2015-02-27-Negenmanneke-blauwe-parking-zoneNEGENMANNEKE: – De invoering van de blauwe parkeerzone om te parkeren aan het Weerstandsplein zorgt er voor een gemiddelde van 8 vrije parking plaatsen .

In maart 2015 werd een hele maand aan sensibilisatie gedaan. De sensibiliseringsactie moest zorgen voor een maximaal effect in het straatbeeld. Het doel is dan ook om op termijn geen enkele boete meer uit te schrijven.
Vanaf maandag 30 maart 2015 begon de effectieve handhaving via verdere controles door de gemeenschapswachten. Na vijf weken kan een tussenstand worden opgemaakt.

477 van de 576 gecontroleerde voertuigen of 83 % gebruikten de blauwe schijf.
Slechts 17 % kreeg een briefje onder de ruitenwisser en dienden 25 euro te betalen.
Gemiddeld telde de dienst Gemeenschapswachten 8 vrije plaatsen.

Schepen voor mobiliteit Jan Desmeth: “Onlangs kwam de opgerichte werkgroep met vertegenwoordigers van de handelaars, school, Negenhof en bewoners een eerste keer samen. Ik heb de indruk dat de ingevoerde handhaving van de bestaande blauwe zone goed wordt onthaald. Bezoekers van het handelscentrum moeten niet langer drie of vier keren het blokje om rijden vooraleer ze een plaats vinden. Zo houden we het handelscentrum van Negenmanneke bereikbaar voor de klanten.”

De werkgroep maakte een eerste inventaris van de vastgestelde problemen. De komende weken worden oplossingen voor deze problemen uitgewerkt. De dienst Mobiliteit zal telkens de voor- en nadelen van een eventuele maatregel weergeven.

Jan Desmeth : “Tijdens de tweede vergadering, die gepland staat midden juni 2015, worden de mogelijke oplossingen besproken met de werkgroep. Het is onze bedoeling om in de tweede helft van het jaar over te gaan tot een evaluatie.”

%d bloggers liken dit: