht.
Ze behoren tot de meest waardevolle van de hele streek.
Plantengroei van diverse hooi- en weidebiotopen is hier te vinden, voorbeelden zijn: slanke sleutelbloem, dotterbloem, echte koekoeksbloem, reukgras, kruipend zenegroen, ratelaar, moerasspirea, moesdistel, engelwortel en watermunt. Ook komen meer dan 22 dagvlindersoorten voor in het gebied waaronder de sleedoornpage, het oranjetipje en het oranje zandoogje. Daarnaast vliegen ongeveer 65 soorten vogels in de Oude Zuun waaronder de bosrietzanger en de grasmus. De steenuil komt hier nog veel voor, er werden daarom verschillende steenuilenkasten opgehangen in het natuurgebied.

25 jongeren helpen Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden tvv Zuiddag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Een 25-tal leerlingen uit het middelbaar onderwijs steken vandaag in het kader van Zuiddag de handen uit de mouwen en helpen Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw bij het snoeien van de gemengde haag en ruimen van maaisel in het natuurgebied Oude Zuun. Hun loon (50 euro) dat ze vandaag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.


Het is vandaag de voorlaatste donderdag van oktober en traditioneel Zuiddag van Youca vzw. Voor de 11e editie gaan bijna 17.000 jongeren aan de slag.
Zuiddag  is een organisatie voor en door jongeren, die hen stimuleert om engagement op te nemen en samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Natuurpunt stelt vandaag meer dan 200 jobs beschikbaar in Vlaanderen. 25 daarvan vind je vandaag in het natuurreservaat De Oude Zuun. Samen met de Belgische jongeren steken 2 Braziliaanse jongeren, van het project die dit jaar gesteund wordt, de handen uit de mouwen. Tot nu toe gingen zij op bezoek bij heel wat scholen in belgië – 95 om precies te zijn – om er hun verhaal te doen. Zo zijn de Belgische jongeren helemaal op de hoogte van het project en weten ze waarvoor ze gaan werken.

Deze diashow vereist JavaScript.


Waar gaat de opbrengst naartoe?
De Belgische ngo Kiyo en de Braziliaanse vzw Pamen hebben in de voorstad van Rio de Janeiro een project opgezet om de maatschappelijk kwetsbare jongeren van de Jardim Gramachofavela – de grootste openluchtvuilnisbelt van Zuid-Amerika – kansen te bieden om op te komen voor hun recht op onderwijs en participatie. Op de vuilnisbelt wonen zo’n 20.000 mensen in mensonwaardige omstandigheden. Ze leven er in huisjes gemaakt van houten planken, asbestplaten en plastic. Eten, kleren, speelgoed, materiaal … werkelijk alles vinden ze op de vuilnisbelt om te overleven. Om de jongeren die hier leven een stem te geven heeft PAMEN een alternatief onderwijsprogramma ontwikkeld, net als een vormingscyclus voor jeugdparticipatie.
Meer info: http://zuiddag.be

hermeanderingswerken in natuurgebied Oude Zuun gestart

ZUUN: Terwijl in het Volsembroek de hermeanderings aanpassingswerken aan de Zuunbeek nog volop bezig zijn (zie artikel 11/09/16), zijn deze week nu ook in het natuurgebied Oude Zuun de hermeanderingswerken van het VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) gestart. De nog aanwezige en intacte oude beekarm van de Zuunbeek, zal eerst geruimd worden.


Geert Cromphout, Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Er wordt een bijzonder procedé toegepast: de bedding wordt opnieuw vrijgemaakt vanuit… de oude bedding. Als de oude beekarm opgekuisd is, wordt deze weer verbonden met de Zuunbeek en zal zo weer stromend water ontvangen.
Er komt een vaste stuw in de gekanaliseerde rechte Zuunbeek, die verder dienst zal blijven doen als afwateringskanaal bij hoog water. Afhankelijk van de weersomstandigheden, zouden de werken tegen november grotendeels voltooid zijn.

agenda: OMD2016-Zuunvallei-Beekherstel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Open Monumentendag, dat is het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen. In 2016 is het al aan zijn 28ste editie toe!
Kom op zondag 11 september naar Open Monumentendag in Sint-Pieters-Leeuw en neem deel aan de begeleide wandelingen in de Zuunbeekvallei.
2016-09-03-zuunbeek-hermeandering
De beek die rechtgetrokken werd begin jaren 70, wordt nu heringericht met meanders en overstromingsgebieden. Natte valleigronden zijn er in ontwikkeling.
Het hermeanderingsproject van de Zuunbeek is in volle uitvoering. Aan het Volsembroek werd de meanderende bedding reeds uitgegraven en de rechtgetrokken Zuunbeek gedempt.

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseert op zondag 11 september 2016 tgv de Open Monumentendag begeleide wandelingen in de Zuunbeekvallei.

info- en ontvangststand aan het wachtbekken Volsembroek (aan de ingang van ons reservaat).

Er worden korte geleide wandelingen van ong. 1u voorzien. (13u30, 14u30 en 15u30)
Laarzen zijn aangewezen voor de wandelingen!
Parking voorzien aan het gemeentehuis – Pastorijstraat 21. Fietsers en wandelaars treffen ons bij de onthaalstand aan het wachtbekken/ingang Volsembroek.

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden stellen het lindeproject voor

2015-10-22-Lindeproject-Vlezenbeek_01VLEZENBEEK: – Binnenkort starten Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden met hun lokale Natuurpuntafdeling in Vlezenbeek met de omvorming van een – kaprijpe – populierenplantage naar een lindenbos.
Of liever: een gemengd lindenbos, want hoewel de nadruk ligt op zomer- en winterlinde, komt er ook zomereik, wintereik en haagbeuk aan te pas. En een mooie boszoom met rode kornoelje, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, enz…

Steun dit project tijdens jaarmarkt Vlezenbeek
Daar komt naast vele uurtjes vrijwilligerswerk met onze ploeg voor het opruimen van het perceel, natuurlijk ook wat fondsenwerving aan te pas voor de aanschaf van nieuw plantgoed. Deze fondsenwerving zetten we komende zaterdag 24 oktober 2015 in op de jaarmarkt in Vlezenbeek. Met spek met eieren en lokale bieren voor de sfeer. En een infostand om het project uit de doeken te doen en op een toffe manier middelen in te zamelen.
Kom even langs op onze stand en maak kennis met onze ploeg!
Mocht je “goesting” hebben om een beetje bij te dragen,… graag.
Natuurpunt, Vlezenbeek en onze hele ploeg zijn je dankbaar.
Ons standpunt: bomen en groen zijn de beste belegging: honderden jaren groei gegarandeerd!
Tot zaterdag!?

De hele ploeg van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden,
Geert, Geert, Luc, Daniël, Belle, Jef, Chris, Jean, Peter, Zitj, Thomas, Thierry, Elyn, Michael en Sofie
2015-10-22-Lindeproject-Vlezenbeek_02
Zobbroekbeekvallei
Sinds 2005 zijn de Leeuwse natuurvrienden gestart met het uitbouwen van een natuurgebied in de Zobbroekvallei.
De afgelopen jaren werd 3ha populierenbos omgevormd tot een inheems broekbos met els, es, eik en hazelaar.
Vanaf 2016 zal het lindeproject uitgevoerd worden in een geïsoleerd bosje langs de Pedestraat.

vlinderwandeling tijdens vlindertelweekend

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseerden zondagnamiddag tijdens het “Nationale Vlindertelweekend” een vlinderwandeling in hun natuurgebied aan de Zuunvallei. 15 natuurliefhebbers gingen op stap met als gids de hoofdconservator van de natuurgebieden in Sint Pieters Leeuw, Geert Cromphout.
2015-08-02-vlinderwandeling_01
Op het programma een natuurwandeling in het Volsembroek gebied,met als bedoeling vlinders te spotten en te bewonderen .
Een tiental verschillende soorten werden opgemerkt en besproken door de gids en dit op een kundige en speelse wijze.
Met speciaal aangepaste  verrekijkers konden geïnteresseerden de vlinders van nabij observeren.
2015-08-02-vlinderwandeling_02
Door de ongewone lange warme en droge periode sinds enkele weken werd het Volsembroek omgetoverd in een droge vlakte. (zie artikel 23 juli volsembroek uitgedroogd).
De verwonderde wandelaars genoten van het spektakel.Ze luisterden er aandachtig naar het verhaal van Geert over de geschiedenis en de toekomst van dit gebied.
Watervogels waren er natuurlijk niet te zien,wel een groep Kieviten.Toch kon Geert er boeiend over vertellen.Een info paneel was er trouwens om de beelden van de aan te treffen vogels te tonen. Wanneer na enkele stevige regen buien het broek weer een grote water plas wordt,zullen deze mooie watervogels weer te bewonderen zijn.
Weer een zeer interessante en leuke ervaring voor allen.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: vlinderwandeling

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseren op zondag 2 augustus 2015 om 14u30 een “vlinderwandeling”.

We gaan samen met gids Geert Cromphout op zoek naar vlinders in de Zuunvallei, in en rond het Volsembroek.
Samenkomst: Parking Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw – Pastorijstraat 21
We vertrekken om 14u30.
2015-08-01-affiche-vlinderweekend2015-08-02-verschillende-vlinders
Ook verzot op al die vlinderpracht tijdens de zomer? Wij ook!
Tel op 1 en 2 augustus 2015 tijdens Het Grote Vlinderweekend de vlinders in je tuin. Zo komen we te weten hoe het gesteld is met de vlinders in Vlaanderen en kunnen we hen beter beschermen.
Meer info: www.natuurpunt.be/het-grote-vlinderweekend-0

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden volgen hun steenuilenproject op

ZUUN: – zondagvoormiddag deden Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden samen met vogelringer Edwig een controleronde naar de nestkasten die in het kader van het steenuilenproject werden geplaatst in Sint-Pieters-Leeuw.
2015-05-31-controle-uilenkasten_01 2015-05-31-controle-uilenkasten_02
Verschillende kasten bleken wel bewoond (geweest) maar slechts in een 4-tal troffen ze adulten en/of jongen aan, in 1 kast werd nog gebroed op 4 eieren.
2015-05-31-controle-uilenkasten_04 2015-05-31-controle-uilenkasten_06
Foto’s: Sofie Devalckeneer – Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

leerlingen Sint-Stevensschool op ontdekkingstocht door natuurgebied de Oude Zuun

ZUUN: – Onder begeleiding van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden brachten de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de Sint-Stevensschool deze week een bezoek aan natuurgebied de Oude Zuun.
2015-05-26-St-Steven-bezoekt-Oude-Zuun-met-Natuurpunt_05
Afwisselend werden ze getrakteerd op een natuurwandeling en poelonderzoek. De natuurwandeling onder de vakkundige leiding van Geert en Chris van de Leeuwse Natuurvrienden liet hen hommels van dichtbij bekijken en genieten van de geur van watermunt. Robin van Natuurpunt ENB dompelde hen onder in de geheimen van de poel.

Deze diashow vereist JavaScript.


Foto’s: Sofie Devalckeneer – Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Vroege ochtend vogelwandeling door Natuurpunt

ZUUN: – Om 5u30 trokken 13 dapperen de wandelschoenen aan en genoten van het ochtendlijke concert van de vogels in de ontwakende Zuunvallei.
2015-04-26-vroege-ochtendwandeling-natuurpunt_01
Naast het vroege getsjilp, gekwetter, gefluit, gezang en ge-suskewiet ontdekten de wandelaars dankzij conservator en gids Geert Cromphout de planten- en amfibieënrijkdom in de Oude Zuun. Er werd afgerond bij een koffie en ontbijtkoeken in Café “De Grove”.

Deze diashow vereist JavaScript.


De volgende natuurwandeling is op zondag 3 mei 2015 – BAESBERGWANDELING open wandeling i.s.m. Hyacint
Landschapswandeling langs trage wegen. We wandelen ongeveer 3 uur.
Mooie panorama’s, op zoek naar voorjaarsbloeiers in natuurgebied Baesberg.
Start om 14u30, samenkomst in Hazeveld (langs Brabantsebaan).
Stevige wandelschoenen of laarzen na regen zijn aanbevolen.
Gids: Geert Wauters – 0475/51.20.71

Foto’s: Sofie Devalckeneer – Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Vroege ochtend vogelwandeling in de Zuunvallei

Natuurpunt_Leeuwse-Natuurvrienden_logoZUUN: – Ook nieuwsgierig naar de ontwakende natuur in de Oude Zuun? Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden maken een wandeling door het gebied rond zonsopgang op zondag 26 april 2015 om 05.30 uur.

Samen met conservator en gids Geert Cromphout trekken we erop uit rond zonsopgang. We houden onze ogen open en onze oren gespitst!
Niet vergeten: laarzen na regen en warme kledij tegen de ochtendlijke kilte. Eventueel verrekijker.
Samenkomst 5u30 op de parking van Zonnig Leven – Jan Vanderstraetenstraat – Sint-Pieters-Leeuw
We praten na bij een ontbijt in Café De Grove

Leeuwe natuurvrienden staken handen uit de mouwen in de Zobbroekvallei

VLEZENBEEK: – Natuurpunt Leeuwe natuurvrienden waren dit weekend actief in natuurgebied Cortenbroeck (Zobbroekbeekvallei).
10 jaar geleden (2005) begon Natuurpunt in deze ecologish zeer rijke beekvallei met de uitbouw van een nieuwe natuurgbied.

2015-02-15-natuurgebied-Cortenbroeck_01 2015-02-15-natuurgebied-Cortenbroeck_03
Leeuwse Natuurvrienden: “Dit weekend werd het randbeheer aan de Zuidzoom afgerond, een deel van de wilgen aan de Westkant is geknot, onze buren kunnen tevreden zijn. Het randbeheer aan de Zuidzoom heeft tot doel om betere lichtinval te verkrijgen voor lichtminnende planten, en windluwe plekken te creëren voor o.a. vlinders die zich graag ophouden in de luwte en daar te genieten van de zon. Dank aan alle vrijwilligers!”
2015-02-15-natuurgebied-Cortenbroeck_02 2015-02-15-natuurgebied-Cortenbroeck_04
Bron en meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden steken de handen uit de mouwen op 2 de kerstdag

2014-12-23-leeuwse-natuurvrienden-kerstkaartZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden sluiten op 26 december 2014 hun werkjaar af met een werkdag (vanaf 9u30) en aansluitend drankje en hapje vanaf 12u30.

Dit op het recente perceel in de Zuunvallei: “De Weyden”.
Gelegen langs de Oudenakenstraat, tussen centrum Sint-Pieters-Leeuw en de Brab

antsebaan op ongeveer 2 km van het centrum. Wat de werkdag betreft gaan we wilgen verzagen en klieven die eerder door de terreinploeg van Natuurpunt werden geveld.

Ook de voorbije weken waren de Leeuwse Natuurvrienden al heel actief in hun natuurgebieden.
2014-12-23-natuurpunt_zagen-en-klieven_01 2014-12-23-natuurpunt_zagen-en-klieven_02
– Zo werd reeds een geknakte wilg verzaagd.
– De hoogstamboomgaard kreeg een opknapbeurt: kapotte hoogstamfruitbomen werden vervangen, andere kregen al een snoeibeurt en de ontwortelde appelboom werd verwerkt. De opstaande takken van de kruin werden afgezaagd zodat de stam stabiel kan blijven liggen en op die manier zijn bijdrage kan leveren tot de biodiversiteit. Hartelijk dank voor de vrijwilligers die een handje kwamen toesteken!
2014-12-23-natuurpunt_zagen-en-klieven_03 2014-12-23-natuurpunt_zagen-en-klieven_04

geboorte van een Galloway kalf in natuurgebied Volsembroek

ZUUN: – Tijdens de dagelijkse ronde mocht de koeienwachter van de Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden het voorbije weekend dit mooie tafereel aanschouwen. De kudde Galloways in het Volsembroek is uitgebreid met een kalfje.

2014-08-25-gallowaykalfje_02

De Leeuwse Natuurvrienden laten weten dat kraambezoek  uiteraard welkom is, maar ze vragen bezoekers om moeder en kalf toch de nodige rust te gunnen en de dieren niet te dicht te benaderen. Het kalfje wordt goed in de kudde opgenomen en alle volwassen dieren nemen een beschermende rol op.

Deze diashow vereist JavaScript.


Een Galloway is een hoornloos runderras dat oorspronkelijk uit Schotland kwam en in het wild kan overleven. De galloways zorgen in het Volsembroek naast de Zuunbeek voor de vegetatie van het natuurgebied op natuurlijke wijze onder controle houden. Dit is nodig opdat dit natuurgebied één van de mooiste natte gebieden van onze regio zou blijven.

Bron en meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be – e-mailadres : leeuwse_natuur@yahoo.com


Morgen, dinsdag 26 augustus 2014 – BEHEERWERKEN OUDE ZUUN: Opruimen haagsnoeisel van onze meidoornhaag langs het wandelpad. Samenkomst: 18u op het terrein, rood wandelwegje langs de Zuunbeek aan de overkant van het wachtbekken Slesbroek. – C.Leunensstraat. Vrijwilligers steeds welkom!

Oproep vrijwilligers beheersteam Natuurpunt

Natuurpunt_Leeuwse-Natuurvrienden_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden zoeken vrijwilligers voor hun beheersteam.

We komen wel eens handen tekort om alle ideeën, activiteiten en beheerswerken te verwezenlijken. Geen vrees over hoe (on)handig, hoe sterk/zwak je bent: je kan ongetwijfeld bijdragen, op nagenoeg elke activiteit of werkdag zijn er taken die door iedereen, groot of klein, jong of oud kunnen worden uitgevoerd.

Een blik op ons programma dit najaar:

– Snoeien van de haag in Oude Zuun.
– Diverse beheerswerken in Oude Zuun, Volsembroek en Cortenbroeck. Data en meer info volgen via nieuwsflitsen.
– We dromen van een bijen/insectenhotel in Oude Zuun en willen dit binnenkort realiseren.
* Aanmelden of informatie? leeuwse_natuur@yahoo.com of 0475/51.20.71 (Geert Wauters).

ACTIVITEITENKALENDER
– Zondag 21 september 2014: Fiets-wandeltocht langs het kanaal naar Seneffe en omgeving, een pareltje en ware natuurbeleving, i.s.m. Natuurgidsen Z-W Brabant. 33 km aan rustig tempo.
Gids: Chris Rammant – info 0479/89.00.88
Samenkomst: 14u – Ronquières – Hellend vlak, café “La belle vue”, rue de Nivelles 30 Niet vergeten: fiets!
– Zondag 19 oktober 2014: Zwammen-inventarisatie Baesberg onder leiding van Piet Onnockx.
Samenkomst om 9u – Brabantsebaan 372 – St-Pieters-Leeuw (Hazeveld)
Info:0485/97.63.83 – 02/380.17.52
Niet vergeten: wandelschoenen of bij nat weer regenlaarzen
– Zondag 16 november 2014: Zuunbeekwandeling, thema “Globaal waterbeheer in de Zuunvallei.
Gids: Geert Wauters– geert.wauters@telenet.be of 0475/51.20.71
Samenkomst om 14u – parking gemeentehuis St-Pieters-Leeuw – Pastorijstraat
Niet vergeten: regenlaarzen na regendagen!

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden – Gallowayrunderen in Volsembroek

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden laten weten dat sinds begin vorige week het Volsembroek weer begraasd is door de Galloway runderen. Vanuit de Natuurpunt-boerderij werden maar liefst 6 Galloway-runderen afgeleverd.
2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_01
Galloway runderen zijn één van de oudste en primitiefste runderrassen ter wereld. Ze passen zich gemakkelijk aan, ook aan ruige omstandigheden. In het Volsembroek worden ze vooral in gezet voor het begrazen van het gebied om zo te voorkomen dat het gebied bebost. Zij zijn in staat om ook zeer taaie begroeiing te verteren.
Het Galloway rund is vriendelijk, rustig en zachtaardig van karakter. Ondanks het zachtaardig karakter zijn de dieren niet tam. De Galloway koe heeft een zeer sterk moederinstinct en kan bij bedreiging van haar kalf zeer heftig reageren. Als wandelaar dient men hier terdege rekening mee te houden, mochten er kalveren aanwezig zijn (op dit moment niet het geval).
2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_04 2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_02 2014-05-22-Gallowayrunderen-in-Volsembroek_03
Het zijn zachtaardige dieren, maar natuurlijk houd je je best aan een aantal basisregels:

  • Toon geen eten, voeder de dieren niet.
  • Als de dieren dichter komen dan gewenst, klap dan in je handen of maak op een andere manier lawaai. Zo blijven de dieren op afstand.
  • Loop nooit tussen een moederdier en haar jong. Dan wil zij haar jong misschien verdedigen.
  • Laat nooit je hond los in een kudde. De dieren beschouwen een hond als een roofdier en reageren soms agressief, zeker als er jongen zijn.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be – e-mailadres : leeuwse_natuur@yahoo.com

Natuurpunt_Leeuwse-Natuurvrienden_logoHelpende handen voor maandag 26/5/2014 vanaf 18u30
Komende maandag 26/05/2014 vanaf 18u30 zullen we het resterend hooi met onze draagberries verwijderen uit de driehoeksweide, de gemaaide Japanse duizendknoop verbranden en nog een paar afgebroken takken opruimen. Je mag ons altijd ook later vervoegen uiteraard!
Je hebt hiervoor geen specifiek materiaal nodig maar wie een hooihark en/of riek heeft mag die altijd meebrengen.
Samenkomst aan de Oude Zuun kant Neerhuis aan het brugje over de Zuunbeek.
Indien er nog tijd overblijft of met teveel zijn (wat ons nog niet te dikwijls voorgevallen is) zouden we ook nog een 8 tal palen kunnen gaan vervangen aan de kleine weide van de Kerkhofstraat zodat we we ook in dit gebied een paar plaatselijke koeien kunnen verwelkomen.

agenda: Baesbergwandeling

2014-05-20-flyer-baesbergwandelingOUDENAKEN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw organiseert op zondag 25 mei 2014 om 14.30 een mooie landschapswandeling (6km.) door Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem, Hogebossen en de Hemelrijkstraat, op zoek naar voorjaartsbloeiers.

Afspraak om 14.30 uur in het Hazeveld (langs Brabantsebaan).
Trek je wandelschoenen aan (laarzen na regen) en neem een flesje water mee. We sluiten af met een drankje aan de Baesberg (kerkweg)
Gids: Geert Wauters 0475/512021

25 jaar natuurgebied Oude Zuun

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw vierden zondagnamiddag “25 jaar natuurgebied Oude Zuun”.
Dit werd gevierd met de inhuldiging van nieuwe infopanelen en inwandeling van een nieuw perceel.

Geert Cromphout - conservator Zuunvallei, Luc Deconinck - burgemeester en Gunther Coppens -schepen van Leefmilieu
Geert Cromphout – conservator Zuunvallei, Luc Deconinck – burgemeester en Gunther Coppens -schepen van Leefmilieu

De Oude Zuun wordt al 25 jaar beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden. Ieder jaar moet er volgens een goedgekeurd natuurbeheersplan gemaaid, gehooid, gesnoeid,… worden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met lokale landbouwers en de professionele terreinploeg van Natuurpunt. Sinds meer dan 15 jaar helpen ook Leeuwse scholen actief mee aan het natuurbeheer (project Educatief Natuurbeheer van de provincie Vlaams-Brabant).
2014-04-27-25jaar-oude-Zuun- (33)
Natuurgebied Zuunvallei
Dit stukje Zuunvallei ontleent zijn naam aan een afgesneden “Oude” Zuunmeander.
De hooi- en weilanden van de Oude Zuun behoren tot de meest waardevolle van de hele streek.
Deze vochtige hooilanden verschillen duidelijk van andere moderne landbouwweiden door hun bloemenrijkdom. Planten zoals bosbies, Veldrus dotterbloem wijzen bovendien op de aanwezigheid van kwelwater of opstuwend grondwater. Sinds 1989 werkt Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden aan de bescherming van het mooie landschap rond de oude en de nieuwe Zuunbeek. Om de natuurrijkdom te bewaren beheert Natuurpunt het gebied door te hooien en begrazen.
In 2013 breidde het natuurgebied fors uit met een populoerenbos. Om het natte gebied te herstellen werd het bos gerooid en omgevormd tot een ruig weiland.

Deze diashow vereist JavaScript.

Na het officiële gedeelte werd er gewandeld met deskundige uitleg van Geert Cromphout,conservator Zuunvallei, in niet-publiek toegankelijke delen van het mooie en jarige natuurgebied Oude Zuun.

Meer info: http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: 25 jaar Oude Zuun natuurbehoud in Sint-Pieters-Leeuw

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw vieren op zondag 27 april 2014 om 14u30 “25 jaar Oude Zuun”.
2014-04-27-flyer_25-jaar-oude-zuun
• Inhuldiging nieuwe infopanelen en inwandeling van nieuw perceel
• Gelegenheidstoespraken door Luc Deconinck (burgemeester), Gunther Coppens (schepen van Leefmilieu) en Geert Cromphout (conservator Zuunvallei)
• Openluchtdrink
• 15u (afhankelijk van de opkomst 1 of meerdere wandelingen): geleide kennismakingstocht / natuurwandeling dwars door de Oude Zuun (max. 1 uur; 2 km)
• Afspraak: ter plaatse C. Leunensstraat / wachtbekken Slesbroek.

2009-10-11-20jaar-natuurgebied-oude-zuun-1• de Oude Zuun wordt al 25 jaar beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden. Ieder jaar moet er volgens een goedgekeurd natuurbeheersplan gemaaid, gehooid, gesnoeid,… worden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met lokale landbouwers en de professionele terreinploeg van Natuurpunt. Sinds meer dan 15 jaar helpen ook Leeuwse scholen actief mee aan het natuurbeheer (project Educatief Natuurbeheer van de provincie Vlaams-Brabant). Door de jaren heen zijn al meer dan duizend kinderen van het 5e en 6e leerjaar komen hooien, werken en wandelen in de Oude Zuun.

• bijna jaarlijks werden voorbije 25 jaar grotere ingrepen uitgevoerd (vaak met financiële of materiële hulp van de gemeente of de provincie): 4 nieuwe poelen gegraven; tientallen bomen geveld (oud, uitheems,…) , maar minstens het dubbele aangeplant; wilgen geknot; 300 meter meidoornhaag en een boomgaard geplant; meerdere houtkanten aangelegd; nieuwe afsluitingen geplaatst (met doorgangen, knuppelpaden,…); infopanelen voor voorbijgangers,…

• en… de natuur vaart er duidelijk wel bij: wilde bloemen, vlinders, libellen, amfibieën,… . De bio-diversiteit nam enorm toe. Dagelijks genieten wandelaars en fietsers vanop de wandelpaden van deze natuur-oase vlakbij Brussel. Op zondag 27 april kan je dit zelf ontdekken en word je ook geleid naar niet-publiek toegankelijke delen van het mooie en jarige natuurgebied Oude Zuun.

agenda: mossen-excursie

2009-10-12_20jaar-oude-zuun_walter-Gansemans-3SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag 30 maart 2014 organiseren Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden een “Mossen-excursie” in natuurgebieden Baasberg en Oude Zuun.

Gids: Dirk De Beer (expert mossen) / Lieven Decrick – 0474/73.73.95
Samenkomst: 10u – ex-herberg “In de Blauw” – Brabantsebaan/Hoogstraat – St-Pieters-Leeuw
Middagpauze ten huize van Lieven Decrick
Niet vergeten: wandelschoenen of bij nat weer regenlaarzen, flesje water

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

vroege paddentrek

2014-02-16-padden-zijn-er-vroeg-bijSINT-PIETERS-LEEUW: – Dit jaar is er een vroege paddentrek begonnen in België. Het weer is tot nu toe erg zacht en met een hoge vochtigheidsgraad. Hierdoor moeten we er rekening mee te houden dat de natuur en de padden hier vroeg op reageren.

In het vroege voorjaar trekken de vrouwtjespadden van hun winterkwartier naar het water, waar ze hun eieren zullen leggen.
Een lange, gevaarlijke tocht, die ze vaak met een opgewonden mannetje op hun rug moeten volbrengen. De paddentrek krijgt een massaal karakter wanneer het een graad of tien en regenachtig weer is.

Geert Cromphout: “Net als vorig jaar worden door Natuurpunt Leeuwe N007atuurvrienden afspraken gemaakt met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om in de Kerkhofstraat signalisatie en nadarafsluitingen te plaatsen om passanten en bestuurders bewust te maken van de piekuren van de paddentrek (19u tot 7u).

Aan de Hoogstraat bieden de paddentunnels die er intussen meer dan 10 jaar liggen een duurzame oplossing zodat de padden het poelengebied op een veiliger manier kunnen bereiken.

Buurtbewoners en wandelaars mogen natuurlijk hulp bieden om diertjes van de weg af te helpen op piekdagen.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Plan Boommarter is primeur voor Vlaanderen

HALLE / REGIO: – De overeenkomst “Het Plan Boommarter” die vandaag werd ondertekend in Halle is een primeur voor Vlaanderen. Het plan 2014-2020 is een samenwerkingsovereenkomst met concrete doelstellingen van de verdere bosuitbreiding en ingroening van landschap ten zuiden van Halle.
2014-02-06-planboommarter_00
Europese topnatuur in Halle versterken en verbinden, daar draait het om in het Plan Boommarter. Stad Halle, Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Natuurgidsen Zuidwest-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei engageren zich hiervoor.
In en rond het Hallerbos, Lembeekbos, Kluisbos en het Kasteeldomein van Lembeek willen al deze partners meer bos en vooral ook meer natuurlijke verbindingen – hagen, boomgaarden, poelen … – met onze tuinen realiseren zodat planten, dieren en uiteraard onze inwoners zich thuis voelen.

De samenwerkingsovereenkomst die nu ondertekend wordt legt de afspraken tussen de verschillende partners en de concrete doelstelling vast van 2014 tot 2020.
2014-02-06-planboommarter_04 2014-02-06-planboommarter_02
Tania Coosemans, provinciaal directeur van het Agentschap voor Natuur en Bos en Patrick Huvenne, regiobeheerder: “De partners van Plan Boommarter onderteken een formele overeenkomst waarin de middelen en doelstellingen tot 2020 vastgelegd worden. De bestaande samenwerking wordt versterkt en concreter gemaakt: deze aanpak is een primeur voor Europese topnatuur in Vlaanderen en dient als referentie voor samenwerking in andere gebiedsprojecten.”

Gunther Coppens, voorzitter van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei: “Het Regionaal Landschap krijgt als opdracht om het plan te coördineren en in te zetten op het aanplanten van natuurelementen en het betrekken van inwoners en landgebruikers. Door de bestaande bos- of natuurgebieden te verbinden en uit te breiden, kunnen we tot een aaneengesloten gebied te komen waar ook plaats is voor landbouw, bewoning en recreatie.” – www.pajot-zenne.be

Johan Merckx van Natuurpunt Halle: “ANB en Natuurpunt hebben middelen voorzien om bijkomende reservaten aan te kopen en in te richten. Zo werkt Plan Boommarter mee aan de realisatie van de Europese Natura 2000-gebieden voor Hallerbos en omgeving. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we tegen 2020 terug boommarters in het gebied verwelkomen.

Plan Boommarter zelf bestaat sinds 2006. Naast bovenvermelde partners heeft ook Bos+ ons gebracht tot waar we staan. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei krijgt ook specifieke steun van Provincie Vlaams-Brabant om deze coördinerende rol op te nemen. Info: www.planboommarter.be

agenda: Beheerswer​ken Volsembroe​k

2012-12-03-archief_vogelkijkZUUN: – Op zaterdag 25/01/2014 om 9 uur en zondag 26/01/2014 om 9u30 organiseert Natuurpunt, Leeuwse Natuurvrienden hun eerste beheerdagen van het jaar in het Volsembroek ter hoogte van de kijkhutweide.

Op het programma staat het knotten van de wilgen in de gracht naast hun kijkhut en het herstellen en aanvullen van het takkenscherm welk er voor zorgt dat de vogels niet opschrikken wanneer men naar de kijkhut gaat.
Dit is een niet te onderschatten werk waar groot en klein, handig of onhandig, sterk of zwak, … kan meehelpen.

Kettingzagen en stokzaag wordt door de vereniging meegebracht maar eigen zagen en grote snoeischaren zijn welkom.
Het is ook aangeraden om laarzen en werkhandschoenen te voorzien.

Bij goed weer proberen ze zaterdag door te werken tot +/- 16 uur en kan men ‘s middags ter plaatse gezamenlijk picknicken. Eten breng je zelf mee, drank wordt voorzien door de vereniging.
Zondag stoppen ze tegen de middag.
Voor eventuele bijkomende info kan je terecht op 0478 306 905 (Belle) of per mail: den.belle@telenet.be.

Noteer ook al maar in jullie agenda (onder voorbehoud van o.a. de weersomstandigheden) volgende data voor beheerwerken:
·Maandag 10/02 (werken in oude Zuun)
·Zondag 23/02 (vervoeren van hout uit de houtmijten)
·Maandag 03/03 (werken in Cortenbroek)

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Leeuwse Natuurvrienden wandeling en werken in natuurgebied

logo-natuurpunt.gifSINT-PIETERS-LEEUW: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseert dit weekend 2 activiteiten.

– Voor wie graag de handen uit de mouwen steekt in volle natuur: nu zaterdag 16 november vanaf 9u30 in ons natuurgebied Oude Zuun.
Opruimen van maaisel en scheren van onze 350 meter lange meidoornhaag. Alle helpende handen zijn welkom!
Afspraak ter plaatse langsheen de Zuunbeek; 100 m stroomopwaarts ter hoogte van het wachtbekken van Slesbroek (Zuun).
Voor bijkomende info kan je altijd bellen naar Belle (0478306905)

– Zondag 17 november organiseren we een natuurwandeling door de centrale Zuunvallei (Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden ism Natuurgidsen ZW Brabant).
We wandelen langs de beek, het Volsembroek en de omliggende akkers en weiden. Onderweg ook wat uitleg over de geschiedenis, de actuele situatie en de toekomstplannen van het waterbeheer van de Zuunbeek.
Afspraak om 14u op de parking van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.
Laarzen aan te raden (gezien voorafgaande regendagen).
Leiding: Chris Rammant en Geert Cromphout

Natuurpunt Leeuwse Natuurvienden deed mee aan de Nationale vlinderdag

SINT-PIETERS-LEEUW: –  Vorige zondag was het Nationale vlinderdag en dus ook bij Natuurpunt Leeuwse Natuurvienden.
2013-08-04-vlinderwandeling_02
Op een geleide natuurwandeling rond en in het natuurgebied Oude Zuun fladderden niet alleen massa’s Gamma-uilltjes, Oranje Zandoogjes en Dagpauwogen, maar ook andere kleine juweeljes: Icarusblauwtje, Vuurvlindertje, Zwartsprietdikkopje, Landkaartje,… . De prachtige Oranje Luzernevlinders vormden voor de erg geïnteresseerde wandelaars het kleurrijke hoogtepunt van een leerijke en vooral aangename zuidelijke zonnige Zuunse zomerdag.
2013-08-04-vlinderwandeling_01 2013-08-04-vlinderwandeling_04

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

leerlingen Sint-Lutgardisschool helpen Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden

ZUUN: – Dinsdag kwamen de leerlingen van het 5’de en 6’de jaar van de Sint-Lutgardisschool uit Zuun een handje toesteken in het natuurgebied de Oude Zuun.
2013-06-04-natuurpunt_03

Naar jaarlijkse traditie wordt er door Leeuwse scholen begeleid gewerkt en gewandeld in het kader van het project Educatief Natuurbeheer van Natuurpunt.
Er doen afwisselend 6 verschillende Leeuwse scholen mee aan het natuurbeheer in de Oude Zuun.
Dit keer werd er met man en macht hooi gerakeld en weggevoerd op de ‘linker-oever’ (naast de ronde houtmijten).
2013-06-04-natuurpunt_02 2013-06-04-natuurpunt_01
bron: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden – Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be