VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant voerde de voorbije twee jaar een brede analyse en studie van de detailhandel uit. Deze studie kadert in het project ‘Kennisnetwerk Detailhandel in Vlaanderen’, een initiatief van de vijf Vlaamse provincies en het Agentschap Ondernemen met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
2015-01-22-detailhandel-01 2015-01-22-detailhandel-02
De detailhandel geeft in Vlaams-Brabant werk aan 43.325 personen’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. ‘Dat is belangrijk genoeg om deze economische sector onder de loep te nemen. De studie brengt op eenduidige wijze een volledig zicht op de detailhandelssituatie en -ontwikkelingen in de vijf Vlaamse provincies. Per gemeente is een feitenfiche beschikbaar, waarin data over het detailhandelsaanbod, de koopstromen en de bezoekmotieven zijn opgenomen. De gemeentelijke SWOT-fiches bevatten een sterkte-zwakteanalyse aangevuld met een aantal beleidsaanbevelingen’.

Belangrijkste conclusies
In Vlaams-Brabant is er een relatief beperkt aanbod in oppervlakte (1.512.748 m²) én per 1.000 inwoners (1.613 m²/1.000 inwoners).
Buiten de kernen is er een sterk ontwikkeld aanbod, ook op bedrijventerreinen: 23,7% van de detailhandel bevindt zich op bedrijventerreinen.
De internetaankopen zijn het hoogst in de provincie Vlaams-Brabant en in het bijzonder voor periodieke goederen (4,1% in geldelijke bestedingen).
Er is veel koopvlucht naar de andere provincies en vooral naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: dagelijkse goederen (bv. etenswaren): 8,23%; periodieke goederen (bv. kleding): 33,19%, uitzonderlijke goederen (bv. auto): 18,62%, horeca: 20,37% en cultuur: 37,90%.
De leegstand per 1.000 inwoners is relatief beperkt (83,2 m²/1.000 inwoners), maar deze is wel sterk gestegen van 53.706m² (2008) naar 92.119m² (2014). De verwachting is dat deze nog zal toenemen door de opschaling en filialisering in de sector. De kleine panden gaan er tussenuit.
De aantrekkingskracht van grotere steden zal op peil blijven, maar de druk op de kernwinkelgebieden in middelgrote en kleinere gemeenten zal blijven toenemen. Er lijkt een organische hiërarchie te ontstaan.
Het beperken van grootschalige nieuwe clusters die nog meer druk op de kernen zouden kunnen zetten, is dan ook wenselijk.
Extra investeren in de bestaande winkelgebieden is noodzakelijk om deze voldoende aantrekkelijk te houden voor de consument (grotere panden, goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen, hogere verblijfskwaliteit en beleving).

Interprovinciale beleidsvisie detailhandel
Detailhandel is verweven met andere functies zoals wonen, horeca of leefmilieu en creëert omzet en werkgelegenheid, draagt bij tot de attractiviteit van gemeenten en de leefbaarheid van kernen.

Daarom hebben we een beleid ontwikkeld voor detailhandel en zijn er voor de gemeenten beleidsinstrumenten uitgewerkt. Dit plan gaan we afstemmen met andere beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke planning, mobiliteit, leefmilieu en toerisme. Samenwerking over de gemeentelijke en provinciale grenzen is een must zodat gemeenten onderling kunnen afstemmen en elkaar aanvullen in plaats van elkaar te beconcurreren’, besluit gedeputeerde Marc Florquin.

De infofiches per gemeente vind u via www.detailhandelvlaanderen.be

%d bloggers liken dit: