logo-RLZZZPAJOTTENLAND: – Sinds twee jaar vraagt Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw aandacht voor de Veldleeuwerik, Geelgors, Kievit en andere bedreigde akkervogels uit het Pajottenland en de Zennevallei.
Intussen zijn een aantal concrete terreinmaatregelen uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, landbouwers en inwoners. In Pepingen en Lennik werden eind juni enkele faunaranden ingezaaid langs akkers. Deze faunaranden staan intussen in volle bloei en zijn een waar festijn voor de akkervogels. De randen zijn een absolute primeur voor het Pajottenland en krijgen veel aandacht van landbouwers en natuurbeschermers.

2009-09-03-FaunarandDe eerste faunaranden in onze regio werden ingezaaid op gemeentegronden en worden beheerd door de aangrenzende landbouwers of natuur- en landschapsteams van Pro Natura. Faunaranden zijn minimaal zes meter brede akkerranden met zowel hoge als lage begroeiing van kruiden en grassen. Op basis van ervaringen in Nederland werd een specifiek zaadmengsel gebruikt met o.a. klaproos, kamille, phacelia, kaasjeskruid en korenbloem. De akkervogels smullen ’s zomers van de extra insecten op de faunaranden en overleven ’s winters met de zaden en bessen die achterblijven.

Uit de eerste waarnemingen blijkt dat er nu al een aanzienlijke toename is van de akkervogels in de betrokken gebieden. Vooral Veldleeuweriken en Geelgorzen weten de faunaranden te vinden en waarderen. Het is de bedoeling dat dit succes andere gemeenten en landbouwers aanzet om op hun eigen terrein maatregelen te nemen voor akkervogels. De randen geven akkervogels ruimte en beschutting, terwijl akkerbouwers commercieel kunnen blijven boeren.

2009-09-03-graanstrookNaast faunaranden promoot het Regionaal Landschap nog andere terreinmaatregelen, o.a. aanplant van hagen langs akkers, een graanstrook niet oogsten in de winter, specifiek maaibeheer van grasranden… Deze maatregelen worden door de betrokken landbouwers gecombineerd. De maatregelen worden afgestemd op basis van waarnemingen van akkervogels. Op die manier wordt de juiste maatregel uitgevoerd op de juiste plaats en is er maximaal rendement voor de akkervogels.

Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 15 gemeentes en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland, de zuidelijke Zennevallei en een stuk Zoniënwoud. Samen met jou werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van onze mooie streek. Onze projecten steunen planten en dieren van bij ons, poelen, hagen, boomgaarden, trage wegen, knotbomen en landschap. www.rlzzz.be.

Share

%d bloggers liken dit: