Landelijke Gilde maakt Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem mooi met zwerfvuilopruiming

OUDENAKEN: – Meer dan twintig enthousiaste mooimakers namen zaterdag deel aan de zwerfvuilactie van de Landelijke Gilde Oudenaken – St-Laureins-Berchem.
2019-04-14-zwerfvuilopruiming-01
2019-04-14-zwerfvuilopruiming-02Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ staken ook heel wat jeugdige zwerfvuilruimers met plezier de handen uit de mouwen om hun dorp “mooi te maken”.
Enkele vrijwilligers engageerden zich zelfs om ook na afloop van de actie eind deze maand op regelmatige basis zwerfvuil te blijven ruimen. De Landelijke Gilde kan zo terugkijken op een geslaagde activiteit “Op 5 minuten proper” samen met schepen van Milieu en afvalbeleid Paul Delfranc.

gemeente bant plastic voor eenmalig gebruik

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op initiatief van de Groen-fractie besprak de gemeenteraad donderdagavond plastic voor eenmalig gebruik, zoals plastic bekers, bestek, borden en mengers.
De raad besloot om in de gemeentediensten en op evenementen waar ze zelf drank schenkt geen kunstofwegwerpbekers te gebruiken. Ook andere vormen van plastic voor eenmalig gebruik zal teruggedrongen worden.

Natacha Martel.jpgGemeenteraadslid Natacha Martel: “Fijn dat de meerderheidspartijen ons steunen in het terugbrengen van plastic voor eenmalig gebruik. Waar ze eerder nog de toetreding tot de statiegeldalliantie blokkeerden, zetten we nu constructieve stappen om plasticvervuiling en -verspilling in Sint-Pieters-Leeuw aan te pakken.”

Ook het voorstel om de gemeente sensibiliseringbeleid te laten voeren om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik terug te dringen, kon rekenen op een meerderheid. “Ook verenigingen, lokale handelaars en publiek hebben een rol te spelen in het terugbrengen van het gebruik van dit soort plastic. De gemeente hoort hen daarbij te ondersteunen”, aldus Martel.

Vergroening kerkhof Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – De gemeente is vandaag begonnen met de vergroening van het kerkhof van Vlezenbeek.


Gemeentearbeiders hebben Langs de rijen graven wit-roze Gaura ( de Nederlandse naam ‘Prachtkaars’ refereert het sublieme naar de prachtige, uitbundige en vooral lange bloei van de planten) aangeplant en tussen de graven geraniums.
Verneem er meer over in onderstaande video:

Gunther Coppens, Schepen van Milieu en Groen: “We starten op het kerkhof van Vlezenbeek met ingroeningswerken zodat het kleurrijker en onderhouds vriendelijker wordt. Waar de graven rug aan rug zijn zetten we vaste bloemen bodembedekkers zodanig dat het onkruid dat daar meestal tussen groeit zal verminderen.
We zijn een paar jaar geleden voor een grote uitdaging gezet als gemeenten, namelijk het pesticiden vrij verhaal. Wat op zich een goede zaak is. Maar het is een hele uitdaging om nu alles onkruid vrij te houden. Vooral omdat heel wat openbaar domein en onze kerkhoven niet ingericht is met de gedachte om dat op die manier onkruid vrij te houden, maar wel met de gedachte van het gebruik van pesticiden. Dus dat vraagt nu een andere manier van aanpak naar openbaar domein toe. Want we proberen onze kerkhoven zo net en proper mogelijk te houden.

Deze diashow vereist JavaScript.

tweede leerjaar ’t Populiertje ruimt zwerfvuil

ZUUN: – De leerlingen van het tweede leerjaar van Basisschool ’t Populiertje ruimden hun schoolomgeving op.
2017-11-16-zwerfvuil-ruimen_2de-Populiertje
Gewapend met afvalklemmen en enkele emmers trokken ze donderdag 16 november een halve voormiddag de straat op. Na een half uurtje ruimen, stelden ze vast dat de emmers die ze bij hadden al vol waren. Ze waren verwonderd over de hoeveelheid afval die op straat te vinden was.
Onder het toeziend oog van juf Sarah en meester Peter werd al dat afval op de speelplaats verzameld en vakkundig gesorteerd. Het resultaat mocht gezien worden: 1 zak pmd, 1 zak restafval, heel wat papier en karton, en heel wat spullen die bij het klein-gevaarlijk- afval hoorden.
De leerlingen vonden het een leuke voormiddag en beloofden om zelf het goede voorbeeld te geven om de straten proper te houden. Om de buurt te sensibiliseren maakten ze nog affiches die je in de schoolomgeving kan bewonderen.

Nieuwe afvalintercommunale Intradura uit de startblokken

DROGENBOS / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vandaag, 2 oktober 2017, staat Haviland niet langer in voor het afvalbeleid in Halle-Vilvoorde. De afdeling afvalbeleid wordt overgenomen door de nieuwe intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging Intradura. Ze bedient 19 gemeenten in Halle-Vilvoorde waaronder Sint-Pieters-Leeuw.

2017-10-01-persvoorstelling_Intradura_01
Onthulling nieuw logo Intradura door directie en raad van bestuur

Na een grondige administratieve en juridische voorbereiding van vele maanden is de afdeling afvalbeleid van Haviland overgedragen aan Intradura.
Deze opdrachthoudende vereniging neemt vanaf nu alle taken van afdeling afvalbeleid over. Haviland zelf blijft als streekontwikkelingsintercommunale wel gewoon bestaan.
Vandaag reden de afvalwagens van Intradura, die ook voor de opgalingen in Sint-Pieters-Leeuw zorgen, voor het eerst de deur uit aan de Dorent 5 in Drogenbos.

Wat doet Intradura?
afvalophaling, afvalpreventie, recyclageparken, samenaankoop recipiënten en slibverwerking.


De voorzitter van Intradura, Eddie De Block, streeft ernaar om samen met de Raad van Bestuur, het directiecomité en de organisatie een duidelijk strategisch plan op te maken voor einde 2018 vanuit volgende invalshoeken:
° Een duidelijk beleidsplan naar verdere sensibilisering van onze inwoners om afval te verminderen. Analyses geven nog altijd aan dat 30 tot 50 % van het restafval uit voedselresten bestaat.
° Een duidelijke rol van lntradura in het optimaliseren van het toepassen van de ladder van Lansink. We moeten onderzoeken hoe we afval zoveel mogelijk hoogwaardig kunnen hergebruiken.
° Optimalisering van ophaalzones waardoor we nog meer efficiëntiewinsten halen uit de ophaalrondes,
° Diverse scenario’s naar uniformisering van tarieven voor de inwoners in het kader van het “brengen” van afvalfracties naar recyclageparken.

Stephan Verwee, algemeen directeur van lntradura, onderschrijft de standpunten en de visie van de voorzitter. “De gekozen naam, lntradura, staat immers voor intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer. De directeur onderstreept dat tot op heden, de accenten terecht gelegd werden op kostenbeheersing. goede dienstverlening naar besturen en de inwoners én een sterke kwalitatieve uitvoering van de operaties. Mede door het dagelijks bewaken van de kosten en de dienstverlening is de oprichting van de opdrachthoudende afvalintercommunale een feit geworden.

Beleidsmatig zal er meer moeten ingezet worden op circulaire economie. Binnen dat kader zullen de beleidsplannen vastgelegd worden alsook de rol en de verantwoordelijkheden van de dienst afvalpreventie en duurzaamheid.”


Gunther Coppens, ondervoorzitter raad van bestuur Intradura & milieu schepen Sint-Pieters-Leeuw: “In eerste instantie zal er voor de Leeuwse inwoners niets veranderen. Dat is een duidelijke boodschap die we vandaag willen brengen. Op termijn zullen er ongetwijfeld wel zaken veranderen maar dan zal het vooral een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening zijn en effectief ook kijken naar de kostprijs zodat deze kan dalen.
Het is niet zo dat er nu een compleet nieuwe intercommunale is. Laten we zeggen dat reeds in 2002 de wetgeving aangaf dat dienstverlenende en opdrachthoudende intercommunales niet één organisatie konden zijn en dat is nu dus een feit. Haviland is nu de dienstverlenende en Intradura de opdrachthoudende. Dus nu zijn we wettelijk in orde. Dit geeft als voordeel voor gemeenten dat ze op langdurige termijn, namelijk 18 jaar, een engagement hebben uitgesproken om samen te gaan. Wat als gevolg heeft dat je ook op lange termijn kan beslissingen nemen qua aankoop machines en dergelijke gespreid over 18 jaar want je hebt er zekerheid van. Dat zal natuurlijk kosten besparend werken in bijvoorbeeld de rondes maar ook in vernieuwing van machines voor ophaal methodes enz,. .. Dat zijn de zaken die we de komende maanden al voorbereiden en de volgende jaren verder zullen uitrollen

Wij-Landje Ave-Mariabasisschool ingehuldigd

VLEZENBEEK: – De Ave-Mariabasisschool heeft de afgelopen twee jaar, samen met het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, van haar grijze speelplaats een groene speel- en leertuin gemaakt. De school kreeg hiervoor de steun van de provincie Vlaams-Brabant, die scholen stimuleert om te werken aan biodiversiteit op en rond hun domein. Daarom krijgen scholen die hun site vergroenen subsidies voor ‘Natuur Op School’. Deze namiddag openden de leerlingen hun speel- en leertuin het “Wij-Landje”.

Kinderen en jongeren hebben nood aan natuur. Maar dat is niet simpel in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom is het zeer zinvol dat ze via hun school in contact worden gebracht met natuur’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.
De provincie Vlaams-Brabant gaf voor 9.214 euro subsidie aan dit project van AMB.

De 430 leerlingen van de Ave-Mariabasisschool uit Vlezenbeek hebben geholpen bij het maken van de compostbakken en planten/zaaiden de groenten, fruitbomen en een bloemenweide. Ze bouwden ook een wilgenhut en een insectenhotel. Ze plaatsten een tuinhuis met een regenton. Ze bestudeerden vogels en maakten vogelhuisjes. De kleuterschool kreeg ook een kippenren.

Deze diashow vereist JavaScript.


Zie ook ons artikel van 17 mei – Openschooltuinendag in Vlaams-Brabant
Meer info: www.ambvlezenbeek.be

agenda: Infoavond Groepsaankoop Energieke Daken

2017-05-11-groepsaankoop_dakisolatie_zonnepanelenSINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant lanceert, samen met Pajopower, 3Wplus, IGO en de Kringwinkel Hageland, de campagne ‘Energieke daken’ met groepsaankopen voor dakisolatie en zonnepanelen.

De groepsaankoopactie van 2017 richt zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. PajoPower en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor Sint-Pieters-Leeuw een aantal lokale aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.

Interesse? Kom vrijblijvend naar de infosessie op maandag 22 mei 2017 om 20.00 uur in het Coloma kasteel.
Je krijgt er info over de campagne, de aanpak, mogelijke premies en leningen en je kan alvast kennismaken met de aannemers en installateurs.
2017-05-12-groepsaankoop
Vlaams-Brabanders die intekenen op de groepsaankoop kunnen door de bundeling van aankopen rekenen op een scherpe en correcte prijs, betrouwbare en hoofdzakelijk lokale aannemers, hoge kwaliteit van materialen en plaatsing, uitgebreide garanties en een goede en vlotte dienstverlening.
De regionale en dus meer kleinschalige aanpak biedt kans om ook lokale aannemers en installateurs in te schakelen. Zo wordt lokale economie en tewerkstelling gestimuleerd’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.
Meer info op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop.

Pesticiden buitenspel – bloemenweide

2017-04-20-groenonderhoud-zonder-pesticiden_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds 2015 gebruikt de gemeente geen pesticiden meer. Dit is een gevolg van de strengere wetgeving die onze gezondheid, het milieu en de waterkwaliteit wil beschermen. Ongewenste planten en dieren pakt de gemeente aan met alternatieve methodes.

Op een aantal plaatsen laat de gemeente de natuur zijn gang gaan of helpen ze een beetje. Zo zaaien ze bloemenweides in aan het gemeentehuis, in de Pastorijstraat, aan de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje, aan het revalidatiecentrum Inkendael en aan het kerkhof in Vlezenbeek. De grote weide voor de politiepost ‘Brabantpoort’, het grasland aan het Wildersportcomplex, het vroegere voetbalveld aan het Wilderveld en een groot grasland achter het Zonnig Leven werden omgevormd tot hooiland, enkel de randen van het perceel worden regelmatig gemaaid zodat er toch een verzorgde indruk wordt gegeven.
Op die manier creëren ze meer diversiteit in flora en fauna. Bovendien is het ook goed voor de bijen, die het steeds moeilijker hebben om te overleven.
2017-04-20-groenonderhoud-zonder-pesticiden_01
Of laten we het aan de kabouters over?!
Schepen, Luc Van Ruysevelt: “Onze burgers informeren bij deze projecten is heel belangrijk, daarom hebben onze diensten deze herkenningsbordjes ontworpen om bij al deze projecten te plaatsen.”

De voet van de haagjes langsheen de fietspaden werd ingezaaid met klaver. De klaver zorgt er als bodembedekker voor dat er geen onkruid kan groeien en dat er op die plaatsen niet manueel onkruid moet worden uitgetrokken.
De gebruikte klaversoort heeft aan een aantal maaibeurten per jaar voldoende om er altijd netjes uit te zien. Zowel de klaveren als de bloemenweiden kaderen in een vlinder- en bijenvriendelijke gemeente.

Dit jaar zal de gemeente de inrichting van verschillende openbare domeinen opnieuw bekijken. Het is de bedoeling meer groen in te voeren en minder verhardingen – zoals stenen paden – te gebruiken.
Om het (on)kruid in toom te houden, gebruiken we bodembedekkers en laten we een aantal secundaire paden vergrassen.

Door geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken maar alternatieve methodes uit te proberen, willen we als gemeente het goede voorbeeld geven!

2016-04-14-bloemenzaad_Vlaams-BrabantGratis zakje bloemenzaad
Thuis aan de slag? Bij de milieudienst (gemeentehuis) kan je gratis een zakje bloemenzaad afhalen, zo geniet jij binnenkort thuis van je eigen bloemenweide!

Het extensief onderhoud van de weides en de haagjes zal resulteren in minder uitgaven voor het gemeentebestuur.

Schepen voor Milieu en Groen, Gunther Coppens: “Het pesticidenvrij onderhoud brengt met zich mee dat onze publieke domeinen er in de toekomst groener zullen uitzien. Een andere – groenere, nieuwe – blik op ons openbaar domein, creëer je niet van de ene op de andere dag. We zijn er ons van bewust dat de gras- en bloemenweiden er natuurlijker uitzien, waardoor dit voor sommige niet onderhouden lijkt. We moeten echter een onderscheid maken tussen extensief onderhoud, door bijvoorbeeld bloemenweiden en andere groene elementen in het straatbeeld te brengen en intensief onderhoud, wat quasi onmogelijk is geworden in een pesticidenvrij kader.

Zwerfvuilactie: maak van minder zwerfvuil jouw sport loopt van 18 maart t.e.m. 17 april 2017

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – De strijd tegen het zwerfvuil wordt ook dit jaar onverminderd verdergezet. Vorig jaar ruimden honderden zwerfvuilvrijwilligers tijdens hun voorjaarsactie in Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw bijna 50 % van het wegennet op. Dit jaar nemen de 4 gemeenten het opnieuw op in een sportieve battle om zoveel mogelijk straten voor 1 dag van zwerfvuil te ontdoen.
2017-03-13-persvoorstelling_zwerfvuilactie_01
Erger je je ook zo aan zwerfvuil? Steek dan de handen uit de mouwen en doe mee aan de zwerfvuilactie ‘Maak van minder zwerfvuil jouw sport!’

De actie loopt van 18 maart tot en met 17 april 2017.
2017-03-13-persvoorstelling_zwerfvuilactie_03Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw nemen de handschoen op en gaan opnieuw de strijd aan tegen zwerfvuil. In een sportieve battle kruisen zij de degens en trachten elk het grootste percentage straten zwerfvuilvrij te maken.
Ga mee de strijd aan. Maak van minder zwerfvuil jouw sport en maak zo van jouw gemeente een zwerfvuilarme kampioen! De stad of gemeente die het grootste percentage straten zwerfvuilvrij maakt, is de winnaar en gaat met de eer van “meest zwerfvuilvrije gemeente” lopen.

Hoe deelnemen?
Kies de straten uit die jij (eventueel samen met vrienden, buren, verenigingen,… ) wil schoonmaken. Spreek een geschikte datum af en schrijf je in via de website van de gemeente . Demilieudienst neemt dan contact met jou op om praktische afspraken te maken. De gemeente zorgt voor handschoenen, afvaltangen en -zakken, fluovestjes en komt de gevulde zwerfvuilzakken ophalen.
Meer info & inschrijven: www.sint-pieters-leeuw.be/zwerfvuilactie

Om het ludiek te houden maar toch competitief te maken koppelen we er opnieuw een wedstrijd aan. Onder het mom ‘Maak van minder zwerfvuil jouw sport’ willen we iedereen oproepen om zoveel mogelijk afval van het openbaar domein te bannen. Het openbaar domein is van iedereen en voor iedereen. Is het dan niet logisch dat we met zijn allen onze verantwoordelijkheid opnemen?

Dit jaar verlengen we de actieperiode: zo worden opruimbeurten van 18 maart t.e.m. 17 april 2017 in rekening gebracht bij de wedstrijd. Doelbewust, want zo geven we de scholen maximaal kans om in functie van hun tijdsbestek een kleine of grote opruimbeurt te organiseren én kunnen inwoners ook tijdens de paasvakantie zwerfvuil ruimen. We hopen door de langere actieperiode op meer deelnames en meer opgeruimde kilometers.”

zwerfvuilactie 2016: Geen gepraat, een propere straat

SINT-PIETERS-LEEUW: – De strijd tegen het zwerfvuil barst alweer los! Vorig jaar moesten Halle en Sint-Pieters-Leeuw nog het onderspit delven maar dit jaar gooien zij opnieuw alles in de strijd om Beersel het vuur aan de schenen te leggen.
Niet alleen Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw roepen hun verenigingen, scholen en inwoners op om de straten zwerfvuilvrij te maken. Ook Dilbeek engageert zich dit jaar en balt mee een vuist tegen zwerfvuil. De strijd wordt dus nog spannender, de uitdaging nog moeilijker.
2016-03-13-zwerfvuilactie-2016
De gemeente/ stad die het grootste percentage straten zwerfvuilvrij maakt, is de winnaar en gaat met de eer van “zwerfvuilvrije gemeente/ stad” lopen. Een aantal schepenen uit de verliezende gemeente(n) en/of stad moeten als wederdienst een straat, plein, wijk,… in de winnende gemeente of stad opruimen.

33 ton zwerfvuil in Sint-Pieters-Leeuw
Gunther Coppens, schepen voor Milieu en Groen: ” Dit komt door een attitude van sommige mensen die, ik mag het zeggen verfoeilijk is, een attidude van mensen die dingen op de grond gooien die daar niet thuis horen maar die eigenlijk in de vuilbak horen.
En dat ligt daar dan als zwerfvuil. Iedereen stoort er zich aan maar moest niemand iets op de grond gooien zouden we tenminste geen zwerfvuil hebben. ”
Hoe meer helpende handen hoe meer zwerfvuil er opgehaald kan worden

Startmoment Sint-Pieters-Leeuw met een opruimdag op zaterdag 19 maart 2016.
2016-03-19-flyer-Zwerfvuilactie-2016.jpgSamen met je buren, je vereniging, school of familie kan je aan de slag om je buurt mee op te ruimen. Probeer zoveel mogelijk mensen uit je omgeving warm te maken om aan de slag te gaan. Het nodige opruimmateriaal wordt door de gemeente voorzien.

Het wijkteam Ruisbroek, in samenwerking met Groep Intro en de buurtraad, houden vanaf 9.45 uur hun jaarlijkse opkuisactie. Afspraak in het buurthuis 1601 (Kerkstraat 10)! Het nodige opkuismateriaal zal worden voorzien.
Meer info: milieudienst – 02 371 63 54 of wijkteamruisbroek@sint-pieters-leeuw.be.

Maar dat is nog niet alles! Vanaf 21 maart tot en met 3 april kruisen we de degens met Halle, Beersel en Dilbeek. Wij dagen hen uit om zoveel mogelijk kilometers straat zwerfvuilvrij te maken.

Elke deelnemer van de zwerfvuilactie krijgt een leuke beloning en maakt bovendien kans op het winnen van een kookworkshop met de bekende kok ALBERT VERDEYEN. Deze keer kiest Albert niet voor zijn felgesmaakte stoemp, maar gaat hij aan de slag met jouw restjes. Want koken met restjes verkleint de afvalberg!

Info + registratie: dienst leefmilieu Sint-Pieters-Leeuw , T 02 371 63 54, leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be of www.properestraat2016.be

GFT-Keukenafvalinzamelbakje vanaf 1 februari 2016 te koop in het gemeentehuis

2016-01-28-keukenafvalbakjesSINT-PIETERS-LEEUW: -Vanaf 1 februari 2016 zijn de Keukenafvalinzamelbakje en de te gebruiken zakjes te koop in het gemeentehuis (loket technische diensten op 1ste verdieping).

De gemeenteraad besliste eind oktober 2015 om via Haviland keukenafvalbakjes (maxair-systeem) aan te kopen. Het is een geventileerd afvalbakje dat speciaal werd ontwikkeld om keukenafval op een hygiënische manier te verzamelen. Aangezien de te gebruiken zakjes waterdampdoorlatend zijn, kan het keukenafval uitdrogen waardoor er geen schimmel of rotting optreedt en dus ook geen vliegjes worden aangetrokken of geurtjes worden verspreid.

Het is een handig en proper systeem: eens het zakje vol is, gooi je het in de gemeentelijke GFT-zak of in je compostvat of -bak. Omdat er geen rechtstreeks contact met het keukenafval is geweest, hoef je het bakje niet steeds schoon te maken. Doordat vochtig GFT-afval vaak de oorzaak is van het scheuren van de GFT-zak, zal het gebruik van het keukenafvalbakje leiden tot een langere levensduur van de GFT-zak.

Milieuschepen, Gunther Coppens: “Een nieuwe service die we aanbieden. Het is uiteraard geen verplichting om dit te gebruiken, maar een mogelijkheid om op een makkelijke wijze groente en fruitafval makkelijk in de keuken te verwerken. Je kan het kleine zakje dan gewoon in de witte GFT-zak stoppen Of in je eigen compostvat. Het zakje is immers bio degradeerbaar zoals de GFT-zak. Het is dus een hulpmiddel om de GFT-zakken efficiënter te gebruiken. Het is dus geen alternatief voor de GFT-zakken zoals we ze kennen.”

De verkoopprijzen die door de gemeenteraad werden vastgesteld, zijn gelijk aan de inkoopprijs.
– Klein keukenbakje: 2,5 euro.
– Rol kleine composteerbare zakjes (8L): 4,5 euro voor 50 stuks.
– Groot keukenbakje: 2,5 euro.
– Rol composteerbare zakjes voor grotere bakjes (15L): 3 euro.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst Leefmilieu: 02 371 63 54 of leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be.

agenda: Open milieuraad op 5 november – klimaatactieplan Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 5 november 2015 wordt tijdens een open milieuraad het gemeentelijk klimaatactieplan van Sint-Pieters-Leeuw toegelicht. Na de toelichting geeft de milieuraad haar advies over dit plan.
2015-11-01-klimaatverhaal_VlaBra
Iedereen is welkom om te komen luisteren en zelf een bijdrage te leveren aan ons klimaatactieplan.

Donderdag 5 november 2015 om 19.30 uur in het Colomakasteel, Joseph Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw.
Meer info: dienst Leefmilieu, T 02 371 53 53, leefmilieu@sint-pieters-leeuw

vanaf december verkoopt de gemeente Keukenafvalinzamelbakje

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 29 oktober 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

agendapunt 023 Aankoop GFT-Keukenafvalinzamelbakje, vaststelling verkoopprijs en aanpassing bestelformulier voor compostvaten en bakken – goedkeuring.

Haviland organiseerde een samenaankoop voor GFT-keukenafvalinzamelbakjes.
2015-10-30-groen-afvalbakje_2Het is een geventileerd afvalbakje dat speciaal ontwikkeld werd om keukenafval op een hygiënische manier te verzamelen. Aangezien de te gebruiken zakjes waterdampdoorlatend zijn, kan het keukenafval uitdrogen waardoor er geen schimmel of rotting optreedt en dus ook geen vliegjes worden aangetrokken of geurtjes verspreid worden.
Het product wordt toegevoegd aan het bestelformulier voor compostvaten en compostbakken. De aankoop wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

milieuschepen, Gunther Coppens: “Een nieuwe service die we aanbieden. Het is uiteraard geen verplichting om dit te gebruiken, maar een mogelijkheid om op een makkelijke wijze groente en fruitafval makkelijk in de keuken te verwerken. Je kan het kleine zakje dan gewoon in de witte GFT-zak stoppen Of in je eigen compostvat. Het zakje is immers bio degradeerbaar zoals de GFT-zak. Het is dus een hulpmiddel om de GFT-zakken efficiënter te gebruiken. Het is dus geen alternatief voor de GFT-zakken zoals we ze kennen.

Geen stinkende bakjes en emmertjes meer!
Gedaan met schimmels en geurtjes!
Weg met onhygiënische toestanden!

Het geventileerde afvalbakje werd speciaal ontwikkeld om het composteerbare keukenafval op een hygiënische manier gescheiden te verzamelen. Het handige bakje kan aan de binnenzijde van een keukenkastdeur worden bevestigd of gewoon op het aanrecht gezet. Het is voorzien van een deksel met microgaatjes.

Wat is het voordeel van het systeem?
Het veruit belangrijkste voordeel is de verbetering van de hygiëne.
Door het periodiek vervangen van de handige zakjes die met het afval mee gaan, blijft het geventileerde afvalbakje proper. Zakjes gebruiken is dus beter dan het bakje met reinigingsmiddelen behandelen of dan met giftige inkt bedrukte kranten te gebruiken in het bakje. Bovendien verdampt een deel van het vocht uit het organisch afval door de waterdampdoorlaatbaarheid van de zakjes, gecombineerd met het geventileerde afvalbakje. Het afval droogt dus enigszins uit, waardoor minder schimmels en rotting optreden, en dus minder geurtjes worden verspreid en minder vliegjes worden aangetrokken. Iets droger afval is ook geschikter om te composteren.

Hoe gebruik je het systeem?
Je hangt een zakje in het geventileerde bakje en je gooit er alle composteerbare keukenafval in. Na gemiddeld 3 à 4 dagen is het zakje vol. Je haalt het volle zakje uit het bakje en gooit het in het compostvat of op de composthoop*. Als het eenmaal bedolven geraakt onder organisch materiaal, zal het snel mee vergaan. De snelheid van composteren in een thuissituatie hangt sterk af van de weersomstandigheden (snel in de zomer, traag in de winter).
2015-10-30-groen-afvalbakje_1
Vanaf december 2015 zullen de inzamelbakjes en de te gebruiken zakjes worden verkocht in het gemeentehuis.
De verkoopprijzen die door de gemeenteraad werden vastgesteld zijn gelijk aan de inkoopprijs.
– Klein keukenbakje: 2,5 euro.
– Rol kleine composteerbare zakjes (8L): 4,5 euro voor 50 stuks
– Groot keukenbakje: 2,5 euro.
– Rol composteerbare zakjes voor grotere bakjes (15L): 3 euro voor 20 stuks.

milieuschepen helpt mee tijdens PMD ophaalronde

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – ‘Samen helpen we afval de wereld uit’. Die slogan namen vandaag een tiental politieke mandatarissen uit de regio op vraag van Haviland wel heel letterlijk. Twee burgemeesters, enkele milieuschepenen en milieuambtenaars gingen mee op PMD-ronde. Voor Sint-Pieters-Leeuw nam milieuschepen Gunther Coppens en milieuambtenaar Ben Vanhoorebeek één dag de plaats in van een interim-arbeider. Het bedrag dat daardoor uitgespaard werd, gaat integraal naar Grenzeloos Milieu.

 Milieuschepen Gunther Coppens hielp Alain en Mpila tijdens hun PMD ophalingsronde

Milieuschepen Gunther Coppens hielp Alain en Mpila tijdens hun PMD ophalingsronde

Door mee op ronde te gaan ontdekken de mandatarissen welke problemen de ophalers onderweg zoal tegenkomen.
Gunther Coppens: “Fijne en bijzonder leerrijke dag gehad. Een ervaring rijker.

Het dagloon gaat naar Grenzeloos Milieu.
Grenzeloos Milieu is een non-profitorganisatie ten voordele van het milieu én de arme bevolking op het Indonesische eiland Lombok. Els Houttave, compostmeester in Dilbeek, is een van de initiatiefnemers. Els Houttave gaat zes maanden per jaar naar Lombok om de plaatselijke bevolking te begeleiden in afvalbeheer en geboortebeperking.

UPDATE vrijdag 18 september: – Het bedrag dat voor ‘grenzeloos milieu’ werd ingezameld door schepenen, burgemeesters dankzij een dag meehelpen bij Haviland bedraagt 4000 euro.

actie red de Zuunvallei

ZUUN: – Natuurpunt toont grote bezorgdheid omwille van het nieuwe natuurdecreet. Daarom is de vereniging gestart met een grote sensibiliseringsactie om de draagwijdte en de impact ervan ‘zichtbaar’ te maken bij de bevolking . De lokale Natuurpunt-afdeling ‘de Leeuwse Natuurvrienden’ te Sint-Pieters-Leeuw sluit zich aan bij deze ongerustheid omwille van het feit dat de Zuunvallei een typisch voorbeeld is van een natuurgebied dat in de context van dit nieuwe decreet volledig uit de boot valt inzake erkenning ( en de daaraan gekoppelde subsidiëringen). Om deze ongerustheid zichtbaar te maken plaatste de vereniging maandagavond in de Zuunvallei een  bord met als voornaamste boodschap, gericht aan de bevoegde minister Joke Schauvliege ,: ”Red de Zuunvallei”.
Ook in Volsembroek aan het wachtbekken en in De Weyden langs de Oudenakenstraat werden nog borden geplaatst.

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_06

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_07Daniël Van De Gucht, secretaris Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Natuurpunt, Leeuwse Natuurvrienden v.z.w., hecht veel belang aan de erkenning van natuurgebieden als natuurreservaten omdat een erkenning een aantal zekerheden inhoudt op het vlak van duurzaamheid, wetenschappelijk onderbouwd natuurbeheer en financiële ondersteuningvoor aankoop en beheer. Voor een erkenning zijn een aantal criteria vastgesteld, die men nu bij ANB aan het herbekijken zijn in het kader van een nieuw natuurdecreet. NP-Leeuwse Natuurvrienden is bijzonder ongerust omdat, wanneer we de nieuwe criteria gaan toepassen op een gebied als de Zuunvallei, dan een erkenning als natuurreservaat niet meer mogelijk zal zijn. Enkele voorbeelden: de nieuwe criteria stipuleren dat natuurgebieden niet langer meer in aanmerking komen voor erkenning indien ze kleiner zijn dan 10 ha (aaneensluitend gebied) of eigendom zijn van OCMW’s , gemeenten en andere overheden. Op vlak van natuurwaarden gaat men zich volledig focussen op de IHD’s (Instandhoudingsdoelen), maar een aantal biotopen zijn er echter niet in opgenomen , zoals onze soorten- en structuurrijke graslanden waarvan de Zuunvallei een prachtig voorbeeld is, met dotterbloem, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, of ook nog de oude hoogstamboomgaarden enz.. Er wordt in de nieuwe criteria ook zeer weinig rekening gehouden met bescherming van leefgebieden van soorten (Europese annexsoorten, habitattypische soorten en soortenbeschermingsplannen)
2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_01 2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_02
Vandaar onze bezorgdheid en de oproep naar de minister: aanvaard deze nieuwe criteria opgesteld door ANB niet en ‘Red de Zuunvallei’ samen met de grote meerderheid van de natuurgebieden in onze streek (in Vlaanderen!).

Onderteken de petitie via volgende link:
www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_04 2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_05
Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Provincie gaat voor 55% minder CO2 -uitstoot en past Bijna-Energie-Neutraal-eisen nu al toe

2015-05-28-BEN_bijna-energie-neutraalVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant keurde een ambitieuze energiebeleidsverklaring voor haar eigen gebouwen goed. Hiermee wil ze versneld zelf het goede voorbeeld geven.
De provincie Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden. Tegen 2020 wil ze de CO2-uitstoot sterk verminderen en stevig inzetten op energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie.

Heel wat gemeenten en organisaties werken momenteel aan een klimaatactieplan. Uiteraard moet de provincie zelf ook het goede voorbeeld geven’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Daarom hebben we nu onze ambities op weg naar een klimaatneutrale provincie voor ons eigen gebouwenpark bepaald. We willen uiterlijk tegen 2020 20% minder energie verbruiken, 55 % minder CO2 uitstoten, 20% hernieuwbare energie voorzien en minstens één groot project van hernieuwbare energie realiseren. Daarnaast is het de bedoeling om voor alle infrastructuurwerken, zowel nieuwbouw als renovatie de nieuwe BEN (Bijna-Energie-Neutraal)-eisen toepassen’.
De BEN-normen zijn pas vanaf 2019 verplicht voor publieke gebouwen. De provincie Vlaams-Brabant zal dus al vanaf dit jaar deze wetgeving vervroegd toepassen.

Naast de positieve effecten op het klimaat en ons leefmilieu zullen deze maatregelen ook de overgang naar schone technologieën, zowel op vlak van energie, transport, materialen en gebouwen, versnellen’, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor facilitair beheer.

De maatregelen zullen ook zorgen voor een toekomstgerichte en sterkere regionale economie met specifieke kennisopbouw, energie- en materialenonafhankelijkheid, jobcreatie en gezondere leef- en werkomstandigheden’, zegt gedeputeerde Tie Roefs.

Dit jaar worden de nieuwe BEN-normen al toegepast in twee belangrijke eigen bouwprojecten: de nieuwe PIVO-sporthal in Asse en het nieuwe onthaalgebouw voor het provinciedomein in Huizingen.

onderhoudswerken Lubbeek en Lotbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van de jaarlijkse oppervlakkige ruimingswerken van de Provincie Vlaams-Brabant aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie werden deze week de Lubbeek en Lotbeek extra onder handen genomen.
2015-03-31-Lotbeek-Ruiming-01
– Lubbeek: opruimen en verhakselen takhout e.a. op het waterloopvak stroomafwaarts van de P. Swalusstraat

– Lotbeek: machinaal vrijmaken van de bedding van de Lotbeek tussen de sifon onder het kanaal en de F. Uylenbroekstraat.
2015-03-30-Lotbeek-Ruiming-01 2015-03-30-Lotbeek-Ruiming-02
Zie ook ons artikel van 22/01/2015 – Plannen om wateroverlast in wijk de Witte Roos te beperken

Schepen van Leefmilieu test zelf veegmachine

SINT-PIETERS-LEEUW: – Onder het motto “je moet weten waarover je praat” ging schepen Gunther Coppens donderdag enkele uurtjes mee met de veegmachine. In september 2013 werkte hij ook reeds enkele uren mee in het oude recyclegepark.
2015-03-19-milieuschepen-rijdt-mee-met-veegmachine 2015-03-19-voor-na_veegmachine
Schepen van Leefmilieu Gunther Coppens’ Nu we een goeie maand onze veegmachine in dienst hebben in onze gemeente leek het me een goed idee om eens een dagje mee op de baan te gaan. Alleen door mee te gaan, weet je nadien waar je over spreekt. Onze veegmachine houdt vooral de straten proper en luist de goten net uit.
Het zwerfvuil op de stoep en in het gras moet nog altijd handmatig worden uitgetreden. Dat kan niet anders. Het is onvoorstelbaar hoeveel zwerfvuil er ligt in het gras, de stoep of zelfs privé. De enige oplossing die enig soelaas kan bieden, zijn wij, inwoners, die mee verantwoordelijkheid moeten dragen. Dat kan door uiteraard zelf geen zwerfvuil weg te gooien, de eigen trottoir net te houden en anderen aan te spreken als je ziet dat men iets weggooit. Nette straten is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeente en inwoners.

De Groene Parel slaagde in verscheidene Fata Morgana uitdagingen rond afval

NEGENMANNEKE: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert in samenwerking met Haviland een heuse Fata Morgana rond ‘afval’ voor de Leeuwse scholen. BSGO De Groene Parel bracht vandaag enkele uitdagingen tot een goed einde.
2015-03-17-De-Groene-Parel_fata-morgana (10)
Vanmiddag zongen de leerlingen van De Groene Parel het afvallied: “Help, wij moeten sorteren!” en hielden ze een leuke modeshow met gerecycleerd materiaal. Verder haalden ze zwerfvuil op rond de school en verzamelden ze een ton vol met gebruikte batterijen.

Bij iedere behaalde uitdaging kreeg de school dan ook een verdiend “Fata Morgana vuilbakje” als trofee van Inge D’hoe, Afvalbeleid Medewerker Haviland en Milieu schepen Gunther Coppens.
En ook de kleuters van De Groene Parel hebben rond het thema afval gewerkt. Zij maakten een reeks mooie knutselwerkjes die nu tentoongesteld staan.

Deze diashow vereist JavaScript.


Schepen van Leefmilieu Gunther Coppens:‘Met trots hebben we de drie trofeeën toegekend. De kinderen brachten een prachtige modeshow van het ‘modehuis Groene Parel’. We zagen een huwelijkscollectie, een futuristische collectie, een prêt-à-porter collectie en hoedencollectie. De ton met batterijen was zo gevuld dat we ze zelfs niet konden optillen. Fantastisch wat we hier gezien hebben! Welverdiend dat men de drie trofeeën heeft gekregen.’

inschrijven wervelende zwerfvuilactie in Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om iedereen aan te moedigen de eigen stoep en straat proper te houden, wordt er dit jaar een zwerfvuilactie georganiseerd tussen de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel!
De drie gemeenten nemen het tegen elkaar op en trachten elk het grootste aantal inwoners aan te zetten om voor eigen straat en deur te vegen.

2015-03-09-persvoorstelling-zwerfvuilactie2015_b
De actie bestaat uit 2 delen:’Ik veeg voor eigen straat’ en ‘Ik veeg voor eigen deur’.
De gemeente die het meeste inwoners (procentueel ten opzichte van het totale aantal inwoners) kon overtuigen om deel te nemen wint en gaat met de eer van “zwerfvuilvrije gemeente” lopen. Een aantal schepenen uit de verliezende gemeente(n) en/of stad moeten als wederdienst een straat, plein, wijk,… in de winnende gemeente of stad opruimen.
Uit alle inwoners die deelnemen aan de actie “Ik veeg voor eigen deur” wordt één winnaar per gemeente/stad geloot die een mooie prijs wint.

2015-03-28-zwerfvuilactie_2015_ik_veeg_voor_eigen_straatIk veeg voor eigen straat
De zwerfvuilactie start met een grote opruimdag op zaterdag 21 maart. We nodigen je uit om op die dag je straat op te ruimen. Samen met enkele buren of misschien wel alle inwoners van je straat, is het ongetwijfeld nog plezanter! Aanmelden kan hier. De gemeente voorziet het nodige opruimmateriaal en haalt ook het verzamelde afval op.

2015-03-09-zwerfvuilactie_2015_ik_veeg_voor_eigen_deurIk veeg voor eigen deur
Vanaf zondag 22 maart start de wedstrijd écht. Vegen voor je eigen deur moet altijd, maar nu kan je er ook iets mee winnen! Hoe neem je deel?
Veeg je stoep of straat, hang het straatnaambordje dat begin maart in je bus valt/viel voor je raam. Kies zelf wat van toepassing is “Ik veeg voor eigen straat” of “Ik veeg voor eigen deur”. Om kans te maken op een prijs registreer je je door hier te klikken.

2015-03-09-zwerfvuil-opruimenschepen van Milieu en Groen, Gunther Coppens: ’Halle en Beersel daagden elkaar vorig jaar uit in een zwerfvuilactie en dit jaar werden wij mee uitgedaagd. We zijn met plezier op de uitdaging ingegaan, want ook voor ons als gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, is zwerfvuil een priroiteit. We voerden met de school reeds actie met het fata morgana project en vorig jaar namen reeds vele verenigingen deel aan het ‘zwerfvuilweekend’. Dit jaar valt het zwerfvuilweekend in het weekend van 22 maart. Ook dit jaar doen er weer veel verenigingen mee, maar wij willen ook individuele burgers mee verantwoordelijkheid laten opnemen voor acties tegen zwerfvuil. Daarom bedachten we samen met de collega’s van Halle en Beersel de actie ‘veeg voor eigen deur’. Mijn meter die in Vlezenbeek aan de kerk woonde, keerde iedere dag haar stoep en die was altijd proper. Moesten we dat allemaal terug doen dan waren alle stoepen proper. Het is dus een kwestie van gedeelde verantwoordelijkheid en dat willen we met dit initiatief terug aanzwengelen. ‘

Wanneer?
De zwerfvuilactie loopt van 21 maart tot en met 20 april 2015.
Wat kan je winnen?
Uit alle inwoners die deelnamen aan de actie “Ik veeg voor eigen deur” wordt één winnaar geloot die een heuse huifkartocht wint. We verloten daarnaast nog een aantal vuilblik- en borstelsets.

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info: dienst Leefmilieu – 02 371 63 54/53 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

Leeuwse scholen zetten zich in voor Fata Morgana Afval

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert in samenwerking met Haviland een heuse Fata Morgana rond ‘afval’ voor de Leeuwse scholen. Verschillende scholen zijn dan ook druk bezig om te slagen in de verschillende opdrachten.


In bovenstaand YouTube-filmpje  kan je zien hoe het gemeentebestuur en Haviland in een Fata Morgana-filmpje de leerlingen uitdagen om gedurende één maand 100 batterijen te verzamelen, de schoolomgeving net te houden en een modeshow te organiseren met kledij gemaakt van afval. Bij iedere behaalde uitdaging kunnen de klassen een Fata Morgana vuilbakje verdienen. Om hen daarin te ondersteunen, krijgen alle scholen bezoek van een vuilniswagen en kan de interactieve tentoonstelling “Afval is geen afval” bezocht worden. Zo leren de leerlingen meer over wat er allemaal met hun afval gebeurt.

In de Ave-Mariabasischool in Vlezenbeek kwam Haviland reeds langs met een vuilniswagen
Vandaag bezochten we de vuilniswagen! De chauffeur en een hele lieve dame vertelden ons heel wat meer over de werking van de wagen, over het correct sorteren en wat er nadien met ons afval gebeurt. We vonden het mega interessant en genoten natuurlijk ook van het klimmen in de cabine ! Jarne mocht de klep in werking zetten en Allyson mocht eens toeteren op het einde….”
2015-02-25-fata-morgana-amb-03
2015-02-25-fata-morgana-amb-02 2015-02-25-fata-morgana-amb-01

In de Sint-Stevensschool werken ze aan een propere speelplaats
Er werd in een toneeltje duidelijk gemaakt dat vuil in de vuilbak hoeft en koekjes beter in een koekjesdoos als in een papiertje. Ook werd er al heel wat vuil geraapt op de speelplaats.
2015-02-25-fata-morgana-St-steven_02
2015-02-25-fata-morgana-St-steven_01 2015-02-25-fata-morgana-St-steven_03

Geluidswerende maatregelen bij Interbeton en Amacro

SINT-PIETERS-LEEUW: – Buurtbewoners uit de wijk De Witte Roos en de firma’s Interbeton en Amacro zaten donderdagavond in de collegezaal van het gemeentehuis samen om te praten over de geluidshinder die deze bedrijven voor de buurt vooral ’s nachts veroorzaken.
2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom__04

Interbeton verhoogt berm
Interbeton veroorzaakt voor de buurtbewoners ’s nachts lawaaihinder. Uit een opgelegde geluidsstudie in 2013 bleek dat de firma de normen oversteeg.
Uit de studie bleek dat vooral de betonmixers die zich op het terrein verplaatsen voor de meeste last zorgen.
Er werd een saneringsvoorstel gedaan om de huidige berm te verhogen richting wijk De Witte Roos.

