VLEZENBEEK: – Een dertigtal liefhebbers verkende onder kundige leiding van conservators Zitj en Sofie van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden het natuurgebied Cortenbroek in de Sobbroekbeekvallei in Vlezenbeek.

Jammer dat de zon het helemaal liet afweten, maar de voorjaarsbloemen waren wel van de partij: bosanemoon, muskuskruid, slanke sleutelbloem, dotterbloem, eenbes… Drassig en modderig, maar iedereen kon met droge voeten en een fris lentegevoel naar huis.

%d bloggers liken dit: