zwerfvuil ook een probleem in tijden van corona

VLAANDEREN: – Particuliere zwerfvuilacties in groep zijn niet toegestaan. Daarom lanceert Mooimakers (https://mooimakers.be) nu een campagne om de tijd buiten aangenaam te houden voor iedereen en uw afval niet achter te laten.
Vindt u tijdens het wandelen of joggen toch zwerfvuil? Dan mag u het oprapen maar niet met onbeschermde handen. Zorg er ook voor dat u het zelf kunt dragen.

2020-04-11-zwerfvuil-corona-campagne
We zitten al enkele weken in ons kot en dit heeft uiteraard heel wat gevolgen. Ook op de openbare netheid. Daarom lanceert ‘mooimakers’ een oproep om de tijd buiten aangenaam te houden voor iedereen en je afval niet achter te laten. Op zich is dit geen nieuwe boodschap, maar wel één die duidelijk herhaling nodig heeft. Uit de contacten met lokale besturen en intercommunales is gebleken dat op verschillende locaties het sluikstorten toeneemt en er ook meer zwerfvuil achterblijft sinds de regering midden maart maatregelen nam om het coronavirus in te dijken.

Preventieve maatregelen ivm coronacrisis
In de huidige situatie is het erg belangrijk dat we onze gezondheid op de eerste plaats zetten en dus afstand houden van elkaar en geen onnodige risico’s nemen. Het is toegestaan om alleen, met gezinsleden of één vriend(in) te gaan joggen, wandelen of fietsen in de directe omgeving van je woonplaats. Dit kan eventueel gecombineerd worden met het oprapen van zwerfvuil, maar enkel in een hoeveelheid die je zelf kan dragen. Het is dus niet de bedoeling dat je je verplaatst met de wagen om zwerfvuil te vervoeren gezien dit geen essentiële verplaatsing is.

Volgende persoonlijke preventiemaatregelen hou je best altijd in acht, gezien de overdracht van het virus ook kan gebeuren door besmette oppervlakten:
• Raap niets op met onbeschermde handen, draag dus ten allen tijden rubberen of latex handschoenen en/of gebruik een grijpstok.
• Probeer je handschoenen zoveel mogelijk aan te houden.
• Raak je gezicht niet aan.
• Was je handen regelmatig en grondig (gedurende 40 à 60 seconden).
• Neem alcoholgel mee (aangezien er niet overal voorzieningen zijn om je handen te wassen).
• Snuit je neus in papieren zakdoekjes en gooi die daarna meteen weg (in de vuilnisbak, uiteraard ).
• Indien je geen papieren zakdoekjes bij de hand hebt: hoest of nies in je elleboog.
• Hou min. 1,5 meter afstand van elkaar en anderen.
• Vermijd contact met kwetsbare groepen als ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid.
• Voel je je ziek? Blijf thuis!

Inzet camera’s tegen zwerfvuil werpt vruchten af – reeds 150 PV’s

20171106_095515_sluikstort_2SINT-PIETERS-LEEUW: – Een grote plaag blijft het sluikstorten op een aantal gevoelige locaties, zoals rond ondergrondse glasbollen, vuilnismoloks en vuilnisbakjes. Een beperkt aantal hardnekkige sluikstorters bleef deze plaatsen als stortplaats gebruiken. Het was echter bijzonder moeilijk deze sluikstorters op heterdaad te betrappen.Daarom besliste het bestuur om verplaatsbare verborgen camera’s op te stellen op gevoelige plaatsen. Deze camera’s worden regelmatig verplaatst en zijn in werking sedert 20 maart 2019.
Na enkele maanden van werking blijkt dat de inzet van de camera’s zijn vruchten afwerpt. Op 4 maanden werden meer dan 150 PV’s van vaststelling opgemaakt.

Op deze PV’s volgt normaal een GAS-boete. Deze wordt aan de overtreder betekend door de sanctionerend ambtenaar. Een aantal dossiers is nog in behandeling bij de sanctionerend ambtenaar, die de boete vaststelt. De identiteit van enkele sluikstorters wordt nog door de politie opgespoord.

De – aan deze sluikstorters – opgelegde GAS-boetes gingen van 80 tot 140 euro, maar kunnen oplopen tot 350 euro. Naast de boete worden ook nog de kosten voor het opruimen van het afval aangerekend. Wie als sluikstorter betrapt wordt, mag dus rekenen op een forse geldboete. Bij een tweede betrapping zal de geldboete nog zwaarder zijn.

Burgemeester Luc Deconinck: “Uiteraard is het niet de bedoeling zoveel mogelijk boetes op te leggen. Het doel blijft het sluikstorten te voorkomen en een propere en veilige omgeving te creëren voor de buurtbewoners. Ook op dat vlak kan de inzet van camera’s reeds succesvol genoemd worden. De omvang van het sluikstorten op deze gevoelige plaatsen is immers reeds zichtbaar verminderd.

2017-02-18-sluikstort_aan_ondergrondse-glascontainer_01Hoe vermijd je een GAS-boete?
Is de glascontainer vol? Neem je glas terug mee en gebruik een andere glascontainer of ga naar het recyclagepark. Hol glas wordt hier gratis aangenomen.

Gooi sigarettenpeuken, kauwgom, zakjes, etensresten, blikjes, zakdoekjes … in de vuilnisbak en niet ernaast.

Heb je groter afval?
Laat het niet achter op straat, maar ga naar het recyclagepark. Heel wat zaken kunnen hier gratis worden afgezet of tegen een basisprijs. Ook op afroep kan je grof vuil laten opfhalen: maak een afspraak via grofvuil@intradura.be of 02 334 17 45.
Meer info over het recyclagepark vind je op de website: www.sint-pieters-leeuw.be/recyclagepark

Zwerfvuilactie Op 5 minuten proper werd een succes

SINT-PIETERS-LEEUW/REGIO: -De zwerfvuilcampagne “Op 5 minuten proper”, die liep van 23 maart tot 28 april 2019, is afgelopen. Tijdens deze campagne bundelden Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw de krachten in hun strijd tegen het zwerfvuil. Als doel werd er gesteld dat elk gezin 5 minuten zou opruimen en dat er op die manier 281.759 minuten (of bijna 4.700 uur) zou worden opgeruimd.
Het bleef tot op het einde spannend of dit doel zou behaald worden, maar uiteindelijk bleek dit geen probleem te zijn: 395.153 minuten of 6.586 uur werd er opgeruimd. Een ongelooflijk succes! In totaal werden 486 km straten zwerfvuilvrij gemaakt, en dat in totaal met 3.706 vrijwilligers.
2019-05-09-5minutenproper
Schepen van Milieu en Afvalbeleid, Paul Defranc: “Wat dit jaar opviel, is dat er opmerkelijk meer vrijwilligers deelnamen aan de opruimactie. In Sint-Pieters-Leeuw bijvoorbeeld is er zelfs een verdubbeling van het aantal vrijwilligers tegenover vorig jaar.”

Iedere vrijwilliger kreeg al een kleine attentie voor het deelnemen aan de campagne, maar bovendien maakte men ook kans op een ballonvaart. Uit alle deelnemers werden 4 gelukkige winnaars getrokken: L.D.G. uit Beersel, JM.S. uit Dilbeek, N.G. uit Halle en J.V.R. uit Sint-Pieters-Leeuw.
Burgemeester Hugo Van Daele (Beersel) gaf toch ook graag mee dat het niet op de grond gooien van afval helemaal een oplossing zou zijn voor het zwerfvuilprobleem.

Intergemeentelijke zwerfvuilactie: Op 5 minuten proper

2018-04-15-affiche-zwerfvuilactie_2018SINT-PIETERS-LEEUW: – Dilbeek, Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw bundelen opnieuw hun krachten in een zwerfvuilactie die plaats heeft van 24 maart tot en met 22 april. Tijdens deze periode moedigen ze alle inwoners aan om zwerfvuil te ruimen. De gemeente die het meest zwerfvuil ruimt, is voor een jaar de ‘properste’ gemeente.
De actie vertrekt deze keer vanuit het idee dat als iedereen 5 minuutjes uittrekt om de stoep, straat of buurt proper te maken, we al een heel eind ver komen.

Zwerfvuil ruimen hoeft niet veel tijd in beslag te nemen om effectief te zijn. De actie loopt dit jaar van 24 maart tem 22 april 2018.
Een flyer valt bij elke inwoner in de brievenbus, verenigingen en scholen werden aangeschreven. We moedigen deelnemers ook aan om hun inspanningen en propere straten, bosweggeltjes, speelpleintjes, … te delen via de hashtag: #op5minutenproper .

Hoe deelnemen?
Deelnemers kiezen de straten uit die zij (eventueel samen met vrienden, buren, verenigingen,… ) willen proper maken en schrijven zich in via de gemeentewebsites. De milieudienst van elke desbetreffende gemeente neemt dan contact op om praktische afspraken te maken. De gemeente zorgt voor handschoenen, afvaltangen en -zakken, fluovestjes en komt de gevulde zwerfvuilzakken ophalen. Op de websites is ook een kaart te zien met het aantal deelnemers, de opgeruimde en de nog op te ruimen straten.

Wat valt er te winnen?
Wie meedoet krijgt er een propere straat en een leuk geschenkje voor terug. Daarnaast wint per gemeente 1 deelnemer een ballonvaart voor 2 personen. De ideale manier om de propere straten vanuit de lucht te aanschouwen.
Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/zwerfvuilactie

tweede leerjaar ’t Populiertje ruimt zwerfvuil

ZUUN: – De leerlingen van het tweede leerjaar van Basisschool ’t Populiertje ruimden hun schoolomgeving op.
2017-11-16-zwerfvuil-ruimen_2de-Populiertje
Gewapend met afvalklemmen en enkele emmers trokken ze donderdag 16 november een halve voormiddag de straat op. Na een half uurtje ruimen, stelden ze vast dat de emmers die ze bij hadden al vol waren. Ze waren verwonderd over de hoeveelheid afval die op straat te vinden was.
Onder het toeziend oog van juf Sarah en meester Peter werd al dat afval op de speelplaats verzameld en vakkundig gesorteerd. Het resultaat mocht gezien worden: 1 zak pmd, 1 zak restafval, heel wat papier en karton, en heel wat spullen die bij het klein-gevaarlijk- afval hoorden.
De leerlingen vonden het een leuke voormiddag en beloofden om zelf het goede voorbeeld te geven om de straten proper te houden. Om de buurt te sensibiliseren maakten ze nog affiches die je in de schoolomgeving kan bewonderen.

wijkinspecteur en leerlingen Groene Parel organiseren opruimactie zwerfvuil

SINT-PIETERS-LEEUW: – De nieuwe wijkinspecteur van Negenmanneke, David Bossin, en de leerlingen van de Groene Parel slaan de handen in elkaar en gaan de strijd aan tegen zwerfvuil.
Zo organiseerde de wijkinspecteur en het derde leerjaar vanmorgen samen een opruimactie in de Albert Van Cotthemstraat en de buurt rond het zwembad.
Alleen al aan Van Cotthemparkje konden ze op een kwartiertje 5 vuilzakken met zwerfafval vullen.
2017-09-12-zwervuilactie_Zuun (4)
David Bossin, wijkinspecteur Negenmanneke: ” Ik heb deze actie opgezet in het teken van mijn opleiding wijkwerking. Ik werk hier nu ongeveer een jaar en heb dit project om sluikstort tegen te gaan voorgesteld als project voor de wijk. Want als ik hier aan de school sta of als ik hier door de straten loop dan spreken veel buurtbewoners, ouders, me aan omdat hier in de buurt wel elke dag zwerfvuil en afval ligt. Dagelijks wordt er hier gesluikstort en ook dagelijks komen de gemeentediensten hier langs om het op te ruimen. Het is geen zicht en het kost veel geld. Samen willen we toch van Leeuw een propere en nette gemeente houden en daarvoor dat we nu samen werken met de school om toch een voorbeeld te stellen. Ik ben blij dat ook de school het een heel goed idee vond en hoop via hen ook een breder publiek te bereiken.”

Juf 3de leerjaar, Lin Van Asbroeck: “Ik vind het een goed initiatief dat er iets gedaan wordt tegen het sluikstorten hier in de buurt van de school. De kinderen zijn nu ook bewuster van niet alles op straat te gooien. Er is toch nog een groot mentaliteitsprobleem hierover. Een snoepje open doen en het papiertje in de vuilbak gooien gebeurt nog niet altijd. Door nu zelf het zwerfvuil op te rapen beseffen ze meer dat het niet zo fijn is.
Ik ben zelf ook reeds verschoten van de hoeveelheid zwerfvuil, want we begonnen hier aan het parkje en op het gras viel het mee maar eigenlijk als je aan de randen van het park aan de struiken gaat zien ligt er heel veel zwerfvuil. We zijn zelf reeds volledige dozen tegen gekomen met nog bruikbare spullen erin die volgens mij eigenlijk in de kringloopwinkel thuis horen maar door mensen hier gedumpt werden.”

Deze diashow vereist JavaScript.


Bart Keymolen, schepen voor Jeugd: “Het initiatief van de wijkagent is een zeer doeltreffend initiatief. Ik hoor hier net van de jonge gasten ‘eigenlijk is het moeilijk om het zwerfvuil op te rapen’ waarop ik hen geantwoord heb ‘ denk er in het vervolg aan hoe gemakkelijk het is om je afval in de vuilbak te doen dan het op te rapen. Zulke sensibiliseringsacties is de enige manier om het zwerfvuil te doen afnemen. We merken trouwens dat de kinderen dikwijls tegen hun ouders zeggen dit hoort in de vuilbak en niet op straat. ”

Gunther Coppens, schepen voor Onderwijs en Leefmilieu: “Vandaag heeft hier een prachtig initiatief plaats. Het brengt ook een zekere verantwoordelijkheid naar de buurtbewoners want het is een gedeelde verantwoordelijkheid om de buurt net te houden. Wijkagent David Bossin brengt zijn meerwaarde voor de wijk met deze actie toch meer naar voren om te tonen van we gaan er samen een verhaal van maken. Als de mensen merken dat er gesluikstort wordt kunnen ze het ook steeds doorgeven aan de wijkagent zodat we er snel kunnen op inspelen.”

cameraplan tegen sluikstorten
Gunther Coppens: ” Bij het uitrollen van het Leeuws cameraplan (zie artikel 29/06/17)over heel de gemeente in het najaar zullen er op verschillende sluikstort gevoelige plaatsen in de gemeente vaste en mobiele camera’s komen en zullen we via de beelden sneller de sluikstorters kunnen identificeren zodat we dan ook kunnen optreden.
Voor 2017 zijn er al een vijftig gasboetes uitgeschreven voor sluikstorten. Het is eigenlijk triestig dat mensen zulk gedrag hebben.

vissersclub ruimt zwerfvuil in Ruisbroek

RUISBROEK: – Leden van vissersclub De Gouden Braesem hebben vorig weekend zwerfvuil geruimd rond de vijvers aan sporthal AJ Braillard.
2017-03-25-vissersclub-ruimt-zwerfvuil_01
De leden van de vissers Club de Gouden Brasem houden geregeld een zwervuil opruimacties rond de vijvers van sporthal Braillard. Vorig weekend waren ze extra gemotiveerd als deelname aan de regio zwerfvuilactie (zie artikel 14/03/17) en omdat er volgende zaterdag een grote viswedstrijd doorgaat aan hun vijvers.


2017-04-01-flyer_2debeker-gouden-brasemOp zaterdag 1 april 2017 ( geen aprilgrap!) organiseert de club ook een viswedstrijd ” 2de beker voorzitter VC De Grote Braesem”.
48 Belgische topvissers zullen er vanaf 10.00 tot 15.00 uur als duo strijden voor de trofee.
Iedereen is welkom om even een kijkje te nemen hoe het er bij een viswedstrijd aan toe gaat.

Armand Stallaert ruimt zwerfvuil in wijk Wilderveld

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenten Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw riepen hun verenigingen, scholen en inwoners op om de straten zwerfvuilvrij te maken voor de actie ” geen gepraat, een propere straat” dit tussen 18 maart en 3 april 2016 loopt.

Armand Stallaert, uit de wijk Wilderveld, die op 1 april 87 jaar wordt geeft het goede voorbeeld en doet zoals elk jaar individueel mee aan deze actie en ruimt heel wat zwerfvuil op.
2016-03-19-zwerfvuil-ruimen_01
Armand heeft dit jaar zelfs een caddie gekocht omdat de zakken voor hem anders te zwaar wegen. Hij ruimt het zwerfvuil op in alle straten van de wijk het Wilderveld.
Hij heeft zaterdag al drie zakken opgeruimd en volgende week doet hij voort. “En voor de derde april doe ik nog 1 maal mijn ronde” zegt hij.

Meer info over de actie: www.properestraat2016.be
Zie ook ons artikel van 15 maart – zwerfvuilactie 2016: Geen gepraat, een propere straat

zwerfvuilactie 2016: Geen gepraat, een propere straat

SINT-PIETERS-LEEUW: – De strijd tegen het zwerfvuil barst alweer los! Vorig jaar moesten Halle en Sint-Pieters-Leeuw nog het onderspit delven maar dit jaar gooien zij opnieuw alles in de strijd om Beersel het vuur aan de schenen te leggen.
Niet alleen Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw roepen hun verenigingen, scholen en inwoners op om de straten zwerfvuilvrij te maken. Ook Dilbeek engageert zich dit jaar en balt mee een vuist tegen zwerfvuil. De strijd wordt dus nog spannender, de uitdaging nog moeilijker.
2016-03-13-zwerfvuilactie-2016
De gemeente/ stad die het grootste percentage straten zwerfvuilvrij maakt, is de winnaar en gaat met de eer van “zwerfvuilvrije gemeente/ stad” lopen. Een aantal schepenen uit de verliezende gemeente(n) en/of stad moeten als wederdienst een straat, plein, wijk,… in de winnende gemeente of stad opruimen.

33 ton zwerfvuil in Sint-Pieters-Leeuw
Gunther Coppens, schepen voor Milieu en Groen: ” Dit komt door een attitude van sommige mensen die, ik mag het zeggen verfoeilijk is, een attidude van mensen die dingen op de grond gooien die daar niet thuis horen maar die eigenlijk in de vuilbak horen.
En dat ligt daar dan als zwerfvuil. Iedereen stoort er zich aan maar moest niemand iets op de grond gooien zouden we tenminste geen zwerfvuil hebben. ”
Hoe meer helpende handen hoe meer zwerfvuil er opgehaald kan worden

Startmoment Sint-Pieters-Leeuw met een opruimdag op zaterdag 19 maart 2016.
2016-03-19-flyer-Zwerfvuilactie-2016.jpgSamen met je buren, je vereniging, school of familie kan je aan de slag om je buurt mee op te ruimen. Probeer zoveel mogelijk mensen uit je omgeving warm te maken om aan de slag te gaan. Het nodige opruimmateriaal wordt door de gemeente voorzien.

Het wijkteam Ruisbroek, in samenwerking met Groep Intro en de buurtraad, houden vanaf 9.45 uur hun jaarlijkse opkuisactie. Afspraak in het buurthuis 1601 (Kerkstraat 10)! Het nodige opkuismateriaal zal worden voorzien.
Meer info: milieudienst – 02 371 63 54 of wijkteamruisbroek@sint-pieters-leeuw.be.

Maar dat is nog niet alles! Vanaf 21 maart tot en met 3 april kruisen we de degens met Halle, Beersel en Dilbeek. Wij dagen hen uit om zoveel mogelijk kilometers straat zwerfvuilvrij te maken.

Elke deelnemer van de zwerfvuilactie krijgt een leuke beloning en maakt bovendien kans op het winnen van een kookworkshop met de bekende kok ALBERT VERDEYEN. Deze keer kiest Albert niet voor zijn felgesmaakte stoemp, maar gaat hij aan de slag met jouw restjes. Want koken met restjes verkleint de afvalberg!

Info + registratie: dienst leefmilieu Sint-Pieters-Leeuw , T 02 371 63 54, leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be of www.properestraat2016.be

resultaten en tegenprestatie zwerfvuilactie 2015

SINT-PIETERS-LEEUW/ HALLE / BEERSEL: – Vorig jaar ging het tussen Beersel en Halle om de titel van meest zwerfvuilvrije gemeente binnen te halen. Dit jaar stapte ook Sint-Pieters-Leeuw mee in de zwerfvuil arena voor de acties ‘Ik veeg voor eigen straat’ en ‘ik veeg voor eigen deur’. Vorig jaar toonde Halle zich de beste, dit jaar was Beersel aan de eer.
Als tegenprestatie kregen enkele schepenen en milieuambtenaren van Halle en Sint-Pieters-Leeuw de opdracht om het parkje aan de Witteweg in Alsemberg zwerfvuilvrij te maken.

2015-05-11-Beerslwintproperestraatactie
De winnaar is de gemeente/ stad die het grootste aantal inwoners(procentueel ten opzichte van het aantal gezinnen) kon overtuigen om zich te registreren voor de actie ‘Ik veeg voor eigen deur’. Winnaar werd de gemeente Beersel met 110 geregistreerde deelnemers op 9.481 gezinnen, Halle werd tweede met 160 geregistreerde deelnemers op 15.721 gezinnen en op drie eindigde Sint-Pieters-Leeuw met 43 geregistreerde deelnemers op 13.042 gezinnen.
2015-05-11-Beerslwintproperestraatactie_02 2015-05-11-Beerslwintproperestraatactie_03
Uit alle inwoners die deelnamen aan de actie ‘Ik veeg voor eigen deur’ werd één winnaar per deelnemende gemeente en stad geloot die een heuse huifkartocht voor 20 personen wint.
De gelukkigen zijn Nadia L. uit Essenbeek(Halle), Bakkerij Deneyer uit Dworp en Mohammed Salah Ouetani uit Sint-Pieters-Leeuw.

Vandaag zijn er in heel de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zwerfvuilacties

2015-03-28-zwerfvuilactie_2015_ik_veeg_voor_eigen_straatSINT-PIETERS-LEEUW: – In heel de gemeente zijn inwoners vandaag zwerfvuil aan het inzamelen in het teken van de “Clean up day” van  www.letsdoitbelgium.be.
Dit jaar doet Sint-Pieters-Leeuw dit zelf in een wedstrijd met de gemeenten Beersel en Halle (zie artikel 09/03/2015). De drie gemeenten nemen het tegen elkaar op en trachten elk het grootste aantal inwoners aan te zetten om voor eigen straat en deur te vegen.

2015-03-21-zwerfvuil-actie_01
De burgemeester en enkele mandatarissen gaven het voorbeeld in de wijk Negenmanneke. In Ruisbroek verzamelden de mensen aan buurthuis 1601, maar ook in Zuun en Vlezenbeek waren vele vrijwilligers actief.

Aan verschillende mensen viel het op dat het er dit jaar reeds minder zwerfvuil lag dan vorig jaar.
Deels zal dit te danken zijn aan de leerlingen van de Leeuwse scholen die met hun actie “Fata Morgana afval” reeds hun steentje hebben bijgedragen de voorbije week. Hopelijk wijzigt stilaan de algemene mentraliteit om afval in de vuilbak te droppen en niet achteloos weg te gooien op straat of in de natuur.

Deze diashow vereist JavaScript.


Deed u mee aan de zwerfvuilactie? Bezorg ons je foto via info.vereniging@gmail.com

De Groene Parel slaagde in verscheidene Fata Morgana uitdagingen rond afval

NEGENMANNEKE: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw organiseert in samenwerking met Haviland een heuse Fata Morgana rond ‘afval’ voor de Leeuwse scholen. BSGO De Groene Parel bracht vandaag enkele uitdagingen tot een goed einde.
2015-03-17-De-Groene-Parel_fata-morgana (10)
Vanmiddag zongen de leerlingen van De Groene Parel het afvallied: “Help, wij moeten sorteren!” en hielden ze een leuke modeshow met gerecycleerd materiaal. Verder haalden ze zwerfvuil op rond de school en verzamelden ze een ton vol met gebruikte batterijen.

Bij iedere behaalde uitdaging kreeg de school dan ook een verdiend “Fata Morgana vuilbakje” als trofee van Inge D’hoe, Afvalbeleid Medewerker Haviland en Milieu schepen Gunther Coppens.
En ook de kleuters van De Groene Parel hebben rond het thema afval gewerkt. Zij maakten een reeks mooie knutselwerkjes die nu tentoongesteld staan.

Deze diashow vereist JavaScript.


Schepen van Leefmilieu Gunther Coppens:‘Met trots hebben we de drie trofeeën toegekend. De kinderen brachten een prachtige modeshow van het ‘modehuis Groene Parel’. We zagen een huwelijkscollectie, een futuristische collectie, een prêt-à-porter collectie en hoedencollectie. De ton met batterijen was zo gevuld dat we ze zelfs niet konden optillen. Fantastisch wat we hier gezien hebben! Welverdiend dat men de drie trofeeën heeft gekregen.’

inschrijven wervelende zwerfvuilactie in Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om iedereen aan te moedigen de eigen stoep en straat proper te houden, wordt er dit jaar een zwerfvuilactie georganiseerd tussen de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel!
De drie gemeenten nemen het tegen elkaar op en trachten elk het grootste aantal inwoners aan te zetten om voor eigen straat en deur te vegen.

2015-03-09-persvoorstelling-zwerfvuilactie2015_b
De actie bestaat uit 2 delen:’Ik veeg voor eigen straat’ en ‘Ik veeg voor eigen deur’.
De gemeente die het meeste inwoners (procentueel ten opzichte van het totale aantal inwoners) kon overtuigen om deel te nemen wint en gaat met de eer van “zwerfvuilvrije gemeente” lopen. Een aantal schepenen uit de verliezende gemeente(n) en/of stad moeten als wederdienst een straat, plein, wijk,… in de winnende gemeente of stad opruimen.
Uit alle inwoners die deelnemen aan de actie “Ik veeg voor eigen deur” wordt één winnaar per gemeente/stad geloot die een mooie prijs wint.

2015-03-28-zwerfvuilactie_2015_ik_veeg_voor_eigen_straatIk veeg voor eigen straat
De zwerfvuilactie start met een grote opruimdag op zaterdag 21 maart. We nodigen je uit om op die dag je straat op te ruimen. Samen met enkele buren of misschien wel alle inwoners van je straat, is het ongetwijfeld nog plezanter! Aanmelden kan hier. De gemeente voorziet het nodige opruimmateriaal en haalt ook het verzamelde afval op.

2015-03-09-zwerfvuilactie_2015_ik_veeg_voor_eigen_deurIk veeg voor eigen deur
Vanaf zondag 22 maart start de wedstrijd écht. Vegen voor je eigen deur moet altijd, maar nu kan je er ook iets mee winnen! Hoe neem je deel?
Veeg je stoep of straat, hang het straatnaambordje dat begin maart in je bus valt/viel voor je raam. Kies zelf wat van toepassing is “Ik veeg voor eigen straat” of “Ik veeg voor eigen deur”. Om kans te maken op een prijs registreer je je door hier te klikken.

2015-03-09-zwerfvuil-opruimenschepen van Milieu en Groen, Gunther Coppens: ’Halle en Beersel daagden elkaar vorig jaar uit in een zwerfvuilactie en dit jaar werden wij mee uitgedaagd. We zijn met plezier op de uitdaging ingegaan, want ook voor ons als gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, is zwerfvuil een priroiteit. We voerden met de school reeds actie met het fata morgana project en vorig jaar namen reeds vele verenigingen deel aan het ‘zwerfvuilweekend’. Dit jaar valt het zwerfvuilweekend in het weekend van 22 maart. Ook dit jaar doen er weer veel verenigingen mee, maar wij willen ook individuele burgers mee verantwoordelijkheid laten opnemen voor acties tegen zwerfvuil. Daarom bedachten we samen met de collega’s van Halle en Beersel de actie ‘veeg voor eigen deur’. Mijn meter die in Vlezenbeek aan de kerk woonde, keerde iedere dag haar stoep en die was altijd proper. Moesten we dat allemaal terug doen dan waren alle stoepen proper. Het is dus een kwestie van gedeelde verantwoordelijkheid en dat willen we met dit initiatief terug aanzwengelen. ‘

Wanneer?
De zwerfvuilactie loopt van 21 maart tot en met 20 april 2015.
Wat kan je winnen?
Uit alle inwoners die deelnamen aan de actie “Ik veeg voor eigen deur” wordt één winnaar geloot die een heuse huifkartocht wint. We verloten daarnaast nog een aantal vuilblik- en borstelsets.

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info: dienst Leefmilieu – 02 371 63 54/53 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

140 vrijwilligers ruimden zwerfvuil in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw deed voor de derde keer mee aan “Let’s do it! Belgium”-campagne tegen zwerfvuil en sluikafval.
Met de hulp van zo’n 140 vrijwilligers werd er vandaag voor gezorgd dat de lente zwerfvuilvrij werd ingezet in vele straten in Negenmanneke, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw en Vlezenbeek.

2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_01
In Ruisbroek had een grootschalige opkuisactie plaats gecoördineerd door het wijkteam van Ruisbroek.
Alle deelnemers verzamelden in het buurthuis ‘1601’en aan het Gulden Bodemplein.

In de namiddag zorgden de jongerenwerking van de ‘1601’ dat het Stationsplein en het Kerkplein zwerfvuil vrij werden.
Ook de jeugd van Ruisbroek deed zijn bijdrage aan de opkuisactie!
Zo maakten de basisscholen de Wegwijzer en Jan Ruusbroec op vrijdag reeds een aantal straten zwervuil vrij.
2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_02 2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_03
In Negenmanneke werden 12 vuilzakken gevuld met zwerfvuil.
2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_20 2014-03-22-opruimen-zwerfvuil_21
Vrijwilliger, Thierry Vervenne: ‘We kregen “professioneel” materiaal ter beschikking: zakken, fluovestjes, handschoenen, grijpstokken en zelfs sensibiliseringsborden.
Tientallen zakken afval werden verzameld en zullen door de gemeente worden opgehaald. Hopelijk zullen dergelijke acties de boosdoeners tot andere gedachten brengen…!

Doe mee aan de grote zwerfvuilopruiming in Sint-Pieters-Leeuw

2012-09-24-zwerfvuil_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 22 maart 2014 neemt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor de derde keer deel aan “Let’s do it! Belgium”-campagne tegen zwerfvuil en sluikafval.

Met de hulp van zoveel mogelijk vrijwilligers wil men de lente zo zwerfvuilvrij inzetten. Bedoeling is het zwerfvuil langs openbare wegen en voetwegen op te ruimen.

De gemeente ondersteunt de actie en roept verenigingen, ouder- en buurtcomités op om mee te helpen.
letsdoitDe deelnemers kiezen zelf de straat of omgeving die ze willen opruimen en laten dit voor 14 maart weten aan de dienst leefmilieu.

Voor alle deelnemers zijn gratis “indevuilbak” vuilzakken, fluo-hesjes, afvalgrijpers en handschoenen voorzien.

Voor de vrijwilligers heeft de gemeente een leuk geschenkje klaar.

zwerfvuil_in_de_vuilbak_logoZin om mee te doen? Schrijf dan snel in (voor 14 maart) via de dienst leefmilieu!

Dienst leefmilieu Sint-Pieters-Leeuw: 02 371 63 54 – leefmilieu@sintpietersleeuw.be

Meer info: www.letsdoitbelgium.be

Zwerfvuilcampagne met schoolkinderen van Ruisbroek

2013-10-15-zwerfvuil_collageRUISBROEK: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw hecht veel belang aan een propere en nette leefomgeving. Om een halt toe te roepen aan zwerfvuil organiseerden de handelsvereniging ‘Ruisbroek Leeft’ en het wijkteam van Ruisbroek een tekenwedstrijd met als onderwerp ‘Stop zwerfvuil’. De kinderen van de basisscholen ‘de Wegwijzer’ en ‘Jan Ruusbroec’ werden aangespoord om een tekening te maken rond deze problematiek.
Al de ingezonden tekeningen werden tentoongesteld in de grote tent op de jaarmarkt van Ruisbroek en hieruit werden vier ‘laureaten’ gekozen.
De komende weken gaat deze zwerfvuilcampagne nog zichtbaarder in het straatbeeld aanwezig zijn: het wijkteam gaat de vier winnende tekeningen laten bedrukken op affiches en in Ruisbroek verspreiden.
Op deze wijze tracht men al de inwoners te sensibiliseren, enerzijds rond de zwerfvuilproblematiek en anderzijds rond het correct sorteren van afval. Bedankt aan alle kinderen van de Wegwijzer en de Jan Ruusbroec school voor hun getoonde inzet en engagement

Sint-Pieters-Leeuw wil een propere gemeente zijn

letsdoitSINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens het weekend van 15 tot 17 maart 2013 organiseert LET’S DO IT ! BELGIUM haar 2de editie van deze nationale campagne tegen zwerfvuil en sluikafval.
Ook Sint-Pieters-Leeuw neemt deel aan de actie.

Stoor jij je ook aan al het zwerfvuil in jouw buurt? Wil jij mee het teken geven dat zwerfvuil niet meer kan? Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu. Zij zorgen dan voor het nodige materiaal, zodat jij ook je eigen buurt kan opruimen. Het opgeruimde afval wordt achteraf op een afgesproken plaats opgehaald.

Contacteer de dienst leefmilieu van Sint-Pieters-Leeuw voor alle info:
02 371 63 53 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

2013-03-13-aankondiging-zwerfvuilacties

Grote opkuisactie in Ruisbroek
Zaterdag 16 maart 2013 van 9.30 tot 11.30 uur
Help je mee?
Afspraak om 9.15 uur op het Kerkplein.
Alle materiaal is ter plaatse aanwezig.Breng vooral uw goed humeur mee!

basisschool-Wegwijzer_Ruisbroek BASISSCHOOL WEGWIJZER HELPT RUISBROEK PROPER TE MAKEN
De gemeentelijke basisschool Wegwijzer uit Ruisbroek zal een handje toesteken om Ruisbroek proper te maken. Vrijdag 15 maart gaan het derde, vijfde en zesde leerjaar langs verschillende straten in Ruisbroek zwerfvuil opruimen. Ze vertrekken omstreeks 13.30 uur aan de school  en ronden af tegen 15.00 uur. Het vierde leerjaar zal de week nadien een ronde doen.

.

Gunther Coppens, Milieu schepen: ” Met de opruimactie in het weekend van 15 tot 17 maart is het de bedoeling dat we bij wijze van spreke ‘iedereen uit zijn kot’ krijgen. Om de straten in zijn buurt proper te maken en zwerfvuil geen kans te geven. Het is dus een oproep aan iedere individuele burger, aan iedere vereniging, organisatie,… om naar buiten te komen. De gemeente zal het materiaal ter beschikking stellen. Zoals knijpers, vuilzakken, handschoenen,…  Al wat nodig is om zwerfvuil op te ruimen. 
Het is dus echt een warme oproep naar alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.
En ook ikzelf en heel wat andere gemeenteraadsleden zal je dat weekend tegenkomen terwijl we mee zwerfvuil opruimen.”
Vorig jaar heeft Sint-Pieters-Leeuw ook al meegedaan aan de ‘let’s do it’  actie. 15 vrijwilligers verzamelden toen 21 zakken zwerfvuil bij elkaar. Ook met de scholen worden er regelmatig zwerfvuilacties georganiseerd. In 201 1 raapten Ave-Maria, Wegwijzer, Den Top, Sint-Lutgardis, Sint-Stevens, Groene Parel en Populiertje samen 740 kg zwerfvuil op. In 2012 werd de actie herhaald en ruimden Jan Ruusbroec. Sint-Stevens, De Groene Parel, Don-Bosco, SÍnt-Lutgardis, Populiertje en Ave Maria 650 kg zwerfvuil op.
In 2012 raapten de gemeentediensten ook 119.560 kg zwerfvuil op en de kostprijs hiervan was 15.335 euro

oproep: Actie tegen zwerfvuil en sluikafval

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens het weekend van 15 tot 17 maart 2013 organiseert LET’S DO IT ! BELGIUM haar 2de editie van deze nationale campagne tegen zwerfvuil en sluikafval.
Ook Sint-Pieters-Leeuw neemt deel aan de actie.
Laat aan de dienst leefmilieu weten dat je meedoet en zij zorgen voor het nodige materiaal.

Milieu schepen Gunther Coppens zal het weekend van 15 tot 17 maart zelf het goede voorbeeld geven
Milieu schepen Gunther Coppens zal van 15 tot 17 maart 2013 zelf het goede voorbeeld geven.

Gunther Coppens, Milieu schepen: ” Met de opruimactie in het weekend van 15 tot 17 maart is het de bedoeling dat we bij wijze van spreke ‘iedereen uit zijn kot’ krijgen. Om de straten in zijn buurt proper te maken en zwerfvuil geen kans te geven. Het is dus een oproep aan iedere individuele burger, aan iedere vereniging, organisatie,… om naar buiten te komen. De gemeente zal het materiaal ter beschikking stellen. Zoals knijpers, vuilzakken, handschoenen,…  Al wat nodig is om zwerfvuil op te ruimen.
Het is dus echt een warme oproep naar alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.
En ook ikzelf en heel wat andere gemeenteraadsleden zal je dat weekend tegenkomen terwijl we mee zwerfvuil opruimen.”

Stoor jij je ook aan al het zwerfvuil in jouw buurt? Wil jij mee het teken geven dat zwerfvuil niet meer kan? Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu. Zij zorgen dan voor het nodige materiaal, zodat jij ook je eigen buurt kan opruimen. Het opgeruimde afval wordt achteraf op een afgesproken plaats opgehaald.

Contacteer de dienst leefmilieu van Sint-Pieters-Leeuw voor alle info:
02 371 63 53 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

letsdoitLET’S DO IT ! BELGIUM is een burgerinitiatief dat in Vlaanderen logistiek wordt ondersteund door IN DE VUILBAK en onderdeel vormt van de mondiale LET’S DO IT ! WORLD-campagne.
Dit initiatief ontstond in 2008 in Estland en telde in 2012 reeds 96 deelnemende landen. In België namen tijdens de 1ste editie op 22 september jongstleden ca. 3.000 vrijwilligers in 25 gemeenten deel, voornamelijk in Vlaanderen. In Wallonië werd operatie ‘Propre Meuse’ georganiseerd tussen Namen en Hastière.
zwerfvuil_in_de_vuilbak_logoDe opzet is om in 2013 nog beter te doen en het ganse grondgebied zwerfvuilvrij te maken op één dag tijd. Dit vergt de inzet van vele middelen en vrijwilligers.

Het campagneweekend van 15 tot 17 maart is niet zomaar gekozen. Hiervoor zijn enkele gegronde redenen: omstreeks die periode is het gras erg kort en is het vogelbroedseizoen nog niet begonnen. Bovendien is dit het laatste winterweekend zodat de lente zwerfvuilvrij kan worden onthaald.

zwerfvuilactie door buren

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 22 september 2012 vonden er over de hele wereld opruimacties plaats, in de strijd tegen zwerfvuil. Enkele buren in Vlezenbeek en het centrum van Leeuw verwijderden het zwerfvuil uit het straatbeeld.

Deze diashow vereist JavaScript.


Enkele buren van de Garebaan deden samen met de kinderen ook mee aan  de zwerfvuilactie.

Bert Vanbellinghen: “We hebben in de Topstraat,Garebaan,Mekingenweg en Victor Maloustraat 5 zakken zwerfvuil opgehaald.”

doe mee aan de grote zwerfvuil opruimactie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 22 september 2012 vinden er over de hele wereld opruimacties plaats, in de strijd tegen zwerfvuil. Zwerfvuil is niet meer van deze tijd! Dit willen we bereiken, met propere straten over de hele wereld.

Let’s do it! Belgium

België doet ook mee, en dit op zaterdag 22 september 2012. Vindt u ook dat zwerfvuil definitief uit het straatbeeld van Sint-Pieters-Leeuw moet verdwijnen? Wilt u helpen en de straten in uw buurt opruimen? Als particulier, met je vereniging, met je school, met je buurtcomité of je familie …  Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan de actie. Neem contact op met de dienst Leefmilieu op het nummer 02 371 63 53 of stuur een mailtje naar leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be.

De dienst leefmilieu zorgt dan voor de nodige ondersteuning. Ze leveren vuilzakken en lenen handschoenen, grijpstokken en fluovestjes uit. Achteraf komen ze het opgehaalde afval weghalen.

Meer info over de campagne vindt u op www.facebook.com/letsdoitbelgium

740 kg zwerfvuil opgehaald door Leeuwse basisscholen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zwerfvuil vormt nog steeds een groot probleem in onze gemeente.
Vorige week droegen de Leeuwse basisscholen hun steentje bij door met hun klas gedurende één of twee lesuren het zwerfvuil op te ruimen in de wijk rond hun school.
Heel wat leerlingen zijn zich ondertussen  bewust van het zwerfvuil probleem want in totaal werd er zomaar even 740 kg zwerfvuil opgehaald.

 
Liesbeth Bortels, milieuambtenaar: “120 kg op maandag door de Sint-Stevensschool en De Groene Parel, 240 kg op woensdag door Ave Maria en ’t Populiertje en vrijdag 380kg door Den Top, Sint Lutgardis en Wegwijzer.”

zie ook ons artikel van maandag 21 november – KLIK HIER

Mensen uit Ruisbroek klagen over zwerfvuil

RUISBROEK: – Inwoners uit Ruisbroek klagen via facebook en een mail naar de gemeentedienst leefmilieu over het vele zwerfvuil in Ruisbroek.

Kristel Van Vaerenbergh : “Deze foto’s nam ik zaterdag in de Villalaan en ook in het wegje tussen de Fabriekstraat en de Bronstraat. Ook zondagmorgen ging ik lopen langs de vaart en merkte dat ook de Kleine Brugstraat er zeer vuil uit ziet. Op de hoek van onze straat staat het vredegerecht. Een deel van de ruiten is daar al jaren stuk en deze stukken liggen ook zeker al 4 jaar op het voetpad ! Niet te geloven maar echt waar.

Kristel Van Vaerenbergh : “Ik ben niet zeker dat de mensen van de gemeente beseffen dat we het echt moe zijn in deze omgeving te leven. Ze moeten begrijpen dat wanneer er zulke foto’s worden gepubliceerd, we echt hulp vragen !
Ik weet ook dat het de mensen zijn die het dikwijls zo vuil achterlaten… maar waar blijft de politie ? Waar is de wijkagent ? Nooit kom ik deze tegen in de straten, net zoals een stratenveger.
Spijtig, want ik woon hier heel graag en hoewel ik soms de moed kwijt geraak, blijf ik nog altijd hopen in een betere en mooiere toekomst voor Ruisbroek.”

Zesdejaars van de Sint-Lutgardisschool ruimen zwerfvuil op

ZUUN: – De leerlingen van het zesde leerjaar van de Sint-Lutgardisschool staken de hele voormiddag hun opruimende handen uit de mouwen.
Samen met John
Whice de ijsbeer, ruimden ze het zwerfvuil op de terreinen van de school op. Nadien gingen ze in groepjes te werk aan de parking rond de school en tot slot hebben ze nog de terreinen van het Zonnig Leven in hun originele en propere staat hersteld.

Het zesde leerjaar van de Sint-Lutgardisschool hield een zwerfvuil-actie

De parking van de school en speelvelden van het polyvalent centrum Zonnig Leven zijn al een hele tijd de ideale locatie om zwerfvuil achter te laten. Het MOS-team (Milieu op School) en de kinderen van het zesde leerjaar van de Sint-Lutgardisschool hebben dit probleem letterlijk en figuurlijk onder handen genomen en verzamelden zoveel mogelijk zwerfvuil.

Daarnaast kregen de zesdejaars ook opmerkelijke hulp uit onverwachte hoek: John Whice (www.whice.be), de sympathieke ijsbeer, probeert zijn eigen plekje veilig te stellen en kwam de kinderen een ‘pootje’ toesteken. Zo wil hij er persoonlijk voor zorgen dat mensen meer rekening leren houden met het milieu.

.

Share

Kinderraad in actie

2009-10-07-kinderraad-1
Kinderraad Sint-Pieters-Leeuw 2009 - actie zwerfvuil

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag kwam de kinderraad voor de eerste maal dit schooljaar bijeen in Laekelinde.

De kinderen bespraken de speelterrein uit hun eigen buurt, wat er thuishoort en niet thuishoort op een speelterrein.
2009-10-07-kinderraad-2 2009-10-07-kinderraad-3
2009-10-07-kinderraad-4 2009-10-07-kinderraad-5
2009-10-07-kinderraad-6 2009-10-07-kinderraad-7
(dubbelklik op de foto’s om ze in een groter formaat te bekijken)
Tijdens het tweede deel van de kinderraad hielden de kids meteen een eerste actie. Zo werd het zwerfvuil uit de omgeving van Laekelinde verzameld en geïnventariseerd.
Al snel vonden ze een hoop afval en daar waren ze absoluut niet blij mee dat de gebruikers van de infrastructuur en voorbijgangers achteloos zoveel restafval droppen in de buurt van Laekelinde terwijl er genoeg vuilbakken beschikbaar zijn.
2009-10-07-kinderraad-8 2009-10-07-kinderraad-9

Dit jaar zal er tijdens de kinderraad extra aandacht worden besteed aan het GAS-reglement (gemeentelijke administratieve sancties) en meer in het bijzonder de bepalingen in het reglement die belangrijk zijn voor hun speelomgeving. Dit jaar zullen er nog speelwijzers op de speelterreinen worden geplaatst waarbij ook wordt verwezen naar bepaalde artikels uit het gasreglement. Verder naar het einde van het schooljaar toe is het de bedoeling samen met de kinderraad een sensibiliserende actie op poten te zetten die de aandacht zal trekken van de bevolking.

Speelwijzer
– Hou het terrein netjes: werp afval in de vuilnisbak (GAS art.48).
– Respecteer de infrastructuur alsook de eigendom van de buurtbewoners van het speelterrein (GAS 27-30).
– Verwittig de jeugddienst als een toestel stuk is!
– Met brommers en auto’s heb je geen toegang tot het speelterrein
– Hou rekening met de rust van de buurtbewoners. Elektronische versterkte muziek is niet toegelaten zonder toestemming van de burgemeester. Na 22 uur is elke vorm van lawaai verboden. (GAS art. 1).
Honden zijn verboden op het speelterrein (GAS art.44).

voor vragen, opmerkingen en meldingen kan je terecht bij
de jeugddienst, Lotstraat 6 , 1600 Sint-Pieters- Leeuw
tel: 02 370 28 82 – jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Share