Knotteam RLZZZ klaar voor nieuw seizoen

REGIO: – 25 vrijwilligers staan klaar om deze winter de knotbomen in de regio hun welverdiende snoeibeurt te geven.

Knotbomen – wilg, els, eik, es, populier… – zijn de groene sieraden van onze streek. Ze zijn kenmerkend voor het Pajottenland en de Zennevallei en vormen een thuishaven voor steenuiltjes en tal van andere van vogels, insecten en planten. In enkele tientallen jaren tijd zijn er duizenden knotbomen uit ons landschap verdwenen.

Gelukkig zijn er nog heel wat mensen met een hart voor de knotboom die bovendien het verwarmen met knothout interessant vinden.

Knotbomen moeten elke zes tot tien jaar volledig geknot worden of de boom kan openscheuren en afsterven.
Heb je waardevolle knotbomen die dringend aan onderhoud toe zijn?
Maar heb je zelf niet de tijd of de goesting om de boom in te kruipen?

Het Regionaal Landschap geeft jouw aanvraag door aan onze groep van geoefende knotters die dit gratis doen voor jou in ruil voor het hout. De afspraak is wel dat de knotter vrij kan beschikken over het dikke (brand-) hout. Het dunne (snoei-) hout wordt op een stapel verzameld. Als eigenaar sta je in voor de verdere verwerking van dit kleine hout.

Nieuw dit jaar is dat een deel van dit dunne hout tot brandbare briketten zal verwerkt worden in samenwerking met Yvan De Wit uit Lennik.

Het knotteam van het Regionaal Landschap werkt in het Pajottenland en de Zennevallei:
Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.
Sinds begin 2009 werden ruim 450 knotbomen (vooral wilgen) veilig en correct geknot voor een aantrekkelijker Pajottenland en Zennevallei!

Lees meer over het knotteam op de website van het Regionaal Landschap www.RLZZZ.be

agenda: Zuurstof voor de Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE / BEERSEL: – Duik in de Zenne en drijf mee tussen pittoreske plekjes en industriële landschappen. De rivier heeft heel wat gezichten, soms verborgen maar altijd verrassend. Drijf mee en ontdek de sprankelde, bubbelende en bruisende Zennevallei.

Het Regionaal Landschap, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw werken aan concrete acties en een toekomstbeeld voor de Zennevallei. In samenwerking met partners wordt structuur gebracht in het versnipperde gebied.

Tijd voor actie! op zaterdag 19 november 2011 – Op zoek naar de Zenne.

Trek je wandelschoenen aan en wandel mee:
– geleide natuurwandeling langs de Zenne te Buizingen, doorlopend van 14u tot 16u
– Sporen van de Zenne: ontdek de Zenne en andere weetjes en laat je leiden tot in hartje Halle met warme verwelkoming, muzikale afsluiter en verwarmende soep – vertrek om 15u (met de bus terug rond 17u30)
Locatie: F. Roggemanskaai 8 in Buizingen
Uur: doorlopend van 14u tot 16u30 (Sporen van de Zenne 15u)

Projectcoördinatie:
marleen.maldeghem@rlzzz.be, 02 451 20 59 (rechtstreeks nummer)
kim.ceusters@rlzzz.be, 02 452 60 45

Project met steun van de Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimtelijke Planning in samenwerking met VLM en de betrokken gemeenten.

Meer info: www.rlzzz.be

Landschapskrant lente 2011

PAJOTTENLAND: – De nieuwe landschapskrant van Regionaal Landschap (RLZZZ) is uit. Het is een culinair nummer met de Proefritten van het Regionaal Landschap en 1 miljoen vlinders in de keuken.

Klik hier om de Landschapskrant online te lezen.

Je vindt de lentekrant  van RLZZZ ook in bibliotheken, gemeentehuizen en bij handelaars in Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

Landschap in beweging: word landschapsbouwer!

PAJOTTENLAND: – Heel wat Pajotten zijn eigenaar van prachtige stukjes landschap: tuinen, hagen, weiden… Heb je zelf zo’n mooi stukje Pajottenland? Ga aan de slag met de praktijkhandleiding ‘Landschap in beweging!’ en word fiere landschapsbouwer. Laat je inspireren door oud kaartmateriaal en voer een historisch onderzoek naar jouw tuin of buurt. Herstel kleine landschapselementen: boomgaarden, poelen, hagen… of leg er nieuwe aan.

De nieuwe praktijkhandleiding ‘Landschap in beweging: word landschapsbouwer!’ bundelt meer dan 10 jaar praktijkervaring, tips en projecten van het Regionaal Landschap. Geïnteresseerden vinden er praktische informatie over historisch kaartmateriaal, streekeigen plantgoed, hagen & heggen, poelen, boomgaarden, knotbomen en subsidiemogelijkheden.

Als voorbereiding op de handleiding heeft het Regionaal Landschap de voorbije twee jaar 11 voorbeeldprojecten uitgevoerd bij enthousiaste eigenaars van oude hoeves in Bever, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Veedrinkpoelen werden hersteld en brengen opnieuw leven voor amfibieën, libellen en waterplanten. Met de aanplant van hagen, houtkanten en een hoogstamboomgaard worden de hoeves opnieuw een groene oase voor vogels, vlinders en andere natuur.

Een van deze projecten is uitgevoerd bij de familie Frisch-Plasman in Bever. Het Regionaal Landschap zorgde er voor het aanplanten van knotwilgen rond de bestaande poel, het omzomen van een bestaande boomgaard met een meidoornhaag en de plaatsing van twee takkenrillen. In de weide werden verspreid hoogstamfruitbomen aangeplant met achteraan in de weide de aanplant van een houtkant.

De praktijkhandleiding kan je vanaf 15 april 2011 gratis downloaden via www.rlzzz.be
landschapsbouwer. Doe mee en zend warme groetjes vanuit het Pajottenlandschap van vroeger, nu en morgen! Samen werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van de streek.

Akkervogels aan tafel

PAJOTTENLAND: – De maatregelen van het Regionaal Landschap voor de bescherming van akkervogels werpen voor de derde winter op rij vruchten af.


Door veranderingen op het platteland vinden akkervogels moeilijk nog voldoende voedsel om te overleveren. Maar op percelen waar landbouwers gewassen lieten staan voor de akkervogels, komen soms honderden Geelgorzen massaal af op de aanwezige granen en zaden.

Landbouwers die zo’n overeenkomst afsluiten, engageren zich om gedurende één of vijf jaar diverse maatregelen te nemen voor de akkervogels. Zo kunnen zij bijvoorbeeld gewassen op het veld laten staan dat kan dienen als wintervoedsel voor vogels als Geelgors, Veldleeuwerik, Ringmus en Kneu.

Op die manier wil het Regionaal Landschap en de Vlaamse overheid met de hulp van de landbouwers de spectaculaire achteruitgang van akkervogels een halt toe roepen. Toen Vlaanderen in december een geruime tijd onder een dik sneeuwtapijt lag, kon iedereen met eigen ogen het nut van de akkervogelmaatregelen aanschouwen. Op de dichtgesneeuwde velden was over het algemeen geen vogel meer te bekennen, maar dat was niet het geval op de akkers waar graanranden bleven staan. Op die akkers bruiste het van het leven, en dat de hele winter lang. Op meerdere plaatsen hebben zich tientallen vogels verzameld waaronder grote aantallen Geelgorzen.

Op enkele graanranden in Galmaarden werd zelfs tot bijna 200 Geelgorzen waargenomen door de Vogelwerkgroep Cinerea. Rond de jaarwisseling werden zelfs een handvol Grauwe gorzen gespot! Deze zeldzame soort was al enkele jaren niet meer waargenomen in onze regio, en is een overduidelijk teken dat we de inspanningen moeten volhouden.

Ook rond Elingen en Gaasbeek werden heel wat overwinterende Geelgorzen en Gele kwikstaarten waargenomen. Hier worden graanstroken bij landbouwers aangevuld met kruiden- en braakstroken op terreinen van de gemeenten Pepingen en Lennik.

In totaal werd er door het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën bij zo’n 15 landbouwers meer dan 9 hectare graan opgekocht dat als wintervoedsel op het veld bleef staan. De Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant verleenden hiervoor financiële steun. Daarnaast werden 2 hectare bijkomende maatregelen genomen zoals het aanplanten van houtkanten en het inzaaien van kruidenstroken en grasranden.

Gezien de positieve resultaten en het groeiende draagvlak in de regio zoekt het Regionaal Landschap naar mogelijkheden om de acties verder te zetten, ook in tijden van besparingen. De mogelijkheden die de Vlaamse Landmaatschappij en Eco-Kwadraat hiervoor aanbieden moeten ten volle benut worden. Maar ook gemeenten kunnen een aardige duit in het zakje doen, zoals de gemeente Herne al van plan is.

Contact: Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën, Koen De Rijck, 02 451 20 58, koen.derijck@rlzzz.be.

Het Regionaal Landschap wil iedereen, ook jou, warm maken voor natuur en landschap.
Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 15 gemeenten en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland en de zuidelijke Zennevallei. Samen met jou werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van de streek.

Onze projecten steunen planten en dieren van bij ons, poelen, hagen, boomgaarden, trage wegen, knotbomen en het landschap in Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat – www.rlzzz.be.

agenda: Vlinderaperitief

VLEZENBEEK: -De lente kriebelt! Het Regionaal Landschap heeft 1 miljoen vlinders in de buik en nodigt je uit om samen in jouw tuin aan de slag te gaan. Zaterdag 19 maart 2011 – 11.00 tot 12 uur ‘Vlinderaperitief’ bij InterArbo.

Kom naar tuincentrum InterArbo in Vlezenbeek voor ons vlindercafé met aperitieflezing: Pascal Lauwereins van Vlinderwerkgroep Thecla geeft praktische tips.

In een goede vlindertuin staan zowel voedselplanten voor de rupsjes (waardplanten) als planten met nectar voor de volwassen vlinders.

Klik op het plantschema voor een vlinderplantenlijst. Je vind heel wat meer tuintips op www.1miljoenvlinders.be en de ‘Vlinder Mee’ website van Natuurpunt.
Ga aan de slag en registreer je vlindertuin.

Zaterdag 19 maart 2011 – 11u tot 12u
Vlinderaperitief bij InterArbo
Adres: Lenniksebaan 1358, 1602 Vlezenbeek
Met steun van de Vlaamse overheid (Mina).

Bron: Regionaal Landschap – www.rlzzz.be.

10 jaar Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw

SINT-PIETERS-LEEUW: Dinsdagavond vierde Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw (RLZZZ) zijn 10 jarig bestaan in het Coloma kasteel van Sint-Pieters-Leeuw.

10 jaar RLZZZ
10 jaar Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw

Regionaal landschap
Een regionaal landschap is een streek met een typisch landschap en mooie natuur. Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën is actief in het Pajottenland en de zuidelijke Zennevallei in het Zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant. RLZZZ werken samen met jou aan natuur en landschap en ze laten iedereen genieten van onze mooie streek. Hun projecten steunen onder andere bedreigde planten en dieren van bij ons, poelen, knotbomen, trage wegen, hagen, boomgaarden en het landschap.
Organisatie
Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw is een samenwerkingsverband van overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties, wildbeheerseenheden en toeristische verenigingen uit Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën blaast 10 kaarsjes uit!
Sinds de erkenning in 2000 is het twijgje van het Regionaal Landschap uitgegroeid tot een stevige hoogstamboom. Tijdens het verjaardagsfeestje werden memorabele momenten opgerakeld en werd er geklonken op nog veel meer plannen en projecten voor de toekomst.

An Rekkers, coördinator RLZZZ: “Het is niet toevallig dat we vandaag te gast zijn in Sint-Pieters-Leeuw. Ongeveer 20 jaar geleden sloot op een boogscheut hiervandaan de Michelin-fabriek zijn deuren. Een socio-economische kater voor de zuidelijke Zennevallei en tegelijk de directe aanleiding om via het economisch impulsfonds een tewerkstellingsproject op te starten. In de schoot van – toen nog – Econet – zorgden landschap, natuur, streekidentiteit en groene recreatie voor tal van impulsen en heel wat werk in de regio.
In 1996 sloegen 12 natuurverenigingen de handen in elkaar en richten de vzw Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën op. Al snel sprongen een vijftal gemeentebesturen mee op de kar. Daarom ook een woordje van dank aan de eerste voorzitters, Pierre Kestemont en Martin Schoukens die de vereniging mee vorm hebben gegeven”.

Kris Poelaert, voorzitter RLZZZ: “ Een blik op de gerealiseerde projecten ( zie www.rlzzz.be) laat zien dat het Regionaal landschap goed bezig is om het landschap van het mooie Pajottenland en de Zennevallei op het terrein op te waarderen.
Het RLZZZ is druk bezig, ik denk goe bezig maar het kan steeds beter.
De komende jaren willen we nog meer werk maken van een ‘gebiedsgerichte aanpak’ waarbij de hele expertise van het Regionaal Landschap wordt ingezet om afgelijnde gebieden aan te pakken vanuit biodiversiteit, erfgoed, recreatie en toerisme, duurzame landbouw en mobiliteit. Met iedereen samen zorgen we er voor dat de paradijsplekjes van het Pajottenland en de Zennevallei nog mooier, groener en toegankelijker worden en dat de inwoners van onze regio hier nog trotser op hunnen zijn.
Ook al moet dit de volgende jaren gebeuren met een veel kleiner budget voor RLZZZ!
Ik hoop dat de provincie Vlaams-Brabant hier nog iets kan aan doen.”

De Vlaamse Gemeenschap schrapt namelijk 60.000 euro subsidie voor het Regionaal Landschap.
De subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten blijven behouden.

Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde :” De provincie draagt de Regionaal Landschappen, en het Regionaal Lanschap Zenne, Zuun & Zoniën vandaag in het bijzonder, een warm hart toe. Alhoewel ze eigenlijk kaderen binnen de gewestelijke regelgeving, is er een nauwe band met het provinciale niveau.
We leven in woelige tijden met krappe budgetten en de Vlaamse overheid die groene boeken schrijft voor de provincie. Ikzelf wil alvast mijn persoonlijk engagement voor ondersteuning van de regionale landschappen geven. Het inspelen van diverse beleidsdomeinen en niveau’s binnen de samenwerkingsverbanden van de regionale landschappen zijn immers een typisch voorbeeld van succes dankzij goede samenwerking tussen gemeenten – provincie – intermediare organisaties.”

Meer info: www.rlzzz.be

agenda: Verjaardagsfeest – 10 jaar RLZZZ

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Op dinsdag 7 december 2010 viert Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 10 jarig bestaan.

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën blaast 10 kaarsjes uit!
We trakteren onze natuur- en landschapsvrienden graag op een stevige streekdrank en serveren lekkere landschapstaart. Hiep en hoera! We hopen dat je mee komt vieren!

Sinds de erkenning in 2000 is het twijgje van het Regionaal Landschap uitgegroeid tot een stevige hoogstamboom. Tijdens ons verjaardagsfeestje rakelen we memorabele momenten op en klinken we samen op nog veel meer plannen en projecten voor de toekomst.

Dinsdag 7 december 2010  om 20.00 uur – Verjaardagsfeest!
Adres: Kasteel Coloma, Joseph Depauwstraat 25, Sint-Pieters-Leeuw
Graag vooraf een seintje: info@rlzzz.be, 02 452 60 45

Meer info: www.rlzzz.be

Share

Het Regionaal Landschap perst 20 ton appels tot 12.500 liter sap

SINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND: – De komende weken spoelt een zoete vloed van appelsap door onze regio. De mobiele fruitpers van het Regionaal Landschap zal op volle toeren draaien want meer dan 120 mensen hebben zich met hun onbespoten oogst ingeschreven.

Op vijf dagen zullen maar liefst 20 ton appels geperst worden tot… 12 500 liter natuurtroebel sap – dat is genoeg om 100 badkuipen te vullen. Dit tot grote vreugde van de eigenaars van hoogstamboomgaarden: in plaats van elk jaar een deel van de appeloogst te verliezen krijgen zij nu het sap van hun eigen fruit!

Het Regionaal Landschap organiseert vijf persdagen in de regio: vrijdag 24 september 2010 (Rink, Sint-Pieters-Leeuw), zaterdag 25 september (gemeentehuis, Herne), vrijdag 8 oktober (Waterhof, Gaasbeek-Lennik), zaterdag 9 oktober (parking De Meent,Alsemberg-Beersel) en zondag 10 oktober (Educatief Centrum Paddenbroek, Gooik).

Belangrijk: om fruit te laten persen moet je vooraf inschrijven via 050 78 11 94 of info@houtlandsetuinsappen.be . Dit is enkel nog mogelijk voor de persdag op vrijdag 8 oktober in Gaasbeek want al de andere dagen zijn volgeboekt!

De mobiele fruitpers is een technologisch wondertje dat spoelt, raspt, perst en pasteuriseert. Het gezonde sap wordt afgevuld op vacuüm vaatjes van 5 liter die tot twee jaar ongekoeld bewaren.

Deze fruitpersactie kadert in de provinciale biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’. Met de fruitpers willen we de hoogstamboomgaarden in de streek ondersteunen: eigenaars zijn trots op hun lekkere natuurproduct, en bijzondere soorten zoals de steenuil vinden hier voedsel, nestgelegenheid en rust. Surf naar www.koesterburen.be  of naar de website van je gemeente. Maak kennis met de koestersoorten en doe mee!

Het Regionaal Landschap wil iedereen, ook jou, warm maken voor natuur en landschap. Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 15 gemeenten en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland en de zuidelijke Zennevallei. Samen met jou werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van de streek.

Meer info: www.rlzzz.be

Mobiele fruitpers: tijdig reserveren

PAJOTTENLAND / SINT-PIETERS-LEEUW: – Schitterend wit in het voorjaar, lommerrijk in de zomer en smaakvol in de herfst… In het Pajottenland en de Zennevallei staan nog heel wat streekeigen hoogfruitstambomen met appels, peren, kersen, krieken, pruimen en andere smaakmakers.
Dankzij de mobiele fruitpers kan je je verse oogst gemakkelijk laten persen tot fris sap.

Het is een technologisch wondertje dat spoelt, raspt, perst en pasteuriseert. Het sap wordt afgevuld op vaatjes van 5 liter die twee jaar ongekoeld bewaren. Voor elk vaatje betaal je 5,50 euro (5 euro vanaf 500 liter). .

Lees zeker eerst even alle voorwaarden en info na.

Fruitpersdagen 2010:

  • vrijdag 24 september (Rink, Sint-Pieters-Leeuw)
  • zaterdag 25 september (parking gemeentehuis, Herne)
  • zaterdag 9 oktober (parking De Meent, Alsemberg-Beersel)
  • zondag 10 oktober (Natuureducatief Centrum Paddenbroek, Gooik)

Tijdig reserveren is verplicht via info@houtlandsetuinsappen.be
of 050 78 11 94
, dus niet via het Regionaal Landschap.

bron: www.rlzzz.be.

Share

Agenda: Wandeldag ‘Weg van de Liefde’

SINT-PIETERS-LEEUW / PEPINGEN: – Bruegel trekt z’n wandelschoenen aan! Bewandel het paradijselijke Pajottenland langs ons nieuwe wandelnetwerk met knooppunten in Gooik, Lennik, Pepingen en stukjes van Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. Het Wandelnetwerk Pajottenland opent officieel pas in september, maar je kan al eens voorproeven tijdens onze wandeldag ‘Weg van de Liefde… 1 miljoen vlinders’ op zondag 4 juli 2010 tussen 14u en 17u vanuit de Mansveldhoeve, Oudenaaksestraat 4, 1671 Elingen-Pepingen.

We verkennen een deel van het nieuwe wandelnetwerk in Pepingen, Lennik en Sint-Pieters-Leeuw met één miljoen vlinders in de buik. Fladder langs trage wegen en vlinderbermen en laat je meedrijven langs de vlinder- en liefdespoëzie en kunstwerken van Artselingen en Mansveld, www.mansveld.be.

Tussen 14u en 17u zijn er vrije wandelingen en om 15u ben je welkom voor een gegidste vlindertocht.

De nieuwe wandelkaart is er pas vanaf september maar wie op 4 juli komt wandelen krijgt alvast een gratis wandelkaart met de knooppunten in Lennik cadeau, samen met het ‘Lekker Weg’ bonnenboekje: 50 promotiebonnen bij handelaars langs trage wegen in het Pajottenland ter waarde van 250 euro.
Het nieuwe wandelnetwerk zal in totaal maar liefst 300 kilometer trage wegen – waarvan 42% onverhard – en 270 knooppunten tellen. Bij de nieuwe wandelkaart zal een aparte folder zitten met pittige tips en info over het landschap, de natuur en het rijke erfgoed van het Pajottenland. Kaarten zijn te koop vanaf september via www.toerismevlaamsbrabant.be.

We zoeken gemotiveerde vrijwilligers die minstens een paar keer per jaar één of meerdere trage wegen willen afstappen. Hangen alle wegwijzers van het netwerk nog juist? Is een zwerfvuilactie nodig? Blijft het wegje het hele jaar door vlot begaanbaar?
Alle opmerkingen geef je door zodat de verantwoordelijke diensten snel op de bal kunnen spelen! Ben jij de meter of peter die we zoeken? Geef je naam door aan inge.dooremont@rlzzz.be of kom langs op 4 juli. Je suikerbonen staan al klaar!

WIN een gratis wandelkaart:
Stuur een mailtje met je adres en schoenmaat naar info@rlzzz.be,
vermeld als onderwerp ‘Wandelschoenen van Bruegel’ en maak kans op een gratis wandelkaart!

Share

Wandelnetwerk Pajottenland breidt uit

SINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND: – Het vruchtbare Pajottenland heeft een bijzonder afwisselend landschap van groene valleien en weidse vergezichten.
Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën
Vanaf deze zomer kan je dankzij het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën (RLZZZ) het Pajottenland bewandelen met de ‘wandelschoenen van Bruegel’ langs een nieuw wandelnetwerk met knooppunten in Gooik, Lennik, Pepingen en een stuk van Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. De komende jaren zullen ook Bever, Galmaarden en Herne toegevoegd worden.

Lancering: juni 2010.
Wandeldagen:
– 4 juli in Pepingen, onder het thema ‘Weg van de Liefde’ ism Kunstencentrum Mansveld
– 8 augustus in Gooik en Roosdaal.

In totaal komen er 250 knooppunten om een eigen parcours uit te stippelen. Het wordt het grootste wandelnetwerk van Vlaanderen: 300 kilometer waarvan de helft op onverharde wegen.

Contact: Inge Dooremont, inge.dooremont@RLZZZ.be , 02 451 20 60

Share

Wijziging van het werkingsgebied regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën (RLZZZ) diende een aanvraag tot wijziging van het werkingsgebied in.

Hiermee wil het RLZZZ de uittreding van de gemeente Hoeilaart en de toetreding van de gemeente Affligem opvangen. De SAR Minaraad adviseert positief over de wijziging van het werkingsgebied, maar roept het RLZZZ en het RL Dijleland (RLD) op om een overgangsregeling af te spreken voor de gemeente Hoeilaart zolang die niet officieel kan toetreden tot de werking van het RL Dijleland.

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw werd opgericht in 1993. Het is een samenwerkingsverband van overheden en natuurverenigingen, landbouworganisaties, wildbeheerseenheden en toeristische verenigingen. Sinds 1998 zijn ze definitief erkend door de Vlaamse regering.

Ze worden gefinancierd door de Vlaamse overheid (Agentschap voor Natuur en Bos en Agentschap RO-Vlaanderen – Onroerend Erfgoed), de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Halle, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en tot nu toe Hoeilaart.

Meer info: www.rlzzz.be
bron: www.minaraad.be

Regionaal Landschap plaatst 65 nestkasten voor steenuilen

PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën start eind december met het plaatsen van nestkasten voor steenuilen in het Pajottenland en de Zennevallei. Tussen Kerst en nieuw worden 30 kasten geplaatst in tuinen van inwoners – aan bomen of gevels – en later zullen nog eens zo veel kasten in natuurgebieden opgehangen worden. Terwijl binnen de Kerstboom versierd wordt kruipen de medewerkers van het Regionaal Landschap dus liever buiten in de bomen.

De steenuilnestkasten van Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën werden gemaakt door de leerlingen van Don Bosco BuSO van Halle. Uilenkasten worden ook wel eens de ‘lofts’ van de nestkasten genoemd omdat het zeer grote exemplaren zijn, minstens een meter lang en 20 cm hoog. De kasten bestaan uit twee kleine ruimtes en een grote. Dit is om roofdieren weg te houden en om de uilen alle rust te gunnen.

De uilenkasten zullen verder opgevolgd worden. In samenwerking met de Vogelwerkgroep wordt elke kast op het einde van de lente gecontroleerd op bewoning en worden de steenuilen en jongen geringd zodat ze later herkend worden. In een aantal tuinen van inwoners die een kast plaatsen wordt ook op andere manieren gezorgd voor de steenuilen: knotbomen en hoogstamfruit, aanleg van een poel, een begraasd weilandje, een gifvrije groentetuin…
Een steenuilenpaar met kinderwens heeft het niet gemakkelijk: het zijn holenbroeders en ze zijn niet in staat om zelf een hol te maken. Steenuilkoppeltjes zijn trouwe dieren: ze blijven bij hun vaste partner en op hun vaste stek. Dat betekent dat de kinderen verstoten worden en dus zelf moeten zoeken naar geschikte schuilplaatsen en nestgelegenheid.
In het Pajottenland en de Zennevallei is de steenuil momenteel geen bedreigde diersoort, maar het landschap waarin de steenuil zich goed voelt verdwijnt beetje bij beetje. Door het verdwijnen van boomgaarden en houtkanten dreigt het aantal steenuilen sterk achteruit te gaan. Met extra nestgelegenheid, voedsel en schuilplekken kunnen we de soort een stevig handje helpen terwijl we tegelijk ons landschap verfraaien.

Koddige steenuil is een ‘mensenuiltje’

De steenuil is het kleinste uiltje dat bij ons voorkomt. Met zijn 24 centimeter is hij een echt ukje onder onze uilen. De steenuil ziet er koddig uit in een wit-bruin gevlekt verenkleed, maar zijn afgeplatte kop en citroengele irissen geven hem tegelijk een streng uiterlijk. Door zijn kleine en eerder plompe gestalte is het uiltje zeer herkenbaar.
Steenuiltjes zijn vanouds ‘mensenuiltjes’ want ze leven graag in de buurt van bewoning en mensen. Deze uilen houden van hagen, oude schuren, knotwilgen en boomgaarden om te broeden. Ze jagen op kevers, regenwormen en muizen. Soms zitten ze spiedend rond te kijken, maar vaak stappen ze gewoon door het hoge gras. Je kan steenuiltjes ’s nachts zien maar ook bij klaarlichte dag.

Meer info: Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën: Koen De Rijck, 02 452 60 45, koen.derijck@rlzzz.be – www.rlzzz.be. Contacteer Koen als je graag mee een steenuilkast wil gaan plaatsen: 0488 762 487 – enkel vanaf 26 december!

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 15 gemeentes en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland, de zuidelijke Zennevallei en een stuk Zoniënwoud. Samen met jou werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van onze mooie streek. Onze projecten steunen planten en dieren van bij ons, poelen, hagen, boomgaarden, trage wegen, knotbomen en landschap.

Share

Eerste faunaranden langs Pajotse akkers

logo-RLZZZPAJOTTENLAND: – Sinds twee jaar vraagt Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw aandacht voor de Veldleeuwerik, Geelgors, Kievit en andere bedreigde akkervogels uit het Pajottenland en de Zennevallei.
Intussen zijn een aantal concrete terreinmaatregelen uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, landbouwers en inwoners. In Pepingen en Lennik werden eind juni enkele faunaranden ingezaaid langs akkers. Deze faunaranden staan intussen in volle bloei en zijn een waar festijn voor de akkervogels. De randen zijn een absolute primeur voor het Pajottenland en krijgen veel aandacht van landbouwers en natuurbeschermers.

2009-09-03-FaunarandDe eerste faunaranden in onze regio werden ingezaaid op gemeentegronden en worden beheerd door de aangrenzende landbouwers of natuur- en landschapsteams van Pro Natura. Faunaranden zijn minimaal zes meter brede akkerranden met zowel hoge als lage begroeiing van kruiden en grassen. Op basis van ervaringen in Nederland werd een specifiek zaadmengsel gebruikt met o.a. klaproos, kamille, phacelia, kaasjeskruid en korenbloem. De akkervogels smullen ’s zomers van de extra insecten op de faunaranden en overleven ’s winters met de zaden en bessen die achterblijven.

Uit de eerste waarnemingen blijkt dat er nu al een aanzienlijke toename is van de akkervogels in de betrokken gebieden. Vooral Veldleeuweriken en Geelgorzen weten de faunaranden te vinden en waarderen. Het is de bedoeling dat dit succes andere gemeenten en landbouwers aanzet om op hun eigen terrein maatregelen te nemen voor akkervogels. De randen geven akkervogels ruimte en beschutting, terwijl akkerbouwers commercieel kunnen blijven boeren.

2009-09-03-graanstrookNaast faunaranden promoot het Regionaal Landschap nog andere terreinmaatregelen, o.a. aanplant van hagen langs akkers, een graanstrook niet oogsten in de winter, specifiek maaibeheer van grasranden… Deze maatregelen worden door de betrokken landbouwers gecombineerd. De maatregelen worden afgestemd op basis van waarnemingen van akkervogels. Op die manier wordt de juiste maatregel uitgevoerd op de juiste plaats en is er maximaal rendement voor de akkervogels.

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 15 gemeentes en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland, de zuidelijke Zennevallei en een stuk Zoniënwoud. Samen met jou werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van onze mooie streek. Onze projecten steunen planten en dieren van bij ons, poelen, hagen, boomgaarden, trage wegen, knotbomen en landschap. www.rlzzz.be.

Share

Gratis je knotboom laten snoeien?

2008-11-13-knotbomen 2008-11-13-knotwilgenrij
Het Regionaal Landschap doet er alles aan om de knotboom zo goed mogelijk te laten schitteren in het landschap. Om dit te bereiken moeten knotbomen onderhouden worden want, wanneer dat niet gebeurd, scheuren ze open onder het gewicht van hun eigen takken of worden ze ziek.

Heb je waardevolle, oude knotbomen staan die dringend aan onderhoud toe zijn en kan je zelf niet instaan voor het onderhoud? Aarzel niet en neem contact op met het Regionaal Landschap. Je kan ook het invulformulier op onze website invullen en opsturen naar Inge Dooremont.

Wij geven jouw aanvraag door aan een pool van geoefende knotters die op zoek zijn naar geschikte locaties. Jullie maken onderling de nodige afspraken omtrent datum, locatie, toegankelijkheid, … De knotter kan vrij beschikken over het brandhout. Het snoeihout wordt door de knotter verzameld op een stapel. Als eigenaar sta je in voor de verdere verwerking van het fijne hout.

Bron: Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw
Oude pastorie, Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek T: 02 452 60 45, F: 02 460 07 01
info@rlzzz.be, www.rlzzz.be

Sint-Pieters-Leeuw in de bres voor de Kievit.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw, haar landbouw-ers en het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën slaan de handen in elkaar om de akkervogels een hart onder de vleugel te steken. Samen willen we zo veel mogelijk maatregelen uitvoeren om het leven van onze akkervogels te vergemakkelijken. Daarnaast zijn een heel aantal vrijwilligers bezig met een jaar lang gericht akkervogels te tellen en te monitoren. Om alle inwoners te betrekken heeft Sint-Pieters-Leeuw symbolisch de Kievit geadopteerd. Er broeden nog behoorlijk wat kieviten in onze gemeente en met een beetje fantasie valt de typische kuif van de Kieivit te herkennen in het logo van Sint-Pieters-Leeuw.

Het komende jaar zal je de Kievit her en der zien opduiken tijdens evenementen en activiteiten.
Iedereen is welkom op de Gevleugelde wandeling op 19 oktober 2008 en ook de scholencross eind september staat in het teken van onze adoptievogel.
Als toemaatje zal de wachtmuziek van de gemeentetelefoons gaan klinken als het gezang van de Kievit!
(dubbelklik op onderstaande foto’s om in groot formaat te raadplegen)

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën: www.rlzzz.be

Dolgedraaide akkervogels!

 
Sint-Pieters-Leeuw / Pajottenland: – Steeds meer gemeentes in het Pajottenland krijgen meldingen over dolgedraaide akkervogels.  Op het rondpunt van Gooik heeft een grote Geelgors een laat paasei gelegd en tegen de gevel van het gemeentehuis van Herne is een klapwiekende Veldleeuwerik te pletter gevlogen (foto’s in bijlage). In Sint-Pieters-Leeuw signaleert heel wat schoolgaande jeugd dat overenthousiaste Kieviten hen belagen en in hun haar verstrikt zijn geraakt. Sommige mensen spreken van een ware aanval van onze boerennatuur. De burgemeesters en schepenen van de getroffen gemeentes zijn in spoedoverleg over dringend te treffen maatregelen, in samenwerking met het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw.

Meer info op 3 september!

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 15 gemeentes en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland, de zuidelijke Zennevallei en een stuk Zoniënwoud. Samen met jou werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van onze mooie streek. Onze projecten steunen planten en dieren van bij ons, poelen, hagen, boomgaarden, trage wegen, knotbomen en landschap.Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw
Oude pastorie, Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek
T: 02 452 60 45, F: 02 460 07 01
info@rlzzz.be, www.rlzzz.be

Fruitrally RLZZZ

2007-10-14_jvb-rlzzz-fruitrally.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw organiseerde zondagnamiddag in Rattendaal in Sint-Pieters-Leeuw een Fruitrally.

In de hoogstamboomgaarden kreeg men deskundige uitleg tijdens een fruitige wandeling die je van boomgaard naar boomgaard bracht. Je kon er deelnemen aan een boomgaardraadsel. De imker gaf uitleg over de fruitboombloesems die in het voorjaar voor de eerste honing zorgt. (bij RLZZZ is gisteren een cursus imker gestart. Maar je kan nog steeds inschrijven. Info www.rlzzz.be ). Er werden tips over snoeien gegeven en ecologische info. Er waren allerlei spelletjes voor de kinderen. En alles kon doorgespoeld worden met een versgeperst glaasje appelsap met een fruitgebakje.