Stefan Carpentier van interbeton: ‘Eigenlijk gaat het om het ophogen van een bestaande berm. In de bestaande berm is bovendien een opening waardoor het geluid zijn weg zoekt. Dat gat maken we ook dicht; de werken zijn net gestart en zullen een drietal weken duren.
We hebben simulaties laten uitvoeren en hieruit blijkt dat we op bepaalde momenten toch nog 0,70 decibel boven de geluidsnorm zullen zitten. Na de werken zal een nieuwe meting gehouden worden.’

De aanwezige milieu-inspecteur van Vlaams-Brabant antwoordde hierop dat 0.7 decibel moeilijk te meten is, maar dat een duidelijke overschrijding niet toegelaten zal worden.

De buren hopen dat deze verhoogde berm een verbetering zal zijn. Al vestigden ze er meteen de aandacht op dat de wijk vooral bestaat uit bel-etages. Dit betekent dat hun slaapkamer op minstens zes meter boven de grond ligt en dus mogelijks boven de in opbouw zijnde geluidswal.

Evi Deconinck, Interbeton: ‘ Er zal steeds veel activiteit in de vroege ochtend zijn daar de vraag op werven naar beton dan het hoogst is. Veel meer dan overdag of tegen de avond. Verder hebben we ’s nachts 2 vrachtwagens rijden die naar onze verschillende klanten mortel vervoeren’.

De buurtbewoners vroegen ook naar wie er moet gebeld worden met klachten over nachtlawaai nu de politie van Sint-Pieters-Leeuw geen telefoonpermanentie meer heeft tijdens de nacht.
Aanwezig Commissaris Christian Steens:’ Bij klachten kan men tijdens de nacht steeds het nummer 101 bellen die dan onze diensten op de hoogte zullen stellen.’

Een aantal buren zei op de bijeenkomst ook hinder te ondervinden van het reinigen van de vrachtwagens daar er vaak beton van de vrachtwagens wordt geklopt. Interbeton zal onderzoeken of de hinder niet kan beperkt worden.

Amacro investeert in extra geluidswerende maatregelen
Amacro heeft sinds midden 2013 een geluidsstudie uitgevoerd. Hier bleken vooral de voedingsbunker en de mengtoren voor lawaaihinder te zorgen.

Amacro nam hiervoor Milieuadviesbureaus MAVA onder de arm en in februari hebben ze een eerste geluidswerende maatregel uitgeprobeerd.

Roel Vleeracker, MAVA: ‘ De trilplaten van de silo’s bleken voor de ergste geluidsoverlast te bezorgen bij metingen. Deze trilmotoren stonden ingesteld op 100% en werden verlaagd naar 30% van hun kracht. Een controlemeting die we uitvoerden toonde aan dat er een verbetering was maar dat we het streefdoel nog niet bereikt hadden. Een maatregel die we nu gaan uitproberen is het vervangen van de trilplaten in een zwaarder model. Ook dit zou minder lawaai moeten veroorzaken. We hopen dat we dan onder de geluidsnorm komen. Als de nieuwe platen geïnstalleerd zijn zullen we terug gaan meten. Als dat niet volstaat zal er moeten gedacht worden aan omkasting, maar dit is een zeer dure zaak’.
.
Toekomst?
Vele buurtbewoners hopen na jaren van klachten dat de beide firma’s zich eindelijk aan de wettelijke nachtelijke geluidsnormen zullen houden.

Eén buurtbewoonster vertelde dat ze regelmatig slaappillen dient te nemen opdat ze niet wakker zou liggen van het lawaai en verliet op het einde huilend de vergadering.


2013-12-29-kanaal-charlerloi-met-fietspad_03In de marge van de vergadering werd nog vernomen dat de firma Amacro samen met Waterwegen en Zeekanaal NV al aan het voorruit kijken is voor als het jaagpad naast het kanaal omgevormd wordt tot een ‘fietssnelweg’  (zie ons artikel van 21/01/2014 ).

Tegen dat er een fietssnelweg is wil men ter hoogte van Amacro een nieuwe loskade aanleggen om de grondstoffen voor de betoncentrale in betere omstandigheden te lossen van de boten. Voor de fietsers zal er een overkapping voorzien worden zodanig dat ze ongestoord kunnen verder fietsen tijdens het lossen van de boten.

140 vrijwilligers ruimden zwerfvuil in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw deed voor de derde keer mee aan “Let’s do it! Belgium”-campagne tegen zwerfvuil en sluikafval.
Met de hulp van zo’n 140 vrijwilligers werd er vandaag voor gezorgd dat de lente zwerfvuilvrij werd ingezet in vele straten in Negenmanneke, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw en Vlezenbeek.

2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_01
In Ruisbroek had een grootschalige opkuisactie plaats gecoördineerd door het wijkteam van Ruisbroek.
Alle deelnemers verzamelden in het buurthuis ‘1601’en aan het Gulden Bodemplein.

In de namiddag zorgden de jongerenwerking van de ‘1601’ dat het Stationsplein en het Kerkplein zwerfvuil vrij werden.
Ook de jeugd van Ruisbroek deed zijn bijdrage aan de opkuisactie!
Zo maakten de basisscholen de Wegwijzer en Jan Ruusbroec op vrijdag reeds een aantal straten zwervuil vrij.
2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_02 2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_03
In Negenmanneke werden 12 vuilzakken gevuld met zwerfvuil.
2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_20 2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_21
Vrijwilliger, Thierry Vervenne: ‘We kregen “professioneel” materiaal ter beschikking: zakken, fluovestjes, handschoenen, grijpstokken en zelfs sensibiliseringsborden.
Tientallen zakken afval werden verzameld en zullen door de gemeente worden opgehaald. Hopelijk zullen dergelijke acties de boosdoeners tot andere gedachten brengen…!

Provincie investeert in duurzame milieu- en klimaatprojecten

provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde vorige week een nieuw subsidiereglement voor duurzame klimaat- en milieuprojecten goed. Het nieuwe reglement geeft aan gemeenten, scholen, middenveldorganisaties én bedrijven de kans om mee te werken aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de provincie. Jaarlijks wordt er gemiddeld 500.000 euro voorzien als hefboom voor lokale klimaat- en milieuprojecten.

Samenwerken aan duurzame provincie
In het verleden ondersteunde de provincie al diverse milieu – en afvalprojecten.
Maar we gaan nu onze middelen efficiënter en gebundeld inzetten. Het kernwoord is samenwerking’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘We gaan meer partners op een structurele manier samenbrengen om ideeën en projecten effectief te realiseren. Zo denken we bijvoorbeeld aan een bedrijf dat samen met een lokale sportclub en de gemeente de voetbalkantines gaat verduurzamen. Of een gemeente die samen met een lokale coöperatieve vzw en een school een oude watermolen heractiveert.

Subsidiepot als hefboom voor klimaat
Om deze projecten te realiseren, voorziet de provincie op jaarbasis gemiddeld een budget van 500.000 euro. ‘Grote projecten, waar verschillende partners aan samenwerken, kunnen tot 75% van hun projectkost gesubsidieerd krijgen,’ zegt gedeputeerde Luc Robijns. ‘De subsidiepot moet een hefboom zijn voor grotere klimaatprojecten zonder de kleinere initiatieven uit het oog te verliezen’. Elk projectvoorstel is waardevol en wordt objectief geëvalueerd.’

Een projectaanvrager kan tot 75.000 euro ontvangen voor een project dat 2 tot 3 jaar loopt.
De aanvragen voor dit jaar worden voor 1 augustus verwacht.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/subsidie-klimaatprojecten

Werken plaatsing ondergrond​se glascontai​ners gestart

2014-01-14-start-werken-aanleg-ondergrondse-glascontainers SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag is men gestart met de werken voor het plaatsen van de ondergrondse glascontainer aan het gemeentehuis.

Gunther Coppens, schepen van Leefmilieu: “Het binnenwerk van de glascontainers zal begin februari worden afgewerkt, zodat alle glascontainers half februari operationeel zullen zijn.

Op volgende locaties worden er ondergrondse glascontainers geplaatst:

  • Molenborre te Sint-Laureins-Berchem.
  • Merselborre te Vlezenbeek.
  • Stationsplein te Ruisbroek. (Werken reeds gestart.)
  • Klein Bijgaardenstraat te Negenmanneke. (Werken reeds gestart.)
  • Gemeentehuis te Sint-Pieters-Leeuw. (Werken reeds gestart.)
  • Witte Roos (Fazantenlaan) te Sint-Pieters-Leeuw.
  • Hoek Jagersdal/Zonneweelde te Sint-Pieters-Leeuw.
  • Parking Zonnig Leven te Zuun. (Werken reeds gestart.)
  • Parkplein te Zuun. (Werken reeds gestart.)

agenda: Zondag 13 mei 2012 Leeuw FIETST

SINT-PIETERS-LEEUW: – Hou zondag 13 mei 2012, moederdag,  vrij in je agenda. Want dan  wordt het Zonnig Leven één dag het kloppend wielerhart van de gemeente voor het unieke evenement: ‘Leeuw Fietst’.

Onlangs kon u hier al lezen dat Sint-Pieters-Leeuw genomineerd is als fietsgemeente 2012 (zie artikel 22/12/2011). Een hele eer én een signaal van de overheid dat we op de ingeslagen weg moeten verdergaan. Minister Crevits maakt de winnaars pas bekend in juni, maar dat houdt ons niet tegen om er nu al een groot feest van te maken. Misschien helpt het ons wel de nominatie te verzilveren? Daarom: van harte welkom op zondag 13 mei op ons fietsfeest!

VEEL HELPENDE HANDEN
Om dit op korte termijn te organiseren, slaan verschillende gemeentediensten de handen in elkaar. De diensten Mobiliteit, Sport, Jeugd, Toerisme en Milieu hebben beloofd een tandje bij te steken. Maar de grootste wielerkennis zit bij onze fietsverenigingen. De Leeuwe Wielertoeristen zowel als de Hoebelbike hebben een expertise opgebouwd en hebben dan ook enthousiast hun medewerking toegezegd bij het uitstippelen van de fietsroutes.

 FEESTPROGRAMMA

PAJOTSE WEGRITTEN
In samenwerking met de Leeuwse Wielertoeristen worden via het fietsknooppuntennetwerk, twee fietstochten doorheen het Pajottenland uitgestippeld.
Afstanden:25 km en 50 km
Inschrijving tussen 8 uur en 11 uur – ter plaatse
Deelnameprijs – gratis

MOUNTAINBIKETOUR
In samenwerking met de Hoebelbike worden 2 technische bewegwijzerde mountainbikeparcours uitgestippeld.
Afstanden:25 km en 45 km
Inschrijving tussen 8 uur en 11 uur – ter plaatse
Deelnameprijs – 5 euro (ter plaatse te betalen)
inclusief:verzekering – bevoorrading – bike-wash – 1 drankbonnetje

SNEUKELTOCHT
Via een uitgestippelde fietsroute doorheen onze gemeente kan je gaan sneukelen. Sneukelen is een samenvoeging van sneuken (nieuwsgierig zijn) en smikkelen (lekker eten).
Een ontdekkingstocht langs Leeuwse fietswegen laat je als “fietsende genieter” geregeld halt houden om te proeven van regionaal lekkers of te kijken naar een lokale ambachtsman. Voor deze tocht kan je voor de som van 10 euro een tandem uitlenen.
Afstand: 16 km
Inschrijving tussen 10 uur en 15 uur – ter plaatse
Deelnameprijs – 6 euro / gratis tot de leeftijd van 12 jaar (ter plaatse te betalen)
inclusief: verzekering – 5 bonnetjes om bij het sneukelen te gebruiken – fluo hesje of fluo rugzakhesje – kaart Zuunbeekroute

Mogelijkheid om tandem te huren (10 stuks) Huurprijs – 10 euro

TENTOONSTELLING
Vanaf 8.00 uur kan je de hele dag door de rijke fietsgeschiedenis van onze gemeente bewonderen op een unieke tentoonstelling.
We besteden heel wat aandacht aan de cultuur rond het Leeuws wielrennen zoals de vele Leeuwse wielerclubs en de gedreven supporters langs de kant van de weg.
Langsheen het parcours van onze tentoonstelling maakt u kennis met de grootste wielerkampioenen en plaatselijke wielergoden.
Leeuwenaar Bert Roesems, met een mooi palmares als ondermeer Belgisch kampioen individuele tijdrit op de weg (elite en elite zonder contract), verleent zijn medewerking aan deze tentoonstelling.
U herbeleeft de grootste momenten uit onze Leeuwse wielergeschiedenis met een DVD-voorstelling van de Leeuwse Pijl, met namen als Jean-Pierre Monseré, Roger De Vlaeminck, Eddy Merckx, Herman Van Springel, Luis Ocaña, Walter Godefroot, Frans Verbeeck, Johan De Muynck, Claude Criquielion, Rudy Matthijs, Mark Sergeant, …

INNERLIJKE MENS
Doorlopend kan je aan de bar genieten van een streekbiertje of gewoon iets lekker fris. Om de honger te stillen na al die inspanningen, biedt het Hof te Berchemveld lekkere pensen aan. Vlees uit Sint-Laureins-Berchem: een lokaler product bestaat niet.
Bij goed weer zullen de terrasjes buiten staan. Alle elementen zijn aanwezig om er een sfeervol evenement van te maken.

INFO: dienst Mobiliteit Sint-Pieters-Leeuw – 02 371 22 92

agenda: startdag Jeugdbond voor Natuur en Milieu

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 18 september 2010 organiseert Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) zijn startdag.

JNM = Zotte, actieve, geëngageerde jeugd, van 7-26 jaar… gefascineerd door de natuur en het milieu. JNM is samenzijn en genieten, op tocht stilstaan bij wat de natuur te bieden heeft, actief zoeken en ontdekken, is relaxed, boeiend en uitdagend… kortom: JNM is de bééstigste jeugdbeweging!

Ben je jong en laten natuur & milieu je niet koud? Dan is JNM wellicht iets voor jou!
De startdagen zijn de ideale momenten om kennis te maken met deze beestige jeugdbeweging.

Startdag voor 7- tot 15-jarigen:
Gezapig gezeten op hét JNM-transportmiddel bij uitstek, toeren we doorheen de (toch relatief vlakke) velden tussen Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Onderweg wachten ons aartsmoeilijke vraagstukken en gewaagde opdrachten, waarbij we je laten proeven van alle facetten van het JNM-schap: van waterbeestjes bestuderen tot vegetarisch picknicken.
Wanneer? zaterdag 18 september, 10u – 15u
Waar? Stroppen, Guido Gezellestraat in Halle (kaartje op de website)
Meebrengen: fiets (liefst mét remmen) en fluovestje
Meer info: sarahhublou@hotmail.com, 02 380 10 75 of www.jnm.be/zwb

Startdag voor 15- tot 25-jarigen:
Voor jullie is er een apart startmoment in de vorm van een weekendje à l’improviste, op een nog nader te bepalen datum. Wil je mee(-r info), dan trek je best eens aan de mouw van Sarah.
Dat doe je best via sarahhublou@hotmail.com of 02 380 10 75. Wat rondneuzen op www.jnm.be/zwb is uiteraard ook toegelaten.