SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond had in het Colomakasteel een 2de infoavond voor wijk Brucom/Witte Roos plaats.
Zo werd een stand van zake gegeven hoe men er de wateroverlast in de wijk gaat aanpakken.
2015-01-21-infovergadering_Witte-Roos_01
An Van de Sype van Arcadis kwam de inwoners uitleggen dat eind 2014 de resultaten van een Hydronautstudie  in de gemeente hadden uitgewezen dat 3 dossiers, waaronder de wijk Witte Roos, prioriteit moesten krijgen in de gemeente om de wateroverlast aan te pakken.

archieffoto Uylenbroekstraat 2011
archieffoto Uylenbroekstraat 2011

De historiek leerde dat het regenwater van de wijk de Witte Roos geloosd wordt in de Lotbeek en dat dus de waterstand van deze provinciale beek bepaalt welk afvoerdebiet er is van dit regenwater. Kleine ingrepen in het verleden (ruiming Lotbeek, aanpassing riolering in de Uylenbroekstraat) hadden weinig effect.

Met de hydraulische berekening kreeg men inzicht in het hydraulisch functioneren van het stelsel via bestaande databank, informatie bewoners, gemeente, rioolbeheerder Vivaqua, provincie. Zo kon men een computer model opbouwen van de bestaande toestand en naar hydraulische oplossingen zoeken. De studie heeft nu 4 werkpunten naar voor gebracht:

Voorgestelde oplossing
•Overstort kruispunt Tobie Swalusstraat en Patrijzenlaan (i.p.v. vermazing)
•Extra overstort in weide tussen T. Swalusstraat en Ferdinand Uylenbroeckstraat
•Vernieuwing van overstort op kruispunt Fazantenlaan x Ferdinand Uylenbroeckstraat – geen instroom van waterloop in riolering meer
•Gescheiden riolering in Jan Baptist Bosmansstraat (deel) + twee overstorten + RWA-bufferbekken + herprofileren Lotbeek

Opvolging en planning
•Ontwerp dit jaar in detail uitwerken
•Finaliseren overeenkomst met Provincie voor invloed op de Lotbeek
•Aankoop realiseren van terrein voor aanleg bufferbekken
•Kredieten in de meerjarenplanning vastleggen.
•Planning uitvoering vastleggen.

Na circa één jaar zal een volgende en derde infoavond voor een nieuwe stand van zaken ingepland worden.

%d bloggers liken dit: