PAJOTTENLAND: – De maatregelen van het Regionaal Landschap voor de bescherming van akkervogels werpen voor de derde winter op rij vruchten af.


Door veranderingen op het platteland vinden akkervogels moeilijk nog voldoende voedsel om te overleveren. Maar op percelen waar landbouwers gewassen lieten staan voor de akkervogels, komen soms honderden Geelgorzen massaal af op de aanwezige granen en zaden.

Landbouwers die zo’n overeenkomst afsluiten, engageren zich om gedurende één of vijf jaar diverse maatregelen te nemen voor de akkervogels. Zo kunnen zij bijvoorbeeld gewassen op het veld laten staan dat kan dienen als wintervoedsel voor vogels als Geelgors, Veldleeuwerik, Ringmus en Kneu.

Op die manier wil het Regionaal Landschap en de Vlaamse overheid met de hulp van de landbouwers de spectaculaire achteruitgang van akkervogels een halt toe roepen. Toen Vlaanderen in december een geruime tijd onder een dik sneeuwtapijt lag, kon iedereen met eigen ogen het nut van de akkervogelmaatregelen aanschouwen. Op de dichtgesneeuwde velden was over het algemeen geen vogel meer te bekennen, maar dat was niet het geval op de akkers waar graanranden bleven staan. Op die akkers bruiste het van het leven, en dat de hele winter lang. Op meerdere plaatsen hebben zich tientallen vogels verzameld waaronder grote aantallen Geelgorzen.

Op enkele graanranden in Galmaarden werd zelfs tot bijna 200 Geelgorzen waargenomen door de Vogelwerkgroep Cinerea. Rond de jaarwisseling werden zelfs een handvol Grauwe gorzen gespot! Deze zeldzame soort was al enkele jaren niet meer waargenomen in onze regio, en is een overduidelijk teken dat we de inspanningen moeten volhouden.

Ook rond Elingen en Gaasbeek werden heel wat overwinterende Geelgorzen en Gele kwikstaarten waargenomen. Hier worden graanstroken bij landbouwers aangevuld met kruiden- en braakstroken op terreinen van de gemeenten Pepingen en Lennik.

In totaal werd er door het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën bij zo’n 15 landbouwers meer dan 9 hectare graan opgekocht dat als wintervoedsel op het veld bleef staan. De Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant verleenden hiervoor financiële steun. Daarnaast werden 2 hectare bijkomende maatregelen genomen zoals het aanplanten van houtkanten en het inzaaien van kruidenstroken en grasranden.

Gezien de positieve resultaten en het groeiende draagvlak in de regio zoekt het Regionaal Landschap naar mogelijkheden om de acties verder te zetten, ook in tijden van besparingen. De mogelijkheden die de Vlaamse Landmaatschappij en Eco-Kwadraat hiervoor aanbieden moeten ten volle benut worden. Maar ook gemeenten kunnen een aardige duit in het zakje doen, zoals de gemeente Herne al van plan is.

Contact: Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën, Koen De Rijck, 02 451 20 58, koen.derijck@rlzzz.be.

Het Regionaal Landschap wil iedereen, ook jou, warm maken voor natuur en landschap.
Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 15 gemeenten en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland en de zuidelijke Zennevallei. Samen met jou werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van de streek.

Onze projecten steunen planten en dieren van bij ons, poelen, hagen, boomgaarden, trage wegen, knotbomen en het landschap in Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat – www.rlzzz.be.

%d bloggers liken dit: