Guy Jonville en David Van Vooren
Guy Jonville en David Van Vooren

SINT-PIETERS-LEEUW: – Leeuwse scholen dreigen 190.000 euro werkingsmiddelen te verliezen

David Van Vooren, politiek secretaris SP.A Leeuw legt uit:
De Vlaamse Regering wil de extra steun voor anderstalige en kansarme leerlingen in de basisscholen afschaffen. Tot nu toe krijgen scholen naast de reguliere werkingsmiddelen ook extra werkingsmiddelen op basis van de sociaaleconomische status van hun leerlingen. Dat betekent dat scholen die meer kinderen hebben van wie de moeder geen diploma heeft, het gezinsinkomen laag ligt, de ouders thuis geen Nederlands spreken of in een kansarme buurt wonen, extra personeel en werkingsmiddelen krijgen om deze kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

SP.A Sint-Pieters-Leeuw vroeg het gemeentebestuur hoeveel extra werkingsmiddelen de Leeuwse scholen via deze regeling krijgen. De gemeentelijke basisscholen ontvingen vorig schooljaar 155.000 euro. Hiervan ging 74.000 euro naar ’t Populiertje (Zuun), 62.000 euro naar De Wegwijzer in Ruisbroek en 19.000 euro naar Den Top (Leeuw-Centrum). Voor de scholen van het gemeenschapsonderwijs en het vrije net kon het gemeentebestuur geen cijfers bezorgen. Op basis van het aantal leerlingen en het leerlingenprofiel raamt SP.A de extra middelen voor deze scholen op 275.000 euro. Voor alle Leeuwse scholen samen gaat het dus om naar schatting 430.000 euro aan extra werkingsmiddelen die op basis van de sociaaleconomische indicatoren worden toegekend.

Een gelijkschakeling van de basistoelage voor alle scholen –een voornemen van de Vlaamse Regering- is onvoldoende om de geplande schrapping van deze middelen te compenseren. Dergelijke gelijkschakeling zal de Leeuwse scholen slechts 240.000 euro extra opleveren, 190.000 euro minder dan wat ze nu ontvangen.

Grootste impact in Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun
De impact zal het grootst zijn voor de scholen in Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun, die in verhouding meer leerlingen met een zwak sociaaleconomisch profiel hebben.Zo krijgt De Wegwijzer momenteel een extra bedrag van 256 euro per leerling. Bij een gelijkschakeling zal dat slechts 92 euro per leerling zijn. Het gaat dus over een behoorlijke hap uit het budget.

Het afschaffen van dit systeem zal een grote impact hebben op de mogelijkheden inzake omkadering van onze kinderen. In tegenstelling tot wat door sommige regeringspartijen wordt beweerd, dienen de extra werkingsmiddelen immers niet alleen “voor verwarming, kopieën of banken”. Het extra geld wordt vooral gebruikt voor didactisch materiaal en uitstappen, iets waar deze kinderen zeker nood aan hebben. In zijn antwoord op de vraag van SP.A bevestigde Burgemeester Deconinck dat de extra middelen in onze gemeente gericht worden ingezet.

De voorbije weken uitten diverse scholen, onderwijskoepels en gemeentebesturen kritiek op de geplande afschaffing van de middelen voor gelijke onderwijskansen. SP.A roept het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw op om zich aan te sluiten bij dit protest. SP.A kan zich niet inbeelden dat het gemeentebestuur machteloos zal toekijken terwijl onze scholen tienduizenden euro’s werkingsmiddelen dreigen te verliezen.

UPDATE vrijdag 23 januari:
– Aan de telefoon liet het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Crevits (CD&V) aan Ring-tv weten dat de cijfers van de Sp.a van Leeuw niet juist zijn. Het kabinet heeft het over een strategisch spelletje van de oppositie dat ook in andere gemeenten gespeeld wordt.

– Ook van schepen van onderwijs Gunther Coppens treedt de reactie van het kabinet van Crevits bij en reageert: ” Wat SpA doet is stemmingmakerij zonder de echte inhoud en vooral uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord weer te geven. Als N-VA willen wij vooral gaan voor leeringgebonden kenmerken eerder dan leerlingkenmerken. Leerlingkenmerken houdt momenteel in dat er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met diploma moeder, studiebeurs, etc terwijl leerlinggebonden kenmerken inhoudt dat we vooral willen rekening houden waarmee het kind zelf baat heeft. Daarmee bedoelen we dat een kind dat dyslexie heeft meer aandacht verdient omwille van zijn of haar dyslexie dan omwille van het feit dat moeder al dan niet een diploma secundair onderwijs heeft. Kinderen kansen bieden daar draait het om en niks anders..

%d bloggers liken dit: