2015-01-21-infovergadering_Witte-Roos_02SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Woensdagavond had in het Colomakasteel een 2de infoavond voor wijk Brucom/Witte Roos plaats. Er werd aan de bewoners een stand van zaken gegeven betreffende de bouw van 7 Windturbines door de groepen: Ecopower – We-Power / Electrabel / Enervest.

Verscheidene buurtbewoners waren bezorgd voor de geluidsoverlast die er extra bijkomt bij de reeds bestaande bedrijven langs het kanaal Brussel-Charlerloi. Namelijk windturbines mogen volgens de VLAREM wetgeving meer decibels produceren dan de reeds bestaande klasse 1 bedrijven die zich in de zone bevinden. Dus eens de windmolens er staan kunnen deze bedrijven aantonen dat het omgevingsgeluid luider is en kunnen zij ook meer “getolereerd” lawaai maken.

De Drie projecten worden in 3 fases gerealiseerd:
2015-01-21-grondplan-plaatsing-7-windturbinesFase 1: 3 windturbines Ecopower/ WE Power
– Start grondwerken: juni 2015
– Start bouw windturbine: september 2015

Fase 2: 2 windturbines Electrabel
– Start bouw: 2016

Fase 3: 2 windturbines samenwerking Enervest/Electrabel
– Weigering milieuvergunning werd in beroep bevestigd
– Nieuwe vergunning aan te vragen
– Start bouw: 2017

Verloop van het bouwproces dit jaar van Fase 1: 3 windturbines Ecopower – WE Power

2015-01-21-voorbeeld-plaatsing-gondel
Voorbeeld van een Ecopower project.

Gekozen type:
• Senvion MM92 – hoogte 100m – rotordiameter 92,5m – 2,05 MW vermogen
• Bij keuze werd rekening gehouden met het brongeluid van de windturbine
Jan De Pauw, EcoPower: ” Momenteel lopen de prijsaanvragen en worden bestellingen geplaatst. De drie molens komen langs de kanaaloever tussen Lot en Brukom en worden langs de kant van Sint-Pieters-Leeuw gebouwd. Omwille van de woningen in de omgeving kozen we voor een type met het minste bromgeluid. Om de windmolens te bouwen, gebruiken we het jaagpad langs het kanaal als werfweg.”

• Planning uitvoering:
– Aanleg toegangswegen: juni 2015
– Aanleg kraanplatform: juni 2015
– Aanleg elektriciteitskabels: juni 2015
– Bouw fundering: juni 2015
– Aanvoer onderdelen: eind augustus 2015
– Opbouw windturbines: september 2015
– Oplevering: Eind 2015

Geluidsimpact fase 1+2+3:
Er zal steeds aan VLAREM-wetgeving voldaan worden voor het hele windturbinepark.

Impact slagschaduw
Voor elk slagschaduwgevoelig object (woning, kantoorgebouw, …) mag de totale impact van alle windturbines maximaal 8u/jaar en 30 min./dag zijn.
Hoe wordt de totale slagschaduw beperkt?
1. Sensors op de windturbines nemen waar wanneer de zon schijnt.
2. Software controleert welke objecten impact ondervinden en hoeveel impact deze objecten reeds ondervonden hebben.
Hierbij wordt rekening gehouden met alle windturbines van het park.
3. Indien de maxima bereikt worden, wordt de windturbine die de impact veroorzaakt automatisch tot stilstand gebracht.

Centraal meldpunt voor opmerkingen en vragen
Tijdens uitbating wordt een centraal meldpunt (vermoedelijk telefoonnummer) voor het hele park opgericht waar buurtbewoners terecht kunnen met al hun vragen en opmerkingen.
De vragen en opmerkingen belanden steeds bij alle betrokken partijen.
Indien gewenst door de gemeente, kunnen buren vragen en opmerkingen aan de gemeente melden, die dit dan doorgeeft aan het meldpunt.

Opvolging
Volgend jaar zal door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een volgende en derde infoavond voor een nieuwe stand van zaken ingepland worden.

Meer info over de verschillende projecten

%d bloggers liken dit: