inschrijven: workshopreeks – Gidsen voor kinderen voorjaar 2018

2017-12-12-flyer-workshopreeksPAJOTTENLAND/ZENNEVALLEI: – Kinderen zijn de erfgoedliefhebbers van de toekomst.
Hoe kan je hen op een originele manier boeien tijdens een rondleiding in het museum? Wat boeit hen? Hoe kan je ze actief betrekken bij een rondleiding? Hoe kan je een gezin rondleiden?

Deze vragen staan centraal in de workshopreeks ‘Gidsen voor kinderen’ die doorgaat op 3 verschillende locaties in de regio in het voorjaar van 2018.

Deze reeks is een initiatief van het educatie-overleg PZ en een organisatie van de erfgoedcel, Den Ast Halle, Kasteel van Beersel, Kasteel van Gaasbeek en FeliXart Museum.

Wat?
In de workshops krijg je eenvoudige tips & tricks om jouw rondleiding op kinderen af te stemmen en maak je kennis met enkele boeiende praktijkvoorbeelden. Met de opgedane inzichten gaan we praktisch aan de slag.
Je kan inschrijven voor de hele workshopreeks, maar ook per workshop afzonderlijk.
De workshops zijn zowel voor beginnende als ervaren gidsen.
Deelnemers kunnen na de reeks contactgegevens uitwisselen met de musea die educatieve gidsen zoeken.

Programma
WORKSHOP leefwereld
Zaterdag 27 januari 2017, 10u-14u, Museum Den Ast Halle (meiboom 16, 1500 Halle)
Wat boeit kinderen? Hoe evolueren hun interesses en hun kennis? Dompel je onder in de leefwereld van kinderen en zoek mee naar manieren om dit toe te passen in een rondleiding.
Lesgevers: Sven De Maertelaere (Artevelde hogeschool) en Karen Vanbuggenhout (Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei)

WORKSHOP methodieken en interactie
Zaterdag 24 februari 2017, 10u-14u, Brasserie de 3 fonteinen (Herman Teirlinckplein 3, 1650 Beersel)
Hoe kan je kinderen actief betrekken bij een rondleiding? Maak kennis met leuke technieken om een ‘gewone’ rondleiding interactief te maken.
Lesgevers: Geertje Cools (freelance gids) en Annelies Lust (Kasteel van Gaasbeek)

WORKSHOP rondleiden voor gezinnen
Zaterdag 24 maart 2017, 10u-14u, FeliXart Museum, Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos
Hoe kan je jong en oud tegelijk boeien in het museum? Krijg handige tips om gezinnen rond te leiden en om één verhaal om diverse manieren te vertellen.
Lesgevers: Chris Ferket (Mooss) en Caroline Meert (FeliXart)

Inschrijven en kostprijs
– je kan inschrijven voor de hele workshopreeks, maar ook per workshop afzonderlijk
– 1 workshop= 10 euro, 3 workshops= 25 euro (in de prijs zit drank, lunch en cursusmateriaal inbegrepen)
– inschrijven via annelien@erfgoedcelpz.be of 0497 52 47 03, ten laatste 14 dagen voor de workshop

Meer info: www.erfgoedcelpz.be/vorming-workshopreeks-gidsen-voor-kinderen

Minister Gatz stelt strategische visienota voor over Cultureel-erfgoedwerking

VLAANDEREN: – Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn strategische visienota met zijn beleidsprioriteiten voor een betere ondersteuning van de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen aan de Vlaamse Regering voorgesteld.


In het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 staat voor de allereerste keer een strategische visienota ingeschreven. Met dit nieuwe instrument legt de minister zijn strategische visie en beleidsaccenten vast voor de ‘grote erfgoedronde’ voor cultureel-erfgoedorganisaties voor de beleidsperiode 2019-2023. De visienota omvat de prioriteiten bij de ondersteuning van musea, culturele archiefinstellingen erfgoedbibliotheken en van cultureel-erfgoedorganisaties en lokale besturen die een dienstverlenende rol opnemen.
Lees meer over de Strategische Visienota – klik hier (PDF 1Mb)  

2014-10-08-Sven-Gatz-spreektMinister Gatz: “De hoofddoelstelling van mijn cultureel-erfgoedbeleid is duurzaam en kwaliteitsvol zorgen voor en omgaan met ons cultureel erfgoed. Zo blijft het betekenis hebben vandaag en kunnen we het ook doorgeven aan de volgende generaties.”

Vier krachtlijnen staan centraal:
– We versterken de collecties in Vlaanderen;
– We verbinden waar mogelijk ons roerend erfgoed (o.a. kunstwerken, manuscripten, werktuigen) en immaterieel erfgoed (o.a. tradities, gebruiken, vaardigheden, rituelen);
– We zetten in op meer samenwerking en afstemming gericht op meer slagkracht en minder versnippering in de Vlaamse cultureel-erfgoedsector;
– We mikken op een brede participatie en diversiteit

Het cultureel-erfgoedveld in de toekomst
Minister Gatz wil samen met de lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een gevarieerde aanwezigheid van cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel waarborgen.

Cultureel-erfgoedorganisaties, van lokaal tot internationaal niveau, zijn daarbij cruciaal. Ze werken duurzaam en kwaliteitsvol vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het doorgeven van cultureel erfgoed. Collectiegericht denken – in de brede zin – staat centraal.

Met de projectsubsidies kiest minister Gatz ervoor om een dynamische cultureel-erfgoedwerking te stimuleren. Projecten met volgende inhoudelijke accenten krijgen voorrang:
– waardering van cultureel erfgoed;
– participatie;
– samenwerken met andere beleidsdomeinen;
– opstap naar een landelijke indeling of aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling;
– internationale (samen)werking.

In het uitvoeringsbesluit bij het Cultureel-erfgoeddecreet worden meer gedetailleerde voorwaarden en criteria opgenomen om deze strategische visie en beleidsaccenten in de praktijk te brengen. Dat uitvoeringsbesluit werd vandaag ook voor de eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei bedankt vrijwilligers

PAJOTTENLAND: – Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei een eindejaarsdrink met erfgoedmarkt voor iedereen die enthousiast is voor erfgoed.
Vrijdag 5 december 2014 was tevens “De dag van de vrijwilliger” daarom bedankten de aanwezige erfgoedwerkers en politici alle vrijwilligers die zich tijdens het jaar inzetten voor erfgoed.

2014-12-05-eindejaarsdrink-erfgoedcel_04-bedankt-vrijwilligers
15 organisaties uit de hele regio Pajottenland en Zennevallei waren present op de erfgoedmarkt. Zo’n 160 erfgoedwerkers, politici, vrijwilligers en enthousiastelingen brachten een bezoekje.

Tijdens de toespraken werd er teruggeblikt naar de succesvolle projecten en samenwerkingen van de erfgoedcel uit het verleden zoals de mobiele expo rond WO I, erfgoeddag en het heemkringenoverleg. Erfgoedcelcoördinator Koen blikte ook vooruit op de nieuwe beleidsperiode die ingaat in 2015. Ondanks de besparingsmaatregels belooft de toekomst een voortzetting van het goede werk. De erfgoedcel blijft advies en ondersteuning verzorgen voor voor iedereen die dit nodig heeft.
2014-12-05-eindejaarsdrink-erfgoedcel_01 2014-12-05-eindejaarsdrink-erfgoedcel_02
Meer info: www.erfgoedcelpz.be

Gezocht: boeiende verzamelingen

PAJOTTENLAND: – Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei is op zoek naar boeiende verzamelingen.
2014-08-15-collectie-Fons
Boeiende collecties vinden we vaak in musea, bij heemkundige kringen of in kerken. Vaak zijn de bijzonderste erfgoedparels echter bij verzamelaars thuis te vinden. Heb jij een bijzondere verzameling oude typemachines, telefoons,…? Legde je een collectie aan rond het werk van een kunstenaar of kwamen enkele boeiende objecten in je handen via een erfenis? Sta je ervoor open om die collectie eenmalig aan het publiek te tonen?
Laat het Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei weten via karen@erfgoedcelpz.be of 02 451 69 49.

Oproep: Foto’s en oorlogsverhalen 1914-1918 gezocht

herdenking_1914-1918_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Voor de herdenking van de Groote Oorlog organiseert de dienst Toerisme en Erfgoed van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, in samenwerking met een werkgroep van vrijwilligers, de Gemeentelijke Werkgroep voor Heem- en Volkskunde en de Leeuwse Erfgoedcel, van 16 november tot 17 december 2014 een tentoonstelling ‘Leeuw in WO I’ in Cultuurcentrum Coloma.

De Leeuwse erfgoedcel vraagt inwoners mee te werken door foto’s, affiches, documenten, voorwerpen die te maken hebben met de oorlogsjaren in Groot-Leeuw,te laten scannen, uit te lenen of te Leeuwse-Erfgoedcel_logoschenken.
.
Meer info: dienst Erfgoed T 02 371 22 62, toerisme@sint-pieters-leeuw.be


Tentoonstelling Leeuwse Erfgoedcel: “schatten van foto’s” in LDC Negenhof.

2014-02-14-fotoTentoonstelling-erfgoedcel_zilverlinde_02Nog tot 6 juni 2014 zijn in LDC Negenhof een 25tal  uitvergrotingen te bewonderen van foto’s van het vroegere Sint-Pieters-Leeuw die de inwoners het afgelopen jaar bij de Leeuwse Erfgoedcel binnenbrachten of afstonden.

Op 15 mei 2014 is Patrick Huybrechts van de Leeuwse Erfgoedcel te gast in lokaal Dienstencentrum Negenhof.
vanaf 14u kan iedereen die thuis foto’s heeft die iets vertellen over het verleden van onze gemeente deze ter plaatse laten scannen. U krijgt de foto’s onmiddellijk terug mee.

Meer info: Patrick Huybrechts via 0497/51 68 71 of kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be .

Project: Pajottenland Zennevallei 14-18

2014-02-01-de-eerste-wereldoorlog_100-jaar-laterREGIO: – Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei werkt samen met cultuurdiensten en -organisaties, vredescomités en erfgoedverenigingen om de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in de regio te ontsluiten en een evenwichtig, divers en sereen herinneringsprogramma aan te bieden.

Met de projectwebsite www.pajotzenne14-18.be en het bijhorende logo willen ze alle evenementen van de zestien gemeenten en de ondersteunende acties van de erfgoedcel verzamelen.

2014-02-01_1914-1918_pajottenland-zennevallei_06
Koen Demarsin (erfgoedcel), Evelien D’Haes (projectmedewerker), Marc Snoeck (voorzitter Raad van bestuur Erfgoed), Diane Van Hove en Peter Lacres

De website is zeker geen eindpunt, maar eerder een verzamelbox van wat er opgespoord wordt en te beleven valt rond erfgoed van de Grote Oorlog.
Heb je zelf nog interessante plannen, vragen tips of materiaal.
Neem dan zeker contact op met projectmedewerkster Evelien via: evelien@erfgoedcelpz.be

– Een schoenenwinkel in Dilbeek wordt in 1914 leeggemaakt en opgevuld met stro om Duitse soldaten te slapen te leggen,…
– Op zaterdag 30 juni 1917 voert een trein 1700 vluchtelingen vanuit Geluwe naar Ternat, waarna de tocht op boerenkarren verder ging. Verschillende families komen zo uiteindelijk in Gooik terecht,…
– In 1918 wordt een groot aantal brouwketels vanwege het koper in beslag genomen, wat een (tijdelijk) einde maakt aan het lokale bierbrouwen,…

Deze verhalen willen ze met het project Pajottenland Zennevallei 14-18 verzamelen.

Het Pajottenland en de Zennevallei werden door de Duitse troepen snel als bezet gebied beschouwd. Het grote wapengekletter ging dus aan ons voorbij, maar de jaren onder vreemd bewind lieten wel degelijk hun sporen na.
Talloze vaders die naar het front vertrokken en misschien niet meer terugkeerden, de opeisingen van mankracht en materiaal, de vluchtelingenproblematiek en het tekort aan voedsel…..
De impact van de Groote Oorlog op het dagelijkse leven van de burgers, de persoonlijke drama’s en de kleine anekdotes vormen de focus van het project.

Ondersteuning
De Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei ondersteunt graag alle initiatieven die rond het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in de regio georganiseerd worden om samen het verhaal van de Groote Oorlog te vertellen. Daarom geven ze gemeenten, verenigingen, archieven, musea, cultuur- en erfgoedraden, vredescomités, maar ook scholen en jeugdbewegingen die in de herdenkingsperiode 2014-2018 een erfgoedactiviteit organiseren een duwtje in de rug.

Communicatie

Als jouw vereniging een activiteit rond de Eerste Wereldoorlog op poten zet, verspreiden zij het nieuws. Ze nemen jouw initiatief op in de nieuwsbrief en vermelden je project op de Facebook pagina en deze projectwebsite. Plaats je activiteit zeker ook in de UIT-databank in de kijker met de tag ‘Groote Oorlog’. Zo kom je automatisch op de kalender van de projectwebsite, de provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Breng de erfgoedcel dus zeker op de hoogte van je ideeën via evelien@erfgoedcelpz.be!

Een impulsbedrag

Ben je een organisatie, school, raad, vereniging…uit één van de deelnemende gemeenten (Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en vzw ‘de Rand’ voor de gemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode) en organiseer je een project rond het erfgoed van 14-18 dan kom je in aanmerking voor een impulsbedrag van maximum 500€. Iedereen die een tentoonstelling, lezing, workshop, herdenkingsmoment of een andere activiteit uitwerkt, kan op elk moment een aanvraag indien voor financiële steun. Alle info over de voorwaarden en procedure kan je terugvinden bij de downloads, projectbundel impulsbedrag. De erfgoedcel neemt dan zo snel mogelijk contact met je op voor een eventuele verdere bespreking en/of goedkeuring.

Deze diashow vereist JavaScript.


EDUCATIE
Het verleden hoeft niet per se stoffig en verleden tijd te zijn, maar kan soms sterk gelinkt zijn aan het heden. Beelden van de burgeroorlog in Zuid-Soedan of de gevechten in de Centraal-Afrikaanse Republiek verschillen schrikwekkend weinig met die van de Eerste Wereldoorlog. Met alle commotie rond 100 jaar Groote Oorlog -het thema is niet uit het nieuws weg te denken- is het belangrijk dat kinderen en jongeren het oorlogserfgoed leren kennen. Daarom werd in het project Pajottenland Zennevallei 14-18 ook een educatief luik opgenomen.

INSPIRATIE
Inspiratie nodig voor je project? De publicatie ‘14-18 van dichtbij’ reikt relevante invalshoeken, bronnen en mogelijkheden om te actualiseren aan. Wie een educatieve activiteit op poten wil zetten, moet zeker eens de handleiding rond herinneringseducatie doornemen voor tips om op een kwalitatieve manier met het thema om te gaan.
Wil je op onderzoek uitgaan? Start dan best in het gemeente- of stadsarchief waar je registers van de burgerlijke stand, de boekhouding, maar vaak ook briefwisseling of aanplakaffiches kan vinden. Ook de archieven van het OCMW, de kerkfabriek en de parochie kunnen interessant materiaal bevatten. Verder loont het de moeite om een bezoek te brengen aan het Algemeen Rijksarchief in Brussel, het archief van de Provincie Vlaams-Brabant, het documentatiecentrum van het Legermuseum waar je informatie kan vinden over soldaten, vluchtelingen, gedeporteerden, verzetsleden en oorlogsmonumenten.
Zie je door de bomen het bos niet meer? Hans Van den Bosch, archivaris in Beersel, stelde een handige zoekwijzer voor de Eerste Wereldoorlog. De zoekwijzer geeft je heel concreet aan waar je welke informatie kan terugvinden. Handig! De zoekwijzer kan je aanvragen via evelien@erfgoedcelpz.be

Mobiele expo
Vlaanderen focust volgend jaar volop op de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog en ook de erfgoedcel kon niet achterblijven. In 2014 gaat het project ‘Pajottenland Zennevallei 14-18’ officieel van start. Er worden door de 16 gemeenten, cultuur- en erfgoedraden, vredescomités en lokale verenigingen tal van activiteiten rond de Eerste Wereldoorlog georganiseerd, die door de erfgoedcel worden begeleid en ondersteund. Bedoeling is om samen het verhaal van de Groote Oorlog naar het publiek te brengen.
Daarom ontwikkelt de erfgoedcel in samenwerking met een ontwerpbureau een interactieve en mobiele expo rond de Eerste Wereldoorlog, waarbij de focus ligt op lokale verhalen en het dagelijks leven tijdens die periode in de 16 gemeenten van de regio Pajottenland en Zennevallei. De inhoud wordt enerzijds aangeleverd door materiaal van lokale verenigingen, archieven en musea, aangevuld met hetgeen in het wordt verzameld in het kader van het project.
Deze expo zal relatief eenvoudig te transporteren, op te bergen en op te stellen -bijvoorbeeld in het cultureel centrum, het gemeentehuis, de bibliotheek- zodat de tentoonstelling gemakkelijk doorheen de regio kan reizen. Doel is een interactieve opstelling, waar zowel beeld, als woord en klank worden gecombineerd en waar bezoekers kunnen luisteren, voelen en snuisteren. Op die manier reist het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog de regio rond.
Meer info over het concept, inhoud en uitleenvoorwaarden volgen snel!

Meer info: www.pajotzenne14-18.be 

Zie ook onze eerder gepubliceerde Leeuwse artikel:
07/11/2013 – Werkgroep Herdenking Eerste Wereldoorlog
04/10/2013 – Nieuwe bibtrolley: De Eerste Wereldoorlog
27/03/2013 – startvergadering herdenking Eerst Wereldoorlog

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei zoekt nieuwe medewerker

erfgoedcel_Pajottenland-Zennevallei_logoPAJOTTENLAND: – Om de groeiende werking te versterken, is de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei momenteel op zoek naar een nieuwe medewerker (m/v). Hij/zij zal instaan voor de deelwerkingen ‘omgevingsanalyse en interne vrijwilligerswerking’ en ‘ondersteuning van erfgoedactoren’.
Kandidaten beschikken over een bachelordiploma (of gelijkwaardig). Solliciteren voor deze voltijdse functie kan nog tot en met 30 december 2013. Je vindt de volledige vacature op www.erfgoedcelpz.be.

nieuw boek: Bewogen tijd. Eeuwen onderweg in Pajottenland en Zennevallei

2013-12-02-boek_bewogen-tijdPAJOTTENLAND: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei stelt het snuisterboek ‘Bewogen tijd. Eeuwen onderweg in Pajottenland & Zennevallei’ voor.

Hoe komt het dat anticonceptie het aantal bedevaarders naar Halle een knauw gaf? Is het stratenplan van New York echt gebaseerd op dat van Liedekerke? Weet u hoe een Pamelse wagenmaker erin slaagde de allereerste fiets na te bouwen? Waarom kreeg de Halse cellist Servais op concertreis problemen met de douane? Hoeveel kilo aardbeien mocht een boer uit het Pajottenland meenemen op de tram naar Brussel? En kent u eigenlijk het recept voor holle wegen op grootmoeders wijze? U leest het (en nog veel meer) in dit nieuw boek over mobiliteit in het Pajottenland en de Zennevallei van de prehistorie tot nu. Inclusief cd met persoonlijke verhalen en andere geluidsfragmenten.

We leven in een bewogen tijd. Maar dat is niet nieuw:… in dit boek ontdek je immers meer over (letterlijk en figuurlijk) bewogen tijden die het Pajottenland en de Zennevallei gekend hebben. Dat de regio zich centraal in Vlaanderen bevindt, net naast Brussel en de taalgrens, heeft immers door de eeuwen heen voor spectaculaire verhalen over het ‘onderweg zijn’ gezorgd. Futuristische uitvindingen, miraculeuze heiligen, noeste arbeid of de zoektocht naar zuivere lucht hebben eeuwenlang mensen en voertuigen in beweging gezet in de streek.

Verwacht geen historisch verslag van de ontwikkelingen in de mobiliteitssector, wel een lees-, kijk- en luisterboek. Of noem het gerust een snuisterboek waarin je kennismaakt met bijzondere regiobewoners, aparte verhalen en grappige weetjes. Waarin je, of je nu in de regio woont of er enkel passeert, de regio Pajottenland en Zennevallei op een nieuwe en verrassende manier leert kennen. Je zal met een andere blik kijken naar deze bijzondere regio als je, ergens onderweg, in één van onze dorpen belandt!

Deze publicatie vloeide voort uit het project Terug in de MobiliTIJD dat de voorbije twee jaar in de regio liep, op initiatief van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen Erfgoedcel PZ, de kleine expeditie en uitgeverij De Draak en kwam tot stand met hulp van tal van erfgoedverenigingen en -organisaties.
Je kan de publicatie voor 14,95 euro aankopen via de erfgoedcel. Op vrijdag 6 december wordt de publicatie voorgesteld in GC Het Koetshuis om 19u30 (promoprijs 13 euro).

Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei zoekt pendelverhalen

erfgoedcel_Pajottenland-Zennevallei_logoPAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – In december brengt de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei een publicatie uit over de geschiedenis van mobiliteit in de regio. geen historisch verslag maar een boek vol verhalen, foto’s, getuigenissen. De geschiedenis vergelijken zgraag met de huidige situatie en daarom hebben ze jouw hulp nodig!

Woon jij in de regio Pajottenland Zennevallei maar werk je in Brussel, Leuven, Gent of een andere plek buiten de regio. Of is het net omgekeerd? Je werkt in de regio maar je woont op een andere plek?
Je pendelt heen en weer met de trein, tram, bus, je auto of misschien zelfs een ander voertuig?
Wij zijn op zoek naar jouw pendelverhaal!

2012-autostrade-Brusselse-Ring_Vorst_Ruisbroek treinstaking_station-Ruisbroek
Voor het hoofdstukje werken/wonen in de publicatie over mobiliteit in het Pajottenland/Zennevallei willen we graag een collage maken met ‘hedendaagse’ pendelverhalen.
Daarom willen we aan de hand van de korte vragenlijst hieronder (5 minuutjes) zoveel mogelijk content verzamelen.
Ben je zelf een notoir pendelaar of ken je mensen die vanuit de regio naar andere streken/steden pendelen? Geef dan gerust dit vragenlijstje door.

Antwoorden mogen steeds naar dit mailadres worden gestuurd: info@erfgoedcelpz.be . Uw verhaal helpt ons een heel eind vooruit.
De vragenlijst
VOORNAAM:
LEEFTIJD:
PENDELEN
VERTREKPUNT (THUIS):
AANKOMSTPUNT:
TRAJECT (BELANGRIJKSTE WEGEN/KNOOPPUNTEN, OVERSTAPPLAATSEN):
GESCHATTE AFSTAND:
GEMIDDELDE REISTIJD:
REDEN (WERK, SCHOOL,…)?
HOE LANG PENDELT U AL?
WAT DOET U TIJDENS HET PENDELEN? HOE BRENGT U DE TIJD DOOR?
SOCIALE CONTACTEN? (PENDELT U ALLEEN OF SAMEN? KENT U DE MENSEN MET WIE U PENDELT? ZIJN ER ONTMOETINGEN EN VRIENDSCHAPPEN ONTSTAAN?)
Mail naar: info@erfgoedcelpz.be

Workshopreeks: Immaterieel cultureel erfgoed?! Eerste stap richting toekomst

erfgoedcel_Pajottenland-Zennevallei_logoPAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Met de workshopreeks ‘Immaterieel cultureel erfgoed?! Eerste stap richting toekomst’ maken tapis plein, Heemkunde Vlaanderen en Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei je wegwijs in de wereld van het immaterieel erfgoed.

De workshop bestaat uit twee avonden:

• Sessie 1 leert je meer over de wereld van immaterieel erfgoed en laat je actief brainstormen over manieren om specifieke (lokale) tradities levend te houden en door te geven.
Voor wie? Al wie een sociale traditie, ambachtelijke techniek, een gebruik, mondelinge traditie, podiumkunst, muziek … in zich draagt, er bij betrokken is of hier een gezonde interesse voor heeft.

• Sessie 2 bestaat uit een praktijksessie aan de computer die je door de invoerprocedure in de databank van http://www.immaterieelerfgoed.be loodst.

Voor wie? Betrokkenen bij een traditie die dit erfgoed en de initiatieven die ze nemen bewust willen delen via www.immaterieelerfgoed.be (enkel voor wie sessie 1 gevolgd heeft).

De workshop gaat door op verschillende locaties in Vlaanderen. In samenwerking met Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei wordt een workshop van 2 sessie georganiseerd in Beersel.
Donderdag 5 december 2013 (sessie 1)
Donderdag 16 januari 2014 (sessie 2)
Cultuurcentrum de Meent, Gemeenveldstraat 34, 1652 Beersel (Alsemberg)

Meer info via erfgoedcel Pajottenland Zennevallei via info@erfgoedcelpz.be

sprekende beelden: de Rink in de jaren 50

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de zomervakantie toonden we u iedere woensdag in samenwerking met de Leeuwse Erfgoedcel oude foto’s over Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten in de zomerreeks “sprekende beelden”.
Vandaag in de laatste aflevering oude foto’s van aan de Rink in het centrum van de gemeente.

Foto 1: viering van 100 jaar België aan De Rink in 1930
2013-08-28- viering 100 Belgie in 1930 aan De Rink
Foto 2: optocht herdenking veteranen WO I en WOII aan De Rink begin jaren 50 (ter hoogte van apotheek Toelen)
2013-08-28-optocht veteranen 1914-1918 1940 1945 aan De Rink
Foto 3&4: processie aan de Rink,1949.
2013-08-28-Processie De Rink 1949 2013-08-28-Processie De Rink 1949 b
Wie herinnert zich nog hoe het vroeger aan “De Rink” was?
Samen herbeleven we de geschiedenis. Druk onderaan dit artikel op ” een reactie plaatsen” en deel uw herinneringen met de andere inwoners van de gemeente.

Heeft u zelf nog oude foto’s in uw bezit over bijvoorbeeld: sportevenementen, processies, optochten, prijsuitreikingen, het onderwijs toen, oude straten en landschappen,… bezorg ze aan de Erfgoedcel:
Via Patrick Huybrechts 0497/51 68 71 of kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be .

Patrick Huybrechts dankt volgende personen die de foto’s beschikbaar stelden:
Mevrouw Denise Thomaes, De heer Wouters, Mevrouw Berthe Wouters, De Heer Gène Roobaert.

Sprekende beelden: oude foto’s van de Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de zomervakantie tonen we u iedere woensdag in samenwerking met de Leeuwse Erfgoedcel oude foto’s over Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten in de zomerreeks “sprekende beelden”.
Vandaag oude foto’s van de Bergensesteenweg.

Foto van de wijk Het Negenmanneke gezien ter hoogte van de huidige Aldi op de Bergensesteenweg,eind jaren dertig ( met dank aan Berthe Wauters).

2013-08-07-oude-foto_Bergensesteenweg_01

2) Vroegere herberg-pachthof ‘ In ’t Negenmanneke’ ter hoogte van de huidige min-18 diepvrieszaak aan de Bergensesteenweg. Merk boven de deur het beeld van een engeltje op een tonnetje met een ‘Negenmanneke’ geldstuk in de hand. Dit beeldje werd gerestaureerd en siert nu de gevel van de café aan de overkant ‘In de muelenbempt’.
2013-08-07-oude-foto_Bergensesteenweg_02
Wie herinnert zich nog hoe de Bergensesteenweg er vroeger uit zag?
Samen herbeleven we de geschiedenis. Druk onderaan dit artikel op ” een reactie plaatsen” en deel uw herinneringen met de andere inwoners van de gemeente.

Heeft u zelf nog oude foto’s in uw bezit over bijvoorbeeld: sportevenementen, processies, optochten, prijsuitreikingen, het onderwijs toen, oude straten en landschappen,… bezorg ze aan de Erfgoedcel:
Via Patrick Huybrechts 0497/51 68 71 of kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be .

vanaf volgende woensdag zomerreeks: sprekende beelden

SINT-PIETERS-LEEUW: – Veel unieke foto’s over Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten gaan onherroepelijk verloren voor de nieuwe generaties. De grootste schat aan foto’s, filmpjes, en ander beeldmateriaal die ons iets vertelt over de geschiedenis van onze gemeente zit immers niet in de officiële archieven maar in de fotoalbums en stapeldozen bij de Leeuwenaars thuis, meestal zonder dat de eigenaar zelf beseft welke waarde hij in zijn bezit heeft.

De Leeuwse Erfgoedcel verzamelt deze oude foto’s over onze gemeente en speciaal voor de onafhankelijke nieuwssite http://www.sint-pieters-leeuw.eu maakte Patrick Huybrechts van de erfgoedcel een selectie uit de oude foto’s die we u tijdens de zomer op woensdag voorstellen in de zomerreeks “sprekende beelden”.
2013-06-24-oproep_oude-foto_sint-pieters-leeuw_en_deelgemeenten
Heeft u oude foto’s in uw bezit over bijvoorbeeld: sportevenementen, processies, optochten, prijsuitreikingen, het onderwijs toen, oude straten en landschappen,…
De Leeuwse Erfgoedcel, in samenwerking met de werkgroep voor Streek- en Volkskunde, de diensten Toerisme en Cultuur en de Leeuwse Kunstacademie, scant u foto’s graag in, catalogeert ze en voorziet ze van uw commentaar als u dat wenst.
Alles gebeurt volledig in onderlinge afspraak in de Kunstacademie aan de Rink nadat u met Patrick Huybrechts een afspraak hebt gemaakt via 0497/51 68 71 of kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be .

Opstartmoment beleidsplanningstraject erfgoedconvenant 2015 2020

SINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – De voorbije twee jaren heeft de erfgoedwerking in de regio een flinke duw in de rug kunnen gekregen. Nu deze pioniersperiode ten einde loopt, wil de erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei ( www.erfgoedcelpz.be ) een stap verder gaan.
Vandaag werd in het Colomakasteel in Sint-Pieters-Leeuw de kick-off gegeven om het erfgoedbeleid voor de periode 2015-2020 vorm te geven. De erfgoedcel wil immers een erfgoedbeleid waaraan alle erfgoedspelers willen meewerken.
2013-05-07-erfgoedconvenant_Pajottenland-Zennevallei_2015-2020--kick-off

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei wil de bewoners van de regio warm maken voor het rijke culturele erfgoed dat zich in onze regio bevindt.Dit doen ze in samenwerking met lokale besturen, erfgoedverenigingen en –organisaties en erfgoedenthousiastelingen.

Koen Demarsin
Koen Demarsin

Koen Demarsin, Erfgoedcel Pajottenland – Zennevallei: ‘ Eigenlijk is onze erfgoedcel nu twee jaar actief. We kunnen bestaan omdat we middelen krijgen van Vlaanderen, de 16 gemeenten, vzw De Rand en de Provincie Vlaams-Brabant.
Voor de 16 gemeenten is er een erfgoedconvenant via deze middelen en van daaruit is ook de erfgoedcel actief. We kunnen dus ook via die middelen de erfgoed werking ondersteunen in die gemeenten in de regio.
Nu die convenant is afgesloten in 2010, maar alle erfgoedconvenanten in Vlaanderen lopen af eind 2014. Dat betekent dat elke regio die in april 2014 een nieuwe convenant wil aangaan die dan ook moet aanvragen. Daarom moeten we tegen dan weten waar we naar toe willenvoor de  periode 2015-2020.
Om dit goed op te starten zijn we vandaag met alle erfgoedwerkers , gemeentelijke ambtenaren en politici samen gekomen om daar goed over na te denken waar we naartoe willen.
Vandaag is het startmoment om te kijken wat zijn onze prioriteiten, onze dromen, waar willen we voor gaan,…
We doen dit natuurlijk aan de hand van wat we reeds gedaan hebben in ons vorig convenant. En langs de andere zijde via evaluaties die reeds gemaakt zijn en die nemen we ook mee in dit startmoment.
Vandaag willen we van dit alles nog niets echt vastleggen omdat alles van de groep afhangt en zij hier nog verder aan moeten kunnen werken.
Natuurlijk gaan we een stuk verder op de eerste convenant. En de erfgoedconvenant werd daar gezien als “bruggen bouwer”. En dit tussen verschillende sectoren, tussen verschillende erfgoed actoren, lokale besturen enz. Nog zo’n belangrijk punt is “diversiteit”. Want onze regio is heel divers. Het gaat van heel rustig platte land naar een heel verstedelijkt centrum, verstedelijkte rand rond Brussel. Van industrie naar groen, van rust naar drukte, van een relatief homogene bevolking naar een diverse bevolking dus diversiteit en diversiteit in erfgoed vind je daar ook in.
Dat zijn krijtlijnen die tot nu hebben gevolgd en die waarschijnlijk ook in de toekomst nog wel geldig zullen zijn.
Veel zal natuurlijk ook afhangen van het traject waar we nu aan begonnen zijn. De bedoeling is dat de erfgoedcel zegt dit gaan we ongeveer doen maar dat iedereen zegt daar willen we voor gaan.
We gaan het dan samen, iedereen vanuit zijn eigen krachten en mogelijkheden gaan invullen. Gemeenten, verenigen,.. allemaal vanuit hun eigen mogelijkheden met ondersteuning van de Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei.

Meer info: www.erfgoedcelpz.be

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei kijkt reeds naar 2013

PAJOTTENLAND: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei hield gisteren in Pepingen zijn eindejaarsdrink en ‘Eind van’t jaar-markt’.
2012-12-07-erfgoedmarkt_foto-Luc-Bohez_01

Erfgoedverenigingen, erfgoedwerkers, -zorgers, -vrijwilligers, gemeenteambtenaren, burgemeesters en schepenen, erfgoedgeïnteresseerden, kortom iedereen met enthousiasme voor erfgoed was welkom in Ter Loo in Pepingen. Net als vorig jaar ging er opnieuw een erfgoedmarkt door waarop de erfgoedverenigingen uit de regio zich voorstelden.
2012-12-08-erfgoedbeurs-anim_foto-Luc-Bohez

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei stelde er ook zijn actieplan voor 2013 voor.
Naast het inbedden van de realisaties van de voorbije 18 maanden rond de kernwoorden continuïteit, bestendigen en ontwikkelen pakt de erfgoedcel ook uit met een reeks nieuwe acties.

Erfgoedcelmedewerker, Karen Van Buggenhout”Toekomend jaar pakken wij in samenwerking met het provinciebestuur Vlaams-Brabant alleszins ook uit met calamiteitenplanning. Zo willen wij de verenigingen en besturen bijbrengen hoe zij hun waardevolle collecties kunnen beschermen tegen diefstal, brand, overstroming en andere gevaren.”

Erfgoedcelmedewerker, Koen Demarsin: “We blijven ook aandacht besteden aan de collegagroepen, de mobiele expo’s zoals de Nostalbus, Zapdoor het Landschap en onze eigen website http://www.erfgoedcelpz.be “.

Meer info: www.erfgoedcelpz.be
bron foto’s: Luc Bohez bezoek Luc zijn fotosite over het Pajottenland op: www.lucbohez.be

Een nieuwe website voor het erfgoed van de regio Pajottenland Zennevallei

PAJOTTENLAND: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei ging van start op 1 mei 2011. Nu, anderhalf jaar later, draait de erfgoedcel op volle toeren en werd het tijd dat ons rijke culturele erfgoed ook online zichtbaar werd. Op de nieuwe website http://www.erfgoedcelpz.be/ kom je niet alleen alles te weten over de werking en projecten van de erfgoedcel. Je ontdekt er ook welke organisaties zich in onze regio bezig houden met het bewaren en ontsluiten van cultureel erfgoed.

Karen Van Buggenhout : “Bezoekers kunnen er informatie vinden over het erfgoed in hun eigen gemeente, erfgoedorganisaties kunnen er terecht voor advies en tips voor hun erfgoedwerking. Kortom, http://www.erfgoedcelpz.be/ moet het virtuele trefpunt worden voor elke bewoner van het Pajottenland en de Zennevallei die het culturele erfgoed een warm hart toe draagt!”

Om de lancering van deze nieuwe website te vieren, doet de erfgoedcel een heuse give-away.
Win een duotciket voor de Tramsite Schepdaal, het Kasteel van Gaasbeek, de Herisemmolen, FelixArt, het Museum van het Belgisch Trekpaard of het Zuidwestbrabants streekmuseum. Mail ons (info@erfgoedcelpz.be) het antwoord op onderstaande vraag. Uit de juiste antwoorden, verloten wij 6 winnaars.
Vraag: Hoeveel organisaties houden zich in onze regio met heemkunde en lokale geschiedenis bezig?
Tip: Ga op zoek naar de google-kaart op http://www.erfgoedcelpz.be/.

Erfgoedcel zoekt vrijwilligers

PAJOTTENLAND: – De erfgoedcel Pajottenland Zennevallei zoekt vrijwilligers.

Is erfgoed een passie of een uit de hand gelopen hobby?
De erfgoedcel Pajottenland Zennevallei bouwt voor en met 16 gemeenten uit de regio Pajottenland en Zennevallei een werking uit die erfgoedorganisaties en het erfgoed zelf ten goede komt. Om met lokaal erfgoed te kunnen werken, is een goede kennis van het plaatselijk erfgoed erg belangrijk.

Ben je geïnteresseerd?
Contacteer ons dan en dan nodigen we je uit voor een kennismakingsmoment. Want we willen vooral weten hoe we elkaars inzet kunnen benutten!

Maar wat is erfgoed nu eigenlijk?
Er bestaan nogal wat definities maar eenvoudig gesteld is erfgoed datgene wat we willen bewaren voor de toekomstige generaties omdat we het waardevol vinden. Erfgoed is dan ook heel verscheiden. Het gaat zowel om tastbare zaken (monumenten, landschappen, objecten, archiefstukken…) als om die ontastbare zaken (verhalen, tradities, dialecten…) waarvan mensen vinden dat ze bepalend zijn voor hun identiteit.

Voor meer info kan je contact opnemen met de Erfgoedcel op het nummer 0498/92.28.44 of via koen.demarsin@dilbeek.be

Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei zoekt een vrijwilliger voor Erfgoeddag 2012

PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – De erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei is in mei 2011 van start gegaan. De erfgoedcel zet in op een regionale erfgoedwerking voor 16 gemeenten uit de regio Pajottenland & Zennevallei waaronder Sint-Pieters-Leeuw. De erfgoedcel is op zoek naar een vrijwilliger om mee te werken aan de organisatie van Erfgoeddag.

De erfgoedcel P&Z is op zoek naar een vrijwilliger om mee te werken aan de organisatie van Erfgoeddag op zondag 22 april 2012. De erfgoedcel neemt de regionale communicatie en coördinatie van alle activiteiten in onze regio op zich en organiseert ook zelf een activiteit: een reuzenbijeenkomst.
Erfgoeddag is een jaarlijks evenement waarop in heel Vlaanderen ons culturele erfgoed in de kijker wordt gezet. Gemeenten, heemkringen, musea, archieven maar ook niet-erfgoedgerichte organisaties kunnen aan erfgoeddag participeren met een eigen activiteit. In 2012 staat Erfgoeddag in het thema van Helden en gaat door op zondag 22 april.

Takenpakket- Je werkt mee aan:

  • Organisatie en uitwerking van de reuzenbijeenkomst die de erfgoedcel ism vzw De rand in Linkebeek organiseert op Erfgoeddag
  • Contacten en overleg met reuzenverenigingen
  • Samenstellen van publicatie en kleine expo over reuzen algemeen en reuzen in onze regio
  • Communicatie van de activiteiten die in de gemeenten van onze regio georganiseerd worden: persbericht, folder, ludieke actie
  • Organisatie van een activiteit die de erfgoedactiviteiten in onze regio verbindt: bustour, wandeling, fietstocht,…

Voor vragen of meer informatie kan je terecht bij Karen Van Buggenhout 0498/922844 karen.vanbuggenhout@dilbeek.be

Leeuwse erfgoedcel zoekt foto’s

SINT-PIETERS-LEEUW: – Veel unieke foto’s over Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten gaan onherroepelijk verloren voor de nieuwe generaties. De grootste schat aan foto’s, filmpjes, en ander beeldmateriaal die ons iets vertelt over de geschiedenis van onze gemeente zit immers niet in de officiële archieven maar in de fotoalbums en stapeldozen bij de Leeuwenaars thuis, meestal zonder dat de eigenaar zelf beseft welke waarde hij in zijn bezit heeft.

 
Heeft u oude foto’s in uw bezit over bijvoorbeeld: sportevenementen, processies, optochten, prijsuitreikingen, het onderwijs toen, oude straten en landschappen,…
De Leeuwse Erfgoedcel, in samenwerking met de werkgroep voor Streek- en Volkskunde, de diensten Toerisme en Cultuur en de Leeuwse Kunstacademie, scant u foto’s graag in, catalogeert ze en voorziet ze van uw commentaar als u dat wenst.
Alles gebeurt volledig in onderlinge afspraak in de Kunstacademie aan de Rink nadat u met Patrick Huybrechts een afspraak hebt gemaakt via 0497/51 68 71 of kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be .

Erfgoedkaravaan over cultureel-erfgoedconvenant Pajottenland & Zennevallei

2009-10-22-Erfgoedkaravaan-1
SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds maart 2009 werkt de regio aan een erfgoedconvenant. Nu treden ze met een ‘Erfgoedkaravaan’ naar buiten om de mening van de lokale verenigingen en mensen te bevragen. Fred Gillebert Vrije tijdscoördinator bij de Provincie Vlaams-Brabant kwam samen met freelance specialist Annemie de werking van een erfgoedcel en erfgoedconvenant voorstellen in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw.

Tijdens dit open overleg kamen de wensen en verzuchtingen over het cultureel-erfgoed uit de regio aan bod. In de zaal zaten geïnteresseerden uit Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Drogenbos en Pamel. En dit zowel uit heemkundige kringen als gewone mensen met interesse voor eigen erfgoed. Samen werd er in groepjes overlegt en voorstellen geformuleerd.
2009-10-22-Erfgoedkaravaan-3 2009-10-22-Erfgoedkaravaan-4

Vlaanderen telt reeds een kleine twintig erfgoedcellen. Ze voeren een cultureel-erfgoedconvenant uit. In ruil voor een Vlaams financiering engageert een regio zich om haar erfgoedwerking nieuwe impulsen te geven.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal vermoedelijk op de gemeenteraad van december zijn reeds gemaakte intentieverklaring bevestigen in een deelname in het ‘intergemeentelijke samenwerkings verband’ dat nodig is om een culturele-erfgoedcel op te richten.

Het Pajottenland en de Zennevallei zullen dus eind dit jaar een aanvraag voor een erfgoedconvenant kunnen indienen bij de Vlaamse regering. In 2010 moet het project dan verdedigt worden en als het project wordt weerhouden kan er in 2011 van start gegaan worden.

Het Cultureel-erfgoedconvenant Pajottenland & Zennevallei is een samenwerking met de gemeentebesturen Beersel – Bever – Dilbeek – Galmaarden – Gooik – Halle – Herne – Lennik – Liedekerke – Pepingen – Roosdaal – Sint-Pieters-Leeuw – Ternat en vzw De Rand voor Drogenbos – Linkebeek en Sint-Genesius-Rode.

Share

Doe je ‘zegje’ over erfgoed

SINT-PIETERS-LEEUW / PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Is er een erfgoedrevolutie op komst in het Pajottenland en de Zennevallei?
De laatste maanden werkt de regio aan een erfgoedconvenant. De gemeentebesturen van het Pajottenland en de Zennevallei en de provincie Vlaams-Brabant nodigen u uit om uw zegje te doen tijdens de ‘erfgoedkaravaan’. Doel is de werking van een erfgoedcel en erfgoedconvenant voor te stellen. Tijdens dit open overleg kan u uw wensen en verzuchtingen over het erfgoed in de regio kwijt.

2009-10-14-erfgoedkaravaanVlaanderen telt een kleine twintig erfgoedcellen. Ze voeren een cultureel-erfgoedconvenant uit. In ruil voor een Vlaams financiering engageert een stad of regio zich om haar erfgoedwerking nieuwe impulsen te geven. Ze draagt ook zelf haar financiële steentje bij. Erfgoedcellen hebben al prachtige initiatieven genomen, zoals: ondersteuning bij de aanleg van een beeldbank door vrijwilligers, musea en verenigingen bijstaan bij de archivering of digitaliseren van kranten. Erfgoedcellen organiseren ook de lokale erfgoeddag.

Het Pajottenland en de Zennevallei zullen eind dit jaar een aanvraag voor een erfgoedconvenant indienen.

De erfgoedkaravaan maakt deel uit van de voorbereiding. Om te vernemen wát de erfgoedcel voor u kan betekenen, wordt de erfgoedkaravaan op drie plaatsen georganiseerd. Heb je een hart voor het Pajottenland of de Zennevallei, ben je bezig met erfgoed of wil je meedenken over een duurzame toekomst voor het erfgoed in onze streek, dan kan je terecht op een van deze open vergaderingen.

De afspraken:

woensdag 21 oktober van 14u tot 16u30
in CC De Meent, Gemeenteveldstraat 34 in 1652 Alsemberg
donderdag 22 oktober van 19u30 tot 22u,
gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21

zaterdag 24 oktober van 10u tot 12u30
in GC De Cam, Dorpsstraat 67A in 1755 Gooik

Om de avond goed te kunnen voorbereiden, vragen we u vriendelijk vooraf in te schrijven. Dat kunt u doen met een eenvoudig mailtje naar fred.gillebert@vlaamsbrabant.be.

In samenwerking met de gemeentebesturen Beersel – Bever – Dilbeek – Galmaarden – Gooik – Halle – Herne – Lennik – Liedekerke – Pepingen – Roosdaal – Sint-Pieters-Leeuw – Ternat en vzw De Rand voor Drogenbos – Linkebeek en Sint-Genesius-Rode.

Share